Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK) Liiketalous

Laajuus:
210 op

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2024
Tunnus
(LLAS24)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023
Tunnus
(LLAS23)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022
Tunnus
(LLAS22)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021
Tunnus
(LLAS21)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2020
Tunnus
(LTLAS20)
Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sekä kirjallisesti että suullisesti erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa esitellä työympäristöään ja -tehtäviään sekä yrityksen toimintoihin liittyviä asioita ruotsin kielellä. Opiskelija hallitsee sekä suullisen että kirjallisen ruotsinkielisen liikeviestinnän perusteet; hän osaa viestiä sekä puhelimitse että sähköpostitse asianmukaisella tavalla ja osaa tulkita sekä laatia erilaisia liikekirjeitä. Opiskelija tuntee keskeiset piirteet eri Pohjoismaista ja niiden elinkeinoelämästä.

Sisältö

• yrityksen keskeinen liikeviestintä: puhelinkeskustelut ja sähköpostiviestintä sekä osto-myyntiprosessi ja siihen kuuluvat liikekirjeet: tiedustelut ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, reklamaatiot
• yritysesittelyt ja -vierailut
• Pohjoismainen elinkeinoelämä

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus
Kevät 2023

Oppimateriaalit

Tolkki, Jaana & Öhman, Merja, Perspektiv. Svenska för högskolestudenter. Sanoma Pro 2016.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus 32h
Itsenäinen työskentely 49h

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kirjallinen tentti opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 32h
Itsenäinen työskentely 49h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen esitys, suulliset ja kirjalliset tehtävät, aktiivinen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sekä kirjallisesti että suullisesti erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa esitellä työympäristöään ja -tehtäviään sekä yrityksen toimintoihin liittyviä asioita ruotsin kielellä. Opiskelija hallitsee sekä suullisen että kirjallisen ruotsinkielisen liikeviestinnän perusteet; hän osaa viestiä sekä puhelimitse että sähköpostitse asianmukaisella tavalla ja osaa tulkita sekä laatia erilaisia liikekirjeitä. Opiskelija tuntee keskeiset piirteet eri Pohjoismaista ja niiden elinkeinoelämästä.

Sisältö

• yrityksen keskeinen liikeviestintä: puhelinkeskustelut ja sähköpostiviestintä sekä osto-myyntiprosessi ja siihen kuuluvat liikekirjeet: tiedustelut ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, reklamaatiot
• yritysesittelyt ja -vierailut
• Pohjoismainen elinkeinoelämä

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus / Moodle-oppimisympäristö

Oppimateriaalit

Tolkki, Jaana & Öhman, Merja, Perspektiv. Svenska för högskolestudenter. Sanoma Pro 2016.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkkotunnit
Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kirjallinen tentti opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus
Verkkotunnit
Itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen esitys, suulliset ja kirjalliset tehtävät, aktiivinen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sanna Turunen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät
 • LLAS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Teema: Kohti työelämää

Osaamistavoitteet:

- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia. Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa
kehittämistä. Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.
- Osaat tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tiedät oman alasi ja yleiset työelämän pelisäännöt.
- Olet tietoinen oman alasi ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:

- Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen)
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
- Kehityskeskustelu opettajatutorin kanssa

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali
Moodle-ympäristössä oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso tukee opintojen loppuvaihetta sekä opinnoista työelämään siirtymistä.
Opintojakso sisältää luentoja ja opinnäytetyöinfon sekä itsenäistä työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu opintojakson luennoille ja infoihin osallistuminen, tehtävien suorittaminen ohjeistusten mukaisesti ja palauttaminen annetussa aikataulussa sekä opintojen loppuvaiheen kehityskeskustelun käyminen opettajatuutorin kanssa syyslukukauden aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sanna Turunen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Teema: Kohti työelämää

Osaamistavoitteet:

- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia. Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa
kehittämistä. Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.
- Osaat tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tiedät oman alasi ja yleiset työelämän pelisäännöt.
- Olet tietoinen oman alasi ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:

- Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen)
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
- Kehityskeskustelu opettajatutorin kanssa

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali
Moodle-ympäristössä oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso tukee opintojen loppuvaihetta sekä opinnoista työelämään siirtymistä.
Opintojakso sisältää luentoja ja opinnäytetyöinfon sekä itsenäistä työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu opintojakson luennoille ja infoihin osallistuminen, tehtävien suorittaminen ohjeistusten mukaisesti ja palauttaminen annetussa aikataulussa sekä opintojen loppuvaiheen kehityskeskustelun käyminen opettajatuutorin kanssa syyslukukauden aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Heiskanen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Teema: Kohti työelämää

Osaamistavoitteet:

- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia. Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa
kehittämistä. Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.
- Osaat tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tiedät oman alasi ja yleiset työelämän pelisäännöt.
- Olet tietoinen oman alasi ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:

- Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen)
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
- Kehityskeskustelu opettajatutorin kanssa

Oppimateriaalit

Oppitunneilla jaettava materiaali
Opintojakson Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

osaat tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaat arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita

osaat toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin

osaat pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta

osaat pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä

osaat suunnitella oman ajankäyttösi ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu opintojakson luennoille ja infoihin osallistuminen, tehtävien suorittaminen ohjeistusten mukaisesti ja palauttaminen annetussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 13.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Satu Saarinen
Vastuuopettaja

Satu Saarinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Aika ja paikka

Opintojakso on verkkototetutus. Opintojakso avautuu 23.10 ja samalla opiskelija saa kurssiavaimen sähköpostitse.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ja muut lähteet ovat Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet:
Tunnistat, millainen käyttäytyminen on ammatillista ja mikä epäammatillista. Ymmärrät ammatillisten roolien merkityksen työyhteisössä. Ymmärrät, mitä on ammatillinen vuorovaikutus ja argumentoiva keskustelu. Ymmärrät ammatillisten tunnetaitojen merkityksen työyhteisössä.

Sisältö:
- Mitä on ammatillinen käyttäytyminen
- Ammatilliset roolit
- Ammatillinen vuorovaikutus ja viestintätapa
- Ammatilliset tunnetaidot

Suoritustapa:
Opintojakso toteutuu verkko-opintoina. Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa. Opintojaksoon kuuluu oppimistehtävien tekemistä.

Opintojakso soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää ammatillisuuttaan työyteisössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan oppimistehtävien tekeminen.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Soile Vinni
Vastuuopettaja

Soile Vinni

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvonlisäverotuksen pääperiaatteet ja lainsäädännön keskeiset asiat
- arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittautumisen tai hakeutumisen
- laskea maksettavan, vähennettävän ja tilitettävän arvonlisäveron määrän sekä täyttää arvonlisäveron veroilmoituksen

Sisältö

- Mikä on arvonlisävero
- Poikkeukset yleisestä verovelvollisuudesta arvonlisäverotuksessa
- Verollinen ja veroton myynti
- Ostolaskujen käsittely - vähennysoikeus ja rajoitukset
- Ajallinen kohdistaminen
- Laskunmerkintävaatimukset
- Tavaroiden ja palveluiden oma käyttö
- Marginaaliverotus ja matkatoimistopalvelut
- Arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa
- Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Soile Vinni
Vastuuopettaja

Soile Vinni

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvonlisäverotuksen pääperiaatteet ja lainsäädännön keskeiset asiat
- arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittautumisen tai hakeutumisen
- laskea maksettavan, vähennettävän ja tilitettävän arvonlisäveron määrän sekä täyttää arvonlisäveron veroilmoituksen

Sisältö

- Mikä on arvonlisävero
- Poikkeukset yleisestä verovelvollisuudesta arvonlisäverotuksessa
- Verollinen ja veroton myynti
- Ostolaskujen käsittely - vähennysoikeus ja rajoitukset
- Ajallinen kohdistaminen
- Laskunmerkintävaatimukset
- Tavaroiden ja palveluiden oma käyttö
- Marginaaliverotus ja matkatoimistopalvelut
- Arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa
- Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Kärnä
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus

Opetusmenetelmät

Opiskelija ymmärtää ja hallitsee asiakaskokemuksen johtamisen periaatteet. Opiskelija tuntee asiakkuusajattelun peruskäsitteet ja saa valmiuksia luoda, kehittää ja ylläpitää yrityksen asiakkuuksia. Lisäksi hän ymmärtää palvelujen erityispiirteet sekä miten palvelun laatua johdetaan ja kehitetään palvelumuotoilun avulla.

Keskeinen sisältö:
Asiakkuudet ja asiakaskokemuksen johtaminen
Palvelujen erityispiirteet ja palvelujen laatu
Palvelumuotoilu ja tarinallistaminen

Opintojaksolla opiskellaan lähiopetuksessa. Opiskelijat laativat tiimissä asiakaskokemuksen ja palvelujen muotoilun projektityön mahdolliselle toimeksiantajayritykselle.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 03.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Martha Balerina
Vastuuopettaja

Martha Balerina

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

The student:
- is able to understand and assess the change of marketing communication style in the recommendation based markets.
- is able to identify and construct the main factors that build the company image and brands.
- is able to recognize and relate the formation tools and research methods for basic visual communication and can apply them for interpretation and construction purposes.
- is able to interpret and analyze from existing company material the building of brand identity and how well it is succeeding.
- is able to apply brand building factors and visual communication tools in collaborative, new brand image construction task.
- is able to operate collaboratively in managing a holistic brand creation process and inventing and debating the factors and visual communication involved in it.

Sisältö

The course focuses on the brand management and visual communication as essential business factors for creating company and brand images. Core issues are: branding, brand analysis, design management of international business, visual communication research and advertising, recommendation-based markets, product-service-information-environment factors in branding. Contemporary study material will be delivered from professional journals (for example www.dmi.org).

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.09.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 05.01.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jani Kettunen
Vastuuopettaja

Jani Kettunen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

- Ymmärrät budjetoinnin roolin ja merkityksen liiketoiminnan ohjauksessa
- Ymmärrät, mitä budjetoinnilla tarkoitetaan ja mitä se pitää sisällään
- Tiedostat onnistuneen budjetoinnin edellytykset
- Osaat asettaa yritykselle tavoitteita ja keskeisiä suorituskykymittareita
- Osaat laatia yksinkertaisia osa- ja pääbudjetteja

Sisältö

Yrityksen toiminnan suunnittelu on avainasemassa yrityksen menestymisen kannalta. Budjetointi on pienellekin yritykselle helppo keino suunnitella toimintaa ja konkretisoida tulevaisuuden tavoitteita mitattavaan muotoon. Kyse ei kuitenkaan ole vain numeroiden viemisestä exceliin ja vaan kokonaisvaltaisesti prosessista, johon kuuluu suunnitelman ja toteutuksen lisäksi myös aktiivinen seuranta sekä reagointi poikkeamiin.

Tällä opintojaksolla saat käsityksen siitä, mitä budjetoinnilla tarkoitetaan, mitä vaihteita siihen kuuluu ja mitä prosessissa pitää ottaa huomioon. Osaat soveltaa teoriaa käytäntöön ja tehdä yritykselle osabudjettien lisäksi yksinkertaisen tulos-, rahoitus ja tasebudjetin.

Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaleihin tutustumisesta ja oman osaamisen testaamisesta erilaisten testien ja harjoitustehtävien avulla. Lopuksi tehdään ja palautetaan arvioitava oppimistehtävä.

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti Moodlessa kulloisenkin toteutusaikataulun puitteissa.

Oppimateriaalit

Kaikki Moodlesta löytyvä materiaali. Lisäksi tukikirjallisuutena voi käyttää esimerkiksi seuraavia kirjoja:

Neilimo K. & Uusi-Rauva E.: Johdon laskentatoimi. Edita Publishing
tai
Jormakka R., Koivusalo K., Lappalainen J., & Niskanen M.: Laskentatoimi. Edita Publishing

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen organisaation toiminnan ohjaamisessa taloussuunnittelun osana sekä tiedon tuottamisen raporttien ja tunnuslukujen muodossa.
Opiskelija osaa jalostaa organisaation taloudellista tietoa eri käyttötarkoituksiin.

Opintojakson sisältö:
Budjetointi osana taloussuunnittelua:
- toiminnan suunnittelu ja talous
- budjettijärjestelmät: osa- ja pääbudjetit
- budjettityypit (kiinteä, tarkistettu, rullaava, liukuva)
- budjetoinnin haasteet ja sudenkuopat

Kurssitoteutus koostuu luentotallenteista, harjoitustehtävistä, osaamista varmistavista osatenteistä sekä arvioitavasta oppimistehtävästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 2 op = 54 tuntia opiskelijan työtä. Kurssilla edetään omaan tahtiin itsenäisesti opiskellen.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki ohjeet kurssin suorittamiseksi löytyvät Moodlesta. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan palautettavan oppimistehtävän perusteella. Lisäksi kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kaikki harjoitustehtävät on palautettu Moodleen ja osaamistestit on tehty.

Hylätty (0)

Oppimistehtävän pisteet alle 51 pistettä tai osa harjoitustehtävistä ja osaamistesteitä on palauttamatta kurssiajan puitteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimistehtävän pisteet 51-60 (1) / 61-70 (2) pistettä ja kaikki harjoitustehtävät ja osaamistestit on palautettu asianmukaisesti kurssiajan puitteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppimistehtävän pisteet 71-80 (3) / 81-90 (4) ja kaikki harjoitustehtävät ja osaamistestit on palautettu asianmukaisesti kurssiajan puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Oppimistehtävän pisteet 91-100 ja kaikki harjoitustehtävät ja osaamistestit on palautettu asianmukaisesti kurssiajan puitteissa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 04.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jani Kettunen
Vastuuopettaja

Jani Kettunen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

- Ymmärrät budjetoinnin roolin ja merkityksen liiketoiminnan ohjauksessa
- Ymmärrät, mitä budjetoinnilla tarkoitetaan ja mitä se pitää sisällään
- Tiedostat onnistuneen budjetoinnin edellytykset
- Osaat asettaa yritykselle tavoitteita ja keskeisiä suorituskykymittareita
- Osaat laatia yksinkertaisia osa- ja pääbudjetteja

Sisältö

Yrityksen toiminnan suunnittelu on avainasemassa yrityksen menestymisen kannalta. Budjetointi on pienellekin yritykselle helppo keino suunnitella toimintaa ja konkretisoida tulevaisuuden tavoitteita mitattavaan muotoon. Kyse ei kuitenkaan ole vain numeroiden viemisestä exceliin ja vaan kokonaisvaltaisesti prosessista, johon kuuluu suunnitelman ja toteutuksen lisäksi myös aktiivinen seuranta sekä reagointi poikkeamiin.

Tällä opintojaksolla saat käsityksen siitä, mitä budjetoinnilla tarkoitetaan, mitä vaihteita siihen kuuluu ja mitä prosessissa pitää ottaa huomioon. Osaat soveltaa teoriaa käytäntöön ja tehdä yritykselle osabudjettien lisäksi yksinkertaisen tulos-, rahoitus ja tasebudjetin.

Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaleihin tutustumisesta ja oman osaamisen testaamisesta erilaisten testien ja harjoitustehtävien avulla. Lopuksi tehdään ja palautetaan arvioitava oppimistehtävä.

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti Moodlessa kulloisenkin toteutusaikataulun puitteissa.

Oppimateriaalit

Kaikki Moodlesta löytyvä materiaali. Lisäksi tukikirjallisuutena voi käyttää esimerkiksi seuraavia kirjoja:

Neilimo K. & Uusi-Rauva E.: Johdon laskentatoimi. Edita Publishing
tai
Jormakka R., Koivusalo K., Lappalainen J., & Niskanen M.: Laskentatoimi. Edita Publishing

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen organisaation toiminnan ohjaamisessa taloussuunnittelun osana sekä tiedon tuottamisen raporttien ja tunnuslukujen muodossa.
Opiskelija osaa jalostaa organisaation taloudellista tietoa eri käyttötarkoituksiin.

Opintojakson sisältö:
Budjetointi osana taloussuunnittelua:
- toiminnan suunnittelu ja talous
- budjettijärjestelmät: osa- ja pääbudjetit
- budjettityypit (kiinteä, tarkistettu, rullaava, liukuva)
- budjetoinnin haasteet ja sudenkuopat

Kurssitoteutus koostuu luentotallenteista, harjoitustehtävistä, osaamista varmistavista osatenteistä sekä arvioitavasta oppimistehtävästä. Materiaalit ja opetus on suomeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 2 op = 54 tuntia opiskelijan työtä. Kurssilla edetään omaan tahtiin itsenäisesti opiskellen.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki ohjeet kurssin suorittamiseksi löytyvät Moodlesta. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Karelian liiketalouden tutkinto-opiskelijat (tradenomi) eivät voi osallistua tälle opintojaksolle. Opintojakson sisällöt ovat osa heidän tutkinto-opintojaan muilla opintojaksoilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan palautettavan oppimistehtävän perusteella. Lisäksi kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kaikki harjoitustehtävät on palautettu Moodleen ja osaamistestit on tehty.

Hylätty (0)

Oppimistehtävän pisteet alle hyväksymisraja tai osa harjoitustehtävistä ja osaamistesteitä on palauttamatta kurssiajan puitteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimistehtävän arvosananaan 1 tai 2 oikeuttavat pisteet ja kaikki harjoitustehtävät ja osaamistestit on palautettu asianmukaisesti kurssiajan puitteissa. Tarkempi erittely arvioinnista Moodlessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppimistehtävän arvosananaan 3 tai 4 oikeuttavat pisteet ja kaikki harjoitustehtävät ja osaamistestit on palautettu asianmukaisesti kurssiajan puitteissa. Tarkempi erittely arvioinnista Moodlessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Oppimistehtävän arvosananaan 5 oikeuttavat pisteet ja kaikki harjoitustehtävät ja osaamistestit on palautettu asianmukaisesti kurssiajan puitteissa. Tarkempi erittely arvioinnista Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi-Marja Toivanen
 • Hanna Ronkainen
Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Suoritettuasi opintojakson hyväksytysti osaat kuvata omaa osaamistasi, kertoa työkokemuksestasi ja urasuunnitelmistasi ja laatia työnhakuun liittyviä asiakirjoja englannin kielellä. Pystyt ymmärtämään alan tekstejä, keskustelemaan yritystoiminnasta ja esittelemään jonkin itselle tutun yrityksen suullisesti ja kirjallisesti. Osaat toimia keskeisissä liike-elämän viestintätilanteissa ammatillisesti ja tehokkaasti. Ymmärrät, miten eri viestintäkanavat vaikuttavat kielelliseen ilmaisuun.

Sisältö

Opiskelu ja työura, hakukirje ja CV
Yrityksen ja sen toimintaympäristön esittely
Puhelin-, sähköposti- ja monikanavainen viestintä
Perusliikekirjeet (tarjouspyyntö ja tarjous)

Oppimateriaalit

Niskanen, T., Vetter, J. & Urbom, R. 2015 (tai uudempi). Business Express. Helsinki: Sanoma Pro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, jolla on työssä hankittua osaamista englanninkielisessä yritysviestinnässä, voi suorittaa opintojakson ns. AHOT osaamisen näytön kautta. Näyttömahdollisuudesta ja -tavoista tulee sopia opettajan kanssa ennen opintojakson alkua. Näyttö sisältää aina sekä kirjallisen että suullisen kieli- ja viestintätaidon osiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on 28 tuntia aikataulutettuja tapaamisia kampuksella. Viikottaisten tapaamisten lisäksi opiskelu edellyttää itseopiskelutehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista pari- ja ryhmätöihin.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut pakollisia tehtäviä tai tehtävät eivät vastaa annettuja ohjeita. Opiskelija ei pysty osoittamaan riittävää liike-elämän englanninkielen taitoa ja viestinnällistä osaamista kirjallisessa kokeessa (tentin kokonaispistemäärä jää alle 50%).

Lisätiedot

Tämän opintojakson lisäksi opiskelijan on valittava yksi liiketalousalan 3 op:n englannin TOP-opinto. Vaihtoehdot ovat Marketing Communication in English, English for Accounting and Finance tai English for Business Law.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sanna Lötjönen
 • Hanna Ronkainen
Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Suoritettuasi opintojakson hyväksytysti osaat kuvata omaa osaamistasi, kertoa työkokemuksestasi ja urasuunnitelmistasi ja laatia työnhakuun liittyviä asiakirjoja englannin kielellä. Pystyt ymmärtämään alan tekstejä, keskustelemaan yritystoiminnasta ja esittelemään jonkin itselle tutun yrityksen suullisesti ja kirjallisesti. Osaat toimia keskeisissä liike-elämän viestintätilanteissa ammatillisesti ja tehokkaasti. Ymmärrät, miten eri viestintäkanavat vaikuttavat kielelliseen ilmaisuun.

Sisältö

Opiskelu ja työura, hakukirje ja CV
Yrityksen ja sen toimintaympäristön esittely
Puhelin-, sähköposti- ja monikanavainen viestintä
Perusliikekirjeet (tarjouspyyntö ja tarjous)

Oppimateriaalit

Niskanen, T., Vetter, J. & Urbom, R. 2015 (tai uudempi). Business Express. Helsinki: Sanoma Pro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, jolla on työssä hankittua osaamista englanninkielisessä yritysviestinnässä, voi suorittaa opintojakson ns. AHOT osaamisen näytön kautta. Näyttömahdollisuudesta ja -tavoista tulee sopia opettajan kanssa ennen opintojakson alkua. Näyttö sisältää aina sekä kirjallisen että suullisen kieli- ja viestintätaidon osiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on noin 20 tuntia kontaktiopetusta. Viikottaisten tapaamisten lisäksi opiskelu edellyttää itseopiskelutehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista pari- ja ryhmätöihin.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut pakollisia tehtäviä tai tehtävät eivät vastaa annettuja ohjeita. Opiskelija ei pysty osoittamaan riittävää liike-elämän englanninkielen taitoa ja viestinnällistä osaamista kirjallisessa kokeessa (tentin kokonaispistemäärä jää alle 50%).

Lisätiedot

Tämän opintojakson lisäksi opiskelijan on valittava yksi liiketalousalan 3 op:n englannin TOP-opinto. Vaihtoehdot ovat Marketing Communication in English, English for Accounting and Finance tai English for Business Law.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Lotta Lilja
Vastuuopettaja

Lotta Lilja

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija tuntee eri sosiaalisten medioiden ja Googlen mahdollisuudet markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija osaa asettaa kampanjalleen tavoitteet ja valita kanavat tavoitteiden mukaisesti. Lähtötasovaatimuksena on digimarkkinoinnin perusteiden tunteminen (Digitaalisen markkinoinnin perusteet -opintojakso tai vastaava osaaminen)

Sisältö

- Digitaalisen markkinointikampanjan suunnittelu
- Hakukonemarkkinointi (Google, SEO, GoogleAd)
- Markkinointi sosiaalisessa mediassa (Facebook, LinkedIn, Instagram, Tiktok, Youtube, muut?)
- Social selling
- Inbound + Outbound = Smartbound
- Analytiikka

Aika ja paikka

Verkkototeutus: Verkkotapaamisia ja itsenäistä opiskelua
Ensimmäiset verkkoluennot:
08.09.2023 12.00 - 13.30
25.09.2023 10.15 - 11.45
02.10.2023 14.15 - 15.45
Muut ajankohdat ilmoitetaan opintojakson aikana.

.

Opetusmenetelmät

Tunnet Metan sosiaalisen median alustojen ja Googlen mahdollisuudet markkinoinnin näkökulmasta.
Osaat asettaa kampanjalleen tavoitteet ja valita kanavat tavoitteiden mukaisesti.
Osaat toteuttaa markkinointikampanjan valituissa kanavissa ja mitata sen tuloksia.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään käytännön työelämäyhteistyötä (ryhmätyö)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa n 133 h opiskelijan työtä.

Opintojakso kulkee rinnakkain Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi kanssa. On suositeltavaa, että valitset nämä molemmat opintojaksot, jolloin kokonaisuus luo sinulle laajan ymmärryksen digimarkkinoinnista ja verkkokaupasta. Opintojaksot on kuitenkin mahdollista suorittaa myös erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähtötasovaatimus: Digitaalisen markkinoinnin perusteet (Karelia) tai vastaava. (voit suorittaa samaan aikaan)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana koostuu projektisuunnitelmasta, projektin aikaisesta toiminnasta (suunnitelman toteuttaminen), projektin raportista sekä itse- ja vertaisarvioinnista.

Projektisuunnitelmassa arvioidaan suunnitelman tarkoituksenmukaisuutta ja realistisuutta.
Projektityön aikasessa toiminnassa arvioidaan projektin suunnitelmallista toteutusta, kommunikaatiota ja työnjakoa.
Raportissa arvioidaan sisältöä ja huolellista ja jäsenneltyä rakennetta ja kieliasua.
Itse- ja vertaisarviossa huomimoidaan asenne, osallistumisaktiivisuus, ryhmätyöskentely, yhteisen aikataulun noudattaminen, vastuun kantaminen omasta sekä ryhmätyöstä.

Arviointi asteikolla H (hylätty) - 5 (erinomainen)

Esitietovaatimukset

Lähtötasovaatimuksena Digimarkkinoinnin perusteet -opintojakso Karelia AMK:ssa tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Lotta Lilja
Vastuuopettaja

Lotta Lilja

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda opiskelijalle ymmärrys digitalisaation vaikutuksista ja mahdollisuuksista yritysten liiketoimintaan ja markkinointiin. Opiskelija ymmärtää datan merkityksen markkinoinnin päätöksenteossa ja tulosten mittaamisessa. Opiskelija ymmärtää, miten asiakaspersoona ja asiakkaan ostopolun vaiheet vaikuttavat digikanavien ja viestien valintaan.

Sisältö

1. Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa. Digimarkkinoijan sanasto.
2. Asiakkaan ostokäyttäytymisen muutos. Asiakaspersoonat ja asiakkaan ostopolku.
3. Dataperusteinen markkinointi: Kasvuhakkerointi, datan analysointi, tiedon lähteet
4. Markkinoinnin monikanavaisuus, omnichannel
5. Markkinoinnin mittaaminen: Miten asetetaan tavoitteet markkinoinnille ja miten niitä mitataan?

Aika ja paikka

Verkko-opintoina. Vapaaehtoista ohjausta tehtävien tekoon tarjotaan neljä kertaa opintojakson aikana.

Oppimateriaalit

Annetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina. Suorittaminen edellyttää verkkoluentojen kuuntelua, kurssimateriaalien itsenäistä läpikäymistä sekä aktiivista opiskeluotetta.

Opintojakso toimii johdantona seuraaville digimarkkinoinnin opintojaksoille. Voit osallistua muille syksyn digimarkkinoinnin opintojaksoille samalla, kun suoritat tätä opintojaksoa.

Huom. Voit aloitta opiskelun jo elokuun puolella.

Kurssin aiheet:
1. Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa. Digimarkkinoijan sanasto.
2. Asiakkaan ostokäyttäytymisen muutos. Asiakaspersoonat ja asiakkaan ostopolku.
3. Dataperusteinen markkinointi: Kasvuhakkerointi, datan analysointi, tiedon lähteet.
4. Markkinoinnin monikanavaisuus, omnichannel
5. Markkinoinnin mittaaminen: Miten asetetaan tavoitteet markkinoinnille ja miten niitä mitataan?

Kunkin osion aikana tutustut aiheeseen liittyvään aineistoon itsenäisesti ja teet ja palautat annetut tehtävät (5 tehtävää)
Kurssin suorittamiseen kuuluu lisäksi koko opintojakson kattava oppimispäiväkirja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, joka vastaa n 130 h työmäärää

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvoidaan koko opintojakson sisällöstä tehtävän oppimispäiväkirjan perusteella. Lisäksi on hyväksyttävästi suoritettava opintojakson osiokohtaiset tehtävät.

Hylätty (0)

Opiskelijan ymmärryksessä digitalisaation vaikutuksista liiketoimintaan ja markkinointiin on puutteita eikä hän ymmärrä aihetta kokonaisvaltaisesti. Digimarkkinoinnin sanasto, käsitteistö ja soveltaminen eivät ole hallussa. Annetut tehtävät on palautettu myöhässä tai ei lainkaan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää osittain digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan ja markkinointiin, mutta aiheen kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa on vielä puutteita. Digimarkkinoinnin sanasto, käsitteistö ja soveltaminen on osittain hallussa. Opiskelija osaa arvioida esittää joitain toteutustapoja ja ratkaisuja digimarkkinoinnin haasteisiin.

Opiskelija osaa tuottaa raportin tehtävästään, mutta jäsentelyssä on parantamisen varaa. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää hvyin digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan ja markkinointiin. Hän osaa analysoida aihetta kokonaisvaltaisesti. Digimarkkinoinnin sanasto, käsitteistö ja soveltaminen ovat hyvin hallussa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja perustellusti erilaisia toteutustapoja ja ratkaisuja ja niiden soveltuvuutta käytäntöön.

Opiskelija osaa tuottaa jäsennellyn ja muotovaatimukset täyttävän raportin tehtävistään. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää laajasti digitalisaation vaikutukset liiketoimintaan ja markkinointiin. Hän osaa analysoida aihetta monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Digimarkkinoinnin sanasto, käsitteistö ja soveltaminen on hallussa erinomaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja perustellusti erilaisia toteutustapoja ja ratkaisuja ja niiden soveltuvuutta käytäntöön.

Opiskelija osaa tuottaa jäsennellyn, kieliasullisesti erinomaisen ja muotovaatimukset täyttävän raportin tehtävistään. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa.

Esitietovaatimukset

Lähtötasovaatimuksena on markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Laitinen
 • Kirsi-Marja Toivanen
Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson aikana perehdyt keskeisimpään talouden, laskennan, palkkahallinnon, verotuksen ja raportoinnin (talousviestinnän) käsitteistöön. Opintojakson suoritettuasi sinulla on kyky keskustella kirjanpitoon liittyvistä kysymyksistä vieraskielisen tilitoimistoasiakkaan kanssa ja selvittää osto- ja myyntilaskutukseen liittyviä ongelmatilanteita ja reklamaatioita. Osaat esitellä yrityksen taloudellista tilannetta johtoryhmälle tai yrityksen hallitukselle. Pystyt seuraamaan englanninkielistä rahoitus- ja finanssimarkkinoihin liittyvää uutisointia ja tiivistämään keskeisen sisällön kirjallisesti tai suullisesti.

Sisältö

Keskeisten talouden tunnuslukujen ja graafisten ja numeeristen tilastotietojen esittely suullisesti
Sisäiset ja ulkoisen palaverit ja kokoukset
Laskutukseen liittyvien reklamaatioiden hoito
Yleinen talouden käsitteistö ja keskeisimmät kirjanpitoon, budjetointiin, tilinpäätökseen, verotukseen ja palkkahallintoon liittyvä termistö

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva opettajien tuottama materiaali ja muut soveltuvat lähteet kuten
Niskanen, T., Vetter, J. ja Urbom, R. 2015.Business Express. Sanoma Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla edetään laajemmista maailman ja julkisen talouden ajankohtaisista teemoista, yritystalouden, kirjanpidon ja laskutuksen käytäntöihin. Opintojaksolla harjoitellaan ja arvioidaan opiskelijan kykyä raportoida yrityksen taloutta, osallistua ja johtaa kokouksia sekä hoitaa asiakasviestintää ja reklamaatioita englannin kielellä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka on toiminut kansainvälisen yrityksen taloushallinnon tehtävissä tai hoitanut kv-asiakkaita tilitoimistossa englannin kielellä voi osoittaa viestintä- ja kieliosaamisensa AHOT-näytöllä. Näyttötavoista on sovittava opettajien kanssa ennen opintojakson alkamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää n. 24h ohjattua tuntityöskentelyä, 16h pienryhmissä tapahtuvaa harjoittelua ja 30 h itseopiskelua.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullisen viestintätaidon näytöt (kokous ja talouskatsaus), kirjalliset oppimistehtävät ja koe

Hylätty (0)

Opiskelija ei anna tarvittavia näyttöjä osaamisestaan tai näytöt ovat puutteellisia. Opiskelija ei kykene raportoimaan yrityksen taloutta englanniksi ymmärrettävällä kielellä suullisesti tai kirjallisesti. Hän ei pysty osallistumaan kokoukseen merkityksellisellä tavalla, esittämään mielipiteitään, tekemään relevantteja kysymyksiä tai vastaamaan hänelle esitettyihin kysymyksiin. Hän ei saavuta kirjallisissa tehtävissä ja kokeessa vähimmäispistemäärää.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa riittävästi talouden englanninkielistä käsitteistöä ja pystyy käyttämään sitä raportoidakseen yksinkertaisia asioita yrityksen taloudesta kirjallisesti ja suullisesti. Hän pystyy osallistumaan yleiseen taloutta koskevaan keskusteluun kokouksissa ja hallitsee kokouksissa tarvittavia keskeisiä fraaseja. Hän pystyy auttavasti ohjaamaan kansainvälistä asiakasta talouteen liittyvissä kysymyksissä ja osoittaa soveltavaa osaamista oppimistehtävissä ja itsenäistä osaamistaan opintojakson kokeessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa keskeisen taloushallinnon englanninkielisen käsitteistön ja pystyy raportoimaan yrityksen talouden kehitystä kirjallisesti ja suullisesti. Hänen osallistumisensa taloutta koskevaan keskusteluun kokouksissa on aktiivista ja hän hallitsee kokouskielen. Hän pystyy hoitamaan laskutukseen liittyviä reklamaatiotilanteita ja osoittaa soveltavaa osaamista oppimistehtävissä ja itsenäistä osaamistaan opintojakson kokeessa vähintään tasolla B2.1.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee alansa käsitteistön erinomaisesti ja kykenee raportoimaan yrityksen talouden kehitystä, syitä ja seurauksia niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Hän pystyy tarvittaessa toimimaan puheenjohtaja kokouksissa ja tuomaan esille erilaisia näkökulmia taloutta koskevissa keskusteluissa tahdikkaasti ja perustelemaan mielipiteensä. Hänen asiakasviestintänsä on kohteliasta ja hän pystyy hoitamaan jopa hankalampia reklamaatiotilanteita. Hän osoittaa erinomaista kykyä soveltaa osaamistaan oppimistehtävissä ja opintojakson kokeessa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Laitinen
 • Kirsi-Marja Toivanen
Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson aikana perehdyt keskeisimpään talouden, laskennan, palkkahallinnon, verotuksen ja raportoinnin (talousviestinnän) käsitteistöön. Opintojakson suoritettuasi sinulla on kyky keskustella kirjanpitoon liittyvistä kysymyksistä vieraskielisen tilitoimistoasiakkaan kanssa ja selvittää osto- ja myyntilaskutukseen liittyviä ongelmatilanteita ja reklamaatioita. Osaat esitellä yrityksen taloudellista tilannetta johtoryhmälle tai yrityksen hallitukselle. Pystyt seuraamaan englanninkielistä rahoitus- ja finanssimarkkinoihin liittyvää uutisointia ja tiivistämään keskeisen sisällön kirjallisesti tai suullisesti.

Sisältö

Keskeisten talouden tunnuslukujen ja graafisten ja numeeristen tilastotietojen esittely suullisesti
Sisäiset ja ulkoisen palaverit ja kokoukset
Laskutukseen liittyvien reklamaatioiden hoito
Yleinen talouden käsitteistö ja keskeisimmät kirjanpitoon, budjetointiin, tilinpäätökseen, verotukseen ja palkkahallintoon liittyvä termistö

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva opettajien tuottama materiaali ja muut soveltuvat lähteet kuten
Niskanen, T., Vetter, J. ja Urbom, R. 2015.Business Express. Sanoma Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla edetään laajemmista maailman ja julkisen talouden ajankohtaisista teemoista, yritystalouden, kirjanpidon ja laskutuksen käytäntöihin. Opintojaksolla harjoitellaan ja arvioidaan opiskelijan kykyä raportoida yrityksen taloutta, osallistua ja johtaa kokouksia sekä hoitaa asiakasviestintää ja reklamaatioita englannin kielellä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka on toiminut kansainvälisen yrityksen taloushallinnon tehtävissä tai hoitanut kv-asiakkaita tilitoimistossa englannin kielellä voi osoittaa viestintä- ja kieliosaamisensa AHOT-näytöllä. Näyttötavoista on sovittava opettajien kanssa ennen opintojakson alkamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää n. 20h ohjattua työskentelyä lähipäivissä ja kerran viikossa iltaisin verkon välityksellä, 20h pienryhmissä tapahtuvaa harjoittelua ja 40 h itseopiskelua.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullisen viestintätaidon näytöt (kokous ja talouskatsaus), kirjalliset oppimistehtävät ja koe

Hylätty (0)

Opiskelija ei anna tarvittavia näyttöjä osaamisestaan tai näytöt ovat puutteellisia. Opiskelija ei kykene raportoimaan yrityksen taloutta englanniksi ymmärrettävällä kielellä suullisesti tai kirjallisesti. Hän ei pysty osallistumaan kokoukseen merkityksellisellä tavalla, esittämään mielipiteitään, tekemään relevantteja kysymyksiä tai vastaamaan hänelle esitettyihin kysymyksiin. Hän ei saavuta kirjallisissa tehtävissä ja kokeessa vähimmäispistemäärää.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa riittävästi talouden englanninkielistä käsitteistöä ja pystyy käyttämään sitä raportoidakseen yksinkertaisia asioita yrityksen taloudesta kirjallisesti ja suullisesti. Hän pystyy osallistumaan yleiseen taloutta koskevaan keskusteluun kokouksissa ja hallitsee kokouksissa tarvittavia keskeisiä fraaseja. Hän pystyy auttavasti ohjaamaan kansainvälistä asiakasta talouteen liittyvissä kysymyksissä ja osoittaa soveltavaa osaamista oppimistehtävissä ja itsenäistä osaamistaan opintojakson kokeessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa keskeisen taloushallinnon englanninkielisen käsitteistön ja pystyy raportoimaan yrityksen talouden kehitystä kirjallisesti ja suullisesti. Hänen osallistumisensa taloutta koskevaan keskusteluun kokouksissa on aktiivista ja hän hallitsee kokouskielen. Hän pystyy hoitamaan laskutukseen liittyviä reklamaatiotilanteita ja osoittaa soveltavaa osaamista oppimistehtävissä ja itsenäistä osaamistaan opintojakson kokeessa vähintään tasolla B2.1.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee alansa käsitteistön erinomaisesti ja kykenee raportoimaan yrityksen talouden kehitystä, syitä ja seurauksia niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Hän pystyy tarvittaessa toimimaan puheenjohtaja kokouksissa ja tuomaan esille erilaisia näkökulmia taloutta koskevissa keskusteluissa tahdikkaasti ja perustelemaan mielipiteensä. Hänen asiakasviestintänsä on kohteliasta ja hän pystyy hoitamaan jopa hankalampia reklamaatiotilanteita. Hän osoittaa erinomaista kykyä soveltaa osaamistaan oppimistehtävissä ja opintojakson kokeessa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Tutustuttaa osallistujat erilaisiin lähestymistapoihin messujen ja näyttelyjen toimialan merkityksen ymmärtämiseksi hyödyntämällä yhdistelmää asiaankuuluvia lähestymistapoja, joita markkinoinnissa, viestinnässä, myynninedistämisessä, logistiikassa samoin kuin vastaavissa sosiaalisissa ja taloudellisissa lähestymistavoissa käytetään. Seminaarit ja luennot antavat osallistujille otollisen alustan käytännöllisten tietojen hankkimiselle kokonaisuudessaan menestyksekkäiden messujen ja näyttelyjen valmistelua ja toteuttamista varten valituilla vaihtelevilla toimialoilla.

Sisältö

Messujen ja näyttelyiden ominaisuudet ja merkitys: Messujen ja näyttelyiden historiallinen kehitys, messujen ja näyttelyiden suhde talouteen, olennaiset asiat messujen ja näyttelyjen toimialalla.Messut ja näyttelyt viestinnän välineenä kuluttajien, liikekumppanien ja yleisön suuntaan: Messut ja näyttelyt suhteessa viestintään, mainostamiseen, suhdetoimintaan (PR) ja myynninedistämiseen, sekä asiakassuhteiden hallintaan.Messut ja näyttelyt maailmanlaajuisesti: Nykyisiä kehityssuuntia messuilla ja näyttelyissä; merkittävät globaalit messut ja näyttelytapahtumat; messu-, näyttely- ja kongressiturismi.Messujen ja näyttelyiden suunnittelu: messujen ja näyttelyiden tavoitteet, asiaankuuluvien messu- ja näyttelytapahtumien valitseminen, budjettien asettaminen, osallistuminen, kunkin prosessin valmisteleva vaihe (sopimusten tekeminen messu- ja näyttelyalueiden kanssa, kumppanien informoiminen, ulkoistaminen ja yleiset saumattoman yhteydenpidon toimet).Messujen ja näyttelyjen logistiikka: materiaalisten ja immateriaalisten virtojen hallinta; logistiset tekijät (saatavuus, etäisyys, infrastruktuuri ja logistinen yleistuki), käänteinen logistiikka (melulle altistuminen, jätehuolto ja tapahtuman ajoituksen kokonaishallinta).parhaat käytännöt tapahtuman ohjaamisessa ja ajoittamisessa.Yrityksen identiteetti: yritysfilosofia; yrityssuunnittelu; yrityskulttuuri; yritysviestintä; yrityksen tuote; yrityskuva.Menestyksen tekijöitä osallistumisessa messuille ja näyttelyihin:henkilöstöresurssit, tietovirrat, materiaalivirrat ja -arvot, viestintä vierailijoiden kanssa; henkilökohtaiset esitystaidot; kriisin- ja riskienhallinta.Seuranta - messujen ja näyttelyiden arviointi: tehokkaat osallistujien tarkkailumenetelmät; tehokas kilpailijoiden osallistumisen ja/tai vaikutusten arviointi; uusien trendien analysointi; seuranta = uusien projektien aloittaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Heiskanen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät
 • LLAS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella laadultaan koulutusohjelman tavoitteita ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa. Harjoittelun avulla opiskelija saa mahdollisuuden soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoitteluaikana opiskelijan tulisi selvittää mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen harjoittelupaikassa.

Liiketalouden harjoittelu ajoittuu kolmannelle lukuvuodelle. Suoritat harjoittelun joko kolmannen lukuvuoden syksyllä tai keväällä, riippuen siitä millaisia suuntautumisvalintoja teet opintojesi aikana.

Sisältö

Harjoittelija osallistuu työyhteisössään vaativiin ja monipuolisiin liiketalouden työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella laadultaan koulutusohjelman tavoitteita ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa. Harjoittelun avulla opiskelija saa mahdollisuuden soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoitteluaikana opiskelijan tulisi selvittää mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen harjoittelupaikassa.

Liiketalouden harjoittelu ajoittuu kolmannelle lukuvuodelle. Suoritat harjoittelun joko kolmannen lukuvuoden syksyllä tai keväällä, riippuen siitä millaisia suuntautumisvalintoja teet opintojesi aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu on mahdollista ahotoida riippuen tehdyistä työtehtävistä. Niiden tulee vastata taloushallinnon harjoiittelun työtehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoittelun työaika

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Kärnä
 • Laura Heiskanen
 • Riikka Räsänen
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella laadultaan koulutusohjelman tavoitteita ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa. Harjoittelun avulla opiskelija saa mahdollisuuden soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoitteluaikana opiskelijan tulisi selvittää mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen harjoittelupaikassa.

Liiketalouden harjoittelu ajoittuu kolmannelle lukuvuodelle. Suoritat harjoittelun joko kolmannen lukuvuoden syksyllä tai keväällä, riippuen siitä millaisia suuntautumisvalintoja teet opintojesi aikana.

Sisältö

Harjoittelija osallistuu työyhteisössään vaativiin ja monipuolisiin liiketalouden työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Heiskanen
 • Pekka Sivonen
 • Sanna Turunen
Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella laadultaan koulutusohjelman tavoitteita ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa. Harjoittelun avulla opiskelija saa mahdollisuuden soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoitteluaikana opiskelijan tulisi selvittää mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen harjoittelupaikassa.

Liiketalouden harjoittelu ajoittuu kolmannelle lukuvuodelle. Suoritat harjoittelun joko kolmannen lukuvuoden syksyllä tai keväällä, riippuen siitä millaisia suuntautumisvalintoja teet opintojesi aikana.

Sisältö

Harjoittelija osallistuu työyhteisössään vaativiin ja monipuolisiin liiketalouden työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta

Aika ja paikka

Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti 2. opiskeluvuoden kevään opintojen jälkeen. Harjoittelu kestää 100 työpäivää. Harjoittelun voi aloittaa toukokuusta elokuun alkuun välisenä aikana.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet:

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella laadultaan koulutusohjelman tavoitteita ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa.
Harjoittelun avulla opiskelija saa mahdollisuuden soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoitteluaikana opiskelijan tulisi selvittää mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen harjoittelupaikassa.

Keskeinen sisältö:

Harjoittelija osallistuu työyhteisössään monipuolisiin liiketalouden työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu on mahdollista ahotoida riippuen tehdyistä työtehtävistä. Niiden tulee vastata taloushallinnon harjoiittelun työtehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoittleun työaika

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 180

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Kärnä
 • Satu Saarinen
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tämän opintojakson tavoitteena on tukea henkilön työhakua, vahvistaa hänen ammatillista identiteettiään sekä antaa vinkkejä erottumiseen työmarkkinoilla.

Sisältö

Perehdyt henkilöbrändäyksen merkitykseen työllistymisessä. Kartoitat ja sanoitat osaamistasi sekä luot itsellesi erottuvan tyylin eri viestintäkanavissa. Lisäksi ymmärrät verkostojen merkityksen työnhaussa ja kasvatat omaa verkostoasi.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojakso avautuu 23.10 ja samalla opiskelija saa kurssiavaimen sähköpostitse.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdyt digitaaliseen lähdeaineistoon ja opetustallenteisiin, jotka käsittelevät henkilöbrändäystä ja sen luomista.

Osaamisnäyttönä ovat suoritetut opintojakson tehtävät. (Brändäyssuunnitelma ja toteuta siitä kaksi osa-aluetta valitsemillasi viestintäkanavilla.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Kärnä
 • Satu Saarinen
Vastuuopettaja

Satu Saarinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Tämän opintojakson tavoitteena on tukea henkilön työhakua, vahvistaa hänen ammatillista identiteettiään sekä antaa vinkkejä erottumiseen työmarkkinoilla.

Sisältö

Perehdyt henkilöbrändäyksen merkitykseen työllistymisessä. Kartoitat ja sanoitat osaamistasi sekä luot itsellesi erottuvan tyylin eri viestintäkanavissa. Lisäksi ymmärrät verkostojen merkityksen työnhaussa ja kasvatat omaa verkostoasi.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojakso avautuu 11.3. ja samalla opiskelija saa kurssiavaimen sähköpostitse.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Tämän kurssin tavoitteena on tukea henkilön työnhakua, vahvistaa hänen ammatillista identiteettiään ja antaa vinkkejä erottumiseen työmarkkinoilla.
Kurssilla opit henkilökohtaisen brändäyksen merkityksen työelämässä. Kartoit ja kuvailet osaamistasi ja luot itsellesi persoonallisen tyylin eri viestintäkanavissa. Lisäksi ymmärrät verkostojen merkityksen työnhaussa ja kasvatat omaa verkostoasi.

Opintojaksolla perehdyt digitaaliseen lähdeaineistoon ja opetustallenteisiin, jotka käsittelevät henkilöbrändäystä ja sen luomista.

Osaamisnäyttönä ovat suoritetut opintojakson tehtävät. (Brändäyssuunnitelma ja toteuta siitä kaksi osa-aluetta valitsemillasi viestintäkanavilla.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aini Simola
 • Seppo Kokkola
Vastuuopettaja

Aini Simola

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLAS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen tilinpäätöskäytännön keskeisen sisällön ja tietää IFRS-normien ja Suomen normien erot. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan IFRS-raportoinnissa ja tulkinnassa. Opiskelija tietää kansainvälisen verotuksen perusperiaatteet.

Sisältö

Kansainvälisen yrityksen talous, kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö, IFRS-raportointi sekä IFRS:n mukainen konsernitilinpäätös ja kansainvälinen verotus.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

FAS-kirjanpito ja tilinpäätös -kurssin osaaminen oltava.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aini Simola
Vastuuopettaja

Aini Simola

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21T
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021, taloushallinto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen tilinpäätöskäytännön keskeisen sisällön ja tietää IFRS-normien ja Suomen normien erot. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan IFRS-raportoinnissa ja tulkinnassa. Opiskelija tietää kansainvälisen verotuksen perusperiaatteet.

Sisältö

Kansainvälisen yrityksen talous, kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö, IFRS-raportointi sekä IFRS:n mukainen konsernitilinpäätös ja kansainvälinen verotus.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

FAS-kirjanpito ja tilinpäätös -kurssin osaaminen oltava.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 10

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heidi Vartiainen
Vastuuopettaja

Heidi Vartiainen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa kulttuuriin ja monikulttuuriseen viestintään liittyvät peruskäsitteet ja haasteet
- soveltaa monikulttuurisen viestinnän teorioita omaan ammatilliseen kontekstiinsa
- vahvistaa omia työelämän viestintätaitojaan
- arvioi monikulttuurisen viestinnän osaamisen merkitystä osana ammattitaitoaan erilaisissa työympäristöissä.

Sisältö

Kulttuuri, kulttuurien moninaisuus, kulttuuritietoisuus, monikulttuurisuus, viestintäosaaminen.

Aika ja paikka

Modes of study: Kick-off seminar (2 h), concluding seminar (2 h), Independent studying 131 h.

Evaluation criteria: Written learning assignments in the online learning environment: 0-5.

Oppimateriaalit

Available in the online learning environment.

Opetusmenetelmät

This course is provided by University of Eastern Finland. Enrolment only via UEF - not Karelia UAS Peppi.

Learning outcomes: On completion of the course the successful student will be able to

identify basic concepts and issues relating to 'culture' and intercultural communication
apply theories of intercultural communication into his/her own professional context
pay attention to his/her own communication skills in working life
analyse the role of intercultural communication competence as a professional skill in different work settings.

Lisätietoja opiskelijoille

This course is provided by University of Eastern Finland.
Twice a year, in autumn semester and in spring semester. All degree students of the University of Eastern Finland, Karelia University of Applied Sciences and to international exchange students in both institutions.

Enrolment only via UEF - not Karelia UAS Peppi.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heidi Vartiainen
Vastuuopettaja

Heidi Vartiainen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyviä käsitteitä ja näkökulmia (emic vs. etic)
- ymmärtää keskeisimpiä kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyviä ulottuvuuksia (mm. aikakäsitys, yksilöllisyys-yhteisöllisyys ja hierarkisuus)
- osaa hakea ja käsitellä tietoa, joka liittyy maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen Suomessa ja muualla
- pohtii omia lähtökohtiaan monikulttuuriseen kohtaamiseen tulevassa työssään

Sisältö

Monikulttuuristen kohtaamisten lähtökohdat (arvot, asenteet, kulttuurinen identiteetti, vuorovaikutus).
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ilmiönä.
Maahanmuutto eri näkökulmista (mm. tilastot, juridiikka, kotouttamisprosessi).
Alueemme toimijoihin tutustuminen.
Itselle vieraaseen kulttuuriin tutustuminen (kirjallisuus ja haastattelu).
Kirjalliset tuotokset: blogi.

Aika ja paikka

Verkko-tapaamisia 6 h, itsenäinen työskentely 129 h

Opetusmenetelmät

Opiskelija:
tunnistaa kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyviä käsitteitä ja näkökulmia
ymmärtää keskeisimpiä kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyviä ulottuvuuksia (mm. aikakäsitys, yksilöllisyys-yhteisöllisyys
ja hierarkisuus)
osaa hakea ja käsitellä tietoa, joka liittyy maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen Suomessa ja muualla
pohtii omia lähtökohtiaan monikulttuuriseen kohtaamiseen tulevassa työssään

Keskeinen sisältö:
Monikulttuuristen kohtaamisten lähtökohdat (arvot, asenteet, kulttuurinen identiteetti, vuorovaikutus).
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ilmiönä.
Maahanmuutto eri näkökulmista (mm. kotouttamisprosessi).
Alueemme toimijoihin tutustuminen.
itselle vieraaseen kulttuuriin tutustuminen (kirjallisuus ja haastattelu)
Kirjalliset tuotokset: tehtävät verkossa

Kansainvälisyys

Kurssi on englanninkielinen ja tarkoitettu myös Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen Yliopiston vaihto-opiskelijoille.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on järjestetty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opintojakso toteutetaan, jos ilmoittautujia on vähintään 20.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, järjestäjänä Karelia-ammattikorkeakoulu.

1. Online Kick-off
2. Online meeting
3. Online meeting

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Written learning assignments in the online learning environment. 0-5.

Hylätty (0)

0 = Fail
Presentation and reflection of inappropriate concepts as well as no dialogue. Use of inappropriate or no references. Study process and learning blog demonstrate no critical thinking, although do not follow assignment instructions.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Accepted/ Passed
Presentation and reflection of only few concepts as well as little dialogue. Use of only some topical references. Study process and learning blog demonstrate little critical thinking, although follow minimally assignment instructions.

2 = Satisfactory
Presentation and reflection of some of the concepts as well as some dialogue in student´s learning blog. Use of topical references. Study process and learning blog demonstrate a little critical thinking, although follow assignment instructions.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Good
Presentation and reflection of concepts as well as good dialogue in student´s learning blog. Critical use of references. Study process and learning blog demonstrate good in-depth and critical thinking and follow assignment instructions.

4 = Very good
Broad presentation and reflection of concepts as well as coherent and well-grounded dialogue in student´s learning blog. Many-sided and critical use of references. Study process and learning blog demonstrate very good in-depth and critical thinking and follow assignment instructions.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Excellent
Broad and deep presentation and reflection of concepts as well as coherent and well-grounded dialogue in student´s learning blog. Many-sided and critical use of references. Study process and learning blog demonstrate excellent in-depth and critical thinking and follow assignment instructions.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heidi Vartiainen
Vastuuopettaja

Heidi Vartiainen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyviä käsitteitä ja näkökulmia (emic vs. etic)
- ymmärtää keskeisimpiä kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyviä ulottuvuuksia (mm. aikakäsitys, yksilöllisyys-yhteisöllisyys ja hierarkisuus)
- osaa hakea ja käsitellä tietoa, joka liittyy maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen Suomessa ja muualla
- pohtii omia lähtökohtiaan monikulttuuriseen kohtaamiseen tulevassa työssään

Sisältö

Monikulttuuristen kohtaamisten lähtökohdat (arvot, asenteet, kulttuurinen identiteetti, vuorovaikutus).
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ilmiönä.
Maahanmuutto eri näkökulmista (mm. tilastot, juridiikka, kotouttamisprosessi).
Alueemme toimijoihin tutustuminen.
Itselle vieraaseen kulttuuriin tutustuminen (kirjallisuus ja haastattelu).
Kirjalliset tuotokset: blogi.

Aika ja paikka

Verkko-tapaamisia 6 h, itsenäinen työskentely 129 h

Opetusmenetelmät

Opiskelija:
- tunnistaa kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyviä käsitteitä ja näkökulmia
- ymmärtää keskeisimpiä kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyviä ulottuvuuksia (mm. aikakäsitys, yksilöllisyys-yhteisöllisyys ja hierarkisuus)
- osaa hakea ja käsitellä tietoa, joka liittyy maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen Suomessa ja muualla
- pohtii omia lähtökohtiaan monikulttuuriseen kohtaamiseen tulevassa työssään

Keskeinen sisältö:
- Monikulttuuristen kohtaamisten lähtökohdat (arvot, asenteet, kulttuurinen identiteetti, vuorovaikutus).
- Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ilmiönä.
- Maahanmuutto eri näkökulmista (mm. kotouttamisprosessi).
- Alueemme toimijoihin tutustuminen.
- Itselle vieraaseen kulttuuriin tutustuminen (kirjallisuus ja haastattelu)
- Kirjalliset tuotokset: tehtävät verkossa

Kansainvälisyys

Kurssi on englanninkielinen ja tarkoitettu myös Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen Yliopiston vaihto-opiskelijoille.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on järjestetty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opintojakso toteutetaan, jos ilmoittautujia on vähintään 20.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, järjestäjänä Karelia-ammattikorkeakoulu.

1. Online Kick-off
2. Online meeting
3. Online meeting

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Written learning assignments in the online learning environment. 0-5.

Hylätty (0)

0 = Fail
Presentation and reflection of inappropriate concepts as well as no dialogue. Use of inappropriate or no references. Study process and learning blog demonstrate no critical thinking, although do not follow assignment instructions.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Accepted/ Passed
Presentation and reflection of only few concepts as well as little dialogue. Use of only some topical references. Study process and learning blog demonstrate little critical thinking, although follow minimally assignment instructions.

2 = Satisfactory
Presentation and reflection of some of the concepts as well as some dialogue in student´s learning blog. Use of topical references. Study process and learning blog demonstrate a little critical thinking, although follow assignment instructions.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Good
Presentation and reflection of concepts as well as good dialogue in student´s learning blog. Critical use of references. Study process and learning blog demonstrate good in-depth and critical thinking and follow assignment instructions.

4 = Very good
Broad presentation and reflection of concepts as well as coherent and well-grounded dialogue in student´s learning blog. Many-sided and critical use of references. Study process and learning blog demonstrate very good in-depth and critical thinking and follow assignment instructions.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Excellent
Broad and deep presentation and reflection of concepts as well as coherent and well-grounded dialogue in student´s learning blog. Many-sided and critical use of references. Study process and learning blog demonstrate excellent in-depth and critical thinking and follow assignment instructions.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Hanna Vienonen
Vastuuopettaja

Hanna Vienonen

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Tämän opintojakson avulla ymmärrät johtamisen merkityksen erilaisten organisaatioiden, ryhmien ja muiden operaatiokokonaisuuksien toiminnan organisoimisessa, ohjaamisessa ja toteuttamisessa.

Opintojakson jälkeen osaat perustiedot ja -taidot johtamisen ja esihenkilötyöskentelyn eri osa-alueista, joita ovat muun muassa:
1. (Liike)toimintastrategian toteuttamiseen ja varmistamiseen liittyvät tehtävät
2. Työyksikön johtamiseen liittyvät tehtävät
3. Osaamisen varmistamiseen liittyvät tehtävät
4. Rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvät tehtävät
5. Työsuhdeasioihin liittyvät tehtävät
6. Haasteelliset ja yllättävät tehtävät
7. Muut johtamisen ja esihenkilötyön tehtävät

Sisältö

Opintojakso etenee vaihekokonaisuuksittain luentojen, harjoitusten ja omaehtoisen työskentelyn vuorotteluperiaatteella. Tehtävien tuloksia ja tuotoksia puretaan ja käsitellään harjoitustapaamisissa.

Opintojakso on mahdollista suorittaa AHOT-menettelyllä, tekemällä erillisen AHOT-näyttötehtävän. AHOT-menettely edellyttää aikaisempaa useamman vuoden esihenkilö- ja/tai johtamiskokemusta.

Aika ja paikka

Syyslukukausi, Wärtsilän kampus, Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu.

Oppimateriaalit

Opintojakson keskeisenä oppikirjana on Esimiesosaaminen Liiketoiminnan menestystekijä, Riitta Hyppänen, Edita 2007 - 2013 (julkaisu löytyy myös sähköisesti lainattavana Karelian kirjastosta). Muuna materiaalina käytetään laajasti internetissä olevaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla on luentoja ja harjoituksia sekä Moodlessa lisää materiaalia (tallenteita, linkkejä ja kirja). Luennoilla keskustellaan ja jaetaan kokemuksia, joita syvennetään ryhmissä harjoitustunneilla.

Opetusmenetelminä on yksilöllistä työskentelyä, ryhmätyöskentelyä ja opettajan johdolla työskentelyä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Voi sisältää työelämäyhteistyötä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti opintojakson lopussa. Uusintamahdollisuus noin kahden viikon sisällä opintojakson päättymisestä.
Tentin arviointi 0-5 (alle 50% = 0, alle 60% = 1, alle 70% = 2, alle 80% = 3, alle 90% = 4, 90-100% =5).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely (soveltuvuus, kriteerit ja toteutustapa määritellään erikseen (vastuuopettaja)).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää useamman (pienryhmissä toteutettavan) tehtävän tekemistä hyväksytysti. Tämä vaatii omaehtoista työskentelyä ja ajankäyttöä opintojaksolle osallistuvalta.
Työmäärä on kuitenkin kohtuullinen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee vaihekokonaisuuksittain luentojen, harjoitusten ja omaehtoisen työskentelyn vuorotteluperiaatteella. Tehtävien tuloksia ja tuotoksia puretaan ja käsitellään harjoitustapaamisissa.

Opintojakson päätteeksi suoritetaan Moodle-tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on mahdollista suorittaa AHOT-menettelyllä, tekemällä erillisen AHOT-näyttötehtävän. AHOT-menettely edellyttää aikaisempaa useamman vuoden esihenkilö- ja/tai johtamiskokemusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Karelia-ammattikorkeakoulun arviointikriteerit.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Tämän opintojakson avulla ymmärrät johtamisen merkityksen erilaisten organisaatioiden, ryhmien ja muiden operaatiokokonaisuuksien toiminnan organisoimisessa, ohjaamisessa ja toteuttamisessa.

Opintojakson jälkeen osaat perustiedot ja -taidot johtamisen ja esihenkilötyöskentelyn eri osa-alueista, joita ovat muun muassa:
1. (Liike)toimintastrategian toteuttamiseen ja varmistamiseen liittyvät tehtävät
2. Työyksikön johtamiseen liittyvät tehtävät
3. Osaamisen varmistamiseen liittyvät tehtävät
4. Rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvät tehtävät
5. Työsuhdeasioihin liittyvät tehtävät
6. Haasteelliset ja yllättävät tehtävät
7. Muut johtamisen ja esihenkilötyön tehtävät

Sisältö

Opintojakso etenee vaihekokonaisuuksittain luentojen, harjoitusten ja omaehtoisen työskentelyn vuorotteluperiaatteella. Tehtävien tuloksia ja tuotoksia puretaan ja käsitellään harjoitustapaamisissa.

Opintojakso on mahdollista suorittaa AHOT-menettelyllä, tekemällä erillisen AHOT-näyttötehtävän. AHOT-menettely edellyttää aikaisempaa useamman vuoden esihenkilö- ja/tai johtamiskokemusta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Soile Vinni
Vastuuopettaja

Soile Vinni

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tavoitteena on
- ymmärtää mitä julkisilla hankinnoilla ja niiden kilpailuttamisella tarkoitetaan
- tietää miksi hankinnat pitää kilpailuttaa ja mihin hankintojen kilpailuttamista koskevaa sääntelyä sovelletaan
- osata kertoa mikä ero on kansallisilla hankinnoilla ja EU-hankinnoilla
- tietää mitkä ovat julkisten hankintojen oikeusperiaatteet
- osata vertailla eri hankintamenetelmiä ja tietää hankintojen ilmoituskanavat ja määräajat
- tietää hankintaprosessin keskeisen sisällön hankintapäätöksen tekemiseen saakka
- tietää hankintojen muutoksenhakuun liittyvät oikeussuojakeinot
- tietää milloin sovelletaan erityisalojen hankintalakia

Sisältö

Opintojakso koostuu kuudesta osa-alueesta:
1. Julkisten hankintojen tausta, tavoitteet ja käsitteet
2. Hankintalain soveltamisala, kynnysarvot ja oikeusperiaatteet
3. EU-hankintamenettelyt ja hankintaprosessi
4. Kansallisten hankintojen kilpailuttaminen: tavarat, palvelut ja rakennusurakat, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä käyttöoikeussopimukset
5. Hankintapäätös, hankintasopimus, valvonta ja oikeussuojakeinot
6. Erityisalojen hankintalaki

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pekka Sivonen
Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee julkishallinnon talouden ja päätöksenteon toimintaperiaatteet.
- ymmärtää valtion- ja kuntatalouden toimintayksiköiden toimintaa talouden näkökulmasta
- ymmärtää julkishallinnon ja yksityisomisteisten yritysten talouden toiminnan eroavaisuudet

Sisältö

- Julkishallinnon talouden suunnittelu, erityispiirteet, talouden hoidon periaatteet ja tehtävät tilikauden aikana, tilinpäätös ja valvonta
- Toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä KILAN kuntajaoston yleisohjeet sekä muut julkishallinnon talouden ja hallinnon hoitoa koskevat säädökset

Aika ja paikka

Kevät 2023, Wärtsilä-kampus, moodle

Opetusmenetelmät

Opiskelija
- tuntee julkishallinnon talouden ja päätöksenteon toimintaperiaatteet.
- ymmärtää valtion- ja kuntatalouden toimintayksiköiden toimintaa talouden näkökulmasta
- ymmärtää julkishallinnon ja yksityisomisteisten yritysten talouden toiminnan eroavaisuudet

- Julkishallinnon talouden suunnittelu, erityispiirteet, talouden hoidon periaatteet ja tehtävät tilikauden aikana, tilinpäätös ja valvonta
- Toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä KILAN kuntajaoston yleisohjeet sekä muut julkishallinnon talouden ja hallinnon hoitoa koskevat säädökset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 56 t opiskelijan työtä. Luennot ja oppimispäiväkirja, oheismateriaaliin perehtyminen h, arviointi ja palaute 1 t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on palauttanut oppimispäiväkirjan, joka on hyväksytysti tehty/opskelija ei ole palauttanut oppimispäiväkirjaa tai se ei ole hyväksytysti tehty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa, joka sisältää perehtymisen annettuu aineistoon ja asiantuntijaluentoihin.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

13.03.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pekka Sivonen
Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee julkishallinnon talouden ja päätöksenteon toimintaperiaatteet.
- ymmärtää valtion- ja kuntatalouden toimintayksiköiden toimintaa talouden näkökulmasta
- ymmärtää julkishallinnon ja yksityisomisteisten yritysten talouden toiminnan eroavaisuudet

Sisältö

- Julkishallinnon talouden suunnittelu, erityispiirteet, talouden hoidon periaatteet ja tehtävät tilikauden aikana, tilinpäätös ja valvonta
- Toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä KILAN kuntajaoston yleisohjeet sekä muut julkishallinnon talouden ja hallinnon hoitoa koskevat säädökset

Aika ja paikka

Lähipäivät Wärsilä-kampuksella, moodle-oppimisympäristö/zoom

Opetusmenetelmät

Opiskelija
- tuntee julkishallinnon talouden ja päätöksenteon toimintaperiaatteet.
- ymmärtää valtion- ja kuntatalouden toimintayksiköiden toimintaa talouden näkökulmasta
- ymmärtää julkishallinnon ja yksityisomisteisten yritysten talouden toiminnan eroavaisuudet

- Julkishallinnon talouden suunnittelu, erityispiirteet, talouden hoidon periaatteet ja tehtävät tilikauden aikana, tilinpäätös ja valvonta
- Toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä KILAN kuntajaoston yleisohjeet sekä muut julkishallinnon talouden ja hallinnon hoitoa koskevat säädökset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 56 t opiskelijan työtä. Luennot ja oppimispäiväkirja, oheismateriaaliin perehtyminen h, arviointi ja palaute 1 t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on palauttanut oppimispäiväkirjan, joka on hyväksytysti tehty/opskelija ei ole palauttanut oppimispäiväkirjaa tai se ei ole hyväksytysti tehty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa, joka sisältää perehtymisen annettuu aineistoon ja asiantuntijaluentoihin.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 09.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anitta Kurki
Vastuuopettaja

Anitta Kurki

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija:
- osaa kertoa mitä on oikeus ja mikä on sen merkitys yhteiskunnassa
- ymmärtää sopimusoikeuden keskeiset periaatteet ja käsitteet
- ymmärtää valtuutuksen merkityksen sopimuksen teossa
-osaa soveltaa opittuja tietoja esimerkkitilanteisiin
 

Sisältö

- Oikeusjärjestyksen peruskysymykset ja oikeustieteen peruskäsitteet
- Sopimusoikeus ja edustus

Oppimateriaalit

Suojanen, Kalevi, ym.: Lakiopas – Juridiikan perusteet. Painos 2015.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset pienryhmissä 12 h.
Itsenäinen työskentely 40 h.
Tentti 2 h.
Yhteensä 54 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anitta Kurki
Vastuuopettaja

Anitta Kurki

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija:
- osaa kertoa mitä on oikeus ja mikä on sen merkitys yhteiskunnassa
- ymmärtää sopimusoikeuden keskeiset periaatteet ja käsitteet
- ymmärtää valtuutuksen merkityksen sopimuksen teossa
-osaa soveltaa opittuja tietoja esimerkkitilanteisiin
 

Sisältö

- Oikeusjärjestyksen peruskysymykset ja oikeustieteen peruskäsitteet
- Sopimusoikeus ja edustus

Opetusmenetelmät

Valintakoeopintojakso
Opintojakso suoritetaan osallistumalla liiketalouden monimuotokoulutuksen valintakoekurssille huhti-toukokuussa 2024. Ilmoittautuneille toimitetaan lisätietoja suoritustavasta ennen kurssin alkua sähköpostilla.

Jos olet suorittanut valintakoeopintojakson, saat ohjeet opintojakson hyväksilukuun opintojen alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

03.04.2024 - 23.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 100

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Atte Korte
 • Anitta Kurki
 • Mikko Hyttinen
Vastuuopettaja

Atte Korte

Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • LLAS24
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2024

Tavoitteet

Opiskelija:
- osaa kertoa mitä on oikeus ja mikä on sen merkitys yhteiskunnassa
- ymmärtää sopimusoikeuden keskeiset periaatteet ja käsitteet
- ymmärtää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
- osaa soveltaa säännöksiä käytännön tilanteisiin

Sisältö

- Oikeusjärjestyksen peruskysymykset ja oikeustieteen peruskäsitteet
- Sopimusoikeus ja edustus
- Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
- Työntekijän ja työnantajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
- Työelämän tietosuoja
- Työturvallisuus

Oppimateriaalit

Oppikirja on valintakurssin suorittamisessa välttämätön. Oppikirja on:
Hyttinen, Mikko & Korte, Atte: Työoikeuden perusteet – Oppikirja. Painos 2022.

Opetusmenetelmät

Liiketalouden monimuodon valintakoekurssi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jani Kettunen
Vastuuopettaja

Jani Kettunen

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen suunnittelun keskeisen sisällön, kustannuslaskennan soveltamiskohteet ja kannattavuuslaskennan merkityksen

Opiskelija osaa:
- laatia pienen yrityksen budjetin
- laskea tuotteen ja palvelun kustannuksia sekä kohdistaa kustannuksia kustannuspaikoille
- hinnoitella tuotteeen ja palvelun
- tehdä investointilaskelmia

Sisältö

Budjetoinnin perusteet
Katetuottolaskenta
Kustannuslajilaskenta
Kustannuspaikkalaskenta
Suoritekohtainen laskenta
Hinnoittelu
Investointilaskennan perusteet

Aika ja paikka

Syksy -23, Wärtisilä-kampus

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali moodlessa ja:

Esimerkiksi
Neilimo K. & Uusi-Rauva E.: Johdon laskentatoimi. Edita Publishing tai
Järvenpää M.,Länsiluoto A., Partanen V.& Pellinen J.:Talousohjaus ja kustannuslaskenta

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää taloudellisten laskelmien sisällön ja osaa laatia laskelmia yrityksen päätöksenteon perustaksi. Opiskelija pystyy arvioimaan käsiteltävää informaatiota analyyttisesti.
Sisältö: Katetuottolaskennan soveltaminen, kustannuslajit, kustannuspaikat, suoritekohtainen laskenta (perinteinen kustannuslaskenta ja toimintolaskenta), investointilaskennan perusteet, budjetointi, tunnusluvut ja raportointi.

Opetusmenetelmät: luennot, harjoitukset ja itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa ja aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin alussa ilmoitetut oppimistehtävät, tentti ja aktiivisuus.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jani Kettunen
Vastuuopettaja

Jani Kettunen

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen suunnittelun keskeisen sisällön, kustannuslaskennan soveltamiskohteet ja kannattavuuslaskennan merkityksen

Opiskelija osaa:
- laatia pienen yrityksen budjetin
- laskea tuotteen ja palvelun kustannuksia sekä kohdistaa kustannuksia kustannuspaikoille
- hinnoitella tuotteeen ja palvelun
- tehdä investointilaskelmia

Sisältö

Budjetoinnin perusteet
Katetuottolaskenta
Kustannuslajilaskenta
Kustannuspaikkalaskenta
Suoritekohtainen laskenta
Hinnoittelu
Investointilaskennan perusteet

Aika ja paikka

Syksy, Wärtsilä-kampusella, sekä osin Moodlen Collaboratessa.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali moodlessa ja:

Esimerkiksi
Neilimo K. & Uusi-Rauva E.: Johdon laskentatoimi. Edita Publishing tai
Järvenpää M.,Länsiluoto A., Partanen V.& Pellinen J.:Talousohjaus ja kustannuslaskenta

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää taloudellisten laskelmien sisällön ja osaa laatia laskelmia yrityksen päätöksenteon perustaksi. Opiskelija pystyy arvioimaan käsiteltävää informaatiota analyyttisesti.
Sisältö: Katetuottolaskennan soveltaminen, kustannuslajit, kustannuspaikat, suoritekohtainen laskenta (perinteinen kustannuslaskenta ja toimintolaskenta), investointilaskennan perusteet, budjetointi, tunnusluvut ja raportointi.
Opetusmenetelmät: luennot, harjoitukset ja itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin alussa ja aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin alussa ilmoitetut oppimistehtävät, tentti ja aktiivisuus.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Laitinen
Vastuuopettaja

Pertti Laitinen

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään yritysten kansainvälistymisen strategioihin, tekniikoihin ja kompetensseihin. Tutustutaan kansainvälistyvien ja kansainvälisesti toimivien yritysten käyttämiin toimintamalleihin ja kilpailukeinoihin. Kartoitetaan ja arvioidaan kansainvälistymisessä tarvittavia taitoja. Opitaan analysoimaan kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja riskejä. Opitaan mitä on eettinen ja vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä kaupassa. Harjoitellaan kansainvälisen logistiikan ja huolinnan perustyökalujen, kuten Incoterms 2020, käyttöä.

Sisältö

- Kansainvälistymisen suunnittelu ja strategiat
- Kansainvälistymisessä tarvittavat taidot
- Kansainvälisten markkinoiden analysointi
- Kansainvälistymiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta
- Etiikka ja vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä liiketoiminnassa
- Logistiikka ja huolinta kansainvälisessä kaupassa

Oppimateriaalit

Kurssin Moodlessa jaettava materiaali.
Kansainvälinen liiketoiminta -ja markkinointi. Vahvaselkä Irma.

Opetusmenetelmät

Kansainvälinen liiketoiminta kurssilla perehdytään yritysten kansainvälistymisen strategioihin, tekniikoihin ja kompetensseihin.
Tutkinnon kompenssit:
Liiketoiminta- ja projektiosaaminen, markkinointi- ja myyntiosaaminen, oikeudellinen osaaminen, eettinen osaaminen, kansainvälisyysosaaminen.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen yrityksen menestystekijänä.
Opiskelija osaa selvittää vientimarkkinoita erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta.
Opiskelija osaa käynnistää vientitoiminnan erityisesti lähialueille (Pohjoismaat
Eurooppa), sekä kaukomarkkinoille (Amerikat ja Aasia. Sekä osaa hyödyntää vientitoimintaa tukevia verkostoja.
Keskeinen sisältö:
Kansainvälistymisen suunnittelu ja strategiat.
Kansainvälisen markkinoinnin ja myyntityön johtaminen.
Kansainvälisten jakelukanavien selvittäminen ja valinta.
Kansainvälistymisen edellytykset (kyvyt, resurssit ja analyysit.

Luennot, yksilötehtävät ja ryhmätehtävät.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Laitinen
Vastuuopettaja

Pertti Laitinen

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään yritysten kansainvälistymisen strategioihin, tekniikoihin ja kompetensseihin. Tutustutaan kansainvälistyvien ja kansainvälisesti toimivien yritysten käyttämiin toimintamalleihin ja kilpailukeinoihin. Kartoitetaan ja arvioidaan kansainvälistymisessä tarvittavia taitoja. Opitaan analysoimaan kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja riskejä. Opitaan mitä on eettinen ja vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä kaupassa. Harjoitellaan kansainvälisen logistiikan ja huolinnan perustyökalujen, kuten Incoterms 2020, käyttöä.

Sisältö

- Kansainvälistymisen suunnittelu ja strategiat
- Kansainvälistymisessä tarvittavat taidot
- Kansainvälisten markkinoiden analysointi
- Kansainvälistymiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta
- Etiikka ja vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä liiketoiminnassa
- Logistiikka ja huolinta kansainvälisessä kaupassa

Oppimateriaalit

Kurssin Moodlessa jaettava materiaali.
Kansainvälinen liiketoiminta -ja markkinointi. Vahvaselkä Irma.

Opetusmenetelmät

Kansainvälinen liiketoiminta kurssilla perehdytään yritysten kansainvälistymisen strategioihin, tekniikoihin ja kompetensseihin.
Tutkinnon kompenssit:
Liiketoiminta- ja projektiosaaminen, markkinointi- ja myyntiosaaminen, oikeudellinen osaaminen, eettinen osaaminen, kansainvälisyysosaaminen.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen yrityksen menestystekijänä.
Opiskelija osaa selvittää vientimarkkinoita erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta.
Opiskelija osaa käynnistää vientitoiminnan erityisesti lähialueille (Pohjoismaat, Eurooppa), sekä kaukomarkkinoille (Amerikat ja Aasia. Sekä osaa hyödyntää vientitoimintaa tukevia verkostoja.
Keskeinen sisältö:
Kansainvälistymisen suunnittelu ja strategiat.
Kansainvälisen markkinoinnin ja myyntityön johtaminen.
Kansainvälisten jakelukanavien selvittäminen ja valinta.
Kansainvälistymisen edellytykset (kyvyt, resurssit ja analyysit.

Luennot, yksilötehtävät ja ryhmätyöt.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teppo Tarnanen
Vastuuopettaja

Teppo Tarnanen

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää
- kansantalouden keskeisiä ilmiöitä ja talouden toimijoiden (kuluttajta, yritykset, julkinen sektori) välisiä vuorovaikutussuhteita
- hinnan muodostumisen markkinoilla kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksen tuloksena
- talouspolitiikan periaatteet (finanssipolitiikka, rahapolitiikka)
- kansainvälistymisen ja globalisaation merkityksen Suomen kaltaiselle avoimelle kansantaloudelle, mukaan lukien EU-jäsenyys
- taloudellisen kestävyyden ja ylisukupolvisen vastuullisuuden periaatteet

Opiskelija osaa
- käyttää kansantalouden peruskäsitteistöä oikein
- käyttää kysyntä-tarjonta-kehikkoa
- tunnistaa erilaisia kilpailutilanteita markkinoilla
- tulkita kansantalouden ajankohtaista suhdannetilannetta indikaattoreiden avulla ja arvioida sen merkitystä jonkin toimialan yritysten kannalta
- etsiä tietoa mm. Tilastokeskuksen, Suomen Pankin ja tutkimuslaitosten tuottamista tilastoista ja ajankohtaisraporteista

Sisältö

Kansantalouden keskeiset mikro- ja makrotaloudelliset ilmiöt ja niihin liittyvät käsitteet
Markkinoiden toiminta
Kysyntä-tarjonta -analyysi
Talouspolitiikan peiaatteet (finanssipolitiikka, rahapolitiikka)
Kansainvälistymisen ja globalisaation mahdollisuudet ja uhat Suomen kansantaloudelle
Taloudellisen kehityksen kestävyys

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Lisäksi suositellaan jotain uutta tai uudehkoa kansantaloustieteen perusoppikirjaa, esimerkiksi
Lindholm, Timo & Kettunen, Juhani & Turunen, Jenny (2016 tai uudempi). Globaali kansantalous. Edita
- kirjastossa myös e-kirjana
TAI Lindholm, Timo & Kettunen, Juhani (2014). Kansantalous. Edita
TAI Pohjola, Matti (2019). Taloustieteen oppikirja. 14. painos. Wsoy
- kirjastossa myös e-kirjana

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin mikro- ja makrotaloudellisiin ilmiöihin, opitaan arvioimaan niiden merkitystä sekä yrityksen että toimialan kannalta sekä käyttämään aiheeseen liittyvää käsitteistöä oikein. Sisätlöaiheita mm. markkinoiden toiminta, kysyntä-tarjonta -analyysi, talouspolitiikan periaatteet (finanssipolitiikka, rahapolitiikka), kansainvälistymisen ja globalisaation mahdollisuudet ja uhat Suomen kansantaloudelle, taloudellisen kehityksen kestävyys

Opetusmenetelmänä on luennot ja harjoitukset.
Arviointi tentin perusteella.
Englanniksi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teppo Tarnanen
Vastuuopettaja

Teppo Tarnanen

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää
- kansantalouden keskeisiä ilmiöitä ja talouden toimijoiden (kuluttajta, yritykset, julkinen sektori) välisiä vuorovaikutussuhteita
- hinnan muodostumisen markkinoilla kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksen tuloksena
- talouspolitiikan periaatteet (finanssipolitiikka, rahapolitiikka)
- kansainvälistymisen ja globalisaation merkityksen Suomen kaltaiselle avoimelle kansantaloudelle, mukaan lukien EU-jäsenyys
- taloudellisen kestävyyden ja ylisukupolvisen vastuullisuuden periaatteet

Opiskelija osaa
- käyttää kansantalouden peruskäsitteistöä oikein
- käyttää kysyntä-tarjonta-kehikkoa
- tunnistaa erilaisia kilpailutilanteita markkinoilla
- tulkita kansantalouden ajankohtaista suhdannetilannetta indikaattoreiden avulla ja arvioida sen merkitystä jonkin toimialan yritysten kannalta
- etsiä tietoa mm. Tilastokeskuksen, Suomen Pankin ja tutkimuslaitosten tuottamista tilastoista ja ajankohtaisraporteista

Sisältö

Kansantalouden keskeiset mikro- ja makrotaloudelliset ilmiöt ja niihin liittyvät käsitteet
Markkinoiden toiminta
Kysyntä-tarjonta -analyysi
Talouspolitiikan peiaatteet (finanssipolitiikka, rahapolitiikka)
Kansainvälistymisen ja globalisaation mahdollisuudet ja uhat Suomen kansantaloudelle
Taloudellisen kehityksen kestävyys

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Lisäksi suositellaan jotain uutta tai uudehkoa kansantaloustieteen perusoppikirjaa, esimerkiksi
Lindholm, Timo & Kettunen, Juhani & Turunen, Jenny (2016 tai uudempi). Globaali kansantalous. Edita
- kirjastossa myös e-kirjana
TAI Lindholm, Timo & Kettunen, Juhani (2014). Kansantalous. Edita
TAI Pohjola, Matti (2019). Taloustieteen oppikirja. 14. painos. Wsoy
- kirjastossa myös e-kirjana

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin mikro- ja makrotaloudellisiin ilmiöihin, opitaan arvioimaan niiden merkitystä sekä yrityksen että toimialan kannalta sekä käyttämään aiheeseen liittyvää käsitteistöä oikein. Sisältöaiheita mm. markkinoiden toiminta, kysyntä-tarjonta -analyysi, talouspolitiikan periaatteet (finanssipolitiikka, rahapolitiikka), kansainvälistymisen ja globalisaation mahdollisuudet ja uhat Suomen kansantaloudelle, taloudellisen kehityksen kestävyys

Opetusmenetelmänä on luennot ja harjoitukset.
Arviointi ryhmätyön tuotoksen perusteella.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Daniel Bågeberg
Vastuuopettaja

Daniel Bågeberg

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintoteeman keskeinen tavoite on, että jokainen opiskelija muodostaa kokonaiskäsityksen kaupan alasta, sen roolista yhteiskuntavastuun kantajana, työllistäjänä ja veronmaksajana. Teemassa tutustutaan myös K-kauppiasyrittäjyyteen.

Teeman osaamistavoitteet:
- osaa muodostaa kokonaiskäsityksen kaupan alasta Suomessa
- osaa tulkita kaupan alan tilastotietoja
- ymmärtää yhteiskuntavastuun merkityksen kaupassa
- osaa analysoida ketjuyrittäjyyttä/kauppiasyrittäjyyttä
- ymmärtää digitaalisuuden merkityksen kaupan alalla
- ymmärtää kaupan roolin työllistäjänä ja veronmaksaja

Sisältö

Kauppa ja kauppiasyrittäjyys, kaupan asiakkaat, kauppa osana toimitusketjua, kaupan kilpailukeinot.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Daniel Bågeberg
 • Olli Hatakka
 • Lotta Lilja
Vastuuopettaja

Lotta Lilja

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Tutustut kestävän liiketoiminnan periaatteisiin ja sen eri osa-alueisiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Ymmärrät minkälaisia eettisiä ja moraalisia arvovalintoja liiketoimintaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyy ja osaat katsella maailmaa eri näkökulmista. Ymmärrät oman roolisi vastuullisena toimijana erilaisissa asiayhteyksissä.

Sisältö

Liike-elämän eettismoraaliset näkökulmat: moraali, arvot ja olemassa olon perusta.
Yrityksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu.
Opintojaksolla tehdään vastuullisuusraportti, joka tulee osaksi Liiketoimintasuunnitelma-opintojaksolla tehtävää liiketoimintasuunnitelmaa.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Liiketoimintasuunnitelma-opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Daniel Bågeberg
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Tutustut kestävän liiketoiminnan periaatteisiin ja sen eri osa-alueisiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Ymmärrät minkälaisia eettisiä ja moraalisia arvovalintoja liiketoimintaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyy ja osaat katsella maailmaa eri näkökulmista. Ymmärrät oman roolisi vastuullisena toimijana erilaisissa asiayhteyksissä.

Sisältö

Liike-elämän eettismoraaliset näkökulmat: moraali, arvot ja olemassa olon perusta.
Yrityksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu.
Opintojaksolla tehdään vastuullisuusraportti, joka tulee osaksi Liiketoimintasuunnitelma-opintojaksolla tehtävää liiketoimintasuunnitelmaa.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Liiketoimintasuunnitelma-opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 21.12.2025

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pasanen
Vastuuopettaja

Mika Pasanen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy 50+ markkinaan ja sen erityispiirteisiin liiketoiminnan ja sen kehittämisen näkökulmasta. Opiskelija tietää ja ymmärtää erityisesti 50+ asiakasmarkkinoilla käytettyjä liiketoimintamalleja ja kehittämiskeinoja, joilla yritys voi paremmin palvella 50+ asiakkaitaan. Hän osaa analysoida, arvioida ja soveltaa liiketoimintamalleja ja liiketoiminnan parantamiskeinoja 50+ liiketoimintaan. Opiskelija osaa kehittää 50+ liiketoimintaa siten, että kehittämistoimet tuottavat arvoa sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Aika ja paikka

Verkkokurssi.

Opetusmenetelmät

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Verkkotentti, oppimistehtävä, reflektiopäiväkirja.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Verkkotentti, oppimistehtävä ja reflektiopäiväkirja.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pasanen
Vastuuopettaja

Mika Pasanen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy 50+ markkinaan ja sen erityispiirteisiin liiketoiminnan ja sen kehittämisen näkökulmasta. Opiskelija tietää ja ymmärtää erityisesti 50+ asiakasmarkkinoilla käytettyjä liiketoimintamalleja ja kehittämiskeinoja, joilla yritys voi paremmin palvella 50+ asiakkaitaan. Hän osaa analysoida, arvioida ja soveltaa liiketoimintamalleja ja liiketoiminnan parantamiskeinoja 50+ liiketoimintaan. Opiskelija osaa kehittää 50+ liiketoimintaa siten, että kehittämistoimet tuottavat arvoa sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Aika ja paikka

Verkkokurssi.

Opetusmenetelmät

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Verkkotentti, oppimistehtävä ja reflektiopäiväkirja.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

15.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pasanen
Vastuuopettaja

Mika Pasanen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy 50+ markkinaan ja sen erityispiirteisiin liiketoiminnan ja sen kehittämisen näkökulmasta. Opiskelija tietää ja ymmärtää erityisesti 50+ asiakasmarkkinoilla käytettyjä liiketoimintamalleja ja kehittämiskeinoja, joilla yritys voi paremmin palvella 50+ asiakkaitaan. Hän osaa analysoida, arvioida ja soveltaa liiketoimintamalleja ja liiketoiminnan parantamiskeinoja 50+ liiketoimintaan. Opiskelija osaa kehittää 50+ liiketoimintaa siten, että kehittämistoimet tuottavat arvoa sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Aika ja paikka

Verkkokurssi.

Opetusmenetelmät

50+ markkina liiketoiminnassa, sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen. Kehittämiskeinot, joilla yritys paremmin palvelee 50+ asiakkaitaan. Liiketoimintamallien ja liiketoiminnan parantamiskeinojen soveltaminen konkreettiseen liiketoimintaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti, oppimistehtävä ja reflektiopäiväkirja.

Lisätiedot

Verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aini Simola
Vastuuopettaja

Aini Simola

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteet ja liiketapahtumien kirjaamisen suomalaista kirjanpitoa säätelevän lainsäädännön ja ohjeiden sekä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti
- arvonlisäverojen ja välittömien verojen huomioon ottamisen kirjanpidossa.
- Tilinpäätöksen suunnittelun ja laadinnan periaatteet yhtiö- ja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
- Pienen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan sähköisellä taloushallinnon ohjelmistolla.

Sisältö

- kirjanpidon tiliryhmät ja kirjaussäännöt, kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet,
- tilinavaus ja liiketapahtumien kirjaaminen
- arvonlisäveron kirjanpidollinen käsittely,
- henkilöstökulujen kirjanpidollinen käsittely,
- käteisalennukset, luottotappiot, kurssierot, ennakkomaksut,
- omaisuuserien arvostus ja hankintamenojen jaksottaminen, poistot ja varaston muutos
- tilinpäätöksen jaksotus- ja arvostussäännökset sekä tilinpäätössuunnittelu
- tilinpäätös sekä tähän liittyvät muut asiakirjat

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aini Simola
Vastuuopettaja

Aini Simola

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteet ja liiketapahtumien kirjaamisen suomalaista kirjanpitoa säätelevän lainsäädännön ja ohjeiden sekä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti
- arvonlisäverojen ja välittömien verojen huomioon ottamisen kirjanpidossa.
- Tilinpäätöksen suunnittelun ja laadinnan periaatteet yhtiö- ja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
- Pienen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan sähköisellä taloushallinnon ohjelmistolla.

Sisältö

- kirjanpidon tiliryhmät ja kirjaussäännöt, kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet,
- tilinavaus ja liiketapahtumien kirjaaminen
- arvonlisäveron kirjanpidollinen käsittely,
- henkilöstökulujen kirjanpidollinen käsittely,
- käteisalennukset, luottotappiot, kurssierot, ennakkomaksut,
- omaisuuserien arvostus ja hankintamenojen jaksottaminen, poistot ja varaston muutos
- tilinpäätöksen jaksotus- ja arvostussäännökset sekä tilinpäätössuunnittelu
- tilinpäätös sekä tähän liittyvät muut asiakirjat

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pekka Sivonen
Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää konsernin muodostumisen periaattet ja konsernitilinpäätöksen keskeisen sisällön. Opiskelija osaa eliminoida omistuksen, keskinäiset liiketapahtumat ja vähemmistöosuudet

Opiskelija osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen

Sisältö

- konsernin määritelmä
- konsernitilinpäätöksen laatimisen periaatteet
- konsernieliminoinnit
- vähemmistöosuuslaskenta
- osakkuusyhtiöt
- konsernirakenteen muutokset

Aika ja paikka

Kevät 2. jakso, Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Tomperi, S.: Kehittyvä kirjanpitotaito (konsernitilinpäätöstä koskeva osuus)
Englund, T., Prepula, E, Riistama, V. & Tuokko, Y.: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan
KILA:n yleisohje Konsernitilinpäätöksen laatimisesta 28.3.2017
Muu moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.

Sisältö:konsernin määritelmä, konsernitilinpäätöksen laatimisen perusteita, konserniyhtiöiden välisen omistuksen ja keskinäisten liiketapahtumien eliminoinnit, vähemmistöosuuksien erottaminen ja konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset.

Luennoilla käydään aihealueita läpi esimerkkien avulla. Harjoitustunneilla tehdään ohjatusti tehtäviä, jotka on integroitu luentoihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 80 h opiskelijan työtä. Luennot ja harjoitukset sekä harjoitustehtävät 50 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 29 h, arviointi ja palaute 1 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustunneilla työskentelyyn sekä harjoitustehtävien palautuksiin. Harjoitustuntien työskentelyn osuus arvosanasta on 20 % ja tehtäväpalautusten 80 %. Tehtävillä on erilaiset painokertoimet.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia harjoitustehtäviä tai ei ole osallistunut harjoitustunneilla työskentelyyn riittävästi (alle 75 % harjoitustunneista).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 50 % ja alle 70 % maksimimäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 70 % ja alle 90 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 90 % maksimimäärästä.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

13.03.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pekka Sivonen
Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää konsernin muodostumisen periaattet ja konsernitilinpäätöksen keskeisen sisällön. Opiskelija osaa eliminoida omistuksen, keskinäiset liiketapahtumat ja vähemmistöosuudet

Opiskelija osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen

Sisältö

- konsernin määritelmä
- konsernitilinpäätöksen laatimisen periaatteet
- konsernieliminoinnit
- vähemmistöosuuslaskenta
- osakkuusyhtiöt
- konsernirakenteen muutokset

Aika ja paikka

Lähipäivät Wärtsilä-kampuksella, verkko-opiskelussa moodle-oppimisympäristö, verkko-opetuksessa käytössä Zoom.

Oppimateriaalit

Tomperi, S.: Kehittyvä kirjanpitotaito (konsernitilinpäätöstä koskeva osuus)
Englund, T., Prepula, E, Riistama, V. & Tuokko, Y.: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan
KILA:n yleisohje Konsernitilinpäätöksen laatimisesta 28.3.2017
Muu moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opetuksen tavoitteet: Opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.
Opetuksen sisältö: Konsernin määritelmä, konsernitilinpäätöksen laatiminen, eliminoinnit, vähemmistö ja konsernirakenteen muutokset.
Opetusmenetelmät: Lähipäivinä luennot ja harjoitukset, verkkoluennot ja harjoitukset, itseopiskelu ja palautettavat tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 80 h opiskelijan työtä. Lähipäivien luennot ja harjoitukset, etänä collaborate sekä harjoitustehtävät 45 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 34 h, arviointi ja palaute 1 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavien tehtävien arviointi.Tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Kaikki tehtäviä ei ole palautettu. Kaikkien tehtävien ratkaisua ei ole hyväksytty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtäväpalautusten painotettu prosenttiosuus maksimisuorituspisteistä on vähintään 50 % ja alle 70 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtäväpalautusten painotettu prosenttiosuus maksimisuorituspisteistä on vähintään 70 % ja alle 90 %.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtäväpalautusten painotettu prosenttiosuus maksimisuorituspisteistä on
vähintään 90 %.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pekka Sivonen
Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLAS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.

Sisältö

Konsernin määritelmä, konsernitilinpäätöksen laatiminen, eliminoinnit, vähemmistö, konsernirakenteen muutokset ja konsernien verotus

Aika ja paikka

Syyslukukauden 2. jakso. Lähipäivät Wärtsilä-kampus, verkko-opiskelussa moodle-oppimisympäristö, verkko-opetuksessa moodlen collaborate

Oppimateriaalit

Tomperi, S.: Kehittyvä kirjanpitotaito (konsernitilinpäätöstä koskeva osuus). Edita.
Englund, T., Prepula, E, Riistama, V. & Tuokko, Y.: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan. WSOY

Opetusmenetelmät

Opetuksen tavoitteet: Opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.
Opetuksen sisältö: Konsernin määritelmä, konsernitilinpäätöksen laatiminen, eliminoinnit, vähemmistö ja konsernirakenteen muutokset.
Opetusmenetelmät: Lähipäivinä luennot ja harjoitukset, verkkoluennot ja harjoitukset, itseopiskelu ja palautettavat tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi. Sisällön tulee vastata opintojakson keskeistä sisältöä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 80 h opiskelijan työtä. Lähipäivien luennot ja harjoitukset, etänä collaborate sekä harjoitustehtävät 45 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 34 h, arviointi ja palaute 1 h.

Sisällön jaksotus

Esitetään opintojakson alussa, tiedot tallennettu opintojakson moodleen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavien tehtävien arviointi.Tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävät tulee olla itsenäisesti suoritettu ja tehtävät palautettu ennen malliratkaisujen käsittelyä.

Hylätty (0)

Kaikki tehtäviä ei ole palautettu. Kaikkien tehtävien ratkaisua ei ole hyväksytty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ehtäväpalautusten painotettu prosenttiosuus maksimisuorituspisteistä on vähintään 50 % ja alle 70 %

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtäväpalautusten painotettu prosenttiosuus maksimisuorituspisteistä on vähintään 70 % ja alle 90 %

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtäväpalautusten painotettu prosenttiosuus maksimisuorituspisteistä on
vähintään 90 %.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pekka Sivonen
Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21T
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021, taloushallinto
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.

Sisältö

Konsernin määritelmä, konsernitilinpäätöksen laatiminen, eliminoinnit, vähemmistö, konsernirakenteen muutokset ja konsernien verotus

Aika ja paikka

Kevät 2. jakso, Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Tomperi, S.: Kehittyvä kirjanpitotaito (konsernitilinpäätöstä koskeva osuus)
Englund, T., Prepula, E, Riistama, V. & Tuokko, Y.: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan
KILA:n yleisohje Konsernitilinpäätöksen laatimisesta 28.3.2017
Muu moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.

Sisältö:konsernin määritelmä, konsernitilinpäätöksen laatimisen perusteita, konserniyhtiöiden välisen omistuksen ja keskinäisten liiketapahtumien eliminoinnit, vähemmistöosuuksien erottaminen ja konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset.

Luennoilla käydään aihealueita läpi esimerkkien avulla. Harjoitustunneilla tehdään ohjatusti tehtäviä, jotka on integroitu luentoihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 80 h opiskelijan työtä. Luennot ja harjoitukset sekä harjoitustehtävät 50 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 29 h, arviointi ja palaute 1 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustunneilla työskentelyyn sekä harjoitustehtävien palautuksiin. Harjoitustuntien työskentelyn osuus arvosanasta on 20 % ja tehtäväpalautusten 80 %. Tehtävillä on erilaiset painokertoimet

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia harjoitustehtäviä tai ei ole osallistunut harjoitustunneilla työskentelyyn riittävästi (alle 75 % harjoitustunneista).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 50 % ja alle 70 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 70 % ja alle 90 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 90 % maksimimäärästä.

Ilmoittautumisaika

19.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

2 - 100

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi-Marja Toivanen
Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- tunnistat tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta monikulttuurisen työyhteisön toimintaan ja johtamiseen
- sinulla on valmiuksia sopeuttaa omaa ammatillista toimintaasi kulttuurisensitiivisesti
- sinulla on kehittyvä kyky viestiä ja johtaa toimintaa monikulttuurisissa tiimeissä ja työyhteisöissä
- osaat sovitella ja ratkaista konfliktitilanteita kulttuurisensitiivisesti

Sisältö

Opintojakson teemat liittyvät keskeisiin monikulttuurisen työyhteisön toiminnassa ja johtamisessa ilmeneviin kulttuurisiin kysymyksiin, kuten
suora ja epäsuora viestintä,
aikakäsitys,
hierarkiat ja oman aseman määrittyminen työyhteisössä,
yksilön vastuut, yhteisöllisyys ja tiimityö, sekä
palaute ja ristiriitojen selvittäminen.

Aika ja paikka

Opinto on mahdollista suorittaa oman aikataulun mukaisesti 18.9. - 8.12.2023 välisenä aikana Karelia-ammattikorkeakoulun Moodle-ympäristössä, Linkki ja kirjautumisavain oppimisympäristöön lähetetään osallistujille ilmoittautumisen jälkeen.

Opetusmenetelmät

Tällä kaksikielisellä (suomi-englanti) verkko-opintojaksolla perehdytään siihen,

- millä tavoin erilaiset kulttuuritaustat voivat ilmetä työpaikan vuorovaikutussuhteissa ja työyhteisön toiminnassa.
- miten erilaisista kulttuurisista taustoista tulevat työntekijät voivat muodostaa yhteistä toimintakulttuuria, jossa erilaisuus nähdään voimavarana.

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.:

- Kulttuurin tasot ja kulttuurinen monimuotoisuus
- Sanallinen ja sanaton viestintä monikulttuurisessa ja -kielisessä yhteisössä
- Työpaikan ihmissuhteet, roolit, status ja hierarkisuus työyhteisössä
- Aikakäsitys ja sen vaikutus työn tekemiseen ja organisointiin
- Konfliktien kulttuurisensitiivinen käsittely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkokurssin laajuus on yksi opintopiste (1 op.), mikä vastaa n. 25 tunnin työpanosta. Opinto jakautuu seitsemään osioon, joissa jokaisessa on lyhyt johdanto ja monivalintatehtävä. Näiden pohjalta on mahdollista jatkaa teeman käsittelyä itseopiskeluaineistojen, oman pohdintatehtävän ja/ tai verkkokeskustelun kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla edetään osio (teema) kerrallaan. Seuraavaan teemaan siirtyminen edellyttää, että osallistuja on suorittanut edeltävän monivalintatehtävän hyväksytysti (60% pisteistä). Monivalintatehtävän voi tehdä useamman kerran. Pohdintatehtäviä ja keskustelua ei arvioida tai pisteytetä. Suoritettuaan kaikki osiot osallistuja saa suoritusmerkinnän ja todistuksen.

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 150

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi-Marja Toivanen
Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- tunnistat tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta monikulttuurisen työyhteisön toimintaan ja johtamiseen
- sinulla on valmiuksia sopeuttaa omaa ammatillista toimintaasi kulttuurisensitiivisesti
- sinulla on kehittyvä kyky viestiä ja johtaa toimintaa monikulttuurisissa tiimeissä ja työyhteisöissä
- osaat sovitella ja ratkaista konfliktitilanteita kulttuurisensitiivisesti

Sisältö

Opintojakson teemat liittyvät keskeisiin monikulttuurisen työyhteisön toiminnassa ja johtamisessa ilmeneviin kulttuurisiin kysymyksiin, kuten
suora ja epäsuora viestintä,
aikakäsitys,
hierarkiat ja oman aseman määrittyminen työyhteisössä,
yksilön vastuut, yhteisöllisyys ja tiimityö, sekä
palaute ja ristiriitojen selvittäminen.

Aika ja paikka

Opinto on mahdollista suorittaa oman aikataulun mukaisesti 12.2.-12.4.2024 välisenä aikana Karelia-ammattikorkeakoulun Moodle-ympäristössä, Linkki ja kirjautumisavain oppimisympäristöön lähetetään osallistujille ilmoittautumisen jälkeen.

Opetusmenetelmät

Tällä kaksikielisellä (suomi-englanti) verkko-opintojaksolla perehdytään siihen,

- millä tavoin erilaiset kulttuuritaustat voivat ilmetä työpaikan vuorovaikutussuhteissa ja työyhteisön toiminnassa.
- miten erilaisista kulttuurisista taustoista tulevat työntekijät voivat muodostaa yhteistä toimintakulttuuria, jossa erilaisuus nähdään voimavarana.

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.:

- Kulttuurin tasot ja kulttuurinen monimuotoisuus
- Sanallinen ja sanaton viestintä monikulttuurisessa ja -kielisessä yhteisössä
- Työpaikan ihmissuhteet, roolit, status ja hierarkisuus työyhteisössä
- Aikakäsitys ja sen vaikutus työn tekemiseen ja organisointiin
- Konfliktien kulttuurisensitiivinen käsittely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkokurssin laajuus on yksi opintopiste (1 op.), mikä vastaa n. 25 tunnin työpanosta. Opinto jakautuu seitsemään osioon, joissa jokaisessa on lyhyt johdanto ja monivalintatehtävä. Näiden pohjalta on mahdollista jatkaa teeman käsittelyä itseopiskeluaineistojen, oman pohdintatehtävän ja/ tai verkkokeskustelun kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla edetään osio (teema) kerrallaan. Seuraavaan teemaan siirtyminen edellyttää, että osallistuja on suorittanut edeltävän monivalintatehtävän hyväksytysti (60% pisteistä). Monivalintatehtävän voi tehdä useamman kerran. Pohdintatehtäviä ja keskustelua ei arvioida tai pisteytetä. Suoritettuaan kaikki osiot osallistuja saa suoritusmerkinnän ja todistuksen.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Kärnä
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opit perusperiaatteet uuden tuote- tai palvelukonseptin tai liikeidean lanseeraamisesta markkinoille.

Sisältö

Innovointi, lanseerausprosessin vaiheet, uuden tuotteen, palvelun tai liikeidean lanseeraus

Aika ja paikka

lähiopetus Wärtsilä-kampuksella
luennot ja ryhmätyöskentely

Opetusmenetelmät

Opit perusperiaatteet uuden tuote- tai palvelukonseptin tai liikeidean lanseeraamisesta markkinoille.

Opintojaksolla laaditaan lanseeraussuunnitelma toimeksiantajalle. Lanseeraussuunnitelmaan kuuluu markkinointiviestintäsuunnitelma, joten opiskelijan kannattaa suorittaa myös Markkinointiviestintä-opintojakso samassa jaksossa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Kärnä
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa lanseerata uuden tuote- ja palvelukonseptin sekä liikeidean markkinoille.

Sisältö

Innovoinnin tekniikat, lanseeraus markkinointiprosessissa, uuden tuotteen, palvelun tai liikeidean lanseeraus, lanseerausprosessin vaiheet.

Aika ja paikka

lähiopetus Wärtsilä-kampuksella
luennot ja ryhmätyöskentely

Opetusmenetelmät

Opit perusperiaatteet uuden tuote- tai palvelukonseptin tai liikeidean lanseeraamisesta markkinoille.

Opintojaksolla laaditaan lanseeraussuunnitelma toimeksiantajalle. Lanseeraussuunnitelmaan kuuluu markkinointiviestintäsuunnitelma, joten opiskelijan kannattaa suorittaa myös Markkinointiviestintä-opintojakso samassa jaksossa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 06.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Sarola
Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti liike-elämän vuorovaikutustilanteissa ja ottaa huomioon muut osallistujat. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti niin kirjallisesti kuin suullisesti. Opiskelija tietää verkkoviestinnän erityisominaisuudet ja osaa tuottaa luontevasti ja asianmukaisesti tekstejä verkkoympäristöissä. Opiskelija osaa antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida viestintäosaamistaan.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
• viestintä käsitteenä ja viestinnän osa-alueet liike-elämässä
• perusliikekirjeet, esim. tarjous
• verkkoviestintä, verkkokirjoittaminen (blogiteksti) ja markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa
• kokous- ja neuvottelukäytänteet ja niiden asiakirjat.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Monikanavainen myynti ja asiakaspalvelu- ja Business Communication in English -opintojaksojen kanssa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Sarola
Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti liike-elämän vuorovaikutustilanteissa ja ottaa huomioon muut osallistujat. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti niin kirjallisesti kuin suullisesti. Opiskelija tietää verkkoviestinnän erityisominaisuudet ja osaa tuottaa luontevasti ja asianmukaisesti tekstejä verkkoympäristöissä. Opiskelija osaa antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida viestintäosaamistaan.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
• viestintä käsitteenä ja viestinnän osa-alueet liike-elämässä
• perusliikekirjeet, esim. tarjous
• verkkoviestintä, verkkokirjoittaminen (blogiteksti) ja markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa
• kokous- ja neuvottelukäytänteet ja niiden asiakirjat.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Monikanavainen myynti ja asiakaspalvelu- ja Business Communication in English -opintojaksojen kanssa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

30 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Soile Vinni
Vastuuopettaja

Soile Vinni

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella laadultaan koulutusohjelman tavoitteita ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa. Harjoittelun avulla opiskelija saa mahdollisuuden soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoitteluaikana opiskelijan tulisi selvittää mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen harjoittelupaikassa.

Liiketalouden harjoittelu ajoittuu kolmannelle lukuvuodelle. Suoritat harjoittelun joko kolmannen lukuvuoden keväällä, kesällä tai syksyllä sen mukaan, miten muut opinnot ja opinnäytetyö etenevät.

Sisältö

Harjoittelija osallistuu työyhteisössään vaativiin ja monipuolisiin liiketalouden työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Daniel Bågeberg
 • Ulla Kärnä
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Ymmärrät yritystoiminnan merkityksen toimintalueelle ja yhteiskunnalle. Lisäksi ymmärrät toimivan liikeidean ja kannattavan liiketoiminnan sekä markkinoinnin merkityksen yrityksen alkuvaiheessa ja toiminnassa. Ymmärrät kuluttajakäyttäytymisen ja segmentoinnin sekä sidosryhmien merkityksen sekä vaikutuksen yrityksen toimintaan. Osaat keskeisimmän yritystoiminnan ja markkinoinnin käsitteistön ja pystyt hyödyntään käsitteistöä muissa opinnoissasi. Perehdyt yrityksen perustamisvaiheisiin ja tarvittaviin asiapapereihin sekä osaat etsiä lisätietoa opintojakson aihealueista. Perehdyt markkinoinnin käsitteeseen, ajattelutapoihin ja kilpailukeinoihin. Saat myyntipuhevalmennusta, opit viestimään keskeisimmät liikeidean ulottuvuudet ja tiimityöskentelyn perusteet.

Sisältö

Yritystoiminnan ja markkinoinnin keskeinen käsitteistö
Yritystoiminta ja yrittäjyys (liikeidean määrittely, yrityksen perustaminen ja yritystoiminnan organisointi)
Liiketoiminnan ja markkinoinnin toimintaympäristö
Yrityksen strateginen ajattelu- ja suunnittelu
Markkinoinnin ajattelutapojen vaiheet
4P, 4C ja 7P
Segmentointi, sisäiset ja ulkoiset asiakkuudet
Yrityksen perustamisen vaiheet

Aika ja paikka

Virikeluennot pidetään tiistaisin ja keskiviikkoisin verkko-opintoina Moodlen Collaboratessa. Dialogit pidetään torstaisin lähitapaamisissa Wärtsilä-kampuksella.

Oppimateriaalit

Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi
Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen

Opetusmenetelmät

Ymmärrät yritystoiminnan merkityksen toimintalueelle ja yhteiskunnalle sekä toimivan liikeidean ja kannattavan liiketoiminnan sekä markkinoinnin merkityksen yrityksen alkuvaiheessa ja toiminnassa. Osaat keskeisimmän yritystoiminnan ja markkinoinnin käsitteistön ja pystyt hyödyntään käsitteistöä muissa opinnoissasi. Perehdyt yrityksen perustamisvaiheisiin ja tarvittaviin asiapapereihin sekä osaat etsiä lisätietoa opintojakson aihealueista. Perehdyt markkinoinnin käsitteeseen, ajattelutapoihin ja kilpailukeinoihin. Saat myyntipuhevalmennusta, opit viestimään keskeisimmät liikeidean ulottuvuudet ja tiimityöskentelyn perusteet.

Noudatamme opiskelussa tiimipedagogiikkaa ja opiskelijat työskentelevät tiimeissä. Opiskelijoita valmentavat vastuuopettajien lisäksi alansa asiantuntijat virikeluennoilla, Virikeluentojen yhteydessä vastuuopettajat antavat toimeksiannon, joka puretaan seuraavan viikon dialogissa. Opiskelijat keräävät toimeksiannoista portfoliota, jota hyödynnetään kevään Liiketoimintasuunnitelma-opintojaksolla.

Osaamisnäyttö tapahtuu tentillä ja liikeidean pitchauksella.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Noudatamme yleistä Karelia AMK:n arviointikriteeristöä

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot opintojakson sisällöstä löydät toteutussuunnitelmasta.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Kärnä
 • Teppo Tarnanen
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Ymmärrät yritystoiminnan merkityksen toimintalueelle ja yhteiskunnalle. Lisäksi ymmärrät toimivan liikeidean ja kannattavan liiketoiminnan sekä markkinoinnin merkityksen yrityksen alkuvaiheessa ja toiminnassa. Ymmärrät kuluttajakäyttäytymisen ja segmentoinnin sekä sidosryhmien merkityksen sekä vaikutuksen yrityksen toimintaan. Osaat keskeisimmän yritystoiminnan ja markkinoinnin käsitteistön ja pystyt hyödyntään käsitteistöä muissa opinnoissasi. Perehdyt yrityksen perustamisvaiheisiin ja tarvittaviin asiapapereihin sekä osaat etsiä lisätietoa opintojakson aihealueista. Perehdyt markkinoinnin käsitteeseen, ajattelutapoihin ja kilpailukeinoihin. Saat myyntipuhevalmennusta, opit viestimään keskeisimmät liikeidean ulottuvuudet ja tiimityöskentelyn perusteet.

Sisältö

Yritystoiminnan ja markkinoinnin keskeinen käsitteistö
Yritystoiminta ja yrittäjyys (liikeidean määrittely, yrityksen perustaminen ja yritystoiminnan organisointi)
Liiketoiminnan ja markkinoinnin toimintaympäristö
Yrityksen strateginen ajattelu- ja suunnittelu
Markkinoinnin ajattelutapojen vaiheet
4P, 4C ja 7P
Segmentointi, sisäiset ja ulkoiset asiakkuudet
Yrityksen perustamisen vaiheet

Aika ja paikka

Lähi- ja etäopetusta suunnitellun aikataulun mukaisesti

Oppimateriaalit

Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi
Viitala & Jylhä: Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit.
Muu osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Ymmärrät yritystoiminnan merkityksen toimintalueelle ja yhteiskunnalle sekä toimivan liikeidean ja kannattavan liiketoiminnan sekä markkinoinnin merkityksen yrityksen alkuvaiheessa ja toiminnassa. Osaat keskeisimmän yritystoiminnan ja markkinoinnin käsitteistön ja pystyt hyödyntään käsitteistöä muissa opinnoissasi. Perehdyt yrityksen perustamisvaiheisiin, yritysmuotoihin ja liiketoiminnan riskeihin. Perehdyt markkinoinnin käsitteeseen, ajattelutapoihin ja kilpailukeinoihin. Saat myyntipuhevalmennusta ja opit viestimään keskeisimmät liikeidean ulottuvuudet. Osaat etsiä lisätietoa opintojakson aihealueista.

Opiskelu tapahtuu luennoilla ja itseopiskeluna. Opiskelijat laativat ryhmissä kehittämänsä liikeidean pohjalta portfolion.. Portfoliota hyödynnetään kevään Liiketoimintasuunnitelma-opintojaksolla.Lisäksi liikeideasta laaditaan BMC. Ryhmät pitchaavat liikeideansa.

Osaamisnäyttö tapahtuu tentillä ja ryhmän kokoamalla liikeidean portfoliolla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0-5, tarkemmat arviointikriteerit kerrotaan opintojaksolla

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot opintojakson sisällöstä löydät toteutussuunnitelmasta.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 19.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Daniel Bågeberg
 • Ulla Kärnä
Vastuuopettaja

Daniel Bågeberg

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Ymmärrät liiketoimintasuunnitelman merkityksen yritystoiminnan alkuvaiheessa ja liiketoiminnan kehittämisvaiheissa. Hyödynnät liiketoimintasuunnitelman laatimisessa Yritystoiminnan ja Markkinoinnin perusteet -opintojakson aikana laadittua toimeksiantoportfoliota. Kehität liiketoimintasuunnitelman sisältöön kuuluvaa juridista ja taloudellista osaamistasi. Jatkojalostat liikeideasi yritystoiminnan liiketoimintasuunnitelmaksi.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelman sisältö:
1. Liikeidea, innovaatio
2. Liiketoimintamalli
3. Tuote tai palvelu, arvolupaus
4. Asiakkaat, markkinaselvitys
5. Markkinatilanne ja kilpailijat
6. Myynti ja markkinointi: asiakassuhde, kanavat, viestintä, hinnoittelu
7. Tuotanto: tuotantoprosessit, toimitilat, sijainti, tuotantovälineet, pääoman tarve, tuotekehitys
8. Työvoima, yritysmuoto, yrityksen organisaatio ja johto, osaamisen kehittäminen
9. Henkilöstön hyvinvointi.
10..Kumppanit ja sidosryhmät
11. Tuotot ja kustannukset: alustava taloussuunnitelma sekä alustavat kannattavuus-, maksuvalmius-, investointi- ja rahoituslaskelmat
12. Riskit ja rajaukset
13. Itsearviointi: Oma osaaminen, SWOT-analyysi itsestä ja yrityksestä, johtopäätökset liiketoimintasuunnitelmasta.
Draamaesityksen valmennus ja toteutus

Aika ja paikka

Virikeluennot tiistaisin ja lähivalmennukset dialogeissa torstaisin.

Oppimateriaalit

Yrityksen asiakasmarkkinointi Bergström & Leppänen 2021.
Viitala-Jylhä: Liiketoimintaosaaminen 2014 tai uudempi painos.
Sekä muu opettajien antama materiaali
Eduhousen virtuaalinen oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso valmentaa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja sen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskellaan eri osa-alueita ja syvennetään syksyn Liiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet -opintojaksolla (6 op) opittuja asioita.

Opintojaksolla hyödynnetään tiimipedagogiikkaa. Opiskelijat tuottavat liikeideastaan liiketoimintasuunnitelman. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja esittävät liiketoimintasuunnitelmastaan kumpuavan idean/ongelman draaman keinoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op eli opiskelijan työtä 107 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

liiketoimintasuunnitelma
itse- ja vertaisarviointi
jatkuvan osaamisen näyttö

tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson orientaatioluennoilla

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot opintojakson sisällöstä löydät toteutustuunnitelmasta.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Kärnä
 • Teppo Tarnanen
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Ymmärrät liiketoimintasuunnitelman merkityksen yritystoiminnan alkuvaiheessa ja liiketoiminnan kehittämisvaiheissa. Hyödynnät liiketoimintasuunnitelman laatimisessa Yritystoiminnan ja Markkinoinnin perusteet -opintojakson aikana laadittua toimeksiantoportfoliota. Kehität liiketoimintasuunnitelman sisältöön kuuluvaa juridista ja taloudellista osaamistasi. Jatkojalostat liikeideasi yritystoiminnan liiketoimintasuunnitelmaksi.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelman sisältö:
1. Liikeidea, innovaatio
2. Liiketoimintamalli
3. Tuote tai palvelu, arvolupaus
4. Asiakkaat, markkinaselvitys
5. Markkinatilanne ja kilpailijat
6. Myynti ja markkinointi: asiakassuhde, kanavat, viestintä, hinnoittelu
7. Tuotanto: tuotantoprosessit, toimitilat, sijainti, tuotantovälineet, pääoman tarve, tuotekehitys
8. Työvoima, yritysmuoto, yrityksen organisaatio ja johto, osaamisen kehittäminen
9. Henkilöstön hyvinvointi.
10..Kumppanit ja sidosryhmät
11. Tuotot ja kustannukset: alustava taloussuunnitelma sekä alustavat kannattavuus-, maksuvalmius-, investointi- ja rahoituslaskelmat
12. Riskit ja rajaukset
13. Itsearviointi: Oma osaaminen, SWOT-analyysi itsestä ja yrityksestä, johtopäätökset liiketoimintasuunnitelmasta.
Draamaesityksen valmennus ja toteutus

Oppimateriaalit

Viitala, Riitta & Jylhä, Eila. 2019. Johtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. - On myös e-kirjana
Viitala, Riitta & Jylhä, Eila. 2014. Liiketoimintaosaaminen - menestyvän yritystoiminnan perusta. - Yllä olevan kirjan edeltäjä, on myös e-kirjana.
Bergström, Seija & Leppänen Arja. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. - On myös e-kirjana.
Yrityksen perustamisopas 2022 (uusin). Suomen uusyrityskeskukset ry. Ladattavissa täältä: https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/
Sekä muu opettajien osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso valmentaa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja sen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskellaan liiketoiminnan eri osa-alueita ja syvennetään syksyn Liiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet -opintojaksolla (6 op) opittuja asioita.

Opiskelijat tuottavat ryhmässä liikeideastaan liiketoimintasuunnitelman. Lisäksi opiskelijat esittelevät liiketoimintasuunnitelmansa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojaksolla.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot opintojakson sisällöstä löydät toteutustuunnitelmasta.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Hanna Ronkainen
Vastuuopettaja

Hanna Ronkainen

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat esitellä yritystä ja sen tuotteita ja palveluita englanniksi kansainvälisillä messuilla. Esiintymisesi on luontevaa ja viestintäsi asiakaslähtöistä. Tunnistat keskeisiä kulttuurisia piirteitä, jotka vaikuttavat myyntineuvottelujen kulkuun ja osaat ottaa ne huomioon neuvottelustrategian ja sopivan viestintätyylin valinnassa. Pystyt viestimään asiakkaiden kanssa englanniksi sosiaalisen median kanavissa ja kirjoittamaan kiinnostavan blogitekstin. Pystyt hoitamaan jälkimarkkinointia ja vastaamaan asiakaspalautteeseen ja reklamaatioihin tahdikkaasti.

Sisältö

Myyntipuhe ja esiintyminen kansainvälisillä messuilla tai muissa tapahtumissa
Viestintä sosiaalisen median kanavissa ja blogitekstin tuottaminen
Kansainväliset ja monikulttuuriset neuvottelutilanteet
Jälkimarkkinointi ja reklamaatioiden hoito

Oppimateriaalit

Niskanen, T., Vetter, J. & Urbom, R. 2015 (tai uudempi). Business Express. Helsinki: Sanoma Pro.

Opetusmenetelmät

Sisältö: Myyntipuhe ja esiintyminen kansainvälisillä messuilla tai muissa tapahtumissa
Viestintä sosiaalisen median kanavissa ja blogitekstin tuottaminen
Kansainväliset ja monikulttuuriset neuvottelutilanteet
Jälkimarkkinointi ja reklamaatioiden hoito

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on 28 tuntia aikataulutettuja tapaamisia kampuksella eli muuta työskentelyä on noin 53 tuntia. Viikottaisten tapaamisten lisäksi opiskelu edellyttää itseopiskelutehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista pari- ja ryhmätöihin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Lotta Lilja
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Lotta Lilja

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelijaosaa tunnistaa organisaation markkinointiin liittyvät kehittämistarpeetpystyy tuottamaan selvityksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja organisaation kehittämistarpeisiin ryhmässäpystyy ottamaan vastuun projektin hallintaan liittyvistä tehtäväalueista

Sisältö

SisältöKehittämisprojektin toteutus:kehittämishankkeen rajaus, projekti- ja/ tai tutkimussuunnitelman laadinta, tutkimusraportin ja projektin loppuraportin laadinta sekä ohjausryhmän ohjauksen hyödyntäminen.

Aika ja paikka

Opetusta viikoittain. Lisäksi itsenäistä työskentelyaikaa, jolloin ohjelmassa on ryhmätöiden edistämistä ja mahdollisuus myös ohjaukseen. Viimeisellä kerralla töiden esitykset

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöinen markkinointiprojekti ryhmätyönä yhteistyössä Karelian Work Smart -tapahtuman kanssa. Tapahtuma järjestetään 29.11.2023.

Opintojakson aikana syvennät markkinoinnin osaamistasi monipuolisesti.
Tunnistat organisaation markkinointiin liittyvät kehittämistarpeet
Tuotat selvityksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja organisaation kehittämistarpeisiin ryhmässä
Otat vastuun projektin hallintaan liittyvistä tehtäväalueista
Tutustut ohjausryhmätyöskentelyyn.

Sisältö:
Kehittämisprojektin toteutus: kehittämishankkeen rajaus, projekti- ja/ tai tutkimussuunnitelman laadinta, tutkimusraportin ja projektin loppuraportin laadinta sekä ohjausryhmän ohjauksen hyödyntäminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämälähtöinen markkinoinnin kehittämisprojekti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 opintopistettä vastaa 107 h opiskelijatyötä. Yhteensä 16 oppituntia luentoja, lisäksi ohjaukselle on varattu 32 h ja loppu on ryhmätyöskentelyä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee markkinoinnin suunnittelun eri vaiheet. Opiskelija osaa laatia palvelun, tuotteen tai tapahtuman markkinointisuunnitelman.

Opiskelija ymmärtää ja osaa opintojakson jälkeen:
- Markkinoinnin suunnittelun aseman yrityksen suunnitteluprosessissa.
- Markkinoinnin suunnitteluprosessin yleiset periaatteet.
- Markkinointisuunnitelman laatimiseen liittyvät perustiedot ja -taidot.
- Markkinoinnin peruskilpailukeinojen yhteyden käytännön markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoituksista. Sisältö keskittyy markkinoinnin suunnitteluun sekä strategisena osana (liike)toimintojen suunnittelua ja toteutusta, että operatiivisena käytännön markkinointitoimenpiteiden suunnitteluna. Opintojakson luennoilla käydään kattavasti läpi teoreettisia, menetelmällisiä ja teknisiä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä aihekokonaisuuksia. Lisäksi tutustutaan markkinoinnin käytännön toteutuksiin esimerkkien ja case-tapausten avulla.

Opintojakson aikana laaditaan laaja markkinointisuunnitelma pienryhmätyönä aidolle yritykselle tai muulle organisaatiolle. Valmiit markkinointisuunnitelmat esitellään opintojakson päätteeksi muille osallistujille. Tämän lisäksi osallistujat tuottava henkilökohtaiset oppimispäiväkirjat.

Opintojakson arviointi painottuu markkinointisuunnitelmaan ja henkilökohtaiseen oppimispäiväkirjaan. Opintojaksoon voi tarvittaessa liittyä myös tentti.

Opintojakso on mahdollista suorittaa AHOT-menettelyllä, tekemällä erillisen AHOT-näyttötehtävän. AHOT-menettely edellyttää aikaisempaa useamman vuoden työkokemusta vastuullisissa ja laaja-alaisissa markkinointitehtävissä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

21.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee markkinoinnin suunnittelun eri vaiheet. Opiskelija osaa laatia palvelun, tuotteen tai tapahtuman markkinointisuunnitelman.

Opiskelija ymmärtää ja osaa opintojakson jälkeen:
- Markkinoinnin suunnittelun aseman yrityksen suunnitteluprosessissa.
- Markkinoinnin suunnitteluprosessin yleiset periaatteet.
- Markkinointisuunnitelman laatimiseen liittyvät perustiedot ja -taidot.
- Markkinoinnin peruskilpailukeinojen yhteyden käytännön markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoituksista. Sisältö keskittyy markkinoinnin suunnitteluun sekä strategisena osana (liike)toimintojen suunnittelua ja toteutusta, että operatiivisena käytännön markkinointitoimenpiteiden suunnitteluna. Opintojakson luennoilla käydään kattavasti läpi teoreettisia, menetelmällisiä ja teknisiä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä aihekokonaisuuksia. Lisäksi tutustutaan markkinoinnin käytännön toteutuksiin esimerkkien ja case-tapausten avulla.

Opintojakson aikana laaditaan laaja markkinointisuunnitelma pienryhmätyönä aidolle yritykselle tai muulle organisaatiolle. Valmiit markkinointisuunnitelmat esitellään opintojakson päätteeksi muille osallistujille. Tämän lisäksi osallistujat tuottava henkilökohtaiset oppimispäiväkirjat.

Opintojakson arviointi painottuu markkinointisuunnitelmaan ja henkilökohtaiseen oppimispäiväkirjaan. Opintojaksoon voi tarvittaessa liittyä myös tentti.

Opintojakso on mahdollista suorittaa AHOT-menettelyllä, tekemällä erillisen AHOT-näyttötehtävän. AHOT-menettely edellyttää aikaisempaa useamman vuoden työkokemusta vastuullisissa ja laaja-alaisissa markkinointitehtävissä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Atte Korte
Vastuuopettaja

Atte Korte

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija:
- tietää keskeisen markkinointiin liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeet
- pystyy hankkimaan oikeudellista tietoa monesta eri lähteestä
- pystyy tuottamaan asianmukaisia raportteja ja suullisia esityksiä
- osaa soveltaa opittuja tietoja markkinoinnissa esiintyviin käytännön tilanteisiin
- ymmärtää hyvän tavan mukaisuuden merkityksen markkinoinnissa
- osaa arvioida markkinoinnin lainmukaisuutta itsenäisesti

Sisältö

1. Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyvät säännökset ja viranomaisohjeet
2. Tavaramerkki ja mallisuoja markkinoinnissa
3. Markkinoijan tekijänoikeus
4. Hyvän tavan mukainen markkinointi
5. Tietosuoja markkinoinnissa
6. Erityisten tuotteiden markkinointi

Oppimateriaalit

Paloranta, Paula: Markkinoinnin etiikka käytännössä
Paloranta, Paula: Markkinointioikeus käytännössä

Opetusmenetelmät

Opintojakson suorittaminen koostuu luennoista ja oppimistehtävien laatimisesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot ja harjoitukset 25h
- Itsenäistä työskentelyä 83h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Olli Hatakka
 • Raija Ruusunen
Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Aika ja paikka

Kevät 1. jakso, Karelia-amk Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tentit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 133h. Luennot, harjoitukset ja tentit.

Sisällön jaksotus

Erillisen toteutussuunnitelman mukaan, joka jaetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Karelian yleiset arviointikriteerit käytössä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opintojaksolle riittävän aktiivisesti ja vaadittuja suorituksia ei ole tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ja suorittanut kaikki vaadittavat osasuoritukset sekä tenttien keskiarvo ylittää kiitettävän rajan.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelijat ymmärtävät markkinointitutkimuksen merkityksen uuden liikeidean, tuotteen tai palvelun lanseerauksessa sekä olemassa olevien markkinoiden, tuotteiden, palveluiden ja asiakkuuksien tutkimisessa. Opiskelijat osaavat suunnitella ja suorittaa markkinointitutkimuksen annetun lähtötilanteen pohjalta sekä analysoida ja tehdä johtopäätöksiä saatujen tutkimustulosten perusteella. Opiskelijat osaavat ostaa ja tulkita valmiita markkinointitutkimuksia silloin kun tutkimuksen tekeminen omin voimin ei ole perusteltua.

Sisältö

Markkinointitutkimus yrityksen ja liikkeenjohdon työkaluna, tutkimuksen tekemisen perusteet, määrälliset ja laadulliset markkinointitutkimusmenetelmät, tutkimusaineiston hankkiminen, aineiston esittäminen, aineiston analysointi ja johtopäätösten teko.

Aika ja paikka

Syksyn 1. jaksp. Karelia-amk Wärtsilä kampus.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tentit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 133h. Luennot, harjoitukset ja tentit.

Sisällön jaksotus

Erillisen toteutussuunnitelman mukaan, joka jaetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Karelian yleiset arviointikriteerit käytössä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opintojaksolle riittävän aktiivisesti ja vaadittuja suorituksia ei ole tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ja suorittanut kaikki vaadittavat osasuoritukset sekä tenttien keskiarvo ylittää kiitettävän rajan.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Martha Balerina
 • Lotta Lilja
 • Minna Sarola
Vastuuopettaja

Lotta Lilja

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ymmärrät sisäisen- ja ulkoisen- sekä visuaalisen viestinnän merkityksen brändin rakentamisessa ja organisaation toiminnassa eri kanavissa. Osaat suunnitella ja toteuttaa viestintää, tuottaa markkinointimateriaalia sekä suunnitella markkinointiviestintäkampanjan.

Sisältö

Keskeiset käsitteet:
Markkinointikampanjan suunnittelu
Sisältömarkkinointi
Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Markkinointikirjeen laatiminen, markkinoivat tekstilajit
Asiakastilaisuuden suunnittelu ja järjestäminen
Mediatiedote ja kutsu
Visuaalinen viestintä

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Tavoitteet: Opiskeliija ymmärtää sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen liiketoiminnassa eri kanavissa ja osaa suunnitella ja toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintää. Hän osaa tuottaa markkinointimateriaalia ja tuntee graafisen ohjeistuksen merkityksen. Lisäksi hän osaa suunnitella markkinointiviestintäkampanjan.

Opiskelijat laativat ryhmässä markkinointiviestintäsuunnitelman.

Keskeiset käsitteet:
Markkinointikampanjan suunnittelu
Sisältömarkkinointi
Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Markkinointikirjeen laatiminen, markkinoivat tekstilajit
Asiakastilaisuuden suunnittelu ja järjestäminen
Mediatiedote ja kutsu
Graafinen ja visuaalinen viestintä

Markkinointiviestintäsuunnitelma on vahvasti kytköksissä lanseeraussuunnitelmaan (Lanseerausmarkkinointi-opintojakso).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tehdään kiinteää yhteistyötä Lanseerausmarkkinointi-opintojakson kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Martha Balerina
 • Lotta Lilja
 • Minna Sarola
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskeliijaymmärtää sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen liiketoiminnassa eri kanavissa ja osaa suunnitella ja toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintääosaa tuottaa markkinointimateriaalia ja tuntee graafisen ohjeistuksen merkityksenosaa suunnitella markkinointiviestintäkampanjan

Sisältö

Sisältö:
Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Markkinointikirjeen laatiminen, markkinoivat tekstilajit
Mediatiedote ja kutsu
Graafinen ja visuaalinen viestintä
Markkinointikampanjan suunnittelu

Aika ja paikka

Lähiopetusta, luennot ja harjoitustunnit sekä ryhmätyötä.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet: Opiskeliija ymmärtää sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen liiketoiminnassa eri kanavissa ja osaa suunnitella ja toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintää. Hän osaa tuottaa markkinointimateriaalia ja tuntee graafisen ohjeistuksen merkityksen. Lisäksi hän osaa suunnitella markkinointiviestintäkampanjan.

Opiskelijat laativat ryhmässä markkinointiviestintäsuunnitelman.

Keskeiset käsitteet:
Markkinointikampanjan suunnittelu
Sisältömarkkinointi
Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Markkinointikirjeen laatiminen, markkinoivat tekstilajit
Asiakastilaisuuden suunnittelu ja järjestäminen
Mediatiedote ja kutsu
Graafinen ja visuaalinen viestintä

Markkinointiviestintäsuunnitelma on vahvasti kytköksissä lanseeraussuunnitelmaan (Lanseerausmarkkinointi-opintojakso).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tehdään kiinteää yhteistyötä Lanseerausmarkkinointi-opintojakson kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet esitellään tarkemmin opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
Opettaja
 • Laura Heiskanen
 • Sanna Turunen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 45. Avoin AMK: 45.)
Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

"Minustako liiketalouden tradenomi?"- Opintojakso on suunnattu toisen asteen opiskelijoille ja toisen asteen opinnot suorittaneille, jotka harkitsevat liiketalouden tradenomi opintoja tulevaisuudessa ja haluavat tietoa koulutuksesta hakupäätöksensä tueksi.

Opintojakso sopii kaikille liiketalouden tradenomikoulutuksesta kiinnostuneille.

Sisältö

Opintojaksolle opit lisää liiketalouden tradenomin työtehtävistä, työympäristöistä sekä koulutuksesta. Tutustut myös tarkemmin Karelian liiketalouden tradenomikoulutukseen, jossa voit suuntautua muun muassa markkinointiin, taloushallintoon tai yrittäjyyteen. Opintojaksolla saat myös yleistä tietoa korkeakouluopinnoista sekä opiskelijaelämästä.

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

"Minustako liiketalouden tradenomi?"- Opintojakso on suunnattu toisen asteen opiskelijoille ja toisen asteen opinnot suorittaneille, jotka harkitsevat liiketalouden tradenomi opintoja tulevaisuudessa ja haluavat tietoa koulutuksesta hakupäätöksensä tueksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti ja palauttanut kaikki oppimistehtävät moodle-alustalle annetussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Heiskanen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

"Minustako liiketalouden tradenomi?"- Opintojakso on suunnattu toisen asteen opiskelijoille ja toisen asteen opinnot suorittaneille, jotka harkitsevat liiketalouden tradenomi opintoja tulevaisuudessa ja haluavat tietoa koulutuksesta hakupäätöksensä tueksi.

Opintojakso sopii kaikille liiketalouden tradenomikoulutuksesta kiinnostuneille.

Sisältö

Opintojaksolle opit lisää liiketalouden tradenomin työtehtävistä, työympäristöistä sekä koulutuksesta. Tutustut myös tarkemmin Karelian liiketalouden tradenomikoulutukseen, jossa voit suuntautua muun muassa markkinointiin, taloushallintoon tai yrittäjyyteen. Opintojaksolla saat myös yleistä tietoa korkeakouluopinnoista sekä opiskelijaelämästä.

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

"Minustako liiketalouden tradenomi?"- opintojakso on suunnattu toisen asteen opiskelijoille ja toisen asteen opinnot suorittaneille, jotka harkitsevat liiketalouden tradenomi opintoja tulevaisuudessa ja haluavat tietoa koulutuksesta hakupäätöksensä tueksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti ja palauttanut kaikki oppimistehtävät moodle-alustalle annetussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Hanna Vienonen
Vastuuopettaja

Hanna Vienonen

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen ymmärrät mitä monikanavainen myynti ja asiakaspalvelu tarkoittaa. Tunnistat erilaisia myynti- ja asiakaspalvelutilanteita ja osaat toimia niissä.

Sisältö

Monikanavaiset myyntikanavat ja eri kanavien erityispiirteet
Monikanavainen asiakaspalvelu ja palvelumahdollisuudet niissä
Hyvän myyjän ja asiakaspalvelijan ominaisuudet

Aika ja paikka

Opintojakso käynnistetään viikolla 41 ja saadaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.

Luennot ja harjoitukset toteutetaan kampuksella lähitapaamisissa.

Oppimateriaalit

Opintojaksolle on suunniteltu ja toteutettu myyntiin, asiakaspalveluun ja monikanavaisuuteen liittyviä podcasteja työelämän edustajien kanssa.
Lisäksi opintojakson Moodle-oppimisalustalla on muuta aineistoa aiheisiin liittyen.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käydään läpi myynnin ja asiakaspalvelujen perusteet ja kanavat.
Yhteiset luennot ja ryhmäkohtaiset harjoitukset muodostavat monipuolisen kokonaisuuden.
Tehtäviä tehdään yksilönä ja ryhmässä, lisäksi on tentti/kokoava ryhmätehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työpanos on noin 135h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Karelia-ammattikorkeakoulun arviointikriteerejä.

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Business Communication in English ja Liike-elämän viestintä -opintojaksojen kanssa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Hanna Vienonen
Vastuuopettaja

Hanna Vienonen

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen ymmärrät mitä monikanavainen myynti ja asiakaspalvelu tarkoittaa. Tunnistat erilaisia myynti- ja asiakaspalvelutilanteita ja osaat toimia niissä.

Sisältö

Monikanavaiset myyntikanavat ja eri kanavien erityispiirteet
Monikanavainen asiakaspalvelu ja palvelumahdollisuudet niissä
Hyvän myyjän ja asiakaspalvelijan ominaisuudet

Aika ja paikka

Opintojakso käynnistetään viikolla 11 ja saadaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Tapaamiset ovat kampuksella tai Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Tälle opintojaksolle on suunniteltu ja toteutettu podcasteja opintojakson aiheista työelämän edustajien kanssa. Lisäksi on muuta materiaalia, joka esitellään opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson aiheena on myynnin ja asiakaspalvelun perusteet ja kanavat.
Opetusmenetelminä luennot lähinä ja etänä ja harjoitukset lähinä. Lisäksi yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työpanos on noin 135h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Karelia-ammattikorkeakoulun arviointikriteerejä.

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Business Communication in English ja Liike-elämän viestintä -opintojaksojen kanssa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heidi Vartiainen
Vastuuopettaja

Heidi Vartiainen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

On completion of the course you will be able to
- plan, implement and evaluate a small-scale research or development project on the topics related to diversity management
- work purposefully and effectively in a multicultural environment
- interact successfully in a multicultural environment
- report the key findings or results in speech and writing

Sisältö

- kick-off seminar
- setting project stages, phases and milestones
- collecting relevant data from different sources
- launching and implementing a project
- project evaluation
- presentation of the project outcomes in a seminar
- closure: producing a written report

Aika ja paikka

kick-off seminar
- setting project stages, phases and milestones
- collecting relevant data from different sources
- launching and implementing a project
- project evaluation
- presentation of the project outcomes in a seminar
- closure: producing a written report

Opetusmenetelmät

On completion of the course you will be able to
- plan, implement and evaluate a small-scale research or development project on the topics related to diversity management
- work purposefully and effectively in a multicultural environment
- interact successfully in a multicultural environment
- report the key findings or results in speech and writing

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Soile Vinni
Vastuuopettaja

Soile Vinni

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakso on kaikille liiketalouden opiskelijoille pakollinen opintojakso, jonka kaikki suorittavat.

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita
- Opiskelija osaa toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin
- Opiskelija osaa pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta
- Opiskelija osaa pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä
- Opiskelija osaa suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevätOpiskelija osaa antaa kehittävää palautetta

Sisältö

- Kehityskeskusteluun valmistautuminen oman opettajatuutorin kanssa
- Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen
- Oman osaamisen markkinointi (CV, avoin hakemus, LinkedIn, verkostoituminen, sosiaalinen media)
- Haastatteluihin valmistautuminen
- Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Heiskanen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakso on kaikille liiketalouden opiskelijoille pakollinen opintojakso, jonka kaikki suorittavat.

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita
- Opiskelija osaa toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin
- Opiskelija osaa pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta
- Opiskelija osaa pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä
- Opiskelija osaa suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevätOpiskelija osaa antaa kehittävää palautetta

Sisältö

- Kehityskeskusteluun valmistautuminen oman opettajatuutorin kanssa
- Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen
- Oman osaamisen markkinointi (CV, avoin hakemus, LinkedIn, verkostoituminen, sosiaalinen media)
- Haastatteluihin valmistautuminen
- Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen

Oppimateriaalit

Oppitunneilla jaettava materiaali
Moodle-materiaali

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso on tarkoitettu markkinoinnin suuntautumisopinnot valinneille.

- Opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita
- Opiskelija osaa toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin
- Opiskelija osaa pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta
- Opiskelija osaa pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä
- Opiskelija osaa suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät.
- Opiskelija osaa antaa kehittävää palautetta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu opintojakson tunneille osallistuminen, tehtävien suorittaminen ohjeistusten mukaisesti ja palauttaminen annetussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Heiskanen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakso on kaikille liiketalouden opiskelijoille pakollinen opintojakso, jonka kaikki suorittavat.

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita
- Opiskelija osaa toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin
- Opiskelija osaa pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta
- Opiskelija osaa pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä
- Opiskelija osaa suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevätOpiskelija osaa antaa kehittävää palautetta

Sisältö

- Kehityskeskusteluun valmistautuminen oman opettajatuutorin kanssa
- Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen
- Oman osaamisen markkinointi (CV, avoin hakemus, LinkedIn, verkostoituminen, sosiaalinen media)
- Haastatteluihin valmistautuminen
- Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen

Oppimateriaalit

Oppitunneilla jaettava materiaali
Opintojakson Moodle-alustalla oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso on tarkoitettu taloushallinnon suuntautumisen valinneille.

- Opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita
- Opiskelija osaa toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin
- Opiskelija osaa pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta
- Opiskelija osaa pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä
- Opiskelija osaa suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevätOpiskelija osaa antaa kehittävää palautetta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu opintojakson tunneille osallistuminen, tehtävien suorittaminen ohjeistusten mukaisesti ja palauttaminen annetussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Satu Saarinen
Vastuuopettaja

Satu Saarinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan. Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta.
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin työnhaun kanaviin. Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan. Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan. Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta.
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin työnhaun kanaviin. Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan. Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä.

Sisältö:
- CV ja sen laatiminen
- Työhakemus / saatekirje ja sen laatiminen
- LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
- Työnhaun kanavat
- Työhaastattelu
- Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Opintojaksolla opiskelija laatii työhakemuksen, CV:n ja LinkedIn-profiilin, joista hän saa opettajalta kirjallista tai suullista palautetta opintojakson päätteeksi. Muutoin opiskelija opiskelee verkossa itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti.

Uravalmentajalta voi varata aikoja osoitteesta urapalvelut@karelia.fi

Aika ja paikka

Verkkototeutus

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on Moodlessa

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan. Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta.
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin työnhaun kanaviin.

Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan.

Sisältö:
- CV ja sen laatiminen
- Työhakemus
- LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
- Työnhaun kanavat
- Työhaastattelu
- Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Opintojaksolla opiskelija laatii CV:n ja LinkedIn-profiilin, joista hän saa opettajalta kirjallista palautetta opintojakson päätteeksi. Muutoin opiskelija opiskelee verkossa itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Soveltuu kaikille, joita haluavat kehittää työnhakutaitojaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt CV:n ja LinkedIn-profiilin sekä palauttanut muut opintojakson merkityt tehtävät.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 11.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 130

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Satu Saarinen
Vastuuopettaja

Satu Saarinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan. Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta.
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin työnhaun kanaviin. Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan. Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan. Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta.
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin työnhaun kanaviin. Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan. Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä.

Sisältö:
- CV ja sen laatiminen
- Työhakemus / saatekirje ja sen laatiminen
- LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
- Työnhaun kanavat
- Työhaastattelu
- Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Opintojaksolla opiskelija laatii työhakemuksen, CV:n ja LinkedIn-profiilin, joista hän saa opettajalta kirjallista tai suullista palautetta opintojakson päätteeksi. Muutoin opiskelija opiskelee verkossa itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti.

Uravalmentajalta voi varata aikoja osoitteesta urapalvelut@karelia.fi

Aika ja paikka

Verkkototeutus

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on Moodlessa

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan. Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta.
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin työnhaun kanaviin.

Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan.

Sisältö:
- CV ja sen laatiminen
- Työhakemus
- LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
- Työnhaun kanavat
- Työhaastattelu
- Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Opintojaksolla opiskelija laatii CV:n ja LinkedIn-profiilin, joista hän saa opettajalta kirjallista palautetta opintojakson päätteeksi. Muutoin opiskelija opiskelee verkossa itsenäisesti opintojakson tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Soveltuu kaikille, joita haluavat kehittää työnhakutaitojaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt CV:n ja LinkedIn-profiilin sekä palauttanut muut opintojakson merkityt tehtävät.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pasanen
Vastuuopettaja

Mika Pasanen

Ryhmät
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet käyttää erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä opinnäytetyöhön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimus- tai kehittämisprojektin, jossa sovelletaan sekä määrällisiä että laadullisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Sisältö

Tutkimustyyppisen ja toiminnallisen opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja raportointi. Määrällisen ja laadullisen tutkimusaineiston hankinta ja analysointi.

Opetusmenetelmät

Non-stop -tyyppinen verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana. Opinnäytetyön aihe tulee olla hyväksytty ennen opintojakson aloittamista. Ohje opintojaksolle osallistumiseen löytyy Liiketalouden opinnäytetyö -Moodlesta. Opintojakso tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Lisätiedot

Ohjeet opintojakson suorittamisesta löytyvät Liiketalouden opinnäytetyö -Moodlesta, johon kirjautumiseen et tarvitse avainta. Opintojakso tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista tai viimeistään samanaikaisesti opinnäytetyön suunnitteluvaiheen kanssa. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että sinulla on aihe opinnäytetyöllesi.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pasanen
Vastuuopettaja

Mika Pasanen

Ryhmät
 • LLAS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet käyttää erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä opinnäytetyöhön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimus- tai kehittämisprojektin, jossa sovelletaan sekä määrällisiä että laadullisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Sisältö

Tutkimustyyppisen ja toiminnallisen opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja raportointi. Määrällisen ja laadullisen tutkimusaineiston hankinta ja analysointi.

Opetusmenetelmät

Non-stop -tyyppinen verkko-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa sen toteutusaikana. Opintojaksoon liittyy sitä edeltävä aihetyöpaja (3h). Opinnäytetyön aihe tulee olla hyväksytty ennen opintojakson aloittamista. Ohje opintojaksolle osallistumiseen löytyy Liiketalouden opinnäytetyö -Moodlesta. Opintojakso tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista.

Lisätietoja opiskelijoille

Aihetyöpaja (3h) lukujärjestyksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja.

Lisätiedot

Ohjeet opintojakson suorittamisesta löytyvät Liiketalouden opinnäytetyö -Moodlesta, johon kirjautumiseen et tarvitse avainta. Opintojakso tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista tai viimeistään samanaikaisesti opinnäytetyön suunnitteluvaiheen kanssa. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että sinulla on aihe opinnäytetyöllesi.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Heiskanen
 • Sanna Turunen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Ohjauksen opintojaksot koostuvat neljästä itsenäisestä osa-opintojaksosta; Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2 op, Urasuunnittelu 1 op, Oman osaamisen markkinointi 1 op, Kohti työelämää 1op .
Osa-opintojaksoilla opiskelija saa tietoa, neuvoja ja ohjausta opintojensa suunnittelun tueksi. Opiskelija oppii arvioimaan tietojen, taitojen osaamisensa kehittymistä. Opintojakso tukee opiskelijan yksilöllisen kehityskaaren hallintaa oppimisessa ja työssä sekä päätöksenteko- ja urahallintataitojen kehittymistä. Opiskelija oppii myös noudattamaan yleisiä työelämän käytäntöjä ja tutustuu työelämän pelisääntöihin.

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2 op
- osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä
- tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat
- tunnet oman koulutuksesi ohjauksen toimijat ja osaat hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä
- tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut
- kannat vastuuta omasta opiskelukyvystä, opiskeluhyvinvoinnista ja jaksamisesta
- ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä
- tunnet Karelia ammattikorkeakoulun tutkintosäännön
- tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt
- otat vastuuta omista opinnoistasi ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) pitämisestä ajan tasalla
- huolehdit omasta opiskelukyvystäsi
- tunnet kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä

Sisältö

-opetussuunnitelmaan tutustuminen sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen
- tietoverkkojen käyttö, Karelia.fi, opinto-opas, PAKKI, PEPPI, TUUDO, ATOMI, Moodlerooms, Outlook (sähköposti ja kalenteri), työjärjestykset, Teams, EXAM, intranet.
- opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, kieli-infot, opintojen ohjaus, opintokuraattorit, YTHS, seurakunta, kv-palvelut ja opiskelijakunta POKA
- tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
- kirjasto ja tietopalvelut, tiedonhankinta
- henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen
- opiskeluhyvinvointi, VIP-opiskelijatoiminnan esittely ja VIP-valinta
- opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat
- opiskelu ryhmissä, tiimeissä, paritöinä, projekteissa
- itseohjautuvuus, elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta
- tulokeskustelu

Oppimateriaalit

Oppitunneilla ja infoissa jaettava materiaali
Moodle-ympäristössä oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan korkeakouluopiskeluun sekä liiketalouden opintoihin ja työskentelytapoihin.Vastuu omista opinnoistasi ja ammatillisesta kasvustasi sekä omasta opiskelukyvystä ja opiskeluhyvinvoinnista ja jaksamisesta on keskeistä koko opiskelun ajan. Näitä taitoja vahvistat ensimmäisen syksyn aikana.
Opintojakso sisältää yleisiä opintoihin liittyviä infoja ja luentoja sekä itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu yleisiin infoihin ja opintojakson tunneille osallistuminen, tehtävien suorittaminen ohjeistusten mukaisesti ja palauttaminen annetussa aikataulussa sekä tulokeskustelun käyminen opettajatuutorin kanssa syyslukukauden aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sanna Turunen
Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Ohjauksen opintojaksot koostuvat neljästä itsenäisestä osa-opintojaksosta; Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2 op, Urasuunnittelu 1 op, Oman osaamisen markkinointi 1 op, Kohti työelämää 1op .
Osa-opintojaksoilla opiskelija saa tietoa, neuvoja ja ohjausta opintojensa suunnittelun tueksi. Opiskelija oppii arvioimaan tietojen, taitojen osaamisensa kehittymistä. Opintojakso tukee opiskelijan yksilöllisen kehityskaaren hallintaa oppimisessa ja työssä sekä päätöksenteko- ja urahallintataitojen kehittymistä. Opiskelija oppii myös noudattamaan yleisiä työelämän käytäntöjä ja tutustuu työelämän pelisääntöihin.

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2 op
- osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä
- tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat
- tunnet oman koulutuksesi ohjauksen toimijat ja osaat hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä
- tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut
- kannat vastuuta omasta opiskelukyvystä, opiskeluhyvinvoinnista ja jaksamisesta
- ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä
- tunnet Karelia ammattikorkeakoulun tutkintosäännön
- tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt
- otat vastuuta omista opinnoistasi ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) pitämisestä ajan tasalla
- huolehdit omasta opiskelukyvystäsi
- tunnet kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä

Sisältö

-opetussuunnitelmaan tutustuminen sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen
- tietoverkkojen käyttö, Karelia.fi, opinto-opas, PAKKI, PEPPI, TUUDO, ATOMI, Moodlerooms, Outlook (sähköposti ja kalenteri), työjärjestykset, Teams, EXAM, intranet.
- opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, kieli-infot, opintojen ohjaus, opintokuraattorit, YTHS, seurakunta, kv-palvelut ja opiskelijakunta POKA
- tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
- kirjasto ja tietopalvelut, tiedonhankinta
- henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen
- opiskeluhyvinvointi, VIP-opiskelijatoiminnan esittely ja VIP-valinta
- opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat
- opiskelu ryhmissä, tiimeissä, paritöinä, projekteissa
- itseohjautuvuus, elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta
- tulokeskustelu

Oppimateriaalit

Moodle-alustalla olevat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Opintojen aloitukseen liityvät infot, opintojakson luennot sekä oppimistehtävien tekeminen. Lisäksi opiskelijat käyvät tulokeskustelun oman opetuutorinsa kanssa syyslukukauden aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu opintojakson tunneille osallistuminen, tehtävien suorittaminen ohjeistusten mukaisesti ja palauttaminen annetussa aikataulussa sekä tulokyselyn käyminen opettajatuutorin kanssa syyslukukauden aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Daniel Bågeberg
Vastuuopettaja

Daniel Bågeberg

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tavoitteena on, että kaupassa työskennellessäsi osaat johtaa oman osastosi myyntiä ja oman tiimisi toimintaa asiakaslähtöisesti, myyntihenkisesti, innostavasti ja säännösten mukaisesti.

Opintojaksossa tarkastellaan kauppaa työpaikkana; kaupan turvallisuutta ja riskienhallintaa; osaston henkilöstön johtamista ja kehittämistä sekä myynnin johtamista.

Opintojakson tavoiteena on:
- Opiskelija pystyy myymään itsensä kauppaan töihin
- Opiskelija hallitsee kaupan turvallisuuden ja riskit
- Opiskelja osaa ottaa haltuun kaupan osaston työtiimi, aktiivista myynnin tekemistä painottaen
- Opiskelija kykenee johtamaan kaupan osaston myyntiä

Sisältö

Kauppa työpaikkana, kaupan turvallisuus ja riskienhallinta, henkilöstön johtaminen ja kehittäminen sekä myynnin johtaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
Opettaja
 • Kim Wrange
Vastuuopettaja

Kim Wrange

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tunnet ja ymmärrät osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan erityispiirteet erityisesti kuluttajaosuuskuntien näkökulmasta. Tunnet osuustoiminnan historian ja arvoperustan, osuuskuntien kaksoisluonteen, osuuskuntien merkityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa sekä osuuskuntalain. Olet tutustunut yhden alueosuuskaupan sääntöihin ja vuosikertomukseen sekä ymmärrät osuuskunnan sääntöjen vaikutuksen osuuskaupan päätöksentekoon ja johtamiseen.

Sisältö

Osuuskuntalaki, osuustoiminnan historia, osuustoiminnan merkitys yhteiskunnassa, osuustoiminnan kaksoisluonne.

Aika ja paikka

Syksy 2023.

Opetusmenetelmät

Itseopiskeluaineiston omaksuminen ja verkkotentti.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

YAMK / Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen (YJL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kim Wrange
Vastuuopettaja

Kim Wrange

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Tunnet ja ymmärrät osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan erityispiirteet erityisesti kuluttajaosuuskuntien näkökulmasta. Tunnet osuustoiminnan historian ja arvoperustan, osuuskuntien kaksoisluonteen, osuuskuntien merkityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa sekä osuuskuntalain. Olet tutustunut yhden alueosuuskaupan sääntöihin ja vuosikertomukseen sekä ymmärrät osuuskunnan sääntöjen vaikutuksen osuuskaupan päätöksentekoon ja johtamiseen.

Sisältö

Osuuskuntalaki, osuustoiminnan historia, osuustoiminnan merkitys yhteiskunnassa, osuustoiminnan kaksoisluonne.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kim Wrange
Vastuuopettaja

Kim Wrange

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tunnet ja ymmärrät osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan erityispiirteet erityisesti kuluttajaosuuskuntien näkökulmasta. Tunnet osuustoiminnan historian ja arvoperustan, osuuskuntien kaksoisluonteen, osuuskuntien merkityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa sekä osuuskuntalain. Olet tutustunut yhden alueosuuskaupan sääntöihin ja vuosikertomukseen sekä ymmärrät osuuskunnan sääntöjen vaikutuksen osuuskaupan päätöksentekoon ja johtamiseen.

Sisältö

Osuuskuntalaki, osuustoiminnan historia, osuustoiminnan merkitys yhteiskunnassa, osuustoiminnan kaksoisluonne.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Hanna Vienonen
Vastuuopettaja

Hanna Vienonen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkossa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla pohditaan palautteen potentiaalia johtamisessa usealta eri näkökulmalta. Tätä opintojaksoa varten on tehty kolme podcastia, joilla työelämän edustajat pohtivat palautetta omassa työtehtävässään. Lisäksi opintojakson vastuuopettaja on koonnnut luentotallenteen.

Opetusmenetelminä on verkossa käytävä keskustelu ja reflektoivan esseen kirjoittaminen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opintojakson tehtävät on tehty ohjeistuksen mukaisesti annetussa aikataulussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Soile Vinni
Vastuuopettaja

Soile Vinni

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää keskeisten työoikeudellisten säädösten, työehtosopimusjärjestelmän sekä palkkahallinnon tehtävät
- tietää palkanlaskennan perusteet
- osaa soveltaa työoikeudellisia normeja ja palkkahallinnon lainsäädäntöä sekä laskea palkkoja yksityisen alan työsuhteissa
- ymmärtää työnantajan muiden palkkahallinnollisten velvoitteiden sisällön sekä osaa hoitaa niiden vaatimat toimenpiteet.

Sisältö

1. Työsopimusjärjestelmä ja työsuhde
- Työsopimusjärjestelmä ja palkkahallinnon tehtävät
- Työsuhteen tunnusmerkit ja työsopimuksen ehdot
- Työsuhteen muutostilanteet
2. Työlainsäädäntö ja palkanlaskenta
- Palkan määräytymisen perusteet
- Matkakustannusten ja muiden työstä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
- Palkasta tehtävät vähennykset
- Työaika, yli- ja lisätyöpalkan laskeminen
- Vuosiloma, vuosilomapalkan laskeminen
- Palkanmaksu erityistilanteissa
3. Työnantajan muut palkkahallinnolliset velvoitteet
- Palkkakirjanpito
- Työantajan tilitys- ja ilmoitusvelvollisuus
- Muu työsuhteita koskeva lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Soile Vinni
Vastuuopettaja

Soile Vinni

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää keskeisten työoikeudellisten säädösten, työehtosopimusjärjestelmän sekä palkkahallinnon tehtävät
- tietää palkanlaskennan perusteet
- osaa soveltaa työoikeudellisia normeja ja palkkahallinnon lainsäädäntöä sekä laskea palkkoja yksityisen alan työsuhteissa
- ymmärtää työnantajan muiden palkkahallinnollisten velvoitteiden sisällön sekä osaa hoitaa niiden vaatimat toimenpiteet.

Sisältö

1. Työsopimusjärjestelmä ja työsuhde
- Työsopimusjärjestelmä ja palkkahallinnon tehtävät
- Työsuhteen tunnusmerkit ja työsopimuksen ehdot
- Työsuhteen muutostilanteet
2. Työlainsäädäntö ja palkanlaskenta
- Palkan määräytymisen perusteet
- Matkakustannusten ja muiden työstä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
- Palkasta tehtävät vähennykset
- Työaika, yli- ja lisätyöpalkan laskeminen
- Vuosiloma, vuosilomapalkan laskeminen
- Palkanmaksu erityistilanteissa
3. Työnantajan muut palkkahallinnolliset velvoitteet
- Palkkakirjanpito
- Työantajan tilitys- ja ilmoitusvelvollisuus
- Muu työsuhteita koskeva lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aini Simola
 • Lotta Lilja
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Aini Simola

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää:
- Liiketoiminnan keskeisimmät prosessit ja niiden toiminnan ohjauksen tarpeet
- ERP-järjestelmien yleiset toimintaperiaatteet
- Toiminnanohjausjärjestelmien sekä näihin liittyvän automaation mahdollisuudet liiketoiminnan eri osa-alueiden kokoajana

Opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä aihepiiriin liittyviä käsitteitä oikein
- hahmottaa erilaisten yritysten toiminnanohjauksen tarpeet
- käyttää toiminnanohjausjärjestelmää vähintään jonkin osa-alueen työkaluna ja käsitellä sen tuottamaa tietoa
- toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton prosessin

Sisältö

Liiketoiminnan prosessit ja niiden ohjaus, ERP-järjestelmien toimintaperiaatteet ja merkitys liiketoiminnassa, prosessien automatisointi ja Lean-ajattelun perusperiaatteet, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aini Simola
 • Olli Hatakka
 • Lotta Lilja
Vastuuopettaja

Aini Simola

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää:
- Liiketoiminnan keskeisimmät prosessit ja niiden toiminnan ohjauksen tarpeet
- ERP-järjestelmien yleiset toimintaperiaatteet
- Toiminnanohjausjärjestelmien sekä näihin liittyvän automaation mahdollisuudet liiketoiminnan eri osa-alueiden kokoajana

Opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä aihepiiriin liittyviä käsitteitä oikein
- hahmottaa erilaisten yritysten toiminnanohjauksen tarpeet
- käyttää toiminnanohjausjärjestelmää vähintään jonkin osa-alueen työkaluna ja käsitellä sen tuottamaa tietoa
- toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton prosessin

Sisältö

Liiketoiminnan prosessit ja niiden ohjaus, ERP-järjestelmien toimintaperiaatteet ja merkitys liiketoiminnassa, prosessien automatisointi ja Lean-ajattelun perusperiaatteet, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jani Kettunen
Vastuuopettaja

Jani Kettunen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLAS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää:miten rahoitusmarkkinat toimivat. Perehtyy investointilaskelmien tekemiseen. Osaa rahoitussuunnittelun perusteet- ja hahmottaa rahoitussuunnittelun kytkeytymisen yrityksen suunnittelun eri aikaperiodeihin. Opiskelija osaa: tehdä investointilaskelmia ja selvittää pk-yrityksen rahoitustarpeita. Osaa analysoida rahoitusmarkkinoiden tarjoamia vaihtoehdotoja rahoitukselle ja tehdä rahoituslaskelmia.

Sisältö

- Rahoituksen perusteet
- Lainarahoitus (oma ja vieras pääoma)
- Investoinnit ja niiden suunnittelu
- Kassanhallinta
- Lyhyen aikavälin rahoitus
- Rahoitus-/tilinpäätösanalyysi
- Maksuliikenne, perintä ja luotonhallinta

Lisäksi tutustutaan yritys- ja rahoitustoimintaan liittyvään lainsäädäntöön sekä sijoitustoimintaan osana yrityksen rahoitussuunnittelua.

Aika ja paikka

Syksy 2023: Lähipäivät sekä lisäksi etätunteja Zoomissa.

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä kurssimateriaali. Kurssin oppikirjoina käytetään seuraavia teoksia:

- Yritysrahoituksen perusteet (Martikainen M. & Vaihekoski M.)
- Yritysrahoitus-verkkokirja (Leppiniemi J. & Lounasmeri S.), joka löytyy Karelian Finnasta.
- Yritysrahoitus (Niskanen J. & M.)

Opetusmenetelmät

Kurssilla tutustutaan seuraaviin käsitteisiin ja termeihin teorian, harjoitusten ja tehtävien kautta:

- Rahoituksen perusteet
- Lainarahoitus (oma ja vieras pääoma)
- Investoinnit ja niiden suunnittelu
- Kassanhallinta
- Lyhyen aikavälin rahoitus
- Rahoitus-/tilinpäätösanalyysi
- Maksuliikenne, perintä ja luotonhallinta

Lisäksi tutustutaan yritys- ja rahoitustoimintaan liittyvään lainsäädäntöön sekä sijoitustoimintaan osana yrityksen rahoitussuunnittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu kurssin aikana tehtäviin kirjallisiin oppimistehtäviin ja testeihin.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jani Kettunen
Vastuuopettaja

Jani Kettunen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää:miten rahoitusmarkkinat toimivat. Perehtyy investointilaskelmien tekemiseen. Osaa rahoitussuunnittelun perusteet- ja hahmottaa rahoitussuunnittelun kytkeytymisen yrityksen suunnittelun eri aikaperiodeihin. Opiskelija osaa: tehdä investointilaskelmia ja selvittää pk-yrityksen rahoitustarpeita. Osaa analysoida rahoitusmarkkinoiden tarjoamia vaihtoehdotoja rahoitukselle ja tehdä rahoituslaskelmia.

Sisältö

- Rahoituksen perusteet
- Lainarahoitus (oma ja vieras pääoma)
- Investoinnit ja niiden suunnittelu
- Kassanhallinta
- Lyhyen aikavälin rahoitus
- Rahoitus-/tilinpäätösanalyysi
- Maksuliikenne, perintä ja luotonhallinta

Lisäksi tutustutaan yritys- ja rahoitustoimintaan liittyvään lainsäädäntöön sekä sijoitustoimintaan osana yrityksen rahoitussuunnittelua.

Aika ja paikka

Keväällä 2024 lähiopetuksena Wärtsilä-kampuksella.

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä kurssimateriaali. Kurssin oppikirjoina käytetään seuraavia teoksia:

- Yritysrahoituksen perusteet (Martikainen M. & Vaihekoski M.)
- Yritysrahoitus-verkkokirja (Leppiniemi J. & Lounasmeri S.), joka löytyy Karelian Finnasta.
- Yritysrahoitus (Niskanen J. & M.)

Opetusmenetelmät

Kurssilla tutustutaan seuraaviin käsitteisiin ja termeihin teorian, harjoitusten ja tehtävien kautta:

- Rahoituksen perusteet
- Lainarahoitus (oma ja vieras pääoma)
- Investoinnit ja niiden suunnittelu
- Kassanhallinta
- Lyhyen aikavälin rahoitus
- Rahoitus-/tilinpäätösanalyysi
- Maksuliikenne, perintä ja luotonhallinta

Lisäksi tutustutaan yritys- ja rahoitustoimintaan liittyvään lainsäädäntöön sekä sijoitustoimintaan osana yrityksen rahoitussuunnittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu kurssin aikana tehtäviin kirjallisiin tehtäviin ja testeihin. Myös aktiivisuus ja läsnäolo vaikuttaa.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Sarola
Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Opiskelija osaa käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissään. Lisäksi hän osaa hakea tarvitsemaansa tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
• korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet ja tekstin rakenteet
• asiakirjamalli ja opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
• referointi ja viittaustekniikka
• tiedonhankinta ja lähdekritiikki
• kielenhuoltoa.

Oppimateriaalit

Materiaali kurssin Moodlessa ja muu kurssilla suositeltu oheismateriaali.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena Wärtsilä-kampuksella.

Kurssilla tehdään kurssitehtäviä ja laaditaan ohjatusti raportti. Lisäksi kurssiin kuuluu lopputentti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen kuuluu:
- kurssitentin suorittaminen hyväksytysti
- raportin palautus hyväksytysti
- kurssitapaamisiin osallistuminen
- annettujen oppimistehtävien tekeminen

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Sarola
Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Opiskelija osaa käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissään. Lisäksi hän osaa hakea tarvitsemaansa tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
• korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet ja tekstin rakenteet
• asiakirjamalli ja opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
• referointi ja viittaustekniikka
• tiedonhankinta ja lähdekritiikki
• kielenhuoltoa.

Oppimateriaalit

Materiaali kurssin Moodlessa ja muu kurssilla osoitettu oheismateriaali.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan osittain etäopetuksena ja osittain lähiopetuksena Wärtsilä-kampuksella.

Kurssilla tehdään kurssitehtäviä ja laaditaan ohjatusti raportti. Lisäksi kurssiin kuuluu lopputentti.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen kuuluu:
- kurssitentin suorittaminen hyväksytysti
- raportin palautus hyväksytysti
- annettujen oppimistehtävien tekeminen
- kurssitapaamisiin osallistuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in International Business
 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Kaija Sankila
Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • IINS23
  Insinööri (AMK), Industrial Management, päivä, syksy, 2023
 • LBNS23
  Tradenomi (BBA), International Business, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut vastuullisen roolin niin oman osaamisesi kehittämisessä kuin luotettavana oppimisyhteisön jäsenenä. Et pelkää virheiden tekemistä ja uskallat kysyä, jos et tiedä tai ymmärrä. Olet kehittänyt päättely- ja ongelmanratkaisutaitojasi ja löytänyt itsellesi tehokkaat tavat saavuttaa annetut tavoitteet.

Opintojakson suoritettuasi osaat viestiä saksan kielellä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa. Osaat sopia tapaamisia ja pystyt laatimaan yksinkertaisia viestejä sekä tunnet saksankielisten maiden tapakulttuuria.

Sisältö

- Työpäivän arkirutiinit
- Puhelinfraasit
- Asuminen
- Työurasta ja yrityksestä kertominen
- Ostostilanteet
- Terveys ja elämäntavat
- Sää
- Lomamatka ja nähtävyydet
- Tien neuvominen

Oppimateriaalit

- Netzwerk neu A1.2. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos - Nidottu, saksa, 2019
Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber, Paul Rusch
ISBN: 9783126071550
Tai digikirjat kurssikirja A1.2 ja työkirja A1.2 erikseen.

Opetusmenetelmät

tiistaisin ja torstaisin 10.00-11.30

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, Joensuu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi Moodletenttiä opintojakson aikana
1. uusinta n. kahden viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. uusinta n. neljän viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. tenttiin ei voi osallistua, jos ensimmäinen ei ole hyväksytysti suoritettuna.
Tentteihin osallistumisen edellytys on Moodle-tehtävien hyväksytty suoritus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa osaamisen näytön kautta, jos opiskelijalla on aiempia saksan opintoja.
Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (kaija.sankila@karelia.fi), jolloin yksityiskohdista sovitaan yhdessä. Kerro, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut saksaa ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu 50 h, oppimistehtävät 50 h, itsenäinen työskentely 25h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- moodletehtävät
- tentit (hyväksytyn raja 50%=1)
- suulliset näytöt
- verkkotapaamisiin osallistuminen
- työelämätaidot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tenttisuoritukset 50-60%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 50-60%, suulliset näytöt osoittavat valmistautumista ja viestintä on ymmärrettävää A1.2-tasolla. Jatkuva näyttö ja työskentely on asiallista ja tavoitteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tenttisuoritukset 70-80%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 70-80%, suulliset näytöt osoittavat hyvää valmistautumista ja viestintä on melko sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely on hyvää ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen omaa kehittyvää kielitaitoa A1.2-tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tenttisuoritukset 80-90%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 80-90%, suulliset näytöt osoittavat erittäin hyvää valmistautumista ja viestintä on sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely on erinomaista ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen opitun kielitaidon soveltavaa käyttöä A1.2-tasolla.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Degree Programme in International Business
 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management
Opettaja
 • Kaija Sankila
Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • IINS23
  Insinööri (AMK), Industrial Management, päivä, syksy, 2023
 • LBNS23
  Tradenomi (BBA), International Business, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut vastuullisen roolin niin oman osaamisesi kehittämisessä kuin luotettavana oppimisyhteisön jäsenenä. Et pelkää virheiden tekemistä ja uskallat kysyä, jos et tiedä tai ymmärrä. Olet kehittänyt päättely- ja ongelmanratkaisutaitojasi ja löytänyt itsellesi tehokkaat tavat saavuttaa annetut tavoitteet.

Saksan perusteiden opintojakson jälkeen osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa saksaa.Ymmärrät lyhyitä suullisia ja kirjallisia lauseita ja ohjeita, joissa on tuttu aihepiiri.Osaat soveltaa oppimaasi sanastoa ja rakenteita suullisesti ja kirjallisesti omassa viestinnässäsi tutustumis- ja asioimistilanteissa. Osaat viestiessäsi käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä ja tarvittavia rakenteita. Tunnet perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuureista. Osaat pohtia työelämälähtöisesti omaa kielenoppimistasi kielitaidon jatkuvan kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö

- Ääntämisen periaatteet
- Esittelyt
- Henkilötietojen kysyminen ja niistä kertominen: nimi, kansallisuus, ammatti, opinnot, perhe, harrastukset
- Kahvilassa/ravintolassa asioiminen
- Ostosten tekeminen
- Artikkelit
- Kysymys ja väitelauseet
- Persoonapronominit
- Preesens
- Akkusatiivi
- Omistuspronominit
- Modaaliapuverbit
- Lukusanat/järjestysluvut
- Aakkoset
- Värit
- Kellonajat

Aika ja paikka

Lähitoteutus tiistaisin ja torstaisin klo 12.30-14.00 Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, Joensuu.

Oppimateriaalit

Netzwerk neu A1.1 Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber et al. ISBN 978-3-12-607154-3 (esim Ad libris)

tai digikirjat Netzwerk neu A1.1 - Digitale Ausgabe mit LMS (Kursbuch) sekä työkirja Übungsbuch)
suoraan kustantajan sivuilta
https://www.klett-sprachen.de/netzwerk-neu/r-1/605#reiter=titel

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta (n. 50t + suullisen näytön tentit) tiistaisin ja torstaisin, päivätoteutus klo 12.30-14.00.
Exam-tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi Moodletenttiä opintojakson aikana (arvioidut tenttiajat vko 44-45 ja vko 50-51).
1. uusinta n. kahden viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. uusinta n. neljän viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. tenttiin ei voi osallistua, jos ensimmäinen ei ole hyväksytysti suoritettuna.
Tentteihin osallistumisen edellytys on Moodle-tehtävien hyväksytty suoritus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa osaamisen näytön kautta, jos opiskelijalla on aiempia saksan opintoja.
Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (kaija.sankila@karelia.fi), jolloin yksityiskohdista sovitaan yhdessä.
Käytännössä opiskelija tekee opintojakson tentit ja suulliset näytöt ryhmän mukana, mutta ei osallistu opetukseen.

Kerro, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut saksaa ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset. Katso osaamisen näytön ohjeet PAKKi-portaalista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan koko työmäärä 5op= n. 125t
lähitunnit ja suulliset näytöt n. 55t
ohjatut itseopiskelutehtävät n. 50t
itseopiskelu n. 20t

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja jatkuva näyttö
- moodletehtävät
- 2 tenttiä, (hyväksytyn raja 50%=1)
- suulliset näytöt
- työelämätaidot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tenttisuoritukset 50-60%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 50-60%, suulliset näytöt osoittavat valmistautumista ja viestintä on ymmärrettävää A1.1-tasolla. Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on asiallista ja tavoitteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tenttisuoritukset 70-80%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 70-80%, suulliset näytöt osoittavat hyvää valmistautumista ja viestintä on melko sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on hyvää ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen omaa kehittyvää kielitaitoa A1.1-tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tenttisuoritukset 80-90%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 80-90%, suulliset näytöt osoittavat erittäin hyvää valmistautumista ja viestintä on sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on erinomaista ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen opitun kielitaidon soveltavaa käyttöä A1.1-tasolla.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hallitsee erilaisia oppimisstrategioita sekä osaa käyttää apuneuvoja tekstin tulkinnassa ja tuottamisessa. Opiskelija oppii viestimään ruotsin kielellä arkipäivän tilanteissa sekä oman alan keskeisissä tehtävissä. Hän osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi, hallitsee ruotsinkielisen työnhakumenettelyn ja osaa kertoa työstään ruotsiksi. Opiskelija ymmärtää keskeisimmät kulttuurierot suomalaisten ja ruotsalaisten välillä ja näkee niiden merkityksen kulttuurienvälisessä viestinnässä. Opiskelija hallitsee tulevaan ammattiinsa ja työtehtäviin liittyvän keskeisen sanaston ja pystyy tulkitsemaan oman ammatin kannalta keskeisiä tekstejä.

Sisältö

• perussanaston ja -rakenteiden aktivoiminen
• kielen oppiminen ja sen apuvälineet
• keskustelutaitojen parantaminen jokapäiväisissä elämäntilanteissa
• småprat
• itsestä, opinnoista ja työstä kertominen
• työelämä ja työnhaku
• kulttuurierot
• talous- ja liike-elämän perussanasto ja tekstit

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus / Moodle-oppimisympäristö

Oppimateriaalit

Tolkki, Jaana & Öhman, Merja, Perspektiv. Svenska för högskolestudenter. Sanoma Pro 2016.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus 16h
Verkkotunnit 8h
Itsenäinen työskentely 57h

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kirjallinen ja suullinen tentti opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 16h
Verkkotunnit 8h
Itsenäinen työskentely 57h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tehtävät, kirjallinen ja suullinen koe.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hallitsee erilaisia oppimisstrategioita sekä osaa käyttää apuneuvoja tekstin tulkinnassa ja tuottamisessa. Opiskelija oppii viestimään ruotsin kielellä arkipäivän tilanteissa sekä oman alan keskeisissä tehtävissä. Hän osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi, hallitsee ruotsinkielisen työnhakumenettelyn ja osaa kertoa työstään ruotsiksi. Opiskelija ymmärtää keskeisimmät kulttuurierot suomalaisten ja ruotsalaisten välillä ja näkee niiden merkityksen kulttuurienvälisessä viestinnässä. Opiskelija hallitsee tulevaan ammattiinsa ja työtehtäviin liittyvän keskeisen sanaston ja pystyy tulkitsemaan oman ammatin kannalta keskeisiä tekstejä.

Sisältö

• perussanaston ja -rakenteiden aktivoiminen
• kielen oppiminen ja sen apuvälineet
• keskustelutaitojen parantaminen jokapäiväisissä elämäntilanteissa
• småprat
• itsestä, opinnoista ja työstä kertominen
• työelämä ja työnhaku
• kulttuurierot
• talous- ja liike-elämän perussanasto ja tekstit

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Tolkki, Jaana & Öhman, Merja, Perspektiv. Svenska för högskolestudenter. Sanoma Pro 2016.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus 32h
Itsenäinen työskentely 49h

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kirjallinen ja suullinen tentti opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 32h
Itsenäinen työskentely 49h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset tehtävät, kirjallinen ja suullinen koe.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hallitsee erilaisia oppimisstrategioita sekä osaa käyttää apuneuvoja tekstin tulkinnassa ja tuottamisessa. Opiskelija oppii viestimään ruotsin kielellä arkipäivän tilanteissa sekä oman alan keskeisissä tehtävissä. Hän osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi, hallitsee ruotsinkielisen työnhakumenettelyn ja osaa kertoa työstään ruotsiksi. Opiskelija ymmärtää keskeisimmät kulttuurierot suomalaisten ja ruotsalaisten välillä ja näkee niiden merkityksen kulttuurienvälisessä viestinnässä. Opiskelija hallitsee tulevaan ammattiinsa ja työtehtäviin liittyvän keskeisen sanaston ja pystyy tulkitsemaan oman ammatin kannalta keskeisiä tekstejä.

Sisältö

• perussanaston ja -rakenteiden aktivoiminen
• kielen oppiminen ja sen apuvälineet
• keskustelutaitojen parantaminen jokapäiväisissä elämäntilanteissa
• småprat
• itsestä, opinnoista ja työstä kertominen
• työelämä ja työnhaku
• kulttuurierot
• talous- ja liike-elämän perussanasto ja tekstit

Aika ja paikka

Moodle

Oppimateriaalit

Tolkki, Jaana & Öhman, Merja, Perspektiv. Svenska för högskolestudenter. Sanoma Pro 2016.

Opetusmenetelmät

Virtuaalitoteutus 81h

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kirjallinen ja suullinen tentti opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Virtuaalitoteutus 81h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Virtuaalitoteutuksen suorittaminen Moodlessa, suulliset ja kirjalliset tehtävät, kirjallinen ja suullinen koe suoritetaan valvotusti kampuksella.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mikko Hyttinen
Vastuuopettaja

Mikko Hyttinen

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

-ymmärrät sähköisen kaupankäynnin mahdollisuudet yrityksen toiminnan tukena
-tunnet sähköisen kaupankäynnin keskeiset käsitteet
-tunnistat internetin ja sosiaalisen median haasteet ja mahdollisuudet yrityksen sähköisessä kaupankäynnissä
-osaat laatia suunnitelman yrityksen sähköisen kaupankäynnin kehittämiseksi.

Sisältö

-Sähköinen kaupankäynti
-Verkkokauppa
-Verkkomarkkinointi ja web analytiikka
-Sähköinen markkinointiviestintä ja sosiaalinen media
-Sähköinen kaupankäynti ja lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mikko Hyttinen
Vastuuopettaja

Mikko Hyttinen

Ryhmät
 • LLAS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

-ymmärrät sähköisen kaupankäynnin mahdollisuudet yrityksen toiminnan tukena
-tunnet sähköisen kaupankäynnin keskeiset käsitteet
-tunnistat internetin ja sosiaalisen median haasteet ja mahdollisuudet yrityksen sähköisessä kaupankäynnissä
-osaat laatia suunnitelman yrityksen sähköisen kaupankäynnin kehittämiseksi.

Sisältö

-Sähköinen kaupankäynti
-Verkkokauppa
-Verkkomarkkinointi ja web analytiikka
-Sähköinen markkinointiviestintä ja sosiaalinen media
-Sähköinen kaupankäynti ja lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

17 % Lähiopetus, 83 % Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pekka Sivonen
Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLAS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrityksen taloudellisten lukujen ja raporttien sisältämän informaation sekä talouden kokonaisuuden ja lainalaisuudet. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata yrityksen taloutta osana toiminnanohjausta. Hän osaa tehdä tilinpäätösanalyysin ja tulkita sen tuottamia tunnuslukuja, tehdä tilinpäätösennusteita, suunnitella ja budjetoida yrityksen varojen käyttöä sekä laatia raportteja yrityksen eri intressiryhmille.

Sisältö

Yrityksen talouden ohjaaminen
Investoinnit
Tulosyksikkölaskenta
Budjettien laatiminen
Tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysi
Tavoitekustannuslaskenta
Toimintolaskenta
Tasapainotettu mittaristo ja raportointi

Aika ja paikka

Opetus syksyn molemmilla jaksoilla. Wärtsilä-kampus ja Moodle (luennot ja harjoitukset Collaboratessa).

Oppimateriaalit

Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E.: Johdon laskentatoimi. Edita
Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V.& Pellinen J.: Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Sanoma Pro
Niskanen, J. & Niskanen, M.: Tilinpäätösanalyysi. Edita.

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoit: opiskelija ymmärtää yrityksen toiminnan ja talouden kokonaisuuden ja lainalaisuudet sekä taloudellisten lukujen ja raporttien sisältämän informaation. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen taloutta osana yrityksen johtamista. Hän osaa tehdä tilinpäätösanalyysin ja tulkita sen tuottamia tunnuslukuja, tehdä tilinpäätösennusteita, osaa suunnitella ja budjetoida yrityksen varojen käyttöä sekä laatia raportteja yrityksen eri intressiryhmille.
Opintojakson sisältö: yrityksen talouden ohjaus osana yrityksen toiminnan ohjausta, yrityksen analysointi pk-yrityksen näkökulmasta ja tunnuslukujen laskenta ja niiden käyttö, investointilaskenta ja investointilaskentamenetelmät, tulosyksikköohjaus ja -laskenta, standardikustannuslaskenta, tavoitekustannuslaskennan perusteet, budjetointi osana yrityksen suunnittelua ja tarkkailua, budjetit ja budjettien laatiminen, hinnoittelumenetelmät ja hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen, toimintalaskennan soveltaminen ja toimintojohtaminen osana johtamisjärjestelmää, tasapainotettu mittaristo ja käytettävät mittarit sekä toiminnan raportointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on opintojakson lopulla. Aikataulut on kirjattu tallennettuun erilliseen aikataulutaulukkoon. Uusintatentit ovat erikseen sovitusti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi. Edellyttää samanlaisia sisältöjä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 160 h opiskelijan työtä. Luennot ja harjoitukset sekä harjoitustehtävät 100 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 59 h, arviointi ja palaute 1 h

Sisällön jaksotus

Jaksotus ja aikataulut on tallennettu opintojakson moodleen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävien palautuksiin sekä tenttiin. Tehtäväpalautusten osuus on 75 % ja tentin 25 % arvosanasta. Tehtävät tulee olla suoritettu hyväksytysti ja tenttisuoritus on hyväksytty.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia harjoitustehtäviä ja/tai hyväksyttyä tenttisuoritusta ei ole.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tentin kanssa on vähintään 50 % ja alle 70 % maksimipistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä ja tentin kanssa on vähintään 70 % ja alle 90 % maksimipistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tentin kanssa on vähintään 90 % maksimimäärästä.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pekka Sivonen
Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • LLNS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrityksen taloudellisten lukujen ja raporttien sisältämän informaation sekä talouden kokonaisuuden ja lainalaisuudet. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata yrityksen taloutta osana toiminnanohjausta. Hän osaa tehdä tilinpäätösanalyysin ja tulkita sen tuottamia tunnuslukuja, tehdä tilinpäätösennusteita, suunnitella ja budjetoida yrityksen varojen käyttöä sekä laatia raportteja yrityksen eri intressiryhmille.

Sisältö

Yrityksen talouden ohjaaminen
Investoinnit
Tulosyksikkölaskenta
Budjettien laatiminen
Tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysi
Tavoitekustannuslaskenta
Toimintolaskenta
Tasapainotettu mittaristo ja raportointi

Aika ja paikka

Tammi-maaliskuu Wärtsilä-kampus (moodle /zoom)

Oppimateriaalit

Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E.: Johdon laskentatoimi. Edita
Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V.& Pellinen J.: Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Sanoma Pro
Niskanen, J. & Niskanen, M.: Tilinpäätösanalyysi. Edita

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yrityksen toiminnan ja talouden kokonaisuuden ja lainalaisuudet sekä taloudellisten lukujen ja raporttien sisältämän informaation. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen taloutta osana yrityksen johtamista. Hän osaa tehdä tilinpäätösanalyysin ja tulkita sen tuottamia tunnuslukuja, tehdä tilinpäätösennusteita, osaa suunnitella ja budjetoida yrityksen varojen käyttöä sekä laatia raportteja yrityksen eri intressiryhmille.

Opintojakson sisältö: yrityksen talouden ohjaus osana yrityksen toiminnan ohjausta, yrityksen analysointi pk-yrityksen näkökulmasta ja tunnuslukujen laskenta ja niiden käyttö, investointilaskenta ja investointilaskentamenetelmät, tulosyksikköohjaus ja -laskenta, standardikustannuslaskenta, tavoitekustannuslaskennan perusteet, budjetointi osana yrityksen suunnittelua ja tarkkailua, budjetit ja budjettien laatiminen, hinnoittelumenetelmät ja hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen, toimintalaskennan soveltaminen ja toimintojohtaminen osana johtamisjärjestelmää, tasapainotettu mittaristo ja käytettävät mittarit sekä toiminnan raportointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen tenttikerta on opintojakson opetuksen päätymisen jälkeen. Uusintakerrat ovat EXAMissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 160 h opiskelijan työtä. Luennot ja harjoitukset sekä harjoitustehtävät 100 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 59 h, arviointi ja palaute 1 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustunneilla työskentelyyn, harjoitustehtävien palautuksiin sekä tenttiin. Harjoitustuntien työskentelyn osuus arvosanasta on 10 %, tehtäväpalautusten 60 % (tehtävillä on erilaiset painokertoimet) ja tentin 30 %

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia harjoitustehtäviä, ei ole osallistunut harjoitustunneilla työskentelyyn riittävästi (alle 75 % harjoitustunneista) tai hyväksyttyä tenttisuoritusta ei ole.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen ja tentin kanssa on vähintään 50 % ja alle 70 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen ja tentin kanssa on vähintään 70 % ja alle 90 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen ja tentin kanssa on vähintään 90 % maksimimäärästä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Johanna Luostarinen
Vastuuopettaja

Johanna Luostarinen

Ryhmät
 • LLNS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät matematiikan merkityksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja ratkaisemisessa. Osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia, ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- prosenttilaskenta, arvonlisävero
- katetuottolaskenta
- funktioiden käyttö talouselämässä
- indeksit sekä rahan ja hinnan arvoon vaikuttavat tekijät
- valuutat
- korkolaskenta
- jaksolliset suoritukset

Oppimateriaalit

Saaranen P., Kolttola E. & Pösö J.: Liike-elämän matematiikka (EDITA), 13. uudistettu painos 2022, ISBN 978-951-37-8620-5

Opetusmenetelmät

Opinnoissa tarvitset excel-taulukko-ohjelmaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoa on mahdollisuus uusia kaksi kertaa EXAM-tenttijärjestelmässä 15.1. - 31.5.2024 välisenä aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus (luennot ja harjoitukset) 56 h, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät 73 h, kokeet 4 h. Yhteensä 133 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on mahdollista suorittaa joko kahdella välikokeella tai loppukokeella.

Suoritus välikokeilla: 2 x 25 p eli maksimipistemäärä 50 pistettä, jolloin arvosanarajat ovat: 45p= 5, 40p= 4, 35p= 3, 30p= 2 ja 25p=1.

Suoritus loppukokeella: maksimipistemäärä 25 pistettä, jolloin arvosanarajat ovat: 22,5p= 5, 20p= 4, 17,5p=3, 15p= 2 ja 12,5p= 1.


Erityisiä laskuharjoitustehtäviä tekemällä voit koota itsellesi lisäpisteitä välikokeiden yhteispistemäärän/ loppukokeen pistemäärän lisäksi (max. 10% tentin pistemäärästä)!

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan (1-2) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä talousmatematiikan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia talousmatematiikan ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista talousmatematiikan perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän arvosanan (3-4) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti talousmatematiikan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia. Opiskelija osaa ratkaista talousmatematiikan perustehtäviä ja osaa arvioida omaa osaamistaan. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän arvosanan (5) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää talousmatematematiikan termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta. Opiskelija osaa soveltaa talousmatematiikan osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jani Kangas
Vastuuopettaja

Jani Kangas

Ryhmät
 • LLAS23
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät matematiikan merkityksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja ratkaisemisessa. Osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia, ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- prosenttilaskenta, arvonlisävero
- katetuottolaskenta
- funktioiden käyttö talouselämässä
- indeksit sekä rahan ja hinnan arvoon vaikuttavat tekijät
- valuutat
- korkolaskenta
- jaksolliset suoritukset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 06.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
Opettaja
 • Janne Häyrinen
 • Riitta Hyttinen
Vastuuopettaja

Riitta Hyttinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opit käyttämään kyrillistä näppäimistöä ja osaat laatia lyhyitä perusviestejä tekstinkäsittelyohjelmaa ja apuvälineitä käyttäen. Tutustut venäjänkielisiin www-palveluihin ja opit hakemaan tietoa venäjänkielisiltä Internet-sivuilta.

Sisältö

Opettajan kanssa sovittavan alkukeskustelun jälkeen jatkat työskentelemällä itsenäisesti verkkomateriaalin parissa. Opintojaksoon sisältyy näppäilyharjoituksia, kielen harjoittelua Internetin avulla (sanakirjat, rakenneharjoitukset) sekä lyhyiden perusviestien laatimista (onnitteluviesti, kutsu, vierailuohjelma, saate- ja kiitoskirje, ilmoitus, CV, esittelykirje, matkaohjelma).Aiemmat opinnot: Vähintään 15 opintopistettä amk:ssa suoritettuja venäjän kielen opintoja tai vastaavat tiedot.

Aika ja paikka

Tämä opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintona.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Karelian Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla harjoittelet verkkotehtävin avulla itsenäisesti venäläisen näppäimistön käyttöä, laadit ohjeiden avulla muutaman kirjallisen viestin ja haet tietoa venähänkielisiltä nettisivuilta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Alkuohjaus sähköpostitse opettajan kanssa ennen opintojakson alkua 1 tunti.
Itsenäistä työskentelyä n. 80 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso sopii sinulle, jos olet suorittanut vähintään 15 op venäjää vieraana kielenä tai lukion venäjän opinnot tai olet muualla hankkinut vastaavan kielitaidon.

Opintojakso sopii myös sellaisille venäjää kotikielenään puhuville opiskelijoille, joiden kirjallinen kielitaito kaipaa kohennusta.

Tarkista opintojakson soveltuvuus sähköpostitse opettajan kanssa (riitta.hyttinen@karelia.fi) ennen kuin ilmoittaudut mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjeiden mukaan suoritetut tehtävät.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 04.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Janne Häyrinen
 • Riitta Hyttinen
Vastuuopettaja

Riitta Hyttinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opit käyttämään kyrillistä näppäimistöä ja osaat laatia lyhyitä perusviestejä tekstinkäsittelyohjelmaa ja apuvälineitä käyttäen. Tutustut venäjänkielisiin www-palveluihin ja opit hakemaan tietoa venäjänkielisiltä Internet-sivuilta.

Sisältö

Opettajan kanssa sovittavan alkukeskustelun jälkeen jatkat työskentelemällä itsenäisesti verkkomateriaalin parissa. Opintojaksoon sisältyy näppäilyharjoituksia, kielen harjoittelua Internetin avulla (sanakirjat, rakenneharjoitukset) sekä lyhyiden perusviestien laatimista (onnitteluviesti, kutsu, vierailuohjelma, saate- ja kiitoskirje, ilmoitus, CV, esittelykirje, matkaohjelma).Aiemmat opinnot: Vähintään 15 opintopistettä amk:ssa suoritettuja venäjän kielen opintoja tai vastaavat tiedot.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 01.12.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
Opettaja
 • Kaisa Varis
Vastuuopettaja

Kaisa Varis

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa

- suunnitella ja toteuttaa tiedonhankintaa
- hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä
- käyttää Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston palveluja ja aineistoja
- käyttää ja arvioida löytämiäsi tiedonlähteitä eettisesti ja kriittisesti.

Sisältö

- Informaatiolukutaito
- Tiedonhankintaprosessin vaiheet
- Tiedonhankinnan suunnittelu ja toteutus
- Keskeiset tiedonlähteet ja niiden käyttö
- Tiedon arviointi ja eettinen käyttö
- Karelia-amk:n kirjaston palvelut ja aineistot

Aika ja paikka

Verkkokurssi jonka tehtävät ja lopputehtävän voi suorittaa omaan tahtiin.

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Tiedonhankinnan taitoja, eli taitoja hakea tietoa sekä käyttää ja arvioida eri tietolähteitä tarvitaan sekä opiskelussa että työelämässä. Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssilla tutustutuaan tiedonhankinnan suunnitteluun, tiedonhaun tekniikkaan ja toteutukseen sekä haun tulosten ja tiedonlähteiden arviointiin.
Kurssi koostuu kuudesta eri osiosta. Jokaiseen osaan liittyy tehtäviä tai oppitunteja. Lisäksi opintojaksoon kuuluu lopputehtävä, joka on tiedonhankinnan suunnitelman ja toteutuksen raportointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppituntien läpikäymistä ja hyväksyttyä lopputehtävää.

Lisätiedot

Arviointiperusteet
Suoritus on hyväksytty, kun kurssin kaikki tehtävät ja lopputehtävä on hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Sarola
Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuksiaan tieteellisessä kirjoittamisessa ja tieteellisten tekstien analysoinnissa. Opiskelija osaa käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissään. Opiskelija ymmärtää lähdeviite- ja lähdeluettelomerkintöjen tärkeyden. Opiskelija osaa laatia tiivistelmän.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
• tieteellisen tekstin periaatteet
• opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
• lähdeviitteet ja -luettelo
• tiivistelmä
• asiatyyli ja kielenhuolto.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty