Siirry suoraan sisältöön

Matkailun koulutus

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2024
Tunnus
(PRAS24)
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023
Tunnus
(PRAS23)
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
Tunnus
(PRAS22)
Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Aika ja paikka

22.8.2023.- 31.3.2023
- Verkossa
- Lähijaksoilla
- Itsenäisesti

Oppimateriaalit

- oppitunneilla osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

- Osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä.
- Tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat.
- Tunnet oman koulutuksesi ohjauksen toimijat ja osaat hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä.
- Osaat tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut.
- Kannat vastuuta omista opinnoistasi ja ammatillisesta kasvustasi sekä omasta opiskelukyvystä ja opiskeluhyvinvoinnista ja jaksamisesta.
- Ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä.
- Tunnet Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön ja osaat toimia hyvien tapojen ja työelämäkäytänteiden mukaan korkeakouluopiskelijana.
- Tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt.
- Hahmotat henkilökohtaisen opintosuunnitteluprosessin ja osaat tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (eHOPS).
- Opit arvioimaan omaa osaamistasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tunnet kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä. Urasuunnittelu alulle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Lähi- ja verkkotunteja 35 h
- Itsenäinen opiskelu 19 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Osallistuminen opetukseen ja infoihin,
- tehtävien suoritukset
- henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS) laatiminen
- kehityskeskustelun käyminen (syksy/kevät)
- Opala-kyselyyn vastaaminen.

- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Aika ja paikka

Verkossa ja lähipäivillä kampuksella
syyskuu 2023- toukokuu 2024

Oppimateriaalit

Opintojaksolla osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet:
Suunnittelet omaa tulevaisuuttasi työelämässä ja osaat tehdä valintoja omien ammatillisten ja uratavoitteiden saavuttamiseksi.

Ymmärrät opiskeluhyvinvoinnin merkityksen ja osaat ottaa huomioon opiskelukykyyn ja jaksamiseen vaikuttavat seikat, kuten opiskelutaitojen vahvistamisen, ajankäytön hallinnan ja elämänhallinnan.

Kykenet sietämään opintoihin liittyviin valintoihin ja tulevaisuuteen kuuluvaa epävarmuutta.

Osaat kehityskeskustelussa arvioida oman osaamisesi kehittymistä ja asettaa kehittymisellesi tavoitteita.

Keskeinen sisältö:
- työmahdollisuudet
- rekrytointiprosessiin tutustuminen

- työelämän käytäntöihin ja pelisääntöihin tutustuminen
- oman osaamisen sanoittaminen ja markkinointi
- urasuunnittelu
- kehityskeskustelu
- vierailukäynnit yrityksiin, vierailevat luennoitsijat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tunneilla annettujen tehtävien hyväksytysti suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Ammattilaiseksi kehittymisen syventäminen (1 op).
Osaat tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaa arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita. Osaat toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti. Osaat pitää huolta opiskeluhyvinvoinnistasi ja ymmärrät sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta. Osaat pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä. Osaat suunnitella oman ajankäyttösi ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät. Osaat antaa kehittävää palautetta. Verkostoituminen alan ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Ajankäytön hallinta. Omien opintojen ja tulevaisuuden ammatillisen osaamisen suunnittelu. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet. Kehityskeskustelu. Opiskeluhyvinvointi.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät
 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Kohti työelämää (1 op). Osaat pitää yllä työkykyäsi, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia. Osaat arvioida osaamistasi ja suunnitella osaamisesi kehittämistä. Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla. Osaat hakea oman alasi työelämäkontakteja ja tiedät oman alasi ja yleiset työelämän pelisäännöt. Olet tietoinen oman alasi ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

Työelämän vaatimukset. Ajankäytön hallinta. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet. Kehityskeskusteluun valmistautuminen. Opiskeluhyvinvointi -testi.

Aika ja paikka

Syksy 2023 noin 1x / kk verkkotunnit.
Tapaamiset Teamsissä:

Oppimateriaalit

Opintojaksolla osoitettu materiaali
Opintojaksolla oma Moodle.

Opetusmenetelmät

Kohti työelämää (1 op). Osaat pitää yllä työkykyäsi, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia. Osaat arvioida osaamistasi ja suunnitella osaamisesi kehittämistä. Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla. Osaat hakea oman alasi työelämäkontakteja ja tiedät oman alasi ja yleiset työelämän pelisäännöt. Olet tietoinen oman alasi ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö:
Työelämän vaatimukset. Ajankäytön hallinta. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet. Kehityskeskusteluun valmistautuminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tunti opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle
- Annettujen tehtävien tekeminen
- Kehityskeskusteluun valmistautuminen ja osallistuminen,
- Työnhaku- ja jatkokoulutussuunnitelmat.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 22.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Perehdyt alkoholijuomien anniskeluun liittyviin lakeihin ja asetuksiin.

Sisältö

- asetukset ja ohjesäännöt
- juomaryhmät
- ravintolassa tapahtuvan anniskelun keskeiset aiheet

Anniskelupassitodistusmaksu

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, Joensuu

Luennot
ke 1.11.2023 klo 12.30-14 luokka WÄR_222
ke 8.11.2023 klo 12.30-14 luokka WÄR-215

Oppimateriaalit

Alkoholijuomien anniskelu -ohje,
https://www.valvira.fi/documents/14444/221693/Alkoholijuomien_anniskelu.pdf/7eb96d8e-1be8-c5d8-c08f-950738a1a9a3

Opetusmenetelmät

Anniskelupassi myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen.
Valviran ohjeeseen (Alkoholijuomien anniskelu) on koottu anniskelua koskevat säännökset ja kokeeseen tulevat kysymykset on laadittu tämän ohjeen aineistosta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ke 15.11.2023 klo 12.30-13.30 luokka WÄR_Tu116
uusintakoe ke 29.11.2023 klo 12.30-13.30 luokka WÄR_212

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Anniskelupassin voi suorittaa vaihtoehtoisesti
1) osallistumalla lähipetukseen ja tenttiin tai
2) itsenäisesti opiskellen ja osallistumalla tenttiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Koetilaisuuteen ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anniskelupassikokeessa on 40 oikein/väärin -väittämää, joista 32 tulee olla vastattuna oikein.

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

06.02.2024 - 27.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Perehdyt alkoholijuomien anniskeluun liittyviin lakeihin ja asetuksiin.

Sisältö

- asetukset ja ohjesäännöt
- juomaryhmät
- ravintolassa tapahtuvan anniskelun keskeiset aiheet

Anniskelupassitodistusmaksu

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, Joensuu

Luento 6.2.2024 klo 14:15-15:45, Wärtsilä-kampus, luokka WÄR D116

Anniskelupassikoe 13.2.2024 klo 14:15-15:15, Wärtsilä-kampus, luokka WÄR D116
Uusintakoe 27.2.2024 klo 14-15, Wärtsilä-kampus, WÄR 100a

Oppimateriaalit

Alkoholijuomien anniskelu -ohje
https://valvira.fi/documents/152634019/163770440/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf/ede89222-3a6e-1bf4-7508-375345286a0a/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf?t=1692341825194

Opetusmenetelmät

Anniskelupassi myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen.
Valviran ohjeeseen (Alkoholijuomien anniskelu) on koottu anniskelua koskevat säännökset ja kokeeseen tulevat kysymykset on laadittu tämän ohjeen aineistosta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anniskelupassikoe 13.2.2024 klo 14:15-15:15
Uusintakoe 27.2.2024 klo 14

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Anniskelupassin voi suorittaa vaihtoehtoisesti
1) osallistumalla lähipetukseen ja kokeeseen tai
2) itsenäisesti opiskellen ja osallistumalla kokeeseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Koetilaisuuteen ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anniskelupassikokeessa on 40 oikein/väärin -väittämää, joista 32 tulee olla vastattuna oikein.

Ilmoittautumisaika

17.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Perehdyt alkoholijuomien anniskeluun liittyviin lakeihin ja asetuksiin.

Sisältö

- asetukset ja ohjesäännöt
- juomaryhmät
- ravintolassa tapahtuvan anniskelun keskeiset aiheet

Anniskelupassitodistusmaksu

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, Joensuu

Koe 7.5.2024 klo 12:30-13:30, luokka WÄR_100
Uusintakoe 14.5.2024, luokka WÄR D116

Oppimateriaalit

Alkoholijuomien anniskelu -ohje,
https://valvira.fi/documents/152634019/163770440/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf/ede89222-3a6e-1bf4-7508-375345286a0a/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf?t=1692341825194

Opetusmenetelmät

Anniskelupassi myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen.
Valviran ohjeeseen (Alkoholijuomien anniskelu) on koottu anniskelua koskevat säännökset ja kokeeseen tulevat kysymykset on laadittu tämän ohjeen aineistosta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe 7.5.2024 klo 12:30-13:30, luokka WÄR D116
Uusintakoe 14.5.2024 klo 14, luokka WÄR D116

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Anniskelupassikoe suoritetaan itsenäisesti opiskellen ja osallistumalla kokeeseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Kokeeseen ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus.
Anniskelupassitodistus maksaa 10 euroa, joka suoritetaan myöhemmin erillisen ohjeen mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anniskelupassikokeessa on 40 oikein/väärin -väittämää, joista 32 tulee olla vastattuna oikein.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Perehdyt alkoholijuomien anniskeluun liittyviin lakeihin ja asetuksiin.

Sisältö

- asetukset ja ohjesäännöt
- juomaryhmät
- ravintolassa tapahtuvan anniskelun keskeiset aiheet

Anniskelupassitodistusmaksu

Aika ja paikka

Tohmajärvi 30.11.2023

Oppimateriaalit

Alkoholijuomien anniskelu -ohje,
https://valvira.fi/documents/152634019/163770440/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf/ede89222-3a6e-1bf4-7508-375345286a0a/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf?t=1692341825194

Opetusmenetelmät

Anniskelupassi myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen.
Valviran ohjeeseen (Alkoholijuomien anniskelu) on koottu anniskelua koskevat säännökset ja kokeeseen tulevat kysymykset on laadittu tämän ohjeen aineistosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Kokeeseen ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokeessa on 40 oikein/väärin -väittämää, joista 32 tulee olla vastattuna oikein saadaksesi hyväksytty tulos.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Perehdyt alkoholijuomien anniskeluun liittyviin lakeihin ja asetuksiin.

Sisältö

- asetukset ja ohjesäännöt
- juomaryhmät
- ravintolassa tapahtuvan anniskelun keskeiset aiheet

Anniskelupassitodistusmaksu

Aika ja paikka

Nurmes, 14.2.2024 klo 11

Uusintamahdollisuus 27.2.2024 klo 14 Karelia-amk, Wärstilä-kampuksella

Oppimateriaalit

Alokoholijuomien anniskelu -ohje, Valvira

https://valvira.fi/documents/152634019/163770440/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf/ede89222-3a6e-1bf4-7508-375345286a0a/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf?t=1692341825194

Opetusmenetelmät

Anniskeluluvanhaltija ja hänen henkilökuntansa vastaavat siitä, että anniskelutoiminnassa noudatetaan alkoholilakia. Ravintola-alan toimijoiden on siten tunnettava anniskeluun liittyvät säännökset. Alkoholijuomien anniskeluohjeesta saat kattavan kokonaiskuvan anniskeluun liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaisten tulkinnoista.
Anniskelupassi myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valviran ohje luetaan itsenäisesti ja osalliminen kokeeseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Kokeeseen ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anniskelupassikokeessa on 40 oikein/väärin -väittämää, joista 32 tulee olla vastattuna oikein.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Aika ja paikka

S2
Wärtsilä-kampus
Verkkoluennot

Oppimateriaalit

Opintojakson aikana ilmoitettava materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakastyyppejä ja tuntee asiakkaan ostopäätösprosessin eri vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa hankkia tietoa eri matkailijatyypeistä ja ymmärtää kulttuurierojen vaikutukset matkailijakäyttäytymiseen.​

Sisältö:​

- Matkailijakäyttäytyminen​
- Asiakasymmärrys​
- Asiakaskeskeisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 5 op.
Opiskelijan osuus 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMISOSAAMINEN. Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja asiakkuuksien merkityksen. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti.

EETTISYYS. Opiskelija ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

KANSAINVÄLISYYS. Opiskelija osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden merkityksen matkailualalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija tunnistaa eri matkailijatyypit ja tuntee matkailijan ostopäätösprosessin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TIEDOT: Opiskelija osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä asianmukaisesti.

TAIDOT: Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja asianmukaisesti

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET: Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut huomioon. Opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TIEDOT: Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.

TAIDOT: Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella sekä osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET: Opiskelija osaa toimia ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi sekä osaa perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIEDOT: Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattikäsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

TAIDOT: Opiskelija osaa analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, Vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin toimintaympäristössä.

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET: Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi sekä osaa toimia ryhmässä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Aika ja paikka

Kevät 2024
Aloitus 9.1.2024 ja opintojakso päättyy 31.3.2024

Oppimateriaalit

Opintojakson aikana ilmoitettava materiaali

Anniskelupassin materiaali Alkoholijuominen anniskelu, Valviran ohje
https://valvira.fi/documents/152634019/163770440/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf/ede89222-3a6e-1bf4-7508-375345286a0a/Alkoholijuomien-anniskelu.pdf?t=1692341825194

Opetusmenetelmät

Opiskelija tuntee kotimaista sekä kansainvälistä ruoka- ja tapakulttuuria. Oppi tarjoilun perusteet, syventää alkoholilainsäädännön tuntemusta suorittamista anniskelupassin.

Keskeinen sisältö: Palvelukulttuuri, ruoka- ja alkoholijuomatuotteiden tuotetuntemus, asiakaspalvelutaidot, tapakulttuuri, kulttuurien tuntemus, anniskelupassi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anniskelupassin suorittaminen lähipäivillä 2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisempien opintojen hyväksiluku sovitaan erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt annettuja oppimistehtäviä. Hän ei osaa arvioida ryhmän tuottamaa materiaalia eikä toimintaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on perehtynyt alkoholijuomien tuotetuntemukseen ja tuntee keskeisiä käsitteitä. Hän osaa laatia oppimistehtäviä ja hyödyntää saamaansa tietopohjaa perustasolla. Hän osaa arvioida omaa ja ryhmän tuottamaa materiaalia sekä työskentelyä. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa määritellä alkoholijuomien tuotetuntemuksen keskeiset käsitteet ja teoriat hyvin. Hän osaa oppimistehtävissään toteuttaa ja soveltaa tietopohjaa. Hän osaa arvioida omaa ja ryhmän tuottamaa materiaalia sekä työskentelyä perustellusti. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa sekä osallistunut aktiivisesti tunneille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä alkoholijuomien tuotetuntemuksen keskeiset käsitteet ja teoriat kiitettävästi. Hän osaa oppimistehtävissään toteuttaa ja soveltaa kokonaisvaltaisesti tietopohjaa. Hän osaa arvioida omaa ja ryhmän tuottamaa materiaalia sekä työskentelyä kriittisesti sekä perustellusti. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa sekä osallistunut aktiivisesti tunneille

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

25.03.2024 - 25.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Teppo Tarnanen
 • Keijo Koskinen
Vastuuopettaja

Teppo Tarnanen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

The student 
* understands the importance and dimensions of corporate social responsibility
* understands the main factors affecting profitability in a tourism SME
* is able to analyse the profitability and social responsibility of a tourism SME and suggest recommendations for improvement

Sisältö

Business environment analysis (external analysis), including corporate social responsibility in tourism context.
Factors affecting profitability (internal analysis)
Cost-volume-profit analysis
Link between productivity and profitability
Seasonal variations as a challenge for business
Analysis of a predefined tourism business case

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 25.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Heini Lääperi
Vastuuopettaja

Heini Lääperi

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 25.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Heini Lääperi
Vastuuopettaja

Heini Lääperi

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Juha Pesonen
 • Jaana Pantsari
Vastuuopettaja

Jaana Pantsari

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

- Osaat antaa ensiapua virallisten ensiapu-ohjeiden mukaisesti
- Ymmärrät ensiavun merkityksen ja tunnet ensiavun keskeiset käsitteet sekä vammamekanismin merkityksen loukkaantuneen ensiavussa
- Osaat tehdä tilannearvion ja tarvittaessa hälyttää lisäapua sekä ottaa huomioon turvallisuustekijät ensiaputilanteissa
- Osaat antaa välitöntä ensiapua onnettomuustilanteissa sekä tavallisimmissa sairauskohtauksissa
- Osaat antaa hätäensiapua ja hallitset peruselvytyksen (vauva, lapsi, aikuinen) sekä osaat käyttää neuvovaa defibrillaattoria osana peruselvytystä
- Osaat seurata ensiapua tarvitsevan vointia
- Osaat antaa tietoa tapaturmien ehkäisystä

Sisältö

- Virallisten ensiapu-ohjeiden mukainen sisältö
- Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta
- Toiminta tapahtumapaikalla (onnettomuustilanne, sairauskohtaus)
- Potilaan tutkiminen ja vammamekanismi
- Peruselvytys neuvovan defibrillaattorin kanssa (vauva, lapsi, aikuinen)
- Ensiapu seuraavissa tilanteissa: Tajuttomuus, sairauskohtaukset, Verenvuodot ja sokki, Haavat, Murtumat, Pään ja kasvojen vammat, Nivelvammat ja tavalliset tapaturmat, Allerginen reaktio, Puremat ja myrkytykset, Palovammat, Henkinen tuki sekä Ensiavusta ensihoitoon

Oppimateriaalit

- Korte, H., Myllyrinne, K. 2017. Ensiapu. Suomen Punainen Risti.
- www.punainenristi.fi
- tai muu vastaava käypähoitoon ja virallisiin ohjeistuksiin perustuva Ensiapu- kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Ensiapu 1 op.
- Virallisen ensiapu-ohjeistuksen mukainen opetussisältö
- verkkokurssiosio ja tentti itsenäisenä suorituksena
- ensiapuharjoitustunnit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensiapu 1 op:
- verkkokurssiosion itsenäinen suorittaminen
- lähiopetus (harjoitukset) 8 h

Lisätietoja opiskelijoille

Ensiapu:
Karelia-amk:ssa Ensiapua opettavat opettajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja virallisia ensiapukouluttajia (ETK). Karelia-amk:ssa EA1(EA2)-kortteja ei enää käytetä. Ensiapu-opintojen hyväksytystä suorituksesta saa kurssin päätteeksi ilmaisen kirjallisen todistuksen.
Keväästä 2020 lähtien virallista ensiapu-koulutusta voi em. kriteerein opettaa muutkin organisaatio-/kouluttajatahot kuin SPR.

AHOT-asioista informoidaan lukukauden alussa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ensiapu: hyväksytty / hylätty
- verkkokurssiosion ja verkkotentin hyväksytty suorittaminen
- ensiapuharjoitustunneille osallistuminen

Lisätiedot

1.8.2023 alkaen SH10070 Ensiapu

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tarja Kupiainen

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

The student
- uses innovative and user centred methods to design services and to compose customer-oriented service paths with touchpoints planned in detail
- understands the significance of an individual's or group's values, motives, expectations, needs, desires, knowledge, skills, experiences, and perceptions in tourism productization processes

Sisältö

Service Design principles and methods. User centred planning and innovation processes. Productization of experiences.

Aika ja paikka

Kevät 2024, K2
Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Moritz, S. 2005. Service Design : Practical Access to an Evolving Field. Köln International School of Design. (PDF-file available)Schwartz, S. H. 2012. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Reading in Psychology and Culture, 2 (1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116Stickdorn, M. & Schneider, J. 2010. This is Service Design Thinking. Amsterdam: BIS Publishers. Further information: http://thisisservicedesignthinking.comPalvelumuotoilun työkalupakki. Prosessit ja työpajat. JAMK 1012. (PDF-tiedosto saatavilla)Other material provided by teachers.

Opetusmenetelmät

Learning objectives:
The student
- uses innovative and user centred methods to design services and to compose customer-oriented service paths with touchpoints planned in detail
- understands the significance of an individual's or group's values, motives, expectations, needs, desires, knowledge, skills, experiences, and perceptions in tourism productization processes

Learning Methods: Learning assignments

Core Content: Service Design principles and methods. User driven planning and innovation processes. Productization of experiences.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Guided studying 28 hours, independent studying 36 hours, working in groups 61 hours and peer evaluation 8 hours

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Performing tasks on time
Peer evaluation
Active participation in lessons and teamwork

Hylätty (0)

Not participating in teamwork
Not completing assignments or attending classes

Esitietovaatimukset

Tutkin ja kehitiän -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen opintojaksoa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Kaija Sankila
Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut vastuullisen roolin niin oman osaamisesi kehittämisessä kuin luotettavana oppimisyhteisön jäsenenä. Et pelkää virheiden tekemistä ja uskallat kysyä, jos et tiedä tai ymmärrä. Olet kehittänyt päättely- ja ongelmanratkaisutaitojasi ja löytänyt itsellesi tehokkaat tavat saavuttaa annetut tavoitteet.

Saksan perusteiden opintojakson jälkeen osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa saksaa.Ymmärrät lyhyitä suullisia ja kirjallisia lauseita ja ohjeita, joissa on tuttu aihepiiri.Osaat soveltaa oppimaasi sanastoa ja rakenteita suullisesti ja kirjallisesti omassa viestinnässäsi tutustumis- ja asioimistilanteissa. Osaat viestiessäsi käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä ja tarvittavia rakenteita. Tunnet perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuureista. Osaat pohtia työelämälähtöisesti omaa kielenoppimistasi kielitaidon jatkuvan kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö

Ääntämisen periaatteet, esittelyt, henkilötietojen kysyminen ja niistä kertominen: nimi, kansallisuus, ammatti, opinnot, perhe, harrastukset, kahvilassa/ravintolassa asioiminen, ostosten tekeminen. Artikkelit, kysymys ja väitelauseet, persoonapronominit, preesens, akkusatiivi, omistuspronominit, modaaliapuverbit, lukusanat/järjestysluvut, aakkoset, värit, kellonajat.

Aika ja paikka

Verkon välityksellä, Moodle ja verkkokokoustila.

Oppimateriaalit

Netzwerk neu A1.1 Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber et al. ISBN:978-3-12-607154-3 (esim Ad libris)
tai digikirjat Netzwerk neu A1.1 - Digitale Ausgabe (kurssikirja ja työkirja erikseen) suoraan kustantajan sivuilta

https://www.klett-sprachen.de/netzwerk-neu/r-1/605#reiter=titel&niveau=A1

Opetusmenetelmät

Etäopetus verkon välityksellä (n. 25t + suullisen näytön tentit) keskiviikkoisin klo 16-17:30
Itsenäistä ohjattua opiskelua kerran viikossa (25t) Moodlessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi Moodletenttiä opintojakson aikana (arvioidut tenttiajat vko 44-45 ja vko 50-51).
1. uusinta n. kahden viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. uusinta n. neljän viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. tenttiin ei voi osallistua, jos ensimmäinen ei ole hyväksytysti suoritettuna.
Tentteihin osallistumisen edellytys on Moodle-tehtävien hyväksytty suoritus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa osaamisen näytön kautta, jos opiskelijalla on aiempia saksan opintoja.
Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (kaija.sankila@karelia.fi), jolloin yksityiskohdista sovitaan yhdessä.
Käytännössä opiskelija tekee opintojakson tentit ja suulliset näytöt ryhmän mukana, mutta ei osallistu opetukseen.

Kerro, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut saksaa ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset. Katso osaamisen näytön ohjeet PAKKi-portaalista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan koko työmäärä 5op= n. 125t
lähitunnit ja suulliset näytöt n. 25t
ohjatut itseopiskelutehtävät n. 75t
itseopiskelu n. 25t

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja jatkuva näyttö
- moodletehtävät
- 2 tenttiä, (hyväksytyn raja 50%=1)
- suulliset näytöt
- työelämätaidot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tenttisuoritukset 50-60%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 50-60%, suulliset näytöt osoittavat valmistautumista ja viestintä on ymmärrettävää A1.1-tasolla. Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on asiallista ja tavoitteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tenttisuoritukset 70-80%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 70-80%, suulliset näytöt osoittavat hyvää valmistautumista ja viestintä on melko sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on hyvää ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen omaa kehittyvää kielitaitoa A1.1-tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tenttisuoritukset 80-90%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 80-90%, suulliset näytöt osoittavat erittäin hyvää valmistautumista ja viestintä on sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on erinomaista ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen opitun kielitaidon soveltavaa käyttöä A1.1-tasolla.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tarja Kupiainen
 • Hanna Vienonen
Vastuuopettaja

Hanna Vienonen

Ryhmät
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Aika ja paikka

Verkkototeutus Moodlessa.

Oppimateriaalit

Kerrotaan tarkemmin opintojakson aloituksessa ja tulee nähtäville Moodle-alustalle.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opit tuotteistamisen perusteet, eli idean kehittymisen ja kehittämisen prosessin kaupalliseksi tuotteeksi.

Opetusmenetelminä on tutustua yksilönä ja ryhmänä Moodlessa olevaan tietoperustaan (tallennetut asiantuntijaluennot ja muu oheismateriaali) ja suunnitella ja toteuttaa yksilötehtäviä ja kokoava ryhmätehtävä, jonka esitys on opintojakson lopulla. Lisäksi keskustelutehtävä verkossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kerrotaan tarkemmin opintojakson aloituksessa ja tulee nähtäville Moodle-alustalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kerrotaan tarkemmin opintojakson aloituksessa ja tulee nähtäville Moodle-alustalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 135 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Noudatetaan Karelia-ammattikorkeakoulun arviointia, tarkemmin esitellään opintojakson aloituksessa ja nämä tulevat näkyville Moodle-alustalle.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Kirsi-Marja Toivanen
Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Student
- is able to understand the concepts of culture and cultural diversity, and identify different worlds, behavioural codes and core values
- will outline basic assumptions about intercultural encounters and its meaning for intercultural learning with an institution-wide focus

Sisältö

Intercultural Communication. Cultural Diversity. Business Manners. Cross-Cultural Bias. Word tourism.

Oppimateriaalit

Lewis, R.D. 2006. When Cultures Collide. Managing Successfully Across Cultures. Brealey London. ISBN978-951-0-31566-8Handouts and other material provided by the teachers (in Moodle).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ks. edellä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa mikäli kevään lukujärjestykset ovat tuolloin tiedossa.

Kansainvälisyys

Opintojakso on avoin vaihto-opiskelijoille ja se voidaan suorittaa myös osana kv-vaihtoa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa samansisältöisellä ja -laajuisella opintojaksolla muussa korkeakoulussa, esimerkiksi ristiinopiskelun kautta Suomessa tai vaihdon aikana partnerioppilaitoksessa.
Opiskelija, joka tekee vaihto-opintoja ja/tai työharjoittelua ulkomailla, voi saada opintojaksosta suoritusmerkinnän myös mikäli hän kirjoittaa opintojakson aiheita käsittelevän raportin, joka perustuu sekä omiin kulttuurisiin havaintoihin että niiden käsitteelliseen pohdintaan. Opiskelijan tulee olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ennen lähtöä saadakseen tarkemmat raportointiohjeet. Raportti tulee palauttaa opettajalle kuukauden sisällä vaihdon tai harjoittelun päätyttyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopiskelu 20 t, pari- ja ryhmätyöskentely ja siihen liittyvät kirjalliset tehtävät ja suulliset esitykset 12 t, itsenäinen tiedonhankinta ja itseopiskelu 46 t, arviointi ja palaute 2 t

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kirjallinen koe 40%
pari- ja pienryhmätyöskentely ja sen tuotokset 30%
osaamisen jatkuva näyttö 30%

Hylätty (0)

Opiskelija ei pysty osoittamaan riittävää perehtyneisyyttä opiskeltavaan asiaan kirjallisessa tentissä. Hän ei esimerkiksi hallitse keskeisimpiä käsitteitä, eikä osaa soveltaa teoreettista tietoa esimerkkeihin.
Opiskelijan osallistuminen pari- ja ryhmätyöhön on riittämätöntä, eikä hänen panostaan ryhmän tuotokseen pystytä todentamaan vertaispalautteen ja opettajan havaintojen kautta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opintojakson teemoihin ja aihealueen tutkittuun tietoon kirjallisessa kokeessa. Opiskelija on aktiivinen keskustelija oppitunneilla ja osallistuu käytännön harjoituksiin. Hän osaa soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön case study -tehtävissä ja ryhmätyössä.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Teppo Tarnanen
 • Keijo Koskinen
Vastuuopettaja

Teppo Tarnanen

Ryhmät
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Hän osaa tilinpäätösasiakirjojen pohjalta arvioida yrityksen kasvua, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Hän osaa selvittää tuotteen tai palvelun kustannukset, hyödyntää erilaisia hinnoittelumenetelmiä ja arvioida tuotteiden, asiakkuuksien ja koko yrityksen kannattavuutta.
Hän osaa hyödyntää yrityksen talouden suunnitteluun tarkoitettuja budjetointi- ym. työkaluja.
Hän osaa laatia investointisuunnitelman matkailualan yritykselle ja arvioida sen kannattavuutta.

Sisältö

Tilinpäätöksen tulkinta.
Hinnoittelu lisäyslaskentaan ja toimintokustannuslaskentaan perustuen.
Myyntitulon jakautuminen verkostossa yrityksen, alihankkijoiden ja jakelutien välillä.
Varaston hallinta ja kannattavuus.
Budjetointi: tulosbudjetointi. Herkkyysanalyysi budjetoinnin apuna. Maksuvalmius, kassabudjetointi.
Investointien suunnittelu.

Opetusmenetelmät

Tilinpäätöksen tulkinta tilinpäätösasiakirjojen pohjalta: opiskelija osaa arvioida yrityksen kasvua, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta.
Opiskelija osaa selvittää tuotteen tai palvelun kustannukset, hyödyntää erilaisia hinnoittelumenetelmiä ja arvioida tuotteiden, asiakkuuksien ja koko yrityksen kannattavuutta.
Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen talouden suunnitteluun tarkoitettuja budjetointi- ym. työkaluja. Tulosbudjetointi. Maksuvalmius, kassabudjetointi. Varaston hallinta ja kannattavuus. Herkkyysanalyysi budjetoinnin apuna.
Myyntitulon jakautuminen verkostossa yrityksen, alihankkijoiden ja jakelutien välillä.
Opiskelija osaa laatia investointisuunnitelman matkailualan yritykselle ja arvioida investoinnin kannattavuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vertaisarviointi.
Itsearviointi.
Opintojakson arvosana muodostuu seuraavasti:
oppimistehtävät (50 %), harjoitustehtävä yrityksen tulosbudjetin laadinta (50 %).
Vertais- ja itsearviointi ovat oppimistehtäviä ja ne huomioidaan kokonaisarvioinnissa.
Arviointiasteikko 0 - 5.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Kaija Sankila
Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät
 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat viestiä saksan kielellä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa. Osaat sopia tapaamisia ja pystyt laatimaan yksinkertaisia viestejä. Tunnet saksankielisten maiden tapakulttuuria.

Sisältö

Työpäivän arkirutiinit, puhelinfraasit, asuminen, työurasta ja yrityksestä kertominen, ostostilanteet, terveys ja elämäntavat, sää, lomamatka ja nähtävyydet, tien neuvominen.

Aika ja paikka

Verkon välityksellä, Moodle ja verkkokokoustila.

Oppimateriaalit

- Netzwerk neu A1.2. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos - Nidottu, saksa, 2019
Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber, Paul Rusch
ISBN: 9783126071550
Ad libris

tai Netzwerk Neu A1.2 digikirjana Kursbuch und Übungsbuch erikseen.
https://www.klett-sprachen.de/netzwerk-neu/r-1/605#reiter=titel&niveau=A1

Opetusmenetelmät

Etäopetus verkon välityksellä (n. 24t + suullisen näytön tentit) keskiviikkoisin klo 14-15.30 välisenä aikana
Itsenäistä ohjattua opiskelua kerran viikossa (25t) Moodlessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi Moodletenttiä opintojakson aikana (arvioidut tenttiajat vko 44-45 ja vko 50-51).
1. uusinta n. kahden viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. uusinta n. neljän viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. tenttiin ei voi osallistua, jos ensimmäinen ei ole hyväksytysti suoritettuna.
Tentteihin osallistumisen edellytys on Moodle-tehtävien hyväksytty suoritus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa osaamisen näytön kautta, jos opiskelijalla on aiempia saksan opintoja.
Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (kaija.sankila@karelia.fi), jolloin yksityiskohdista sovitaan yhdessä.

Käytännössä opiskelija tekee opintojakson tentit ja suulliset näytöt ryhmän mukana, mutta ei osallistu opetukseen.

Kerro, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut saksaa ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset. Katso osaamisen näytön ohjeet PAKKi-portaalista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan koko työmäärä 5op= n. 125t
lähitunnit ja suulliset näytöt n. 25t
ohjatut itseopiskelutehtävät n. 75t
itseopiskelu n. 25t

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja jatkuva näyttö
- moodletehtävät
- 2 tenttiä, (hyväksytyn raja 50%=1)
- suulliset näytöt
- työelämätaidot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tenttisuoritukset 50-60%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 50-60%, suulliset näytöt osoittavat valmistautumista ja viestintä on ymmärrettävää A1.2-tasolla. Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on asiallista ja tavoitteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tenttisuoritukset 70-80%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 70-80%, suulliset näytöt osoittavat hyvää valmistautumista ja viestintä on melko sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on hyvää ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen omaa kehittyvää kielitaitoa A1.2-tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tenttisuoritukset 80-90%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 80-90%, suulliset näytöt osoittavat erittäin hyvää valmistautumista ja viestintä on sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on erinomaista ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen opitun kielitaidon soveltavaa käyttöä A1.2-tasolla.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Mikko Lahti
Vastuuopettaja

Mikko Lahti

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Aika ja paikka

Monimuoto- /verkkototeutus Kevät K1

Opetusmenetelmät

Sisältö:
Erilaiset majoitusmuodot. Majoitusyrityksen perustoiminnot ja –prosessit, tuotteet ja palvelut Sähköinen toimintaympäristö. Keskeiset majoitusalaa koskevat säädökset ja laatustandardit.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee erilaiset majoitusmuodot ja majoitusyritysten erilaiset toiminta-ajatukset ja liikeideat sekä perustyötehtävät. Osaa käyttää majoituspalveluihin liittyviä ammattikäsitteitä. Tuntee asiakkaan palveluprosessin ja toimialaan liittyvät keskeiset säädökset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi 0-5. Arvioinnin perusteet:

- Oppimistehtävä 1. Painokerroin 2

- Oppimistehtävä 2. Painokerroin 1

- Jatkuva näyttö eli opiskelijan aktiivisuus opetustilanteissa, vastuuntunto, huolellisuus ja järjestelmällisyys annettujen tehtävien suorittamisessa. Pk.1.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tarja Kupiainen
 • Mikko Lahti
Vastuuopettaja

Tarja Kupiainen

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Opetusmenetelmät

Keskeinen sisältö

Yritystoiminta matkailu- ja ravitsemisalalla
Matkailun ansaintalogiikka
Vieraanvaraisuudesta liiketoiminnaksi
Matkailualan keskeiset käsitteet
Matkailu kulttuurisena ilmiönä

Osaamistavoitteet

Tunnet keskeiset matkailualan keskeiset käsitteet.
Osaat kuvailla matkailua elinkeinona, palveluina ja ilmiönä.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Suorituksesi ovat puutteellisia tai et ole saavuttanut osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TIEDOT
* osaat kertoa, millaisia liiketoiminnan aloja matkailu- ja ravitsemisalan ovat

TAIDOT
* osaat matkailu- ja ravitsemialan keskeiset käsitteet
* tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan ansaintalogiikkoja
* osaat hakea matkailu- ja ravitsemisalalle olennaisia tietoja
* osaat toimia vastuullisesti
* olet suoriutunut opintojakson tehtävistä tyydyttävällä tasolla

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
* osaat toimia tavoitteellisesti ja olet suorittanut opintojakson tehtävät
* osaat toimia ryhmässä
* ymmärrät ammattieettiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TIEDOT
* osaat kertoa asiantuntevasti, millaisia liiketoiminnan aloja matkailu- ja ravitsemisalan ovat

TAIDOT
* osaat eritellä matkailu- ja ravitsemialan keskeisiä käsitteitä
* tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan ansaintalogiikat
* osaat itsenäisesti hakea matkailu- ja ravitsemisalalle olennaisia tietoja erilaisista lähteistä
* osaat toimia itsenäisesti ja vastuullisesti
* olet suoriutunut opintojakson tehtävistä hyvällä tasolla

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
* osaat toimia tavoitteellisesti ja olet suorittanut opintojakson tehtävät sovitussa aikataulussa
* osaat toimia ryhmässä edistäen ryhmän toimintaa
* ymmärrät ammattieettiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIEDOT
* osaat asiantuntevasti kertoa, millaisia liiketoiminnan aloja matkailu- ja ravitsemisalan ovat

TAIDOT
* osaat eritellä ja hyödyntää matkailu- ja ravitsemialan keskeisiä käsitteitä
* tunnistat ja osaat eritellä matkailu- ja ravitsemisalan ansaintalogiikat
* osaat itsenäisesti ja tuloksellsiesti hakea matkailu- ja ravitsemisalalle olennaisia tietoja erilaisista lähteistä
* osaat toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti
* olet suoriutunut opintojakson tehtävistä kiitettävällä tasolla

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
* osaat toimia tavoitteellisesti ja olet suorittanut opintojakson tehtävät sovitussa aikataulussa
* osaat toimia ryhmässä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
* ymmärrät ammattieettiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Mikko Lahti
Vastuuopettaja

Mikko Lahti

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Aika ja paikka

Monimuotototeutus Opintojakson aloitus lähijaksolla.

Opetusmenetelmät

Opintojakson keskeinen sisältö ja oppimistavoitteet:

Asiakaskokemuksen käsite ja asiakaskokemuksen muodostuminen.

Opiskelija ymmärtää mistä tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja osaa kuvata sitä.
Opiskelija ymmärtää palvelun laadun merkityksen yrityksen toiminnassa sekä asiakaskokemuksen muodostumisessa ja osaa arvioida palvelua analyyttisesti ja perustellusti.
Opiskelija tietää miten laadukas palvelukokemus muodostuu: palvelun laadun ulottuvuudet ja palvelun laadun kriteerit ja niihin vaikuttavat tekijät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: 0-5. Palautettavat suoritukset ja arvioinnin perusteet:

• Oppimistehtävä 1. Asiakaskokemuksen muodostumineen. Muistiinpanot. Painokerroin 2

• Oppimistehtävä 2. Essee. Palvelun laatu. Painokerroin 3

• Oppimistehtävä 3. Palvelupolku & Mystery Shopping. Painokerroin 3.

• Jatkuva näyttö eli opiskelijan läsnäolo ja aktiivisuus opetustilanteissa , vastuuntunto, huolellisuus ja järjestelmällisyys annettujen tehtävien suorittamisessa. Painokerroin 2.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Hanna Vienonen
Vastuuopettaja

Raija Ruusunen

Ryhmät
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Raija Ruusunen
 • Keijo Koskinen
Vastuuopettaja

Raija Ruusunen

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää matkailun tilastollisten tunnuslukujen merkityksen toimialan alueellista roolia ja tuloksellisuutta arvioitaessa
- ymmärtää matkailun suorat ja epäsuorat aluetaloudelliset vaikutukset
- osaa hankkia ja tuottaa tilastollista tietoa ja tehdä perusanalyysejä matkailun alueellisista tunnusluvuista
- osaa hankkia tietoa matkailun alueellista kehittämisestä
- tuntee matkailun kehittämisen keinot ja rahoituskanavat
- ymmärtää strategioiden, eri toimijoiden sekä hankkeiden roolin matkailun kehittämisessä Suomessa

Sisältö

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset, tilastot ja keskeiset tunnusluvut. Matkailun alueellisen kehittämisen toimintatavat ja toimijat, kehittämisen keinot ja rahoitus sekä matkailun kehittämisen tilanne eri alueilla Suomessa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Teppo Tarnanen
 • Keijo Koskinen
 • Mikko Lahti
Vastuuopettaja

Keijo Koskinen

Ryhmät
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee matkailun liikkeenjohdon tarvitsemat matemaattiset perusvalmiudet.
Hän ymmärtää ulkoisen laskentatoimen (kirjanpito) ja johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen tai yhdistyksen lyhyen ja pitkän tähtäyksen suunnittelun tukena. Hän ymmärtää kirjanpitolainsäädännön merkityksen ja kahdenkertaisen kirjanpidon idean. Hän ymmärtää yrityksen tilikauden tuloksen muodostumisen perusteet, arvonlisäverotuksen perusteet sekä tilintarkastuksen merkityksen.
Hän osaa selvittää tuotteen tai palvelun kustannukset, hinnoitella sen katetuottomenetelmällä ja arvioida tuotetason kannattavuutta.
Hän osaa hankkia aihealueeseen liittyviä lisätietoja sekä hyödyntää yritysneuvontaorganisaatioiden ja tilitoimistojen palveluita.

Sisältö

Matemaattisten perustaitojen kertaus.
Kirjanpidon perusteet. Tuloslaskelma ja tase. Arvonlisäverotus ja arvonlisäverolaskelmat.
Kustannuslaskenta ja katetuottohinnoittelu. Katetuottolaskenta: muuttuvat ja kiinteät kustannukset, kriittinen piste, varmuusmarginaali.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään matkailualan liiketoiminnan ominaispiirteisiin ja syvennetään ymmärrystä siitä, mihin alan yritysten liiketoiminnallinen menestys perustuu.

Keskeinen sisältö:
Liiketoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet.
Arvonlisäverotus ja arvonlisäverolaskelmat.
Hinnoittelumenetelmät.
Kustannuslaskenta ja katetuottohinnoittelu.
Katetuottolaskenta: muuttuvat ja kiinteät kustannukset.
Liiketoimintamallin suunnittelu Canvas-työkalulla.
Harjoitustehtävä liiketoimintamallin suunnittelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä opiskelijalle 135 tuntia, joka jakaantuu verkko-opetukseen, yritysvierailuun (virtuaalinen) sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vertaisarviointi.
Itsearviointi.
Opintojakson arvosana muodostuu seuraavasti:
jatkuva näyttö (20 %), oppimistehtävät (40 %), harjoitustehtävä liiketoimintamallin suunnittelu (40 %).

Vertais- ja itsearviointi ovat oppimistehtäviä ja ne huomioidaan kokonaisarvioinnissa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Keijo Koskinen
Vastuuopettaja

Raija Ruusunen

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää turvallisuuden keskeisen merkityksen matkailuelinkeinon ja siihen liittyvän palveluketjun menestymisen näkökulmasta. Opiskelija tietää turvallisuusjohtamisen eri osa-alueet matkailuyrityksessä ja ymmärtää yritystason turvallisuuskulttuurin rakentamisen merkityksen osana matkailutuotteiden laadunhallintajärjestelmää. Opiskelija tuntee matkailualan keskeiset vaaratekijät sekä oppii arvioimaan riskejä ja ennaltaehkäisemään vaara- ja onnettomuustilanteita omassa työympäristössään. Opiskelija tuntee keskeiset lainsäädännön velvoitteet matkailualalla ja osaa oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkakohtaisiin erityissäännöksiin sekä hankkia itsenäisesti lisätietoa turvallisuuden hallintaan liittyvistä kysymyksistä.

Sisältö

Matkailualan turvallisuusjohtamiseen liittyvä käsitteistö
Turvallisuusjohtamiseen liittyvät toimintamallit ja työkalut
Riskien arviointi ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy
Matkailualan turvallisuuspassin suorittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tarja Kupiainen
 • Tuija Kainulainen
 • Keijo Koskinen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida matkailutuotteita ja rakentaa matkailutuotteen tietyille asiakassegmenteille.

Sisältö

Osallistuminen Berliinin ITB-messuille. Kansainvälinen matkailutoiminta. B2B-markkinointi.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, syksy 2023-kevät 2024

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa arvioida matkailutuotteita ja rakentaa matkailutuotteen tietyille asiakassegmenteille.
Osallistuminen Berliinin ITB-messuille. Kansainvälinen matkailutoiminta. B2B-markkinointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Hanna Vienonen
Vastuuopettaja

Hanna Vienonen

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Projektioppiminen, tapahtumasuunnittelu.

Sisältö

Erilaisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

11 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Hanna Vienonen
 • Tuija Kainulainen
 • Mikko Lahti
Vastuuopettaja

Mikko Lahti

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää markkinoinnin osana yrityksen liiketoiminnan strategista kehittämistä
- osaa hankkia tietoa matkailun toimialasta ja matkailuyrityksen markkinoista
- osaa laatia verkkomarkkinoinnin menetelmiä ja keinoja hyödyntävän markkinointisuunnitelman matkailuyritykselle tai matkailutapahtumalle

Sisältö

Elämystalous, matkailijakäyttäytyminen, tuotekehityksen keskeisiä menetelmiä ja työkaluja, tuoteinnovaatioiden suojaaminen, immateriaaliset oikeudet. Markkinoinnin johtaminen osana matkailuyrityksen strategista kehittämistä, asiakkuuden hallinta, brändiarvon kehittäminen, verkkomarkkinointi, markkinointisuunnitelman laadinta matkailuyritykselle / matkailutapahtumalle.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, Syksy 2023

Opetusmenetelmät

Keskeinen sisältö:
Tuotteistamisen ja tuotekehityksen keskeiset menetelmät ja työkalut. Menetelmien ja tiedon vieminen käytäntöön. Tuoteinnovaatioiden suojaaminen, immateriaaliset oikeudet.
Revenue Management-perusteet.
Markkinoinnin suunnittelu matkailuyrityksessä, asiakasarvon ja kilpailuedun määrittely, tuote- ja hintapäätökset, markkinointiin liittyvät strategiset päätökset, viestinnällisten toimenpiteiden suunnittelu ja budjetointi, tulosten seuranta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan oppilaitoksen ulkopuoliselta toimeksiantajalta saatu oppimistehtävä /opiskelijaprojekti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: 0-5. Arvioinnin perusteet: Oppimistehtävät, jatkuva näyttö eli opiskelijan aktiivisuus opetustilanteissa, vastuuntunto, huolellisuus ja järjestelmällisyys annettujen tehtävien suorittamisessa. Toimiminen osana työryhmää.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tarja Kupiainen
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tarja Kupiainen

Ryhmät
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Aika ja paikka

S2

Oppimateriaalit

Tunneillä ilmoitettava oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Keskeinen sisältö: tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta

Osaamistavoitteet
Opiskelja
ymmärtää arvojen merkityksen matkailupalveluiden tuotteistamisprosessissa
osaa hyödyntää tuotteistamisessa erilaisia aineistojen keräämisen ja analysoinnin menetelmiä
osaa käyttää monipuolisesti tiettyjä tuotteistamisen innovatiivisia työkaluja ja soveltaa niitä käytäntöön

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, yhteensä 133 tuntia
lähi- ja verkkopetus 12 t
itsenäinen opiskelu ja työskentely 112 tuntia (sis. mm. luentotallenteita)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ovat opintojakson Moodle-alustalla.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Teppo Tarnanen
 • Tuija Kainulainen
 • Keijo Koskinen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Ihmisten johtaminen, ryhmädynamiikka, työkäyttäytyminen, johtajuuden ja työyhteisön kehittäminen.

Investointien suunnittelu.

Työsuojelulainsäädäntö ja työsuhdelainsäädäntö.

Sisältö

Ihmisten johtaminen, ryhmädynamiikka, työkäyttäytyminen, johtajuuden ja työyhteisön kehittäminen.Investointien suunnittelu. Työsuojelulainsäädäntö ja työsuhdelainsäädäntö.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3

Oppimateriaalit

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Ihmisten johtaminen, ryhmädynamiikka, työkäyttäytyminen, johtajuuden ja työyhteisön kehittäminen.

Investointien suunnittelu.

Työsuojelulainsäädäntö ja työsuhdelainsäädäntö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 56 h
Oppimistehtävät 56 h
Itsenäinen opiskelu 74
Arviointi ja palaute 3 h
7 op = 189 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki opintojaksolla annetut tehtävät on palautettu mutta joissain tehtäväosioissa on puutteita. Annetut tehtävät on palautuksessa käsitelty osittain pintapuolisesti. Opiskelija/ryhmä on osoittanut tehtävän/tehtävien suorituksen yhteydessä saavuttaneensa opintojaksolla annetut osaamistavoitteet niukasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki opintojaksolla annetut tehtävät on palautettu opintojakson päättymiseen mennessä. Palautetut tehtävät ovat annettujen ohjeiden mukaisesti tehtyjä.

Tehtäväpalautuksessa on tehdyn työn kuvauksen lisäksi arvioitu onnistumista ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija/ryhmä on osoittanut tehtävän/tehtävien suorituksen yhteydessä saavuttaneensa opintojaksolla annetut osaamistavoitteet.

Opiskelija on osoittanut vahvaa sitoutumista työskentelyn päämääriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki opintojaksolla annetut tehtävät on palautettu opintojakson päättymiseen mennessä. Palautetut tehtävät ovat annettujen ohjeiden mukaisesti tehtyjä.

Tehtävän palautuksessa on tehdyn työn kuvauksen lisäksi arvioitu onnistumista, asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä mahdollisesti ilmenneitä haasteita.

Tehtävässä on tehty laajaa ja itsenäistä tiedonhankintaa tai verkostoitumista aiheeseen liittyen. Opiskelija/ryhmä on osoittanut tehtävän/tehtävien suorituksen yhteydessä saavuttaneensa opintojaksolla annetut osaamistavoitteet ja osoittanut niiden syvällistä ammatillista osaamista.

Opiskelija on osoittanut vahvaa sitoutumista työskentelyn päämääriin.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Hanna Vienonen
Vastuuopettaja

Hanna Vienonen

Ryhmät
 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Opetusmenetelmät

Tähän opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä, vierailu matkamessujen ammattilaispäivään Helsingissä ja siellä muuta määriteltyä ohjelmaa (mm. opastettu kierros Kansallisoopperassa ja -baletissa) sekä loppuraportti. Tälle opintojaksolle saavat osallistua kaikki matkailun opiskelijat, paitsi ne, jotka olivat tällä reissulla mukana vuonna 2023.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tarja Kupiainen
 • Satu Saarinen
Vastuuopettaja

Johanna Järveläinen

Ryhmät
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat viestiä ottaen huomioon tilanteen, kanavan ja muut viestinnän osapuolet toimiessasi työ- tai muun yhteisön jäsenenä tai sen edustajana. Osaat toimia työyhteisön kokouksissa eri rooleissa. Tiedät, mitä osa-alueita yhteisön tai yrityksen viestintään kuuluu, ja osaat käyttää erilaisia kanavia sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä. Osaat suunnitella ja toteuttaa yritys- ja markkinointiviestintää monikanavaisesti.

Sisältö

Kurssi sisältää:
- yhteisö- ja yritysviestinnän perusteet: markkinointiviestintä, mediaviestintä, sidosryhmäviestintä, matkailuviestintä
- kokousmuistio
- mediatiedote
- kirjareferaatin laatiminen ja esittäminen paneelissa
- monikanavaisen viestintäsuunnitelman laatiminen ja esittäminen.

Muuta huomioitavaa: mahdolliset yritysvierailut, asiantuntijavierailijat.

Aika ja paikka

Verkko-opetus

Oppimateriaalit

Tunneilla ja Moodlessa osoitettu kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Oppimistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä tilanteen, kanavan ja muiden viestinnän osapuolten mukaisesti toimiessaan työyhteisön jäsenenä ja sen edustajana.
- tietää mitä osa-alueita yhteisön tai yrityksen viestintään kuuluu ja mikä merkitys niillä on yhteisö- tai yrityskuvan (brändin) syntymisessä ja tuotteen markkinoinnissa.
- osaa käyttää erilaisia kanavia sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä.
- osaa suunnitella ja toteuttaa yhteisö- ja markkinointiviestintää monikanavaisesti.
Keskeinen sisältö:
- yhteisön tai yrityksen viestinnän perusteet: markkinointiviestintä, mediaviestintä, digiajan viestintä, sidosryhmäviestintä, matkailuviestintä
- viestintä- ja markkinointikampanjan suunnittelu
- toteutuskelpoinen suunnitelma kampanjaksi
- markkinointimateriaalin tuottaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittamiseen hyväksytysti tulee olla palautettuna seuraavat tehtävät:
Kirjareferaatti ja esitys (tiimitehtävä)
Markkinointiviestintäsuunnitelma ja esitys (tiimitehtävä)
Oppimispäiväkirja sisältäen koonnit vierailuista sekä itse- ja vertaisarvioinnin
Tuntitehtävät ja aktiivisuus tunneilla otetaan huomioon arvioinnissa.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- tunnistaa erilaisia markkinointiviestinnän kohderyhmiä.
- tietää, mitä asioita viestintäsuunnitelma sisältää.
- tietää yritys- ja yhteisöviestinnän peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- osaa mukauttaa viestintää erilaisten kohderyhmien tarpeitten mukaisesti.
- osaa laatia tiimityönä tarkoituksenmukaisen ja käyttökelpoisen kampanjasuunnitelman.
- osaa kirjoittaa selkeitä ja sujuvia yhteisön tai yrityksen viestintään liittyviä tekstejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa hyödyntää viestinnässä erilaisia ratkaisuja ja perustella valintojaan.
- osaa soveltaa teoreettista tietämystään yhteisö- ja yritysviestinnässä.
- kykenee hyödyntämään lähdeaineistoja kriittisesti.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tarja Kupiainen
 • Olli Haapiainen
 • Tiina Simonen
Vastuuopettaja

Tarja Kupiainen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä tilanteen, kanavan ja muiden viestinnän osapuolten mukaisesti toimiessaan työyhteisön jäsenenä ja sen edustajana
- tietää mitä osa-alueita yhteisön tai yrityksen viestintään kuuluu ja mikä merkitys niillä on yhteisö- tai yrityskuvan (brändin) syntymisessä ja tuotteen markkinoinnissa
- osaa käyttää erilaisia kanavia sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä
- osaa suunnitella ja toteuttaa yhteisö- ja markkinointiviestintää monikanavaisesti

Sisältö

Yhteisön tai yrityksen viestinnän perusteet: markkinointiviestintä, mediaviestintä, digiajan viestintä, sidosryhmäviestintä, matkailuviestintä, viestintä- ja markkinointikampanjan suunnittelu, toteutuskelpoinen suunnitelma kampanjaksi, markkinointimateriaalin tuottaminen.

Aika ja paikka

Tikkarinne-kampus

Oppimateriaalit

Tunneilla osoitettu ja Moodlessa oleva kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Oppimistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä tilanteen, kanavan ja muiden viestinnän osapuolten mukaisesti toimiessaan työyhteisön jäsenenä ja sen edustajana.
- tietää mitä osa-alueita yhteisön tai yrityksen viestintään kuuluu ja mikä merkitys niillä on yhteisö- tai yrityskuvan (brändin) syntymisessä ja tuotteen markkinoinnissa.
- osaa käyttää erilaisia kanavia sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä.
- osaa suunnitella ja toteuttaa yhteisö- ja markkinointiviestintää monikanavaisesti.
Keskeinen sisältö:
- yhteisön tai yrityksen viestinnän perusteet: markkinointiviestintä, mediaviestintä, digiajan viestintä, sidosryhmäviestintä, matkailuviestintä
- viestintä- ja markkinointikanavat
- toteuttamiskelpoisen viestintäsuunnitelman tuottaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittamiseen hyväksytysti tulee olla palautettuna seuraavat tehtävät:
Kirjareferaatti ja esitys (tiimitehtävä)
Viestintäsuunnitelma ja esitys (tiimitehtävä)
Oppimispäiväkirja sisältäen koonnit vierailuista sekä itse- ja vertaisarvioinnin
Tuntitehtävät ja aktiivisuus tunneilla otetaan huomioon arvioinnissa.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- tunnistaa erilaisia markkinointiviestinnän kohderyhmiä.
- tietää, mitä asioita viestintäsuunnitelma sisältää.
- tietää yritys- ja yhteisöviestinnän peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- osaa mukauttaa viestintää erilaisten kohderyhmien tarpeitten mukaisesti.
- osaa laatia tiimityönä tarkoituksenmukaisen ja käyttökelpoisen kampanjasuunnitelman.
- osaa kirjoittaa selkeitä ja sujuvia yhteisön tai yrityksen viestintään liittyviä tekstejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa hyödyntää viestinnässä erilaisia ratkaisuja ja perustella valintojaan.
- osaa soveltaa teoreettista tietämystään yhteisö- ja yritysviestinnässä.
- kykenee hyödyntämään lähdeaineistoja kriittisesti.
Englanniksi
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

02.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
 • Hanna Vienonen
 • Tuija Kainulainen
 • Mikko Lahti
Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Aika ja paikka

Huhtikuu-elokuu 2024 välisenä aikana

Opetusmenetelmät

Sisältö:
- osallistuminen harjoitteluinfoihin + palautekeskusteluun
- Opiskelija tutustuu harjoittelun tavoitteisiin ja matkailun koulutusalan harjoittelukäytäntöihin ja asettaa henkilökohtaiset tavoitteet harjoittelulle oman osaamisen ja urakehityksen näkökulmasta.
- Opiskelija etsii harjoittelupaikan.
- Opiskelija hyväksyttää harjoittelupaikan opinto-ohjaajalla tai opettajatuutorilla, jonka jälkeen se hyväksytään vielä matkailun kokouksessa.

- Hyväksynnän jälkeen opiskelija vie harjoittelupaikan tiedot Workseed-järjestelmään (kirjautuminen Kareliatunnuksilla), josta lähtee sähköposti ja linkki Workseediin harjoittelupaikan ohjaajalle.
- Tämän jälkeen opiskelija täyttää harjoittelusopimuksen sähköisesti Workseedissä.
- Harjoittelija, työpaikan harjoitteluohjaaja ja harjoittelua ohjaava opettaja hyväksyvät sopimuksen sähköisesti Workseedissä.
- Harjoittelusopimuksen hyväksymisen yhteydessä sovitaan harjoittelun tavoitteista ja työtehtävistä.
- Harjoittelun alussa opiskelija ja työnantajan edustaja (yleensä harjoitteluohjaaja) pitävät aloituspalaverin, jossa sovitaan harjoittelun tavoitteista.
- Tavoitesuunnitelma palautetaan Moodleen/Workseediin kahden viikon kuluessa harjoittelun alkamisesta. Opiskelija perehdyttää harjoitteluohjaajan Workseedin käyttöön.
- Opiskelija, työpaikan harjoitteluohjaaja ja harjoittelua ohjaava opettaja sopivat kehityskeskusteluajankohdasta (pidetään harjoittelun puolivälissä). Opiskelija tekee muistion käydystä keskustelusta ja palauttaa sen Moodleen/ Workseediin viikon kuluessa käydystä keskustelusta. Kehityskeskustelu voidaan käydä harjoittelupaikassa, koululla tai Teamsin välityksellä.
- Harjoittelun lopussa opiskelija ja työpaikan harjoitteluohjaaja käyvät harjoittelun loppukeskustelun. Tarvittaessa keskusteluun voidaan kutsua myös harjoittelua ohjaava opettaja.
- Harjoittelun päätyttyä opiskelija palauttaa Workseediin ohjeistuksen mukaisen raportin ja työtodistuskopion (liitteenä) kahden viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä. Ohjeet raporttiin Workseedissä.
- Opiskelija, harjoitteluohjaaja ja harjoittelun ohjaava opettaja tekevät harjoittelun arvioinnit Workseediin. Harjoittelun ohjaava opettaja tarkistaa ja arvioi harjoitteluraportin ja vie arvosanan Peppiin.

Osaaminen: Opiskelija tutustuu ja osallistuu alan työntekijätasoisiin työtehtäviin kotimaassa tai ulkomailla. Hän osaa asettaa harjoittelulle tavoitteet, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja urasuunnitelmaa. Opiskelija saa monipuoliset valmiudet työskennellä alan työtehtävissä. Hän osaa toimia oma-aloitteisesti, yhteistyökykyisesti ja sitoutuneesti. Opiskelija tuntee harjoitteluorganisaation, sen työtehtävät ja osaa toimia vastuullisesti osana työyhteisöä. Opiskelija osaa käyttää alalla vaadittavaa teknologiaa, tunnistaa harjoittelupaikan asiakasryhmät ja osaa palvella heitä vähintäänkin yhdellä vieraalla kielellä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työpaikoilla kotimaassa tai ulkomailla.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista tehdä ulkomailla.
Neuvottelu harjoittelupaikasta etukäteen kv-koordinaattorin kanssa.
Kv-harjoittelusta info syksyllä 2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu 15 op
405 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

- Ammatillisen osaamisen kasvu
- Henkilökohtaisten osaamistavoitteiden toteutuminen
- Työelämätaidot
- Vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaidot
- Sitoutuneisuus ja työmotivaatio
- Ajankäytön hallinta
- Oma-aloitteisuus ja itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija, harjoitteluohjaaja ja harjoittelun ohjaava opettaja tekevät harjoittelun arvioinnit Workseediin. Harjoittelun ohjaava opettaja tarkistaa ja arvioi harjoitteluraportin ja vie arvosanan Peppiin.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Satu Saarinen
Vastuuopettaja

Johanna Järveläinen

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Osaat käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissäsi. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Osaat myös arvioida omaa viestintäosaamistasi.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
- asiakirjastandardi ja opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
- referointi ja viittaustekniikka
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki
- kielenhuoltoa.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 16 tuntia, pääasiassa verkossa. Lisäksi itsenäistä työskentelyä. Ryhmätyöraportit esitellään yhteisillä oppitunneilla (6h) Matkailu- ja ravintola-alan toimintaympäristö -opintojakson kanssa.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään Moodle-ympäristöä. Opintojaksolla kirjoitettavan ryhmätyöraportin tekeminen edellyttää myös itsenäistä tiedonhakua.

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Osaat käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissäsi. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Osaat myös arvioida omaa viestintäosaamistasi.

Opintojakso sisältää:
- korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
- asiakirjastandardi ja opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
- referointi ja viittaustekniikka
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki
- kielenhuoltoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä. Opintojakso sisältää 16 tuntia kontaktiopetusta ja 6 tuntia ryhmätyöraporttien esittelyä. Lisäksi 59 tuntia itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu etäopetukseen aktiivisesti. Opiskelija noudattaa aikatauluja ja tekee annetut tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti Matkailualue-raportin kirjoittamiseen ja sen esittelyyn ryhmässä.

Hylätty: Opiskelija ei osallistu etäopetukseen. Opiskelija ei tee annettuja tehtäviä ajallaan tai tehtävissä ei ole noudatettu tehtävänantoa. Opiskelija ei osallistu Matkailualue-raportin kirjoittamiseen eikä ole läsnä sen esittelyssä.

Lisätietoja opiskelijoille

Huom.! Kurssi integroidaan Restonomin digitaidot- ja Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö -opintojaksoihin. Digitaitojen kurssilla hankitaan valmiuksia raportin ulkoasun muotoiluun. Ryhmätyön aiheet tulevat Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö -opintojaksolta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Huom.! Kurssi integroidaan Restonomin digitaidot- ja Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö -opintojaksoihin.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
 • Mikko Lahti
Vastuuopettaja

Mikko Lahti

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Aika ja paikka

9.1.-31.3.2024
Verkkoluennot
Lähipäivät:
1. lähipäivät 23.-25.1.2024
2. lähipäivät 20.2.-22.2.2024
3. lähipäivät 20.-21.3.2024
Itsenäinen työskentely
Tehtävät

Oppimateriaalit

Opettajien tunneilla osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Sisältö:
Ravitsemispalveluiden tuottaminen, alueellinen ruokakulttuuri, erityisruokavaliot, hygieniaosaaminen, vastuullinen palvelun tuotanto.

Osaaminen:
Opiskelija osaa tuottaa ravitsemispalveluita turvallisesti, vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti sekä arvioida ravitsemispalveluiden laatua ja kannattavuutta.

Opintojaksolla suoritetaan hygieniapassi. Ne joilla jo hygieniapassi, ahotointi hygieniapassin suorittamisen osalta.

Huomioitava:
- Käytännön harjoitteet lähiopiskeluna
- Teoriaopinnot lähi- ja verkkototeutuksena
- AHOT-näyttösuoritukset (aiemmat opinnot ja työkokemus)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

04.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tarja Kupiainen
Vastuuopettaja

Raija Ruusunen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Opetusmenetelmät

This course focuses on responsible tourism and how to communicate it. Interest in responsible tourism services has grown in recent years, but information on responsible tourism services is scarce or entrepreneurs are unable to communicate them in such a way as to appeal to the ordinary consumer. This is a challenge for future tourism professionals.

Learning outcomes
After this course, you will have the knowledge to tell your customers about responsible choices. You will also learn about what responsible communication in tourism means in general.

After the course you can:
Identify essential principles in responsible communication in tourism
Explain in an understandable way what sustainability in tourism means in practice

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
 • Teppo Tarnanen
Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Aika ja paikka

- Syyskuu-marraskuu 2023
- Lähiopetustunteja Wärtsilä-kampuksella
- Verkko-opetusta Collaboratessa
- Itsenäistä opiskelua verkossa

Oppimateriaalit

- Opintojaksolla osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

- Wordin, excel ja PowePointin käyttö
- Moodlen käyttö
- Teamsin ja Collaboraten käyttö
- Peppi liitännäisineen,
- Talousmatematiikan perusteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla on oltava oma tietokone, jossa on kamera ja mikrofoni.
Riittävän hyvä nettiyhteys

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen tunneille
- Tehtävien hyväksytysti suorittaminen
- Tenttien hyväksytysti suorittaminen

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Liisa Sandvall
 • Heini Lääperi
Vastuuopettaja

Liisa Sandvall

Ryhmät
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija kykenee toimimaan matkailun toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä matkailualan asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti työelämän tilanteissa. Opiskelija vahvistaa oman ammattialansa sanaston hallintaa.

Sisältö

Omista opinnoista kertominen, oman alan työympäristö ja työtehtävät, työelämävalmiudet: CV, työpaikkahakemus; sähköpostiviestintä, puhelintilanteet, asiakaspalvelutilanteet (hotelli, ravintola, matkatoimisto), vieraiden isännöinti, ammattialan sanasto, matkailualan ajankohtaiset ilmiöt.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Marita Suomalainen
 • Heini Lääperi
Vastuuopettaja

Heini Lääperi

Ryhmät
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat toimia matkailualan pohjoismaisissa toimintaympäristöissä. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä matkailualan asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti työelämän tilanteissa. Ymmärrät kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoa. Vahvistat oman ammattialasi sanaston hallintaa.

Sisältö

Itsestä, opinnoista ja työkokemuksesta kertominen, työnhaku. Työpaikan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet: asiakaspalvelu, yritysvierailu, tuotteiden ja palveluiden esittely ja markkinointi, pohjoismaisten kulttuurien välinen viestintä

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, Wärtsilä kampus ja Moodle oppimisalusta

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali ja ohjeistus Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Osaat toimia matkailualan pohjoismaisissa toimintaympäristöissä. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä matkailualan asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti työelämän tilanteissa. Ymmärrät kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoa. Vahvistat oman ammattialasi sanaston hallintaa.

Sisältö
Itsestä, opinnoista ja työkokemuksesta kertominen, työnhaku. Työpaikan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet: asiakaspalvelu, yritysvierailu, tuotteiden ja palveluiden esittely ja markkinointi, pohjoismaisten kulttuurien välinen viestintä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa, kaksi uusintakertaa sopimuksen mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 opintopistettä = 81 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5
Kirjallinen koe, suullinen esitys ja aktiivinen osallistuminen (80%) kontaktiopetukseen verkossa ja luokassa.

Hylätty (0)

Osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.
Teksti ei ole kirjoittajan omaa, vaan se on kopioitua tai käännöskoneen tuottamaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aihetta on käsitelty tehtävänannon mukaisesti, mutta melko suppeasti ja yksipuolisesti.   
Teksti etenee ajoittain epäloogisesti ja lauseet ovat irrallisia.  
 Lukijan ja tilanteen huomioon ottaminen on vähäistä (tyyli ja ilmaisut).   
Viesti välittyy, vaikka kielelliset ilmaisut ovat yksinkertaisia ja virheitä esiintyy.
Tekstin viimeistely on tehty tyydyttävästi (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).
Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena hyvin (sanakirjat, oikoluku).   

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa.   
Teksti etenee kohtalaisen loogisesti, mutta sidosteisuudessa (kappalejako, koheesio) on pieniä puutteita.  
Pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Teksti on pääosin lukijaystävällistä, mutta aina oletetun lukijan osaamistasoa ei ole otettu huomioon (esim. termien määrittely) .
Kieli on melko sujuvaa, selkeää ja melko virheetöntä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi esiintyä virheitä.   Lauserakenteet ja ammattisanasto riittävät viestin välittämiseen melko hyvin.  
Teksti on viimeistelty hyvin (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).
Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena erinomaisesti (sanakirjat, oikoluku).   

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa ja vastaa täysin tehtävänantoa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista, sidosteista ja monipuolista.    
Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä ja ottaa kohderyhmän huomioon.
Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisia lähteitä tilanteen ja tehtävän vaatimalla tavalla oman tekstin tuottamisen tukena.
Opiskelijan oma kirjallinen tuotos on sujuvaa ja hän käyttää apuvälineitä harkitusti. 
Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Lauserakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanaston hallinta on erinomaista. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa, mutta ne eivät johda väärinymmärryksiin. 
Teksti on viimeistelty erinomaisesti (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
Kirjoittaja pystyy vakuuttamaan lukijan asiantuntemuksestaan.   

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • roo.sv
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Marita Suomalainen
Vastuuopettaja

Marita Suomalainen

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija kehittää edelleen viestintä- vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja matkailualan terminologian osaamistaan selviytyäkseen matkailualan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pohjoismaisessa toimintaympäristössä. Opiskelija ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoa. Opiskelija osaa esitellä matkailualan eri toimintaympäristöjä, kuten esim. ravintolan, matkailukeskuksen tai majoituspalveluja tarjoavan yrityksen toimintaa liikkeenjohdon näkökulmasta. Opiskelija osaa esitellä ja markkinoida sekä paikallisia että kotimaan keskeisiä matkailukohteita ja keskustella Suomen kulttuuriin liittyvistä asioista. Opiskelija osaa lukea oman ammattialansa tekstejä, mm. tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä.

Sisältö

Matkan järjestäminen (neuvottelutaidot, kirjeenvaihto), ohjelma- ja kongressipalvelut, oman ammattialan tekstien lukeminen ja referoiminen, Pohjois-Karjala- ja Suomi-tietous, Pohjoismaiden kulttuuriin tutustuminen, ammattisanastoa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
 • Tuija Kainulainen
 • Mikko Lahti
Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja kehittää ammatillisia valmiuksiaan, harjaannuttaa työn suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistaitojaan, syventää taloushallintoon, asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä syventää esimiestyössä tarvittavia yhteistyötaitoja.

Sisältö

Harjoittelupaikan hankkiminen ja sopimuksen tekeminen, tavoiteohjelman laatiminen yhdessä harjoittelupaikan kanssa, asiantuntija-/esimiestasoiset matkailualan työtehtävät, raportointi.

Aika ja paikka

Tammi-helmikuu / kesä / syksy, opiskelijan HOPS:n mukaan.
Harjoittelun pituus 2 kuukautta.
Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan ja hyväksyttää sen opolla tai opettajatuutorilla.

Opetusmenetelmät

Syventävän harjoittelun tavoitteena on syventää aikaisemmissa opinnoissa hankittuja ammatillisia valmiuksia, harjaannuttaa työn suunnittelua, palvelu-toimintojen johtamis- ja kehittämisosaamista sekä esimiestyössä tarvittavia yhteistyötaitoja. Lisäksi opiskelija syventää markkinointi-, liiketoiminta- ja tuotteistamisosaamistaan työelämässä.

Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja neuvottelee harjoittelun ajankohdasta sekä hyväksyttää harjoittelupaikan opinto-ohjaajalla tai opettajatuutorilla. Tämän jälkeen opiskelija vie harjoittelupaikan tiedot matkailun Moodleen. Harjoittelupaikka hyväksytään lisäksi matkailun kokouksessa. Ennen harjoitteluun menoa opiskelija laatii 3 harjoittelusopimusta, jonka allekirjoittaa ensin harjoitteluvastaava (opinto-ohjaaja). Tämän jälkeen opiskelija vie harjoittelusopimukset allekirjoitettavaksi harjoittelupaikkaan ja allekirjoittaa sopimuksen myös itse. Tämän jälkeen opiskelija toimittaa harjoittelusopimukset kullekin harjoittelun osapuolelle. Harjoittelusopimus voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti. Ennen harjoittelua opiskelija saa mukaansa harjoitteluaineiston

Opiskelija pitää harjoittelusta työaikakirjanpitoa ja harjoittelun alussa laatii harjoittelupaikan ohjaajan kanssa tavoiteohjelman ja tallentaa sen Moodleen. Harjoittelun päätyttyä opiskelija kirjoittaa harjoitteluajastaan raportin annetun ohjeen mukaisesti (opinäytetyön ohjeilla). Harjoittelun puolivälissä pidetään harjoittelun välikeskustelu (harjoittelupaikassa, oppilaitoksessa tai Teamsissä), jossa ovat mukana harjoittelija, työpaikan harjoittelun ohjaaja ja harjoittelua ohjaava opettaja.
Harjoittelun päätyttyä, 2 viikon kuluessa opiskelija palauttaa raportin,todistuskopion sekä työaikakirjanpidon Moodleen.

Harjoittelun keskeinen sisältö: asiantuntija-/esimiestasoiset matkailualan työtehtävät, tavoiteohjelma ja raportointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toteuttaa ja kehittää ammatillisia valmiuksiaan, harjaannuttaa työn suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistaitojaan, syventää taloushallintoon, asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä syventää esimiestyössä tarvittavia yhteistyötaitoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutetaan työelämässä, opiskelijan itse hankkimassa harjoittelupaikassa.

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi tehdä myös ulkomaan kohteissa. Tästä etukäteen neuvottelut kv-koordinaattorin/ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitteluinfot ja palaute 5h,
kirjalliset tehtävät 15 h,
työskentely harjoittelupaikassa 300 h,
yhteensä 320 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelumenestystä arvioitaessa seurataan opiskelijan:
- asennoitumista työhön
- suunnittelu- ja organisointitaitoja
- työnjohtamista ja työnhallintaa
- yhteistyökykyä ja käyttäytymistä
- palvelu- ja laatuajattelun hallintaa
- yrittäjyyttä/taloudellisuutta toiminnoissa

Kirjallinen arvointi asteikolla 0 - 5.

Hylätty (0)

Opiskelija:
- ei hallitse riittävästi ammattityötään
- asennoituu ammattialaa ja asiakkaita kohtaa kielteisesti tai välinpitämättömästi
- on poissa syytä selvittämättä
- lyö laimin asiakkaan ja työympäristön työturvallisuuden (esim. huumaavien aineiden väärinkäyttö, epärehellisyys)
- ei suoriudu ammattialaansa liittyvistä raportoinneista tai muista kirjallisista tehtävistä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija:
- suhtautuu yleensä melko asiallisesti työhön, työyhteisöön ja annettuihin tehtäviin, pyrkii välttelemään tiettyjä työtehtäviä
- tarvitsee ohjausta ja valvontaa työnjohto- ja suunnittelutehtävissä sekä ammattityössä, työn joutuisuus tyydyttävää, pystyy tarvittaessa itsenäiseen työskentelyyn, joskin suhtautuu työhän epävarmasti
- pystyy näkemään omassa työskentelyssään kehittämistarpeita sekä pystyy hahmottamaan joltain osa-alueelta kehittämistarpeita työpaikassa
- käyttäytyy asiallisesti ja yleensä ystävällisesti, neuvottelu- ja palvelutilanteissa ei aina hahmota kokonaisuutta työyhteisön ja asiakkaan kannalta
- tarvitsee ohjausta taloudellisten laskelmien käytössä, ei kykene määrätietoiseen ja jatkuvaan laatutietoisuuteen toiminnoissaan
- raporttien laatiminen ja kirjallisista tehtävistä suoriutuminen vaatii melko paljon ohjausta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija:
- suhtautuu työhön asiallisesti ja kiinnostuneesti, on oppimishaluinen, tarvittaessa ottaa hoitaakseen laaja-alaisempia valmiuksia vaativia tehtäviä
- hallitsee hyvää suunnittelu- ja järjestelykykyä, työskentelee melko tehokkaasti ja oma-aloitteisesti, suunnittelussa tai työn tuloksissa voi esiintyä epätarkkuutta
- selviytyy yleensä työnjohtoon, suunnitteluun ja ammattityöhön kuuluvista tehtävistä itsenäisesti, on vastuuntuntoinen ja luotettava, osoittaa tarvittaessa kykyä kantaa vastuuta laajemminkin
- selviytyy hyvin raporttien laatimisesta ja harjoittelupaikan antamista kirjallisista tehtävistä
- pyrkii arvioimaan ja kehittämään omaa työtään, pystyy antamaan palautetta työyhteisön toimintojen kehittämiseksi
- noudattaa ohjeita ja tekee annetut tehtävät osoittaen yhteistyö- ja neuvottelutaitoa, käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti, pyrkii huolehtimaan asiakkaista
- pystyy tarvittaessa käyttämään vaihtoehtolaskelmia päätöksenteon tukena osoittaen laatutietoisuutta toiminnoissaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- suhtautuu työhön innostuneesti, osoittaa oppimis- ja soveltamishalua laaja-alaisesti ammattialaansa kohtaan, on kiinnostunut ja halukas tekemään kai-kenlaisia tehtäviä
- hallitsee kokonaisvaltaista suunnittelu- ja järjestelykykyä, tekee työtä oma-aloitteisesti ja joustavasti, asettaa myös itse tavoitteita ja saavuttaa ne
- suoriutuu itsenäisesti työnjohtoon, suunnitteluun ja ammattityöhön kuuluvista tehtävistä, pyrkii luomaan ja ylläpitämään kannustavaa ilmapiiriä työpaikalla, kantaa vastuuta työyksikön kannalta
- arvioi ja pyrkii kehittämään omaa työtään, osaa antaa työyksikön kannalta rakentavaa ja kehittävää palautetta
- on yhteistyö- ja neuvottelutaitoinen esimiesten, työntekijöiden ja asiakkaan kanssa, suhtautuu ja käyttäytyy ystävällisesti ja myönteisesti asiakkaita ja työyhteisöä kohtaan, työskentelee joustavasti ja tavoitteellisesti, huolehtii omalta osaltaan asiakkaista
- kykenee suunnitelmalliseen ja taloudelliseen toimintaan ja resurssien käyttöön, käyttää tarvittaessa vaihtoehtolaskelmia päätöksenteon apuna, osoittaa asiallista riskinottokykyä ja luovuuttaan, on laatutietoinen
- selviytyy raporttien laatimisesta ja harjoittelupaikan antamista kirjallisista tehtävistä kiitettävästi

Ilmoittautumisaika

18.08.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Maria Iltola
Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mallinnuksen hyödyt tapahtuman rakentamisessa, visualisoinnissa ja viestinnässä
- hallitsee SketchUp for Web 3d-ohjelman perustoimintoja tapahtuman aluesuunnittelun näkökulmasta
- osaa tehdä ohjelmalla yksinkertaista aluesuunnittelua, mm. piirtää aluekartan 2d-kuvana tai halutessaan 3d-mallina
- saa riittävät valmiudet jatkaa ja laajentaa ohjelman käyttöä tapahtuma-alueiden mallintamisessa tulevaisuudessa

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt mallinnusohjelman käyttöön tapahtuman aluesuunnittelussa. Opit käyttämään selaimessa toimivan, yksityiskäytössä maksuttoman SketchUp for Web 3d-ohjelman perustoimintoja ja tekemään sillä yksinkertaista aluesuunnittelua. Sovellat osaamistasi joko olemassa olevan tai kuvitteellisen tapahtuma-alueen piirtämisessä sekä 3d-mallintamisessa.

Ohjelman avulla voit kokeilla ja muokata helposti eri elementtien sijaintia tapahtuma-alueella, aina oikeilla mitoilla. Voit piirtää ohjelmalla esim. pelastussuunnitelman liitteeksi vaadittavan pohjakartan tai muun opaskartan tai visualisoida sitä 3d-mallin muodossa yhteistyökumppaneille.

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka voit suorittaa oman aikataulusi mukaan. Opiskelet ohjelman käyttöä itsenäisesti ohjeiden ja opetustallenteiden avulla sekä sovellat oppimaasi harjoitustehtävissä.

Koulutus on suunnattu tapahtuma-alan toimijoille ja alasta kiinnostuneille. Ohjelman opiskelu ja käyttäminen edellyttää sujuvaa tietokoneen peruskäyttötaitoa, mutta ei muuta erityisosaamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustallenteet ja ohjeet 2h
Piirtämisen ja mallinnuksen harjoittelu 25h
Yhteensä 27h =1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on tuotettu yhteistyössä Minna Nirkko Innoska OY:n kanssa.
Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi.
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävän ohjeiden mukainen suorittaminen ja palauttaminen.

Ilmoittautumisaika

06.10.2023 - 20.10.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 20.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 100

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Keijo Koskinen
Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- tiedät tapahtumien järjestämiseen liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä sen asettamat vaatimukset tapahtuman toteutuksen suunnittelulle
- tiedostat ja tunnistat tapahtuman järjestämiseen liittyvät turvallisuusriskit
- tiedät ja osaat soveltaa käytännössä keskeisiä turvallisuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä työkaluja
- osaat suunnitella ja tarvittaessa toteuttaa kriisitilanteen viestinnän vastuullisesti

Sisältö

Tällä opintojaksolla saat tietoa tapahtuman turvallisuuteen sekä turvallisuus- ja kriisiviestintään liittyvistä asioista.

Opintojaksolla perehdyt mm. seuraaviin teemoihin:
- Kuluttajapalvelujen turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö
- Turvallisuusriskien tunnistaminen tietopohjaisesti
- Turvallisuuden mittaaminen ja analysointi
- Tapahtuman kriisiviestintä ja kriisiviestintäsuunnitelma

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa matkailualan turvallisuuspassi -kortti (Matupa).

Oppimateriaalit

Turisti Turvassa -oppikirja. Toimitetaan erikseen tilauksesta. Huom! Oppikirja on maksullinen. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, jonka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti.
Opintojaksolla on videoluentoja ja digitaalista lähdeaineistoa.

Opintojaksoon sisältyy Matkailualan turvallisuuspassi (Matupa) kokeen suorittaminen. Kokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista eli kurssin oppimäärän voit suorittaa ilman koetta tekemällä vaaditut tehtävät myös Matupa-osiosta.

Mikäli haluat itsellesi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in myöntämän matkailulan turvallisuuspassi-kortin, on sen edellytyksenä turvallisuuspassi kokeen suorittaminen hyväksytyksi. Kortin suorittaminen on maksullista ja kokeen järjestämisen ajankohta ilmoitetaan erikseen opintojakson verkkoalustalla. Koe suoritetaan Joensuussa. Huom! Kokeeseen ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on laajuudeltaan 3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu itsenäisestä oppimateriaaliin tutustumisesta sekä valmentavien tehtävien tekemisestä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiin.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi.
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021 - 31.12.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on laajuudeltaan 3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu itsenäisestä oppimateriaaliin tutustumisesta sekä valmentavien tehtävien tekemisestä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiin.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi.
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021 - 31.12.2023.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

14 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Tuula Ikonen
 • Hanna Vienonen
 • Tuija Kainulainen
 • Mikko Lahti
Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Aika ja paikka

Harjoittelu on opetussuunnitelmassa toisen vuoden keväässä, mutta harjoittelun voi suorittaa, kun perusharjoittelu on suoritettu tai se on ahotoitu aiemmalla osaamisella.
Harjoittelu suoritetaan matkailu- ja ravitsemisalan työpaikoilla.

Opetusmenetelmät

Täydentävä harjoittelu on omaa osaamista täydentävä harjoittelu, ja se voidaan tehdä joko kotimaassa tai ulkomailla.
Työtehtävät ovat työntekijätasoisia matkailu- ja ravitsemisalan työtehtäviä. Harjoittelu voidaan tehdä myös hankkeissa.

Opiskelija asettaa harjoittelulle tavoitteet, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua. Tavoiteohjelma laaditaan yhdessä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa.
Harjoittelu lisää ja monipuolistaa opiskelijan alan osaamista ja antaa valmiuksia työskennellä alan työtehtävissä.

Harjoittelun puolivälissä pidetään harjoittelun arviointikeskustelu, jossa paikalla opiskelija, harjoittelupaikan ohjaaja ja ohjaava opettaja.
Oman osaamisen reflektointi ja ammatillisen osaamisen kehittäminen opiskelijan urasuunnitelman mukaan.

Harjoittelun jälkeen opiskelijan palauttaa harjoitteluraportin ja työtodistuksen Workseediin.

Osaaminen: Opiskelija syventää tai laajentaa osaamistaan joko kotimaan tai ulkomaan harjoittelussa. Harjoittelu tukee opiskelijan urasuunnittelua, vahvistaa kansainvälistä osaamista, kielitaitoa ja alan ammatilista osaamista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan Mara-alan työpaikoilla Suomessa tai ulkomailla.

Harjoittelu suoritetaan eri paikassa kuin perusharjoittelu.

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Täydentävä harjoittelu on 14 op eli 378 tuntia opiskelijan työtä (1 op = 27 h)
Harjoittelun pituus on noin 10 viikkoa (viikkotyöaika 37,5 h/ viikko)

Lisätietoja opiskelijoille

- Opiskelija osallistuu harjoitteluinfoihin ja palautekeskusteluihin
- Opiskelija etsii harjoittelupaikan
- Opiskelija esittää harjoittelupaikan opinto-ohjaajlle tai opettajatuutorille
- Kun harjoittelupaikka on hyväksytty, opiskelija aloittaa harjoitteluprosessin Workseed-harjoittelujärjestelmässä ja kutsuu harjoittelupaikan ohjaajan järjestelmään.
- Opiskelija kirjaa harjoittelun tiedot Workseediin, jonne myös harjoittelusopimus kirjautuu.
- Workseedissä tapahtuu kaikki harjoittelun ohjaukseen ja dokumentointiin liittyvät asiat.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty- hylätty.
Harjoittelun arvioi: opiskelija, harjoittelun ohjaaja ja ohjaava opettaja.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Riitta Hyttinen
Vastuuopettaja

Riitta Hyttinen

Ryhmät
 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- selviydyt suullisesti yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä työntekijänä että matkailijana,
- puhuttelet kohteliaasti, kysyt ja kerrot tarpeistasi ja toiveistasi,
- kuvailet lyhyesti palveluita ja tuotteita,
- vastaat asiointitilanteissa yksinkertaisiin kysymyksiin ja esität vastaavia kysymyksiä muille,
- käytät kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä,
- kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: lyhyen kuvauksen itsestäsi ja harrastuksistasi sekä mieltymyksistäsi, kuvauksen palveluista, ruokalistan, pienen matkaohjelman,
- ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista,
- ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä yksinkertaisista lyhyistä asiointilanteista.

Sisältö

Opiskelet ja opit venäjää sekä lähiopetustunneilla että itsenäisesti työskennellen. Lähiopetustunneilla harjoittelet kuuntelemista ja simuloit pieniä asiointitilanteita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. Tehtävillä vahvistat sekä puhumisen että kuullunymmärtämisen taitoja. Lähiopiskelun lisäksi suoritat viikoittain lukemis-, kirjoittamis- ja tiedonhakutehtäviä, joissa sovellat lähiopiskelussa hankittuja taitoja. Pohdit myös omaa opiskeluasi ja oppimistasi.

Viestintätilanteet
- itsestä kertominen: harrastukset, käyntikohteet, mieltymykset, omistaminen, mennyt/nykyinen/ tuleva tekeminen,
- tien neuvominen kartan avulla,
- palvelujen sijainti, aukiolot ja kuvailu,
- julkinen liikenne ja liikkuminen: meneminen ja lähteminen,
- puhelinkieltä (perusfraaseja),
- säästä kertominen,
- ostostilanteet: pikkuhankinnat,
-asioiminen ravintolassa, majoittuminen hotelliin tai mökkiin,

- ajanmääreet ja juhlakulttuuri: viikonpäivät, kuukaudet, päivämäärät, suomalaisten ja venäläisten juhlapäivät,
- ruokailu- ja ravintolatilanteet, venäläinen ruokakulttuuri,
- numerot -1999
- venäläisen viestintäkulttuurin piirteitä: sinuttelu/teitittely, puhuttelu ja nimien käyttörakenteet,
- yksikön akkusatiivi (elolliset ja elottomat subst. ja pers. pron),
- adjektiivien komparatiivi ja superlatiivi,
- liikeverbi "mennä",
- modaalisuus: voi/ saa; ei voi/saa,
- yksikön genetiivi (subst. yksikkö sekä pers.pron.),
- järjestysluvut (nominatiivi),
- verbien preteriti (mennyt aika) ja (liitto) futuuri,
-instrumentaali (subst. yksikkö sekä pers.pron.).

Oppimateriaalit

Alestalo, M. 2020. Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1. Helsinki: Finn Lectura. Huomaathan, että vain tämä uusin painos käy.
Opettajan laatima ja kokoama materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta verkossa n. 26 tuntia, lisäksi palautettavia etätehtäviä ja itseopiskelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syyslukukauden tenttikerrat sovitaan opintojakson alettua.

Syksyn 2023 toteutuksen tenttejä voi uusia ja korottaa kevätlukukaudella 2024 kaksi kertaa. Sen jälkeen noudatetaan syksyn 2024 toteutuksen vaatimuksia ja tenttiaikataulua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua vastaavaa osaamista (ks. opintojakson sisältö ja tavoitteet), ota yhteyttä opintojakson opettajaan ennen opintojakson alkamista mahdollista AHOT-osaamisen näyttöä varten. Kerro sähköpostissa, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut venäjää ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

N. 26 tuntia lähityöskentelyä, testejä ja palautetta, loppu tuntia etä- ja itsenäistä työskentelyä (ennakko- ja kertaustehtävät, tiedonhankinta, testeihin kertaaminen).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi kirjallista osatenttiä (25 % kukin), suullinen testi (25 %), ns. jatkuva näyttö näyttö (25 %).
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.
Opintojakson osittainen suorittaminen ei ole mahdollista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osallistut puhetilanteisiin mutta viestintäsi on katkonaista ja hidasta. Yrität kiertää viestintävaikeudet käyttämällä ei-kielellisiä keinoja tai turvautumalla muihin kieliin. Tarvitset runsaasti puhekumppanin apua. Lisäharjoittelu on tarpeen sanaston hallinnan, rakenteiden osaamisen ja ääntämisen parantamiseksi.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Pystyt puhumaan ymmärrettävästi ja selviydyt kohtalaisesti käsitellyistä tilanteista. Puhekumppanin apu on tarpeen. Viestinnässäsi on ajoittain epäröintiä. Sanaston ja rakenteiden käytössäsi sekä ääntämisessäsi on parannettavaa.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Pystyt ilmaisemaan itseäsi sujuvasti ja osallistumaan suulliseen keskusteluun käsitellyistä aiheista. Osallistut tilanteisiin aktiivisesti. Osaat käyttää eri tilanteissa sopivaa kieltä ja vaihtelevia idiomaattisia ilmauksia. Ääntämisesi on lähes virheetöntä.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Matkailun koulutus
Opettaja
 • Janne Häyrinen
 • Riitta Hyttinen
Vastuuopettaja

Riitta Hyttinen

Ryhmät
 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
 • PRAS23
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2023
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa (käsin) venäjää.

Selviydyt suullisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tutustumis- ja asiointitilanteissa:
-esittäydyt ja esittelet muita
-kuvailet yksinkertaisesti omaa taustaasi ja välittömiä tarpeitasi
-vastaat sinua koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja esität vastaavia kysymyksiä muille
-käytät kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä
-kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: pienen henkilökuvan, kuvauksen päivän toimista, postikortin matkoilta sekä lyhyen kuvauksen liittyen paikkakunnan palveluihin
-ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista
-ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä yksinkertaisista lyhyistä vuoropuheluista

Sisältö

Opiskelet ja opit venäjän perusteita sekä lähiopetustunneilla että itsenäisesti työskennellen.

Lähiopetustunneilla harjoittelet itsestä kertomista ja simuloit pieniä asiointitilanteita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. Tehtävillä vahvistat sekä puhumisen että kuullunymmärtämisen taitoja.
Lähiopiskelun lisäksi suoritat viikoittain lukemis-, kirjoittamis- ja tiedonhakutehtäviä, joissa sovellat lähiopiskelussa hankittuja taitoja. Pohdit myös omaa kielenopiskeluasi ja oppimistasi.

Viestintätilanteet
Henkilötietojen kertominen ja kyseleminen: nimet, kansallisuus, ammatti, ikä, perhe, kielitaito, harrastukset, mielipiteet ja mieltymykset.
Palveluiden ja tuotteiden tiedusteleminen ja kuvaaminen: saatavuus, sijainti, aukioloajat, ominaisuudet, hinta.
Peruspuhelinfraasit.
Tapaamisen sopiminen.
Kahvilassa asioiminen ja pikkuostosten tekeminen.
Venäläisen viestintäkulttuurin piirteitä: sinuttelu/teitittely, puhuttelu ja nimien käyttö.

Rakenteet
-venäläiset aakkoset: ääntäminen ja intonaatio,
-lukeminen ja kirjoittaminen (käsin)
-substantiivien suku ja adjektiivien sukupäätteet
-persoonapronominit, possessiivipronominit ja omistusrakenne
-substantiivien yksikön prepositionaali ja akkusatiivi
-substantiivien ja adjektiivien yksikön ja monikon nominatiivimuoto
-adverbit
-verbin perusmuoto ja preesenstaivutus
-numerot 1-199
-ajanilmaisuja: kellonajat (virallinen tapa) ja viikonpäivät

Aika ja paikka

Syys-joulukuu, verkkototeutus.
Ryhmä yhdistetään TOP-opintojen Venäjän perusteet, iltaryhmä -toteutukseen.
Verkkkotunnit kerran viikossa ke,
Myös ma voi osallistua TOP-ryhmälle aikataulutetuillt verkkotunneille tai opiskella samat asiat itsenäisesti.

Oppimateriaalit

-Alestalo, M. 2020. Kafe Piter 1 — venäjää taitotasolle A1. Helsinki: Finn Lectura. Huomaathan, että vain tämä tai uudempi painos käy.
-Opettajan kokoama Moodle-materiaali.
Oppikirja on tällä opintojaksolla pakollinen väline.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajat sovitaan yhdessä opintojakson alettua.

Syksyn 2023 toteutuksen tenttejä voi uusia kaksi kertaa kevätlukukauden 2024 kuluessa. Sen jälkeen suoritukset tehdään syksyn 2024 toteutuksen vaatimuksilla ja mukana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tämän opintojakson voi tehdä myös osallistumalla TOP-opintojen päiväryhmään, KP10006-3003 Venäjän perusteet, jonka lähiopetus järjestetään ti ja to klo 12.30-14 Wärtsilä-kampuksella.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua vastaavaa osaamista (ks. opintojakson sisältö ja tavoitteet), ota yhteyttä opintojakson opettajaan mahdollista AHOT-suoritusta, osaamisen näyttöä varten. Kerro sähköpostissa, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut venäjää ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op eli n. 135 tuntia: verkkotunteja on n. 52 tuntia (2 x 1,5 tuntia/ viikko), loppu etä- ja itseopiskelua.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kolme kirjallista osatenttiä (20 % kukin), suullinen paritesti (20 %), ns. pitkä näyttö (20 %).

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Opintojakson osittainen suorittaminen ei ole mahdollista

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kolme kirjallista osatenttiä (20 % kukin), suullinen paritesti (20 %), ns. pitkä näyttö (20 %).

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Opintojakson osittainen suorittaminen ei ole mahdollista

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Pystyt puhumaan ymmärrettävästi ja selviydyt kohtalaisesti käsitellyistä tilanteista. Puhekumppanin apu on tarpeen. Viestinnässäsi on ajoittain epäröintiä. Sanaston ja rakenteiden käytössäsi sekä ääntämisessäsi on parannettavaa.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Pystyt ilmaisemaan itseäsi sujuvasti ja osallistumaan suulliseen keskusteluun käsitellyistä aiheista. Osallistut tilanteisiin aktiivisesti. Osaat käyttää eri tilanteissa sopivaa kieltä ja vaihtelevia idiomaattisia ilmauksia. Ääntämisesi on lähes virheetöntä.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.