Siirry suoraan sisältöön

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka

Laajuus:
240 op

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2024
Tunnus
(IENS24)
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023
Tunnus
(IENS23)
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022
Tunnus
(IENS22)
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021
Tunnus
(IENS21)
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020
Tunnus
(BIYNS20)
Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Esko Tiainen
Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- osaat lukea matemaattista tekstiä
- osaat ratkaista yhtälöitä
- osaat geometrian peruslainalaisuudet
- osaat vektorilaskennan ja matriisilaskenna perusteet
- osaat käyttää matemaattisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää oman alan sovelluksissa

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- lausekkeiden sievennys
- yhtälöt
- yhtälöryhmät
- verrannollisuus
- prosenttilaskenta
- sini- ja kosinilause
- vektorilaskentaa
- logaritmi- ja eksponenttifunktiot
- trigonometriset funktiot

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka, Edita. ISBN 978-951-37-6352-7

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Tossavainen
Vastuuopettaja

Tarmo Tossavainen

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tunnet ja tunnistat tärkeimmät mikrobiryhmät, niiden elinympäristövaatimukset ja lisääntymisen, merkityksen erityyppisissä ekosysteemeissä sekä osaat mikroskoopin avulla tunnistamaan yleisimpiä mikrobeja ja mikrobiryhmiä. Hallitset erityyppisten vesimikrobien näytteenoton ja näytteiden käsittelyn perusteet maastossa ja laboratoriossa ja osaat alustavan taksonien tunnistuksen sekä kykenet sen perusteella arvioimaan vesiekosysteemin tilan esimerkiksi kunnostus- ja hoitosuunnittelun erääksi perustaksi. Osaat laatia tieteellisen raportin rakennetta noudattavan ja sen kritiikkiä kestävän tutkimus- ja suunnitteluraportin oman kenttä- ja laboratorio- ja valmisaineiston perusteella.

Sisältö

Mikrobien taksonomian ja ekologian perusteet. Mikrobien hyödyntäminen erityyppisissä puhdistusprosesseissa, biokaasutuotannossa ja ekosysteemin tilan määrittämisessä. Standardien mukainen vesiekosysteemien mikrobieliöiden näytteenoton suunnittelu ja toteutus sekä näytteiden käsittely maastossa ja laboratoriossa ja alustava taksonien tunnistus ja niiden indikaattoriarvon ja biodiversiteetin arviointi. Tutkimus- ja suunnitteluraportin laadinta omien kenttä- ja laboratoriomittausten sekä valmisaineistojen perusteella tieteellisen raportin rakennetta noudattaen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

You learn how to design and carry out (qualitative) community consultations on different energy aspects, taking the communities needs and environment into account. You are able to conduct and present feasibility analyses for energy systems. You are able to connect legislative frameworks to research knowledge and the needs of the community. You understand decentralised renewable energy and energy storage technologies and you know how to apply this information into real-life systems as well as justify and defend your choices. You will also be able to apply integrated landscape approaches to your work.

Sisältö

The main contents of this course include:

- Community consultations by utilising qualitative methods
- Decentralised renewable energy technologies
- Energy storages
- Feasibility analyses for energy systems
- Including integrated landscape approach into the content (utilisation of geographic information system in energy planning)

Aika ja paikka

Classroom teaching, energy laboratory working, study visits

Oppimateriaalit

All the materials are collected on Moodle-platform.

Opetusmenetelmät

In this course you will be applying different kind of applied research methods like energy audits and feasibility analyses. You will get familiar with different kind of decentralised renewable energy technologies and how to utilise them on a community level. During this course you will work as a team and you will be solving renewable energy related case from working life.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Project work will be done in working life collaboration.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

This course is 5 ECTS which corresponds to 135 hours work load for a student.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation criterias will be presented at the beginning of the course.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

12.04.2024 - 15.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari Hautala
 • Anniina Kontiokorpi
 • Kaija Saramäki
Vastuuopettaja

Kaija Saramäki

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Markus Huhtinen
 • Tarmo Tossavainen
Vastuuopettaja

Markus Huhtinen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opit käyttämään paikkatietojärjestelmiä tiedon hakuun, tiedon analysointiin ja myös tuottamaan omaa paikkatietoaineistoa. Opit myös yhdistämään erilähteisiä aineistoja erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja käyttämään ohjelmistoja eri alustoilla julkaistavien karttojen tuottamiseen.
Paikkatietojärjestelmien käyttäjän tulee myös tuntea kartoituksen perusteita, kuten erilaiset karttaprojektio- ja koordinaattijärjestelmät sekä karttojen ja paikkatiedon visualisoinnin periaatteet.

Sisältö

Kartoituksen perusteet: projektiot ja koordinaatistot.
Paikkatiedon tietotyypit; paikkatieto, ominaisuustieto. Vektori- ja rasteritietomalli.
Paikalliset ja verkon avulla tavoitettavat paikkatietoaineistot.
Kyselyt ominaisuus- ja sijaintitiedon perusteella.
Paikkatiedon visualisoinnin perusteet; mitta-asteikot ja teemakartat.
Yksinkertaisten paikkatietoaineistojen digitointi ja editointi, GPS-havaintojen tuonti järjestelmiin.
Rasterianalyysit; jatkuvien pintojen interpolointi, korkeusmalli, rastereihin kohdistuvat kyselyt.
Käytettävä ohjelmisto ArcGIS (2022)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Kilpeläinen
Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Oppija osaa puupelletin ja hakkeen valmistuksen ja laadun arvioinnin. Hän osaa kiinteän polttoaineen kattilan säädön, huoltotoimenpiteet ja savukaasujen pitoisuusmittauksen sekä lämpölaitoksen teho- ja hyötysuhdemittaukset. Oppija osaa bioöljyn puristuksen ja esteröinnin laitteiden käytön sekä biojalostuksessa käytettävän laitteiston turvallisuusnäkökohdat. Oppija osaa LVI-töiden turvallisen työkulttuurin ja perustekniikan.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan työpajatyöskentelynä ja yritysvierailuina. Jaksolla tutustutetaan yleismpiin metalli- ja protopajatekniikan työtekniikoihin ja työturvallisuusnäkökohtiin, sekä yleisimpiin biojalostuksessa ja -polttoainetuotannossa käytettäviin laitteisiin ja menetelmiin. Opintojaksolla valmistetaan biopolttoainevalmisteita, mitataan niiden ominaisuuksia ja niiden poltossa havaittavia päästöjä. Opintojaksolla tutustutaan yleisimpiin LVI tekniikan komponentteihin, materiaaleihin ja työtekniikoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
 • Juha Kilpeläinen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ajoitusryhmät
 • Iens22A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Iens22B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022
Pienryhmät
 • Iens22A
 • Iens22B

Tavoitteet

Ymmärrät biokaasun tuotannon perusteet ja tuotantoon vaikuttavat tekijät. Tunnet biokaasutuotannon eri tekniikat ja niiden soveltamisen. Osaat arvioida suunnitellun biokaasulaitoksen tuotantopotentiaalia ja valita soveltuvan biokaasujärjestelmän. Tunnet liikennepolttoainekaasun tuotannossa käytettävät tekniikat ja pystyt arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta eri tuotanto-olosuhteissa. Olet lisäksi selvillä biokaasun tuotantoon liittyvästä lainsäädännöstä ja markkinatilanteesta.

Sisältö

-biokaasun muodostuminen
-reaktorityypit
-kaasun jalostaminen
-liikennekäyttö
-sivutuotteiden käsittely
-tuotannon talous ja lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
 • Pertti Laitinen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

You are able to research, analyse and define new and existed business models, based on national and the EU policy frameworks of sustainable communities in energy transitions. You are able to incorporate the formulated business models in community plans and advocate for business solutions and policies that contribute to equitable and regenerative local economies. You are able to assess and compare different business models in different countries with respect to country specifics.

Sisältö

- Community renewable energy business opportunities and challenges
- Business models in different countries with respect to country specifics
- Formulating alternative business models for the community energy transition
- Business models for the circular economy and regenerative economic development
- Incorporating business models into community planning

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Kilpeläinen
Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Saat perustiedot teknisen piirustusten perusteista ja tutustut piirtämiseen tietokoneen avulla. Pystyt tekemään pohja-, leikkaus- ja julkisivukuvan rakennuksesta sekä asemapiirroksen. Pystyt hyödyntämään valmiita kuvakirjastoja suunnitelmia laaditaessa. Tunnet 3D mallinnuksen mahdolisuudet teknisessä suunnittelussa.

Sisältö

Teknisen piirtämisen alkeet. CAD-suunnitelun keskeiset käsitteet, Jokin yleinen CAD ohjelma ja sen periaatteet, piirtämiskomennot, muokkauskomennot, mitoitus, tasojen hyödyntäminen suunnittelussa, koordinaatiston hyödyntäminen piirtämisessä, valmiiden kuvakirjastojen ideat, yhteinen asuinalueen suunnittelu / piirtäminen, oman kohteen suunnittelu ja mallintaminen, tulostaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Marita Suomalainen
 • Tarmo Tossavainen
Vastuuopettaja

Marita Suomalainen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä. Tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat sekä oman koulutuksesi ohjauksen toimijat ja osaat hakea opintoihisi liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä. Kannat vastuuta omista opinnoistasi ja ammatillisesta kasvustasi sekä omasta opiskelukyvystäsi, opiskeluhyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi. Tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut, ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä.

Suoritettuasi opintojakson osaat toimia hyvien tapojen ja työelämäkäytänteiden mukaan korkeakouluopiskelijana. Tunnet Karelia ammattikorkeakoulun tutkintosäännön sekä tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt. Osaat tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja huolehdit sen ajan tasalla pitämisestä. Opit arvioimaan omaa osaamistasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tunnet kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat:
- Opetus- ja toteutussuunnitelmaan sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen, työelämän käytäntöihin ja pelisääntöihin tutustuminen (tutkintosääntö, lukujärjestykset).
- Tietoverkkojen käyttö, Karelia.fi, sähköinen opinto-opas, PAKKI, PEPPI-järjestelmä, TUUDO, Moodle, Outlook (sähköposti ja kalenteri), ja sähköinen tenttijärjestelmä EXAM.
- Opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, opintojen ohjaus, opintokuraattori, terveydenhuolto, opintososiaaliset edut, seurakunta, kv-palvelut ja opiskelijayhdistys POKA.
- Tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt, yleiset ja alakohtaiset kompetenssit.
- Itseohjautuvuus, omien opiskelutaitojen ja oppimistyylien arviointi, elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta.
- Opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat, opiskelukyky
- Opiskelu ryhmissä, tiimeissä, paritöinä, projekteissa.
- Yhteisöllisyys ja välittäminen, VIP-opiskelija toiminnan esittely ja VIP-valinnat.
- Kirjasto ja tietopalvelut, tiedonhankinta.
- Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen.
- Tulokeskustelu

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat toimia yleisten ja oman alasi työelämäkäytänteiden mukaan sekä opinnoissasi että työharjoitteluissa. Suunnitellessasi tulevaa työelämää, osaat tehdä valintoja sekä ammatillisten että uratavoitteiden saavuttamiseksi. Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.

Ymmärrät opiskeluhyvinvoinnin merkityksen ja osaat ottaa huomioon opiskelukykyyn ja jaksamiseen vaikuttavat seikat, kuten opiskelutaitojen vahvistamisen, ajankäytön hallinnan ja elämänhallinnan. Suoritettuasi opintojakson kykenet sietämään opintoihin liittyviin valintoihin ja tulevaisuuteen kuuluvaa epävarmuutta. Kehityskeskusteluissa opit arvioimaan oman osaamisesi kehittymistä sekä opit asettamaan kehittymiselle tavoitteita.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat:
- Yleiset ja oman alan työelämäkäytänteet
- työmahdollisuudet, urasuunnittelu
- WorkSmart - Älykkäästi töihin: omien vahvuuksien ja osaamisen kartoittaminen sekä oman osaamisen esille tuominen (CV, portfolio, työhakemus, työhaastattelu, ura- ja rekrytapahtumat)
- Alakohtaiset infot, vierailuluennot ja yritysvierailut
- Työelämä ja kansainvälisyys, kv-info
- Kehityskeskustelu ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.03.2024

Ajoitus

01.11.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ryhmät
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita. Opiskelija osaa toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin. Opiskelija osaa pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta. Opiskelija osaa pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä. Opiskelija osaa suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät. Opiskelija osaa antaa kehittävää palautetta.

Sisältö

Ammattilaiseksi kehittyminen 1 op

Kehityskeskusteluun valmistautuminen, oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Marita Suomalainen
 • Hanna Vienonen
Vastuuopettaja

Marita Suomalainen

Ryhmät
 • BIYNS20
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Kohti työelämää 1 op

Opiskelija osaa tehdä opintoihinsa liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa työnhakuun liittyvät perusasiat (työnhaku, oman osaamisen näkyväksi tekeminen, haastatteluihin valmistautuminen). Opiskelija osaa hakea oman alan työelämäkontakteja ja tietää oman alansa ja yleiset työelämän pelisäännöt. Opiskelija on tietoinen oman alan ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista. Opiskelija osaa pitää yllä työkykyä ja työyhteisön työhyvinvointia. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja tiedostaa millaiseen työhön oma osaaminen soveltuu, opiskelija osaa suunnitella oman osaamisensa kehittämistä.

Sisältö

Insinööriliiton työelämäinfo.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Esko Tiainen
Vastuuopettaja

Esko Tiainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat epäorgaanisen kemian perusteet ja turvallisen työskentelyn laboratoriossa. Osaat käyttää laboratorion mittalaitteita ja välineistöä.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- kemikaalien nimistö
- ainemäärä
- kaasut ja suhteellinen kosteus
- reaktioyhtälö, RedOx, hapot, emäkset, pH ja kemiallinen tasapaino
- sähkökemian perusteet, sähkökemialliset kennot ja korroosio
- laboratoriotyöskentelyn perusteet.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ymmärrät kiertotalouden käsitteen ja sen taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät. Tunnet kiertotalouden keskeiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä eri toimialojen kiertotalousratkaisuiden ja teknisten järjestelmien suunnittelussa. Tunnistat kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia eri toimialoilla. Osaat hyödyntää materiaalivirta-analyysia työkaluna ja pystyt maksimoidaan tuotteiden ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa. Tämän opintojakson suoritettuasi osaat soveltaa kiertotalouden liiketoiminta- ja teknisiä malleja muilla opintojaksoilla ja työssäsi.

Sisältö

- Kiertotalouden käsite ja pääperiaatteet
- Luonnonvarojen kestävä käyttö
- Tuotteiden elinkaaren pidentäminen
- Materiaalivirta-analyysi ja resurssitehokkuuden parantaminen
- Kiertotalouden merkitys ja ratkaisut eri toimialoilla
- Kestävän ruokatalouden järjestelmät ja ravinteiden kierrätys
- Kiertotalouden liiketoimintamallit

Aika ja paikka

Lähiopetuksenä Wärtsilä-kampuksella. Aikataulu täsmentyy lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Materiaali on koottuna opintojakson Moodle-oppimisympäristöön.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään kiertotalouteen monipuolisesti, mutta pääpainopisteinä opintojaksolla ovat kiertotalous yhdyskuntajätehuollossa ja eri teollisuuden aloilla. Opintojaksolla tehdään pienryhmätöitä.

Kiertotalous yhdyskuntajätehuollossa (ToKu)
Kiertotalous teollisuudessa (AnKo)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä pyritään tekemään pienryhmätöissä sekä yritysvierailuiden kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa keskimäärin 135 tunnin työkuormaa opiskelijalle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet annetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.06.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 150

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 70. Avoin AMK: 70.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Tavoitteena on:
- selvittää, mitä kiertotalous tarkoittaa ja ymmärtää sen perusperiaatteet
- ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia
- tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää
- luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi

Sisältö

Keskeinen sisältö:
- kiertotalousmalli, nykyinen resurssien käyttö ja siitä aiheutuvat haasteet

Aihealueet, joita kurssilla käsitellään:
- kestävä ruokajärjestelmä
- metsäperäiset kierrot
- tekniset kierrot
- liikkuminen ja logistiikka

Aika ja paikka

Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodlessa. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät omaan tahtiin.
Kolmen opintopisteen suorituksessa sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opettajalta syys- ja kevätlukukaudella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodlessa. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät omaan tahtiin.
Kolmen opintopisteen suorituksessa sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opettajalta syys- ja kevätlukukaudella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Aika ja paikka

Hack Me Up -kilpailu järjestetään pe-la 24.-25.11.2023 Joensuun Tiedepuistossa.

Oppimateriaalit

Ei ole

Opetusmenetelmät

Ainutkertainen mahdollisuus osallistua Joensuun kaupungin ja Business Joensuun Heck me up -kilpailuun, jossa teemana Ilmastoviisaat ratkaisut. Opintojaksolla osallistutaan 2-5 hengen tiimeissä Hack me up -kilpailuun, joka järjestetään 24.-25.11.2023. Tiimien tulee ilmoittautua mukaan 17.11.2023 mennessä. Tämän ohella opiskelijat laativat raportin hackathonista, joka palautetaan tiiminä opintojakson Moodle-alustalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op vastaa keskimäärin 81 tunnin työkuormaa opiskelijalle: jakautuu kahteen intensiiviseen lähipäivään, niihin valmistautumiseen ja raportointiin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Hackathoniin on osallistuttu ja mallin mukainen raportti palautettu.
Hylätty: Hackathoniin ei ole osallistuttu ja/tai mallin mukaista raporttia ei ole palautettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Markus Huhtinen
 • Lasse Okkonen
Vastuuopettaja

Lasse Okkonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

Student knows the climate and energy planning initiatives in regional and European levels. Can analyse the plans and identify and assess good practices. Can describe climate and energy activities and analyse their carbon emission reductions.

Sisältö

Climate conservation and energy solutions. Planning processes in local, regional and international contexts. Environmental and energy policy instruments (e.g. Emission trading schemes, Carbon credit, REDD+ protected areas). Carbon footprint calculations. Evaluation of external costs to environment. Sustainable Energy Action Planning (SEAP) based on common European standard (Covenant of Mayors process and its guidelines). Implementation activities of Regional Climate and Energy Programme, SEAPs, or other municipal-level climate and energy plans. Role of technical achievements in sustainable development (cases)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja ymmärrät systeemiajattelun mahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Tunnistat ja osaat arvioida yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi. Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin, kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Sisältö

- Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoksen kytkeytyminen muihin ympäristöongelmiin
- Ilmastopolitiikka ajurina
- Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden lähteet
- Perusteita kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan
- Ilmastonmuutoksen hillintä osana kestävää kehitystä
- Ilmastonmuutos osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

Aika ja paikka

1. Lukujärjestyksen mukainen lähiopetus Wärtsilä-kampuksella.
2. Verkkototeutus omaan tahtiin.

Oppimateriaalit

1. GHG-protokolla, Joensuun ilmastokumppaneiden hiilijalanjälkilaskuri, muu Moodleen koottava materiaali.
2. Erilliseen Moodle-oppimisympäristöön koostettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Toteutuksella on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:
1. Hiilijalanjäljen laskentaprojekti Joensuun kaupungin ilmastokumppaneille pienryhmätyönä. Tässä suoritusvaihtoehdossa lähiopetusta ja harjoituksia sekä erikseen sovittavia tapaamisia opiskelijaryhmän ja kohdeyrityksen kesken. Toteutetaan organisaation hiilijalanjälkilaskenta.
2. Suoritetaan omaan tahtiin verkko-opintokokonaisuus Moodlesta. Ei lähiopetusta. Oppimistehtävänä oppimispäiväkirja sekä muita erillisia oppimistehtäviä.

Opettaja tiedustelee kiinnostusta eri suoritusvaihtoehtoihin. Molemmat toteutetaan rinnakkaisina.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

1. Työelämäyhteistyö Joensuun seudun yritysten kanssa, joille hiilijalanjälkilaskenta toteutetaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valitaan suoritustapojen 1 ja 2 välillä, jotka on kuvattuna edellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin kuormaa opiskelijalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Täydentyvät myöhemmin. Esitetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

15.02.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Kaija Saramäki
Vastuuopettaja

Kaija Saramäki

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

After the course the student will be able to utilise multidisciplinary expert networks, creative thinking and different technologies for solving problems related to forest bioeconomy. The student will understand the complexity of forest bioeconomy and its effect on, for example, well-being, tourism, legislation, education and regional economy. The student knows the basic concepts and principles of forest bioeconomy.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää monialaisia asiantuntijaverkostoja, luovaa ajattelua ja erilaisia teknologioita ongelmanratkaisuun metsäbiotalouden aihepiireissä. Opiskelija ymmärtää metsäbiotalouden monialaisuuden ja sen merkityksen esim. hyvinvoinnin, matkailun, lainsäädännön, koulutuksen ja aluetalouden näkökulmista. Opiskelija tuntee metsäbiotalouden käsitteistöä ja periaatteita.

Sisältö

During the course, multidisciplinary teams will define an actual, current forest bioeconomy related problem and design a solution (product, process, service, procedure, etc.)for it together with forest bioeconomy experts from working life. Multidisciplinary problem solving and developmental ways of working will be trained. Experts, research knowledge and different technologies are utilised for designing the solution.

The solutions will be shared on the online platform. Technology that enhances interaction and place and time independence will be utlised and supported during the course.

Opintojakson aikana monialaiset opiskelijatiimit määrittelevät metsäbiotalouteen liittyvän ajankohtaisen haasteen ja kehittävät siihen ratkaisuehdotuksen (tuote, prosessi, palvelu, toimintamalli, tms.) yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kurssin aikana opetellaan monialaista ongelmanratkaisua sekä kehittävää työskentelytapaa, jossa hyödynnetään asiantuntijoita, tutkimustietoa ja erilaisia teknologioita ratkaisun muotoiluun. Opiskelijatiimien ratkaisut jaetaan verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson toteutuksessa hyödynnetään ja tuetaan vuorovaikutteisuutta sekä aika- ja paikkariippumattomuutta edistävien teknologioiden käyttöä.

Oppimateriaalit

WIll be made available in an online platform.

Opetusmenetelmät

The course is suitable for students from any discipline and teams will be formed as multidisciplinary teams consisting of students from different universities and countries. The focus is on wellbeing in the context of forest bioeconomy. In the previous implementations, the students have been for example from teacher education, IT engineering, forestry, biology, business, law and administration and environmental sciences.

Our working life partners will present problems and cases from their operations and the student teams will design a solution (product, process, service, procedure, etc.) for it together with forest bioeconomy experts from working life. Multidisciplinary problem solving and developmental ways of working will be trained. Experts, research knowledge and different technologies are utilised for designing the solution.

The course work in teams and with our working life partners will increase your transversal skills, the so called 21st century skills.

The solutions will be shared on the online platform. Technology that enhances interaction and place and time independence will be utilised and supported during the course.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The teams will work closely with the working life partners, which are companies, public bodies and associations.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Independent work and familiarising with the electronic material 35h

Online groupwork 100 h (of which max 10h facilitated by lecturers online)

Sisällön jaksotus

The course starts with a preliminary task in January 2024. Choosing the team task, design and output methods are agreed within the teams. The work will be conducted online via internet and lecturers and experts are available online during separately assigned times. The course ends by 30.4.2024. The course has a few fixed times for participation and in addition to this, the student teams will agree on their own schedule.

Lisätietoja opiskelijoille

The course is implemented jointly by Karelia UAS and University of Eastern Finland.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5. The evaluation of the course is based on the approved completion of the course assignments, peer and expert evaluation of the digitally presented solution and participation in joint online meetings. The solution will be assessed based on:

* the definition of the problem
* novelty of the solution
* suitability of the solution to the defined problem
* justification of the solution based on research knowledge
* presentation of the solution

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Esko Tiainen
 • Juha Kilpeläinen
Vastuuopettaja

Esko Tiainen

Ajoitusryhmät
 • IENS22A PR1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • IENS22A PR2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • IENS22B PR1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • IENS22B PR2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022
Pienryhmät
 • IENS22A PR1
 • IENS22A PR2
 • IENS22B PR1
 • IENS22B PR2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat palamisen teoriaan ja energiaan liittyvät käsitteet sekä erilaiset polttotekniikat ja savukaasujen puhdistusmenetelmät.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- palamisen teoria ja pyrolyysi
- entalpia ja lämpöarvot
- polttotekniikat
- savukaasulaskut
- savukaasujen puhdistus.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Heli Juntunen
 • Juha Suomalainen
Vastuuopettaja

Juha Suomalainen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Osaat tuottaa ohjeiden mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä. Osaat arvioida viestintäosaamistaan ja ymmärtää kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessia ja ammattitaidon kehittämistä. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta.

Osaat toimia työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja pystyt johtamaan tavoitteellisen keskustelun. Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alasi tehtävissä ja osaat raportoida tekemiäsi tutkimuksia ja selvityksiä ammattialasi tutkimusperinteen mukaisesti.

Sisältö

- Korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet ja tekstin makrorakenteet.
- Opinnäytetyön kirjoitusohjeen ja SFS 2487 -standardiasiakirjamallin mukainen raportointi.
- Raportointiin liittyvät merkinnät ja tekstilajit (mm. suora esitys, referaatti, tiivistelmä, viite- ja lähdemerkinnät).
- Tiedonhaku.
- Kielenhuolto.

- Tiimityöskentely, kokoukset ja neuvottelut.
- Oman osaamisen kehittäminen perehtymällä johonkin ammattialan erikoiskysymykseen ja aiheesta laadittu puhe-esitys.

Aika ja paikka

Wärtsilä-talo 1.9. - 12.5.

Oppimateriaalit

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2012 tai uud. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Osaat tuottaa ohjeiden mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä. Osaat arvioida viestintäosaamistaan ja ymmärtää kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessia ja ammattitaidon kehittämistä. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta.

Osaat toimia työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja pystyt johtamaan tavoitteellisen keskustelun. Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alasi tehtävissä ja osaat raportoida tekemiäsi tutkimuksia ja selvityksiä ammattialasi tutkimusperinteen mukaisesti.

- Korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet ja tekstin makrorakenteet.
- Opinnäytetyön kirjoitusohjeen ja SFS 2487 -standardiasiakirjamallin mukainen raportointi.
- Raportointiin liittyvät merkinnät ja tekstilajit (mm. suora esitys, referaatti, tiivistelmä, viite- ja lähdemerkinnät).
- Tiedonhaku.
- Kielenhuolto.

- Tiimityöskentely, kokoukset ja neuvottelut.
- Oman osaamisen kehittäminen perehtymällä johonkin ammattialan erikoiskysymykseen ja aiheesta laadittu puhe-esitys.

Harjoitukset, luennot ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentit ovat opintojakson puolivälissä marras-joulukuussa huhtikuun lopussa. Uusintatentit joulukuussa ja toukokuussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu 50 t, harjoitustehtävät 20 t, itsenäinen työskentely 20 t, kirjallisuuteen ja oppimateriaaliin perehtyminen 20 t.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija osaa tuottaa asiatyylistä tekstiä ja asiakirjoja, mutta selkeitä, pahoja puutteita on havaittavissa sekä kieliasussa että tekstin asemoinnissa. Opiskelija hallitsee heikosti argumentoivan viestinnän perusasiat. Hänen ryhmäviestintätaitonsa ovat heikolla tasolla. Hän toimii ryhmän jäsenen enimmäkseen passiivisesti; hän osallistuu kontaktiopetukseen ilman näkyvää syytä tai perustetta harvakseltaan, noudattaa huolimattomasti aikatauluja. Läsnäoloprosentti on alle 30 % ja tenttisuoritus on hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tuottaa asiakirjoja ja raportteja, mutta suorituksissa myös selkeitä puutteita. Opiskelija tuntee argumentoivaan viestintään liittyvät asiat. Hänen ryhmäviestintätaitonsa ovat tyydyttävällä tasolla. Hän osallistuu kontaktiopetukseen passiivisesti, poissaolojen määrä on huomattava ilman perusteita tai selvää syytä, ja hän noudattaa huolimattomasti aikatauluja. Hän toimii ryhmän jäsenenä enemmäkseen passiivisesti. Läsnäoloprosentti on mielellään vähintään 30 % ja tenttiarvosana on 2.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuottaa laadukkaita asiakirjoja ja raportteja. Opiskelija hallitsee hyvin argumentoinnin. Hänen esitys- ja ryhmäviestintätaitonsa ovat vähintään hyvällä tasolla, ja hän pystyy johtamaan palaveria tai ryhmää vetäjän roolissa ja kokousta puheenjohtajan roolissa. Opiskelija noudattaa aikatauluja ja tekee hyvin annetut tehtävät. Hän myös toimii tiiminsä jäsenenä vastuullisesti ja itsenäisesti. Hän osallistuu kontaktiopetukseen aktiivisesti ja hänen läsnäolo-% on mielellään 60 % ja tenttiarvosana 3.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuottaa laadultaan erinomaisia asiakirjoja ja raportteja. Hänen argumentointi-, esitys- ja ryhmäviestintätaitonsa ovat kiitettävällä tasolla, ja hän on valmis mm. johtamaan palaveria, toimimaan ryhmän vetäjänä sekä pitämään kokouksia puheenjohtajan roolissa. Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen aktiivisesti ja yritteliäästi, noudattaa aikatauluja ja tekee huolellisesti ja ajallaan annetut tehtävät. Hän toimii ryhmänsä jäsenenä vastuuntuntoisesti ja itsenäisesti. Läsnäoloprosentti oppitunneilla on mielellään 80 % ja tenttiarvosana vähintään 4.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Kainulainen
Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tunnet yrityksen kannattavuuden käsitteistön. Hallitset katetuottolaskennan ja siihen liittyvien kustannusten ja tuottojen määrittämisen. Osaat laatia palvelun tai tuotteen hinnoittelulaskelmat. Tunnet liiketoimintaan liittyvien kannattavuuslaskelmien merkityksen osana sisäistä laskentatoimea. Hallitset kustannus- ja kannattavuuslaskennan ja osaat soveltaa niitä aloittavan yrityksen toiminnan ohjauksessa.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat:
- yrityksen kannattavuuden peruskäsitteet
- katetuottolaskenta
- tuotteiden ja palvelujen hinnoittelulaskelmat
- kustannuslaskenta ja budjetointi
- investointien kannattavuuslaskenta ja herkkyysanalyysit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 16.06.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 60. Avoin AMK: 60.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Saat tietoa energia- ja ympäristötekniikan insinöörin työtehtävistä ja opinnoista, jos harkitset insinööriopintoja ammattikorkeakoulussa.

Opintojakson suoritettuasi tiedät:
- miten pääset insinööri-opintoihin
- mitä opinnot pitävät sisällään
- millaista energia- ja ympäristöalan insinöörin työ voi olla
- mitä osaamista ja ominaisuuksia insinöörin työtehtävät vaativat

Sisältö

Energia- ja ympäristötekniikan koulutukseen hakeminen
Koulutuksen sisältö ja työtehtävät
Tietoa erilaisista työpaikoista

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun tehtävät on palautettu annetun aikataulun mukaan hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Lisbeth Smolander
Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

- kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.
- funktion hetkellisen ja kokonaismuutoksen laskemisen
- keskeisimmät derivointi- ja integrointisäännöt
- soveltaa differentiaalilaskennan ja integraalilaskennan käsitteitä käytännön ongelmien ratkaisussa

Sisältö

Opintojakso sisältää:

- raja-arvo
- derivaatta
- differentiaali ja virhekaavat
- ääriarvot
- integraali
- integraalin sovellukset

Aika ja paikka

• Ensimmäisen opiskeluvuoden kevät: 8.1.2024-17.5.2024.

Oppimateriaalit

• Tuomilehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka, Edita, ISBN 978-951-37-6352-7.
• Opettajan materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

• Luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua oman alan sovelluksissa hyödynnettävistä differentiaali- ja integraalilaskennan menetelmistä.
• Opinnon aikana tehdään myös 3-4 välikoetta sekä mahdollisesti yksi etätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

• Välikokeiden ajankohdat sovitaan tunneilla etenemisen mukaan.
• Loppukoe toukokuussa 2024 työjärjestyksen mukaan.
• Samalla sisällöllä kokeen voi uusia kaksi kertaa 31.10.2024 asti.
• Uusintakokeista ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä.
• Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa EXAMissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

• Opintojakson voi suorittaa myös loppukokeella toukokuussa 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Luentoja ja harjoituksia 55 tuntia
• Itsenäistä opiskelua 80 tuntia
• Yhteensä 135 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu viikkokokeisiin ja laskuharjoituksiin. Jos pistemääräsi on
• 35 % maksimipistemäärästä: arvosana 0,
• 35 % - 47,75 % maksimista: arvosana 1,
• 47,75 % - 60,5 % maksimista: arvosana 2,
• 60,5 % - 73,25 % maksimista: arvosana 3,
• 73,25 % - 86 % maksimista: arvosana 4 ja
• yli 86 % maksimista: arvosana 5.
Myös kurssin mahdollinen etätehtävä on oltava palautettuna ennen opintojakson päättymistä.

Hylätty (0)

Suoritus osoittaa virheitä ja/tai merkittäviä puutteita differentiaali- ja integraalilaskennan perustiedoissa ja -taidoissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritus osoittaa differentiaali- ja integraalilaskennan perustietojen ja -taitojen hallintaa. Aiheen käsittely on yksipuolista, suppeaa ja/tai irrallista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritus osoittaa differentiaali- ja integraalilaskennan perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä. Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää differentiaali- ja integraalilaskennan tietoja ja taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritus osoittaa differentiaali- ja integraalilaskennan tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa sekä kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää differentiaali- ja integraalilaskennan tietoja ja taitoja. Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Kilpeläinen
Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ajoitusryhmät
 • Tiimit A1-A6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimit B1-B6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Tiimit A1-A6
 • Tiimit B1-B6

Tavoitteet

Osaat sähköopin keskeiset suureet ja osaa soveltaa niitä energiankulutuksen laskennassa ja mittaustekniikassa. Osaat soveltaa aaltoliikeopin lainalaisuuksia melu- ja valosaasteen hallinnassa . Osaat tulkita ionisoivan säteilyn tunnuslukuja ja niiden merkitystä turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

Sisältö

Sähkökenttä, tasa- ja vaihtovirtapiiri, magneettikenttä, sähkömagneettinen induktio, mekaaniset aallot ja värähtelyt sekä äänioppi. Sähkömagneettinen aaltoliike. Ydin- ja säteilyfysiikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 30.07.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
Opettaja
 • Seppo Kainulainen
Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija tietää omakotitalon ym. pienkiinteistön lämmitysenergian tarpeen ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija ymmärtää miten pientalojen lämmitysenergian ja -tehontarve lasketaan. Opiskelija tunnistaa erilaisten energiasaneerausten vaikutukset energiatehokkuuteen ja pienkiinteistöjen lämmityskustannuksiin. Tavoitteena on, että opiskelija tietää eri lämmitysjärjestelmien vaikutukset ostoenergian määrään sekä osaa laskea pientalojen lämmitysjärjestelmän vaihdon taloudellisen kannattavuuden. Opintojakson pääpaino on oppia laskelmiin perustuen ymmärtämään kiinteistöjen lämpöenergian kulutus ja siihen vaikuttavat tekijät.

Sisältö

- kiinteistön lämmitysenergian ja -tehontarve
- lämpimän käyttöveden tuotannon energiantarve
- pientalon energiasaneerauksen energia- ja kustannusvaikutus
- lämpöpumppujen merkitys lämmityskustannuksiin
- lämmitysjärjestelmän vaihdon taloudellinen tarkastelu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä nonstop-verkkototeutuksena, jonka opiskelija voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat materiaalit ovat opintojakson verkkoalustalla, tai ne löytyvät avoimena verkosta.

Opetusmenetelmät

Opiskelija perehtyy Moodle-oppimisympäristössä oleviin aineistoihin ja ohjeisiin, sekä suorittaa vaaditut tehtävät. Tehtävissä tarkastellaan pientalojen lämmitysenergiaa ja -kustannuksia. Moodle-oppimisympäristöön tuotetut aineistot ja opetusvideot tukevat vaadittavien laskentatehtävien toteutusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu kaikille pienkiinteistöjen lämmitysenergiasta ja sen kustannuksista kiinnostuneille. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää normaaleja perustietoja ja -taitoja matematiikasta ja fysiikasta, sekä valmiuksia Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmiston käyttöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin ja niistä tuleviin pisteisiin. Opintojakson hyväksytyn raja on 49 % tehtäväpisteistä. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Kilpeläinen
Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat tärkeimmät energiamuotojen konversioprosessit ja tunnet niiden teorian. Ymmärrät erilaisten lämpöpumppujen toimintaperiaatteet ja osaat soveltaa lämpöpumpputekniikkan teoriaa jätelämpöjen hyödyntämiseen ja lämmöntuotannon energiatehokkuuden parantamiseen. Tunnet nykyaikaiset lämmöneristeratkaisut ja niiden mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa. Tunnet älykkäiden järjestelmät tuotannollisten prosessien energiatehokkuuden parantamisessa ja osaat soveltaa niitä järjestelmien suunnittelussa.

Sisältö

termodynamiikan pääsäännöt ja kiertoprosessit
LTO-tekniikan soveltaminen neste- ja kaasuvirtauksissa
Lämpöpumpputekniikan soveltaminen neste- ja kaasuvirtauksissa
uudet lämmöneristysmateriaalit
faasimuutosmateriaalien käyttömahdollisuudet
älykkäät järjestelmät prosessien ohjauksessa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

You are able to understand, analyse and apply local, national and regional-level policies relevant to energy systems and energy transition at the community level. You know how renewable energy policies are both formulated and applied. You can develop context-specific strategies for building and engaging community support for renewable energy policy and advocacy for the adoption by policy-makers and governance bodies.

Sisältö

The main contents of this course include:

- Energy-related policy analysis, including Technology Readiness Levels of energy technologies; EU taxonomy for sustainable activities; national and regional climate mitigation and adaptation targets; European New Green Deal; Sustainable Development Goals.
- Advocacy and strategy development for building public support for renewable energy policy.
- Alignment of renewable energy models with community-level business models.

Aika ja paikka

Partly online-teaching and partly classroom teaching at Wärtsilä-campus. Study visits.

Oppimateriaalit

All the materials are collected on a Moodle-platform.

Opetusmenetelmät

In this course we will go through different level policies relevant to energy systems and energy transition at the community level. You will understand how advocacy work on this theme can be made and what kind of movements are there when it comes to energy transition. Learning task is to make a advocacy and movement plan in small groups.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Working life cooperation will be presented as case examples and through study visits.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

This course is 5 ECTS which corresponds to 135 hours work load for a student.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation criterias will be presented at the beginning of the course.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:
• Energian merkitykseen biotaloudessa
• Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
• Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
• PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Sisältö

- Ymmärrät energiamurroksen käsitteen ja sen taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia mekanismeja.
- Tunnistat energian ja energiamurroksen merkityksen osana biotaloutta.
- Osaat kuvata bioenergian roolia osana energiamurrosta.
- Pystyt hyödyntämään oppimaasi osana energiahuollon uudistamista.

Aika ja paikka

Verkko-opintoina, itsenäisesti ja omaan tahtiin

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on koottuna Moodle-alustalle

Opetusmenetelmät

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:
• Energian merkitykseen biotaloudessa
• Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
• Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
• PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Opintojakson aikana teemaa käydään läpi Moodle-alustalle koottujen monipuolisten materiaalien kautta. Aiempaa ja uutta osaamista syvennetään oppimistehtävien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opintopisteen toteutus vastaa keskimäärin 54 tunnin ajankäyttöä opiskelijalle, joka jakautuu materiaalien läpikäyntiin sekä oppimistehtävien toteuttamiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opintojakson oppimistehtävät on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet.
Hylätty: Opintojakson oppimistehtäviä ei ole suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolle asetettuja oppimistavoitteita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:
• Energian merkitykseen biotaloudessa
• Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
• Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
• PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Sisältö

- Ymmärrät energiamurroksen käsitteen ja sen taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia mekanismeja.
- Tunnistat energian ja energiamurroksen merkityksen osana biotaloutta.
- Osaat kuvata bioenergian roolia osana energiamurrosta.
- Pystyt hyödyntämään oppimaasi osana energiahuollon uudistamista.

Aika ja paikka

Verkko-opintoina, itsenäisesti ja omaan tahtiin

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on koottuna Moodle-alustalle

Opetusmenetelmät

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:
• Energian merkitykseen biotaloudessa
• Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
• Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
• PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Opintojakson aikana teemaa käydään läpi Moodle-alustalle koottujen monipuolisten materiaalien kautta. Aiempaa ja uutta osaamista syvennetään oppimistehtävien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opintopisteen toteutus vastaa keskimäärin 54 tunnin ajankäyttöä opiskelijalle, joka jakautuu materiaalien läpikäyntiin sekä oppimistehtävien toteuttamiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opintojakson oppimistehtävät on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet.
Hylätty: Opintojakson oppimistehtäviä ei ole suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolle asetettuja oppimistavoitteita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Suomalainen
Vastuuopettaja

Juha Suomalainen

Ryhmät
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöraportoinnin ja verkkoviestinnän keinoksi parantaa ja vahvistaa myönteistä yrityskuvaa sekä vaikuttaa sidosryhmien asenteisiin. Hän osaa laatia ympäristöaiheisia lehtiartikkeleita ja vakuuttavia verkkotekstejä sekä käyttää neuvottelutaitoa vaikuttamiseen. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ympäristötietoutta ja ympäristöaiheisia mediatekstejä.

Sisältö

Ympäristöraportit, lehtiartikkeleiden ja kurssijulkaisun laatiminen.

Aika ja paikka

Wärtsilätalo 1.9. - 31.12.

Oppimateriaalit

Huovila, T. 2010. Visuaalista viestisi. Helsinki: Infor.
Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2013 tai uud. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet
Opiskelija ymmärtää ympäristöraportoinnin ja verkkoviestinnän keinoksi parantaa ja vahvistaa myönteistä yrityskuvaa sekä vaikuttaa sidosryhmien asenteisiin. Hän osaa laatia ympäristöaiheisia lehtiartikkeleita ja vakuuttavia verkkotekstejä. Hän osaa arvioida kriittisesti ympäristötietoutta ja ympäristöaiheisia mediatekstejä.

Sisältö
Luennot, harjoitustehtävät, esitykset ja pienlehden laatiminen parityönä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi tai hyväksiluku.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu 50 t, harjoitustehtävät 10 t, itsenäinen työskentely 15 t, kirjallisuuteen ja oppimateriaaliin perehtyminen 10 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävänannoissa ja tehtävien palauttamisessa sekä lisäaineiston jakamisessa käytetään Moodlerooms-oppimisympäristöä ja -työtilaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus 30 %, harjoitustehtävät 30 % ja pienlehden lehtijuttu ja taitto 40 %.

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamisen taso on vaatimattomalla tai heikolla tasolla. Hän toimii ryhmän jäsenenä satunnaisesti ja osallistuu kontaktiopetukseen ilman näkyvää syytä tai perustetta harvakseltaan ja noudattaa huolimattomasti aikatauluja. Opiskelija jättää tehtävänsä yleensä tekemättä. Läsnäoloprosentti on alle 30 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan osaaminen on tyydyttävällä tasolla. Hän osallistuu kontaktiopetukseen ja tuntiharjoituksiin satunnaisesti tai passiivisesti, ja poissaolojen määrä on huomattava ilman perusteita tai selvää syytä. Opiskelija osaa kirjoittaa lehtijuttuja ja pitää esityksiä ja taittaa lehteä. Opiskelija noudattaa huolimattomasti aikatauluja ja toimii tehtävien laatimisessa eniemmäkseen passiivisesti. Läsnäoloprosentti on vähintään 30 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan osaaminen hyvällä tasolla. Opiskelija toimii harjoitustehtävien laatimisessa sekä yksin että ryhmänsä jäsenenä tasapuolisesti ja itsenäisesti. Opiskelija tuottaa hyvälaatuisia tekstejä ja esityksiä ja osaa taittaa lehteä. Hän osallistuu säännöllisesti kontaktiopetukseen, noudattaa aikatauluja ja tekee annetut tunti- ja harjoitustehtävät. Läsnäoloprosentti oppitunneilla on mielellään 60 % tai enemmän.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaaminen on erinomaisella tasolla. Opiskelija toimii harjoitustehtävien laatimisessa sekä yksin että ryhmänsä jäsenenä tasapuolisesti, vastuuntuntoisesti ja itsenäisesti. Opiskelija tuottaa laadukkaita tekstejä ja esityksiä sekä osaa taittaa lehteä. Hän osallistuu kontaktiopetukseen aktiivisesti ja yritteliäästi, noudattaa aikatauluja ja tekee annetut tunti- ja harjoitustehtävät huolellisesti ja ajallaan. Läsnäoloprosentti oppitunneilla on mielellään 80 % tai enemmän.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Hanna Ronkainen
 • Heini Lääperi
Vastuuopettaja

Hanna Ronkainen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän viestintätilanteissa asiaankuuluvalla tyylillä.
Kykenet keskustelemaan opiskelemastasi alasta englanniksi.Osaat kehittää tietämystäsi
ympäristöalasta englanninkielisen kirjallisuuden avulla. Pystyt tuottamaan englanninkielisen suullisen
esityksen.

Sisältö

opiskelu- ja oppimistaidot, itsestä ja opinnoista kertominen, small talk, sähköposti ja muu kirjallinen viestintä,
ympäristötekniikan perussanastoa (Suomen luonto, luonnon- ja ympäristönsuojelu, ilmaston muutos,
ympäristöuhkat, kierrätys)

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Arviointi:
Tyydyttävä (1-2)
Hyvä (3-4)
Kiitettävä (5)
Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Nieminen
Vastuuopettaja

Johanna Nieminen

Ryhmät
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa, kuten työhaussa, neuvotteluissa ja kokouksissa. Opiskelija pystyy noudattamaan ja antamaan ohjeita englannin kielellä projektin puitteissa. Opiskelija osaa käyttää hyödykseen alan englanninkielistä kirjallisuutta oman alan tietämyksen lisäämisessä. Integrointia ympäristöjohtamiseen, elinkaarianalyysiin, yrittäjyyteen ja ympäristöviestintään.

Sisältö

Työhakemus ja CV. Kokous- ja neuvottelukäytänteet, raportointi, yritysesittely, alan tekstien referointi. Suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä. Opettajan laatima materiaalipaketti.

Aika ja paikka

Wärtsilä kampus

Oppimateriaalit

Moodle-kurssin materiaalit

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti akateemisissa opinnoissaan ja työelämän eri tilanteissa, kuten työhaussa, esityksissä, prosessinkuvauksessa ja raportoinnissa sekä kokouksissa. Opiskelija pystyy noudattamaan ja antamaan ohjeita englannin kielellä projektin puitteissa. Opiskelija osaa hyödyntää, raportoida ja referoida sekä arvioida alan englanninkielistä kirjallisuutta oman alan tietämyksen lisäämisessä.
Integrointia ympäristöjohtamiseen, elinkaarianalyysiin, yrittäjyyteen ja ympäristöviestintään. Akateeminen englanti.

Kontaktiopetus: osallistuminen kontaktitunneille ja aktiivinne vuorovaikutus. Kirjallinen tentti ja kirjoitustyö kurssin lopussa sekä suullinen näyttö harjoitustöinä ja jatkuvana näyttönä kurssin aikana. Ryhmätöitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti opintojakson lopussa. Suullinne ja klirjallinen osaamisen näyttö opintojakson aikana harjoitustöinä, sekä jatkuva näyttö.
Kaksi uusintamahdollisuutta opintojakson loputtua. Opettaja ilmoittaa ajat.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen: näyttötavat sovitaan opettajan kanssa yksilöllisesti. Ota yhteyttä opettajaan. Esitä todisteet tai selvitys osaamisesta ja ehdota näyttötapaa.
Vaadittu taitotaso C1.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op =
30-32h kontaktiopetusta (sis. tentin, haastattelut ja suullisen esityksen) + itsenäinen työskentely ja harjoitustyöt

Yht. 84h työtä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5
Arviointi taitotasolla B2 (CEFR)

Hylätty (0)

Kirjallinen suoritus on hylätty (0), jos
- Osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.
- Teksti ei ole kirjoittajan omaa vaan se on kopioitua tai käännöskoneen tai tekoälyn tuottamaa.

Suullinen suoritus on hylätty, jos  osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.  

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kirjallinen viestintä
1: Kehittyvä kirjallinen viestijä  (Tyydyttävä hyväksytty suoritus)
Kirjoittaminen:
- Aihetta on käsitelty itsenäisesti ja  tehtävänannon mukaisesti, mutta melko suppeasti ja yksipuolisesti. 
- Teksti etenee ajoittain epäloogisesti ja lauseet ovat irrallisia.  
 - Lukijan ja tilanteen huomioon ottaminen on vähäistä (tyyli ja ilmaisut).  
- Viesti välittyy, vaikka kielelliset ilmaisut ovat yksinkertaisia ja virheitä esiintyy  
- Tekstin viimeistely on tehty tyydyttävästi (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
- Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena hyvin (sanakirjat, oikoluku).   
Lukeminen: Ymmärtää lukemansa oman alan tekstin pääasiat. Osaa lukustrategioita ja osaa etsiä akateemista tekstejä tyydyttävästi. Löytää tekstistä pääasiat ja ymmärtää tekstin tarkoituksen sekä osaa päätellä onko teksti sopiva kyseiseen tehtävään. Osaa hyödyntää englanninkielisiä tekstejä omissa opinnoissaan tyydyttävästi.

Suullinen viestintä 1: Kehittyvä suullinen viestijä  

- osaa viestiä ja selvitä useimmissa tavanomaisissa myös työelämään liittyvissä tilanteissa itsenäisesti ja hallitsee näissä tarvittavan alan perussanaston.  
- pitää valmistellun ymmärrettävän esityksen itseä kiinnostavasta ammatillisesta aiheesta, vaikka puhe voi olla osittain jäsentelemätöntä ja epäloogista. Hän voi käyttää puheen tukena itse valmistelemiaan materiaaleja.  
- pystyy osallistumaan merkityksellisesti keskusteluun, vaikka voi tarvita keskustelukumppaniensa tukea.   
- kykenee jossain määrin mukauttamaan ilmaisuaan puhetilanteeseen sopivaksi/ pystyy huomioimaan puhetilanteen vaatimukset.   
- ääntää ymmärrettävästi, vaikka puheessa voi esiintyä haparointia, eikä puhe ole kaikilta osin täysin sujuvaa.  
- käyttää kielen perusrakenteita (yksikön ja monikon erot, verbien aikamuodot, pronominit s/he/they), jotka kuitenkin voivat olla puutteellisia ja häiritä viestin perille menoa. Virheet eivät kuitenkaan häiritse sitä jatkuvasti. 

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

 Kirjallinen viestintä  
3: Hyvä kirjallinen viestijä 

Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa.   
Teksti etenee kohtalaisen loogisesti, mutta sidosteisuudessa (kappalejako, koheesio) on pieniä puutteita.  
Pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Teksti on pääosin lukijaystävällistä, mutta aina oletetun lukijan osaamistasoa ei ole otettu huomioon (esim. termien määrittely)
Kieli on melko sujuvaa, selkeää ja melko virheetöntä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi esiintyä virheitä.  Lauserakenteet ja ammattisanasto riittävät viestin välittämiseen melko hyvin. Kirjoittaja osaa myös välttää liikaa toistoa, vaikka joitakin virheitä voi vielä ilmetä.
Teksti on viimeistelty hyvin (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen ja lukemisen tukena erinomaisesti (sanakirjat, oikoluku).   

3: Hyvä suullinen viestijä
- osaa viestiä tavanomaisissa työelämään liittyvissä tilanteissa hyvin ja hallitsee näissä tarvittavan alan sanaston.  
- pitää valmistellun sujuvan ja jäsennellyn esityksen itseään kiinnostavasta ammatillisesta aiheesta. Hän saattaa välilä tarvita puheen muistitukena itse valmistelemiaan materiaaleja.  
- viesti menee perille hyvin.
- pystyy osallistumaan merkityksellisesti keskusteluun ja perustelemaan oman kantansa.  
- kykenee mukauttamaan ilmaisuaan puhetilanteeseen sopivaksi ja pystyy huomioimaan puhetilanteen vaatimukset.   
- ääntää sujuvasti ja hänen puhenopeutensa on normaalia. Puheen painotus ja intonaatio tukevat ymmärtämistä.  
- käyttää kielen perusrakenteita vaihtelevasti. Vaikeammissa rakenteissa voi vielä olla jonkin verran virheitä.
- ottaa huomioon ei-sanallisen viestinnän keinoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen viestintä
Opiskelija pystyy viestimään kirjallisesti erilaisissa ammatillisissa tilanteissa     
5: Erinomainen kirjallinen viestijä    

- Aiheen käsittely on monipuolista, tehokasta ja taitavaa sekä vastaa täysin tehtävänantoa. 
Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista, sidosteista ja monipuolista.    
- Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä ja ottaa kohderyhmän huomioon.
- Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisia lähteitä tilanteen ja tehtävän vaatimalla tavalla tehokkaasti ja osaa raportoida ja hyödyntää tekstiä oman tekstin tuottamisen tukena.  
- Opiskelijan oma kirjallinen tuotos on sujuvaa ja hän käyttää apuvälineitä harkitusti.  
-Opiskelija osaa referoida toisen kirjoittajan tekstiä (tai puhujan puhetta) ja ilmaista asioita sujuvasti eri tavoin.
- Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Lauserakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanaston hallinta on erinomaista. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa, mutta ne eivät johda väärinymmärryksiin. Kirjoittaja välttää liikaa toistoa.  
- Teksti on viimeistelty erinomaisesti (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).   
- Kirjoittaja pystyy vakuuttamaan lukijan asiantuntemuksestaan.   

5: Erinomainen suullinen viestijä
- osaa viestiä työelämään liittyvissä myös hieman vaativammissa tilanteissa sujuvasti ja hallitsee myös viestinnässä tarvittavan alan erityissanaston.  
- osaa pitää valmistellun sujuvan ja jäsennellyn esityksen ammatillisesta aiheesta. Mahdollisen tukimateriaalin käyttö ei vie huomiota pois itse esityksestä.  
- pystyy osallistumaan merkityksellisesti keskusteluun ja johtamaan puhetta sekä perustelemaan oman kantansa.  
- kykenee sujuvasti mukauttamaan ilmaisuaan puhetilanteeseen sopivaksi ja huomioi puhetilanteen vaatimukset luontevasti.   
- ääntää sujuvasti ja hänen puhenopeutensa on normaalia. Puheen painotus ja intonaatio tukevat ymmärtämistä.  
-kehonkieli ja muu ei-sanallinen viestintä on tehokasta ja tilanteeseen sopivaa.
- käyttää kieltä monipuolisesti, osuvasti ja vivahteikkaasti.  

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Tossavainen
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tutustut tyypillisiin ympäristöriskeihin sekä niiden valvontaan ja hallintaan. Tiedät ihmisen terveyteen ja ympäristöön vaikuttavia ympäristötekijöitä ja riskejä. Tunnistat henkilökohtaisen ja ammatillisen vastuusi terveyttä edistävän ympäristön turvaamisessa ja ympäristönsuojelussa. Osaat arvioida ympäristöriskien todennäköisyyttä ja merkitystä hyödyntämällä erilaisia arviointimenetelmiä.

Sisältö

- Ympäristön terveysvaikutukset.
- Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ympäristötekijät.
- Ympäristömuutoksia aiheuttava ihmistoiminta.
- Ympäristöriskit.
- Terveydellisen, ekologisen ja teknisen riskin arviointi.
- Ympäristöriskien todennäköisyyden, seurausten ja merkityksen arviointi.
- Ympäristöturvallisuuden viranomaissäädökset.

Aika ja paikka

Lähiopetuksena Wärtsilä-kampuksella. Aikataulu täsmentyy lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Materiaali on koottuna opintojakson Moodle-oppimisympäristöön.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustut tyypillisiin ympäristöriskeihin sekä niiden valvontaan ja hallintaan. Tiedät ihmisen terveyteen ja ympäristöön vaikuttavia ympäristötekijöitä ja riskejä. Tunnistat henkilökohtaisen ja ammatillisen vastuusi terveyttä edistävän ympäristön turvaamisessa ja ympäristönsuojelussa. Osaat arvioida ympäristöriskien todennäköisyyttä ja merkitystä hyödyntämällä erilaisia arviointimenetelmiä.
Opintojaksolla toteutaan peinryhmätyöskentelyä.
Opintojakso on jaettu kahteen erilliseen osaan: ympäristöturvallisuus (AnKo) ja ympäristöterveys (TaTo).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä pyritään tekemään pienryhmätöissä sekä yritysvierailuilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa keskimäärin 135 tunnin työkuormaa opiskelijalle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet esitetään opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Markus Huhtinen
 • Tarmo Tossavainen
Vastuuopettaja

Markus Huhtinen

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisen kaavoitukseen, luonnonvarojen käyttöön, ympäristöluvitukseen, kiinteistönmuodostukseen ja jätehuoltoon liittyvän lainsäädännön. Opiskelija ymmärtää myös kuinka tätä oikeutta toimeenpannaan viranomaisten taholta (julkisoikeus), ja kuinka se säätelee myös yksityisten ihmisten ja yritysten toimintaa (yksityisoikeus).

Opiskelija tuntee myös tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset ympäristönormit ja -sopimukset, sekä niiden implementaation kansalliseen lainsäädäntöön

Sisältö

Lainsäädännön normihierarkia. Ympäristöoikeuden kansainvälisoikeudellinen viitekehys. Århusin sopimus.
Kaavoitus, kiinteistönmuodostus, lunastus. Metsälaki, maa-aineslaki, kaivoslaki, kalastuslaki, vesilaki. Rakennuslaki, ympäristönsuojelulaki, ympäristölupa, YVA. Luonnonsuojelulaki. Jokamiehen oikeudet.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

19.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

Student
- Can apply environmental management knowledge to practical assignments from working-life partners, representing mainly small and medium size enterprises and communities.
- Are able to collaborate with different stakeholders, design and perform development activities as a team, and communicate and report the results.

Sisältö

Project themes include development activities in environmental management, such as environmental management programmes, life-cycle analyses of products and services, waste prevention and recycling, and sustainable community development.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

The project-based working methods are applied. Work involves periodic meetings, project activities with working-life partners, the presentation of a seminar, and generation of a study report.

In this module students from other than Energy and Environmental Technology programme can complement their own specific expertise with environmental aspect.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Markus Huhtinen
Vastuuopettaja

Markus Huhtinen

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opit ymmärtmään kuinka Suomen poliittinen prosessi toimii. Koalitiohallitukset ja kompromissit. Ymmärrät erilaisten ympäristöarvojen väliset konfliktit,
Opit, mitkä asiat ympäristö- ja energiapolitiikassa kuuluvat kansalliseen määräysvaltaan.
Ymmärrät energia- ja ympäristöpolitiikan usein ristiriitaisetkin tavoitteet.
Ymmärrät kestävän kehityksen perusperiaatteet.
Ymmärrät julkisen vallan mahdollisuudet säädellä ja ohjata markkinataloutta siten, että ympäristöpolitiikan tavoitteet täyttyvät.
Tutustut Suomen pääpuolueiden energia- ja ympäristöpoliittisiin ohjelmiin.

Sisältö

Yhteiskunta ja ympäristöarvot
Suomen poliittinen prosessi, lakien säätäminen ja lainsäädäntötyö
Suomen energia- ja ympäristöpolitiikan kansainvälinen viitekehys
Energiapolitiikan tavoitteet
Kestävä kehitys
Ympäristö ja markkinatalous
Julkisen vallan ohjauskeinot
Suomen puolueet ja ympäristö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Kaija Saramäki
Vastuuopettaja

Kaija Saramäki

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

After the course you will have
• an understanding of what environmental and social infrastructures are
• an understanding of their meaning to individuals, regions and countries
• an understanding of the concept of quality of life, society and public services
• an understanding of the quality of life in general in the participating students’ countries
• knowledge and experience of engaging with the stakeholders
• experience of working in a multicultural, multidisciplinary team
• a general understanding of resilience

Sisältö

The course takes a look at quality of life in rural areas and the social and environmental infrastructures. What kind of environment is healthy to live in? What services are necessary and what not? How do the environmental and social infrastructures affect a person's feeling of belonging, being a part of something, happiness, ability to work and live in the rural areas?

1. environmental and social infrastructures; what are they, who is responsible for them, how they affect individuals
2. quality of life; well-being, standard of living, balance between working and free time
3. quality of the society; how to participate, be a part of something, how to engage in the community, challenges of social exclusion, insecurity, etc.
4. quality of public services; what is necessary in terms of, for example, health care and other public services
5. what is the future looking like?

The assignments of the course can include, for example:
• orientation to current social and environmental issues in your own region
• quality of life survey
• participation in relevant events
• excursions and reflecting on them

Aika ja paikka

The course is implemented as a hybrid version i.e. you can either join in on campus or online from where ever you are based. The lectures will be in Teams at the same time as in class on Wärtsilä Campus. The lecture parts will be recorded.

For those on campus in Joensuu:
1) Participation in the lectures and assignments related to them
2) Participation in the possible excursions (compulsory) and assignments related to them
3) Quality of life survey in groups (groups will consist of students on campus)
4) Presentation of the survey results on 28.2.2023
5) Participation in the online Zero Carbon Conference and assignment related to it

For those taking the course in virtual mode:
1) Participation in the lectures during lecture times or listening to the recorded lectures and assignments related to them
2) No excursions but assignments related to the same topics as there are excursions for the on-campus students
3) Quality of life survey in groups (groups will consist of students online)
4) Presentation of the survey results online on 28.2.2023
5) Participation in the online Zero Carbon Conference and assignment related to it

Opetusmenetelmät

The course takes a look at quality of life in rural areas and the social and environmental infrastructures. What kind of environment is healthy to live in? What services are necessary and what not? How do the environmental and social infrastructures affect a person's feeling of belonging, being a part of something, happiness, ability to work and live in the rural areas?

1. environmental and social infrastructures; what are they, who is responsible for them, how they affect individuals
2. quality of life; well-being, standard of living, balance between working and free time
3. quality of the society; how to participate, be a part of something, how to engage in the community, challenges of social exclusion, insecurity, etc.
4. quality of public services; what is necessary in terms of, for example, health care and other public services
5. what is the future looking like?

The assignments of the course can include, for example:
• orientation to current social and environmental issues in your own region
• quality of life survey
• participation in relevant events
• possible excursions and reflecting on them

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The approximate work load for on-campus students is:
Lectures: 30h
Readings: 20h
Individual assignments: 28h
Group work: 40h

For online students (available for Open UAS only):
Lectures: 30h
Readings: 15h
Individual assignments: 38h
Group work: 30h

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Lasse Okkonen
 • Kaija Saramäki
Vastuuopettaja

Lasse Okkonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

You learn how to identify, facilitate and integrate diverse stakeholder needs into a co-created community-level energy transition plan. You are able to develop policy solutions and advocacy plans that propose holistic energy solutions (integrating technological, political, environmental, and business solutions) that deliver on community energy transition, as well as relevant national and regional-level climate targets and Sustainable Development Goals (SDGs). You are able to innovate and defend context-specific solutions that are inclusive and sustainable, strengthening community-level ownership and decision-making over energy resources.

Sisältö

The main contents of this course include:

- Propose and advocate for policies
- Identify, engage, and co-create with stakeholders
- Propose new business models for a community energy
- Technological know-how transfer; innovation for the energy transition
- To develop community-specific energy transition solutions that integrate systems thinking and SD approaches
- Reflection of learning through the processes

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Students are expected to attend courses IE10058-10061 before attending this course.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Kilpeläinen
Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä Iens22A1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä Iens22A2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä Iens22B1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä Iens22B2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022
Pienryhmät
 • Pienryhmä Iens22A1
 • Pienryhmä Iens22A2
 • Pienryhmä Iens22B1
 • Pienryhmä Iens22B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet kehittynyt protopajatyöskentelyssä tarvittavissa käden taidoissa. Tunnet metallin työstön perustekniikat sekä LVI-materiaalien perustyötavat sekä muovin ja puun työstön käsityövälinein. Lisäksi osaat lämmitysjärjestelmien asennuksen perusteet sekä tulisijan päästömittauksen.

Sisältö

- hitsaus ja metallin työstö,
- LVI-materiaalien perustyötavat
- muovin ja puun työstö
- lämmitysjärjestelmän asentamisen perusteet
- aihetta syventävät opintoretkeilyt Suomessa ja lähialueilla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Kainulainen
Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähkölämmitteisen kotitalouden energian käytön kulutuskohteittain. Opintojakson sisältö ja tehtävät rakentuvat omakotitalon ym. pientalon energiansäästöön vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija osaa laskea erilaisten energiansäästötoimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen, erityisesti sähkölämmitteisen kiinteistön osalta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soveltamaan opintojaksolla käsiteltäviä lämmön- ja sähkönsäästöratkaisuja, ja niiden kautta saavutettuja konkreettisia kustannussäästöjä omassa taloudessaan. Opintojaksolla käsiteltävät energiansäästötoimenpiteet ovat monen kotitalouden saavutettavissa jo lyhyellä aikavälillä.

Sisältö

- energiankulutus kotitaloudessa
- energian säästökohteet pientalossa
- energian säästötoimenpiteet
- energiankäytön kustannustarkastelu
- energian säästötoimien vaikutukset hiilidioksidipäästöihin

Aika ja paikka

Itsenäinen nonstop-verkkototeutus, jonka voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat materiaalit ovat opintojakson verkkoalustalla, tai ne löytyvät avoimena verkosta.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus perustuu kotitalouden energiankäytön ja -kustannusten säästöön liittyvien laskentatehtävien suorittamiseen.

Tehtävien aiheet:
1. Kodinkoneiden energiankulutus
2. Sähkökiukaan energiankulutus ja kustannukset
3. Valaistuksen energiankulutus ja kustannukset
4. Suihkuveden lämmitysenergia ja kustannukset
5. Pörssisähkön hinnan vaihteluiden hyödyntäminen sähkön käytössä
6. Huonelämpötilan laskun vaikutuksen lämmitysenergiaan ja -kustannuksiin
7. Polttopuun käytön kannattavuus
8. Energiankäytön hiilidioksidipäästöt

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu kaikille oman kotitalouden energiankulutukseen vaikuttamisesta kiinnostuneille. Valmiudet Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmiston käyttöön ovat eduksi opintojakson tehtävien suorittamisessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin ja niistä tuleviin pisteisiin. Opintojakson hyväksytyn raja on 49 % tehtäväpisteistä. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Kaija Saramäki
Vastuuopettaja

Kaija Saramäki

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

The aim of INVEST Living Lab Project is to support and enable the implementation of Thesis work at Karelia UAS to meet the requirement of 30 ECTS of INVEST Thesis work. This 15 ECTS includes student practice work at Living Lab North Karelia and is integrated as part of the Thesis process.

You will develop your teamwork and other working life skills and be able to work in a multidisciplinary environment. You will be able to apply skills you have learned in your earlier studies, in a Living Lab, solving real-world problems together in a group. You will be able to analyse and evaluate project activities and communicate the results.

Sisältö

A variety of approaches, methods, final products, etc. is possible. Like applied research, planning, production or development tasks, creation of a work of art or a concrete product or production, such as a manual, book, model, display, collection, or a piece of technical equipment. It is possible, under conditions, to work in (multidisciplinary) pairs or teams.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Lasse Okkonen
Vastuuopettaja

Lasse Okkonen

Ryhmät
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää vaihtoehtoisia näkökulmia kestävyyteen ja kestävään kehitykseen. Opiskelija osaa teollisen ekologian käsitteet ja kykenee tunnistamaan parannuskohteita teollisista tuotantojärjestelmistä. Opiskelija osaa eritellä systeemin rajauksia, toimijoita sekä materiaali- ja energiavirtoja. Opiskelija osaa arvioida teollisten ekosysteemien ja ekoteollisten alueiden kestävyyttä ja kehittymistä. Opiskelija osaa elinkaarianalyysin käsitteet ja laatia elinkaarianalyysin tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista.

Sisältö

Vaihtoehtoiset näkökulmat kestävyyteen ja kestävään kehitykseen, systeemianalyysin perusteet, teollisen ekologian käsitteet ja periaatteet, alueellinen ja tuotelähtöinen teollinen ekologia, elinkaarianalyysin käsitteet ja standardit, elinkaarianalyysin laadinta LCA-sovelluksella; LCA -ohjelmaan tutustumisharjoitukset ja yhteinen harjoitustyö laatu- ja ympäristöjohtamisen -opintojakson kanssa. Harjoitustyö sisältää elinkaarianalyysin laadinnan työelämää palvelevana toimeksiantona.

Aika ja paikka

Lähiopetuksena Wärtsilä -kampuksella.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään teollisen ekologian käsitteisiin ja erityisesti tuotelähtöiseen lähestymistapaan. Opit elinkaariarviointia ohjaavat keskeiset standardit ja elinkaariarvioinnin työvaiheet. Opintojaksolla käytetään SimaPro -ohjelmistoa. Ohjelmiston käyttöön perehdytään ohjatuissa tutustumisharjoituksissa. Opintojakson työelämäyhteistyö sisältää elinkaariarvioinnin laadinnan yrityksen tuotteesta/palvelusta tai prosessista. Työelämäyhteistyö voidaan kytkeä osaksi laatu- ja ympäristöjohtamisen opintojaksolla laadittavaa yrityksen ympäristökatselmusta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustyö laaditaan yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Työelämäyhteistyö ajoittuu pääosin opintojakson loppuun loka-joulukuulle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti suoritetaan marraskuussa siirryttäessä harjoitustyövaiheeseen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Kainulainen
Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Tunnet Karelia-amk:n tietotekniset käytänteet. Hallitset tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan työvälineohjelmien käytön. Pystyt tekstinkäsittelyohjelmaa soveltaen tuottamaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia eri sääntöjä noudattavia tekstidokumentteja. Osaat soveltaa taulukkolaskentaohjelmaa monipuolisesti erilaisiin opiskelun ja työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat:
- Karelia-amk:n opiskelijan käytössä olevat tietojärjestelmät
- taulukkolaskenta
- tekstinkäsittely

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 16.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anitta Kurki
Vastuuopettaja

Anitta Kurki

Ryhmät
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa soveltaa työsopimuslakia työnantajan ja työntekijän välisessä sopimussuhteessa.
Tuntee työaikalain, työturvallisuuslain, työelämän tietosuojalain ja yhteistoimintalain keskeisen sääntelyn.
Tietää itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen merkityksen sekä ymmärtää esimiehen aseman ja tehtävät tiimin tai työyhteisön ohjaajana.
Tuntee kehityskeskustelun tavoitteet ja toimintatavat sekä osaa tunnistaa ja ratkaista työyhteisön haastavia tilanteita.

Sisältö

Työsopimus ja työsuhteen ehdot, työsuhteen velvollisuudet, työaika, lomauttaminen, työsuhteen irtisanominen ja purkaminen, työaika, työturvallisuus, yksityisyys, yhteistoiminta.
Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
Esimiehen asema ja tehtävät, kehityskeskustelut ja palaute.
Työyhteisön haastavien tilanteiden tunnistaminen ja niiden hallinta.

Oppimateriaalit

1. Hyttinen Mikko & Korte Atte - Työoikeuden perusteet - Oppikirja - painos 2022
- kirja pakollinen
2. Moodlen luentomateriaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu 40 h, itseopiskelu 83 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Järveläinen
 • Minna Hoffren
Vastuuopettaja

Johanna Järveläinen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Lasse Okkonen
Vastuuopettaja

Lasse Okkonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

You are familiar with the key concepts of life cycle management and life cycle analyses. You know about different types of renewable energy systems and how they are applied at the community level. You know the standards guiding the life cycle analyses. You know how to carry out life-cycle inventory data collection, life cycle impact assessment, and interpret the results. You can analyse the life-cycle environmental impacts of community-based energy systems and communicate the results to stakeholders at an appropriate level.

Sisältö

Key contents of this course include:

- Background knowledge on life cycle management and analyses
- Knowledge of standards and professional routines used in conducting life cycle analyses
- Creating a life-cycle model of a community renewable energy system
- Analysing and communicating the environmental impacts of community energy transition

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Tossavainen
Vastuuopettaja

Tarmo Tossavainen

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat määrittää vesi- ja maa-alueen ja antropogeeniset vaikutukset ainevirtaamiin ja – kiertoihin. Osaat kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen vesistöalueen tarkastelun, kuten vesiekosysteemin sietokyvyn määrityksen perusteet. Hallitset vesistöalueen fysikaalis-kemiallisen (abioottiset tekijät) ja ekologisen (bioottiset tekijät) diagnoosin perusteet (tähän linkittyy oleellisesti Vesitalouden opintojaksolla hankitut tietotaidot). Osaat näytteenotto- ja mittaustekniikan käytännön työskentelyn perusteet, näytteiden käsittelyn, laboratorioanalysoinnin sekä tulosten tulkinnan sekä näihin liittyvän selvitys- ja tutkimussuunnitelman laadinnan. Hallitset opinnäytetyön rakenteen mukaisen tieteellisen raportoinnin perusteet sekä kykenet selkeästi esitelmöimään tulokset.

Osaat kenttä-.ja laboratoriomittausten ja -havaintojen perusteella laatia alustavan vesistöalueen kunnostus- ja hoitosuunnitelman ja valita oikeansuuntaiset kunnostustekniikat.

Sisältö

Ainetaseiden määritys (etenkin fosfori ja typpi); vesiekosysteemien vedenlaatu- ja kuormitusmallit; ekosysteemin sietokyvyn arviointi, vesiekosysteemin fysikaalis-kemiallinen, biologinen ja ekologinen rakenne, fysikaalis-kemiallisten sekä biologisten komponenttien näytteenoton ja mittaustekniikoiden sekä niihin perustuvan vesistöselvitysten, -tutkimusten ja –seurannan menetelmät (vedenlaatu, hydrologia, pohjaeläimistö, sedimentit, makrofyytit, kalastorakenne, kasvi- ja eläinplankton; tämän ja edellisen opintojakson teemoihin liittyvä ryhmätyöraportointi Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön rakenteen mukaisesti oman aineiston (maasto- ja laboratoriomittaukset ja –määritykset) perusteella. Oppimiskohteina on parhaillaan toteutettavia vesistökunnostushankkeita tai äskettäin toteutettuja. Kukin ryhmä esittää työnsä tulokset loppuseminaarissa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Kilpeläinen
Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Osaat hyödyntää mekaniikkaa ja erityisesti fluidien mekaniikkaa teknisten suunnitteluongelmien ratkaisussa. Osaat soveltaa energiaperiaatetta teknisissä suunnitteluongelmissa. Osaat soveltaa lämpöopin lainalaisuuksia energian säästössä ja -tuotannossa.

Sisältö

Teho ja energia, nesteen ja kaasun statiikka, viskositeetti, laminaari- ja turbulentti virtaus, sekä tehon siirto. Lämpötilan käsite, lämpöenergia ja lämmön siirtymisen fysiikka.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.02.2024 - 27.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
 • Ville Mertanen
Vastuuopettaja

Ville Mertanen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Aika ja paikka

Luennot kampuksella 4 tuntia ja tämän lisäksi verkkomateriaali.
Luennot 1.3.2024 klo 8.00-16.00 ja tilana WÄR100

Opetusmenetelmät

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 tuntia työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen kokonaisuudessaan koulutuspäivään ja tentin hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Kainulainen
Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Ymmärrät energiamurroksen vaikutukset yhteiskuntaan. Tiedät uusiutuvien energioiden merkityksen suomalaisessa ja eurooppalaisessa yhteiskunnassa, osana energiatuotantoa ja ilmastonmuutoksen hallintaa. Tiedät kansalliset ja kansainväliset ohjauskeinot energian tuotannossa. Tunnet erilaiset uusiutuvat energialähteet sekä niiden kestävän tuotannon. Ymmärrät kiinteistön lämmitystehoon ja energiatarpeeseen vaikuttavat tekijät. Opintojakson tavoitteena on, että saavutat käsityksen energiasektorin toiminnasta ja merkityksestä yhteiskunnassamme, sekä hallitset energia-alan käsitteet ja yksiköt.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat:
- energiamurros
- energiamarkkinat
- energiayksiköt
- ilmastopäästöjen vähentämisen ohjauskeinot
- energiantarve ja -käyttö
- keskitetty ja hajautettu energiantuotanto
- kestävä energiantuotanto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.06.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija tietää/osaa
- tunnistaa biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet, biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit
- biotalouden globaalin merkityksen maapallolle
- Suomen biotalousstrategian
- biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa
- pohtia omaa biotalousosaamistaan ja sen mahdollisia täydentämistarpeita

Sisältö

Keskeinen sisältö:

1.Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit:
Vihreä, sininen, keltainen ja punainen biotalous
Biotalous uutena toimintatapana ja mahdollisuutena eri toimialoilla:
metsäbiotalous, agrobiotalous, energia, tuotantoympäristöteknologia, kemia ja kiertotalous, bioraaka-aineet ja materiaalit, luontopalvelut ja matkailu

2. Keskeiset biotalouden strategiat: Suomen biotalousstrategian päämäärät ja keskeiset toimenpiteet

3. Biotalouden luomat tulevaisuuden mahdollisuudet

Aika ja paikka

Itsenäinen verkko-opiskelu 54 h.

Oppimateriaalit

Kaikki opiskeltava materiaali on Moodlessa, mm. biotalous.fi-sivusto. Osa aineistosta on lisämateriaalia, johon voi halutessaa perehtyä opintojaksolla vaadittavan aiheiston lisäksi.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa: opiskeltavat materiaalit, kirjalliset ohjeet, tehtävät, tehtävien palautukset ja palautteet opiskelijoille Moodlessa.

Tehtävät: esittäytyminen, keskustelualueella keskustelu, pohdintatehtäviä, monivalintatehtävä, oman osaamisen arviointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opintopisteen ajankäyttö keskimäärin 54 tuntia, joka voi jakautua näin:
Johdanto, 6 h
Keskeiset määritelmät ja toimialat, 15 h
Suomen biotalousstrategia, 8 h
Tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet, 13 h
Minä biotalousosaajana, 12 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on palautettu hyväksyttävästi Moodlen palautuskansioihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Virtuaalitoteutus, opiskelija opiskelee täysin omaan tahtiin oman aikataulunsa mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodleen palautetut tehtävät arvioidaan (hyväksytty, täydennettävä, hylätty) ja niistä annetaan palautetta.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Tunnet työelämän keskeiset käytännöt ja osaat toimia vastuullisesti osana työyhteisöä. Tunnet energia- ja ympäristötekniikan alan toimijoita sekä osaat tunnistaa itselle sopivia rooleja työelämässä. Perehdyt energia- ja ympäristötekniikan prosesseihin osana suorittavaa työnkuvaa.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- hankit itsenäisesti harjoittelupaikan
- osallistut harjoitteluinfoon, jossa kuulet harjoittelussa olleiden kokemuksia omista harjoitteluistaan
- teet harjoittelusopimuksen
- perehdyt tulevan ammattialasi työympäristöön, työtehtäviin ja insinöörin ammatissa tarvittaviin valmiuksiin
- osallistut aktiivisesti työnantajan edustajan kanssa yhdessä suunniteltuihin työtehtäviin sekä järjestät ja dokumentoit kaksi kehityskeskustelua, joista ensimmäinen on harjoittelun alkuvaiheessa ja toinen harjoittelun lopussa
- kirjoitat harjoittelujaksosta harjoitteluraportin ja työpäiväkirjan

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Hankit käytännön kokemusta energia- ja ympäristötekniikan alan työtehtävistä, työelämän käytänteistä sekä oikeuksista ja velvollisuuksista. Pystyt työskentelemään itsenäisesti ohjeitten mukaan ja pystyt ottamaan vastuun jonkin työtehtävän itsenäisestä hoitamisesta. Kehität samalla energia- ja ympäristöalalla vaadittavia ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitoja sekä esimiestaitoja.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- hankit itsenäisesti harjoittelupaikan
- osallistut harjoitteluinfoon, jossa kuulet harjoittelussa olleiden kokemuksia omista harjoitteluistaan
- teet harjoittelusopimuksen
- perehdyt tulevan ammattialasi työympäristöön, työtehtäviin ja insinöörin ammatissa tarvittaviin valmiuksiin
- osallistut aktiivisesti työnantajan edustajan kanssa yhdessä suunniteltuihin työtehtäviin sekä järjestät ja dokumentoit kaksi kehityskeskustelua, joista ensimmäinen on harjoittelun alkuvaiheessa ja toinen harjoittelun lopussa
- kirjoitat harjoittelujaksosta harjoitteluraportin ja työpäiväkirjan

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

Opiskelija tekee opintoihin liittyvän projektin. Projektiopintojen tavoitteena on opinnoissa opitun tiedon soveltaminen, uuden tiedon tuottaminen tai joku muu opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tukeva tavoite.

Sisältö

Opiskelija työskentelee omaan ammattialaan liittyvässä projektissa. Opiskelija raportoi projektityöskentelystään ohjaavalle opettajalle.

Opetusmenetelmät

Opiskelija tekee opintoihin liittyvän projektin. Projektiopintojen tavoitteena on opinnoissa opitun tiedon soveltaminen, uuden tiedon tuottaminen tai joku muu opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tukeva tavoite.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija työskentelee omaan ammattialaan liittyvässä projektissa. Opiskelija raportoi projektityöskentelystään ohjaavalle opettajalle.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Lasse Okkonen
Vastuuopettaja

Lasse Okkonen

Ryhmät
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpien organisaatioissa käytössä olevien standardien periaatteet ja perehtyy erityisesti yrityksen laatu- ja ympäristöjohtamisen käytäntöihin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet johtaa ja ohjata vuorovaikutteisia kehittämisprosesseja yrityksissä, yhteisöissä ja verkostoissa.

Sisältö

Johtaminen standardien avulla, laatu-, ja ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ympäristönäkökohtien tarkastelu sekä ympäristövaikutusten arviointi. Elinkaariajattelu. Prosessit. Alustava ympäristökatselmus ja katselmuksen toteuttaminen harjoitustyönä yrityksissä. Yritysvierailut erilaisissa laatu- ja ympäristöjärjestelmiä hyödyntävissä yrityksissä.

Aika ja paikka

Lähiopetuksena Wärtsilä -kampuksella.

Oppimateriaalit

Moodlessa osoittetava oppimateriaali; ympäristöjohtamisen standardit.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään laatu- ja ympäristöjohtamisen perusteisiin ja erityisesti standardeihin perustuvaan ympäristöjohtamiseen. Opintojakson keskeisenä lähtökohtana on ISO 14001 -standardiin perustuvat yrityksen ympäristöjohtamisen menetelmät. Opintojaksolla keskeisessä osassa on työelämäyhteistyö. Opintojaksolla laaditaan pienen-/ keskisuuren yrityksen tai yhteisön alustava ympäristökatselmointi sisältäen toimintaympäristön analyysin, sidosryhmäanalyysin, ympäristöpolitiikan laadinnan, ympäristövaikutusten katselmoinnin ja ympäristöohjelman laadinnan. Harjoitustyöhön voidaan kytkeä myös elinkaariarviointi yrityksen tuotteesta/palvelusta. Elinkaariarviointi laaditaan Teollinen ekologia ja elinkaarianalyysi -opintojaksolla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustyö, alustava ympäristökatselmus, laaditaan yhteistyössä yritysten/yhteisöjen kanssa. Lisäksi opintojaksolla tehdään yritysvierailuja, joilla tutustutaan yritysten laatu- ja ympäristöjohtamisen käytäntöihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä vaan arvioitavia tuotoksia ovat pientehtävät ja ympäristökatselmuksen raportti.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Esko Tiainen
 • Juha Kilpeläinen
Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ajoitusryhmät
 • Pienr. 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienr. 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021
Pienryhmät
 • Pienr. 1
 • Pienr. 2

Tavoitteet

Oppija tuntee liikennebiopolttoaineiden raaka-ainevaihtoehdot ja niiden potentiaalin. Hän osaa ajoneuvojen moottoritekniikan pääpiirteet ja eri biopolttoaineiden soveltuvuuden otto- ja dieselmoottoreille. Oppija osaa arvioida liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ympäristövaikutuksia ja energiatasetta. Hän osaa bioetanolin ja kasvimetyyliesterin valmistuksen vaiheet ja laadun arvioinnin sekä osaa BTL-tekniikan perusteet. Oppija tuntee biokaasun ajoneuvokäytön mahdollisuudet sekä puhdistuksen ja käytön tekniikan Hän tuntee sähkötekniikan ja hybriditekniikan mahdollisuudet ajoneuvoliikenteessä ja osaa sähköautojen latausjärjestelmien suunnittelun perusteet.

Sisältö

- Biomassojen kemiallinen koostumus ja soveltuvuus erilaisille biopolttonesteille- Moottoriopin perusteet ja päästöjenhallinnan tekniikka- Diesel- ja ottomoottorin vaatimukset polttoaineelle ja polttoaineiden laatukriteerit- Liikennepolttoaineiden energia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Tossavainen
Vastuuopettaja

Tarmo Tossavainen

Ryhmät
 • BIYNS20
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee eri vesistökunnostustekniikoiden fysikaalis-kemialliset, biologiset, ekologiset ja hydrologiset sekä tekniset perusteet. Opiskelija osaa valita oikeat vesiekosysteemin (vesialue ja valuma-alue) hoidon ja kunnostuksen tekniikat ja osaa arvioida ao. tekniikan fysikaalis-kemialliset, biologiset, ekologiset ja hydrologiset vaikutukset. Opiskelija osaa arvioida tekniikoiden kustannustehokkuuden. Vesistöstä tekemämsä diagnoosin (suoritettuaan tämän opintojakson sekä opintojaksot BIY6010 [Vesitalous] ja BIY6016 [Vesiekosysteemit]) perusteella opiskelija kykenee valitsemaan vesistölle oikeat kunnostus- ja hoitotoimet sekä arvioimaan niiden kustannustehokkuuden ja arvioimaan etukäteen vesistöihin liittyvän lainsäädännön mahdolliset vaikutukset ja ehdot ko. kunnostustoimille.

Sisältö

Seisovan veden (järvet, lammet) ekosysteemien kunnostustekniikat (kuten hapetus, biomanipulaatio, vesikasvien niitto, kemikaalien käytöt [neutralointi, ravinteiden saostus], vedenpinnan nosto, ruoppaus, pohjasedimentin käsittelyt), virtavesien (joet, purot, norot) kunnostustekniikat (kuten kalataloudelliset kunnostukset, pienten virtavesien kunnostukset [biodiversiteetti, kuormituksen pidätys]), kustannustehokkuuden tarkastelu, erilaiset tekniset ratkaisut ja niiden fysikaalis-kemialliset, biologiset ja ekologiset vaikutukset, valuma-alueiden kunnostukset (kuten hajakuormituksen ja turvetuotannon vesiensuojelutekniikka, soiden ennallistaminen, pienten virtavesien kunnostukset), vesistökunnostuksen toimintaympäristö, työsuunnitelman laadinta, kustannukset, vesistöihin ja vesivaroihin liittyvä lainsäädäntö etenkin vesistöjen käytön, hoidon ja kunnostuksen näkökulmasta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kukkonen
 • Esko Tiainen
Vastuuopettaja

Esko Tiainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten jakeiden erotusprosessien toimintaperiaatteet.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- Nestemäisen ja kaasumaisen jakeen erotusprosessit
- Kiinteän jakeen erotusprosessit
- Mekaaniset erottelumenetelmät
- Kemialliset erottelumenetelmät
- Aineensiirtomenetelmät

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Markus Huhtinen
 • Lasse Okkonen
Vastuuopettaja

Lasse Okkonen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

StudentKnows the main principles and guidelines of social and environmental responsibility.Can identify socially and environmentally responsible business activities and practices.Can design and perform environmental managementactivities as a team, and communicate and report the results for the wider audience

Sisältö

Values of societyEnvironment and utilitarian thinkingSustainabilityInternational agreements on environment and sustainabilityISO 2600 standard, Global reporting initiative. Case forest certification, biodiversity and value addition in forestry.Socially and environmentally responsible businessSocial enterprises and entrepreneurshipsCommunication and reporting of social and environmental responsibilityCorporate responsibility in practice: case examples from local medium-size enterprises

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

7 op

TKI-osuus

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Kaija Saramäki
Vastuuopettaja

Kaija Saramäki

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Kangas
Vastuuopettaja

Jani Kangas

Ryhmät
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Tilastolliset menetelmät:

Osaat keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut sekä niiden laskennan tietokoneella. Valmiiden aineistojen avulla tutkit muuttujien välistä yhteyttä ja osaat laatia regressiomallin. Estimointiteoriassa osaat odotusarvon sekä suhteellisen osuuden luottamusvälin määräämisen ja otantateoriaa havainnollistetaan tietokoneella. Osaat testauksen vaiheet ja keskiarvotestit yhden, kahden sekä useamman otoksen tapauksessa.

Optimointi:

Osaat keskeiset optimoinnin käsitteet ja tunnet ratkaisun geometrisen perustan. Optimointiohjelman avulla tutustut erilaisten kuljetus- ja suunnitteluongelmien mallinnukseen.

Sisältö

Tilastolliset menetelmät
- Tunnusluvut
- Korrelaatio ja regressio
- Luottamusväliestimointi
- Keskiarvotestit

Optimointi
- Graafinen ratkaiseminen
- Simplex -algoritmi
- LINDO -ohjelman ja TI- nspire laskimen käyttö
- Duaaliset tehtävät
- Kuljetusongelmat
- Tuotannonsuunnittelua

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Kilpeläinen
 • Seppo Kainulainen
Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ryhmät
 • BIYNS20
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija:

- hallitsee aluelämpöratkaisujen suunnittelun, mitoituksen ja investointiratkaisujen laskennan
- osaa kaukolämpöverkoston tekniset ratkaisut ja komponenttien mitoituksen perusteet
- hallitsee maalämpöjärjestelmien mitoituksen kiinteistökohtaisissa järjestelmissä
- osaa vertailla lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannuksia erilaisilla kannattavuuslaskelmilla
- tuntee kunnallisten lämmöntuotantoratkaisujen hankintamenettelyn

Sisältö

- aluelämpöverkon suunnittelu (J)
- mitoitustehon ja energiankulutuksen arviointi (J)
- lämpölaitoksen mitoitus- ja sijoitussuunnittelu (J)
- maalämpöpumppujärjestelmän mitoitus ja -suunnittelu (S)
- lämmöntuotantoratkaisujen kustannuslaskenta (S)
- aluelämpöratkaisujen hankintaprosessi ja lämmöntoimitussopimukset (S)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Virtausmekaniikka ja lämpöoppi
Lämmöntuotantoratkaisut

Lisätiedot

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja tenttiin.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, kuinka YK:n Agenda2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) voidaan kytkeä osaksi yrityksen strategista toimintaa ja viedä käytännön toiminnaksi. Opintojaksolla sukelletaan yritysvastuun uusiin tuuliin yritysvastuulain ja CSDR eli Corporate Sustainability Reporting Directiven osalta. Opintojakson aikana opit analysoimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodostamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpiteille. Työkaluna tähän voi toimia esimerkiksi tiekartta tai toimet voidaan kytkeä suoraan osaksi yrityksen strategiaa.
• Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana yrityksen toimintaa
• Yritysten muuttuva toimintaympäristö: yritysvastuulaki, GRI, CSDR
• Kestävä kehityksen tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu

Sisältö

• Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen yritystoiminnassa.
• Ymmärrät yritysten toimintaympäristössä tapahtuvien kestävään kehitykseen liittyvien muutosten vaikutukset liiketoimintaan ja osaat reagoida niihin.
• Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä sekä mitata tavoitteiden saavuttamista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen.

Aika ja paikka

Verkko-opintoina, itsenäisesti ja omaan tahtiin

Oppimateriaalit

Materiaali on koottuna Moodle-oppimisympäristöön

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, kuinka YK:n Agenda2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) voidaan kytkeä osaksi yrityksen strategista toimintaa ja viedä käytännön toiminnaksi. Opintojaksolla sukelletaan yritysvastuun uusiin tuuliin yritysvastuulain ja CSDR eli Corporate Sustainability Reporting Directiven osalta. Opintojakson aikana opit analysoimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodostamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpiteille. Työkaluna tähän voi toimia esimerkiksi tiekartta tai toimet voidaan kytkeä suoraan osaksi yrityksen strategiaa.
• Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana yrityksen toimintaa
• Yritysten muuttuva toimintaympäristö: yritysvastuulaki, GRI, CSDR
• Kestävä kehityksen tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opinopistettä vastaa keskimäärin 54 tunnin ajankäyttöä opiskelijalle. Ajankäyttö jakautuu materiaalien läpikäyntiin sekä oppimistehtävien suorittamiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opintojakson oppimistehtävät on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet.
Hylätty: Opintojakson oppimistehtäviä ei ole suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolle asetettuja oppimistavoitteita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 110

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, kuinka YK:n Agenda2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) voidaan kytkeä osaksi yrityksen strategista toimintaa ja viedä käytännön toiminnaksi. Opintojaksolla sukelletaan yritysvastuun uusiin tuuliin yritysvastuulain ja CSDR eli Corporate Sustainability Reporting Directiven osalta. Opintojakson aikana opit analysoimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodostamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpiteille. Työkaluna tähän voi toimia esimerkiksi tiekartta tai toimet voidaan kytkeä suoraan osaksi yrityksen strategiaa.
• Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana yrityksen toimintaa
• Yritysten muuttuva toimintaympäristö: yritysvastuulaki, GRI, CSDR
• Kestävä kehityksen tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu

Sisältö

• Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen yritystoiminnassa.
• Ymmärrät yritysten toimintaympäristössä tapahtuvien kestävään kehitykseen liittyvien muutosten vaikutukset liiketoimintaan ja osaat reagoida niihin.
• Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä sekä mitata tavoitteiden saavuttamista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen.

Aika ja paikka

Verkko-opintoina, itsenäisesti ja omaan tahtiin

Oppimateriaalit

Materiaali on koottuna Moodle-oppimisympäristöön

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, kuinka YK:n Agenda2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) voidaan kytkeä osaksi yrityksen strategista toimintaa ja viedä käytännön toiminnaksi. Opintojaksolla sukelletaan yritysvastuun uusiin tuuliin yritysvastuulain ja CSDR eli Corporate Sustainability Reporting Directiven osalta. Opintojakson aikana opit analysoimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodostamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpiteille. Työkaluna tähän voi toimia esimerkiksi tiekartta tai toimet voidaan kytkeä suoraan osaksi yrityksen strategiaa.

• Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana yrityksen toimintaa
• Yritysten muuttuva toimintaympäristö: yritysvastuulaki, GRI, CSDR
• Kestävä kehityksen tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opinopistettä vastaa keskimäärin 54 tunnin ajankäyttöä opiskelijalle. Ajankäyttö jakautuu materiaalien läpikäyntiin sekä oppimistehtävien suorittamiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opintojakson oppimistehtävät on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet.
Hylätty: Opintojakson oppimistehtäviä ei ole suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolle asetettuja oppimistavoitteita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Marita Suomalainen
 • Heini Lääperi
Vastuuopettaja

Heini Lääperi

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän viestintätilanteissa asiaankuuluvalla tyylillä. Kykenet keskustelemaan opiskelemastasi alasta ruotsiksi. Osaat tulkita ympäristöalan ruotsinkielisiä tekstejä apuvälineitä käyttäen. Pystyt tuottamaan ruotsinkielisen suullisen esityksen.

Sisältö

Opiskelu- ja oppimistaidot, itsestä ja opinnoista kertominen, småprat -tilanteet, sähköposti ja muu kirjallinen viestintä, oman alan työympäristö, ympäristötekniikan perussanastoa.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024, Wärtsilä kampus. Moodle-oppimisalusta.

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän viestintätilanteissa asiaankuuluvalla tyylillä. Hän kykenee keskustelemaan opiskelemastaan alasta ruotsiksi. Hän osaa tulkita ympäristöalan ruotsinkielisiä tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hän pystyy tuottamaan ruotsinkielisen suullisen esityksen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Uusinnat tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op= 53 tuntia opiskelijan työtä. Kontaktiopetusta 22 tuntia, ml. tentti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5. Kirjallinen koe, suullinen esitys ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (80%)

Hylätty (0)

Osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aihetta on käsitelty tehtävänannon mukaisesti, mutta melko suppeasti ja yksipuolisesti. 
Teksti etenee ajoittain epäloogisesti ja lauseet ovat irrallisia.  
 Lukijan ja tilanteen huomioon ottaminen on vähäistä (tyyli ja ilmaisut). 
Viesti välittyy, vaikka kielelliset ilmaisut ovat yksinkertaisia ja virheitä esiintyy.
Tekstin viimeistely on tehty tyydyttävästi (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena hyvin (sanakirjat, oikoluku).  

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa.  
Teksti etenee kohtalaisen loogisesti, mutta sidosteisuudessa (kappalejako, koheesio) on pieniä puutteita.
Pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Teksti on pääosin lukijaystävällistä, mutta aina oletetun lukijan osaamistasoa ei ole otettu huomioon (esim. termien määrittely)  
Kieli on melko sujuvaa, selkeää ja melko virheetöntä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi esiintyä virheitä.   Lauserakenteet ja ammattisanasto riittävät viestin välittämiseen melko hyvin.   
Teksti on viimeistelty hyvin (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena erinomaisesti (sanakirjat, oikoluku).  

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa ja vastaa täysin tehtävänantoa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista, sidosteista ja monipuolista.    
Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä ja ottaa kohderyhmän huomioon.
Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisia lähteitä tilanteen ja tehtävän vaatimalla tavalla oman tekstin tuottamisen tukena.  
Opiskelijan oma kirjallinen tuotos on sujuvaa ja hän käyttää apuvälineitä harkitusti.  
Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Lauserakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanaston hallinta on erinomaista. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa, mutta ne eivät johda väärinymmärryksiin.   
Teksti on viimeistelty erinomaisesti (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).   
Kirjoittaja pystyy vakuuttamaan lukijan asiantuntemuksestaan.   

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

27.02.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Marita Suomalainen
Vastuuopettaja

Marita Suomalainen

Ryhmät
 • IENS22
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä työelämän tilanteissa. Osaat tuottaa ammatissa tarvittavia kirjallisia asiakirjoja sekä osallistumaan ruotsinkielisiin kokouksiin ja neuvotteluihin. Kykenet asiakaspalvelutehtäviin puhelimitse ja tietokoneen välityksellä. Olet tietoinen ruotsalaisen kulttuurin toimintatavoista työelämässä. Osaat ammatissa tarvittavaa alan sanastoa ja pystyt hankkimaan tarvitsemaasi tietoa alan teksteistä ja julkaisuista.

Sisältö

småprat -tilanteet, puhelinkeskustelut, kokous- ja neuvottelutilanteet, ympäristöalan ammattisanastoa: uusiutuvat energiat, vesiensuojelu ja -käyttö, kestävä kehitys, raportointi, ruotsalainen kulttuuri

Aika ja paikka

Wärtsilä kampus

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Moodle -oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä eri työelämän tilanteissa. Pystyt tuottamaan ammatissa tarvittavia kirjallisia asiakirjoja, osallistumaan ruotsinkielisiin kokouksiin ja neuvotteluihin. Kykenet asiakaspalvelutehtäviin puhelimitse ja tietokoneen välityksellä. Olet tietoinen ruotsalaisen kulttuurin toimintatavoista työelämässä. Osaat ammatissa tarvittavaa alan sanastoa ja pystyt hankkimaan tarvitsemaasi tietoa alan teksteistä ja julkaisuista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa kirjallinen ja suullinen tentti. Tarvittaessa kaksi uusintakertaa sopimuksen mukaan (ks.Tutkintosääntö).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste on 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojaksolla on 30 tuntia kontaktiopetusta, loput 51 tuntia oppimistehtäviä opettajan ohjeiden mukaisesti tai itsenäisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5. Kirjallinen koe, suullinen esitys ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (80%)
Kielilain ruotsin kielen kirjallinen taito, tyydyttävät tiedot (2) arvosanoilla 1-3, hyvät tiedot (4) arvosanoilla 4-5.
Kielilain ruotsin kielen suullinen taito, tyydyttävät tiedot (2) arvosanoilla 1-3, hyvät tiedot (4) arvosanoilla 4-5

Hylätty (0)

Osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.

Teksti ei ole kirjoittajan omaa, vaan se on kopioitua tai käännöskoneen tuottamaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aihetta on käsitelty tehtävänannon mukaisesti, mutta melko suppeasti ja yksipuolisesti. 
Teksti etenee ajoittain epäloogisesti ja lauseet ovat irrallisia.  
 Lukijan ja tilanteen huomioon ottaminen on vähäistä (tyyli ja ilmaisut). 
Viesti välittyy, vaikka kielelliset ilmaisut ovat yksinkertaisia ja virheitä esiintyy.
Tekstin viimeistely on tehty tyydyttävästi (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
Apuvälineitä osataan hyödyntää kirjoittamisen tukena hyvin (sanakirjat, oikoluku).  

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa.  
Teksti etenee kohtalaisen loogisesti, mutta sidosteisuudessa (kappalejako, koheesio) on pieniä puutteita.
Pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Teksti on pääosin lukijaystävällistä, mutta aina oletetun lukijan osaamistasoa ei ole otettu huomioon (esim. termien määrittely)  
Kieli on melko sujuvaa, selkeää ja melko virheetöntä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi esiintyä virheitä.   Lauserakenteet ja ammattisanasto riittävät viestin välittämiseen melko hyvin.   
Teksti on viimeistelty hyvin (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
Apuvälineitä osataan hyödyntää kirjoittamisen tukena erinomaisesti (sanakirjat, oikoluku).  

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa ja vastaa täysin tehtävänantoa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista, sidosteista ja monipuolista.    
Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä ja ottaa kohderyhmän huomioon.
Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisia lähteitä tilanteen ja tehtävän vaatimalla tavalla oman tekstin tuottamisen tukena.  
Opiskelijan oma kirjallinen tuotos on sujuvaa ja hän käyttää apuvälineitä harkitusti.  
Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Lauserakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanaston hallinta on erinomaista. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa, mutta ne eivät johda väärinymmärryksiin.   
Teksti on viimeistelty erinomaisesti (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).   
Kirjoittaja pystyy vakuuttamaan lukijan asiantuntemuksestaan.   

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 80

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja ymmärrät systeemiajattelun mahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Tunnistat ja osaat arvioida yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi. Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin, kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Sisältö

- Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoksen kytkeytyminen muihin ympäristöongelmiin
- Ilmastopolitiikka ajurina
- Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden lähteet
- Perusteita kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan
- Ilmastonmuutoksen hillintä osana kestävää kehitystä
- Ilmastonmuutos osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

Aika ja paikka

Verkko-opintoina Moodlessa. Itsenäistä tahtiin.

Oppimateriaalit

Moodle-alustalle koottu materiaali.

Opetusmenetelmät

Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja ymmärrät systeemiajattelun mahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Tunnistat ja osaat arvioida yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi. Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin, kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina. Kaikki materiaali on koottuna Moodle-alustalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 op, joka vastaa 81 tunnin työmäärää opiskelijalle.
Työmäärä jakautuu materiaalien läpikäyntiin, oppimispäiväkirjan ja yksittäisten oppimistehtävien laatimiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ohjeiden mukaisesti toteutetut oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettuun oppimispäiväkirjaan ja oppimistehtäviin.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja ymmärrät systeemiajattelun mahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Tunnistat ja osaat arvioida yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi. Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin, kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Sisältö

- Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoksen kytkeytyminen muihin ympäristöongelmiin
- Ilmastopolitiikka ajurina
- Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden lähteet
- Perusteita kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan
- Ilmastonmuutoksen hillintä osana kestävää kehitystä
- Ilmastonmuutos osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

Aika ja paikka

Verkko-opintoina Moodlessa. Itsenäistä tahtiin.

Oppimateriaalit

Moodle-alustalle koottu materiaali.

Opetusmenetelmät

Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja ymmärrät systeemiajattelun mahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Tunnistat ja osaat arvioida yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi. Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin, kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina. Kaikki materiaali on koottuna Moodle-alustalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 op, joka vastaa 81 tunnin työmäärää opiskelijalle.
Työmäärä jakautuu materiaalien läpikäyntiin, oppimispäiväkirjan ja yksittäisten oppimistehtävien laatimiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ohjeiden mukaisesti toteutetut oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettuun oppimispäiväkirjaan ja oppimistehtäviin.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
 • Seppo Kainulainen
Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • IENS21
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee aurinkolämpö ja -sähköratkaisujen mitoituksen kiinteistökohtaisissa ratkaisuissa
- tietää pientuulivoiman suunnitteluratkaisut
- osaa laskea tuulivoimalan tuoton ja kannattavuuden
- tietää erilaiset pien-CHP-ratkaisut, sekä niiden käyttömahdollisuudet hajautetussa energiatuotannossa

Sisältö

- hajautettujen energiateknologioiden toimintaympäristö ja kehitysnäkymät
- aurinkolämmityksen suunnittelu, mitoitus ja kannattavuus
- aurinkosähkön suunnittelu, mitoitus ja kannattavuus
- pientuulisähköjärjestelmien suunnittelu, mitoitus- ja kannattavuus
- tuulisähkön tuotanto tuulipuistoissa
- pien-CHP -sovellukset erilaisissa käyttökohteissa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Tossavainen
Vastuuopettaja

Tarmo Tossavainen

Ryhmät
 • IENS23
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Tunnet valuma-alueen + vesialueen muodostaman fysikaalis-kemiallisen, hydrologisen, biologisen ja ekologisen kokonaisuuden ja tähän kokonaisuuteen liittyvän kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen määrityksen, arvioinnin ja laskennan. Hallitset vesistöalueen tarkastelun perusteet kokonaisuutena liittyen sen ainevirtaamien (mm. erityyppisen maankäytön vaikutukset) ja fysikaalis-kemiallisten komponenttien mittaukseen ja laskentaan, osaat tulkita nämä mittaustulokset, ymmärrät kemiallisen analytiikan työskentelyn perusvaatimukset ja osaat käyttää ohjatusti ao. laitteita laboratoriossa ja maastossa asianmukaisesti. Hallitset paikkatietojärjestelmien ja maanmittaustekniikan asianomaiset työkalut soveltavasti vesistöhankkeisiin liittyen. Hallitset opinnäytetyön rakenteen mukaisen tieteellisen raportoinnin perusteet sekä kykenet selkeästi esitelmöimään tulokset.

Sisältö

Vesistöalueen maaperäopin ja geologian perusteet, ainevirtaamien mittaus ja laskenta, hydrologian perusteet, maaperän (valuma-alueen) ja veden väliset fysikaalis-kemialliset prosessit. Näihin liittyvän näytteenoton, suunnittelu- ja mittaustekniikan perusteet, kemiallisen analytiikan alkeet ja siihen liittyvän laskennan perusteet, paikkatietojärjestelmien soveltavan käytön perusteet, soveltavan maanmittaustekniikan perusteet. Alustava vesistökunnostustekniikoiden tarkastelu sekä itse vesialueella että valuma-alueella. Ryhmätyöraportointi Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön rakenteen mukaisesti sekä valmisaineiston että oman aineiston (maasto- ja laboratoriomittaukset ja –määritykset) perusteella. Kukin ryhmä esittää työnsä tulokset loppuseminaarissa. Oppimiskohteina on parhaillaan toteutettavia vesistökunnostushankkeita tai äskettäin toteutettuja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 05.04.2024

Ajoitus

15.03.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Kaija Saramäki
Vastuuopettaja

Kaija Saramäki

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

After the course, you will be able to:
- understand how different aspects of non-fossil energy sources, sustainable use of raw materials, etc can influence climate change
- identify ways to affect co2 emissions in your own life
- understand differences of cliamte adaptation in different parts of the world
- know some methods and strategies used to adapt to climate change and build resilience
- participate and contribute to an international conference

Sisältö

The topics of the conference include different aspects of carbon neutrality and using non-fossil fuels in different doamins of society.

The course consists of participation in the Zero Carbon Conference for Students, active participation in the discussion during the conference and a written assignment after the conference.

The Conference will be online in Zoom and streamed in YouTube.

Registration to the course is considered as consent for participation in research about young people’s views and thoughts about the topics of the conference. The assignments and discussions within the course can be used as research data. The participants cannot be identified from any published reports. Information about the research will be sent separately to the registered students.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty