Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Information and Communication Technology

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), Information and Communication Technology, päivä, syksy, 2024
Tunnus
(ICNS24)
Insinööri (AMK), Information and Communication Technology, päivä, syksy, 2023
Tunnus
(ICNS23)
Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know how to make the best of the services and learning environments provided by your UAS
- you know the curriculum and policies of your degree programme
- you know the people involved in counselling and how to find support if you need it
- you know the services and activities provided by the student union (POKA)
- you assume responsibility for your studies, professional growth, learning abilities, well-being and coping with studies
- you integrate well with your study group and the whole learning community and contribute positively to your learning environment
- you know the Degree Regulations of Karelia UAS and conduct yourself as a mature university student observing good manners and best professional practice
- you know the principles and procedures of the recognition of prior learning (RPL) understand the process of how to plan your studies and are able to create your own individual study plan (ISP)
- you are able to self-reflect and assess your own competences and professional development and understand how development discussions (appraisals) relate to processional practice

Sisältö

- curriculum and implementation plans, teaching modes and methods, professional practice, and workplace policies and rules
- use of data networks, Karelia.fi, PAKKI student portal, study register, Curriculum and ISP (HOPS) systems, Moodle rooms, online learning systems, email
- time schedules and Karelia intranet studies at an institution of higher education, field-specific information on studies, counselling, student welfare officer, social benefits for students, services provided by the third sector organisations such as Lutheran parishes, Language Services, Library and Information Services, internationalization services and the Student Union POKA
- Degree Regulations, general principles and policies, and generic and field-specific competences
- overview of professional practices and conventions of the field learning skills, styles and strategies
- student autonomy, assessment of personal learning skills and styles life, time and stress management
- learning in groups, teams, pairs and in projects
- designing an individual study plan (ISP)
- international students in Finland.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know concepts and principles of data management
- you know the different data models used in database design
- you know principles of database management systems (DBMSs), base functions and purposes
- you are able to use of database as a part of information system
- you know how to implement a database based on a relational model.

Sisältö

- Data management: Knowledge, information, and database management
- Data models
- Entity-relationship (ER) model
- Database normalization
- SQL-language (data manipulation and definition languages (DML and DDL)
- Database Management Systems.

a small database application is done as an exercise.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Seppo Nevalainen
Vastuuopettaja

Seppo Nevalainen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know the fundamental topics in digital system design.
- you know basic concepts of the digital techniques and their mutual dependences.
- you know essential applications of the digital electronics and constructions.

Sisältö

Theory (3 ECTS) and laboratory exercises (2 ECTS)

- Number systems
- Character encoding
- Boolean algebra and De Morgan’s laws
- Logical operations, gates and flip-flops
- State machines
- Digital circuits.

- Laboratory exercises.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Jyri Kemppainen
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Jyri Kemppainen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know the basic concepts of programming and programming process
- you know the basic programming structures (sequence, condition, selection) and when to use them
- you know how to solve simple problems with a programming language
- you are able to inspect programs, which others have made, and to modify, test, and debug them.

Sisältö

- Introduction to programming
- Variables, arrays and their use
- Basic programming structures (sequence, condition, selection
- Modularity and methods
- Debugging inspection of programs

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Liisa Sandvall
Vastuuopettaja

Liisa Sandvall

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you are aware of your own learning style and the significance of learning strategies in English language studies.
- you will activate your English skills and practice using English in various situations related to studies and working life in your own field.
- you know how to use dictionaries and internet resources to develop your language skills as an ICT engineering student
- you study the basic concepts and vocabulary of your own field of engineering.
- you are able to read texts related to your field of engineering and business.
-you are able to produce more formal texts related to your studies and ICT-field.
- you understand the significance of intercultural communication in working life.
- you achieve such interaction skills which enable natural and effective communication in English.
-you learn the differences between informal and formal communication styles

Sisältö

- Communication styles and formality
- Emails, telephoning, online communication in ICT
- Asking for/giving instructions on various situations
- Telling about yourself, your field of studies, and work, as well as Finnish industry and business.
- Writing a cohesive text/essay
- Interacting in social situations
- Work-life skills (small talk, giving/receiving feedback, team-work skills).
- Basics of technical and academic reading and writing, dictionaries, strategies
- Basics of presenting and briefing skills
- Basic vocabulary of ICT and engineering

The course implementation is in the Common European Reference Framework level B2.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Johanna Järveläinen
 • Kaisa Peuhkurinen
Vastuuopettaja

Kaisa Peuhkurinen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Osaat ääntää suomea ymmärrettävästi. Ymmärrät ja osaat käyttää tuttuja arjen ilmaisuja ja yksinkertaisia fraaseja. Osaat perussanastoa ja -rakenteita ja pystyt ilmaisemaan omia ajatuksiasi alkeistasolla arkipäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Osaat kysyä peruskysymyksiä ja vastata niihin. Osaat kertoa itsestäsi ja käyttää kohteliaisuusfraaseja ja tervehdyksiä arjen tilanteissa, esim. ystäviä tavatessa, tiedustellessa hintaa ja tilatessa.

Sisältö

- Aakkoset, konsonantit, vokaalit ja diftongit
- Ääntäminen
- Itsestä kertominen: esim. nimi, kansallisuus, kielitaito, perhe, harrastukset ja opinnot
- Numerot ja kellonajat
- Kieliopin perusteita: e.g. sanajärjestys, verbityypit, verbin taivutus, paritiivi, ko/kö-kysymykset ja yleiset kysymyssanat.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Martta Rintanen
 • Kaisa Peuhkurinen
Vastuuopettaja

Kaisa Peuhkurinen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Ymmärrät ja osaat käyttää lauseita ja usein käytettyjä ilmaisuja arkipäiväisistä aiheista. Pystyt kommunikoimaan yksinkertaisissa rutiininomaisissa tilanteissa, jotka edellyttävät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista ja rutiininomaisista asioista. Pystyt keskustelemaan ja kirjoittamaan esimerkiksi vapaa-ajastasi, päiväsi ohjelmasta, matkajärjestelyistä ja ostoksilla käymisestä. Osaat antaa ohjeita ja käskyjä, kuvailla lähiympäristöäsi ja ehdottaa tapaamista.

Sisältö

- Arkipäiväisen sanaston laajentaminen (esim. vaatteet, ulkonäkö, asuminen, adjektiivit, sää, matkajärjestelyt, paikat)
- Dialogeja arjen tilanteista ja vapaa-ajasta
- Peruskielioppia: verbien ja substantiivien astevaihtelu, imperatiivi, paikallissijat ja sanatyyppejä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kirjallinen ja suullinen koe, jatkuva arviointi

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Jyri Kemppainen
Vastuuopettaja

Jyri Kemppainen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know how to take usability into account in software engineering processes
- you know how to design simple user interfaces and evaluate them with general design guidelines and principles
- you have basic understanding and skills that a designer of interactive technologies needs in the job market
- you know how to analyse human-computer interaction from usability and user experience point of views
- you understand how usability and user experience measures could be reached with user-centred design approaches
- you know how to classify different kinds of devices and interaction styles between a human and a computer
- you are able to apply course content when designing and evaluating simple graphical user interfaces.

Sisältö

- Introduction to human-computer interaction and user-centred design methods
- Basic concepts, methods, and devices for interaction
- Usability and user experience
- Interaction devices and different types of user interfaces
- Design principles for user interfaces.
- Design and evaluation principles of graphical user interfaces.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Teppo Tarnanen
Vastuuopettaja

Teppo Tarnanen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you understand the basics of doing business and the economic significance of doing business
- you understand the importance of ICT as part of modern business
- you are able to use relevant business terms
- you are familiar with the basic concepts of marketing
- you know which things affect profitability and the formation of the result
- you are able to design, write and present a business plan based on customers' needs and including a proper assessment of profitability

Sisältö

- Business information management
- Vocabulary of business concepts and terms
- Marketing concept and communication
- Elements of successful business
- Profit margin and profitability
- Business plan
- Product and service concept

Opetusmenetelmät

- Business information management
- Vocabulary of business concepts and terms
- Marketing concept and communication
- Elements of successful business
- Profit margin and profitability
- Product and service concept
Students make a business plan in groups.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Jyri Kemppainen
 • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Jyri Kemppainen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know the main architectural building blocks and concepts of Information Technology Infrastructure Architecture
- you know the fundamental principles and structure of computer systems, including components, responsibilities and tasks of central processing unit
- you know the basic principles of operating systems, and their current development trends
- you recognize different end user devices and their functionality
- you are able to follow the development of computing devices.

Sisältö

- Basics of computer systems; components, responsibilities and tasks of central processing unit, computer memory and memory management, principles and functionality of operating systems; end user devices
- Basics IT infrastructure; model, networking, non-functional attributes (availability, performance, security), and architecture building blocks.

The course includes a self-learning component based on topics that extend the content covered during the course.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Jyri Kemppainen
Vastuuopettaja

Jyri Kemppainen

Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know what computing is
- you understand the different professional roles for computer professionals
- you understand the responsibility and risks of IT professional
- you know how information is presented, stored and processed using computers
- you understand what kind of problems computing can solve.

Sisältö

- Information, how it is presented and stored, as well as automatization of information processing
- Programming, programming languages, and how programming languages are used to create programs and software
- Modelling of information, databases and how information is managed
- Limits of computation
- Development, design and intelligent systems
- Roles and responsibilities of Information Technology professionals.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

24.01.2024 - 26.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ryhmät
 • ICNS24
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Tavoitteet

- you know what computing is
- you understand the different professional roles for computer professionals
- you understand the responsibility and risks of IT professional
- you know how information is presented, stored and processed using computers
- you understand what kind of problems computing can solve.

Sisältö

- Information, how it is presented and stored, as well as automatization of information processing
- Programming, programming languages, and how programming languages are used to create programs and software
- Modelling of information, databases and how information is managed
- Limits of computation
- Development, design and intelligent systems
- Roles and responsibilities of Information Technology professionals.

Aika ja paikka

Online course for Degree Programme in Information and Communication Technology between 25 January 2023 at 8 am (EET) and 27 February 2023 at 3 pm (EET) at Moodle platform.

Oppimateriaalit

Brookshear J. Glenn, Brylow Dennis: Computer Science An Overview (12th Edition) OR Brookshear J. Glenn, Brylow Dennis: Computer Science An Overview, Global Edition (12th Edition) OR Brookshear J. Glenn, Brylow Dennis: Computer Science An Overview, Global Edition ebook (12th Edition) OR newer editions of the book.

Opetusmenetelmät

Online entrance examinantion course for Degree Programme in Information and Communication Technology. Implemented in Moodle platform with contain lectures and materials aiming at the following learning outcomes:
- students know what computing is
- student understand the different professional roles for computer professionals
- student understand the responsibility and risks of IT professional
- student know how information is presented, stored and processed using computers
- student understand what kind of problems computing can solve.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

All exams are between 25 January and 27 February 2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

The evaluation is based on six online tests and two essays scored during the course. These are scored as follows:
- Two essays: 40 points, of which at least 15 must be obtained to pass the course.
- Six exams: each has a maximum score of 10 points and and student must get at least one point in each exam to pass the course.

Student must get at least 50 in order to pass the course.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 hours of self-study

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Jyri Kemppainen
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Jyri Kemppainen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know the used terminology in data security
- you understand the basics of data security
- you are able to analyse security threats, and to understands how they can be prevented
- you know how to assess the reliability and feasibility of different data security methods in various use cases.

Sisältö

- terminology in data security
- physical security
- cryptography
- authentication
- access control
- database security
- cloud security
- malicious software
- network security
- denial-of-service attacks
- firewalls, intrusion detection and prevention systems
- wireless security
- IoT device security
- organization's security policy
- security related regulations and legislation.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Jyri Kemppainen
Vastuuopettaja

Jyri Kemppainen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know the principles and practices of object-oriented programming (OOP)

Sisältö

- object-oriented paradigm and modelling
- classes and instances
- data encapsulation
- static and dynamic attributes and methods
- accessors and mutators
- inheritance
- polymorphism
- abstract classes
- interfaces
- aggregation and composition
- threads
- exceptions

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.08.2029

Ajoitus

31.08.2023 - 31.12.2029

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Joni Ranta
Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you learn to apply your knowledge and skills to real-life working situations in Finnish companies. The details of work depend on companies’ core business areas.

Sisältö

- Six months full-time ICT work in a Finnish company

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Information Technology (IC)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Radu Mariescu-Istodor
Vastuuopettaja

Radu Mariescu-Istodor

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you know how to design and implement a simple program with graphical user-interface with a programming language.

Sisältö

- Essential components of graphical user-interface
- Event-driven programming
- Record type
- Storing and reading data
- Error handling with exceptions
- File handling.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Information and Communication Technology
Opettaja
 • Heidi Vartiainen
Vastuuopettaja

Heidi Vartiainen

Ryhmät
 • ICNS23
  Insinööri (AMK), Information Technology, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

- you are aware of the essential cultural factors that affect interpersonal communication and multicultural teamwork
- you know basics of intercultural communication
- you know principles of group dynamics and teamwork.
- you are able to adjust your speech and communication style, and accommodate your behaviour to converge with a multicultural group.

Sisältö

- Experiential learning in workshops and pair and small-group assignments. The workshops require active attendance.
- A reflective learning diary (log) is required.

Opetusmenetelmät

- you are aware of the essential cultural factors that affect interpersonal communication and multicultural teamwork
- you know basics of intercultural communication
- you know principles of group dynamics and teamwork.
- you are able to adjust your speech and communication style, and accommodate your behaviour to converge with a multicultural group

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

The student who has completed equivalent extent of university studies in intercultural or cross-cultural communication can apply for RPL.

Lisätietoja opiskelijoille

- Experiential learning in workshops and pair and small-group assignments. The workshops require active attendance.
- A reflective learning diary (log) is required.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The student participates actively in workshops and contributes to group assignments.
The learning diary discusses the course content and topics and includes the student's own ideas and reflection.
The student demonstrates sufficient knowledge and understanding on the different factors involved in intercultural and interpersonal encounters and teamwork