Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely

Laajuus:
210 op

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2024
Tunnus
(DTNS24)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023
Tunnus
(DTNS23)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022
Tunnus
(DTNS22)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021
Tunnus
(DTNS21)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020
Tunnus
(LTDNS20)
Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mika Matveinen
Vastuuopettaja

Mika Matveinen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen:
- Tiedät yleisimmät nykyään käytössä olevat API-tekniikat, standardit ja spesifikaatiot
- Ymmärrät APIen merkityksen liiketoiminnassa ja osaat arvioida eri teknologioiden soveltuvuutta käyttötarkoituksiin
- Osaat suunnitella, dokumentoida, toteuttaa ja testata tietoturvallisen APIn
- Ymmärrät tunnistamisen, autentikoinnin ja auktorisoinnin merkityksen ja toimintaperiaatteet
- Tiedät hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys

Sisältö

- Työkalut ja niiden valinta API rajapintojen toteuttamiseen
- REST ja SOAP rajapinta teknologiat
- Http protokollan verbit API rajapinnan toimintojen suorittamiseen
- Rajapintojen kuvauskielet
- Rajapintojen kyselykielet
- Rajapintojen testaaminen
- Tiedostomuodot ja suunnittelumallit rajapintojen tiedonvälityksessä
- Tietoturvan toteuttaminen rajapintoihin

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Sanna Kukkasniemi
Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Ohjauksen opintojaksot koostuvat neljästä itsenäisestä osa-opintojaksosta: Ammatillinen kasvu 1: Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2 op, Ammatillinen kasvu 2: Urasuunnittelu 1 op, Ammatillinen kasvu 3: Oman osaamisen markkinointi 1 op, Ammatillinen kasvu 4: Kohti työelämää 1op. Osa-opintojaksoilla saat tietoa, neuvoja ja ohjausta opintojesi suunnittelun tueksi. Opit arvioimaan tietojen ja taitojen osaamisesi kehittymistä. Opintojakso tukee yksilöllisen kehityskaaren hallintaa oppimisessasi ja työssäsi sekä päätöksenteko- ja urahallintataitojesi kehittymistä. Opit myös noudattamaan yleisiä työelämän käytäntöjä ja tutustut työelämän pelisääntöihin.

Ammatillinen kasvu 1: Opiskelijana ammattikorkeakoulussa -tavoitteet:
Osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä. Tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat. Tunnet oman koulutuksesi ohjauksen toimijat ja osaat hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä. Tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut. Kannat vastuuta omasta opiskelukyvystäsi, opiskeluhyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi. Ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä. Tunnet Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön. Tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt. Otat vastuuta omista opinnoistasi ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) pitämisestä ajan tasalla. Tunnet kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä.

Sisältö

- Opetussuunnitelmaan tutustuminen sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen
- Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen
- Tietoverkkojen käyttö, Karelia.fi, opinto-opas, PAKKI, PEPPI, TUUDO, ATOMI, Moodlerooms, Outlook (sähköposti ja kalenteri), työjärjestykset, Teams, EXAM, intranet
- Kirjasto ja tietopalvelut, tiedonhankinta
- Opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, kieli-infot, opintojen ohjaus, opintokuraattorit, YTHS, seurakunta, kv-palvelut ja opiskelijakunta POKA
- Tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
- Opiskeluhyvinvointi, VIP-opiskelijatoiminnan esittely ja VIP-valinta
- Opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat
- Opiskelu ryhmissä, tiimeissä, paritöinä, projekteissa
- Itseohjautuvuus, elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta
- Tulokeskustelu

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Sanna Kukkasniemi
Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaat arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita. Osaat suunnitella uraasi ja tehdä valintoja sen mukaan. Osaat toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin. Tunnet opiskelun tarjoamat kv-vaihtomahdollisuudet.Osaat pitää huolta opiskeluhyvinvoinnistasi ja ymmärrät sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta. Osaat pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä. Osaat suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät. Osaat antaa kehittävää palautetta.

Sisältö

- Kehityskeskusteluun valmistautuminen ja siihen osallistuminen
- oman opiskelusuunnitelman päivittäminen (HOPS)
- Oman osaamisen tunnistaminen, arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen
- Oman osaamisen markkinointi (CV, avoin hakemus, LinkedIn, verkostoituminen, sosiaalinen media)
- Urasuunnitelman tekeminen
- KV-infoon osallistuminen
- Yritysvierailujen järjestäminen (esim. Work Smart) ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Sanna Kukkasniemi
Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Ammattilaiseksi kehittyminen (1 op)

- osaat tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaat arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita
- osaat toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin
- osaat pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta
- osaat pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä
- osaat suunnitella oman ajankäytösi ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät
- osaat antaa kehittävää palautetta

Sisältö

Kehityskeskusteluoman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet, opiskeluhyvinvointi.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Sanna Kukkasniemi
Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät
 • LTDNS20
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia.
- Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa kehittämistä.
- Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.osaat tehdä opintoihinsa liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tietää oman alansa ja yleiset työelämän pelisäännöt.
- Olet tietoinen oman alan ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

- Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen).
- Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen.
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin.
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen.
- Kehityskeskustelu

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Jarmo Talvivaara

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelijana sinä
- tunnet ja ymmärrät liiketoimintatietojen hallinnan (business intelligence) kokonaisuuden periaatteet, tavoitteet, keskeiset käsitteet sekä sovelluskohteita ja hyödyntämistapoja.
- tunnet analytiikan perusteet liiketoimintatietojen hallinnan tukemisessa.
- tunnet analytiikan eri tasojen merkitykset ja soveltamisen perusteet; kuvaava, selittävä, ennustava ja ohjaava analytiikka.
- osaat arvioida analytiikassa hyödynnetyn datan luotettavuutta ja vaikuttavuutta
- tunnet ja osaa soveltaa datan visualisointia ja muita kuvaus- ja raportointitapoja sekä niiden toteuttamistapoja nykyaikaisia työvälineitä ja alustoja hyödyntäen.
- ymmärrät automaation merkityksen analytiikan ja liiketoimintatietojen hallinan ratkaisuihin liittyen.
- ymmärrät tietoturvan merkityksen analytiikan ja liiketoimintatietojen hallinnan ratkaisuihin liittyen.

Sisältö

Business intelligence – liiketoimintatietojen hallinta, tiedolla johtaminen, tiedolla kehittäminen, data & prosessien kehittämisen mallit (esim. PDCA, DMAIC)
Analytiikka; EDA, kuvaava (deskriptiivinen), selittävä (diagnostinen), prediktiivinen (ennustava), preskriptiivinen (ohjaajava)
Tilastolliset menetelmät analytiikan (valmistelun ja soveltamisen) tukena; perustunnusluvut, korrelaatio, regressio, datan testaus
Liiketoimintatietojen hallinnan alustoja ja työkaluja; on-premises, pilvipalvelut, hybridi.
Analytiikka-alustat; on-premises, pilvipalvelut, hybridi.
Tiedon raportointi, visualisointi, jakaminen.
Automatisoinnin tarpeet liiketoimintatietojen hallinnassa.
Tietoturvan erityiskysymykset liiketoimintatietojen hallinnassa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minna Sarola
Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tiedät, millaisia viestintätilanteita ICT-alan työtehtävissä on. Osaat toimia ICT-alan viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja pystyt osallistumaan tavoitteelliseen keskusteluun. Osaat toimia työhön liittyvissä palavereissa. Osaat antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida omaa viestintäosaamistasi. Osaat hankkia tietoa ammatillisen kehittymisen tueksi ja kirjoittaa asiatyylisiä tekstejä. Osaat pitää vakuuttavan suullisen esityksen.

Sisältö

- viestintä ICT-alan osaajana
- tiimityöskentely ja ryhmäviestintätilanteet, palaverissa toimiminen
- vakuuttava puhe-esitys
- tiedon hankinta IT-alaan liittyvistä teemoista ja asiatekstien kirjoittaminen
- viestintäosaamisen arviointi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tiina Soininen
Vastuuopettaja

Tiina Soininen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tavoitteina kurssilla on, että osaat muodostaa PowerBI ohjelmistolla visualisointeja erilaisista numeraalisista materiaaleista. Osaat myös tulkita lukuja ja tehdä niistä johtopäätelmiä. Hallitset perustilastolliset analyysit.

Sisältö

PowrBI asennus ja aineiston lataaminen ohjelmaan. Aineiston muokkaus analyysiin soveltuvaksi. Visualisointien teko ja muokkaus.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina kurssilla ovat nauhoitetut luennot ja muu audiovisuaalinen materiaali.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja itsenäisesti työskennellen. Kurssi suoritetaan tekemällä toimina PowerBI alusta, joka sisältää tiedon visualisointeja, kolme porautumistasoa sekä aloitusnäytön. Toivottavaa on, että opiskelijalla on Excelin peruskäyttötaidot.

Lisätietoja opiskelijoille

BI järjestelmän tekemisen perusteet (3 op). soveltuu myös jatkokurssiksi Tiedolla johtamisen perusteet (2 op) kurssille.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tiina Soininen
Vastuuopettaja

Tiina Soininen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Tavoitteina kurssilla on, että osaat muodostaa PowerBI ohjelmistolla visualisointeja erilaisista numeraalisista materiaaleista. Osaat myös tulkita lukuja ja tehdä niistä johtopäätelmiä. Hallitset perustilastolliset analyysit.

Sisältö

PowrBI asennus ja aineiston lataaminen ohjelmaan. Aineiston muokkaus analyysiin soveltuvaksi. Visualisointien teko ja muokkaus.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina kurssilla ovat nauhoitetut luennot ja muu audiovisuaalinen materiaali.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja itsenäisesti työskennellen. Kurssi suoritetaan tekemällä toimiva PowerBI alusta, joka sisältää tiedon visualisointeja, kolme porautumistasoa sekä aloitusnäytön. Toivottavaa on, että opiskelijalla on Excelin peruskäyttötaidot.

Lisätietoja opiskelijoille

BI järjestelmän tekemisen perusteet (3 op). soveltuu myös jatkokurssiksi Tiedolla johtamisen perusteet (2 op) kurssille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputehtävä arvioidaan asteikolla 0-5 (0=hylätty). Lopputehtävän arviointikriteereinä on:
0=lopputehtävää ei ole tehty
1=alusta sisältää 3 erilaista visualisointia datasta
2=alusta sisältää em. sekä useita raportteja ja koontinäytön
3=alusta sisältää em. sekä porautumistoiminnon
4=alusta sisältää em. sekä usean datan yhdistämisen
5= alusta sisältää em. sekä datan päivittämisen.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Joni Ranta
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Jarmo Talvivaara

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee tietovarastojen perusteet ja toteutustekniikoita, Big Datan perusteet ja erityispiirteet ETL-prosesissa
- tuntee ja osaa soveltaa tietovarastojen toteutustapoja: on-premise, Iaas ja hybridi
- osaa toteuttaa ETL- prosessin
- tuntee data-analytiikan ja datan louhinnan perusteet sekä osaa soveltaa tiedon louhinnan algoritmeja (esim. luokittelut, analyysit ja ennusteet: clustering, decision tree, linear/logical regression, neural networks) analyysien ja ennusteiden toteuttamisessa
- tuntee ja osaa soveltaa liiketoimintatietojen (BI) hallinnan ja visualisoinnin työkaluja
- tuntee tekoälyn avustaman älykkkään automaation merkityksen datan hallinnassa ja analysoinnissa

Sisältö

Tietovarastojen perusteet ja toteutustekniikoita, ETL- prosessi. Big Datan perusteet ja erityispiirteet ETL-prosessissa. Tietovarastojen toteutustapoja: on-premise, Iaas ja hybridi. Data-analytiikka, datan louhinta (luokittelut, analyysit ja ennusteet: clustering, decision tree, linear/logical regression, neural networks). Liiketoimintatietojen (BI) hallinta, visualisointi, työkaluja. Tekoälyn avustama älykäs automaatio datan hallinnassa ja analysoinnissa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelijana
- tunnet ja osaat arvioda datan merkitystä organisaatioiden toiminnalle.
- tunnet perinteisen datanhallinnan ja big datan hallinnan perusteet ja erityispiirteitä.
- tunnet ja osaat soveltaa dataintegraation ja tietovarastoinnin periaatteita, suunnittelu- ja toteutustapoja ja teknologioita
- osaat tuottaa teknisen ratkaisun eri tietolähteistä tiedon siirron ja koostamisen toteuttavan ETL/ELT -prosessin.
- tunnet rajapintojen sekä erilaisten tiedontallennus ja –siirtoformaattien merkityksen tietovarastoinnissa ja muissa datan hallinnan sovelluskohteissa.
- ymmärrät datan laadunhallinnan perusteet ja osaa soveltaa niitä.
- ymmärrät automaation merkityksen datan hallintaan liittyen.
- ymmärrät tietoturvan merkityksen datan hallinnassa.

Sisältö

- Datan merkitys organisaatioiden toiminnalle.
- Datan hallinta ja hyödyntäminen; perinteinen ja big data, sovelluskohteita (operatiiviset järjestelmät, tietovarastot, visualisointi, analytiikka, automaatio, koneoppiminen)
- Data engineering, datan hallinnan ratkaisut, alustat, teknologiat ja prosessit (on-premises-cloud-hybrdid, tietokannat, data warehouse - tietovarastot, data lake, ETL, ELT, OLAP, järjestelmäriippumattomat ratkaisut)
- APIt/rajapinnat ja formaatit; mm. siirtotiedostot: CSV, XML, JSON, tietokantarajapinnat: SQL, noSQL, tietovarastot, web services –verkkopalvelut, järjestelmäkohtaiset APIt.
- Datan prosessointi ja transformaatiot (muunnokset)
- Datan laadunhallinta (data quality management)
- Prosessit, automaatio ja datanhallinta
- Järjestelmäriippumattomat (agnostic) datanhallintaratkaisut.
- Datan hallinnan automatisointitarpeita ja mahdollisuuksia.
- Tietoturvan erityiskysymyksiä datan hallintaan liittyen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anssi Gröhn
Vastuuopettaja

Seppo Nevalainen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ymmärrät miten luet käyttäjältä syötteitä ohjelmaan
Ymmärrät miten tulostat muotoiltuja viestejä konsoliin
Ymmärrät miten merkkijonotaulukoita käsitellään
Ymmärrät miten luokkien ja olioiden luonti tapahtuu
Ymmärrät miten jäsenfunktiot ja niiden parametrit määritellään
Ymmärrät miten dynaamisesta taulukkotietorakennetta käytetään
Ymmärrät miten viittauksia käytetään
Ymmärrät miten osoittimia käytetään
Ymmärrät miten olioiden operaattoreita ylikuormitetaan
Ymmärrät miten tekstitiedostojen lukeminen ja kirjoittaminen tapahtuu ohjelmallisesti
Ymmärrät miten binääritiedostojen lukeminen ja kirjoittaminen tapahtuu ohjelmallisesti
Ymmärrät miten poikkeukset toimivat virheenkäsittelyssä
Ymmärrät miten listatietorakennetta käytetään
Ymmärrät miten tietueiden käsittely tapahtuu säiliöluokkien sisällä
Ymmärrät miten kirjastofunktioita käytetään
Ymmärrät miten kirjastoja luodaan koodista
Ymmärrät miten kirjastoja käytetään koodissa
Osaat käyttää omia poikkeuksia virheenkäsittelyssä
Osaat käyttää tietorakenteita omissa algoritmeissasi
Osaat käsitellä tietueita säiliöluokkien sisällä omissa algoritmeissasi
Osaat käyttää kirjastofunktioita monipuolisesti
Osaat luoda staattisia ja dynaamisia kirjastoja omasta koodistasi
Osaat käyttää muiden tekemiä ja omia kirjastoja omassa koodissasi
Osaat arvioida ja perustella valintojasi oman koodisi rakentamiseen
Osaat luoda ohjelmia,joissa yhdistelet ohjelmointikielen eri ominaisuuksia

Sisältö

Tietovirrat
Taulukoiden käsittely
Olio-ohjelmointi C++:ssa
Viittaukset ja osoittimet
Operaattoreiden ylikuormitus
Tiedostojen käsittely
Virheenkäsittely poikkeuksilla
Kirjastot

Opetusmenetelmät

Opiskelu koostuu teoriaosuudesta, sekä soveltavasta osuudesta. Soveltavassaa osuudessa käytät osoitat saavuttamasi oppimistavoitteet C++-projektin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Soveltava C++-projekti, näyttö.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään osaamisen näyttöä, jossa opiskelija esittelee saavuttamansa osaamistavoitteet. Jokainen kurssin osaamistavoite arvoidaan asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Perustason vaatimukset eivät täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Perustaso: (1)

Tiedät ja ymmärrät mistä osaamistavoitteissa mainituista asioissa on kyse, ja miten ne toimivat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edistynyt taso: (3)

Tiedät ja ymmärrät mistä osaamistavoitteissa mainituista asioissa on kyse, ja miten ne toimivat.
Osaat soveltaa yllä osaamistavoitteissa mainittuja asioita yhdessä tai useammassa eri tapauksessa Moodlessa esiteltyyn materiaaliin nähden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tavoiteltava taso: (5)

Tiedät ja ymmärrät mistä osaamistavoitteissa mainituista asioissa on kyse, ja miten ne toimivat.
Osaat luoda yhden tai useamman täysin uuden ratkaisun yllä mainittujen asioiden avulla tai soveltaa niitä yhdessä tai useammassa täysin erilaisessa tilanteessa Moodlessa esiteltyyn materiaaliin nähden.
Osaat arvioida ja perustella miksi mitäkin voi ja kannattaa soveltaa tekemälläsi tavalla uusissa tilanteissa.

Lisätiedot

Hyvät taidot perus- ja olio-ohjelmoinnista.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

15.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
Opettaja
 • Radu Mariescu-Istodor
Vastuuopettaja

Radu Mariescu-Istodor

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Aika ja paikka

Course is open from 15.9.2023-1.12.2023 on Discord
Project deadline is 15.11.2023.
Grading will follow soon afterwards.

Oppimateriaalit

Material is available on YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0Tybl0UNfb6BvBPePaiCNOFpzxeE86R

Opetusmenetelmät

Video lessons and personal feedback on project work.

Lisätietoja opiskelijoille

To pass, you must create a project similar to the one demonstrated in the videos. You can code anything you want, as long as it uses 70% of the topics covered by the course material. Here's an example project, divided into parts:
1. Implement a function to draw a leafy tree
2. Customize the function to accept parameters for the size of the tree and the color of the leaves.
3. Use loops and previously created functions to generate a forest.
4. Create a function to draw a pine tree
5. Mix in one pine tree with the others in the forest.
6. Add mouse event listeners to detect when someone clicks on the pine tree.
7. Transform the application into a game where the goal is to find and click on the pine tree as fast as possible. After doing so, it advances to the next level (bigger forest, pine tree harder to find).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

A student must complete a project to pass the course.
The project must use a minimum of 50% of the topics covered by the course material.
50% = Grade 1
60% = Grade 2
70% = Grade 3
80% = Grade 4
90% = Grade 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student is able to build a simple working project.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student is able to build a working project using many of the techniques presented in the video lessons.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student is able to build a project using (nearly) all the techniques presented in the learning material.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Radu Mariescu-Istodor
Vastuuopettaja

Radu Mariescu-Istodor

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

You learn how to effectively analyse and visualize data with Python.

Sisältö

- Python libraries for data science
- Necessary probability and statistics

Aika ja paikka

Online lectures and exercises:
05.10.2023 08.15 - 09.45
09.10.2023 10.45 - 12.15
11.10.2023 10.45 - 12.15
23.10.2023 13.15 - 14.45
25.10.2023 09.00 - 10.30
30.10.2023 14.15 - 15.45
01.11.2023 14.00 - 15.30
07.11.2023 10.15 - 11.45
09.11.2023 11.30 - 13.00
13.11.2023 10.15 - 11.45

Opetusmenetelmät

Course grading is based on continuous evaluation through weekly assignments
- Assignments are graded from 0 to 5, and the course grade is the average grade from these assignments.
The minimum grade for passing the course is 1

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Lectures and exercises 20h
- Self-study 100h

Lisätietoja opiskelijoille

- You master Python programming language, or
- You have completed Programming Essentials in Python
- You have a basic understanding of mathematics, statistics, and data science

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

-ymmärrät propositiologiikan ja predikaattilogiikan perusteorian sekä keskeisimmät merkintätavat ja osaat käyttää loogisen päättelyn perustyökaluja, kuten totuustauluja ja Karnaugh’n karttoja.
-ymmärrät joukko-opin, funktioiden sekä relaatioiden määritelmät ja merkintätavat, perusteorian sekä niiden merkityksen.
-hallitset kombinatoriikan teorian sekä osaat soveltaa teoriaa käytäntöön.
-hallitset graafiteorian (verkkoteorian) sekä osaat soveltaa teoriaa käytäntöön.
-hallitset matemaattisen induktion.

Sisältö

Propositio- ja predikaattilogiikka, joukko-oppi, funktiot ja relaatiot, kombinatoriikka, graafiteoria, matemaattinen induktio.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Lisbeth Smolander
 • Anssi Gröhn
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Tiedät yhtälöt ja niiden ratkaisuperiaatteet
Ymmärrät yhtälön avulla haettavan ratkaisun merkityksen
Osaat muodostaa ja ratkaista yhtälöitä.
Osaat arvioida yhtälönratkaisumenetelmien järkevyyttä
Osaat soveltaa yhtälöiden ratkaisuperiaatteita sanalliseen ongelmaan
Tiedät mitä lukujoukot ja -järjestelmät ovat
Ymmärrät lukujoukkojen ja -järjestelmien soveltamiskohteet
Osaat tehdä muunnoksia lukujärjestelmien välillä
Osaat arvioida eri tietotyyppien soveltuvuutta arvojen tallentamiseen
Osaat valita sopivat tietotyypit koneellista laskentaa varten
Tiedät joukko-opin peruskäsitteet (alkio, joukko, operaatiot – yhdiste, erotus, leikkaus- venn-diagrammi)
Ymmärrät joukko-opin peruskäsitteiden eron
Osaat valita oikean operaation joukkojen käsittelyyn
Osaat soveltaa useita operaatioita joukkoihin halutun lopputuloksen saavuttamiseksi
Osaat arvoida millä operaatioiden yhdistelmällä saadaan tehokkaasti haluttu lopputulos
Tiedät boolen logiikan perusteet
Tiedät propositiologiikan perusteet
Tiedät mihin predikaattilogiikkaa sovelletaan
Osaat soveltaa propositiologiikka sanallisen tehtävän ratkaisemiseen
Osaat arvoida loogisen päättelyn oikeellisuutta
Tiedät tilastoihin liittyvät keskeiset käsitteet ja perustunnusluvut
Ymmärrät kriittisen tilastonlukutaidon merkityksen luotettavan tiedon sekä dis- ja misinformaation tunnistamiseen
Osaat laskea aineistosta perustunnuslukuja sekä kuvata aineistoa graafisesti soveltuvalla ohjelmistolla.
Osaat arvioida esitetyn aineiston soveltuvuutta kohteena olevan ilmiön tarkasteluun.
Osaat arvioida esitetyn tilaston luotettavuutta

Sisältö

Yhtälönratkaisu
- 1. asteen yhtälön ratkaisu
- 2. asteen yhtälön ratkaisu

Lukujoukot ja -järjestelmät
- Binäärijärjestelmä
- Muunnokset kannasta toiseen
- Liukulukujen epätarkkuus

Joukko-oppi
- Alkion ja joukon käsite
- Venn-diagrammit
- Operaatiot (yhdiste, erotus, leikkaus)

Logiikka
- Boolen logiikka
- Propositiologiikka/lauselogiikka
- Predikaattilogiikka


Tilastonlukutaito
- Tilastojen tuottamisen ja hyödyntämisen tavoitteita, etuja ja haasteita
- Tilastojen lukeminen, peruskäsitteitä: Havaintoyksikkö, perusjoukko, otos, otoksen edustavuus, satunnaisotannat (yksinkertainen, systemaattinen), ositettu- ja ryväsotanta)
- Muuttujat: tutkimus- ja taustamuuttujat, muuttujien tyypit: numeeriset ja ei-numeeriset, jatkuvat, epäjatkuvat (diskreetit), dikotomiset, luokittelu- ja järjestysasteikot (nominaali, ordinaali)
- Muuttujien tulkinta: numeeriset ja graafiset menetelmät. perustunnusluvut, keskiluvut (keskiarvot, mediaani, moodi), kardinaliteetti, frekvenssit, Kuvaajat: pylväs-, sektori- ja hajontakaaviot.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anssi Gröhn
Vastuuopettaja

Anssi Gröhn

Ryhmät
 • LTDNS20
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Tavoitteena ottaa haltuun menetelmät pelituntuman/tunnelman ja ulkoasun kehittämiseen visuaalisten efektien avulla.

Sisältö

Varjostinohjelmointi ​
Tweenausmenetelmät​
Partikkelijärjestelmät ja niillä luotavat efektit​
Jälkikäsittelyefektit ​
Valaistus

Opetusmenetelmät

Hallitset renderöintiliukuhihnan toiminnan ja sen eri vaiheet
Hallitset renderöintiliukuhihnan ohjelmoinnin
Osaat hyödyntää ympäristöä ja valaistusta tehdäksesi jostakin efektistä vaikuttavamman pelaajalle
Osaat tehdä efektejä decaleja hyödyntäen
Osaat ohjelmoida tilakoneen, joka vaikuttaa actorin toimintaan
Osaat kiertää actoria ohjelmallisesti tiettyyn suuntaan
Osaat animoida actorin kierron ohjelmallisesti
Osaat tehdä actoreiden ominaisuudet helposti määritettäviksi editorista käsi
Osaat hyödyntää proseduraalisella mesh-komponenttia koodissasi
Osaat laskea dynaamisesti verteksien sijainnit pallopinnalle
Osaat laskea tasavälisen lieriöprojektiota vastaavat tekstuurikoordinaatit
Osaat luoda yhtenäisen pallomeshin kolmiopintojen ja tekstuurikoordinaattien avulla
Osaat tuottaa skyspherellä illuusion yhtenäisestä maailmasta
Osaat tehdä jatkuvasti toistettavan (alku- ja loppuruudut ovat samanlaiset) videotekstuurin Blenderillä ja kytkeä sen Unreal Enginen materiaaliin
Osaat ohjelmoida C++:lla Actorin, joka tuottaa dynaamisen tekstuurin
Osaat ohjelmoida koodin C++:lla, joka renderöi riveittäin muuttuvaa tekstimuotoista tietoa tekstuuriin
Osaat tehdä tekstin ominaisuuksista helposti editorista käsin muokattavaa
Osaat muokata 2D-kuvatietoa tekstuurissa varjostinohjelmilla / UE4-materiaaleilla
Osaat tukea tai yksinkertaistaa varjostinohjelman toimintaa 3D-mallinnuksen avulla
Osaat modularisoida efektilogiikkaa materiaalifunktioihin,
Osaat hyödyntää materiaalifunktioita UE4-materiaaleissasi
Osaat toteuttaa tilakoneen Actoriin
Osaat kytkeä efektin toiminnan tilakoneen tiloihin
Osaat hyödyntää trigonometrisia funktioita dynaamisesti laskettujen efektien luomisessa
Osaat toteuttaa heijastavan materiaalin UE4:llä
Osaat määrittää dynaamisesti muuttuvat ympäristökartat UE4:ssä heijastaville materiaaleille
Osaat muokata materiaalin ominaisuuksia C++:lla
Osaat luoda partikkeliefektejä Cascade-järjestelmällä
Osaat koostaa useammasta partikkeliefektistä koostuvia efektejä
Osaat liittää materiaaleja partikkeleihin
Osaat animoida partikkelien ominaisuuksia Cascadella
Osaat sitoa partikkeliefektien alku- ja loppupisteitä actoreihin
Osaat toteuttaa satunnaisuutta partikkelien liikkeeseen
Osaat luoda partikkelinauhoja
Osaat toteuttaa jälkikäsittelymateriaaleja UE4:ään
Osaat hyödyntää valmiita jälkikäsittelyefektejä UE4:ssä
Osaat hyödyntää stencil-bufferia efektien luomisessa
Osaat hyödyntää syvyyspuskuria efektien luomisessa
Osaat toteuttaa reunantunnistuksen ja reunojen renderöinnin Actorin ympärille
Osaat rajata jälkikäsittelymateriaalissa käsiteltävät Actorit
Osaat luoda diegeettisiä käyttöliittymiä
Osaat luoda metakäyttöliittymiä
Osaat hyödyntää HUD-komponenttia
Osaat toteuttaa flipbook-animaation pelihahmon tekstuuriin
Osaat hallita flipbook-animaation toistamista blueprintistä
Osaat yhdistää samassa materiaalissa kaksi tekstuuria järkevästi
Osaat hyödyntää HUD-komponenttia 2D-tekstuurien ja tekstuureiden piirtämisessä
Osaat projisoida 3D-sijainnit 2D-tasoon ohjelmallisesti
Osaat muuntaa sijaintiarvot suhteelliselle arvovälille
Osaat muuntaa suhteelliset arvot halutulle arvovälille
Osaat toteuttaa logiikan joka korostaa piirrettäviä objekteja eri värein HUD-komponentissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei ole tenttiä, vaan suoritus tapahtuu oppimistehtävien avulla. Toteutukseen liittyy kaksi uusintakertaa, jotka järjestetään varsinaisen suorituksen jälkeen. Uusintoihin on ilmoitttauduttava erikseen työtilassa määrätyllä tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö 133h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritusten arviointi tapahtuu oppimistehtäviestä saatavien pisteiden perusteella. Oppimistehtävän pisteet muodostuvat osaamisen esittelyn perusteella, ja ne arvioidaan kumulatiivisesti Bloomin taksonomian perusteella, jolloin aiempien tasojen on täytyttävä ennen kuin seuraaviin voi päästä.

Yksittäiseen oppimistehtävään liittyvä osaamisen esittely on julkaistava sille määritellylle Moodle-työtilan keskustelualueelle joko
a) videolla, jossa käytät ääntäsi TAI
b) opinnäytetyöohjeen mukaisesti muotoiltuna ja viitattuna PDF-tekstidokumenttina, johon on upotettu kuvakaappauksia.

Lopullinen arvosana = oppimistehtävistä saadut pisteet / maksimipisteet * 5.

Hylätty (0)

Perustaso ei täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Perustaso: (1)

Osoita, että tiedät ja ymmärrät miten oppimistavoitteissa mainitut asiat toimivat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edistynyt taso: (3)

Osoita, että osaat soveltaa oppimistavoitteissa mainittuja asioita yhdessä tai useammassa eri tapauksessa kuin mitä moodle-työtilassa julkaistuissa materiaaleissa on esitetty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tavoiteltava taso: (5)

Osoita, että osaat luoda yhden tai useamman täysin uuden ratkaisun oppimistavoitteissa mainittujen asioiden avulla tai soveltaa niitä yhdessä tai useammassa täysin erilaisessa tilanteessa moodle-työtilassa julkaistuihin materiaaleihin nähden.

Osoita, että osaat arvioida ja perustella miksi mitäkin voi ja kannattaa soveltaa tekemälläsi tavalla uusissa tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Syventävä pelikehitys
C++-ohjelmointi
Matematiikkaa ohjelmoijille

Tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Kaija Sankila
 • Sanna Lötjönen
Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija:
- tiedostaa oman opiskelutyylinsä ja oppimisstrategioiden merkityksen englannin kielen opiskelussa.
- aktivoituu ja harjaantuu käyttämään englannin kieltä erilaisissa opiskeluun, vapaa-aikaan ja työelämään liittyvissä tilanteissa.
- osaa käyttää hyväkseen sanakirjoja ja internet-lähteitä kehittääkseen omaa kielitaitoaan (ICT-alan omat sanastot:tietokoneet, käyttöjärjestelmät, tekstinkäsittely, tietokannat).
- ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen työelämässä ja osaa huomioida sen omassa viestintätyylissään.
- ymmärtää ryhmätyöskentelyn dynamiikkaa sekä lähi- että etätyöskentelyssä.
- saavuttaa sellaiset vuorovaikutustaidot, jotka mahdollistavat itselle luontevan kommunikoinnin englannin kielellä.

Sisältö

Kielitaidon testaus, itsearviointi Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen perusteella
Itsestä, omasta alasta ja Suomesta kertominen
Sähköposti ja puhelinkieli, verkkoviestintä
Sosiaaliset tilanteet
Kulttuurienvälinen viestintä
Työelämän taidot (seurustelukieli, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ryhmätyötaidot)

Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1/B2.

Aika ja paikka

Moodle / Zoom

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa ja internetlähteet

Opetusmenetelmät

- verkkotapaamiset kerran viikossa, joille edellytetään mikrofoni ja kamera verkkovuorovaikutuksen harjoittelemiseksi.
- Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1/B2.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä, opintojaksoon kuuluvat tehtävät Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely sovitaan vastuuopettajan kanssa kaija.sankila@karelia.fi.
Tammikuun alussa ennen opintojakson alkua kaikille ilmoittautuneille lähetetään tieto AHOT-infotilaisuudesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotunnit 32h, ohjattu (Moodle-tehtävät) ja itsenäinen etätyöskentely 40h. Kielten opintojaksoilla aktiivinen osallistuminen ja 80% läsnäolo on suositeltavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen opetukseen ja jatkuva näyttö
- Moodletehtävät
- työelämätaidot https://www.thebalancemoney.com/life-skills-list-and-examples-4147222

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petri Laitinen
 • Ossi Laakkonen
Vastuuopettaja

Petri Laitinen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelijana sinä
- tunnet esineiden internetin (IoT: internet of things) perusteet, peruskäsitteet, tyypilliset mahdollisuudet ja haasteet sekä sovelluskohteita
- ymmärrät ja osaat soveltaa laitetason ratkaisuja IoT- sovellusten toteuttamisessa.
- ymmärrät ja osaat soveltaa ohjelmistotason ratkaisuja IoT- sovellusten toteuttamisessa.
- ymmärrät ja osaat soveltaa reunalaskenta- ja pilvipalvelutason ratkaisuja IoT- sovellusten toteuttamisessa.
- ymmärrät ja osaat soveltaa tiedonkeruun ja analysoinnin ratkaisuja IoT- sovellusten toteuttamisessa.
- ymmärrät automaation merkityksen IoT- ratkaisuihin liittyen.
- ymmärrät tietoturvan merkityksen IoT- ratkaisuihin liittyen.

Sisältö

Esineiden internetin (IoT; Internet of Things) perusteet, kehityshistoria, soveltaminen, edut ja haasteet.
Esineiden internetin teknologioita;, laitteet, verkot, rajapinnat, alustat, sovellukset ja palvelut;
- Laitteet: sensorit, aktuaattorit, reunalaskennan laitteistoratkaisut
- Verkot (langalliset-langattomat, lyhyt-keskipitkä-pitkä)
- Alustat ja arkkitehtuurit; on premises, pilvipalvelut, hybridit.
- Reunalaskenta (edge computing)
- Rajapinnat
- Ohjelmistot, kehitystyökalut, sovelluskehitys
Esineiden internet ja data; kerääminen, säilöminen, hyödyntäminen
Älykäs anturointi
Esineiden internetin tietoturvan erityiskysymykset ja ratkaisut.
Esineiden internet ja automatisointi.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

07.02.2024 - 29.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Kaija Sankila
 • Sanna Lötjönen
Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson päätyttyä
- hallitset hyvin ICT-alan ja liiketalouden keskeisen sanaston ja yleiset käsitteet
- osaat hakea tietoa omalta alaltasi ja välittää relevanttia tietoa asiakaspalvelutilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti
- tunnet alan uramahdollisuuksia ja rekrutointikäytänteitä
- omaat sellaiset oppimis- ja työelämän taidot, että kykenet kehittämään kielitaitoasi edelleen itsenäisesti

Sisältö

- IT-alan ja liiketalouden keskeinen sanasto
- suullisten ja kirjallisten tietojen antaminen, neuvonta ja prosessien kuvaaminen, suullinen esitys
- verkkoviestintätaitojen kehittäminen
- rekrytointi ja työelämän vaatimukset, LinkedIn profiilin/ Europass CV:n laatiminen, video CV
- kestävä kehitys
- projektin hallinta

Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1/B2/C1.

Aika ja paikka

Moodle/ Zoom

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali Moodlessa ja internetlähteet.

Opetusmenetelmät

IT-alan ja liiketalouden keskeinen sanasto
- suullisten ja kirjallisten tietojen antaminen, neuvonta ja prosessien kuvaaminen
- verkkoviestintätaitojen kehittäminen
- rekrytointi ja työelämän vaatimukset, esityksen pitäminen, LinkedIn profiilin päivittäminen

Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1/B2/C1.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä, opintojaksoon kuuluvat tehtävät Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely sovitaan vastuuopettajan kanssa kaija.sankila@karelia.fi.
AHOT-infotilaisuus ilmoitetaan tammikuun alussa, ennen kurssin aloittamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotunnit 32h, ohjattu (Moodle-tehtävät) ja itsenäinen työskentely 40h.
Kielten opintojaksoilla aktiivinen osallistuminen ja 80% läsnäolo on suositeltavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen opetukseen ja jatkuva näyttö
- Moodletehtävät
- työelämätaidot https://www.thebalancemoney.com/life-skills-list-and-examples-4147222

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

-ymmärrät järjestelmän samanaikaisuuden aiheuttamat haasteet järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa
-ymmärrät paikallisen ja hajautetun järjestelmän erot toiminnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa;
-ymmärrät hajautetun järjestelmän kommunikaation kerrostetun mallin ja eri kerrosten roolit
-tunnet tärkeimmät hajautetun järjestelmän pohjana olevat mallit (rakenne-, vuorovaikutus-, vika- ja turvallisuusmallit)
-osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen samanaikaisen ja hajautetun järjestelmän
-osaat koordinoida samanaikaisten suoritussäikeiden keskinäisen kommunikaation ja pääsyn yhteisiin resursseihin jollakin yleisesti käytetyllä ohjelmointialustalla.

Sisältö

Lähtötaso: Ohjelmointi III (tai vastaavat tiedot). Web-ohjelmointi (tai vastaavat tiedot).

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 31.10.2026

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoitus on oppimisen tueksi hankkia käytännön kokemusta tietojenkäsittelyn ammattialan tehtävistä ja sisäistää työelämän käytänteitä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Tavoitteena on myös luoda mahdollisuus tehdä opinnäytetyö toimeksiantona harjoittelupaikkaan.

Sisältö

Opiskelija suorittaa harjoittelun ohjatusti sekä oppilaitoksen että työnantajan taholta. Tällä varmistetaan, että opiskelija perehtyy tulevan ammattialan työympäristöön. Harjoittelun kuuluu aluksi yhteistä valmennusta ja myöhemmin raportointi harjoittelun aikana. Harjoittelun päätyttyä opiskelija laatii vielä harjoittelujaksosta loppuraportin, joka sisältää myös työnantajan ja opiskelijan arvioinnin harjoittelusta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 15.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Teppo Tarnanen
Vastuuopettaja

Teppo Tarnanen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- Ymmärrät liiketaloudellisen toiminnan perusteet ja yritystoimnan kansantaloudellisen merkityksen.
- Osaat käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- Tunnet, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään yritystoiminnassa: kustannustehokkuus (exploitation) ja kasvu (exploration).
- Pystyt tulkitsemaan yrityksen talouden tilaa (kannattavuus, maksuvalmius,vakavaraisuus) kuvaavia keskeisiä tunnuslukuja.
- Osaat laatia ICT-yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja arvioida sen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellista kannattavuutta.
- Ymmärrät ja osaat arvioida ICT:n merkitystä osana nykyaikaista liiketoimintaa.
- Ymmärrät liiketoimintaan liittyvän tiedon merkityksen organisaation toiminnassa.
- Pystyt käyttämään liiketoiminnan suunnitteluun ja liiketoimintatiedon hallintaan ja hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä, työkaluja ja standardeja.

Sisältö

- Yritystoiminnan kiertokulku: reaali- ja rahaprosessi
- Yritysmuodot ja liiketoiminta, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, liikeriskit
- Katetuotto- ja kannattavuus: erilaiset laskelmat, ja niiden tuottamien tunnuslukujen käyttäminen työtehtävissä
- Tilinpäätöksen tulkinta: kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuranta
- ICT-yrittäjyys: kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen erityspiirteitä, liiketoiminta EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla
- ICT-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen
- Liiketoimintatiedon hallinta: liiketoimintamallien kuvaaminen
- Liiketoimintatiedon merkitys organisaation toiminnassa
- Liiketoimintatiedon hallinta: periaatteet, menetelmät ja työkalut (esim. Business Model Canvas, Lean Canvas, PowerBI, PowerPivot, standardeja)

Opetusmenetelmät

- Yritystoiminnan kiertokulku: reaali- ja rahaprosessi
- Yritysmuodot ja liiketoiminta, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, liikeriskit
- Katetuotto- ja kannattavuus: erilaiset laskelmat, ja niiden tuottamien tunnuslukujen käyttäminen työtehtävissä
- Tilinpäätöksen tulkinta: kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuranta
- ICT-yrittäjyys: kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen erityspiirteitä, liiketoiminta EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla
- ICT-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen
- Liiketoimintatiedon hallinta: liiketoimintamallien kuvaaminen
- Liiketoimintatiedon merkitys organisaation toiminnassa
- Liiketoimintatiedon hallinta: periaatteet, menetelmät ja työkalut (esim. Business Model Canvas, Lean Canvas, PowerBI)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
Opettaja
 • Teppo Tarnanen
Vastuuopettaja

Teppo Tarnanen

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- Ymmärrät liiketaloudellisen toiminnan perusteet ja yritystoimnan kansantaloudellisen merkityksen.
- Osaat käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- Tunnet, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään yritystoiminnassa: kustannustehokkuus (exploitation) ja kasvu (exploration).
- Pystyt tulkitsemaan yrityksen talouden tilaa (kannattavuus, maksuvalmius,vakavaraisuus) kuvaavia keskeisiä tunnuslukuja.
- Osaat laatia ICT-yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja arvioida sen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellista kannattavuutta.
- Ymmärrät ja osaat arvioida ICT:n merkitystä osana nykyaikaista liiketoimintaa.
- Ymmärrät liiketoimintaan liittyvän tiedon merkityksen organisaation toiminnassa.
- Pystyt käyttämään liiketoiminnan suunnitteluun ja liiketoimintatiedon hallintaan ja hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä, työkaluja ja standardeja.

Sisältö

- Yritystoiminnan kiertokulku: reaali- ja rahaprosessi
- Yritysmuodot ja liiketoiminta, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, liikeriskit
- Katetuotto- ja kannattavuus: erilaiset laskelmat, ja niiden tuottamien tunnuslukujen käyttäminen työtehtävissä
- Tilinpäätöksen tulkinta: kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuranta
- ICT-yrittäjyys: kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen erityspiirteitä, liiketoiminta EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla
- ICT-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen
- Liiketoimintatiedon hallinta: liiketoimintamallien kuvaaminen
- Liiketoimintatiedon merkitys organisaation toiminnassa
- Liiketoimintatiedon hallinta: periaatteet, menetelmät ja työkalut (esim. Business Model Canvas, Lean Canvas, PowerBI, PowerPivot, standardeja)

Opetusmenetelmät

- Yritystoiminnan kiertokulku: reaali- ja rahaprosessi
- Yritysmuodot ja liiketoiminta, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, liikeriskit
- Katetuotto- ja kannattavuus: erilaiset laskelmat, ja niiden tuottamien tunnuslukujen käyttäminen työtehtävissä
- Tilinpäätöksen tulkinta: kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuranta
- ICT-yrittäjyys: kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen erityspiirteitä, liiketoiminta EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla
- ICT-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen
- Liiketoimintatiedon hallinta: liiketoimintamallien kuvaaminen
- Liiketoimintatiedon merkitys organisaation toiminnassa
- Liiketoimintatiedon hallinta: periaatteet, menetelmät ja työkalut (esim. Business Model Canvas, Lean Canvas, PowerBI)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ossi Laakkonen
 • Seppo Nevalainen
 • Mika Matveinen
 • Jarmo Talvivaara
 • Niku Räsänen
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Seppo Nevalainen

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toimia itsenäisenä kehittäjänä ja ryhmän jäsenenä ulkoiseen toimeksiantoon perustuvassa ICT-projektissa
- osaa arvioida omaa sekä ryhmän kehittämistoimintaa kokonaisuutena
- tuntee, osaa soveltaa, arvioida ja kehittää ketteriä kehitysmenetelmiä ICT-projektin (ohjelmisto- tai sähköisen liiketoiminnan kehittämisprojektin) toteuttamisessa
- osaa arvioida ja kehittää edelleen projektityöskentelyyn liittyvien työkalujen käyttöä (vaatimustenhallinta, version- ja tuotteenhallinta, yksikkö-, moduuli- integrointi- ja järjestelmätestaus, testauksen automatisointi)
- syventää osaamistaan valitsemansa täydentävien osaamisen ja projektin toimeksiannon teknologiavaatimusten osalta

Sisältö

Toimeksiantoihin perustuvan ketterän kehitystoiminnan hallinta ja arviointi.
Edistynyt vaatimusten-, tuotteen- ja konfiguraation hallinta.
Ohjelmisto- ja ICT- kehitysprojektien automatisointi (DevOps, IT -process automation).
Vaatimusten-, tuotteen ja konfiguraationhallinnan työkaluja.
Testausympäristöt ja testausprosessien suunnittelun perusteet, automaattisen testauksen menetelmät ja ympäristöt.
Valmiiden komponenttien riippuvuuksien hallinta (dependency management).
Suuntautumisten ja toimeksiantojen pohjalta tarvittavat valinnaiset sisällöt (peliohjelmointi, ohjelmistokehitys ja digitaalinen liiketoiminta, älykäs automaatio).

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Sanna Kukkasniemi
Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää käytettävyyden huomioimisen merkityksen ohjelmistotuotannossa. Lisäksi hän osaa suunnitella yksinkertaisia käyttöliittymiä ja arvioida kuinka hyvin ne noudattavat yleisiä suunnitteluperiaatteita. Tavoitteena on sellaiset perustiedot ja -taidot, joita vuorovaikutteisen teknologian suunnittelija tarvitsee työssään.

Opintojakson jälkeen osaat:
- analysoida ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta muun muassa käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta
- hahmottaa miten käytettävyys- ja käyttäjäkokemustavoitteet voidaan saavuttaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla
- luokitella erilaisia ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa käytettäviä laitteita ja vuorovaikutustyylejä
- soveltaa opintojaksolla oppimaasi yksinkertaisten graafisten käyttöliittymien suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö

- Johdatus ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun
- Alan peruskäsitteet, erilaiset vuorovaikutustavat ja -välineet
- Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
- Vuorovaikutuslaitteet ja erilaiset käyttöliittymät
- Käyttöliittymien suunnittelun perusteet
- Graafisten käyttöliittymien suunnittelu ja arviointi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petri Laitinen
 • Ossi Laakkonen
Vastuuopettaja

Petri Laitinen

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata teollisen internetin (eng. internet of things) osa-alueet
- osaa kuvata teollisen internetin mahdollisuuksia liiketoiminnassa
- osaa soveltaa teollisen internetin osa-alueen teknisiä välineitä ja ratkaisuja käytännön ongelmiin

Sisältö

Teollisen/esineiden internetin ekosysteemit: anturit, palvelut, verkot, sovellukset, datan hallinta ja hyödyntäminen.
Älykäs anturointi.
IoT -sovellusten kehitys.
Teollisen internetin tiedonkeruu.
Kerätyn tiedon jalostaminen ja taloudellinen hyödyntäminen.
Internetin tietoturvan erityiskysymykset.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Sanna Kukkasniemi
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

- tunnet sähköisen kaupankäynnin liiketoimintaa ohjaavat seikat
- tunnistat muutokset, joita liiketoimintaprosesseissa tarvitaan otettaessa tietoverkot keskeiseksi osaksi yrityksen liiketoimintaa
- osaat arvioida asiakkuuden ja markkinoinnin muutosta siirryttäessä verkkoon
- tiedät erilaisia maksutapoja sekä tietoturvaan liittyviä perusasioita sähköisessä kaupassa
- tunnistat erilaiset sähköisen liiketoiminnan arvoketjut
- tutustut sähköiseen kauppaan liittyviin lakeihin ja säädöksiin
- tutustut eri sähköisen kaupan toteutusvaihtoehtoihin niin pk- kuin suurille yrityksille
- osaat asentaa verkkokauppapaikka-ympäristön ja ottaa sen käyttöön
- osaat konfiguroida verkkokauppapaikan ominaisuuksia vastaamaan liikeideaa vastaavaksi
- osaat arvioda verkkokauppapaikan soveltuvuutta liikeidean toteuttamisessa.
- tunnet automaation soveltamiskohteita digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin liittyen.
- tunnet tietoturvan erityiskysymyksiä ja huomioitavia sovelluskohteita digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin liittyen.

Sisältö

Liiketoiminnan digitaalinen transformaatio; perinteinen, digitaalinen, hybridi.
Mitä digitaalinen liiketoiminta on, mitä siihen kuuluu?
Asiakkuus ja markkinointi verkossa
Sähköinen maksaminen
Verkkokaupan turvallisuus
Kaupankäyntiin liittyvät lait ja säädökset
Arvoketjut ja logistiikka (kivijalkamyymälä vs. verkkokauppa)
Case: sähköisen kauppapaikan liiketoimintasuunnitelma
Sähköisen kauppapaikan toteutusvaihtoehtoja, verkkokauppaympäristöt- ja alustat (on-premise pilvipalvelut, hybridit)
Digitaalisen verkkokauppapaikan asennus, käyttöönotto ja konfigurointi
Toteutetun verkkokauppapaikan liikeideaan soveltuvuuden arviointi ja kehittäminen.
Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden ratkaisut digitaalisen liiketoiminnan tukena
Tekoäly ja automaatio digitaalisessa liiketoiminnassa
Lohkoketju -teknologiat digitaalisen liiketoiminnan tukena (esim. virtuaalivaluutat ja maksaminen, älykkäät sopimukset, shared ledgers)?
Verkkokaupan tietoturvan tekniset erityiskysymykset.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija
-tietää miten tietoa esitetään, tallennetaan ja käsitellään tietokoneilla
-tietää millaisia ongelmia tietojenkäsittelyn keinoin voidaan ratkaista
-tuntee millaisia asioita tietojenkäsittelytieteessä tutkitaan ja kehitetään
-tunnistaa tietojenkäsittelijän vastuun ja riskit
-tuntee tietojenkäsittelijän erilaisia työkuvia

Sisältö

Informaatio, sen esittäminen ja tallentaminen ja sen käsittelemisen automatisointi. Ohjelmointi, ohjelmointikielet, ja kuinka niillä luodaan ohjelmia ja ohjelmistoja. Tiedon mallintaminen, tietokannat, tietoverkot ja kuinka tietoa hallitaan. Laskennan rajat. Suunnittelu, design ja älykkäät järjestelmät. Tietojenkäsittelyn ja tietojenkäsittelijän tehtävät ja vastuut yhteiskunnassa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

04.04.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Sanna Kukkasniemi
Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • DTNS24
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2024

Tavoitteet

Opiskelija
-tietää miten tietoa esitetään, tallennetaan ja käsitellään tietokoneilla
-tietää millaisia ongelmia tietojenkäsittelyn keinoin voidaan ratkaista
-tuntee millaisia asioita tietojenkäsittelytieteessä tutkitaan ja kehitetään
-tunnistaa tietojenkäsittelijän vastuun ja riskit
-tuntee tietojenkäsittelijän erilaisia työkuvia

Sisältö

Informaatio, sen esittäminen ja tallentaminen ja sen käsittelemisen automatisointi. Ohjelmointi, ohjelmointikielet, ja kuinka niillä luodaan ohjelmia ja ohjelmistoja. Tiedon mallintaminen, tietokannat, tietoverkot ja kuinka tietoa hallitaan. Laskennan rajat. Suunnittelu, design ja älykkäät järjestelmät. Tietojenkäsittelyn ja tietojenkäsittelijän tehtävät ja vastuut yhteiskunnassa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
 • Jyri Kemppainen
 • Olli Hatakka
 • Anitta Kurki
Vastuuopettaja

Jari Uimonen

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tietoturvan perusteet
- hallitsee tietoturvaan liittyvän termistön
- osaa analysoida tietoturvauhkia, ymmärtää miten niitä voidaan ehkäistä ennalta ja pystyy arvioimaan tietoturvamenetelmien luotettavuutta sekä käyttökelpoisuutta eri käyttökohteissa

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: Tietoturvan perusteet, tietoturvan termistö, kryptografia, autentikointi, pääsynvalvonta, tietokantojen tietoturva, pilvipalveluiden tietoturva, haittaohjelmat, palvelunestohyökkäykset, hyökkäysten havaitseminen, palomuurit, hyökkäysten havaitsemis-/estojärjestelmät, verkkoturvallisuus, langaton tietoturva, IoT-laitteiden tietoturva, fyysinen tietoturva, organisaation tietoturvapolitiikka ja tietoturvaan liittyvät määräykset/lainsäädäntö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Jarmo Talvivaara

Ryhmät
 • LTDNS20
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

-

Sisältö

Integraatioarkkitehtuurit (point-to-point, hub-and-spokes), keskitetyt integraatioratkaisut, palvelulähtöinen arkkitehtuuri ja integraatio.
Ohjelmistorobotiikka integroinnissa.
Tekoälyn avustama automaatio integroinnissa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Seppo Nevalainen
Vastuuopettaja

Seppo Nevalainen

Ryhmät
 • LTDNS20
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

- Osaat hyödyntää pelitekoälyn visualisointi- ja debuggausmenetelmiä osana pelitekoälyn käytännön sovellutusta.
- Ymmärrät hyötylaskentapohjaisen ei-pelaajahahmon päättelyn toimintaperiaatteet ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti osana pelitoteutusta
- Osaat hyödyntää havaitsemista ja ympäristödatan keräämistä osana tekoälyn toimintaa.
- Osaat suunnitella pelitekoälyn kokonaisarkkitehtuurin sen eri osa-alueiden yhdistelemisen kautta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan pelitekoälyn visualisointi- ja debuggausmenetelmiin, pelitekoälyn havaitsemiseen ja ympäristödatan hyödyntämiseen, erilaisiin kehittyneisiin reitinhakutekniikoihin, sekä tekoälyhahmon päättelyn toteuttamiseen hyötylaskelmien avulla. Kyseiset tarkasteltavat tekniikat toteutetaan myös osana peliprojektia.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Jari Uimonen

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Tunnet hajautetun kehitystyön merkityksen, edut, haasteet ja keskeiset toimitavat nykyaikaisessa ICT -kehitystoiminnassa. Tunnet etäopiskeluun liittyviä perusperiaatteita, suositeltuja toimintatapoja ja ympäristöjä. Osaat suunnitella omaa itsenäistä työskentelyä erilaisissa, etäopiskelun mahdollistavissa, hajautetuissa ja monimuotoisissa opiskeluympäristössä ja -tavoissa. Tunnet ja osaat käyttää nykyaikaisia työvälineohjelmistoja ja -pilvipalveluita oman työn tehokkaaseen suunnitteluun, hallintaan ja tuotosten varmistamiseen. Tunnet ja osaat käyttää nykyaikaisia työvälineitä ja -ympäristöjä yhteistyössä muiden opiskelijoiden/kehittäjien kanssa.

Sisältö

Hajautettu kehitystyö ja etäopiskelu: periaatteita, työskentelytapoja, työkaluja ja työskentely-ympäristöjä.

Etäläsnäolo: työskentely verkossa itsenäisesti ja ryhmässä, verkkovuorovaikutus ja työskentelytavat etäläsnäoloympäristöissä.

Oman työskentelyn suunnittelun ja hallinnan välineitä. Työvälineohjelmat ja pilvipalvelut, oman työn tuotosten hallinta (mm. O365, OneDrive, versionhallinta). Oman oppimisen seuranta ja arviointi (portfoliot/oppimispäiväkirjat).

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Eero Mönkkönen
 • Jari Uimonen
 • Sanna Kukkasniemi
 • Ossi Laakkonen
 • Seppo Nevalainen
 • Niku Räsänen
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Seppo Nevalainen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ketterät kehitysmenetelmät ja projektin toteutus
- osaat toimia kehittäjänä toimeksiantoon perustuvassa ICT-projektissa.
- tunnet ja osaat soveltaa ketteriä kehitysmenetelmiä ICT-projektin toteuttamisessa (esim. peli- tai sovelluskehitysprojektin tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämisprojekti).
- osaat suunnitella ja toteuttaa ict-kehitysprojektin ketterien kehitysmenetelmiä soveltaen.
- osaat arvioida ja kehittää edelleen projektityöskentelyn valmiuksiasi (projektin jako iteraatioihin, aikataulutus ja suunnittelu, etenemisen ja tuotosten esittely/demot ja seuranta).
- tunnet ja osaa soveltaa projektityöskentelyyn liittyviä edistyneitä työkaluja (vaatimustenhallinta, version- ja tuotteenhallinta, testaus).
- osaat integroida aiempien lukukausien opintojaksojen eri sisältöjä toisiinsa projektityöskentelyn keinoin.
- syvennät osaamistasi valitsemasi täydentävien osaamisen ja projektin toimeksiannon teknologiavaatimusten osalta.

Käyttätuki ja koulutusosaaminen
- tunnet käyttäjätuen ja käyttöönottamiseen liittyvän koulutuksen merkityksen loppukäyttäjien kannalta.
- tunnet oppimisen kriteerit ja aikuiskoulutuksen periaatteet, osaat käyttää erilaisia opetusvälineitä ja ohjata sekä arvioida oppimista
- osaat vastaanottaa ja antaa palautetta
- osaat arvioida erilaisten oppimateriaalien ja tehtävien soveltumista eri koulutustilanteisiin ja koulutusryhmälle
- osaat suunnitella ja toteuttaa koulutustilaisuuden

Sisältö

Ketterät kehitysmenetelmät ja projektin toteutus
- Perusteet; käsitteet, tavoitteet, vaihejakomallit ja prosessien vaiheet sekä erot perinteisiin menetelmiin verrattuna.
- Projektin organisointi ja kehityssyklien suunnittelu ketterää kehitysmenetelmää hyödyntäen.
- Projektin toteutus ketterällä menetelmällä.
- Ketteriä kehitysmenetelmiä tukevat projektinhallintatyökalut (eritystapauksina peli- ja ohjelmistokehitys tai digitaalisen liiketoiminnan ratkaisujen kehitys).
- Vaatimustenhallinta.
- Tuotteen- ja versionhallinta ketterän kehityksen tukena.
- Testaus ketterän kehityksen tukena.
- Suuntautumisten ja toimeksiantojen pohjalta tarvittavat valinnaiset sisällöt (peliohjelmointi, sovelluskehitys ja digitaalinen liiketoiminta).

Käyttätuki ja koulutusosaaminen
- Vuorovaikutus käyttäjätuki- ja koulutustilanteissa
- Kouluttajan taidot
- Palautteen vastaanottaminen ja antaminen
- Oppimateriaalien valinta eri koulutustilanteisiin
- Oppimistilanteen suunnittelu ja toteuttaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 85

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Hanna Ronkainen
Vastuuopettaja

Hanna Ronkainen

Ryhmät
 • LTDNS20
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Hanna Ronkainen
Vastuuopettaja

Hanna Ronkainen

Ryhmät
 • LTDNS20
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Eero Mönkkönen
 • Mika Matveinen
Vastuuopettaja

Mika Matveinen

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmointikielellä yksinkertaisen ohjelman, jossa on graafinen käyttöliittymä.

Sisältö

Keskeiset käyttöliittymäkomponentit, tapahtumaohjattu ohjelmointi, tietuetyyppi, tiedon tallentaminen ja lukeminen, virheiden käsittely poikkeuksilla, tiedostonkäsittely.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat mallintaa teoreettisesti erilaisia tietojenkäsittelyongelmia jotka rajoittuvat käytännön ohjelmistotyössä sovellettaviin kuvausmenetelmiin ja syötteiden käsittelytekniikkoihin (alkioanalyysi ja jäsennys): Äärelliset automaatit ja säännölliset kielet, pinoautomaatit ja kontekstittomat kielet.

Sisältö

Tietojenkäsittelyteorian alkeiden hallinta.
Säännöllisten kielten ja kontekstittomien kielten kuvaamisessa ja käsittelemisessä tarvittavien perusvälineiden ja -tekniikoiden hallinta.
Käsitys laskettavuuden ja ratkeavuuden perusteista, Churchin-Turingin teesistä ja näiden keskeisistä perusteluista ja seurauksista.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
 • Jani Kangas
 • Jyri Roihuvuo
Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät
 • LTDNS20
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija tietää Lean Six Sigman toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet.
Opiskelija osaa tunnistaa omassa ympäristössään työprosessien tai toimintatapojen parantamismahdollisuuksia.
Opiskelija osaa toteuttaa tavoitteellisen Six Sigma -projektin.
Projektin aikana opiskelija ratkoo käytännön ongelmia Lean Six Sigma työkalujen avulla.
Opiskelija osaa käyttää Minitab-ohjelmaa mittausdatan analysointiin.

Sisältö

Kehittäminen PDCA-syklissä, ongelmanratkaisu DMAIC-menetelmällä.
Lean- ja SixSigma periaatteet ja työkalujen käyttö kehittämisessä ja ongelmanratkaisussa.
Opintojakson sisältö koostuu standardin SFS13053 mukaisesta sisällöstä.

Aika ja paikka

Opetus 5.9.2022-16.12.2022

Oppimateriaalit

Kaikki oppimateriaali jaetaan Moodle-opppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Viikoittaiset virtuaaliset oppitunnit, jotka tallennetaan. Läsnäolo on-line on suotavaa, mutta ei pakollista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämisprojektin aiheeksi suositellaan valittavaksi todellinen työelämän kehittämiskohde.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnit 50 h, kehittämisprojekti 50 h, muut oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely 35 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Kehittämisprojekti kannattaa käynnistää riittävän ajoissa ja edistää sitä opetuksen tahdissa, kussakin DMAIC-syklin vaiheessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tärkeimpänä arviointikohteena on henkilökohtainen kehittämisprojekti, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Sen lisäksi on suoritettava 5 verkkotenttiä ja 6 Minitab-tehtävää hyväksytysti.

Hylätty (0)

Kehittämisprojektilla ei saavuteta hyötyä, tai hyödyllisyydestä ei ole tietoa.
Kehittämisprojektin valinnassa tai toteutuksessa ei ole lainkaan otettu huomioon asiakkaita.
Kehittäminen on tapahtunut kaoottisesti.
Juurisyytä ja ratkaisua ei ole löytynyt
Kehittämisprojektin eri vaiheissa ei ole käytetty Leanin ja Six Sigman menetelmiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kehittämisprojektilla on ilmeisesti hyödyllisiä vaikutuksia.
Mittaukset tai arviot hyötyjen suuruudesta ovat epämääräisiä tai epäuskottavia.
”Asiakkaan ääni” on mukana, mutta peittynyt prosessin tai organisaation vaatimusten alle.
Kehittäminen on toteutettu DMAIC-menetelmällä.
Oletettu juurisyy ja ainakin yksi ratkaisu on löytynyt.
Menetelmiä on käytetty yksipuolisesti tai puutteellisesti.
Kehittämisprojektissa ei ole käytetty tilastollista analyysiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kehittämisprojektilla on yhteys organisaation liiketoimintaan ja sen vaikutuksia on mitattu tai arvioitu.
”Asiakkaan ääni” on mukana projektin valinnassa ja toteutuksessa.
Kehittäminen on toteutettu DMAIC-menetelmällä.
On löydetty useita mahdollisia juurisyitä ja ratkaisuja.
Kehittämisprojektin eri vaiheissa on käytetty niihin sopivia Leanin ja Six Sigman menetelmiä. Menetelmiä on käytetty oikein.
Kehittämisprojektissa on käytetty tilastollista analyysiä esimerkiksi Minitab-ohjelmistolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kehittämisprojektia valittaessa on arvioitu sen liiketoiminnallista hyötyä.
Projektille on asetettu selkeät tavoitteet.
Projektin tuloksellisuus on mitattu ja todennettu.
Kehittämisprojektin valinnassa ja toteutuksessa on otettu ensisijaisesti huomioon asiakkaan vaatimukset, odotukset ja toiveet.
Kehittäminen on toteutettu DMAIC-menetelmällä.
Sen eri vaiheissa on järjestelmällisesti etsitty ja löydetty juurisyitä ongelmiin ja parhaita ratkaisuja niihin.
Kehittämisprojektin eri vaiheissa on käytetty niihin sopivia Leanin ja Six Sigman menetelmiä.
Menetelmiä on käytetty oikein ja oivaltavasti.
Kehittämisprojektissa on hyödynnetty tilastollista analyysiä esimerkiksi Minitab-ohjelmistolla.

Ilmoittautumisaika

29.05.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 160

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
Vastuuopettaja

Jari Uimonen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 33. Avoin AMK: 33.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • YVV23_24
  Ylemmän vapaasti valittavat opinnot lv 2023 - 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Sisältö

Yellow Belt koulutuksen sisältö ISO 13053:n mukaisesti. Lean-periaatteet, Six Sigma -menetelmän perustiedot, DMAIC-prosessi ja työkalut, dataperusteinen ongelmanratkaisu, 5S-menetelmä, 7-9 hukkakäsitteet, työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen, ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet. Tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Aika ja paikka

Opiskelet tämän koulutuksen verkossa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan. Koulutuksen aikana toimit Karelian verkko-oppimisympäristössä (Moodle). Saat linkin ja avaimen Moodle-työtilaan koulutuksen alkamispäivään mennessä. Opintojaksoon sisältyy itsenäistä opiskelua, verkkokeskustelu Moodlessa sekä verkkotehtäviä.

Opetusmenetelmät

Koulutuksessa perehdyt Lean Six Sigma perusteisiin, keskeisiin menetelmiin ja työkaluihin.

Opit havainnoimaan ongelmia prosesseissa ja perehdyt menetelmiin, joilla löydät ongelmien juurisyitä ja ratkaisuja niihin. Prosessien jatkuva parantaminen on keskeistä Lean Six Sigma ajattelussa. Tämän koulutuksen jälkeen tarkastelet työprosesseja uusin silmin. Mikä luo prosesseissa lisäarvoa asiakkaalle ja mikä on turhaa työtä ja hukkaa, joka voidaan poistaa?

Koulutuksessa tarkastellaan myös asiantuntijatyön ja johtamisen haasteita. Mitä ratkaisuja ja työkaluja Lean Six Sigma tarjoaa tähän?

Koulutuksessa keskiössä on Lean Six Sigma toiminnan tavoite: Toimitamme vaatimusten mukaisia tuotteita ja palveluja, oikean määrän, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikean laatuisina, kustannustehokkaasti asiakkaille.

Koulutuksen keskeiset menetelmät ja periaatteet:
- Lean-periaatteet
- Six Sigma -menetelmän perustiedot
- DMAIC-prosessi ja työkalut
- dataperusteinen ongelmanratkaisu
- 5S-menetelmä
- 7-9 hukkakäsitteet, työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen
- ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä, joka vastaa keskimäärin 54 tunnin työpanosta.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on Ylempi AMK -tasoinen

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 170

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
Vastuuopettaja

Jari Uimonen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 60. Avoin AMK: 60.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Sisältö

Yellow Belt koulutuksen sisältö ISO 13053:n mukaisesti. Lean-periaatteet, Six Sigma -menetelmän perustiedot, DMAIC-prosessi ja työkalut, dataperusteinen ongelmanratkaisu, 5S-menetelmä, 7-9 hukkakäsitteet, työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen, ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet. Tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Aika ja paikka

Verkkokurssi.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on Ylempi AMK -tasoinen

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 160

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
Vastuuopettaja

Jari Uimonen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 60. Avoin AMK: 60.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Sisältö

Yellow Belt koulutuksen sisältö ISO 13053:n mukaisesti. Lean-periaatteet, Six Sigma -menetelmän perustiedot, DMAIC-prosessi ja työkalut, dataperusteinen ongelmanratkaisu, 5S-menetelmä, 7-9 hukkakäsitteet, työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen, ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet. Tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on Ylempi AMK -tasoinen

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jyri Kemppainen
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Jyri Kemppainen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelijana sinä
- tunnet, osaat soveltaa ja arvioida nykyaikaisten tietojärjestelmien merkityksen liiketoiminnan ja prosessien tukemisessa
- tunnet, osaat soveltaa ja arvioida tietojärjestelmien käyttöönottoa ja käyttöä organisaatioiden tyypillisten arvoketjujen tukemisessa.
- tunnet, osaat soveltaa ja arvioida erilaisia infrastruktuurien toteutustapoja: fyysiset ja virtualisoidut ratkaisut, on-premises, pilvipalvelut ja hybridit.
- ymmärrät ja osaat arvioida tietojärjestelmien ja tietovarastojen merkityksen tietojohtamisen, liiketoimintatiedon ja päätöksenteon tuen näkökulmasta
- tutustut mm. toiminnanohjauksen, verkkokaupan logistiikan, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tuotekehityksen tietojärjestelmiin sekä toimistoautomaation sekä työryhmäsovellusten perusteisiin
- osaat soveltaa yritysten erilaisten tietojärjestelmien käyttöönoton periaatteita
- teet käytännössä jonkin opintojaksossa käsitellyn tietojärjestelmän/palvelun asennuksen ja käyttöönoton
- ymmärrät tietoturvan merkityksen infrastruktuurien hallintaan liittyen.
- ymmärrät automaation merkityksen infrastruktuurien hallintaan liittyen.

Sisältö

Liiketoiminnan tarpeita ja sovelluskohteita tietoteknisille ratkaisuille: liiketoiminnan ja teknologioiden tarpeet ja ratkaisut, edut ja haasteet.

Tietotekniikan hyödyntäminen liiketoiminnan tarpeisiin:
- liiketoimintaprosessit, tiedonhallinta, sovellukset, infrastruktuurit.

Infrastruktuurien toteutusvaihtoehtoja;
- on-premises-ratkaisut, pilvipalvelut, hybridi-ratkaisut.
- virtualisointi
- HPC- suurteholaskennan ja kvanttilaskentapalveluiden mahdollisuuksia.

Verkot, laitteet, palvelut

Datanhallinta-, automaatio- ja integraatioalustojen perusteet.

Operatiiviset järjestelmät

Yritys- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurit

Liiketoiminnan infrastruktuurien tietoturvan erityskysymyksiä ja ratkaisuja.

Tietohallinto.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Jarmo Talvivaara

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tunnet prosessiajattelun perusteet ja organisaatioiden strategian sekä toiminnan liiketoimintaprosessien tasolla.
Osaat tunnistaa toimintokeskeisen ja prosessiperustaisen organisaation eroja, etuja ja haasteita.
Osaat tunnistaa, mallintaa ja arvioida organisaatioille tyypillisiä toimintaprosesseja.
Osaat mallintaa liiketoimintaprosesseja ja tuntee yleisimpiä kuvaustapoja.
Osaat käyttää jotain case-välinettä (esim. Microsoft Visio) liiketoimintaprosessien mallintamiseen.
Tunnet prosessien mittaamisen ja arvioinnin perusteet sekä teoriassa että käytännön tasolla.
Teet prosessianalyysin jonkin kohdeorganisaation prosesseista.
Tutustut liiketoimintaprosessien ja organisaation IT-ratkaisuiden suhteeseen ja tyypillisiin haasteisiin sekä kehityskohteisiin.
Ymmärrät automaation merkityksen liiketoimintaprosessien kehittämisessä.
Osaat käyttää jotain case-välinettä liiketoimintaprosessien automatisointiin.

Sisältö

Prosessiajattelu, prosessien tunnistaminen, mallintaminen
Prosessien mallintamisen tasot ja standardit/notaatiot (vuokaaviot, BPMN, descriptive, executable)
Prosessien mittaaminen, arviointi ja parantaminen, PDCA/DMAIC -sykli, jatkuva parantaminen
Prosessien automatisointi (BPEL, RPA), älykäs automaatio, työkaluja

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anssi Gröhn
Vastuuopettaja

Anssi Gröhn

Ryhmät
 • LTDNS20
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Tavoitteena on ottaa haltuun erilaiset XR-teknologiat pelikehityksen näkökulmasta ja erityispiirteet niiden soveltamisessa​.

Sisältö

Virtuaalitodellisuus (VR)​
Lisätty / sekoitettu todellisuus (AR / MR)​
360-kuvien ja videoiden hyödyntäminen ​
Visuaalisten elementtien sijoittelu ​VR-ympäristössä
Erilaiset vuorovaikutusmenetelmät

Opetusmenetelmät

Oppimistavoitteet:

Ymmärrät mitä laajennettu todellisuus tarkoittaa
Ymmärrät mitä virtuaalitodellisuus on
Ymmärrät mitä lisätty todellisuus on
Ymmärrät mitä sekoitettu todellisuus on
Ymmärrät erot erilaisten 360-kameroiden välillä
Tunnet 360-kameroiden mahdollisuudet ja rajoitukset
Ymmärrät miten 360-kuva muodostuu kameroilla
Ymmärrät 360-videokuvan esittämiseen tarkoitettujen erilaisten projektioiden toiminnan
Osaat editoida 360-videokuvaa
Osaat luoda tasavälisen lieriöprojektion 360-videoita varten 3D-mallinnusohjelmassa
Osaat sijoittaa graafisia elementtejä 360-videoihin
Osaat hyödyntää 360-videoita VR-ympäristön taustana
Ymmärrät diegeettisen teorian
Ymmärrät mitä käytettävyyden kannalta on huomioitava vuorovaikutteisissa VR-ympäristöissä
Ymmärrät miten käyttöliittymien rakentaminen eroaa VR:ssä
Osaat teknisesti toteuttaa erilaisia VR-ympäristön vuorovaikutusmenetelmiä
Osaat hyödyntää diegeettisiä käyttöliittymiä vuorovaikutuksen luomisessa VR:ään
Osaat luoda katseeseen perustuvia vuorovaikutusmenetelmiä VR:ssä
Osaat luoda käyttöliittymiä VR-sovellukseen
Osaat luoda navigointiratkaisun VR-sovellukseen
Osaat valita toimivia kuvia markereiksi
Tunnet menetelmät kuvien tunnistamiseen
Ymmärrät miten 3D-malli saadaan projisoitua haluttujen tunnuskuvien päälle
Osaat varmistaa tunnuskuvien soveltuvuuden markereiksi
Osaat rakentaa AR-sovelluksen, joka tunnistamaan ympäristön
Osaat sijoittaa malleja oikeaan fyysiseen sijaintiin AR-sovelluksessa
Osaat hyödyntää sijainnin tunnistusmenetelmiä sekoitetun XR-sovelluksissa
Osaat jakaa saman fyysisen tilan virtuaaliset objektit usean laitteen kesken pilvipalvelun avulla
Hallitset spatiaalisia ankkureiden hyödyntämisen XR-sovelluksessa
Ymmärrät mitä virtuaalihologrammit ovat
Ymmärrät pistepilviin perustuvan virtuaalihologrammiteknologian toiminnan
Ymmärrät miten syvyyskamerat toimivat
Ymmärrät syvyystiedon tallentamisen
Ymmärrät 3D-pistepilven projisoinnin syvyystiedon ja kameran perustietojen perusteella.

Osaamisen esittely tapahtuu yhden tai useamman projektin avulla, tapauksesta riippuen. Ryhmätyöt mahdollisia, jolloin olennaisena osana kurssin suoritukseen kuuluu muiden ryhmien tuotoksiin tutustuminen ja niiden arviointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei ole tenttiä, vaan suoritus tapahtuu oppimistehtävien avulla. Toteutukseen liittyy kaksi uusintakertaa, jotka järjestetään varsinaisen suorituksen jälkeen. Uusintoihin on ilmoitttauduttava erikseen työtilassa määrätyllä tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö 133h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritusten arviointi tapahtuu oppimistehtäviestä tai projektista saatavien pisteiden perusteella. Oppimistehtävän tai projektin pisteet muodostuvat osaamisen esittelyn perusteella, ja ne arvioidaan kumulatiivisesti Bloomin taksonomian perusteella, jolloin aiempien tasojen on täytyttävä ennen kuin seuraaviin voi päästä.

Yksittäiseen oppimistehtävään liittyvä osaamisen esittely on julkaistava sille määritellylle Moodle-työtilan keskustelualueelle joko
a) videolla, jossa käytät ääntäsi TAI
b) opinnäytetyöohjeen mukaisesti muotoiltuna ja viitattuna PDF-tekstidokumenttina, johon on upotettu kuvakaappauksia.

Lopullinen arvosana = oppimistehtävistä saadut pisteet / maksimipisteet * 5.

Hylätty (0)

Perustaso ei täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Perustaso: (1)

Osoita, että tiedät ja ymmärrät miten oppimistavoitteissa mainitut asiat toimivat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edistynyt taso: (3)

Osoita, että osaat soveltaa oppimistavoitteissa mainittuja asioita yhdessä tai useammassa eri tapauksessa kuin mitä moodle-työtilassa julkaistuissa materiaaleissa on esitetty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tavoiteltava taso: (5)

Osoita, että osaat luoda yhden tai useamman täysin uuden ratkaisun oppimistavoitteissa mainittujen asioiden avulla tai soveltaa niitä yhdessä tai useammassa täysin erilaisessa tilanteessa moodle-työtilassa julkaistuihin materiaaleihin nähden.

Osoita, että osaat arvioida ja perustella miksi mitäkin voi ja kannattaa soveltaa tekemälläsi tavalla uusissa tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Esitiedot syventävä pelikehitys, C++-ohjelmointi tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opintojakson suorittamiseen tarvitset Google Cardboard-, ja ARCore-yhteensopivan mobiililaitteen.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Lisbeth Smolander
 • Anssi Gröhn
Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ymmärrät perustrigonometriaa
Osaat soveltavaa perustrigonometriaa ohjelmoinnissa
Ymmärrät vektorin käsitteen ja laskutoimitukset
Osaat toteuttaa vektorin ja vektorioperaatiot ohjelmallisesti
Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan vektoreilla
Ymmärrät matriisin käsitteen ja laskutoimitukset
Osaat toteuttaa matriisin ja matriisioperaatiot ohjelmallisesti
Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan matriiseilla
Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan matriiseilla ja vektoreilla
Ymmärrät matriisien avulla tapahtuvat perusmuunnokset
Osaat muodostaa ohjelmia, joissa sovelletaan matriisien avulla tapahtuvia perusmuunnoksia
Osaat kuvata ohjelmassa toteuttamasi ratkaisun matemaattisesti

Sisältö

Trigonometria:
- Kolmion ratkaiseminen, sini- ja kosinilauseet
- Kulman laajentaminen yksikköympyrälle
- Kulmayksiköt

Vektorit:
- Peruskäsitteet
- Peruslaskutoimitukset
- Pistetulo
- Ristitulo
- Skalaari- ja vektoriprojektio

Matriisit:
- Peruskäsitteet
- Peruslaskutoimitukset
- Transpoosi
- Determinantti
- Käänteismatriisi

Matriisimuunnokset:
- Siirto, kierto, skaalaus

Toteuttaminen ohjelmointikielellä

Aika ja paikka

Tunnit etäopetuksena Moodlessa 8.1.2024-10.3.2024.

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla tarvittava materiaali on kurssin Moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia matematiikasta sekä teorian soveltamista ohjelmointiharjoituksissa.
Oppimistavoitteet:
• Ymmärrät perustrigonometriaa
• Osaat soveltavaa perustrigonometriaa ohjelmoinnissa
• Ymmärrät vektorin käsitteen ja laskutoimitukset
• Osaat toteuttaa vektorin ja vektorioperaatiot ohjelmallisesti
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan vektoreilla
• Ymmärrät matriisin käsitteen ja laskutoimitukset
• Osaat toteuttaa matriisin ja matriisioperaatiot ohjelmallisesti
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan matriiseilla
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan matriiseilla ja vektoreilla
• Ymmärrät matriisien avulla tapahtuvat perusmuunnokset
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa sovelletaan matriisien avulla tapahtuvia perusmuunnoksia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on kaksi uusintamahdollisuutta, joihin ilmoittaudutaan Moodle-työtilassa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Matematiikan teoria:
• Teoriatehtävät arvioidaan asteikoilla 0-5
• Myöhässä palautettuja tehtäviä ei hyväksytä

Ohjelmointitehtävät
• Itsenäisiä tehtäviä, jotka esitellään joko kirjallisesti tai videolla äänen kanssa
• Arviointi Bloomin taksonomian mukaan 0-5
• Palautus viimeistään kurssin päättymispäivään mennessä


Palautekyselyt
• Opintojakson kaikkiin palautekyselyihin on vastattava hyväksyttyyn arvosanaan

Kurssiarvosana:
• Kunkin pisteytyksessä huomioitavan osion teoria- ja ohjelmointiosuus oltava suoritettuna hyväksytysti (vähintään arvosanalla 1)
• Matematiikan teoria 50%, ohjelmointitehtävät 50%:

35% = 1
47.75% = 2
60.5% = 3
73.25% = 4
86 % = 5

Lisätiedot

Mahdollinen integrointi C++-ohjelmointiopintojakson kanssa, yhtenäiset tehtävät eri sovellusalueilta.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Lisbeth Smolander
 • Anssi Gröhn
Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

- Lineaarialgebra/vektorit
- Matriisit
- Toteutus C++ohjelmalla, Codingame

Sisältö

- Trigonometrian, lineaarialgebran ja matriisilaskennan soveltaminen ohjelmoinnissa
- Skaalarit, vektori- ja matriisioperaatiot
- Toteuttaminen ohjelmointikielellä (C++)

Aika ja paikka

Tunnit etäopetuksena Moodlessa 8.1.2024-10.3.2024.

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla tarvittava materiaali on kurssin Moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia matematiikasta sekä teorian soveltamista ohjelmointiharjoituksissa.
Oppimistavoitteet:
• Ymmärrät perustrigonometriaa
• Osaat soveltavaa perustrigonometriaa ohjelmoinnissa
• Ymmärrät vektorin käsitteen ja laskutoimitukset
• Osaat toteuttaa vektorin ja vektorioperaatiot ohjelmallisesti
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan vektoreilla
• Ymmärrät matriisin käsitteen ja laskutoimitukset
• Osaat toteuttaa matriisin ja matriisioperaatiot ohjelmallisesti
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan matriiseilla
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa lasketaan matriiseilla ja vektoreilla
• Ymmärrät matriisien avulla tapahtuvat perusmuunnokset
• Osaat muodostaa ohjelmia, joissa sovelletaan matriisien avulla tapahtuvia perusmuunnoksia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on kaksi uusintamahdollisuutta, joihin ilmoittaudutaan Moodle-työtilassa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Matematiikan teoria:
• Teoriatehtävät arvioidaan asteikoilla 0-5
• Myöhässä palautettuja tehtäviä ei hyväksytä

Ohjelmointitehtävät
• Itsenäisesti tehtäviä kotitehtäviä, pisteytys
• Palautus viimeistään kurssin päättymispäivään mennessä


Palautekyselyt
• Opintojakson kaikkiin palautekyselyihin on vastattava hyväksyttyyn arvosanaan

Kurssiarvosana:
• Kunkin pisteytyksessä huomioitavan osion teoria- ja ohjelmointiosuus oltava suoritettuna hyväksytysti (vähintään arvosanalla 1)
• Matematiikan teoria 50%, ohjelmointitehtävät 50%:

35% = 1
47.75% = 2
60.5% = 3
73.25% = 4
86 % = 5

Ilmoittautumisaika

01.10.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

07.01.2024 - 01.06.2025

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoitus on oppimisen tueksi hankkia käytännön kokemusta tietojenkäsittelyn ammattialan tehtävistä ja sisäistää työelämän käytänteitä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Tavoitteena on myös luoda mahdollisuus tehdä opinnäytetyö toimeksiantona harjoittelupaikkaan.

Sisältö

Opiskelija suorittaa harjoittelun ohjatusti sekä oppilaitoksen että työnantajan taholta. Tällä varmistetaan, että opiskelija perehtyy tulevan ammattialan työympäristöön.Harjoittelun kuuluu aluksi yhteistä valmennusta ja myöhemmin raportointi harjoittelun aikana. Harjoittelun päätyttyä opiskelija laatii vielä harjoittelujaksosta loppuraportin, joka sisältää myös työnantajan ja opiskelijan arvioinnin harjoittelusta.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Harjoittelu kestää 20 työviikkoa tai 800 tuntia.

Ohjattu harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen ulkopuolella opiskeluvuosien kolmantena keväänä. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

14.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
 • Eero Mönkkönen
Vastuuopettaja

Eero Mönkkönen

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- Ymmärrät dokumentoinnin merkityksen projekteissa.
- Osaat tuottaa projektikortin.
- Osaat pitää kirjaa omasta ajankäytöstään projektin aikana.
- Osaat tuottaa loppuraportin.
- Osaat järjestää katselmointitilaisuuden.
- Osaat projektin palaverikäytännöt.
- Osaat tehdä pöytäkirjat palavereista/katselmoinneista.
- Osaat organisoida palavereita ja katselmointikokouksia.
- Tiedät yleiset vaatimusten kuvaustavat.

Sisältö

Teoria 2 op + projekti/harjoitustyö (olio-ohjelmointi ja SQL) 3 op.

- Vaatimustenhallinta
- Elinkaarimallit
- Ohjelmistoprojektin hallinta
- Johdantoa tietojärjestelmien ja ohjelmistotekniikan käsitteisiin ja ohjelmistotyön ongelmia
- Dokumentointi
- Projektissa: projektikortti - arvioitu aikataulu, projektin seuranta - oman ajankäytön seuranta, toteutus, loppuraportti, katselmointi- ja palaverikäytännöt, arkkitehtuurisuunnitelma annetaan valmiina perusteluineen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Tavoitteet

- Osaat soveltaa formaalia tuotantomenetelmää ohjelmistoprojektissa
- Osaat kaikki keskeiset versionhallinnan perusoperaatiot
- Osaat projektihallintaohjelmiston keskeiset välineet (osatehtävät, aikataulutus, resursointi, seuranta)
- Osaat laatia projektin toteutettavuusarvioinnin (feasibility study)
- Osaat laatia riskienhallintasuunnitelman ja toteuttaa sitä riskienhallinnan projektin aikana
- Osaat soveltaa UML-kuvauskieltä vaatimusmäärittelyssä ja teknisessä määrittelyssä
- Osaat suunnitella ja toteuttaa projektityön mittaroinnin (dashboards, key performance indicators, ...)
- Osaat hallita muuttuvia vaatimuksia
- Tiedät mitä testauslähtöinen ohjelmointi on
- Ymmärrät testauksen merkityksen tietojärjestelmien laadunvarmistuksessa
- Osaat soveltaa keskeisiä testausmenetelmiä tuotantoprosessin eri vaiheissa
- Osaat laatia testaussuunnitelman ja toteuttaa sen
- Ymmärrät arkkitehtuurin roolin ohjelmistotuotannossa
- Hallitset arkkitehtuurien kuvaamisen
- Tunnet arkkitehtuurityylejä ja suunnittelumalleja
- Omaat valmiudet arkkitehtuurien käytännön arviointiin

Sisältö

UML
Versionhallinta
Projektinhallintajärjestelmä
Testaus
Iteratiiviset mallit
Projektin seuranta - projektityön mittarointi (dashboards, riskinhallinta...)
Arkkitehtuurisuunnittelua
Määrittely
Projekti: ulkoinen asiakas/projektiryhmän oma aihe

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmistotuotanto I

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

13.01.2024 - 23.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jari Uimonen
Vastuuopettaja

Jari Uimonen

Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Tavoitteet

- Osaat soveltaa formaalia tuotantomenetelmää ohjelmistoprojektissa
- Osaat kaikki keskeiset versionhallinnan perusoperaatiot
- Osaat projektihallintaohjelmiston keskeiset välineet (osatehtävät, aikataulutus, resursointi, seuranta)
- Osaat laatia projektin toteutettavuusarvioinnin (feasibility study)
- Osaat laatia riskienhallintasuunnitelman ja toteuttaa sitä riskienhallinnan projektin aikana
- Osaat soveltaa UML-kuvauskieltä vaatimusmäärittelyssä ja teknisessä määrittelyssä
- Osaat suunnitella ja toteuttaa projektityön mittaroinnin (dashboards, key performance indicators, ...)
- Osaat hallita muuttuvia vaatimuksia
- Tiedät mitä testauslähtöinen ohjelmointi on
- Ymmärrät testauksen merkityksen tietojärjestelmien laadunvarmistuksessa
- Osaat soveltaa keskeisiä testausmenetelmiä tuotantoprosessin eri vaiheissa
- Osaat laatia testaussuunnitelman ja toteuttaa sen
- Ymmärrät arkkitehtuurin roolin ohjelmistotuotannossa
- Hallitset arkkitehtuurien kuvaamisen
- Tunnet arkkitehtuurityylejä ja suunnittelumalleja
- Omaat valmiudet arkkitehtuurien käytännön arviointiin

Sisältö

UML
Versionhallinta
Projektinhallintajärjestelmä
Testaus
Iteratiiviset mallit
Projektin seuranta - projektityön mittarointi (dashboards, riskinhallinta...)
Arkkitehtuurisuunnittelua
Määrittely
Projekti: ulkoinen asiakas/projektiryhmän oma aihe

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmistotuotanto I

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Eero Mönkkönen
 • Mika Matveinen
Vastuuopettaja

Mika Matveinen

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista helppoja ongelmia ja toteuttaa ongelmaa vastaavan ohjelman ohjelmointikielellä. Hän tietää mitä asioita kuuluu ohjelmointiprosessiin. Hän tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja perusrakenteet (peräkkäisyys, ehto- ja toistorakenteet). Hän tietää milloin mitäkin rakennetta kannattaa käyttää ja osaa rakenteiden käytön ohjelmointikielellä. Hän pystyy perehtymään toisten kirjoittamiin ohjelmiin, osaa tehdä niihin muutoksia sekä testata niitä. Hän osaa etsiä, tunnistaa ja korjata ohjelmointivirheitä debuggerin avulla.

Sisältö

Johdatus ohjelmointiin: ohjelmiin perehtyminen, perusohjausrakenteet (peräkkäisyys, ehto, valinta) käyttötarkoituksineen, syöttö, tulostus ja tiedostonkäsittely, muuttujat, taulukot ja niiden käyttötavat, merkkijonot, modulaarisuuden idea ja hyödyntäminen funktioilla ja ohjelmien testaus.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Eero Mönkkönen
 • Mika Matveinen
Vastuuopettaja

Mika Matveinen

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää ohjelmoinnissa olio-ohjelmoinnin käsitteitä ja rakenteita sekä hyödyntää kirjastoluokkia.

Sisältö

- olio-ajattelu ja mallintaminen
- luokat ja oliot
- tiedon kätkentä
- luokka- ja oliokohtaiset muuttujat
- luokka- ja oliokohtaiset metodit
- rakentaja ja tuhoaja
- periytyminen (on jotakin -suhde)
- monimuotoisuus
- abstraktit luokat
- rajapintaluokat
- osasuhde ja käyttösuhde (on jollakin -suhde)
- säikeet
- poikkeukset olioiden kannalta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Seppo Nevalainen
Vastuuopettaja

Seppo Nevalainen

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

- Tiedät pelien tekoäly historian keskeiset kehitysvaiheet.
- Tunnistat pelitekoälyn eri osa-alueet ja niiden keskeiset sovelluskohteet eri peligenreissä.
- Ymmärrät ohjauskäyttäytymisten perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti osana pelitoteutusta.
- Ymmärrät dialogijärjestelmien perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti osana pelitoteutusta.
- Ymmärrät reitinhaun perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti osana pelitoteutusta.
- Ymmärrät ei-pelaajahahmon päättelyn perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti osana pelitoteutusta.

Sisältö

Kurssilla luodaan yleiskatsaus pelitekoälyn historiaan ja tämän hetken eri sovellutuksiin. Kurssilla tarkastellaan erityisesti ohjauskäyttäytymisiä, dialogijärjestelmiä, reitinhakua ja ei-pelaajahahmon päättelyä. Kyseiset tarkasteltavat tekniikat myös toteutetaan käytännössä osana peliprojektia.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anssi Gröhn
Vastuuopettaja

Anssi Gröhn

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tiedät mikä on renderöintiliukuhihna
Ymmärrät renderöintiliukuhihnan merkityksen grafiikan piirtämisessä
Ymmärrät miten 3d-mallinnusohjelmaa ja sen ominaisuuksia hyödynnetään peliobjektien visuaaliseen mallintamiseen.
Tiedät mitä varjostinohjelmat ovat
Ymmärrät miten varjostinohjelmia rakennetaan pelimoottorin tarjoamilla menetelmillä
Osaat soveltaa mallinnusohjelmaa omien 3d-mallien luonnissa
Osaat mallintaa omia 3d-malleja polygonien avulla
Osaat mallintaa omia 3d-malleja jatkuvien muotojen avulla
Osaat hyödyntää erilaisia meshejä muokkaavia operaatioita omiin 3d-malleihisi
Osaat hyödyntää teksturointia omiin 3d-malleihisi
Osaat animoida omia 3d-malleja
Osaat rakentaa pelimoottorin tarjoamilla menetelmillä omia varjostinohjelmia

Osaat yhdistää eri työkaluilla luotuja graafisia assettaja yhteen pelihahmoon
Tunnistat mitkä mallinnusmenetelmät soveltuvat mihinkin työvaiheeseen
Osaat perustellusti arvioida ja valita tehokkaat mallinnusmenetelmät eri työvaiheisiin
Osaat perustellusti arvioida mallinnukseen kuluvaa aikaa
Osaat suunnitella ja luoda omille pelihahmoille näyttäviä ulkoasuja varjostinohjelmien ja mallintamisen avulla

Sisältö

Peligrafiikan käsitteet
Pelimoottorin varjostinohjelmointi
Perusmuodot ja niillä mallintaminen
Polygonimallinnus
Mallinnus jatkuvien muotojen avulla
Tekstuurit ja teksturointi
Animointi

Opetusmenetelmät

Opiskelu koostuu teoriaosuudesta, sekä soveltavasta osuudesta. Soveltavassa osuudessa käytät osoitat saavuttamasi oppimistavoitteet graafisen projektin avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Soveltava graafinen projekti, näyttö.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään osaamisen näyttöä, jossa opiskelija esittelee saavuttamansa osaamistavoitteet. Jokainen kurssin osaamistavoite arvoidaan asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Perustason vaatimukset eivät täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Perustaso: (1)

Tiedät ja ymmärrät mistä osaamistavoitteissa mainituista asioissa on kyse, ja miten ne toimivat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edistynyt taso: (3)

Tiedät ja ymmärrät mistä osaamistavoitteissa mainituista asioissa on kyse, ja miten ne toimivat.
Osaat soveltaa yllä osaamistavoitteissa mainittuja asioita yhdessä tai useammassa eri tapauksessa Moodlessa esiteltyyn materiaaliin nähden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tavoiteltava taso: (5)

Tiedät ja ymmärrät mistä osaamistavoitteissa mainituista asioissa on kyse, ja miten ne toimivat.
Osaat luoda yhden tai useamman täysin uuden ratkaisun yllä mainittujen asioiden avulla tai soveltaa niitä yhdessä tai useammassa täysin erilaisessa tilanteessa Moodlessa esiteltyyn materiaaliin nähden.
Osaat arvioida ja perustella miksi mitäkin voi ja kannattaa soveltaa tekemälläsi tavalla uusissa tilanteissa.

Lisätiedot

Esitiedot: ohjelmoinnin perusopinnot

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Seppo Nevalainen
Vastuuopettaja

Seppo Nevalainen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat hyödyntää pelimoottoria peliprojektin toteuttamisessa.
Tunnet pelien keskeiset pelien GUI-elementit ja osaat toteuttaa niitä pelimoottorin avulla.
Tunnistat erilaiset pelikehityksessä käytettävät assetit ja osaat hyödyntää niitä pelimoottorissa.
Osaat toteuttaa pelihahmon pelimoottorin avulla.
Osaat ohjelmoida visuaalisen skriptauksen avulla toiminnallisuuden yksinkertaiselle pelille.
Tunnistat pelien eri pääpeligenret ja niiden keskeiset alagenret.
Tunnistat peliohjelmoijan rooliin kuuluvat tarkemmat alaroolit.
Osaat käsitellä ääniassetteja ohjelmallisesti pelimoottorissa.
Tunnistat erilaiset pelin kohdealustat.
Omaat yleiskäsityksen pelisuunnittelun perusperiaatteista.
Osaat luoda valikko- ja pelikenttiä pelimoottorin avulla.
Tiedät, kuinka eri pelikehitysprosessin vaiheet ajoittuvat suhteessa toisiinsa.
Pystyt hyödyntämään versionhallintaa peliprojektisi säilyttämiseen ja varmuuskopiointiin.
Osaat luoda peliobjekteja pelimoottorin valmiista ja pelimoottoriin tuoduista asseteista.
Osaat luoda ja käyttää materiaaleja pelimoottorin avulla.

Sisältö

Pelikehityksen osa-alueisiin perehtyminen.
Peliprojektin toteuttaminen
Visuaalinen skriptaus
Peliassettien ohjelmallinen hyödyntäminen
Pelimoottorin käyttö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (DATA)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mika Matveinen
Vastuuopettaja

Mika Matveinen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

- Ymmärrät pilviympäristöjen tarpeen
- Ymmärrät pilvipalveluiden periaatteen ja käytettävissä olevat ydinpalvelut
- Ymmärrät pilvipalveluiden tietoturvaan liittyviä kysymyksiä
- Ymmärrät pilvipalveluiden hinnoittelua
- Osaat toteuttaa pilvipalveluun joitain sen ydinpalveluita hyödyntäviä sovelluksia

Sisältö

- Katsaus eri pilvipalveluiden tarjoajiin
- On-premises, Iaas, Paas ja Saas terminologiat
- Microsoft Azure ympäristön perusteet
- Microsoft Azure ydinpalvelut
- Microsoft Azuren tietoturva
- Microsoft Azuren hinnoittelumallit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

23.01.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Kaija Sankila
Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuasi
- omaat sellaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon, että pystyt toimimaan ICT-alan kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaat kirjoittaa työhakemuksen, suoriudut työpaikkahaastattelusta ja osaat pitää omalta alaltasi ammattimaisen esityksen englannin kielellä
- tunnet virtuaalista toimintaympäristöä ja tiedät sen vaatimukset vuorovaikutuksen ja tiimityön onnistumiselle
- tunnet akateemisen kirjoittamisen periaatteet ja osaat kirjoittaa tutkimustiivistelmän

Sisältö

Oman ammattialan tekstejä ja oppimistehtäviä.
Sanaston laajentaminen: ICT-alan ajankohtaiset trendit ja tapahtumat.
Suullinen ja kirjallinen viestintä (kokous- ja neuvottelutaidot, liikeviestintä, raportointi/dokumentaatio, työpaikkahakemus, työpaikkahaastattelu).
Yleiset työelämätaidot, työpaikkahaastattelun simulointi.
Opinnäytetyön abstraktin kirjoittaminen.

Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2/C1.

Aika ja paikka

Moodle / Zoom

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa ja internetlähteet

Opetusmenetelmät

- verkkotapaamiset kerran viikossa, joille edellytetään mikrofoni ja kamera verkkovuorovaikutuksen harjoittelemiseksi.
- Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2/C1.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä, opintojaksoon kuuluvat tehtävät Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely sovitaan vastuuopettajan kanssa kaija.sankila@karelia.fi.
Tammikuun alussa ennen opintojakson alkua kaikille ilmoittautuneille lähetetään tieto AHOT-infotilaisuudesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotunnit 30h, ohjattu (Moodle-tehtävät) ja itsenäinen etätyöskentely 40h. Kielten opintojaksoilla aktiivinen osallistuminen ja 80% läsnäolo on suositeltavaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen opetukseen ja jatkuva näyttö
- Moodletehtävät
- työelämätaidot https://www.thebalancemoney.com/life-skills-list-and-examples-4147222

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Jarmo Talvivaara

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelijana
- ymmärrät prosessien automatisoinnin perusteet, peruskäsitteet, tavoitteet, edut ja haasteet.
- tunnet erilaisia automaation sovelluskohteita ja osaa arvioida niihin soveltuvia toteutustapoja ja –tekniikoita.
- ymmärrät ja osaat arvioida erilaisia prosessien automatisoinnin osa-alueita (tehtävät, työnkulut, prosessit) ja kokoluokkia (tehtäväkohtainen ja kokonaisvaltainen, avustettu, avustamaton, itsenäinen ja älykäs automaatio).
- osaat toteuttaa prosessien automatisointia automaatiotyökaluilla.
- tunnet yksinkertaisen automaation rajoituksia ja niiden ratkaisemista koneoppimista hyödyntävän automaation keinoin.
- osaat mitata ja arvioida toteutettujen prosessien automaatisointiratkaisuiden suorituskykyä ja toimivuutta.
- osaat tunnistaa prosessien automaation kehittämiskohteita ja tuottaa automaatiota parantavia kehitystoimia.
- ymmärrät tietoturvan merkityksen prosessien automatisoinnin ratkaisuihin

Sisältö

Prosessien automatisointi; liiketoimintaprosessit, IT- automaatio, sovelluskehitysautomaatio, muita sovelluskohteita.
RPA- ohjelmistorobotiiikka
Tehtävien automatisointi (task automation)
Työnkulkujen automatisointi (workflow automation)
Prosessien automatisointi (process automation)
Automaatioalustat; on-premises, pilvipalvelut ja hybridit.
Orkestrointi ja muu kokonaisuuksien hallinta.
Hyperautomaatio; kokonaisvaltainen automaatio.
Automaatioprossesien mittaaminen, KPI -tunnusluvut, arviointi ja kehittäminen.
Data-lähtöisen ja koneoppimista hyödyntävän automaation perusteet.
Tehtävien ja prosessien louhinta (task mining, data mining)
Automaation tietoturva.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minna Sarola
Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Osaat käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissäsi. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Osaat myös arvioida omaa viestintäosaamistasi.

Sisältö

- korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
- asiakirjastandardi ja opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
- referointi ja viittaustekniikka
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki
- kielenhuoltoa

Aika ja paikka

Opetus on 4.9.-24.11.2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on opintojakson Moodle-työtilassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 54 tuntia.
Luennot ja harjoitukset: 22 tuntia
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely oppituntien ulkopuolella: 32 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Testin hyväksytty suorittaminen
Tehtävien (raportti ja suullinen esitys) hyväksytty suorittaminen
- hyväksymiskriteerit:
1. Olet osallistunut aktiivisesti tiimisi työskentelyyn kaikissa
työskentelyvaiheissa. Olet osallistunut pienryhmäohjauksiin.
2. Tiiminne tutkielma on laadittu ohjeiden mukaisesti (esim.
kieli- ja ulkoasu, rakenne ja lähdemerkinnät).
3. Olet osallistunut suullisen esityksen laatimiseen ja esittämiseen.
Esitys on pituudeltaan ja sisällöltään ohjeiden mukainen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson tehtäviin ja tenttiin.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 30.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Eero Mönkkönen
Vastuuopettaja

Eero Mönkkönen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Eero Mönkkönen
Vastuuopettaja

Eero Mönkkönen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Merja Öhman
Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa itsestään, työstään ja koulutuksestaan, hän osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Hän tutustuu omaan alaansa ja ymmärtää millaista ruotsin kielen osaamissa työelämässä tarvitaan. Opiskelija pystyy seuraamaan ajankohtaisia ja oman alan ruotsinkielisiä medioita ja referoimaan niitä. Opiskelija pysyy itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan ja hän osaa käyttää oman alan perussanastoa ja ruotsin kielen rakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö

- itsestä, opinnoista ja työstä kertominen
- työnhakuprosessi
- puhelin-, sähköposti-, asiakaspalvelu- ja opastamistilanteet
- IT-alan perussanasto + oman alan mediat
- ruotsin kielen rakenteiden vahvistaminen
- työelämäkontaktien luominen, työympäristö ja työelämäkulttuuri

Aika ja paikka

Karelia ammattikorkeakoulu, Moodle-oppimisympäristö 4.9.2023-8.12.2023

Oppimateriaalit

Tolkki, J & Öhman M., Perspektiv Svenska för högskolestudenter. SanomaPro. 2016. Helsinki. ISBN 978-952-63-4187-3

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa kertoa itsestään, työstään ja koulutuksestaan, hän osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Hän tutustuu omaan alaansa ja ymmärtää millaista ruotsin kielen osaamissa työelämässä tarvitaan. Opiskelija pystyy seuraamaan ajankohtaisia ja oman alan ruotsinkielisiä medioita ja referoimaan niitä. Opiskelija pysyy itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan ja hän osaa käyttää oman alan perussanastoa ja ruotsin kielen rakenteita viestintätilanteissa. Hän osaa käyttää kieliohjelmia, sanakirjoja ja muita apuvälineitä opintojensa tukena.
Lähiopetus verkosssa viikoittain, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, suullinen esitys, parityö/tiimityö. Kirjallinen koe Wärtsilä-campuksella tai Exam-tenttiakvaariossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen ja suullisen tentin sekä suullisen esityksen tarkempi ajankohta löytyy opintojakson Moodler-ympäristössä olevasta aikataulusta. Kirjallisen tentin uusiminen Exam-tenttiakvaariossa. Kirjallinen tentti suoritetaan ennen suullista tenttiä. Molempia tenttejä voi uusia kaksi kertaa. Opiskelijan on suoritettava opintojaksoon kuuluvat tehtävät ja harjoitustyöt ennen kokeita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi suorittaa opintojakson itsenäisest suoritettavassa verkkototeutuksessa, jolloin lähiopetuksen sijaan verkossa hän tekee enemmän suullisia ja kirjallisia palautuksia. Kirjallinen koe Exam-tenttiakvaariossa ja suullinen tentti Zoomin kautta. Opintojakso suoritetaan samaan aikaan kuin viikottaiset verkkotapaamiset valitsevat ryhmät. Mikäli opiskelija valitsee itsenäisen verkkototeutuksen, hänellä tulee olla hyvät kielelliset valmiudet, ajanhallintataidot ja itsensä johtamisen taitoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopetus 26h
ryhmätyöskentely 20 h
oppimistehtävät 20 h
itsenäinen tiedonhankinta 14h
arviointi ja palaute 1h

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksotus löytyy opintojakson Moodlerooms-ympäristössä olevasta aikataulusta. Opettaja esittelee aikataulun ensimmäisellä tapaamiskerralla. Aikataulusta löytyvät myös harjoitustöiden palautusajankohdat ja tenttien ajankohdat.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla taitotaso B1 opintojaksolle tullessaan. Mikäli opiskelijan taitotaso on tätä alempi,on suositeltavaa, että opiskelija suorittaa ruotsin kielen kertaavat opinnot ennen Sociala kontakter i arbetslivet opintojaksoa, esim. suorittamalla Svensk klinik Rautalankaruotsia opintojakson.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Taitotasokuvaukset ja osaamiskuvaukset ammattikorkeakouluille, kirjalliset oppimistehtävät ja kirjallinen koe 50%, suulliset oppimistehtävät ja suullinen koe 50.%. Itsearviointi ja vertaisarviointi. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Hylätty (0)

Hylätty Suoritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisensä taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
ritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Petri Laitinen
 • Jyri Kemppainen
 • Mika Matveinen
Vastuuopettaja

Mika Matveinen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen:
- Opiskelija ymmärtää sovellusarkkitehtuurityön tarkoituksen ja keskeiset tehtävät.
- Opiskelija tuntee tärkeimmät sovellusarkkitehtuurimallit ja keskeiset sovellusarkkitehtuureihin liittyvät standardit ja kehikot.
- Opiskelija osaa mallintaa sovellusarkkitehtuurin.
- Opiskelija osaa kuvata sovellusarkkitehtuurin ja toteuttaa sen mukaisen ratkaisun.

Sisältö

- Katsaus arkkitehtuurityöhön liittyviin standardeihin ja viitekehyksiin (esimerkiksi ISO/IEC 42010 arkkitehtuuristandardi, TOGAF-viitekehys, Zachman-viitekehys)
- Sovellusarkkitehtuurimallit: monoliitti, asiakas-palvelin, kerros (N-tier), MVW (MVC, MVP, MVVM), tapahtumapohjainen arkkitehtuuri, mikropalvelut, palveluperustainen
- Sovellusarkkitehtuuriratkaisuja: REST-arkkitehtuurityyli, GraphQL, Flux ja Redux, Unreal Engine, mikropalvelut
- Arkkitehtuurien mallintaminen UML-kielellä
- Pilviympäristöjen erityispiirteet

Aika ja paikka

Verkko-opetus lukujärjestyksen viikko-ohjelman mukaisesti.

Oppimateriaalit

Opintojakson moodle-sivu: https://m.karelia.fi/course/view.php?id=932

Suositeltava kirjallisuus:
Richards M., Ford N.: Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly Media Inc. (Saatavana kirjastopalvelusta finna-linkin kautta O'Reillyn kokoelmasta)

Opetusmenetelmät

Opintojakson jälkeen:
- Opiskelija ymmärtää sovellusarkkitehtuurityön tarkoituksen ja keskeiset tehtävät.
- Opiskelija tuntee tärkeimmät sovellusarkkitehtuurimallit ja keskeiset sovellusarkkitehtuureihin liittyvät standardit ja kehikot.
- Opiskelija osaa mallintaa sovellusarkkitehtuurin.
- Opiskelija osaa kuvata sovellusarkkitehtuurin ja toteuttaa sen mukaisen ratkaisun.
Sisältö:
- Modulaarisuus ja sen mittaaminen
- Komponenttiajattelu
- Arkkitehtuurin suunnittelu ja mallinnusnotaatiot
- Arkkitehtuurityylit: monoliitti, kerros, putki, mikrokernel, palvelu, tapahtuma, tila, orkestroitu palvelu, mikropalvelut
- Arkkitehtuuripäätökset: valinnan asteet, riskien vaikutus ja vaikutusten minimointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikoittaiset oppimistehtävät 50% ja laajempi kokoava oppimistehtävä 50%.
Kokoava oppimistehtävä voidaan tehdä parityönä.

Viikkotehtävien yhteispistemäärä on 15 pistettä ja kokoavan oppimistehtävän maksimipistemäärä 15 pistettä.

Hylätty (0)

Yhteispistemäärä alle 15

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Yhteispistemäärä 15-20 pistettä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Yhteispistemäärä 21-26 pistettä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yhteispistemäärä vähintään 27.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Merja Öhman
Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa markkinoida omaa osaamistaan.
Hän tutustuu pohjoismaiseen elinkeinoelämään ja verkkokauppaan.
Hän osaa esitellä oman alan yritystä, projektia tai organisaatiota sekä tuotteita/palveluita mm. messuilla ja kirjoittaa lehdistötiedotteen.
Hän osaa toimia kokouksissa/neuvoitteluissa ruotsin kielellä ja laatia asialistan ja muistion.
Opiskelija syventää oman alan ammattisanaston ja rakenteiden osaamista ja hän pystyy seuraamaan oman alan medioita ja hyödyntämään niitä työssään.
Hän tuntee pohjoismaista työelämäkulttuurin erityispiirteitä.

Sisältö

- Oman osaamisen markkinointi
- Verkkokauppa: keskeinen sanasto, yrittäjänäkökulma
- Pohjoismainen elinkeinoelämä ja yrityskulttuuri
- Oman alan pohjoismaisen yrityksen ja sen tuotteiden ja palveluiden esittely/oman projektin esittely
- Messuille osallistuminen: vinkit, lehdistötiedotteen laatiminen
- Projektikokouksen pitäminen ja kokousasiakirjojen laatiminen ruotsiksi

Aika ja paikka

8.1-29.3.2024 Moodle, Karelia ammattikorkeakoulu

Oppimateriaalit

Tolkki,J. Öhman, M. Perspektiv, Svenska för högskolestudenter. 2016. Sanoma Pro. Helsinki.
ISBN 978-952-63-4187-3, oman alan autenttinen ajankohtainen materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa markkinoida omaa osaamistaan.
Hän tutustuu pohjoismaiseen elinkeinoelämään ja verkkokauppaan.
Hän osaa esitellä oman alan yritystä, projektia tai organisaatiota sekä tuotteita/palveluita mm. messuilla
Opiskelija syventää oman alan ammattisanaston ja rakenteiden osaamista ja hän pystyy seuraamaan oman alan medioita ja hyödyntämään niitä työssään.
Hän tuntee pohjoismaista työelämäkulttuurin erityispiirteitä.
Lähitapaamiset/opetusvideot, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, suullinen esitys, ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Reflektoiva oppimispäiväkirja on tämän opintojakson kirjallinen tentti. Oppimispäiväkirjaa tulee kirjoittaa joka viikko ilman kääntäjää, omin sanoin, omalla kirjallisella taidolla. Oppimispäiväkirjatehtävä sulkeutuu opintojakson lopussa ennen suullista koetta. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt oppimispäiväkirjaa, hän suorittaa kirjallisen tentin Exam-tenttiakvaariossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi joko osallistua viikottaisille oppitunneille ja ohjaukseen tai vaihtoehtoisesti hän opiskelee opintojakson itsenäisesti. Opintojakso tulee suorittaa annetussa aikataulussa. 8.1-29.3.2024.
Itsenäinen opiskelu edellyttää hyvää ruotsin kielen osaamista , kurinalaisuutta ja hyvää itsensä johtamisen taitoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- verkkotapaamiset 20h
- ryhmätyöskentely oppimistehtävien parissa 33h
- arviointi ja palaute, 1h

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus ja aikataulu löytyvät opintojakson Moodle-ympäristöstä. Opettaja esittelee aikataulun ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi Sociala kontakter opintojakson jälkeen. Opintojaksolla jatketaan osittain Sociala kontakter opintojaksolla aloitettuja teemoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen virtuaalitapaamisiin,
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ajallaan. (Oppimistehtävien arviointikriteerit opintojakson Moodlessa). (0-5)
Reflektoiva oppimispäiväkirja (0-5)
Suullinen koe (0-5)

Hylätty (0)

Hylätty Suoritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisensä taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisensä taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisest

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anssi Gröhn
Vastuuopettaja

Anssi Gröhn

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja pelikehityksessä Unreal Engine 4:n parissa. Otat haltuun uudelleenkäytettävien komponenttien kehittämisen C++:n avulla. Opintojakson aikana toteutat pelikonseptista prototyypin, joka sisältää erilaisia kenttiä. Peliprototyyppiä rakennetaan viikoittain eteenpäin palasissa, ja opintojakson päätyttyä pääset tekemään pelattavuustestauksen vastaaviin prototyyppeihin, sekä antamaan (ja vastaanottamaan) rakentavaa vertaispalautetta.

Sisältö

Pelisuunnittelu ja pelin rakentaminen:

Pelikonsepti ja työkalut
Unreal Engine 4:n pelien arkkitehtuuri
Kenttäsuunnittelu
Pelikokemuksen syventäminen pelisuunnittelulla
Merkityksellisen pelattavuustestauspalautteen antaminen ja saaminen
Buildien pelitestaus
Pelihahmon rakentaminen, liikuttelu ja animaatioiden hyödyntäminen
Pelihahmon liikkeen rajaaminen
Animaatiojaksojen tekeminen ja linkittäminen
Buildien rakentaminen monelle julkaisualustalle

Ohjelmointi:

Actor-pohjaisten kantaluokkien teko C++:lla
Blueprinttien periminen omista C++-luokista
Triggeröintialueiden hyödyntäminen C++:lla
Pelikomponettien välisten tapahtumaketjujen rakentaminen C++:lla
Ajastinten käyttö C++:lla
Unreal Engine 4:n lokijärjestelmän käyttö
Unreal Engine 4:n merkkijonotyypit ja niiden väliset muunnokset
Massiivisen actormäärän luonti dynaamisesti C++:lla ja niiden hallinta
Actoreiden hakeminen skenestä C++:lla
Pelitilan säilyttäminen Unreal Enginessä kenttien välillä
Pelitilanteen tallentaminen ja lataaminen
Olio-ohjelmoinnin viestintämekanismit ja suunnittelumallit

Opetusmenetelmät

Osaat hyödyntää Gameplay Frameworkin eri luokkia ohjelmoinnissa oikeaoppisesti
Osaat hyödyntää UE4:n lokimekanismia C++-koodissa
Osaat luoda C++-kieltä käyttäen Character-tyyppisen oman pelihahmon peliin
Osaat luoda kenttiä graafisten assettien avulla
Osaat luoda pelistä buildit ja merkitä ne tunnistettavasti
Osaat luoda toiminnallisia riippuvuuksia eri actoreiden välille
Osaat ohjelmoida C++:lla Actorin
Osaat ohjelmoida C++:lla Actoreille toiminnallisuutta
Osaat muodostaa C++:lla toteutusta Actor-luokasta Blueprintin laajentaen sen ominaisuuksia
Osaat ohjelmoida C++:lla Actoreille komponentteja
Osaat ohjelmoida C++:lla komponenteille toiminnallisuutta
Osaat hakea C++:lla actoreiden komponentteja ja asettaa niiden ominaisuuksia
Osaat tuottaa C++:lla luotuun Actoriin editorista muokattavia ominaisuuksia
Osaat tuottaa C++:lla luotuun komponettiin editorista muokattavia ominaisuuksia
Osaat suunnitella ajallisesti erilaisia vaihtoehtoja kentässä etenemiselle
Osaat suunnitella ja toteuttaa puzzle-mekaniikan kytkimien avulla
Osaat toteuttaa aloitus- ja suorituksenaikaisen valikon peliprojektiin
Osaat toteuttaa kenttiä suunnitelman mukaisesti
Osaat toteuttaa siirtymät kenttien välillä kehitystä varten
Osaat asettaa nopeuden ja suunnan fysiiikkamallinnusta hyödyntävään Actoriin C++:lla
Osaat dynaamisesti luoda Actoreita C++:lla
Osaat määrittää spawnattavan actorin tyypin muuttujana C++:ssa
Osaat hajauttaa logiikkaa eri komponentteihin
Osaat hallita actoreita ja kameraa välianimaatioissa
Osaat hyödyntää Gameplay Frameworkin Controller-luokkaa hahmon ohjauksessa
Osaat hyödyntää double-dispatch -mekanismia C++:lla
Osaat hyödyntää satunnaisuutta C++:lla UE4:ssä
Osaat hyödyntää visitor-suunnittelumallia tallennuksen yhteydessä
Osaat hyödyntää älykkäitä osoittimia Actoreiden hallinnassa C++:lla
Osaat asettaa kulmanopeudet ja suunnan fysiiikkamallinnusta hyödyntävään Actoriin C++:lla
Osaat kytkeä tapahtumia välianimaatioihin
Osaat ladata tallennustiedoston C++:lla
Osaat liittää komponenttiin meshin
Osaat luoda tallennustiedoston C++:lla
Osaat luoda välianimaation
Osaat muodostaa riippuvuuksia eri komponenttien välille
Osaat palauttaa pelitilanteen tallennustiedoston datan perusteella
Osaat sarjallistaa pelitilanteen tallennustiedostoon sopivaksi tiedoksi
Osaat toistaa välianimaation
Osaat toteuttaa pelattavuustestauksen peliin ja antaa kehittäjälle toimivaa palautetta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö 133h. Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät 96h, ohjausta 32h, palaute ja itsearviointi 5h.

Lisätietoja opiskelijoille

Vaaditut esitiedot ja osaaminen: Karelian Tietojenkäsittelyn C++-ohjelmointi -opintojakso suoritettu vähintään arvosanalla 3 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Perustaso: (1)

Osoitat, että tiedät ja ymmärrät miten oppimistavoitteissa vaaditut mainitut asiat toimivat.

Edistynyt taso: (3)

Osoitat, että osaat soveltaa oppimistavoitteissa mainittuja asioita eri tilanteissa kuin mitä Moodle-työtilan materiaaleissa esitetty.

Tavoiteltava taso: (5)

Osoitat, että osaat luoda täysin uusia ratkaisuja oppimistavoitteissa mainittujen asioiden avulla tai soveltaa niitä täysin erilaisissa tilanteissa aiempaan nähden.

Osoitat, että osaat arvioida ja perustella miksi mitäkin oppimistavoitteissa mainittua asiaa voi ja kannattaa soveltaa tekemälläsi tavalla uusissa tilanteissa.

Jokainen oppimistehtävä pisteytetään edellä mainitulla tavalla asteikolla 0-5.

Lopullinen opintojakson arvosana lasketaan kaavalla:

Pisteet = Yhteenlasketut pisteet oppimistehtävistäsi
Max = Oppimistehtävistä saatava maksimipistemäärä

Lopullinen opintojakson arvosana = (Pisteet / Max) * 5.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Lisbeth Smolander
 • Seppo Nevalainen
 • Jarmo Talvivaara
Vastuuopettaja

Jarmo Talvivaara

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tekoäly
- Tunnet tekoälyn eri osa-alueet ja niiden keskeiset sovelluskohteet.
- Tunnet kone- ja syväoppimisen perusperiaatteet ja niiden keskeiset sovelluskohteet.

Robotiikka ja automaatio
- Tunnet automaation ja robotiikan perusteet, keskeiset käsitteet. - Tunnet fyysisten, ohjelmisto- ja virtuaalisten sekä kyber-fyysisten automaatioratkaisuiden perusteet erilaisia sovelluskohteita ja toteutustapoja.
- Osaat tunnistaa ja arvioida automaation etuja, haasteita, mahdollisuuksia ja riskejä.
- Tutustut ohjelmistoautomaatioon sekä ohjelmistorobotiikkaan automaation erityiskysymyksenä.
- Tunnet eri tasoisten ohjelmistorobotiikan ratkaisujen (yksinkertaisen avustetun, laajemman avustamattoman, älykkään ja kognitiivisten automaation) erot, keskeiset suunnittelu- ja toteutusperiaatteet
- Osaat toteuttaa eri tasoisia automaatioratkaisuja ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäen
- Osaat arvioida perustasolla automaatioratkaisujen toimivuutta ja tehokkuutta

Tekoälyn, automaation ja robotiikan matematiikkaa
- Ymmärrät 2. asteen yhtälöiden perusteet ja käsitteet
- Osaat tehdä 2. asteen yhtälöiden ratkaisemista sekä soveltamista.
- Ymmärrät vektoreiden perusteet, peruskäsitteet, peruslaskutoimitukset sekä merkityksen erilasissa sovelluskohteissa.
- Ymmärrät matriisien perusteet, peruskäsitteet, peruslaskutoimitukset sekä merkityksen erilasissa sovelluskohteissa.
- Ymmärrät funktioiden perusteet, peruskäsitteet, peruslaskutoimitukset sekä merkityksen erilasissa sovelluskohteissa.
- Tunnet tekoälyssä sovellettavan matematiikan sovelluskohteita

Kurssiprojekti: Tekoälyn, automaation tai robotiikan sovelluksia
- Tutustut johonkin valinnaiseen tekoälyn, automaation, robotiikan tai niitä yhdistelevään kokonaisuuteen.
- Osaat tuottaa valitusta kokokonaisuudesta joko yleiskuvauksen (taso 1), tarkemman selvityksen tai sovelluskokeilun (taso 3) tai laajemman tutkivan ja soveltavan tuotoksen yhdistelmän (taso 5).

Sisältö

Tekoäly
- Symbolinen tekoäly (GOFAI)
- Päättelyjärjestelmät
- Tekoälyn keskeiset osa-alueet
- Johdanto koneoppimiseen
- Johdanto syväoppimiseen

Robotiikka ja automaatio
- Automaation ja robotiikan perusteet, kehityshistoria, tavoitteet, edut ja haasteet, riskit ja mahdollisuudet, kehitysnäkymät.
- Fyysiset ja simuloidut robotiikka- ja automaatioratkaisut,
- Kyber-fyysiset järjestelmät.
- Ohjelmistoautomaatio
- RPA-ohjelmistorobotiikka
- Älykkään ja kongnitiivisen automaation perusteet.

Tekoälyn, automaation ja robotiikan matematiikkaa
- Yhtälöt (2. aste)
- Trigonometria; perusteet, käsitteet, merkitys, sovelluskohteita.
- Vektorit; perusteet, käsitteet, merkitys, peruslaskutoimitukset, sovelluskohteita.
- Matriisit; perusteet, käsitteet, merkitys, peruslaskutoimitukset, sovelluskohteita.
- Funktiot; perusteet, käsitteet, merkitys, sovelluskohteita.
- Tekoälyn, koneoppimisen, syväoppimisen, neuroverkkojen matematiikkaa

Kurssiprojekti
- Tekoälyyn, automaatioon tai robotiikkaan liittyvästä aihealueesta yleiskuvauksen (taso 1), tarkemman selvitystyön tai sovelluskokeilun (taso 3) tai selvitystyön ja sovelluskokeilun yhdistelmän (taso 5) toteuttaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- tiedät mitä testauslähtöinen ohjelmointi on
- tiedät mitä yksikkötestaaminen, integrointitestaaminen ja järjestelmätestaaminen tarkoittaa
- ymmärrät testauksen merkityksen tietojärjestelmien laadunvarmistuksessa
- osaat soveltaa keskeisiä testausmenetelmiä tuotantoprosessin eri vaiheissa
- osaat soveltaa kattavuuskriteerejä testauksen tavoitteiden mukaisesti
- osaat laatia testaussuunnitelman ja toteuttaa sen

Sisältö

- mustalaatikko- ja lasilaatikkotestauksen menetelmät
- kattavuuskriteerit
- keskeisten testausmenetelmien käyttö erilaisissa ohjelmistoprosesseissa
- yhdenmukaisuustestaus
- testauslähtöinen kehittäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

19.08.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tiina Soininen
Vastuuopettaja

Tiina Soininen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

- Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.
- Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja.
- Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa.
- Osaat tulkita tietoja.
- Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia

Sisältö

Onko organisaatiossasi pohdittu tietojohtamisen hyödyntämistä, mutta alkuun pääseminen on hankalaa? Tai onko organisaatiossasi jo olemassa tietojohtamisen järjestelmä, jonka toimintaa pitäisi tehostaa ja parantaa? Mitä oikeastaan tietojohtaminen on ja minkälaisilla askelilla sitä voisi lähteä rakentamaan omaan organisaatioon?

Tiedolla johtamisen perusteet kurssilla poraudumme tiedolla johtamisen eri osa-alueisiin ja opiskelijoille muodostuu kokonaiskuva sen mahdollisuuksista, hyödyistä sekä myös onnistumisen avaimista. Kurssilla tietojohtamista lähestytään organisaatioiden käytännön toiminnan kautta ja eritellään erilaisten organisaatioiden erilaisia tarpeita datan ja tiedon hyödyntämisessä. Luodaan myös katsaus siihen, minkälaisia teknologioita eri tarpeet vaativat.
Kurssilla voit luoda omalle organisaatiollesi tietojohtamisen suunnitelman, joka voi keskittyä tietojohtamisen aloittamisen askel askeleelta näkökulmaan tai tietojohtamisen toimivuuden kehittämisen yksityiskohtiin.

Kurssi vastaa ylemmän ammattikorkeakoulun taso vaatimuksia.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina kurssilla ovat nauhoitetut luennot, kirjallisuus ja muu audiovisuaalinen materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson päämateriaaleina ovat nauhoitetut luennot, joista on saatavilla myös luentodiat.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla keskusteluihin, suorittamalla tenttejä sekä tehtäviä ja palauttamalla oppimispäiväkirja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentonauhoitteet 16 tuntia.
Verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävät ja tentit 8 tuntia.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 30 tuntia.

Sisällön jaksotus

Kurssin voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssi on rakenteistettu siten, että tehtyjen tehtävien jälkeen aukeaa seuraava osio.

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedolla johtamisen opintojaksoon voi suorittaa jatkokurssina BI järjestelmän tekemisen perusteet (3 op).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi hyväksytään suoritetuksi, kun kaikki tehtävät, keskustelut ja oppimispäiväkirja on palautettu. Arvosana koostuu seuraavasti:
Suoritettujen keskustelujen arvioi, 33%
Tenttien ja tehtävien arvosanat, 33%
Oppimispäiväkirjan arvosana, 33%
Tehtävien arvioinnissa huomioidaan:
Kattavuus kurssin aihepiireistä
Osuvuus kurssin aiheisiin
Oman ajattelun osoittaminen
Selkeys

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tiina Soininen
Vastuuopettaja

Tiina Soininen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

- Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.
- Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja.
- Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa.
- Osaat tulkita tietoja.
- Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia

Sisältö

Onko organisaatiossasi pohdittu tietojohtamisen hyödyntämistä, mutta alkuun pääseminen on hankalaa? Tai onko organisaatiossasi jo olemassa tietojohtamisen järjestelmä, jonka toimintaa pitäisi tehostaa ja parantaa? Mitä oikeastaan tietojohtaminen on ja minkälaisilla askelilla sitä voisi lähteä rakentamaan omaan organisaatioon?

Tiedolla johtamisen perusteet kurssilla poraudumme tiedolla johtamisen eri osa-alueisiin ja opiskelijoille muodostuu kokonaiskuva sen mahdollisuuksista, hyödyistä sekä myös onnistumisen avaimista. Kurssilla tietojohtamista lähestytään organisaatioiden käytännön toiminnan kautta ja eritellään erilaisten organisaatioiden erilaisia tarpeita datan ja tiedon hyödyntämisessä. Luodaan myös katsaus siihen, minkälaisia teknologioita eri tarpeet vaativat.
Kurssilla voit luoda omalle organisaatiollesi tietojohtamisen suunnitelman, joka voi keskittyä tietojohtamisen aloittamisen askel askeleelta näkökulmaan tai tietojohtamisen toimivuuden kehittämisen yksityiskohtiin.

Kurssi vastaa ylemmän ammattikorkeakoulun taso vaatimuksia.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina kurssilla ovat nauhoitetut luennot, kirjallisuus ja muu audiovisuaalinen materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson päämateriaaleina ovat nauhoitetut luennot, joista on saatavilla myös luentodiat.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla keskusteluihin, suorittamalla tenttejä sekä tehtäviä ja palauttamalla oppimispäiväkirja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentonauhoitteet 16 tuntia.
Verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävät ja tentit 8 tuntia.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 30 tuntia.

Sisällön jaksotus

Kurssin voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssi on rakenteistettu siten, että tehtyjen tehtävien jälkeen aukeaa seuraava osio.

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedolla johtamisen opintojaksoon voi suorittaa jatkokurssina BI järjestelmän tekemisen perusteet (3 op).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi hyväksytään suoritetuksi, kun kaikki tehtävät, keskustelut ja oppimispäiväkirja on palautettu. Arvosana koostuu seuraavasti:
Suoritettujen keskustelujen arvioi, 33%
Tenttien ja tehtävien arvosanat, 33%
Oppimispäiväkirjan arvosana, 33%
Tehtävien arvioinnissa huomioidaan:
Kattavuus kurssin aihepiireistä
Osuvuus kurssin aiheisiin
Oman ajattelun osoittaminen
Selkeys

Ilmoittautumisaika

02.05.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

03.06.2024 - 10.08.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tiina Soininen
Vastuuopettaja

Tiina Soininen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.
- Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja.
- Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa.
- Osaat tulkita tietoja.
- Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia

Sisältö

Onko organisaatiossasi pohdittu tietojohtamisen hyödyntämistä, mutta alkuun pääseminen on hankalaa? Tai onko organisaatiossasi jo olemassa tietojohtamisen järjestelmä, jonka toimintaa pitäisi tehostaa ja parantaa? Mitä oikeastaan tietojohtaminen on ja minkälaisilla askelilla sitä voisi lähteä rakentamaan omaan organisaatioon?

Tiedolla johtamisen perusteet kurssilla poraudumme tiedolla johtamisen eri osa-alueisiin ja opiskelijoille muodostuu kokonaiskuva sen mahdollisuuksista, hyödyistä sekä myös onnistumisen avaimista. Kurssilla tietojohtamista lähestytään organisaatioiden käytännön toiminnan kautta ja eritellään erilaisten organisaatioiden erilaisia tarpeita datan ja tiedon hyödyntämisessä. Luodaan myös katsaus siihen, minkälaisia teknologioita eri tarpeet vaativat.
Kurssilla voit luoda omalle organisaatiollesi tietojohtamisen suunnitelman, joka voi keskittyä tietojohtamisen aloittamisen askel askeleelta näkökulmaan tai tietojohtamisen toimivuuden kehittämisen yksityiskohtiin.

Kurssi vastaa ylemmän ammattikorkeakoulun taso vaatimuksia.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina kurssilla ovat nauhoitetut luennot, kirjallisuus ja muu audiovisuaalinen materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson päämateriaaleina ovat nauhoitetut luennot, joista on saatavilla myös luentodiat.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla keskusteluihin, suorittamalla tenttejä sekä tehtäviä ja palauttamalla oppimispäiväkirja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentonauhoitteet 16 tuntia.
Verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävät ja tentit 8 tuntia.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 30 tuntia.

Sisällön jaksotus

Kurssin voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssi on rakenteistettu siten, että tehtyjen tehtävien jälkeen aukeaa seuraava osio.

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedolla johtamisen opintojaksoon voi suorittaa jatkokurssina BI järjestelmän tekemisen perusteet (3 op).

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

17.05.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
Opettaja
 • Tiina Soininen
Vastuuopettaja

Tiina Soininen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakso syventää osaamistasi ja ymmärrystäsi tietojohtamisesta organisaatioissa. Se tarjoaa sinulle erilaisia välineitä hallinta organisatorista tietoa ja sen kokonaisuutta. Tavoitteemme ovat, että tunnet tiedon laadun hallinnan menetelmät. Ymmärrät tiedon johtamisen ekosysteemin kokonaisuuden tiedon johtamisessa resurssien hallinnan ja toiminnan ohjauksen osana. Osaat soveltaa tietojohtamisen työkaluja ja menetelmiä erilaisten organisaatioiden tietoresurssin johtamisessa. Osaat analysoida tiedon johtamisen ekosysteemin puutteita ja vahvuuksia organisaatiossa ja arvioida tiedon johtamisen kehitysasteen organisaatiossa. Osaat tehdä tiedon johtamisen kehittämistä organisaatiossa.

Sisältö

Kurssilla käymme läpi tiedon hallintamalleja, dokumenttien hallintaa, tietojärjestelmän (sis. ihmisten toiminta/prosessit, data, sovellukset, fyysinen infra) mallintamista, tiedolla johtamisen ekosysteemi ajattelua, tiedon johtamisen kehitysasteita ja kehittämisen menetelmiä. Tiedon johtamisen työkaluina ja menetelminä tutustumme erilaisiin tiedon jalostamis- ja säilytysratkaisuihin käytännön tehtävien kautta.

Aika ja paikka

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa.
Opintojakso toteutetaan ajalla 15.4.2024-31.5.2024.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan erikseen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit suoritetaan osana opiskelua. Tentit on uusittavissa opintojen aikana..

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelu edellyttää tutustumista opetusmateriaaleihin, tehtävien suorittamista ja osallistumista keskusteluihin erilaisilla alustoilla. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssit vastaavat YAMK (EQF7) vaatimustasoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osaopintoja Tietojohtamisen ja data-analytiikan osaajakoulutuksesta.
1. kurssi Tavoitteena tiedolla johtaminen: 7.8.2023-15.9.2023, Lapin AMK ​
2. kurssi Datalähtöinen toiminta ja kehittäminen: 18.9.2023-27.10.2023, Lapin AMK​
3. kurssi Tiedolla johtamisen data-analytiikka: 1.11.2023-9.2.2024, XAMK​
4. kurssi Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin: 12.2.2024-12.4.2024, XAMK​
5. kurssi Tiedon johtaminen organisaatiossa: 15.4.2024-31.5.2024, Karelia​
6. kurssi Tietotalous: 1.6.2024-11.8.2024, Karelia

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on osa Tietojohtamisen ja data-analytiikan osaajakoulutusta. Muut osaajakoulutuksen opintojaksot ovat
• Tavoitteena tiedolla johtaminen: 7.8.2023-15.9.2023, Lapin amk
• Datalähtöinen toiminta ja kehittäminen: 18.9.2023-27.10.2023, Lapin amk
• Tiedolla johtamisen data-analytiikka: 1.11.2023-9.2.2024, Xamk
• Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin: 12.2.2024-12.4.2024, Xamk
• Tiedon johtaminen organisaatiossa: 15.4.2024-31.5.2024, Karelia amk
• Tietotalous: 1.6.2024-11.8.2024, Karelia amk
Opinnot vastaavat YAMK (EQF7) vaatimustasoa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 11.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 90

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mika Matveinen
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

- tunnet tietokannan hallintajärjestelmän toimintaperiaatteet, perustoiminnot ja käyttökohteet
- tunnet erilaisia tietokannan hallintajärjestelmiä
- osaat muodostaa kaavion tietokantaratkaisun pohjaksi vaatimusmäärittelyn perusteella
- ymmärrät eri tietomallien erot ja osaat valita oikean tietomallin mukaisen tietokannan
- osaat toteuttaa toimivan tietokannan
- osaat hyödyntää tietokantaa osana tietojärjestelmää
- osaat luoda erilaisia tietojärjestelmiä

Sisältö

- SQL-kielen perusteet (kyselyt, DML- ja DDL -lauseet)
- normalisointi
- tietomallit
- tietokannan hallintajärjestelmät syventyen erityisesti johonkin seuraavista: PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Oracle, MS SQL Server
- pienten tietokantasovellusten läpikäynti

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 23.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anitta Kurki
 • Jyri Roihuvuo
Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät
 • LTDNS20
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelia
- osaa kuvata yrityksen tietotekniikkaympäristön hallinnolliseen ylläpitoon liittyvät tehtävät
- tietää tietohallinnon käsitteistön ja keskeiset standardit ja suositukset
- osaa toimia erilaisissa tietohallinnon tehtävissä
- osaa kuvata tietohallinnon prosesseja palvelun elinkaariajattelun (ITIL) näkökulmasta
- tuntee tietohallintoon ja tietojenkäsittelyyn liittyvät keskeiset säädökset

Sisältö

Tietohallinnon perusteet
Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävät
Tietohallinnon käsitteet ja standardit
Tietohallinnon prosessien hallinta ja kehittäminen, elinkaariajattelu (ITIL)
Tietohallintoa ja tietojenkäsittelyä koskeva lainsäädäntö

Aika ja paikka

5.9.2022-16.12.2022

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Viikoittaiset oppitunnit pidetään verkossa ja nauhoitetaan. Niihin osallistuminen on toivottavaa, mutta ei pakollista.
Kuhunkin opetuskertaan liittyy oppimistehtävä, "viikkoharjoitus".
Oppimispäiväkirja
Tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikoittaiset oppitunnit 30 h
Oppimistehtävät 30 h
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 30 h
Itsenäinen opiskelu 40 h
Tentti 4 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin (40 %), oppimispäiväkirjaan (40 %) ja viikkoharjoituksiin (20 %). Tentti ja oppimispäiväkirja on suoritettava hyväksytysti.

Hylätty (0)

Hylätyssä oppimispäiväkirjassa opiskelija ei ole pyrkinyt yhdistämään aihealueen eri ilmiöitä toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Oppimissisältöjä on toistettu mekaanisesti teemasta toiseen. Oman oppimisen kuvaus on vain luetteloa ajankäytöstä tai sitä ei kuvata lainkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävässä oppimispäiväkirjassa opiskelija on kirjoittanut oppimisestaan luettelo-maisesti ja pintapuolisesti. Aihealueesta on nostettu esille keskeisiä ilmiöitä, mutta se jää hahmottamatta selkeänä kokonaisuutena. Teksti on vahvasti referoivaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvässä oppimispäiväkirjassa opiskelija on arvioinut oppimistaan asiallisesti ja selkeästi. Päiväkirjasta ilmenee hyvä perehtyminen aihealueeseen. Keskeisiä ilmiöitä on esitelty ja kytketty toisiinsa suhteellisen kattavasti. Päiväkirjassa on paikoin esitetty kysymyksiä, pohdintoja ja havaintoja, mutta nämä eivät täysin kiinnity aihealueen käsitteisiin ja tutkimustuloksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä oppimispäiväkirjassa opiskelija on kirjoittanut oppimisprosessistaan yksilöllisesti ja pohtivasti. Aihealueen keskeisimmät ilmiöt ja osa-alueet on kartoitettu johdonmukaisesti ja selkeästi, ja niiden välisiä yhteyksiä on arvioitu aktiivisesti. Omia valintoja, oivalluksia, kytkentöjä, havaintoja ja kysymyksiä on esitetty ja perusteltu lukijalle.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Joni Ranta
 • Jyri Kemppainen
Vastuuopettaja

Jyri Kemppainen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

-osaat optimoida relaatiotietokannan suorituskykyä eri käyttötarkoituksen mukaisesti.
-osaat valita ja toteuttaa tietokannan oikean tietokantamallin (relaatiomalli, oliomalli, NoSQL) käyttötarpeen mukaisesti.
-ymmärrät data-analytiikan perusperiaatteita.
-ymmärrät erilaisia tietokantojen virtualisointiratkaisuja.
-ymmärrät tietovarastoinnin käsitteen.
-osaat luoda relaatiotietokannassa aliohjelmia, funktioita, triggereitä, ajastettuja tehtäviä, varmuuskopioida.
-ymmärrät tietoturvan merkityksen tietokantaratkaisussa.

Sisältö

-relaatiotietokannan indeksointi tarkemmalla tasolla.
-relaatiotietokannat: aliohjelmat, funktiot, triggerit, ajastetut tehtävät.
-joitain esimerkkejä tietokantojen virtualisointiratkaisuista
-data-analytiikka esimerkkejä.
-tietoturva käytännössä relaatiotietokannoissa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jyri Kemppainen
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • DTNS23
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija:
- tietää tietokoneen toimintaperiaatteen ja rakenteen, keskusyksikön osat, tehtävät ja toiminnot
- tunnistaa tietokonelaitteistojen kehityksen pääpiirteissään
- tietää käyttöjärjestelmän periaatteen ja toiminnan sekä yleisempien käyttöjärjestelmien kehityssuuntia
- tunnistaa erilaisia loppukäyttäjän laitteita ja niiden toimintaa
- tietää IT-infrastruktuurin perusteet ja rakenteen

Sisältö

1. Johdanto
• Lukujärjestelmät
• Boolen lausekkeet
• Loogiset perusoperaatiot; suomen- ja englanninkieliset nimitykset
• Loogisten lauseiden sieventäminen
• Loogisista operaatioista käytetyt symbolit
• Digitaalipiirit
2. Tietokonejärjestelmät
• Tietokoneen keskeiset osat
• Tietokoneen toiminta
• muistit
• Rinnakkaisuus
3. Käyttöjärjestelmä ja virtualisointi
• Käyttöjärjestelmätyypit, rakenne ja tehtävät
4. UNIX/LINUX
• Perusteet ja komentotulkin ohjelmointi
5. IT-infrastruktuuri
• Verkkotopologiat
• Tietoliikenne ja protokollat
• Pilvipalvelut
6. Itseopiskelutehtävä valitusta aiheesta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

- ymmärrät algoritmien merkityksen ja osaat analysoida yksinkertaisten algoritmien aikavaativuuden kertaluokan.
- osaat perustellusti valita oikean tietorakenteen (abstraktin tietotyypin) kuhunkin käyttötarkoitukseen ja käyttää sitä tehokkaasti.
- osaat käyttää ohjelmointikielen vakiokirjaston tietorakenteita oikein ja tehokkaasti.
- osaat toteuttaa tietorakenteista listan, puun ja joukon sekä suunnitella ja toteuttaa algoritmin yksinkertaiseen ongelmaan.
- osaat etsiä ja perustellusti valita tarpeisiinsa oikean algoritmin ja soveltaa sitä käytännössä.
- tunnet yleisimmät tietorakenteet
- tunnet miten tietorakenteet voidaan toteuttaa erilaisilla ohjelmointikielillä.
- tunnet rekursion perusteet ja osaat toteuttaa rekursiivisen algoritmin

Sisältö

- Algoritmit ja aikavaativuusanalyysi.
- Abstraktit tietotyypit.
- Tietorakenteiden toteuttaminen.
- Haku- ja lajittelualgoritmit.
- Rekursiiviset algoritmitoteutukset

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Lähtötaso: Ohjelmointi I ja III suoritettu hyväksytysti, tai vastaavat tiedot ja taidot. Suositeltu: Ohjelmointi II suoritettu hyväksytysti, tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

- osaat analysoida rekursiivisia algoritmeja sekä kokeellisesti mitata ja ekstrapoloida ohjelmien aikavaativuutta.
- ymmärrät graafien peruskäsitteet, erilaisten graafien ominaisuudet ja graafien käytön tietorakenteina.
- ymmärrät yleisimpien graafialgoritmien toimintaperiaatteen ja osaa laatia sekä analysoida yksinkertaisia graafialgoritmeja.
- tunnet erilaiset algoritmistrategiat ja osaat soveltaa niitä.
- osaat käyttää massamuistia tehokkaasti ja analysoida massamuistia käyttävien algoritmien aikavaativuuden.

Sisältö

- Algoritmit ja aikavaativuusanalyysi.
- Graafit, graafialgoritmit ja niiden soveltaminen.
- Kokeellinen aktiivisuusanalyysi.
- Massamuistia tehokkaasti käyttävät algoritmit.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Lähtötaso: Tietorakenteet ja algoritmit I tai vastaavat tiedot ja taidot

Ilmoittautumisaika

17.05.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 11.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
Opettaja
 • Tiina Soininen
Vastuuopettaja

Tiina Soininen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Opintojaksolla tarkastelemme tiedon ja taloudellisen arvonluonnin yhteyttä eri näkökulmista. Tavoitteemme ovat, että tiedät, miten tiedon arvo muodostuu ja kuinka sitä voidaan arvioida. Tiedät, mitä on tietotalous, tietotilinpäätös ja vastuullisen datatalouden periaatteet. Ymmärrät tiedon ja datan arvon luonnin tavat ja osaat soveltaa niiden määritystä ja hyödyntämistä käytännön tarpeisiin. Pystyt analysoimaan tiedon ja datan hyödyntämistä kokonaisarvontuotannon näkökulmasta. Osaat kehittää datanarvonluontia ja rakentaa tietoon perustuvaa organisaation muutosta.

Sisältö

Miten lasketaan datan arvo ja mitä osioita siihen kuuluu? Asiakasarvon lisääminen datan avulla. Osaat esimerkiksi selvittää asiakasarvoa, informaatiovirtojen tehokkuuden arvoa ja työhyvinvoinnin arvoa datan avulla.

Tietotuotteiden luominen. Tietotuotteiden luomisessa ja datan hyödyntämisessä arvonlisänä syvennymme erilaisiin avoimen datan lähteisiin ja toteutamme ETL-prosessin jossakin pilvipalveluympäristössä.

Käsittelemme tietotaloutta, tietotilinpäätöstä ja vastuullista datataloutta.

Harjoittelemme sitä, miten yritys voi laajentaa tuotevalikoimaansa datavetoisiksi ja miten organisaation tiedon arvoa voi kehittää.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu verkossa itsenäisesti tehtävinä opintoina. Opintojakso toteutetaan ajalla 1.6.2024-11.8.2024.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan erikseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit on sisällytetty osaksi opintojakson etenemistä. Uusintamahdollisuudet ovat osa opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelu edellyttää tutustumista opetusmateriaaleihin, tehtävien suorittamista ja osallistumista keskusteluihin erilaisilla alustoilla. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssit vastaavat YAMK (EQF7) vaatimustasoa. 

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa Tietojohtaminen ja data-analytiikka osaajakoulutusta. Sen muut opintojaksot ovat
• Tavoitteena tiedolla johtaminen: 7.8.2023-15.9.2023, Lapin AMK
• Datalähtöinen toiminta ja kehittäminen: 18.9.2023-27.10.2023, Lapin AMK
• Tiedolla johtamisen data-analytiikka: 1.11.2023-9.2.2024, XAMK
• Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin: 12.2.2024-12.4.2024, XAMK
• Tiedon johtaminen organisaatiossa: 15.4.2024-31.5.2024, Karelia amk
• Tietotalous: 1.6.2024-11.8.2024, Karelia amk
Opinnot vastaavat YAMK (EQF7) vaatimustasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on osa Tietojohtaminen ja data-analytiikka osaajakoulutusta. Sen muut opintojaksot ovat
• Tavoitteena tiedolla johtaminen: 7.8.2023-15.9.2023, Lapin AMK
• Datalähtöinen toiminta ja kehittäminen: 18.9.2023-27.10.2023, Lapin AMK
• Tiedolla johtamisen data-analytiikka: 1.11.2023-9.2.2024, XAMK
• Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin: 12.2.2024-12.4.2024, XAMK
• Tiedon johtaminen organisaatiossa: 15.4.2024-31.5.2024, Karelia amk
• Tietotalous: 1.6.2024-11.8.2024, Karelia amk
Opinnot vastaavat YAMK (EQF7) vaatimustasoa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Eero Mönkkönen
 • Mika Matveinen
Vastuuopettaja

Mika Matveinen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen:
- Ymmärrät tietoturvan merkityksen sovelluskehityksessä
- Osaat arvioida riskejä erilaisten tietoturvamallien avulla
- Osaat ehkäistä tietoturvaan liittyviä uhkia
- Osaat toteuttaa hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys
- Osaat toteuttaa tietoturvaan liittyviä vaatimuksia ohjelmakirjastoja ja –komponentteja hyödyntämällä
- Osaat soveltaa tietoturvatestauksen keskeisiä työkaluja

Sisältö

- Tietoturva sovelluskehityksen eri vaiheissa
- Symmetriset ja asymmetriset salausmenetelmät
- Hash algoritmit
- Digitaalinen allekirjoittaminen
- Tietoturvaan liittyvien yleisimpien uhkien tunnistaminen ja ehkäisy

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 14.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

-

Sisältö

Toiminnanohjauksen (ERP, Enterprise Resource Planning) perusteet, käsitteet ja tavoitteet
ERP-järjestelmän keskeiset toiminnot
ERP-esimerkkijärjestelmän käyttöönotto
Esimerkkijärjestelmän keskeisten toimintojen käyttö
ERP omana tai pilvipalveluna
Toiminnanohjaus ja prosessien automatisointi, älykäs automaatio

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 100

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jyri Roihuvuo
Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaksi ammattitaitoaan
- tietää perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämistyön erot ja yhtäläisyydet
- omaksuu perustiedot erilaisista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmistä
- osaa hankkia ja hyödyntää oman alansa tutkimus- ja kehittämistoimintaan perustuvaa tietoa

Sisältö

1.Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat: perustutkimus, soveltava tutkimus, t&k, kehittämistyö, projektipäättelyn suunta (induktio, deduktio, abduktio), tiedonhankinta, lähdekritiikki.
2. Kehittämistyön menetelmät: ideointi, innovaatio, tuotekehitys, projektityöskentelyn perusteet, projektityömenetelmät.
3. Erilaiset aineistot ja tutkimusmenetelmät: määrälliset, laadulliset.
4. Tilastolukutaito, tutustutaan tilastolliseen ajatteluun ja päättelyyn, oman alan tilastointi.
5. Tutkimus- ja kehittämistyön raportointi.

Opetusmenetelmät

Opintojaksossa perehdytään eräisiin tietojenkäsittelyssä tarpeellisiin kehittämisen ja tutkimuksen menetelmiin. Jokaiseen menetelmään liittyy siihen perehdyttävä opetuskerta ja itsenäisesti suoritettva oppimistehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnit 16 h, itsenäinen työskentely 64 h.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikki oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson 8 oppimistehtävää arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 80

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Sanna Kukkasniemi
 • Seppo Nevalainen
Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa huomioida käyttäjän käyttöliittymän määrittelyssä sekä suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymän valitussa web- ja mobiilikäyttöliittymäympäristössä. Opiskelija ymmärtää ihmisten erilaisuudet järjestelmien käyttäjinä. Opiskelija osaa testata ja analysoida käytettävyyttä. Opiskelija tietää, mitä ovat ubiikkilaskennan käyttöliittymät ja miten niitä voi hyödyntää.

Sisältö

Erilaisiin web-käyttöliittymäsovelluksiin perehtyminen.
Erilaisten käyttäjäryhmien huomioiminen suunnittelussa.
Ubiikkilaskennan erilaisten käyttöliittymien tunnistaminen.
Web-ja mobiilikäyttöliittymien toteutustekniikoihin tutustuminen (web- vs. hybridi- vs. natiivikehitys).
Käytettävyyden huomioiminen web-käyttöliittymän suunnittelussa. Myös mobiiliympäristössä toimivan web-käyttöliittymän toteuttaminen valitulla tekniikalla.
Toteutetun käyttöliittymän käytettävyyden arviointi ja testaus.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia -opintojakso tai vastaavat tiedot sekä HTML/CSS -taidot

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää HTTP-protokollan hyödyt ja rajoitteet. Opiskelija osaa soveltaa web-sovelluksessa tilanhallintaa. Opiskelija osaa käyttää web-ohjelmoinnin sovelluskehyksiä web-kehityksessä. Opiskelija ymmärtää versionhallintapalvelun (GitHub). Opiskelija ymmärtää yksikkötestauksen periaatteet ja osaa käyttää yksikkötestausvälinettä.

Sisältö

Opintojakson aikana syvennetään web ohjelmointi osaamista käyttäen hyväksi laajasti nykyaikaisia kirjastoja.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

1. vuosikurssin tietojenkäsittelyn opinnot. Web-ohjelmointi.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

-osaat tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML ja CSS-kielillä.
-osaat toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM).
-osaat soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä.
-osaat tehdä kutsun palvelimeen.
-ymmärrät käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja saavutettavuusvaatimusten merkityksen web-ohjelmoinnissa.

Sisältö

HTML ja CSS perusteet.
JavaScript-kielen perusteet.
CSS- ja JavaScript-kirjastojen hyödyntäminen.
Server-api -yhteyden luonti.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

24.08.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • DTNS22
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

-osaat tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML ja CSS-kielillä.
-osaat toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM).
-osaat soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä.
-osaat tehdä kutsun palvelimeen.
-ymmärrät käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja saavutettavuusvaatimusten merkityksen web-ohjelmoinnissa.

Sisältö

HTML ja CSS perusteet.
JavaScript-kielen perusteet.
CSS- ja JavaScript-kirjastojen hyödyntäminen.
Server-api -yhteyden luonti.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML ja CSS-kielillä
- osaa käyttää käyttöliittymäkirjastoja
- osaa toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM).
- osaa toteuttaa monikerroksisen tietokantaa hyödyntävän web-ohjelman (data, palvelin, UI/UX)
- osaa soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä
- osaa tehdä JavaScript-pyynnön selainohjelmistosta palvelimelle
- tietää yleisimmät tiedonsiirto- ja tallennusformaatit (JSON, XML, REST) ja osaa soveltaa niitä tiedonsiirrossa
- osaa toteuttaa palvelinohjelmistoja jollain ohjelmointivälineellä
- osaa tehdä web-sovelluksen, joka käyttää hyväkseen usean erillisen web-sovelluksen tarjoamia palveluja

Sisältö
HTML5 ja CSS
JavaScript-kielen perusteet
CSS- ja JavaScript-kirjastojen hyödyntäminen
Server-api:n hyödyntäminen

Esitietovaatimukset
Ohjelmointi I, Ohjelmointi II, Ohjelmointi III.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on tarkoitettu UEF:n opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

22.02.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minna Sarola
 • Kaisa Peuhkurinen
Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät
 • DTNS21
  Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä tilanteen, kontekstin, vastaanottajan ja kanavan mukaisesti toimiessaan työyhteisön jäsenenä ja sen edustajana
- tietää, mitä osa-alueita yrityksen ja yhteisön viestintään kuuluu ja mikä merkitys niillä on arkipäivän toiminnassa ja yhteisö- ja yrityskuvan syntymisessä
- osaa soveltaa tietämystään työelämän viestintätilanteissa
- osaa laatia viestintäsuunnitelman
- osaa laatia asiakasviestintään liittyviä tekstejä
- osaa analysoida ja arvioida työelämässä tarvittavia viestintätaitojaan ja kehittää niitä.

Sisältö

- yrityksen ja yhteisön viestinnän merkitys, tehtävät, osa-alueet ja keinot
- yrityksen tai yhteisön viestintä verkossa
- viestintäsuunnitelman laatiminen
- asiakasviestintä ICT-toimeksiantoprojektissa
- raportointi ja ohjeistuksen laatiminen
- viestintätaitojen itsearviointi ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

H-5