Siirry suoraan sisältöön

Media-alan koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2024
Tunnus
(HMNS24)
Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023
Tunnus
(HMNS23)
Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022
Tunnus
(HMNS22)
Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021
Tunnus
(HMNS21)
Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2020
Tunnus
(LUVNS20)
Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Juha Linna

Ajoitusryhmät
 • A-360 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-360 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • C-360 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • D-360 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021
Pienryhmät
 • A-360
 • B-360
 • C-360
 • D-360

Tavoitteet

Ymmärrät virtuaalitodellisuuden spektrin ja immersion käsitteet
Hallitset XR-teknologiaan liittyvän terminologian
Hahmota XR-teknologian käyttömahdollisuuksia, mutta myös teknologian rajoituksia
Osaat tuottaa ja käsitellä 360-kuvamateriaalia ja siihen liittyvää ääntä
Osaat huomioida sisällöntuotannossa julkaisualustan erikoispiirteet ja loppukäyttäjän kokemuksen
Hallitset media-alan tuotantoprosessit.
Osaat arvioida ja seurata ajankäyttöä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä johtaa itseäsi että tuotantoryhmää vastuullisesti.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan virtuaalitodellisuuden perusteisiin ja teknologiaan, erityisesti 360-videoon ja binauraaliseen ääneen. Opintojaksolla etsitään ja jaetaan aktiivisesti tietoa, ja muodostetaan kuva XR teknologian kehityksestä. Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla, testata ja tutustua uudenlaiseen teknologiaa. Opintojaksolla opetellaan uusia mediatuotannon menelmiä ja tuotetaan 360-kuvaa sisältävä monimediainen julkaisu.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan virtuaalitodellisuuden perusteisiin ja teknologiaan, erityisesti 360-videoon ja binauraaliseen ääneen. Opintojaksolla etsitään ja jaetaan aktiivisesti tietoa, ja muodostetaan kuva XR teknologian kehityksestä. Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla, testata ja tutustua uudenlaiseen teknologiaa. Opintojaksolla opetellaan uusia mediatuotannon menetelmiä ja tuotetaan 360-kuvaa sisältävä monimediainen julkaisu.

Toteutus:
Lähiopetus, projektioppiminen
Itsenäinen työ, ryhmätyö, mediatuotantoihin osallistuminen eri ammattirooleissa
Itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Pilvi Dufva
Vastuuopettaja

Pilvi Dufva

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Ymmärrät virtuaalitodellisuuden spektrin ja immersion käsitteet
Hallitset XR-teknologiaan liittyvän terminologian
Hahmota XR-teknologian käyttömahdollisuuksia, mutta myös teknologian rajoituksia
Osaat tuottaa ja käsitellä 360-kuvamateriaalia ja siihen liittyvää ääntä
Osaat huomioida sisällöntuotannossa julkaisualustan erikoispiirteet ja loppukäyttäjän kokemuksen
Hallitset media-alan tuotantoprosessit.
Osaat arvioida ja seurata ajankäyttöä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä johtaa itseäsi että tuotantoryhmää vastuullisesti.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan virtuaalitodellisuuden perusteisiin ja teknologiaan, erityisesti 360-videoon ja binauraaliseen ääneen. Opintojaksolla etsitään ja jaetaan aktiivisesti tietoa, ja muodostetaan kuva XR teknologian kehityksestä. Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla, testata ja tutustua uudenlaiseen teknologiaa. Opintojaksolla opetellaan uusia mediatuotannon menelmiä ja tuotetaan 360-kuvaa sisältävä monimediainen julkaisu.

Aika ja paikka

2023 S1

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan yleisesti XR-teknologiaan ja syvennytään erityisesti 360-videoon. Opintojaksolla etsitään ja jaetaan aktiivisesti tietoa, sekä sovelletaan sitä käytäntöön. Opiskelija tutustuu 360-kameroihin ja teknologiaan liittyvään työ- ja tuotantoprosessiin. Kurssilla toteutetaan 360-kuvaan sisältävä monimediainen julkaisu.


Toteutus (menetelmät, aktiviteetit ja arviointi)
Lähiopetus, projektioppiminen
Itsenäinen työ, ryhmätyö, mediatuotantoihin osallistuminen eri ammattirooleissa
Itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva näyttö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Juha Linna

Ajoitusryhmät
 • AV-audio A (Koko: 6. Avoin AMK: 0.)
 • AV-audio B (Koko: 6. Avoin AMK: 0.)
 • AV-audio C (Koko: 6. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022
Pienryhmät
 • AV-audio A
 • AV-audio B
 • AV-audio C

Aika ja paikka

Tikkarinne S1

Oppimateriaalit

Opettaja jakaa sisällöt kurssin aluksi ja kurssin kestäessä

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa toteuttaa (äänittää ja editoida) pääosin auditiiviseen ilmaisuun liittyvää materiaalia sekä oppii käyttämään Radion, Podcastin, Äänistudion ja Videon ääniteknologioita ja ohjelmistoja. AV-alan auditiiviset prosessit erilaisine vaiheineen ja työnkuvineen tulevat tutuksi. AV-työvälineet audiossa tutustutaan studio-olosuhteissa toimimiseen ja laitteiston käyttöön, opiskellaan dialogin ja puheen (VO) äänittämistä, tehostetyötä ja äänen synkronoinitia sekä jälkikäsittelyä työasemissa. Tutustutaan monikanavaiseen tekniikkaan ja monikanavaisiin mikrofonitekniikoihin. Opiskellaan myös radio-ja podcast tekniikkaa ja tuotetaan sisältöä radioon ja podcasteihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja luennoille (80%), muualla suoritettu opinto tai vastaavat tiedot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat ja luennot 70%
Tiedonhaku, dokumentointi ja itsenäinen työskentely 30%

Sisällön jaksotus

Viikoittainen etäluento/palaveri, työpajat lukujärjestyksen mukaisesti lähiopetuksena. Ohjelmistojen oppiminen lähinnä etäopetuksena ja omana oppimisena.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-2: Opiskelija kykenee ohjauksessa tuottamaan, äänittämään ja editoimaan materiaalia ja osallistuu ryhmätyöskentelyyn.
3-4: Opiskelija osaa käyttää tuotanto- ja jälkituotantojärjestelmiä monipuolisesti. Opiskelija osaa itsenäisesti leikata ja muokata erilaisiin ohjelmatyyleihin sopivaa ääntä ja hallitsee jatkuvuuden ja rytmityksen periaatteita. Opiskelija pystyy perustelemaan tekemiään ratkaisuja ja osaa arvioida osaamistaan realistisesti. Opiskelija ottaa tarvittaessa vastuuta ja sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin.
5: Opiskelija kykenee itsenäisesti äänittämään ja editoimaan ilmaisullisesti korkealaatuista ohjelmaa. Opiskelija arvioi kriittisesti ja monipuolisesti omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä kykenee kyseenalaistamaan opittua ja tuo omia näkemyksiään ja vaihtoehtoisia työskentelymalleja esille. Opiskelija ottaa vastuutta, toimii oma-alotteisesti ja auttaa myös muista tavoitteiden toteutumisessa.

Hylätty (0)

1-2: Opiskelija ei kykene ohjauksessakaan tuottamaan, äänittämään ja editoimaan äänen materiaalia ja ei ole osallistunut aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2: Opiskelija kykenee ohjauksessa tuottamaan, äänittämään ja editoimaan materiaalia ja osallistuu ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3-4: Opiskelija osaa käyttää tuotanto- ja jälkituotantojärjestelmiä monipuolisesti. Opiskelija osaa itsenäisesti leikata ja muokata erilaisiin ohjelmatyyleihin sopivaa ääntä ja hallitsee jatkuvuuden ja rytmityksen periaatteita. Opiskelija pystyy perustelemaan tekemiään ratkaisuja ja osaa arvioida osaamistaan realistisesti. Opiskelija ottaa tarvittaessa vastuuta ja sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija kykenee itsenäisesti äänittämään ja editoimaan ilmaisullisesti korkealaatuista ohjelmaa. Opiskelija arvioi kriittisesti ja monipuolisesti omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä kykenee kyseenalaistamaan opittua ja tuo omia näkemyksiään ja vaihtoehtoisia työskentelymalleja esille. Opiskelija ottaa vastuutta, toimii oma-alotteisesti ja auttaa myös muista tavoitteiden toteutumisessa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Linna
 • Pilvi Dufva
Vastuuopettaja

Pilvi Dufva

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat itsenäisesti tuottaa, kuvata ja editoida videomateriaalia. Hyödynnät aiempaa tietämystäsi ja osaamistasi jälkituotantoprosessissa, ja kehität osaamistasi videokuvauksessa, valaisussa ja digitaalisen videon jälkikäsittelyssä. Osaa värikorjata digitaalista videomateriaalia ja ymmärrät värimäärittelyn merkityksen. Hallitset myös kuvan efektoinnin ja grafiikan animoinnin perusteet. Tutustut monikameratyöskentelyn perusteisiin ja hallitset alan ammattisanastoa.

Sisältö

Opintojaksolla syvennät aikaisempia tietoja ja taitojasi videotuotannon erilaisissa toimintaympäristöissä ja tekniikoissa. Opintojaksolla harjoitellaan videokuvauksen liittyvien työvälineiden hyödyntämistä ja valaisua. Editointiohjeimistojen hallinnassa jatketaan kohti viimeistelyä ja efektointia (AE). Opintojaksolla tutustutaan myös tuotantotason kalustoon ja monikameratyöskentelyn perusteisiin.

Aika ja paikka

2023 S2

Oppimateriaalit

Kurssi sisältää aineistoon pohjautuvan essee tehtävän.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla syvennät aikaisempia tietoja ja taitojasi videotuotannon erilaisissa toimintaympäristöissä ja tekniikoissa. Opintojaksolla harjoitellaan videokuvauksen liittyvien työvälineiden hyödyntämistä. Editointiohjeimistojen hallinnassa jatketaan kohti viimeistelyä ja efektointia (AE ja Premiere Lumetri). Opintojaksolla tutustutaan myös tuotantotason kalustoon ja monikameratyöskentelyn perusteisiin.


Toteutus (menetelmät, aktiviteetit ja arviointi):
Lähiopetus, työpajat ja demot
Ryhmätyöt, yksilötehtävät. Tiedon haku ja jakaminen
Itsearviointi ja vertaisarviointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaaminen
Oppimaan oppiminen

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

06.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Aika ja paikka

Verkko-opinnot

Oppimateriaalit

Verkkoaineisto Karelian Moodle-verkkoympäristössä

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käydään läpi Adoben Illustrator-vektoripiirto-ohjelman toimintoja erilaisiin graafisen suunnittelun käyttötarkoituksiin. Perehdytään ohjelman perustoimintoihin, vektoripohjaiseen grafiikkaan liittyviin käsitteisiin sekä useampisivuisen esitteen tai muun julkaisun taittoon. Harjoitellaan piirtämiseen liittyvien työkalujen käyttämistä kuvittamisessa ja Illustratorin typografiaan liittyviä toimintoja.

Opiskelijalta itseltä tulee löytyä Illustrator-ohjelma tai mahdollisuus käyttää sitä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole mahdollista hyväksilukea tehtäviä muilla tavoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

100% itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Yksittäiset tehtävät arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty -asteikolla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalta itseltä tulee löytyä Illustrator-ohjelma tai mahdollisuus käyttää sitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Saadaksesi hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, sinun tulee suorittaa jakson kaikki tehtävät tavoitteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

19.08.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 90

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opintojaksolla opit käyttämään InDesign -taitto-ohjelmaa erilaisten painettujen ja digitaalisten julkaisujen toteuttamiseen.

Sisältö

Painettujen ja sähköisten julkaisujen valmistus.
Adobe InDesign -ohjelman käytön hallinta, tekstin hallinta taitossa sekä visuaalinen sommittelu.

Aika ja paikka

Verkko-opinto

Oppimateriaalit

Opintojakson Moodle-verkkoympäristössä

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan painettavien ja sähköisten julkaisujen ulkoasun suunnittelua ja toteutusta Adobe InDesign -taitto-ohjelmalla. Opiskelijan tulee itse hankkia Adobe InDesign -ohjelma käyttöönsä opintojen ajaksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelu on 100% itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn arvosanan saa suorittamalla kaikki tehtäväharjoitukset tavoitteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn arvosanan saa suorittamalla kaikki tehtäväharjoitukset tavoitteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

13.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojaksolla opit käyttämään InDesign -taitto-ohjelmaa erilaisten painettujen ja digitaalisten julkaisujen toteuttamiseen.

Sisältö

Painettujen ja sähköisten julkaisujen valmistus.
Adobe InDesign -ohjelman käytön hallinta, tekstin hallinta taitossa sekä visuaalinen sommittelu.

Aika ja paikka

Verkko-opinto

Oppimateriaalit

Opintojakson Moodle-verkkoympäristössä

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan painettavien ja sähköisten julkaisujen ulkoasun suunnittelua ja toteutusta Adobe InDesign -taitto-ohjelmalla. Opiskelijan tulee itse hankkia Adobe InDesign -ohjelma käyttöönsä opintojen ajaksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn arvosanan saa suorittamalla kaikki tehtäväharjoitukset tavoitteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn arvosanan saa suorittamalla kaikki tehtäväharjoitukset tavoitteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

02.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Aika ja paikka

TÄMÄ ON KEVÄÄN 2024 OPINTOJAKSO. Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan Adoben Photoshop-ohjelman toimintoja niin valokuvan kuvankäsittelyssä kuin graafisen suunnittelun käyttötarkoituksessa.

Opintojakso keskittyy erilaisten graafisten muotojen, tekstin ja muiden graafisten elementtien käyttämiseen suunnittelutyössä. Perehdytään ohjelman perustoimintoihin:
- valokuvan kuvasäädöt,
- piirtäminen,
- käyttöliittymän suunnittelu
- ja muut graafiseen suunnitteluun liittyvät käyttökohteet.

Harjoitellaan Photoshopin käyttöä erilaisten tehtävien kautta, kuten julisteen, käyntikortin tai käyttöliittymän suunnittelua.

Opiskelija tarvitsee Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä, joko ostamalla itse lisenssin opiskelun ajaksi käyttöönsä tai käyttämällä mahdollisesti työpaikkansa/oppilaitoksensa lisenssiä, jos sellainen on tarjolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole mahdollista korvata jollain muulla tehtävällä/työsuorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

08.03.2024 - 14.06.2024

Ajoitus

04.06.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Aika ja paikka

TÄMÄ ON KESÄN 2024 OPINTOJAKSO. Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan Adoben Photoshop-ohjelman toimintoja niin valokuvan kuvankäsittelyssä kuin graafisen suunnittelun käyttötarkoituksessa.

Opintojakso keskittyy erilaisten graafisten muotojen, tekstin ja muiden graafisten elementtien käyttämiseen suunnittelutyössä. Perehdytään ohjelman perustoimintoihin:
- valokuvan kuvasäädöt,
- piirtäminen,
- käyttöliittymän suunnittelu
- ja muut graafiseen suunnitteluun liittyvät käyttökohteet.

Harjoitellaan Photoshopin käyttöä erilaisten tehtävien kautta, kuten julisteen, käyntikortin tai käyttöliittymän suunnittelua.

Opiskelija tarvitsee Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä, joko ostamalla itse lisenssin opiskelun ajaksi käyttöönsä tai käyttämällä mahdollisesti työpaikkansa/oppilaitoksensa lisenssiä, jos sellainen on tarjolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole mahdollista korvata jollain muulla tehtävällä/työsuorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

20.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Opetusmenetelmät

Tämä on opintojakso on jatkoa Adobe Photoshop 1-opintojaksolle. Sisältönä esimerkiksi tuotekuvan kuvankäsittelyä ja erikoisempia toimintoja liittyen Photoshopin tasoihin sekä graafiseen suunnitteluun.

Opiskelija tarvitsee Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä, joko ostamalla itse lisenssin opiskelun ajaksi käyttöönsä tai käyttämällä mahdollisesti työpaikkansa/oppilaitoksensa lisenssiä, jos sellainen on tarjolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole mahdollista korvata jollain muulla tehtävällä/työsuorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 23.11.2023

Ajoitus

19.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan Adoben Photoshop-ohjelman toimintoja erilaisiin graafisen suunnittelun käyttötarkoituksiin.

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan Adoben Photoshop-ohjelman toimintoja erilaisiin graafisen suunnittelun käyttötarkoituksiin. Opintojakso keskittyy erilaisten graafisten muotojen, tekstin ja muiden graafisten elementtien käyttämiseen suunnittelutyössä, jättäen ulkopuolelle valokuvien kuvankäsittelyn. Perehdytään ohjelman perustoimintoihin, piirtämiseen, käyttöliittymän suunnitteluun ja muihin graafiseen suunnitteluun liittyviin käyttökohteisiin. Harjoitellaan Photoshopin käyttöä erilaisten tehtävien kautta, kuten julisteen, käyntikortin tai käyttöliittymän suunnittelua. Opiseklija tarvitsee Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä, joko ostamalla itse lisenssin opiskelun ajaksi käyttöönsä tai käyttämällä mahdollisesti työpaikkansa/oppilaitoksensa lisenssiä, jos sellainen on tarjolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole mahdollista korvata jollain muulla tehtävällä/työsuorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa Moodlen kautta. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä Adobe Photoshop-ohjelman käyttöönsä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti. Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty. Ei ole mahdollista korvata jollain muulla tehtävällä/työsuorituksella.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija saa opintojaksolla tietoa, neuvoja ja ohjausta opintojensa suunnittelun tueksi. Opintojaksolla opiskelija oppii arvioimaan tietojen, taitojen ja osaamisensa kehittymistä. Opintojakso tukee opiskelijan yksilöllisen kehityskaaren hallintaa oppimisessa ja työssä sekä päätöksenteko- ja urahallintataitojen kehittymistä.

Opiskelija osaa käyttää ammattikorkeakoulun tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjäosaa toimia hyvien tapojen ja työelämäkäytänteiden mukaan korkeakouluopiskelijana. Hän oppii arvioimaan omaa osaamistaan ja ammatillista kehittymistä sekä tuntee kehityskeskustelukäytänteen osana työelämäkäytäntöjä. Ryhmäytyy opiskelijayhteisöön ja edistää omalta osaltaan hyvää opiskeluilmapiiriä. Tuntee opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut. Kantaa vastuuta omista opinnoista ja ammatillisesta kasvusta sekä omasta opiskelukyvystä ja opiskeluhyvinvoinnista ja jaksamisesta

Opiskelija tuntee oman koulutuksensa opetussuunnitelman ja toimintatavat, hahmottaa henkilökohtaisen opintosuunnittelun prosessin ja osaa tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Hän tuntee aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt. Opiskelija tuntee oman koulutuksensa ohjauksen toimijat ja osaa hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään oppimista tukeviin palveluihin, joita ovat: opintojen ohjaus, opintokuraattori, terveydenhuolto, opintososiaaliset edut, seurakunta, kielipalvelut ja kansainvälisyys (kv) palvelut ja opiskelijayhdistys POKA sekä tietopalvelut (kirjasto).

Keskeistä on myös perehtyä turvallisuuteen, oppimista tukeviin asiakirjoihin ja opetuksen toteutuskäytäntöihin, joita ovat: opetus- ja toteutussuunnitelmaan, tutkintosääntö ja työjärjestykset, omien opiskelutaitojen ja oppimistyylien arviointi, HOPS-keskustelut, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS) laadinta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) prosessin käynnistäminen tarpeen mukaan, oman osaamisen arviointiin valmistautuminen ja kehityskeskustelujen käynti opettajatuutorin kanssa.

Perehdytään myös ryhmä/tiimityöskentelyn periaatteisiin (ryhmän merkitys ja ryhmäytyminen), yhteisöllisyys ja välittäminen, VIP-opiskelijatoimintaan ja tehdään VIP-valinnat, Karelia-fi-verkkoympäristöön, opetussuunnitelmaan ja sähköiseen opinto-oppaasen (Peppi), intranetiin, PAKKIin, Moodleen ja sähköpostiin.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaajuus, oppimaan oppiminen

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia yleisten ja media-alan työelämäkäytänteiden mukaan oppilaitoksessa. Osaa suunnittelet omaa tulevaisuuttasi työelämässä ja osaa tehdä valintoja omien ammatillisten ja uratavoitteiden saavuttamiseksi. Ymmärtää opiskeluhyvinvoinnin merkityksen ja osaa ottaa huomioon opiskelukykyyn ja jaksamiseen vaikuttavat seikat, kuten opiskelutaitojen vahvistamisen, ajankäytön hallinnan ja elämänhallinnan. Kykenee sietämään opintoihin liittyviin valintoihin ja tulevaisuuteen kuuluvaa epävarmuutta. Osaa kehityskeskustelussa arvioida oman osaamisensa kehittymistä ja asettaa kehittymiselleen tavoitteita.

Sisältö

- Infoihin (alakohtaiset ja muut) osallistuminen.
- Kehityskeskusteluun valmistautuminen ja siihen osallistuminen.
- Oman opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen.
- Oman osaamisen tunnistaminen, arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen.
- Oman osaamisen markkinointi.
- Urasuunnitelman tekeminen.
- Aktiivinen osallistuminen mahdollisiin yritysvierailuihin ja/tai vierailijaluentojen seuraamiseen.
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin.
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaajuus, oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Ammattilaiseksi kehittyminen.

Osaat
- tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaat arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita
- toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin
- pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärrät sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta
- pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä
- suunnitella oman ajankäytösi ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät
- antaa kehittävää palautetta

Sisältö

Kehityskeskustelu, oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyväksi tekeminen, kehittymistarpeet, opiskeluhyvinvointi.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät
 • LUVNS20
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Osaat
- pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia
- arvioida osaamistasi ja suunnitella osaamisesi kehittämistä
- markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla
- tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteidesi mukaisesti
- hakea media-alan työelämäkontakteja ja tiedät alan ja yleiset työelämän pelisäännöt sekä olet tietoinen media-alan ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen). Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen. Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin. Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen. Kehityskeskustelu.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Valonen
 • Aarno Savolainen
Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee animaation historiaa ja keskeisiä peritaatteita sekä käyttötarkoituksia
- ymmärtää digitaalisen animaation perusteita
- ymmärtää animaatioilmaisun mahdollisuuksia
- tuntee joitakin digitaalisen animaation työkaluja ja hallitsee niiden peruskäyttöä
- osaa tuottaa animoituja digitaalisia elementtjä erilaisiin medioihin
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan animaatioprosessissa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan 2D-animaatioon ilmaisumuotona ja harjoitellaan digitaalisen animaation keskeisiä periaatteita pienten harjoitusten avulla. Keskeisiä opiskeltavia asioita ovat animaation 12 pääperiaatetta ja niiden soveltaminen erilaisissa mediatuotannoissa, kuten informaatiografiikan ja käyttöliittymien animaatioissa, digitaalisissa 2D-hahmoanimaatioissa ja videoiden animaatioefekteissä.

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Moodle työtila ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan 2D-animaatioon ilmaisumuotona ja harjoitellaan digitaalisen animaation keskeisiä periaatteita harjoitusten avulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään ja sovelletaan Karelian yleisia opintojakson arviointiperusteita.

Lisätiedot

Oppimaan oppiminen, Media-alan osaaminen

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Juha Linna

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Opetusmenetelmät

Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää äänsuunnittelun keskeisiä keinoja ja ilmaisutapoja.
Hän pystyy valitsemaan tehokkaita työpoja ja työvälineitä äänisuunnittelun toteuttamisessa.
Opiskelija hallitsee yleisimpien äänen jälkikäsittelyn tekniikoiden perusteita ja niissä käytettäviä ohjelmistoja.
Hän pystyy tunnistamaan ja löytämään haitallisia äänen tallennuksessa tapahtuneita ilmiöitä ja kykenee korjaamaan niitä
ja/tai niiden vaikutusta äänisuunnittelussa.
Tutkitaan ja opiskellaan esimerkkien ja kirjallisuuden avulla äänisuunnittelun ilmaisutapoja ja historiaa.
Opiskellaan äänen prosessointitapoja, akustiikan vaikutuksia, psykoakustiikkaa ja ohjelmistoja.
Perehdytään äänityöasemissa äänen jälkikäsittelyn työvälineisiin ja opitaan käyttämään niitä tehokkaasti.
Tallennetaan ääntä, leikataan äänen kokonaisuuksia ja muokataan äänimateriaalia suunnitellun mukaiseksi.
Tutkitaan eri mediavälineiden erityispiirteitä äänisuunnittelun näkökulmista ja toteutetaan käsikirjoituksiin
sekä muihin suunnitelmiin perustuvia äänisuunnittelun kokonaisuuksia omavalintaisissa harjoitteissa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 21.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Martha Balerina
 • Lotta Lilja
Vastuuopettaja

Martha Balerina

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen ymmärrät digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet yritysten liiketoimintaan ja markkinointiin. Ymmärrät datan merkityksen markkinoinnin päätöksenteossa ja tulosten mittaamisessa. Ymmärrät, miten ostaminen on muuttunut digitalisaation myötä ja miten asiakaspersoona ja asiakkaan ostopolun vaiheet vaikuttavat digikanavien, viestien valintaan ja ​visuaalisen viestinnän rooliin.

Sisältö

Opintojaksolla paneudutaan digitaaliseen markkinointiin liiketoiminnan näkökulmasta. Opintojakson sisältöjä ovat:

- Mitä digimarkkinointi on?
- Miten digitalisaatio vaikuttaa ostamiseen ja kuluttajan käyttämiseen?
- Dataperusteinen markkinointi
- Visuaalinen viestintä liiketoiminnan näkökulmasta

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Työelämässä toimiminen, Liiketoimintaosaaminen, Kestävä kehitys, Eettisyys.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2026

Ajoitus

01.08.2023 - 29.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan digitaalinen portfolio omasta osaamisesta.

Keskeisiä kompetenseja media-alan osaamisen lisäksi ovat:

Projektinhallinta:
- Opiskelija toimii vastuullisesti ja sitoutuu tavoitteisiin
- Projektin suunnittelu, aikataulutus ja resurssien hallinta
- Projektin toteutus, dokumentointi ja raportointi
- Lopputuloksen arviointi

Sisällöntuotanto:
- Visuaalinen ja tekninen osaaminen
- Mediatuotantojen toteuttaminen ja julkaisutoiminta
- Laadukas, luova ja ammattimainen sisällöntuotanto eri muodoissa
- Työelämätaidot

Yhteistyö ja vuorovaikutus ja viestintä taidot:
- Hyvät työelämäkäytänteet, vastuullinen toiminta ja tavoitteisiin sitoutuminen
- Oman työn johtaminen ja arvioiminen. Vastuullinen toiminta.
- Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
- Verkostoitumisosaaminen (huom. edellyttää LinkedIn-profiilin)

Toteutus:
- verkkokurssi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin sisältö ja toteutus on työelämälähtöinen. Portfoliota opiskelija käyttää/voi käyttää harjoittelu- ja/tai työpaikkaa hakiessaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö (Ahot)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija on vastuussa omasta ajankäytöstään ja suunnittelusta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- LinkedIn-profiilin laatiminen.
- Sisältörikas digitaalinen portfolio vapaavalintaisella digitaalisella alustalla.
- Portfolio tuo esille opiskelijan osaamisen, esittelyn ja se sisältää myös opiskelijan CV:n.
- Sisältää linkin opiskelijan LinkedIn-profiiliin.
- Myös muihin mahdollisiin sosiaalisen median kanaviin on suositeltavaa laittaa linkit.
- Hyväksytty - Vaatii täydennystä - Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Valonen
Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia erilaisissa opiskeluunsa liittyvissä digitaalisissa toimintaympäristöissä. Hän tuntee käyttöjärjestelmien (Win/Mac) peruskäytön. Opiskelija tunnistaa toimintaympäristöjen eroavaisuuksia ja osaa valita kulloisenkin opinnollisen tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisimmat käyttöympäristöt ja työvälineet. Opiskelija pystyy hallinnoimaan ja tuottamaan digitaalista materiaalia erilaisissa ddigitaalisissa toimintaympäristöissä opintoihinsa liittyen.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan Windows ja Mac OS käyttöjärjestelmien toimintaan ja harjoitellaan niiden käyttöä erityisesti Media-alan opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Keskeisiä opiskeltavia asioita ovat digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönotto, verkkoympäristöjen käyttö, pilvipalvelut ja työvälineohjelmistojen asentaminen.

Aika ja paikka

Tikkarinne kampus, lukujärjestystiedot löytyvät opintojakson tunnuksella resurssikalenterista.

Oppimateriaalit

Kuvattu Moodle-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kuvattu Moodle-ympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-hyväksiluku/korvaaminen, näyttö. Ohjeistus Moodle-ympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetukseen osallistuminen 42h, ryhmätehtävät n. 8-12 h, harjoitukset ja tehtävät 40h, itsenäinen opiskelu n. 40h

Sisällön jaksotus

Kuvattu Moodle-ympäristössä

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle-oppimisympäristö: https://m.karelia.fi/course/view.php?id=1170#section-0

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan Karleian yhteisiä arviointikriteerejä. Kriteerit ovat kumulatiivisia.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole palautettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija:
- hallitsee digitaalisen valokuvauskameran käytön
- osaa siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle ja tallentaa kuvia eri muodoissa
- tuntee kuvakäsittelyn perusperiaateet
- hallitsee valokuvan ilmaisukeinojen- sekä valaisun perusteita
- osaa arvioida työskentelyprosessiaan kirjallisesti ja osallistuu työskentelyyn

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija:
-osaa työskennellä valokuvausstudiossa
- hallitsee digitaalisen valokuvamateriaalin perusmuokkauksen kuvankäsittelyohjelmalla
- hallitsee järjestelmäkameran manuaaliset asetukset kuvatessaan
- osaa muokata kuvia laakapainokelpoisiksi ja optimoida verkkoon julkaistavia kuvia
- osaa perustella tekemiään ratkaisuja ja arvioida osaamistaan realistisesti
- kykenee hyödyntämään lähdeaineistoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- osaa suunnitella ja kuvata teknisesti ja ilmaisullisesti korkeatasoisia valokuvia
- osaa tuottaa tarkoituksenmukaista kuvamateriaalia eri medioissa julkaistavaksi
- osaa arvioida monipuolisesti, kriittisesti sekä perustellen omaa oppimistaan ja osaamistaan
- kykenee hyödyntämään lähdeaineistoja oivaltavasti

Lisätiedot

Media-alan osaajuus, oppimaan oppiminen

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Aarno Savolainen
Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Aika ja paikka

Syyskuu-lokakuu 2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja Moodlen työtila ilmoitetaan kurssin alussa. Traficomin verkkoteoriakokeen (A1/A3 teoriakoe) itseopiskelumateriaalin osiot 1-9 osoitteessa: https://www.droneinfo.fi/fi/itseopiskelumateriaalit-eu-asetuksen-mukaisiin-kauko-ohjaajan-kokeisiin

Opetusmenetelmät

Kurssin tavoite on antaa perusvalmiudet vastuulliseen drone-kuvaukseen ja samalla rohkaista käyttämään drone-laitteita hallitusti. Kurssilla tutustutaan drone-lentämisen turvallisuusasioihin, alan säädöksiin, drone-laitteistoihin sekä erilaisiin kuvausesimerkkeihin. Aluksi harjoitellaan lentämistä simulaatioympäristössä, jonka jälkeen siirrytään maastoon oikeisiin lentoharjoituksiin ja -kuvauksiin (video ja valokuva). Koulutuksen aikana tutustutaan lentosuunnitelmiin, kuvausreittien ja -kohteiden vastuulliseen valintaan sekä lentopäiväkirjan laatimiseen. Lentoharjoituksissa hyödynnetään myös laitteen lento-ohjelmistoa ns. puoliautomaattisissa kuvauksissa sekä käytetään alan opasohjelmia lentopaikkojen ja -korkeuden valinnassa. Lentoharjoitukset tehdään pienryhmissä tarkoitukseen sopivalla alueella. Drone-laitteita/akkuja/valvontaa on rajoitetusti, joten kurssille osallistuvien määrä rajoitetaan enintään 20 opiskelijaan. Kurssin alussa tulee suorittaa Traficomin järjestämä maksuton verkkotentti (sisältää monivalintakysymyksiä, A1/A3 teoriakoe). Verkkotenttiin lähetetään erillinen kutsu ja tästä tiedotetaan tarkemmin kurssin alussa (katso oppimateriaalikohdasta itseopiskelumateriaali).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntee alan turvallisuusasiat, säädökset ja osaa suunnitella kuvauslentoja. Hallitsee drone-laitteen kuvaamista varten (video ja valokuva). Osaa hyödyntää riittävästi drone-laitteen sekä ohjelma- että lento-ominaisuuksia.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Nieminen
Vastuuopettaja

Johanna Nieminen

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joita hän tarvitsee toimiakseen media-alan monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaitonsa merkityksen osana ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä työhönsä liittyvissä tilanteissa, mm. kokouksissa ja raportoinnissa, asianmukaisella tyylillä. Opiskelija syventää oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opiskelija osaa esitellä omaa työtään ja toimintaympäristöään ulkomaalaisille vierailijoille. Opiskelija ymmärtää oman ammattialansa sanastoa ja tekstejä (audio-visuaalinen ja monimediainen viestintä, peli- ja audiotuotannot) ja osaa mm. referoida artikkeleita sekä laatia vakuuttavia suullisia ja kirjallisia esityksiä.

Sisältö

Oman ammattialan kieli, ammattialan tekstit, median ammattisanastoa, tiivistelmä, suulliset ja kirjalliset raportit, asiakirjat, esitykset, vakuuttava kieli, neuvottelu- ja kokoustilanteet, graafisten esitysten ja prosessien kuvailu

Aika ja paikka

Tikkarinne

Oppimateriaalit

Opettajan jakama Moodle-materiaali ja itse etsittävät media-alan julkaisut

Opetusmenetelmät

Media-englanti, medialukutaito ja erilaisten mediatekstien (tai puheen) ja tyylin analysointi englannissa, toisin ilmaisemisen muodot, audiovisuaalisen ja audiotuotannon terminologiaa, uutiskieli, lehtijutut ja verkkojulkaisut, arvostelut, radiokieli, akateeminen englanti, luova kirjoittaminen (esim. arvostelut) ja tutustuminen media-alan englanninkieliseen liikeviestintään ja projektiviestintään (projektiehdotukset, lehdistötiedotteet, yms), keskustelut ja kokoukset, kokousasiakirjat, suullinen esitys (mahd. oman projektin tai yrityksen esittely) ja vakuuttava kieli.

Työelämän suullinen ja kirjallinen vuorovaikutus ja viestintä englanniksi.
Lähiopetus. Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, suulliset esitykset ja kirjalliset raportit. Oman alan sanaston harjoittelu. Harjoitustyöt, mahdolliset kokeet (osaamisen näytöt).

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa viestiä englanniksi oman alansa keskeisissä työtilanteissa (media-ala) ja keskustella alan aiheisiin liittyen englanniksi.
Opiskelija laajentaa mediasanaston hallintaa, osaa keskustella argumentoivasti ja ymmärtää argumentoivan kielen periaatteet. Hän osaa laatia vaikuttavan puheen tai suullisen esityksen ja kirjoittaa vaikuttavan tekstin, artikkelin, media-arvostelun tai muun media-alan tekstin, kuten lehdistötiedotteen tai projektiehdotuksen.
Opiskelija ymmärtää akateemisen ja muodollisen kirjoittamisen periaatteet ja ymmärtää tekstin vaativampia kielen rakenteita. Hän myös ymmärtää mediakirjoittamisen ja akateemisen kirjoittamisen tyylierot englannin kielessä.
Opiskelija ymmärtää ja hallitsee englanninkielisen kokousviestinnän periaatteet ja kokousviestinnän tyylin ja rekisterin (kirjallinen ja suullinen viestintä). Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti englanninkieliseen kokoukseen tai palaveriin (myös ideointipalaveri) englannin kielellä.
Opiskelija osaa seurata vaativampaa englanninkielistä asiatekstiä tai -puhetta ja tiivistää sekä arvioida sitä omin sanoin, osaa käyttää muodollista tyyliä ja liike-elämän kieltä. Hän osaa raportoida työstään, ehdottaa ja perustella projektiin liittyviä asioita. Hän osaa analysoida erilaisia englanninkielisiä tekstejä.
Opiskelija osaa toimia tehokkaasti työelämän ja liike-elämän viestinnässä (mm. sähköposti) tilanteen vaatiman muodollisuuden mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen lopputentti opintojakson lopussa ja pienempiä Moodle-testejä ja suullisia harjoitustöitä opintojakson kuluessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT suoritus-, ja näyttötapa sovitaan opettajan kanssa
-Opiskelija tekee ehdotuksen
-riittävä taitotaso (B2-C1)
-opiskelijan esittämät todisteet osaamisesta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yht 81h työtä
(Kontaktiopetustunteja 28-32h
+ itsenäistä ja valmistelevaa työskentelyä)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0-5
Arviointi taitotasolla B2
(CEFR)

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot: Social Contacts

Lisätiedot

Arviointi: 0-5

Arvioinnin taitotaso: B2 (CEFR)

Kompetenssit: Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, oppimaan oppiminen, luova osaaminen, liiketoimintaosaaminen, työelämässä toimiminen, media-alan osaaminen

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Martha Balerina
Vastuuopettaja

Martha Balerina

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa suunnittelun työprosessin perusvaiheet ja pystyy toteuttamaan itsenäisesti pieniä suunnittelutöitä. Opiskelija hallitsee sommittelun perustaidot ja kehittää omaa visuaalista ilmaisutaitoaan. Sen lisäksi, opiskelija perehtyy tekstin typografiseen muotoiluun, tutustuu typografisiin ilmaisukeinoihin ja ymmärtää typografian mahdollisuudet ilmaisuvälineenä. Pienten julkaisujen ja sommitteluharjoituksien toteuttaminen yksin ja/tai ryhmätyönä.

Sisältö

- Visuaalinen viestintä
- Visuaalinen suunnittelu
- Semantiikka ja semiotiikka

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaaminen, Luova osaaminen, Eettisyys.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

27.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Opiskelija tarvitsee perustaidot jonkin kuvankäsittelyohjelman (esimerkiksi Photohop, Gimp tms) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään sommittelun mahdollisuuksiin graafisessa suunnittelussa. Kuinka jäsentää sisältöä ja kuinka ohjata katsetta kuvapinnalla sommittelun ja värien avulla. Tutustutaan väriopin teorioihin sekä värien hyödyntämistä mielikuvien luomisessa. Opintojaksolla perehdytään sommittelun ja väriopin käsitteisiin sekä harjoitellaan värien vuorovaikutuksen ja sommittelun suhdetta graafisessa suunnittelussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole mahdollista hyväksilukea muilla suorituksilla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikki tehtävät suoritettu tehtävien tavoitteiden mukaan hyväksytysti = hyväksytty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tarvitsee perustaidot jonkin kuvankäsittelyohjelman (esimerkiksi Photohop, Gimp tms) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki tehtävät suoritettu tehtävien tavoitteiden mukaan hyväksytysti = hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 31.10.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
 • Riikka Räsänen
Vastuuopettaja

Tiina Simonen

Ryhmät
 • LUVNS20
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojesi kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Suoritat sen koulutusalaasi liittyvässä työympäristössä, jossa sovellat oppimiasi tietoja ja taitoja käytännössä oman alasi työtehtävissä ja oikeassa työyhteisössä. Harjoittelupaikoissa sinulle voi tarjoutua myös mahdollisuus opinnäytetyöhön harjoittelunaikaisessa työyhteisössä. Harjoittelussa opit työelämän käytänteitä ja saat ajanmukaisen kuvan viestintä-alan työtehtävistä. Solmit myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen.

Sisältö

Harjoitteluprosessi on kolmivaiheinen:

1) Toiminta ennen harjoittelua
2) Harjoittelu
3) Toiminta harjoittelun jälkeen

Ennen harjoittelua hankit harjoittelupaikan sekä teet harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen. Harjoittelun aikana osallistut työyhteisön jäsenenä erilaisiin työtehtäviin vastuullisena, työhön sitoutuvana, yhteistyökykyisenä ja joustavana työntekijänä sekä raportoit ja arvioit harjoittelukokemuksiasi. Harjoittelun jälkeen annat palautetta harjoittelujaksostasi. Myös harjoittelupaikka antaa palautetta harjoittelustasi.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Harjoittelu suoritetaan media-alaan liittyvässä työympäristössä ja työtehtävissä sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Harjoittelussa saadaan ajanmukaisen kuvan media-alan työtehtävistä ja opitaan työelämän käytänteitä, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Harjoittelussa solmitaan myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen, verkostoidutaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojesi kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Suoritat sen koulutusalaasi liittyvässä työympäristössä, jossa sovellat oppimiasi tietoja ja taitoja käytännössä oman alasi työtehtävissä ja oikeassa työyhteisössä. Harjoittelupaikoissa sinulle voi tarjoutua myös mahdollisuus opinnäytetyöhön harjoittelunaikaisessa työyhteisössä. Harjoittelussa opit työelämän käytänteitä ja saat ajanmukaisen kuvan viestintä-alan työtehtävistä. Solmit myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen.

Sisältö

Harjoitteluprosessi on kolmivaiheinen:

1) Toiminta ennen harjoittelua
2) Harjoittelu
3) Toiminta harjoittelun jälkeen

Ennen harjoittelua hankit harjoittelupaikan sekä teet harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen. Harjoittelun aikana osallistut työyhteisön jäsenenä erilaisiin työtehtäviin vastuullisena, työhön sitoutuvana, yhteistyökykyisenä ja joustavana työntekijänä sekä raportoit ja arvioit harjoittelukokemuksiasi. Harjoittelun jälkeen annat palautetta harjoittelujaksostasi. Myös harjoittelupaikka antaa palautetta harjoittelustasi.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Harjoittelu suoritetaan media-alaan liittyvässä työympäristössä ja työtehtävissä sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Harjoittelussa saadaan ajanmukaisen kuvan media-alan työtehtävistä ja opitaan työelämän käytänteitä, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Harjoittelussa solmitaan myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen, verkostoidutaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty – Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 100

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
 • Riikka Räsänen
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät
 • LUVNS20
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojesi kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Suoritat sen koulutusalaasi liittyvässä työympäristössä, jossa sovellat oppimiasi tietoja ja taitoja käytännössä oman alasi työtehtävissä ja oikeassa työyhteisössä. Harjoittelupaikoissa sinulle voi tarjoutua myös mahdollisuus opinnäytetyöhön harjoittelunaikaisessa työyhteisössä. Harjoittelussa opit työelämän käytänteitä ja saat ajanmukaisen kuvan viestintä-alan työtehtävistä. Solmit myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen.

Sisältö

Harjoitteluprosessi on kolmivaiheinen:

1) Toiminta ennen harjoittelua
2) Harjoittelu
3) Toiminta harjoittelun jälkeen

Ennen harjoittelua hankit harjoittelupaikan sekä teet harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen. Harjoittelun aikana osallistut työyhteisön jäsenenä erilaisiin työtehtäviin vastuullisena, työhön sitoutuvana, yhteistyökykyisenä ja joustavana työntekijänä sekä raportoit ja arvioit harjoittelukokemuksiasi. Harjoittelun jälkeen annat palautetta harjoittelujaksostasi. Myös harjoittelupaikka antaa palautetta harjoittelustasi.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Harjoittelu suoritetaan media-alaan liittyvässä työympäristössä ja työtehtävissä sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Harjoittelussa saadaan ajanmukaisen kuvan media-alan työtehtävistä ja opitaan työelämän käytänteitä, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Harjoittelussa solmitaan myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen, verkostoidutaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksy - Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojesi kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Suoritat sen koulutusalaasi liittyvässä työympäristössä, jossa sovellat oppimiasi tietoja ja taitoja käytännössä oman alasi työtehtävissä ja oikeassa työyhteisössä. Harjoittelupaikoissa sinulle voi tarjoutua myös mahdollisuus opinnäytetyöhön harjoittelunaikaisessa työyhteisössä. Harjoittelussa opit työelämän käytänteitä ja saat ajanmukaisen kuvan viestintä-alan työtehtävistä. Solmit myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen.

Sisältö

Harjoitteluprosessi on kolmivaiheinen:

1) Toiminta ennen harjoittelua
2) Harjoittelu
3) Toiminta harjoittelun jälkeen

Ennen harjoittelua hankit harjoittelupaikan sekä teet harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen. Harjoittelun aikana osallistut työyhteisön jäsenenä erilaisiin työtehtäviin vastuullisena, työhön sitoutuvana, yhteistyökykyisenä ja joustavana työntekijänä sekä raportoit ja arvioit harjoittelukokemuksiasi. Harjoittelun jälkeen annat palautetta harjoittelujaksostasi. Myös harjoittelupaikka antaa palautetta harjoittelustasi.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Harjoittelu suoritetaan media-alaan liittyvässä työympäristössä ja työtehtävissä sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Harjoittelussa saadaan ajanmukaisen kuvan media-alan työtehtävistä ja opitaan työelämän käytänteitä, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Harjoittelussa solmitaan myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen, verkostoidutaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty – Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

21.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Martha Balerina
Vastuuopettaja

Martha Balerina

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

The student understands the basic concepts related with culture, ethnicity, multiculturalism and other intercultural issues. The student learns to recognise and assess different cultural representations and their meanings for people involved, and learns to analyse culturally motivated behaviour. The student understands the importance of gender in culture and ethnicity. The student learns to articulate cultural topics in different modes of discourse.

Sisältö

Theoretical context
- the basic concepts of culture, ethnicity, multiculturalism, identity, cultural adaptation and cultural shock, culture in media, intercultural communication.

Practical assignments are related to topical issues of intercultural communication and the communication of cultural differences.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

-50 % Lähiopetus, 150 % Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Riikka Kaasinen
Vastuuopettaja

Riikka Kaasinen

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024

Tavoitteet

Kehität esimiesvalmiuksiasi perehtymällä valmentavaan johtamistapaan sekä mentorointiin. Oppimistehtävissä pohdit teorian soveltamista käytäntöön.

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustut seuraaviin teemoihin:
- mitä on valmentava mentorointi
- mitä valmentavaan mentorointiin kuuluu
- miten tulla mentoriksi
- milloin toimia mentorina
- miten toimia mentorina

Oppimateriaalit

Moodle-kurssi

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettava Moodle-opintojakso

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 31.10.2025

Ajoitus

01.08.2023 - 29.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskelija suunnitellaan ja toteutetaan julkisen julkaisun oman osaamisen lähtökohdista.
Julkaisu on sellainen projekti/työ/tuotos/teos, joka on julkaistu ja se on julkisesti nähtävissä esim. jollain internetin julkaisualustalla. Myös työpanos eri median projekteissa ja tuotannoissa sopii näytöksi julkaisu-opintojaksoon. Julkaisut ovat täydentävän osaamisen opintoja.

Keskeisiä kompetenseja media-alan osaamisen lisäksi ovat:
- projektinhallinta
- sisällöntuotanto
- työelämätaidot.

Toteutus:
- verkkokurssi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin sisältö ja toteutus on työelämälähtöinen. Julkaisua opiskelija käyttää/voi käyttää esimerkiksi harjoittelu- ja/tai työpaikkaa hakiessaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö (Ahot)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija on vastuussa omasta ajankäytöstään ja suunnittelusta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Julkinen julkaisu
- Raportti
- Työajanseuranta
- Hyväksytty - Vaatii täydennystä - Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.10.2026

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2027

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskelija suunnitellaan ja toteutetaan julkisen julkaisun oman osaamisen lähtökohdista.
Julkaisu on sellainen projekti/työ/tuotos/teos, joka on julkaistu ja se on julkisesti nähtävissä esim. jollain internetin julkaisualustalla. Myös työpanos eri median projekteissa ja tuotannoissa sopii näytöksi julkaisu-opintojaksoon. Julkaisut ovat täydentävän osaamisen opintoja.

Keskeisiä kompetenseja media-alan osaamisen lisäksi ovat:
- projektinhallinta
- sisällöntuotanto
- työelämätaidot.

Toteutus:
- verkkokurssi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin sisältö ja toteutus on työelämälähtöinen. Julkaisua opiskelija käyttää/voi käyttää esimerkiksi harjoittelu- ja/tai työpaikkaa hakiessaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö (Ahot)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija on vastuussa omasta ajankäytöstään ja suunnittelusta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Julkinen julkaisu
- Raportti
- Työajanseuranta
- Hyväksytty - Vaatii täydennystä - Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

01.11.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 100

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Anniina Kontiokorpi
Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tavoitteet:
- Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen tapahtumien suunnittelussa.
- Tunnistat ja osaat arvioida tapahtuman kestävän kehityksen vaikutuksia.
- Osaat innovoida ja kehittää keinoja tapahtumien vastuullisuuden kasvattamiseksi.
- Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman sekä arvioida sen toteutumista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:
- Kestävän kehityksen kokonaisuus: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys
- Agenda 2030: Kestävän kehityksen tavoitteet
- Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana tapahtumatuotantoa
- Tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojaksolle on nonstop-ilmoittautuminen.

Opetusmenetelmät

Koulutuksen sisältö:
- Kestävän kehityksen kokonaisuus: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys
- Agenda 2030: Kestävän kehityksen tavoitteet
- Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana tapahtumatuotantoa
- Tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen

Tavoitteet:
- Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen tapahtumien suunnittelussa.
- Tunnistat ja osaat arvioida tapahtuman kestävän kehityksen vaikutuksia.
- Osaat innovoida ja kehittää keinoja tapahtumien vastuullisuuden kasvattamiseksi.
- Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman sekä arvioida sen toteutumista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen.

Opintojaksolla toteutetaan suunnitelma tapahtuman kestävän kehityksen laatimiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tekstien ja materiaalien lukeminen 26 tuntia.
Podcastit 2 tuntia.
Tehtävät 26 tuntia.
Yhteensä 54 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelma:
- Hylätty: Ei noudata ohjetta sisällön ja rakenteen osalta tai tehtävääv ei ole palautettu.
- Hyväksytty: On toteutettu ohjeen mukaan ja noudattaa ohjeen mukaista rakennetta.

Erikseen arvioitavat oppimistehtävät:
- Hylätty: Moodlen keskustelualueelle ei ole tehty omaa aloitusta
- Hyväksytty: Moodlen keskustelualueelle on avattu uusi keskustelu

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin.

Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 15.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

31.03.2023 - 13.04.2024

Ajoitus

30.07.2024 - 30.07.2027

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

31.03.2023 - 29.04.2023

Ajoitus

30.07.2024 - 30.07.2027

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Sisältö

Ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon

Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea ja sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Kielilain mukaan viranomaisten on turvattava kaikkien kielelliset oikeudet ja toimittava sekä suomeksi että ruotsiksi. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa ammattikorkeakouluopinnoissaan saavuttaneensa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen. Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan. Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kielen opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistukseensa seuraavanlaisen lausekkeen:

Tutkinnon suorittanut on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 1 mom.) mukaista ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen
taitoa seuraavasti: ruotsin kielen XXX kirjallinen taito ja XXX suullinen taito (arviointiasteikko: tyydyttävä/hyvä). Lisäksi hän on osoittanut ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014, 7 § 2 mom.) mukaista englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tutkinnon
suorittanut on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Tähän toteutukseen on merkitty kielilain edellyttävä arviointi seuraavasti:
hyvä taito = 4
tyydyttävä taito = 2

Tästä toteutuksesta ei saa opintopisteitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 26.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Susanna Åke
Vastuuopettaja

Susanna Åke

Ajoitusryhmät
 • HMNS23 A1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS23 A2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS23 B1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS23 B2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023
Pienryhmät
 • HMNS23 A1
 • HMNS23 A2
 • HMNS23 B1
 • HMNS23 B2

Tavoitteet

Opiskelija
- oppii tekemään havaintoja elinympäristöstään
- ymmärtää odotuksen rakentamisen merkityksen tarinankerronnassa
- hallitsee sekä avoimen että suljetun dramaturgian perusperiaatteet
- oivaltaa rakenteen, sisällön, ilmaisun ja välineen suhteen
- osaa soveltaa keskeisiä dramaturgisia työkaluja käsikirjoituksiinsa eri välineissä
- oppii rakentavan ryhmätyön periaatteet ja antamaan sekä vastaanottamaan palautetta.
- osaa arvioida omia valintojaan ja kunniottaa toisten tekemiä valintoja

Sisältö

Opintojaksolla:
- Tehdään havainnointitehtäviä.
- Kirjoitetaan pienimuotoisia harjoitteita eri välineille.
- Opiskellaan tarinankerronnan lähtökohtia, odotuksen luomista ja suljetun draamallisen rakenteen käyttöä eri välineissä.
- Opiskellaan käsikirjoittamisen ja dramaturgian perusteita.
- Opiskellaan avointa dramaturgiaa eri välineissä.
- Tutkitaan rakenteen, sisällön, ilmaisun ja välineen suhdetta.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaajuus, Moniosaajuus, Luova osaaminen

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.05.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Valonen
Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ajoitusryhmät
 • A1a Lumikki (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • A1b Viisas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • A2a Jörö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • A2b Lystikäs (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B1a Unelias (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B1b Nuhanenä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B2a Ujo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B2b Vilkas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023
Pienryhmät
 • A1a Lumikki
 • A1b Viisas
 • A2a Jörö
 • A2b Lystikäs
 • B1a Unelias
 • B1b Nuhanenä
 • B2a Ujo
 • B2b Vilkas

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee luovan ongelmanratkaisun menetelmiä ja osaa soveltaa niitä omassa luovassa työskentelyssään
- tunnistaa omaan luovuutensa vahvuuksia ja kehittämistarpeita
- osaa hyödyntää luovan ongelmanratkaisun keinoja ammatillisessa toimintaympäristössään ja ryhmätyöskentelyssä
- osaa kehittää omaa ilmaisuaan monipuolisemmaksi hyödyntämällä toisten luovia prosesseja.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan luentojen, teosnäytteiden ja yksilö- sekä ryhmätöiden avulla luovan ongelmanratkaisun periaatteisiin ja luoviin ideointimenetelmiin. Ideointimenetelmiä harjoitellaan, sovelletaan käytäntöön ja kehitetään edelleen. Oppimistehtävissä havainnoidaan oman luovan työskentelyn kannalta keskeisiä edistäviä ja haittaavia tekijöitä sekä kartoitetaan uusimpia innovaatioita maailmalta mm. TED-puheiden avulla. Lopuksi toteutetaan yhteisöllisesti teosvaihtotehtävä. Teosvaihtotehtävässä opiskelija kehittää oma luovaa ilmaisuaan monipuolisemmaksi ja tunnistaa omia luovan ilmaisun vahvuuksiaan tuottamalla teoksia toisten teoksista saamiensa ideoiden pohjalta.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Luova osaaminen, Työelämässä toimiminen

Ilmoittautumisaika

12.04.2024 - 14.05.2024

Ajoitus

15.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Aika ja paikka

Online, Moodle-oppimisympäristö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan erikseen Moodle-oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Online-toteutus Moodleympäristössä itsenäisesti materiaalin läpikäyminen (nauhoitteet, tiedostot, yms. aiheeseen liittyvä materiaali), Harjoitustehtvävien tekeminen ohjeiden mukaisesti ja Moodlelopputentin suorittaminen.

Kurssin kuvaus:

Tämä 1 opintopisteen laajuinen kurssi tarjoaa tiiviin ja käytännönläheisen johdannon markkinointitutkimuksen maailmaan. Kurssilla perehdytään markkinointitutkimuksen peruskäsitteisiin, menetelmiin ja sovelluksiin. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille ymmärrystä siitä, mitä markkinointitutkimus on, miksi sitä tehdään ja miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.

Kurssin sisältö:

Mikä on markkinointitutkimus?
o Markkinointitutkimuksen määritelmä ja tavoitteet
o Markkinointitutkimuksen tyypit ja käyttötarkoitukset
Miksi markkinointitutkimusta tehdään?
o Liiketoimintapäätösten tukena
o Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen
o Markkinointistrategian kehittäminen
Miten markkinointitutkimusta tehdään?
o Tutkimusongelman määrittely
o Tutkimussuunnitelman laatiminen
o Aineistonkeruu ja analyysi
o Tutkimustulosten tulkinta ja raportointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h. Luennot, harjoitukset ja tenti

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävien hyväksytty suorittaminen ja arviointi, hyväksytty Moodletenttisuoritus (väh 50% oikein maximipisteistä).

Kurssin suorittaminen edellyttää seuraavia:
• Online-luentoihin, muuhun mahdolliseen toimintaan ja (mahd. seminaareihin) osallistuminen
• Ryhmätöiden (tai vastaavien online-tehtävien) tekeminen
• Itsenäistä opiskelua (kirjallisuuteen perustuen)
• Tentin/diagnostisen automaattisen online-kokeen suorittaminen
Kurssin arviointi:
Kurssin arviointi perustuu seuraaviin:
• Aktiivinen osallistuminen (20%)
• Ryhmätöiden suoritukset (50%)
• Lopputentti (30%)

Sisällön jaksotus

Erillisen toteutussuunnitelman mukaan, joka löytyy opintojakson Moodle-oppimisympäristöstä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Karelian yleiset arviointikriteerit käytössä.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Martha Balerina
 • Juha Valonen
 • Johanna Nieminen
 • Jari Kupiainen
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Student
- knows how digital media has developed within the last century
- familiarizes one self of the impact of media history in today's world
- understands the signifigance of the media development continuum
- adapts techniques and ideas from the past to benefit future skills.
- can summarise and analyse academic literature and improve one’s argumentation and writing skills.

Sisältö

This online course includes a survey of the evolution of the digital media. It provides looks at historical development of audio visual and electronic media as well as their status in today's world. Five assignments are provided on bi-weekly basis. Assignments will introduce media history examples of significance for analysis and research. Assignments will also require some skills of photography and academic writing.

Aika ja paikka

Tikkarinne and online

Oppimateriaalit

Provided in the course.

Opetusmenetelmät

An online course into media history. Contact teaching session (kick-off) and a language workshop at the start of the course. Course assignments and independent study.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaaminen, luova osaaminen, oppimaan oppiminen, eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Linna
 • Aarno Savolainen
Vastuuopettaja

Juha Linna

Ryhmät
 • LUVNS20
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Osaat:
- Oman työn hallintaa yksin ja ryhmässä.
- Suunnitella palvelun ja/tai tuotteen
- Toteuttaa suunnitteluusi perustuvan toimivan palvelun ja/tai tuotteen
- Tuottaa asianmukaista raportointia tuotannon etenemisestä ja lopputuotoksesta.

Sisältö

Omaehtoisen tuotannon toteutus pienryhmissä ja/tai osallistuminen Karelia AMK:n tuotantoihin. Tuotannon toteutus voi tukea myös opinnäytetyön toiminallista osuutta sekä vahvistaa media-alan asiantuntijuutta. Tuotannoissa haetaan omia työrooleja ja -tehtäviä. Media-alan asiantuntijuus sisältää seuraavat kurssit: Media-alan asiantuntijuus 1 (LUV6061, 5 op) ja Media-alan asiantuntijuus 2 (LUV6062, 5 op) eli laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. Kurssit voi suorittaa etänä. Voit toteuttaa myös vain yhden kurssin (5 op) kerrallaan. Prosessi lyhyesti: Ideoi mediaan liittyvä aihe, laadi tuotantosuunnitelma ja toteuta tuotanto tai tuotannot.

Aika ja paikka

Omaehtoisen tuotannon toteutus itsenäisesti tai pienryhmissä ja/tai osallistuminen Karelia-amk:n tuotantoihin. Tuotannon toteutus voi tukea myös opinnäytetyön toiminallista osuutta sekä vahvistaa media-alan asiantuntijuutta. Tuotannoissa haetaan omia työrooleja ja -tehtäviä. Tuotantosuunnitelma ja tuotannon raportti palautetaan Moodleen.

Oppimateriaalit

Kurssin moodle -työympäristön linkki ilmoitetaan aloitusinfossa (syyskuun alussa).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Aarno Savolainen
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät
 • LUVNS20
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Osaat:
- Oman työn hallintaa yksin ja ryhmässä.
- Suunnitella palvelun ja/tai tuotteen
- Toteuttaa suunnitteluusi perustuvan toimivan palvelun ja/tai tuotteen
- Tuottaa asianmukaista raportointia tuotannon etenemisestä ja lopputuotoksesta.

Sisältö

Omaehtoisen tuotannon toteutus pienryhmissä ja/tai osallistuminen Karelia AMK:n tuotantoihin. Tuotannon toteutus voi tukea myös opinnäytetyön toiminallista osuutta sekä vahvistaa media-alan asiantuntijuutta. Tuotannoissa haetaan omia työrooleja ja -tehtäviä. Media-alan asiantuntijuus sisältää seuraavat kurssit: Media-alan asiantuntijuus 1 (LUV6061, 5 op) ja Media-alan asiantuntijuus 2 (LUV6062, 5 op) eli laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. Kurssit voi suorittaa etänä. Voit toteuttaa myös vain yhden kurssin (5 op) kerrallaan. Prosessi lyhyesti: Ideoi mediaan liittyvä aihe, laadi tuotantosuunnitelma ja toteuta tuotanto tai tuotannot.

Aika ja paikka

Kurssin moodle -työympäristön linkki ilmoitetaan aloitusinfossa (syyskuun alussa).

Opetusmenetelmät

Omaehtoisen tuotannon toteutus itsenäisesti tai pienryhmissä ja/tai osallistuminen Karelia-amk:n tuotantoihin. Tuotannon toteutus voi tukea myös opinnäytetyön toiminallista osuutta sekä vahvistaa media-alan asiantuntijuutta. Tuotannoissa haetaan omia työrooleja ja -tehtäviä. Tuotantosuunnitelma ja tuotannon raportti palautetaan Moodleen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Jari Kupiainen
Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee mediakulttuurin tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä mediakulttuurin ilmiöiden tarkastelussa
- ymmärtää mediateknologian kehityksen avaamat uudet mahdollisuudet mediakulttuurin kehityksessä ja tutkimuksessa
- tuntee media-alan kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön, toimijat ja julkaisukanavat
- osaa seurata ja jäsentää kriittisesti ajankohtaista mediakulttuurista käytävää keskustelua
- havaitsee mediakulttuurin vaikutuksia ympäristössään ja omassa toiminnastaan
- osaa kriittisesti arvioida mediakulttuurin, yhteiskunnan ja teknologian keskinäisiä suhteita ja ymmärtää mediakulttuurin muun todellisuuden osaksi.

Sisältö

Opiskelija perehtyy mediakulttuurin keskeiseen käsitteistöön, tutkimukseen ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Pohdittavia aiheita ovat:
- mitä mediakulttuuri on
- miten sen osa-alueet ovat historiallisesti muotoutuneet
- miten mediakulttuuria tutkitaan ja käsitteellistetään kulttuuritieteissä
- miten mediakulttuuri muuttuu
- millaisia vaikutuksia muutoksella on mediaympäristöille ja mediasisällöille

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaaminen, luova osaaminen, oppimaan oppiminen, eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Jari Kupiainen
Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee mediasisältöjen analyysin peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä kriittisesti
- ymmärtää median käyttämiä vaikutuskeinoja ja osaa eritellä niitä
- tunnistaa menetelmien eroja ja vaikutuksia mediasisältöjen analyysiin ja osaa niiden avulla analysoida kriittisesti mediasisältöjä
- havaitsee mediasisältöjen vaikutuksia ympäristössään ja omassa toiminnastaan

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään mediasisältöjen analyysin keskeiseen käsitteistöön ja menetelmiin. Näiden käyttöä harjoitellaan esimerkkien, analyysitehtävien ja keskustelun avulla.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

media-alan osaaminen, eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Aarno Savolainen
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelijan osaamistavoitteet:
- tuntee projektinhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä mediatuotannoissa.
- tuntee erilaisia mediaprojektien tuotantotapoja ja aikatauluja.
- osaa arvioida ja seurata ajankäyttöä tuotannossa tavoitteen saavuttamiseksi.
- tuntee työelämän eri osapuolten vastuut ja osaa toimia päävastuullisena tuottajana mediatuotannoissa.
- osaa johtaa omaa työtään ja tuotantoryhmää vastuullisesti.

Sisältö

Opintojakson keskeisenä teemana on projektin johtaminen. Opintojaksolla tutustutaan luentojen, harjoitustehtävien ja ryhmätöiden avulla mediatuotannon projektinhallintaan ja johtamiseen sekä oman työn johtamiseen. Esimerkkien avulla opitaan media-alan kustannusrakenteita ja rahoitusmalleja. Omaa työskentelyä reflektoidaan yksilötehtävissä oman työn johtamisen näkökulmasta ja ryhmätehtävissä työryhmän johtamisen näkökulmasta. Vierailijat mm. ammattikorkeakoulun TKI-hankkeista, julkishallinnosta, yhdistyksistä ja yrityksistä kertovat projektinhallinnasta sekä johtamisesta omissa tuotannoissaan.

Aika ja paikka

Loka-joulukuu 2023

Opetusmenetelmät

Kurssin keskeisenä teemana on tuotannon johtaminen: Opintojaksolla tutustutaan luentojen, harjoitustehtävien ja ryhmätöiden avulla mediatuotannon projektinhallintaan ja johtamiseen sekä oman työn johtamiseen. Esimerkkien avulla opitaan media-alan kustannusrakenteita ja rahoitusmalleja. Omaa työskentelyä reflektoidaan yksilötehtävissä oman työn johtamisen näkökulmasta ja ryhmätehtävissä työryhmän johtamisen näkökulmasta. Vierailijat mm. ammattikorkeakoulun TKI-hankkeista, julkishallinnosta, yhdistyksistä sekä maakunnan yrityksistä kertovat projektinhallinnasta omissa tuotannoissaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen, Ennakoiva kehittäminen, Media-alan osaaminen

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 16.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 24

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Aarno Savolainen
Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa aiempaa tietämystäsi ja osaamistasi erilaisissa mediatuotannon projekteissa. Hallitset useita mediatuotannon erityistehtäviä. Etsit, analysoit sekä jaat aktiivisesti uutta tietoa uuden sisällön tuottamiseksi ja testaat teoriaa käytännössä. Kehität osaamisprofiilisi mukaisia taitoja edelleen ja opit hallitsemaan uusia työtehtäviä muun muassa hanketyöskentelyn ja asiakastuotannon tarpeisiin. Osaat toimia tiimin jäsenenä projektityöskentelyssä ja hallitset monipuolisesti alan ammattisanastoa sekä reflektoit omaa oppimistasi.

Sisältö

Suunnitellaan ja tuotetaan audiovisuaalisia ohjelmia, kuten esim. mainoksia, tuote- ja palveluesittelyjä, piendokumenttejä ja tietoiskuja. Työpajatyyppisessä oppimisessa tuotetaan käsikirjoituksia ja tuotantosuunnitelmia, kuvataan, äänitetään ja editoidaan tuotettuja ohjelmia. Tuotantojen sujuvan työstämisen takia tämä kurssi edellyttää myös Mediatuotannot 2 -kurssia. Sisältö ja oppimismenetelmä säilyy samana molemmissa kurssikokonaisuuksissa.

Aika ja paikka

tammikuu-helmikuu 2024

Opetusmenetelmät

Suunnitellaan ja tuotetaan mediatuotantoja (mm. havainnollistavia animaatioita, infografiikkaa). Työpajatyyppisessä oppimisessa tuotetaan suunnitelmia, grafiikkaa, animaatioita, tekniikkaa sekä sisältöjä asiakasprojekteja varten (mm. yritykset, Karelian hankkeet ja/tai rock-festarit). Suunnittelu ja tiedon haku painottuvat Mediatuotannot 1:ssä, sisältötuotanto, tekninen toteutus ja julkaisu Mediatuotannot 2:ssa. Kursseista voi tarvittaessa ottaa vain toisen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

19.02.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 24

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Aarno Savolainen
Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa aiempaa tietämystäsi ja osaamistasi erilaisissa mediatuotannon projekteissa. Hallitset useita mediatuotannon erityistehtäviä. Etsit, analysoit sekä jaat aktiivisesti uutta tietoa uuden sisällön tuottamiseksi ja testaat teoriaa käytännössä. Kehität osaamisprofiilisi mukaisia taitoja edelleen ja opit hallitsemaan uusia työtehtäviä muun muassa hanketyöskentelyn ja asiakastuotannon tarpeisiin. Osaat toimia tiimin jäsenenä projektityöskentelyssä ja hallitset monipuolisesti alan ammattisanastoa sekä reflektoit omaa oppimistasi.

Sisältö

Suunnitellaan ja tuotetaan audiovisuaalisia ohjelmia, kuten esim. mainoksia, tuote-ja palveluesittelyjä, piendokumenttejä ja tietoiskuja. Työpajatyyppisessä oppimisessa tuotetaan käsikirjoituksia ja tuotantosuunnitelmia, kuvataan, äänitetään ja editoidaan tuotettuja ohjelmia. Tuotantojen sujuvan työstämisen takia tämä kurssi edellyttää myös Mediatuotannot 1 -kurssia. Sisältö ja oppimismenetelmä säilyy samana molemmissa kurssikokonaisuuksissa.

Aika ja paikka

helmikuu-maaliskuu 2024

Opetusmenetelmät

Suunnitellaan ja tuotetaan mediatuotantoja (mm. havainnollistavia animaatioita, infografiikkaa). Työpajatyyppisessä oppimisessa tuotetaan suunnitelmia, grafiikkaa, animaatioita, tekniikkaa sekä sisältöjä asiakasprojekteja varten (mm. yritykset, Karelian hankkeet ja/tai rock-festarit). Suunnittelu ja tiedon haku painottuvat Mediatuotannot 1:ssä, sisältötuotanto, tekninen toteutus ja julkaisu Mediatuotannot 2:ssa. Kursseista voi tarvittaessa ottaa vain toisen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 56

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Susanna Åke
 • Juha Valonen
Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija lisää tietämystään ja osaamistaan erilaisissa asiakkaille tehtävissä mediatuotannon projekteissa. Hän hahmottaa nykymedian monipuoliset mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä omassa tekemisessään. Opiskelija etsii, analysoi sekä jakaa aktiivisesti uutta tietoa uudenlaisen mediasisällön tuottamiseksi. Oppimistehtävien pääpaino on esituotannossa ja siihen liittyvässä dokumentaatiossa.

Aika ja paikka

Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Opiskelija lisää tietämystään mediatuotantojen suunnittelussa. Keskeinen osaamistavoite on erilaisten asiakkaille tehtävien mediatuotantojen suunnittelun dokumentaation opiskelu ja sen dokumentaation kommunikointi asiakkaalle sekä työryhmälle. Opiskelija hahmottaa nykymedian monipuoliset mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä omassa suunnittelutyössään. Opiskelija etsii, analysoi sekä jakaa aktiivisesti uutta tietoa uudenlaisen mediasisällön tuottamiseksi. Oppimistehtävien pääpaino on esituotannossa ja siihen liittyvässä dokumentaatiossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja palautekeskustelut 26 h. Itsenäinen opiskelu 40 h, tehtävät 40 h, ryhmätyöt 4 h, tiedonhaku 10 h

Lisätietoja opiskelijoille

Liiketoimintaosaaminen, Oppimaan oppiminen, Eettisyys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Karelian yleiset arviointikriteerit soveltaen ammattialan osaamiseen

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole suoritetty hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävien palautukset osoittavat digitaalisen median tuotantojen suunnitteluun liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa. Aiheen käsittely on kuitenkin yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävien palautukset osoittavat digitaalisen median tuotantojen suunnitteluun liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä. Palautuksista käy ilmi, että opiskeltuja tietoja ja taitoja on osattu soveltaa ja hyödyntää käytännössä. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävien palautukset ja opiskelijan oppimisprosessi (mm. reflektiotaidot) osoittavat digitaalisen median tuotantojen suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa. Tehtävien palautukset sekä niiden ympärillä käydyt palautekeskustelut osoittavat kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssin suorituksen kokonaisuudesta käy ilmi, että opiskelijalla on kykyä arvioida, analysoida ja vertailla tietoja ja taitoja ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen, Kestävä kehitys, Eettisyys.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

150 - 150

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun viiden eri ohjelman (Sway, Forms, Whiteboard, Todo ja Bookings) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen työssä, vapaa-ajalla tai vaikka yhdistystoiminnassa.

Sisältö

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun viiteen eri ohjelmaan, kuinka niitä voi hyödyntää työssään, omassa käytössään, perheen kesken tai vaikka yhdistyksen käytössä.

SWAY Ohjelmalla voi tehdä yhden internetsivun, jolla voi näyttävästi esitellä tekstiä ja kuvia, sekä sivulle voi myös upottaa videoita, joitain sosiaalisen median julkaisuja, sekä toimisto-ohjelmien dokementteja sekä PDF-dokumentteja. Itse internetsivu voi myös toimia omana kotisivuna. Sivun voi julkaista julkiseksi tai sivun voi jakaa vain omalle ryhmälle.

FORMS Ohjelmalla voi tehdä kyselylomakkeita tai tietovisoja ja sen lopputuloksen voi jakaa sähköpostina. Ohjelmalla voi tehdä hyvin ammatimaisen näköisiä sekä monipuolisia kyselylomakkeita ja se ohjelma antaa kyselyiden tuloksista tiedot kaavioina.

WHITEBOARD Yksinkertainen piirustusohjelma, joka on hyvä etenkin ryhmätyössä, kun ryhmän kesken suunnitellaan tai ideoidaan. Ohjelmaa voi käyttää yhtäaikaa muiden ryhmän jäsenten kanssa, joten se on sopii hyvin etätyöskentelyyn esimerkiksi samanaikaisen Teams-neuvottelun yhteydessä.

TODO Tarkoitettu tehtävälistojen tekemiseen, mutta ohjelma on parhaimmillaan ryhmäkäytössä sekä mobiilisovelluksena. Voi hyödyntää helposti niin yrityksessä kuin perheen jäsenten kesken.

BOOKINGS Ohjelmalla voi tehdä varaussivun internettiin. Voi hyödyntää helposti niin yrityksessä kuin vaikkapa yhdistyksen käytössä.

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali videoina Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun viiden eri ohjelman (Sway, Forms, Whiteboard, Todo ja Bookings) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen työssä, vapaa-ajalla tai vaikka yhdistystoiminnassa.

SWAY Ohjelmalla voi tehdä yhden internetsivun, jolla voi näyttävästi esitellä tekstiä ja kuvia, sekä sivulle voi myös upottaa videoita, joitain sosiaalisen median julkaisuja, sekä toimisto-ohjelmien dokementteja sekä PDF-dokumentteja. Itse internetsivu voi myös toimia omana kotisivuna. Sivun voi julkaista julkiseksi tai sivun voi jakaa vain omalle ryhmälle.

FORMS Ohjelmalla voi tehdä kyselylomakkeita tai tietovisoja ja sen lopputuloksen voi jakaa sähköpostina. Ohjelmalla voi tehdä hyvin ammatimaisen näköisiä sekä monipuolisia kyselylomakkeita ja ohjelma antaa kyselyiden tuloksista tiedot kaavioina.

WHITEBOARD Yksinkertainen piirustusohjelma, joka on hyvä etenkin ryhmätyössä, kun ryhmän kesken suunnitellaan tai ideoidaan. Ohjelmaa voi käyttää yhtäaikaa muiden ryhmän jäsenten kanssa, joten se on sopii hyvin etätyöskentelyyn esimerkiksi samanaikaisen Teams-neuvottelun yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätiedot

Opintojakso on verkkokoulutus ja sen voi suorittaa itsenäisesti. Ei sisällä myöskään video-opetusta tiettynä ajankohtana, mutta opintojakson opiskelumateriaali on pääasiassa opetusvideoina.

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia ja opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi.

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla on jo vähän kokemusta Microsoftin pilvipalvelusta tai vastaavista pilvipalveluista. Opintojakson suorittamisessa auttaa, jos on suorittanut edeltävänä opintona "Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet, 1 op".

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 160

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun viiden eri ohjelman (Sway, Forms, Whiteboard, Todo ja Bookings) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen työssä, vapaa-ajalla tai vaikka yhdistystoiminnassa.

Sisältö

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun viiteen eri ohjelmaan, kuinka niitä voi hyödyntää työssään, omassa käytössään, perheen kesken tai vaikka yhdistyksen käytössä.

SWAY Ohjelmalla voi tehdä yhden internetsivun, jolla voi näyttävästi esitellä tekstiä ja kuvia, sekä sivulle voi myös upottaa videoita, joitain sosiaalisen median julkaisuja, sekä toimisto-ohjelmien dokementteja sekä PDF-dokumentteja. Itse internetsivu voi myös toimia omana kotisivuna. Sivun voi julkaista julkiseksi tai sivun voi jakaa vain omalle ryhmälle.

FORMS Ohjelmalla voi tehdä kyselylomakkeita tai tietovisoja ja sen lopputuloksen voi jakaa sähköpostina. Ohjelmalla voi tehdä hyvin ammatimaisen näköisiä sekä monipuolisia kyselylomakkeita ja se ohjelma antaa kyselyiden tuloksista tiedot kaavioina.

WHITEBOARD Yksinkertainen piirustusohjelma, joka on hyvä etenkin ryhmätyössä, kun ryhmän kesken suunnitellaan tai ideoidaan. Ohjelmaa voi käyttää yhtäaikaa muiden ryhmän jäsenten kanssa, joten se on sopii hyvin etätyöskentelyyn esimerkiksi samanaikaisen Teams-neuvottelun yhteydessä.

TODO Tarkoitettu tehtävälistojen tekemiseen, mutta ohjelma on parhaimmillaan ryhmäkäytössä sekä mobiilisovelluksena. Voi hyödyntää helposti niin yrityksessä kuin perheen jäsenten kesken.

BOOKINGS Ohjelmalla voi tehdä varaussivun internettiin. Voi hyödyntää helposti niin yrityksessä kuin vaikkapa yhdistyksen käytössä.

Aika ja paikka

TÄMÄ ON KEVÄÄN 2024 OPINTOJAKSO. Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali videoina Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun viiden eri ohjelman (Sway, Forms, Whiteboard, Todo ja Bookings) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen työssä, vapaa-ajalla tai vaikka yhdistystoiminnassa.

SWAY Ohjelmalla voi tehdä yhden internetsivun, jolla voi näyttävästi esitellä tekstiä ja kuvia, sekä sivulle voi myös upottaa videoita, joitain sosiaalisen median julkaisuja, sekä toimisto-ohjelmien dokementteja sekä PDF-dokumentteja. Itse internetsivu voi myös toimia omana kotisivuna. Sivun voi julkaista julkiseksi tai sivun voi jakaa vain omalle ryhmälle.

FORMS Ohjelmalla voi tehdä kyselylomakkeita tai tietovisoja ja sen lopputuloksen voi jakaa sähköpostina. Ohjelmalla voi tehdä hyvin ammatimaisen näköisiä sekä monipuolisia kyselylomakkeita ja ohjelma antaa kyselyiden tuloksista tiedot kaavioina.

WHITEBOARD Yksinkertainen piirustusohjelma, joka on hyvä etenkin ryhmätyössä, kun ryhmän kesken suunnitellaan tai ideoidaan. Ohjelmaa voi käyttää yhtäaikaa muiden ryhmän jäsenten kanssa, joten se on sopii hyvin etätyöskentelyyn esimerkiksi samanaikaisen Teams-neuvottelun yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Hylätty (0)

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätiedot

Opintojakso on verkkokoulutus ja sen voi suorittaa itsenäisesti. Ei sisällä myöskään video-opetusta tiettynä ajankohtana, mutta opintojakson opiskelumateriaali on pääasiassa opetusvideoina.

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia ja opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi.

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla on jo vähän kokemusta Microsoftin pilvipalvelusta tai vastaavista pilvipalveluista. Opintojakson suorittamisessa auttaa, jos on suorittanut edeltävänä opintona "Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet, 1 op".

Ilmoittautumisaika

08.03.2024 - 14.06.2024

Ajoitus

06.06.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 150

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun viiden eri ohjelman (Sway, Forms, Whiteboard, Todo ja Bookings) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen työssä, vapaa-ajalla tai vaikka yhdistystoiminnassa.

Sisältö

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun viiteen eri ohjelmaan, kuinka niitä voi hyödyntää työssään, omassa käytössään, perheen kesken tai vaikka yhdistyksen käytössä.

SWAY Ohjelmalla voi tehdä yhden internetsivun, jolla voi näyttävästi esitellä tekstiä ja kuvia, sekä sivulle voi myös upottaa videoita, joitain sosiaalisen median julkaisuja, sekä toimisto-ohjelmien dokementteja sekä PDF-dokumentteja. Itse internetsivu voi myös toimia omana kotisivuna. Sivun voi julkaista julkiseksi tai sivun voi jakaa vain omalle ryhmälle.

FORMS Ohjelmalla voi tehdä kyselylomakkeita tai tietovisoja ja sen lopputuloksen voi jakaa sähköpostina. Ohjelmalla voi tehdä hyvin ammatimaisen näköisiä sekä monipuolisia kyselylomakkeita ja se ohjelma antaa kyselyiden tuloksista tiedot kaavioina.

WHITEBOARD Yksinkertainen piirustusohjelma, joka on hyvä etenkin ryhmätyössä, kun ryhmän kesken suunnitellaan tai ideoidaan. Ohjelmaa voi käyttää yhtäaikaa muiden ryhmän jäsenten kanssa, joten se on sopii hyvin etätyöskentelyyn esimerkiksi samanaikaisen Teams-neuvottelun yhteydessä.

TODO Tarkoitettu tehtävälistojen tekemiseen, mutta ohjelma on parhaimmillaan ryhmäkäytössä sekä mobiilisovelluksena. Voi hyödyntää helposti niin yrityksessä kuin perheen jäsenten kesken.

BOOKINGS Ohjelmalla voi tehdä varaussivun internettiin. Voi hyödyntää helposti niin yrityksessä kuin vaikkapa yhdistyksen käytössä.

Aika ja paikka

TÄMÄ ON KESÄN 2024 OPINTOJAKSO. Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali videoina Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun viiden eri ohjelman (Sway, Forms, Whiteboard, Todo ja Bookings) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen työssä, vapaa-ajalla tai vaikka yhdistystoiminnassa.

SWAY Ohjelmalla voi tehdä yhden internetsivun, jolla voi näyttävästi esitellä tekstiä ja kuvia, sekä sivulle voi myös upottaa videoita, joitain sosiaalisen median julkaisuja, sekä toimisto-ohjelmien dokementteja sekä PDF-dokumentteja. Itse internetsivu voi myös toimia omana kotisivuna. Sivun voi julkaista julkiseksi tai sivun voi jakaa vain omalle ryhmälle.

FORMS Ohjelmalla voi tehdä kyselylomakkeita tai tietovisoja ja sen lopputuloksen voi jakaa sähköpostina. Ohjelmalla voi tehdä hyvin ammatimaisen näköisiä sekä monipuolisia kyselylomakkeita ja ohjelma antaa kyselyiden tuloksista tiedot kaavioina.

WHITEBOARD Yksinkertainen piirustusohjelma, joka on hyvä etenkin ryhmätyössä, kun ryhmän kesken suunnitellaan tai ideoidaan. Ohjelmaa voi käyttää yhtäaikaa muiden ryhmän jäsenten kanssa, joten se on sopii hyvin etätyöskentelyyn esimerkiksi samanaikaisen Teams-neuvottelun yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia eli opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi. Tämän opintojakson suorittamista varten on hyvä olla jo perustaidot Outlookin, OneDriven ja tiedostojen jakamisen taidoista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätiedot

Opintojakso on verkkokoulutus ja sen voi suorittaa itsenäisesti. Ei sisällä myöskään video-opetusta tiettynä ajankohtana, mutta opintojakson opiskelumateriaali on pääasiassa opetusvideoina.

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia ja opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi.

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla on jo vähän kokemusta Microsoftin pilvipalvelusta tai vastaavista pilvipalveluista. Opintojakson suorittamisessa auttaa, jos on suorittanut edeltävänä opintona "Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet, 1 op".

Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 29.11.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 125

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 25. Avoin AMK: 25.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Sisältö

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun neljän eri ohjelman (Word, Excel, PowerPoint ja Visio) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen niin työssä, opiskelussa kuin vapaa-ajalla.

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali videoina Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla on jo vähän kokemusta Microsoftin pilvipalvelusta tai vastaavista pilvipalveluista. Opintojakson suorittamisessa auttaa, jos on suorittanut edeltävänä opintona Karelian avoimen AMK:n "Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet, 1 op" -opintojakson.

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun neljän eri ohjelman (Word, Excel, PowerPoint ja Visio) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen niin työssä, opiskelussa kuin vapaa-ajalla. Kyseiset ohjelmat luokitellaan toimisto-ohjelmiksi. Osaltaan myös OneDrive liittyy opintojakson sisältöön, koska ohjelmat tallentavat automaattisesti OneDrive-tallenustilaan. Karelian Avoimen AMK:n opiskelija saa opiskelun ajaksi käyttöönsä automaattisesti nämä kaikki ohjelmat.

Word on tekstinkäsittelyohjelma, Excel on tarkoitettu mm. taulukkolaskentaan ja kaavioiden tekemiseen, PowerPoint esitysten tekemiseen ja lisäksi sillä voi pitää myös verkon kautta reaaliaikaisia esityksiä ja Visiolla voi luoda erilaisia kaavioita sekä infografiikkaa. Kaikkia näitä ohjelmia voi käyttää ryhmätyössä niin samanaikaisesti kuin eri aikaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia eli opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

25.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 160

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Sisältö

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun neljän eri ohjelman (Word, Excel, PowerPoint ja Visio) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen niin työssä, opiskelussa kuin vapaa-ajalla.

Aika ja paikka

TÄMÄ ON KEVÄÄN 2024 OPINTOJAKSO. Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali videoina Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla on jo vähän kokemusta Microsoftin pilvipalvelusta tai vastaavista pilvipalveluista. Opintojakson suorittamisessa auttaa, jos on suorittanut edeltävänä opintona Karelian avoimen AMK:n "Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet, 1 op" -opintojakson.

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun neljän eri ohjelman (Word, Excel, PowerPoint ja Visio) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen niin työssä, opiskelussa kuin vapaa-ajalla. Kyseiset ohjelmat luokitellaan toimisto-ohjelmiksi. Osaltaan myös OneDrive liittyy opintojakson sisältöön, koska ohjelmat tallentavat automaattisesti OneDrive-tallenustilaan. Karelian Avoimen AMK:n opiskelija saa opiskelun ajaksi käyttöönsä automaattisesti nämä kaikki ohjelmat.

Word on tekstinkäsittelyohjelma, Excel on tarkoitettu mm. taulukkolaskentaan ja kaavioiden tekemiseen, PowerPoint esitysten tekemiseen ja lisäksi sillä voi pitää myös verkon kautta reaaliaikaisia esityksiä ja Visiolla voi luoda erilaisia kaavioita sekä infografiikkaa. Kaikkia näitä ohjelmia voi käyttää ryhmätyössä niin samanaikaisesti kuin eri aikaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia eli opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty

Ilmoittautumisaika

08.03.2024 - 14.06.2024

Ajoitus

06.06.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 150

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Sisältö

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun neljän eri ohjelman (Word, Excel, PowerPoint ja Visio) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen niin työssä, opiskelussa kuin vapaa-ajalla.

Aika ja paikka

TÄMÄ ON KESÄN 2024 OPINTOJAKSO. Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali Moodlessa videoina.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla on jo vähän kokemusta Microsoftin pilvipalvelusta tai vastaavista pilvipalveluista. Opintojakson suorittamisessa auttaa, jos on suorittanut edeltävänä opintona Karelian avoimen AMK:n "Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet, 1 op" -opintojakson.

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun neljän eri ohjelman (Word, Excel, PowerPoint ja Visio) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen niin työssä, opiskelussa kuin vapaa-ajalla. Kyseiset ohjelmat luokitellaan toimisto-ohjelmiksi. Osaltaan myös OneDrive liittyy opintojakson sisältöön, koska ohjelmat tallentavat automaattisesti OneDrive-tallenustilaan. Karelian Avoimen AMK:n opiskelija saa opiskelun ajaksi käyttöönsä automaattisesti nämä kaikki ohjelmat.

Word on tekstinkäsittelyohjelma, Excel on tarkoitettu mm. taulukkolaskentaan ja kaavioiden tekemiseen, PowerPoint esitysten tekemiseen ja lisäksi sillä voi pitää myös verkon kautta reaaliaikaisia esityksiä ja Visiolla voi luoda erilaisia kaavioita sekä infografiikkaa. Kaikkia näitä ohjelmia voi käyttää ryhmätyössä niin samanaikaisesti kuin eri aikaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia eli opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi. Tämän opintojakson suorittamista varten on hyvä olla jo perustaidot Outlookin, OneDriven ja tiedostojen jakamisen taidoista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 01.12.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 150

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

- Osaat hyödyntää Microsoft 365-pilvipalvelua.
- Osaat käyttää pilvipalvelun ohjelmia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila ja OneNote-kirja.
- Osaat hyödyntää toimisto-ohjelmia liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn.

Sisältö

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun perusideaan, kuinka sitä voi hyödyntää työssään tai omassa käytössään. Pilvipalvelun varsinaisista eri ohjelmista opiskellaan seuraavia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila, OneNote-kirja. Opintojaksolla myös esitellään, kuinka näitä eri ohjelmia voi käyttää niin internetselaimen kautta, tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella. Lisäksi opintojaksolla on toimisto-ohjelmien lyhyt esittely liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn ja kuinka niitä voi käyttää ryhmätyössä samanaikaisesti tai eri ajankohtina.

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali videoina Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun perusideaan, kuinka sitä voi hyödyntää työssään tai omassa käytössään. Pilvipalvelun varsinaisista eri ohjelmista opiskellaan seuraavia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila, OneNote-kirja. Opintojaksolla myös esitellään, kuinka näitä eri ohjelmia voi käyttää niin internetselaimen kautta, tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella. Lisäksi opintojaksolla on toimisto-ohjelmien lyhyt esittely liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn ja kuinka niitä voi käyttää ryhmätyössä samanaikaisesti tai eri ajankohtina.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole kokemusta Microsoft 365:n käyttämisestä tai heillä on näistä ohjelmista vain vähäinen kokemus.

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia ja opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi.

Tämän opintojakson jälkeen kannattaa suorittaa toinen Karelian Avoimen AMK:n opintojakso nimeltään "Microsoft 365 -pilvipalvelu: Sway, Forms, WhiteBoard, ToDo ja Bookings, 2 op".

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 150

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- Osaat hyödyntää Microsoft 365-pilvipalvelua.
- Osaat käyttää pilvipalvelun ohjelmia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila ja OneNote-kirja.
- Osaat hyödyntää toimisto-ohjelmia liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn.

Sisältö

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun perusideaan, kuinka sitä voi hyödyntää työssään tai omassa käytössään. Pilvipalvelun varsinaisista eri ohjelmista opiskellaan seuraavia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila, OneNote-kirja. Opintojaksolla myös esitellään, kuinka näitä eri ohjelmia voi käyttää niin internetselaimen kautta, tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella. Lisäksi opintojaksolla on toimisto-ohjelmien lyhyt esittely liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn ja kuinka niitä voi käyttää ryhmätyössä samanaikaisesti tai eri ajankohtina.

Aika ja paikka

TÄMÄ ON KEVÄÄN 2024 OPINTOJAKSO. Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali videoina Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun perusideaan, kuinka sitä voi hyödyntää työssään tai omassa käytössään. Pilvipalvelun varsinaisista eri ohjelmista opiskellaan seuraavia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila, OneNote-kirja. Opintojaksolla myös esitellään, kuinka näitä eri ohjelmia voi käyttää niin internetselaimen kautta, tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella. Lisäksi opintojaksolla on toimisto-ohjelmien lyhyt esittely liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn ja kuinka niitä voi käyttää ryhmätyössä samanaikaisesti tai eri ajankohtina.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole kokemusta Microsoft 365:n käyttämisestä tai heillä on näistä ohjelmista vain vähäinen kokemus.

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia ja opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi.

Tämän opintojakson jälkeen kannattaa suorittaa toinen Karelian Avoimen AMK:n opintojakso nimeltään "Microsoft 365 -pilvipalvelu: Sway, Forms, WhiteBoard, ToDo ja Bookings, 2 op" sekä opintojakso "Microsoft 365 -pilvipalvelu: Word, Excel, PowerPoint ja Visio 2 op".

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

08.03.2024 - 14.06.2024

Ajoitus

04.06.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 150

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

- Osaat hyödyntää Microsoft 365-pilvipalvelua.
- Osaat käyttää pilvipalvelun ohjelmia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila ja OneNote-kirja.
- Osaat hyödyntää toimisto-ohjelmia liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn.

Sisältö

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun perusideaan, kuinka sitä voi hyödyntää työssään tai omassa käytössään. Pilvipalvelun varsinaisista eri ohjelmista opiskellaan seuraavia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila, OneNote-kirja. Opintojaksolla myös esitellään, kuinka näitä eri ohjelmia voi käyttää niin internetselaimen kautta, tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella. Lisäksi opintojaksolla on toimisto-ohjelmien lyhyt esittely liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn ja kuinka niitä voi käyttää ryhmätyössä samanaikaisesti tai eri ajankohtina.

Aika ja paikka

TÄMÄ ON KESÄN 2024 OPINTOJAKSO. Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali videoina Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun perusideaan, kuinka sitä voi hyödyntää työssään tai omassa käytössään. Pilvipalvelun varsinaisista eri ohjelmista opiskellaan seuraavia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila, OneNote-kirja. Opintojaksolla myös esitellään, kuinka näitä eri ohjelmia voi käyttää niin internetselaimen kautta, tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella. Lisäksi opintojaksolla on toimisto-ohjelmien lyhyt esittely liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn ja kuinka niitä voi käyttää ryhmätyössä samanaikaisesti tai eri ajankohtina.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole kokemusta Microsoft 365:n käyttämisestä tai heillä on näistä ohjelmista vain vähäinen kokemus.

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia ja opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi.

Tämän opintojakson jälkeen kannattaa suorittaa toinen Karelian Avoimen AMK:n opintojakso nimeltään "Microsoft 365 -pilvipalvelu: Sway, Forms, WhiteBoard, ToDo ja Bookings, 2 op" sekä opintojakso "Microsoft 365 -pilvipalvelu: Word, Excel, PowerPoint ja Visio 2 op".

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maarit Ignatius
Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

• Tunnet medianomikoulutukseen koulutuksen sisällön.
• Tunnet Karelian opiskelupaikkana.
• Tunnet koulutukseen hakeutumisen.
• Teet oppimistehtävät, joiden kautta media-ala/opiskelu konkretisoituu sinulle.
• Tunnet medianomin työtehtäviä, työllistymismahdollisuuksia sekä yleisiä asioita media-alasta.

Sisältö

• Sinä medianomina.
• Medianomikoulutuksen sisältö mm. opetussuunnitelma.
• Medianomikoulutuksessa tehtävät oppimistehtävät.
• Medianomin työtehtävät ja työskentelymahdollisuudet.
• Medianomikoulutukseen hakeutuminen.

Aika ja paikka

• Verkkokurssi, itsenäinen eteneminen omaan tahtiin suoritusajan puitteissa.

Oppimateriaalit

• Opintojakson läpikäyntiin liittyvä aineisto / materiaali / kirjallisuus on toteutuksella oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

• Tutustut Minustako medianomin -työtilaan ja sen sisältöihin.
• Saat perustiedot medianomiopinnoista.
• Opiskelet toteutuksen itsenäisesti materiaaleihin tutustumalla ja tehtäviä tekemällä.
• Etenet toteutuksella omaan tahtiisi.
• Käyt läpi ohjeet opintojakson suorittamiseen.
• Tee opintojaksoon kuuluva tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

• Toteutus ei sisällä tenttejä. Osaaminen arvioidaan oppimistehtävillä.
• Opintojakso arvioidaan Hyväksytty / Vaatii täydentämistä / Hylätty.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opintojakso on 2 op ja se tarkoittaa 53,4 tuntia sinun, opiskelijan työtä. Työmäärään on laskettu materiaaleihin tutustuminen/perehtyminen ja tehtävien tekeminen.

Lisätietoja opiskelijoille

• Opintojakson suorittaminen edellyttää sinulta oman tietokoneen käyttöä ja toimivaa verkkoyhteyttä. Suorittamiseen liittyvä ohjeistus on toteutuksella. Ohjaustoimista on ohjeistus toteutuksella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Suoritus on hyväksytty, kun tehtävät on tehty hyväksytysti.
• Palautettavien tehtävien arviointi tapahtuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Huom. vapaajaksot: vk 10, viikot 24–33 ja vk 42. Näillä em. viikoilla ei arviointeja tehdä.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Linna
 • Pilvi Dufva
Vastuuopettaja

Pilvi Dufva

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Kehität aiempaa tietämystäsi ja osaamista mediatuotannon tehtävissä ja osaat toimia työryhmän jäsenenä tuotantoprosessissa. Huomioit käytettävissä olevat resurssit tuotannon suunnittelussa, hahmotat laajoja kokonaisuuksia ja ymmärrät tuotantoprosessin etenemisen. Hallitset joitakin mediatuotannon erityistehtäviä ja kehität osaamisprofiilisi mukaisia taitoja edelleen. Tunnet projektin hallinnan perusperiaatteet ja osaat soveltaa projektin hallinnan menetelmiä. Osaat johtaa itseäsi ja tuotantoryhmää vastuullisesti.

Sisältö

Opintojaksolla muodostat monipuolisen ja syvällisen kuvan sisältötuotannosta ja julkaisemisesta. Keskeinen oppimistapa on projektioppiminen.

Opintojaksolla opiskelijat organisoituvat tuotantotiimeiksi, joissa tehtävät ja vastuut jaetaan ryhmän kesken. Työroolissa opiskelijalla on mahdollisuus profiloida omaa osaamistaan ja syventää aiemmin opittuja taitojaan tuottaen mediamateriaalia eri tarpeisiin ja julkaisualustoille.

Media-alan tuotantoprosessi, työryhmätyöskentely ja projektinhallinta ovat keskeisiä teemoja.

Aika ja paikka

Kevät 2024
K2 (viikko 12->)

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla muodostat monipuolisen ja syvällisen kuvan sisältötuotannosta ja julkaisemisesta. Opintojaksolla tuotetaan monimediaista sisältöä sosiaalisen median eri julkaisualustoille. Media-alan tuotantoprosessi, työryhmätyöskentely ja projektinhallinta ovat keskeisiä teemoja. Opiskelijat muodostavat tuotantoryhmiä, joissa on mahdollista profiloida omaa osaamistaan ja kehittää aikaisemmin opittuja taitoja tuottaen mediamateriaalia eri tarpeisiin ja julkaisualustoille.

Toteutus (menetelmät, aktiviteetit ja arviointi):
Lähiopetus
Luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työ
Itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva näyttö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla tehdään yhteistyötä eri yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisempi osaaminen.
Portfolio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opintojaksoa rytmittävät kaksi kertaa viikossa pidettävä tuotantopalaverit ja viikottaiset työpajat
• Muuten jokainen on vastuussa omasta ajankäytöstään ja opintojen suunnittelusta.
• Opintojakso vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa, joten tärkeässä roolissa on myös oma motivaatio itsensä kehittämiseen.
• Opiskelija kirjaa ajankäytön ja dokumentoi tuotannon edistymisen projektinhallinta ohjelmaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• aktiivinen osallistuminen tuotantopalavereihin sekä työpajoihin
• itse-arviointi ja vertaisarviointi
• Hyväksytty / hylätty.
• Hyväksytty suoritus edellyttää 80% osallistumista tuotantopalavereihin ja workshopeihin

Lisätiedot

Media-alan osaajuus
Moniosaajuus
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Seppo Nevalainen
 • Juha Valonen
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija:
- tunnistaa eri työvälineiden käyttötarkoituksia mediatuotannossa
- osaa valita mediatuotannon tarpeisiin parhaiten soveltuvat työvälineet ja -ohjelmistot
- hallitsee profiloitumisosaamisensa työvälineohjelmistojen peruskäytön
- osaa etsiä omaa oppimistasi tukevaa tietoa käytetyistä työvälineohjelmista ja tekniikoista
- osaa arvioida omaa osaamistaan suhteessa kaupallisten työtehtävien vaatimustasoon

Sisältö

Opintojakso pitää sisällään Unity 2D/3D -pelisuunnittelun perusteiden ja ohjelmoinnin alkeiden opiskelua. Käytetty ohjelmointikieli on C#. Opiskelijat tuottava joko itsenäisesti tai pareittain yksinkertaisen 2D-platformer demon. Aikaisempi kokemus ohjelmoinnista ei ole välttämätöntä. Keskeinen tavoite on tutustua Unity-ympäristöön ja tunnistaa mahdollisia omia vahvuuksia pelisuunnittelun prosessissa.

Aika ja paikka

Tikkarinne-Kampus, lähiopetus löytyy resurssikalenterista tunnuksella Pelisuunnittelu HM10045-3001

Oppimateriaalit

Kuvattu Moodle-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Kuvattu Moodle-ympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-hyväksiluku/korvaaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viikottaiset tehtävät ja lopputyön ohjeistus Moodle-ympäristössä

Sisällön jaksotus

Kuvattu Moodle-ympäristössä

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle-oppimisympäristö: https://m.karelia.fi/course/view.php?id=1532§ion=0

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan Karelia AMK:n yhteisiä arviointikriteerejä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut lopputytötä ja/tai on osallistunut alle 80% lähiopetustunneista, muuten kuten arvioinnissa 1. heikko.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

2
Opiskelijaosaa suunnitella ja toteuttaa pelikonseptistaan jonkinlaisen interaktiivisen prototyypinja osaa taustatukimuksen perusteet. Opiskelija tunnistaa heikosti alaan liittyviä käsitteitä ja oppimateriaaliin perehtyminen on kesken. Lopputyö on muodoltaan puutteellinen ja/tai sitä ole palautettu annetussa ajassa.

1
Opiskelija on tutustunut peliohjelmointiin, mutta lopputyö on puutteellinen, ohjelmoinnissa on virheitä, jotka estävät demon toiminnan tai työvälineohjelmistoja ei hallita riittävästi. Hän osaa alustavastitaustatutkimuksen perusteet. Opiskelija ei tunne alaan liittyviä käsitteitä eikä ole perillä oppimateriaalin sisällöstä. Pelidemo ei ole toiminnallisuudeltaan välttämättä ehjä kokonaisuus, mutta siitä löytyy toimiva osio.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

4
Opiskelija osoittaa omallatoimivallapelidemollaan hallitsevansa pelisuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet. Hän osaa hyvin: tehdä työnsä vaatiman taustatutkimuksen, ohjelmoida interaktioita ja toiminnallisuuksia sekä hallitsee hyvin alaan liittyvät käsitteet ja osoittaa perehtyneensä hyvin oppimateriaaliin. Opiskelija palauttaa kaikki työnsä annetun aikataulun mukaisesti.

3
Opiskelija osaa suunnitella toteuttamiskelpoisen pelikonseptin, toteuttaa siitä toiminnallisen demon, joka mallintaa joitakin osia konseptista työvälineohjelmistoilla. Hän osaa riittävästi:hankkia työnsä vaatimaa taustatietoa, ohjelmoida interaktioita ja toiminnallisuuksia, sekä osaa kohtalaisen hyvin alaan liittyvät käsitteet ja osoittaa perehtyneensä tarvittavissa määrin oppimateriaaliin. Opiskelija palauttaa kaikki työnsä, mutta joutuu pyytämään lisäaikaa palautuksilleen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa lopputyöllään hallitsevansa erinomaisesti pelisuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet. Hän osaa erinomaisesti: tehdä työnsä vaatiman taustatutkimuksen suunnitella toimivan pelikonseptin ja toteuttaa siitä toiminnallisen demon työvälineohjelmistoja käyttäen. Lisäksi opiskelija hallitsee alaan liittyvät käsitteet ja osoittaa perehtyneensäerinomaisesti oppimateriaaliin. Opiskelija palauttaa kaikki työnsä annetun aikataulun mukaisesti.

Lisätiedot

Media-alan osaajuus

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Seppo Nevalainen
 • Juha Valonen
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat hyödyntää aiempaa tietämystäsi ja osaamistasi mediatuotannon tehtävissä. Hallitset hyvin joitakin mediatuotannon erityistehtäviä ja osaat toimia työryhmän jäsenenä tuotantoprosessissa. Etsit aktiivisesti uutta tietoa uuden sisällön tuottamiseksi. Tunnet media-alan kotimaista toimintaympäristöä ja tunnistat sille ominaisia erityispiirteitä. Osaat kehittää osaamisprofiilisi mukaisia taitoja edelleen ja opit hallitsemaan uusia työtehtäviä mm. luomaan ja muokkaamaan erilaisia mediasisältöjä cross-median tarpeisiin. Osaa toimia työyhteisön jäsenenä projektityöskentelyssä ja hallitset alan ammattisanastoa.

Sisältö

Tällä opintojaksolla muodostat monipuolisen ja syvällisen kuvan sisältötuotannosta ja julkaisemisesta. Keskeinen oppimistapa on ongelmaperustainen oppiminen ja projektioppiminen.

Pelituotannon projektiryhmä organisoituu tuotantotiimiksi. Tuotantotiimin tehtävät ja vastuut jaetaan ryhmän kesken (projektinhallinta, markkinointi, pelisuunnittelu, graafinen suunnittelu, äänisuunnittelu, ohjelmointi). Tuotantotiimi ideoi, suunnittelee ja tuottaa työryhmänä valmiin pelin tai demon julkaistavaksi. Opettajat toimivat tuotannon tilaajina, asiantuntijavalmentajina ja tutoreina. Tiedonhaku ja opiskelu painottuu ryhmätyöskentelyyn ja itseopiskeluun. Kontaktiajat käytetään yhteisiin palavereihin, palautteisiin ja käytännön ongelmien ratkaisuun.

Oppimistapahtumat tapahtuvat tuotantoryhmissä, jotka jakaantuvat tehtävien mukaisesti suunnittelu-, tekniikka-, sisältötuotanto- ja julkaisurooleiksi. Työrooleissa opiskelijalla on mahdollista profiloida omaa osaamistaan ja kehittää aiemmin opittuja taitoja tuottaen mediamateriaalia multimediatuotannon tarpeisiin. Monimediaisuus näkyy osaamisprofiloinneissa. Tuotannosta riippuen osaamista kehitetään mm. suunnitellen ja käsikirjoittaen sisältöjä (esim. markkinointi, toimitustyö, peli- ja konseptisuunnittelu, peliohjelmointi), työstäen erilaisia graafisia konsepteja (esim. UI-suunnittelu, peligrafiikka, konseptitaide), tuottaen ja muokaten digitaalista ääntä (esim. peliääni, ENG-työskentely). Liikkuvan kuvan sisältötuotannon taitoja kuten kuvaaminen, leikkaaminen, editoiminen, efektointi ja värimäärittely harjoitellaan ja sovelletaan käytäntöön.

Media-alan tuotantoprosessi, työryhmätyöskentely ja projektinhallinta ovat keskeisiä teemoja. Työryhmässä työskentelyä ja toimintakultuuria opitaan mm. yhteisissä suunnittelu- ja asiakaspalavereissa sekä palautekeskusteluissa. Uusia työvälineitä otetaan käyttöön oman henkilökohtaisen osaamisprofiilin laajentamiseksi.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaajuus, Luova osaaminen, Moniosaajuus, Työelämässä toimiminen

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Nieminen
Vastuuopettaja

Johanna Nieminen

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa perusteet sellaisissa vuorovaikutustaidoissa, jotka mahdollistavat viestimisen erilaisissa media-alan kansainvälisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy käyttämään opiskelustrategioita kielitaidon kehittämisessä ammatilliselle tasolle. Hän käyttää mm. sanakirjoja ja muita lähteitä ja apuja aktiivisesti englannin opiskelussa. Opiskelija osaa kertoa itsestään, taidoistaa, taustastaan, opinnoistaan ja ammatistaan. Hän osaa toimia työnhakutilanteissa, markkinoida vahvuuksiaan ja kertoa koulutuksestaan ja ammatti-alastaan suullisesti ja kirjallisesti. Hän tutustuu oman alansa erilaisiin työnimikkeisiin ja työtehtäviin. Hän ymmärtää työnhakuprosessin ja osaa kirjoittaa työhakemuksen ja CV:n sekä harjoittelee työhaastattelua englanniksi. Hän ymmärtää muodollisuusasteet ja oppii viestimään tilanteen vaatimalla tavalla suullisesti ja kirjallisesti asianmukaisella tyylillä. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylin tekstejä, esim. esittelyessee. Hän pystyy lukemaan ja tiivistämään oman alan englanninkielisiä tekstejä, sanakirjoja ja muita välineitä käyttäen, ja osaa laatia suullisen esityksen oman alansa aiheesta.

Sisältö

Englanninkielinen viestintä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (opinnot ja media) suullisesti ja kirjallisesti. Oppimisstrategiat, sanakirjojen ja muiden kieltenopiskelun apukeinojen käyttö, kirjallinen viestintä englanniksi (mm sähköposti, essee), suullinen viestintä englanniksi (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista kertominen, small talk, puhelinviestintä, mielipiteen ilmaisu, muut sosiaaliset tilanteet), kielen rekisterit ja viestintätyylit (muodollinen, epämuodollinen, neutraali/standardi), median alakohtaiset aiheet ja analysointi, ammattiin liittyvää sanastoa, työnhaku englanniksi (hakemus ja CV, haastattelu, myyntipuheen perusteet), suullinen esitys median etiikasta (integroitu) ja esittelyessee.

Aika ja paikka

Tikkarinne-kampus

Oppimateriaalit

Moodle-materiaalit

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät
Kontaktiopetus, lähiopetus: aktiivinen osallistuminen, vuorovaikutus ja läsnäolo vaaditaan.
Vaadittu taitotaso väh. B1. (Lähtötaso testataan opintojen alussa. Mahdollisuus kertauskurssi
suorittamiseen syksyn aikana, englannin opintojakson rinnalla.)

Opintojakson kuvaus:
Englanninkielinen viestintä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti.
Oppimisstrategiat, sanakirjojen ja muiden kieltenopiskelun apukeinojen käyttö, kirjallinen viestintä
englanniksi (mm sähköposti), suullinen viestintä englanniksi (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta
ammatista kertominen, small talk, puhelinviestintä, mielipiteen ilmaisu, muut sosiaaliset tilanteet),
kielen tyylit (muodollinen, epämuodollinen, neutraali/standardi), median alakohtaiset aiheet,
ammattiin liittyvää sanastoa, työnhaku englanniksi (hakemus ja CV, haastattelu), suullinen esitys.

Harjoittelu suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa ja opettajan kanssa. Itsenäinen työskentely,
ryhmätyöskentely, itsearviointi ja vertaisarviointi (esim. suulliset esitykset ja työnhakuasiakirjat), ja suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt tai näytöt.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisen tentin aika ilmoitetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT
(aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
Suoritustapa sovitaan opettajan kanssa. Opiskelijalla tulkee olla tarpeeksi korkea taitotaso ja
todistettavasti hankitut vastaavat taidot (ks. sisältö) työelämässä tai toisessa korkeakoulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yht. 54h opiskelijan työtä
Kontaktiopetus yht 20-22h (sis. suull esitykset ja haastattelut)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0-5 (kirjallinen ja suullinen viestintä englanniksi, taitotaso B2)

Arviointiasteikko: 0-5
Arvioinnin taitotaso B2 (CEFR) ammatillinen kieli (media).
Lähtötasovaatimus opintojaksolla on vähintään B1. Lähtötaso testataan kaikilta opiskelijoilta
opintojen alussa ensimmäisenä vuonna (esim. Dialang-testi yleisenglannin rakenteet ja sanasto).
Jos taitotaso ei ole riittävä, opiskelija osallistuu kertauskurssille English Refresher, jonka voi
suorittaa myös yhtäaikaa englannin tutkintoonjohtavan opintojakson kanssa.
CEFR = Common European Framework of Reference
Arviointiasteikko: 0-5, Eurooppalaisen taitotasoasteikon (CEFR) tasolla B2, sovellettuna
ammattikorkeakoulun ammattillisen kieltenopetuksen vaatimuksiin.
1 = hyväksytty; 0 = hylätty
Taitotaso A1-C2 testataan opintojen alussa, ja tarvittaessa opiskelija voi osallistua kertauskurssille
English Refresher, joka tukee tutkintoon johtavien opintojen suorittamista.
Arvosanakuvaukset:

Kirjoittaminen (englanti B2):
Arvosana 5
Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa
ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista ja monipuolista. Siirtymät
ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on
erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja.
Arvosana 3-4
Aiheen käsittely on melko monipuolista ja se vastaa tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa
tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti selkeää ja loogista tai kohtalaisen loogista. Teksti on
sidosteista, pieniä puutteita voi esiintyä. Tyyli on asiaankuuluvaa, pieniä tyylivirheitä voi esiintyä.
Kieli on sujuvaa ja selkeää ja melko virheetöntä. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hallussa ja
riittävät viestin välittämiseen melko hyvin. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa ilmenee joitakin
puutteita.
Arvosana 1-2
Aiheen käsittely moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti
vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikää etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti
ymmärrettäviä kohtia. Sidosteisuudessa on puutteita ja teksti ei täysin vastaa tyylikonventioita tai on
tyylikonventioiden vastaista. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin yksinkertaisia rakenteita ja
perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee jonkin verran virheitä. Aiheita on käsitelty suppeasti ja
yksipuolisesti. Teksti etenee usein epäloogisesti ja kieli sisältää melko paljon yksinkertaisia ilmaisuja,
ja niissä esiintyy virheitä.
0= Arvosana 1:n vaatimukset eivät täyty. Opiskelija ei tee tehtävää tai ymmärrä tehtävänantoa. Mekittävä osa tehtävästä jää tekemättä.
Opiskeijan välittämä viesti (puhe/teksti) ei mene perille, tekstiä tai puhetta on mahdoton seurata.

Puhuminen (B2):
Arvosana 5
Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin
johdonmukaista, osuvaa ja loogista. Siirtymät ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa,
nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on
sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista.
Arvosana 3-4
Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhe on loogista ja johdonmukaista ja
sidosteista. Vuorovaikutus on taitavaa ja nonverbaalinen viestintä tukee puhetta. Kieli on pääosin
sujuvaa ja selkeää, puhuja onnistuu hyvin. Puhetta on helppo seurata, vaikkei se ole aina
johdonmukaista. Sidosteisuudessa on joitakin puutteita. Opiskelija saa kontaktin
puhekumppaniinsa/kuulijoihin, ja hän osaa käyttää nonverbaalin viestinnän keinoja. Kieli on sujuvaa
ja selkeää, vaikka katkoja, epäröintiä ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä.
Arvosana 1-2
Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti tai tyydyttävästi. Puhetta ei ole
aina helppo seurata, sidosteisuudessa on huomattavia puutteita tai se puuttuu lähes täysin. Esitys
on epävarmaa ja vuorovaikutus on puutteellista. Kieli on melko hidasta, yksinkertaista ja epäröivää.
Opiskelija pystyy välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus
ymmärrettävyyttä. Puheen jäsentely ja johdonmukaisuus puuttuvat. Sidosteisuus puuttuu lähes
täysin. Vuorovaikutuksessa on vielä puutteita. Kieli on melko takeltelevaa, tauot ovat melko pitkiä ja
ääntäminen häiritsee joskus puheen ymmärrettävyyttä. Opiskelija käyttää perusrakenteita
yksipuolisesti ja osin virheellisesti.
0 = Opiskelija ei tee tehtävää tai ymmärrä tehtävänantoa. Merkittävä osa annetusta tehtävästä jää
tekemättä. Opiskelija jättää tehtävän kesken. Opiskelijan välittämä viesti ei mene perille. Tekstiä tai
puhetta on erittäin vaikeaa tai mahdotonta seurata.

Opintojakson arviointikriteerinä ovat myös mahdollisen kokeen sekä harjoitustehtävien hyväksytty
suoritus ja aktiivinen osallistuminen opintojaksolle sekä lähiopetuksessa että Moodlessa.

Hylätty (0)

0= Arvosana 1:n vaatimukset eivät täyty. Opiskelija ei tee tehtävää tai ymmärrä tehtävänantoa. Mekittävä osa tehtävästä jää tekemättä.
Opiskeijan välittämä viesti (puhe/teksti) ei mene perille, tekstiä tai puhetta on mahdoton seurata.

Esitietovaatimukset

Lähtötaso englannin kielessä: taitotaso B1 (CEFR)
Lähtötaso testataan opintojen alussa ensimmäisenä opintovuonna (esim Dialang -testi). Jos taitotaso ei ole riittävä, opiskelijalle suositellaan kertauskurssia.
Opintojakson arviointi: 0-5 suullinen ja kirjallinen englanti taitotasolla B2

Lisätiedot

Kompetenssit: Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, oppimaan oppiminen, liiketoimintaosaaminen, työelämässä toimiminen, media-alan osaaminen, eettinen osaaminen

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hallitsee erilaisia oppimisstrategioita sekä osaa käyttää apuneuvoja tekstin tulkinnassa ja tuottamisessa. Opiskelija oppii viestimään ruotsin kielellä arkipäivän tilanteissa sekä oman alan keskeisissä tehtävissä. Hän osaa kertoa itsestään, ammattikorkeakouluopinnoistaan ja tulevasta työstään ruotsiksi, hallitsee ruotsinkielisen työnhakumenettelyn keskeiset vaiheet ja osaa laatia siihen liittyviä dokumentteja sekä viestiä sähköpostitse ja puhelimitse asiaankuuluvalla tavalla. Opiskelija ymmärtää keskeisimmät kulttuurierot suomalaisten ja ruotsalaisten välillä ja näkee niiden merkityksen kulttuurienvälisessä viestinnässä. Opiskelija hallitsee tulevaan ammattiinsa ja työtehtäviin liittyvän keskeisen sanaston ja pystyy tulkitsemaan oman ammatin kannalta keskeisiä tekstejä.

Sisältö

• perussanaston ja -rakenteiden aktivoiminen
• kielen oppiminen ja sen apuvälineet
• keskustelutaitojen parantaminen jokapäiväisissä elämäntilanteissa
• småprat
• itsestä, opinnoista ja työstä kertominen
• työelämä ja työnhaku
• puhelinkeskustelut ja sähköpostiviestintä
• kulttuurierot
• oman alan keskeinen terminologia ja tekstit

Aika ja paikka

Tikkarinne-kampus
Kevät 2023

Oppimateriaalit

Opettajan kokoamaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus 36h
Itsenäinen työskentely 45h

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kirjallinen ja suullinen tentti opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 36h
Itsenäinen työskentely 45h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen ja suullinen tentti, oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Olli Haapiainen
Vastuuopettaja

Olli Haapiainen

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti kohderyhmän ja viestintätilanteen vaatimusten mukaisesti. Osaat kirjoittaa kieleltään huoliteltuja asiatyylisiä tekstejä. Osaat soveltaa eri tilanteisiin sopivia raportointi- ja asetteluohjeita. Harjaannut käyttämään Karelian opinnäytetyön mukaista raportointiohjetta.

Osaat suunnitella ja toteuttaa selkeän suullisen esityksen media-alaan liittyvästä aiheesta. Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja yhteisvastuullisesti työelämän ryhmäviestintätilanteissa. Osaat suunnitella palaverin ja toimia siinä eri tehtävissä. Osaat kirjoittaa palaverin asiakirjoja. Osaat muodostaa itsestäsi realistisen käsityksen viestijänä. Osaat kehittää työelämässä tarvittavia viestintätaitojasi.

Sisältö

Kokous- ja palaveriharjoitukset ja ryhmäviestinnän analysointiharjoitukset, kielenhuollon harjoitukset, asiakirjojen laatiminen: CV, yhteiskirjoittaminen, erilaisten suullisten esitysten valmistelu ja pitäminen, haastattelun tekeminen, oman viestinnän analysointi ja arviointi, vertaispalautteen antaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Laura Väistö
Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy oman alansa keskeisistä jokapäiväisistä tilanteista ruotsin kielellä. Hän tutustuu eri tiedotusvälineisiin ruotsiksi. Hän ymmärtää oman alansa työnkuvauksia ja pystyy keskustelemaan ajankohtaisista media-alan ilmiöistä. Opiskelija laajentaa oman alansa sanaston hallintaa ja tekstien tuntemusta.

Sisältö

• Eri mediat
• Media-alan ammatit ja työnkuvaukset
• Mainonta ja ajankohtaiset media-alan ilmiöt
• Keskeinen oman alan terminologia ja tekstit

Aika ja paikka

Syksy 2023
Tikkarinne-kampus

Oppimateriaalit

Opettajan kokoamaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus 24h
Itsenäinen työskentely 32h

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kirjallinen tentti opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 24h
Itsenäinen työskentely 32h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset tehtävät, suullinen esitys, kirjallinen koe.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maria Iltola
Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- Tunnet tapahtuman tila- ja aluesuunnittelussa huomioitavat osa-alueet
- Osaat hyödyntää aluesuunnittelua tapahtuman kokonaisuuden hallinnassa
- Osaat toteuttaa tapahtuman viranomaisvaatimukset huomioiden ja hakea vaadittavat luvat
- Osaat tehdä aluesuunnitelman kestävän kehityksen osa-alueet huomioiden

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt kokonaisvaltaisesti tapahtuman alue- ja tilasuunnittelun vaatimuksiin. Saat käsityksen aluesuunnittelun hyödyntämisestä tapahtuman kokonaisuuden rakentamisessa ja osaat koota tarvittavat tiedot niin rakenteita kuin viranomaisvaatimuksia varten. Opintojakson materiaalissa on runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä aluesuunnittelun tekemisestä ja työn etenemisestä. Osaamisnäyttönä laadit tehtävänannonmukaiset aluesuunnitelmat.

Käsiteltävät aiheet:
Suunnitteluprosessi ja työkalut
- Suunnittelutyön vaiheet ja työn aikatauluttaminen
- Tapahtumapaikan valinta
- Yhteistoiminta tapahtumapaikan kanssa
- Vastuukysymykset ja järjestäjän oikeusturva
- Työkaluja tapahtumasuunnitteluun
- Aluesuunnittelu tapahtuman johtamisessa

Suunnittelun lähtökohdat ja reunaehdot
- Tilan tai alueen soveltuvuuden määritteleminen
- Luvat ja viranomaisyhteistyö
- Turvallinen tapahtuma-alue
- Tapahtumatilan käyttöajan merkitys ja optimointi
- Kustannustehokkuus aluesuunnittelussa
- Tapahtuman sidosryhmien huomioiminen
- Arvontuotanto vastuullisuuden ja kestävän kehityksen keinoin

Tapahtuma-alueen infrastruktuuri ja alue- ja tilasuunnitelman laatiminen
- Rajaaminen
- Logistiikka ja liikenne
- Huoltotoiminnot
- Rakennesuunnittelu
- Sähkö- ja vesi
- Verkko- ja mobiiliyhteydet
- Valot
- Ääni
- AV-tekniset ratkaisut
- Valaistus
- Somistaminen
- Ympäristöhuolto: Saniteettijärjestelyt, jätehuolto, siivous
- Asiakaspalvelujen suunnitteleminen, lipunmyynti
- Turvallisuuden toteutus alueella
- Kulunvalvonta
- Yleisönhallinta

Aika ja paikka

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä ajalla 15.8.2023-24.9.2023.

Opetusmenetelmät

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet laatia alue-/tilasuunnitelman erityyppisille ja -kokoisille tapahtumille. Suunnittelun lähtökohtana ovat alueen turvallisuus ja toimivuus tapahtuman jokaisessa vaiheissa. Laadit tehtävänannonmukaiset aluesuunnitelmat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op vastaa noin 54 h opiskelijan työtuntia. Työmäärä jakautuu: Koulutusvideot 5 tuntia, niistä tehtävien muistiinpanojen, ulkopuolisiin linkkeihin ja lukemistoon perehtymiseen sekä aluesuunnittelutehtävän tekemiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija palauttaa annetut tehtävät. Arvosana hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tuotettu yhdessä Vesa Walldènin ja Feelbeat Oy:n kanssa.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa. Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä avoinamk@karelia.fi. Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi. Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY- keskukselta ja Karelia ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Maria Iltola
Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

• Tunnet digitaalisen markkinoinnin keskeiset työkalut ja menetelmät.
• Osaat valita tapahtuman markkinointia parhaiten tukevat työkalut.
• Osaat käyttää keskeisiä digitaalisen markkinoinnin työkaluja tuloksellisesti.
• Osaat kerätä ja hyödyntää digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa ja myynnissä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt digitaalisen markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä opit, miten niitä voi soveltaa tapahtuman markkinoinnissa. Opintojaksolla harjoittelet digitaalisen markkinoinnin työkalujen käyttöä sekä opit analysoimaan ja visualisoimaan digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa.
Digitaalisen markkinoinnin työkalut ja menetelmät:
• Sisältömarkkinointi
• Hakukonenäkyvyys Googlessa (ilmainen ja maksullinen)
• Sosiaalisen median markkinointi (ilmainen ja maksullinen) - Facebook, Instagram, LinkedIn
• Google Ads video- ja display-mainonta
• Sähköpostimarkkinointi
• Tapahtuma- ja lipunmyyntialustat ja verkkokaupat
Digitaalisen markkinoinnin seuranta ja analysointi:
• Tavoitteiden asettaminen ja konversioseuranta digitaalisen markkinoinnin työkaluilla
• Seurantaan perustuvat markkinoinnin toteutusmenetelmät
• Google Analytics
• Markkinoinnin tulosten mittaus ja analysointi 
• Mediaseuranta ja tiedonhaku

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö 15.8.2023–24.9.2023

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodle-ympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op vastaa 81 h opiskelijan työtuntia.
Työmäärä jakautuu: Koulutusvideot 27 tuntia.Ulkopuoliset oppiaineistot, lukeminen ja katselu 27 tuntia.Tehtävät ja suunnitelmat 27 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Oikein tehdyt, palautetut tehtävät.

Sisällön jaksotus

Koulutus on kokonaan suomeksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojakso on tuotettu yhdessä Joona Kotilaisen ja Tovari Oy:n kanssa.

Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa. Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä avoinamk@karelia.fi.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi. Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY- keskukselta ja Karelia ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija palauttaa annetut tehtävät. Arvosana hyväksytty/hyylätty.

Hylätty (0)

Ei palautettuja tehtäviä

Lisätiedot

Koulutuksen antaja on Tovari Oy:n Joona Kotilainen. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojaksolle on nonstop-ilmoittautuminen.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Ilmoittautumisaika

27.01.2024 - 28.04.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Tuija Kainulainen
Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

• Tunnet digitaalisen markkinoinnin keskeiset työkalut ja menetelmät.
• Osaat valita tapahtuman markkinointia parhaiten tukevat työkalut.
• Osaat käyttää keskeisiä digitaalisen markkinoinnin työkaluja tuloksellisesti.
• Osaat kerätä ja hyödyntää digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa ja myynnissä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt digitaalisen markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä opit, miten niitä voi soveltaa tapahtuman markkinoinnissa. Opintojaksolla harjoittelet digitaalisen markkinoinnin työkalujen käyttöä sekä opit analysoimaan ja visualisoimaan digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa.
Digitaalisen markkinoinnin työkalut ja menetelmät:
• Sisältömarkkinointi
• Hakukonenäkyvyys Googlessa (ilmainen ja maksullinen)
• Sosiaalisen median markkinointi (ilmainen ja maksullinen) - Facebook, Instagram, LinkedIn
• Google Ads video- ja display-mainonta
• Sähköpostimarkkinointi
• Tapahtuma- ja lipunmyyntialustat ja verkkokaupat
Digitaalisen markkinoinnin seuranta ja analysointi:
• Tavoitteiden asettaminen ja konversioseuranta digitaalisen markkinoinnin työkaluilla
• Seurantaan perustuvat markkinoinnin toteutusmenetelmät
• Google Analytics
• Markkinoinnin tulosten mittaus ja analysointi 
• Mediaseuranta ja tiedonhaku

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.
Opintojakso avoinna 26.2.-17.5.2024.

Oppimateriaalit

Aineisto moodle-oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet
• Tunnet digitaalisen markkinoinnin keskeiset työkalut ja menetelmät.
• Osaat valita tapahtuman markkinointia parhaiten tukevat työkalut.
• Osaat käyttää keskeisiä digitaalisen markkinoinnin työkaluja tuloksellisesti.
• Osaat kerätä ja hyödyntää digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa ja myynnissä.

Sisältö
Opintojaksolla perehdyt digitaalisen markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä opit, miten niitä voi soveltaa tapahtuman markkinoinnissa. Opintojaksolla harjoittelet digitaalisen markkinoinnin työkalujen käyttöä sekä opit analysoimaan ja visualisoimaan digitaalisista kanavista saatua dataa tapahtuman markkinoinnissa.

Digitaalisen markkinoinnin työkalut ja menetelmät:
• Sisältömarkkinointi
• Hakukonenäkyvyys Googlessa (ilmainen ja maksullinen)
• Sosiaalisen median markkinointi (ilmainen ja maksullinen) - Facebook, Instagram, LinkedIn
• Google Ads video- ja display-mainonta
• Sähköpostimarkkinointi
• Tapahtuma- ja lipunmyyntialustat ja verkkokaupat

Digitaalisen markkinoinnin seuranta ja analysointi:
• Tavoitteiden asettaminen ja konversioseuranta digitaalisen markkinoinnin työkaluilla
• Seurantaan perustuvat markkinoinnin toteutusmenetelmät
• Google Analytics
• Markkinoinnin tulosten mittaus ja analysointi 
• Mediaseuranta ja tiedonhaku

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 3 opintopistettä, eli noin 81 tuntia opiskelua.
Koulutusvideot 27 h
Ulkopuoliset oppiaineistot ja lukeminen 27 h
Tehtävät ja suunnitelmat 27 h

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot
Koulutuksen antaja on Tovari Oy:n Joona Kotilainen. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojaksolle on nonstop-ilmoittautuminen.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa
https://sem.karelia.fi
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Koulutuksen antaja on Tovari Oy:n Joona Kotilainen. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojaksolle on nonstop-ilmoittautuminen.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Ilmoittautumisaika

27.01.2024 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Keijo Koskinen
Vastuuopettaja

Keijo Koskinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- tiedät tapahtumien järjestämiseen liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä sen asettamat vaatimukset tapahtuman toteutuksen suunnittelulle
- tiedostat ja tunnistat tapahtuman järjestämiseen liittyvät turvallisuusriskit
- tiedät ja osaat soveltaa käytännössä keskeisiä turvallisuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä työkaluja
- osaat suunnitella ja tarvittaessa toteuttaa kriisitilanteen viestinnän vastuullisesti

Sisältö

Tällä opintojaksolla saat tietoa tapahtuman turvallisuuteen sekä turvallisuus- ja kriisiviestintään liittyvistä asioista.

Opintojaksolla perehdyt mm. seuraaviin teemoihin:
- Kuluttajapalvelujen turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö
- Turvallisuusriskien tunnistaminen tietopohjaisesti
- Turvallisuuden mittaaminen ja analysointi
- Tapahtuman kriisiviestintä ja kriisiviestintäsuunnitelma

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa matkailualan turvallisuuspassi -kortti (Matupa).

Oppimateriaalit

Turisti Turvassa -oppikirja. Toimitetaan erikseen tilauksesta. Huom! Oppikirja on maksullinen. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, jonka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti.
Opintojaksolla on videoluentoja ja digitaalista lähdeaineistoa.

Opintojakso on laajuudeltaan 3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu itsenäisestä oppimateriaaliin tutustumisesta sekä valmentavien tehtävien tekemisestä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Tapahtuman turvallisuus opintojaksolla voit halutessasi suorittaa myös Matkailualan turvallisuuspassin. Mikäli haluat itsellesi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in myöntämän matkailulan turvallisuuspassi-kortin, on sen edellytyksenä turvallisuuspassi kokeen suorittaminen hyväksytyksi. Kortin suorittaminen on maksullista ja maksu opiskelijalle on 90 €. Koe järjestetään 21.3.2024. Kokeen uusintapäivä on toukokuussa 2024, tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin. Huom! Kokeeseen ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on laajuudeltaan 3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu itsenäisestä oppimateriaaliin tutustumisesta sekä valmentavien tehtävien tekemisestä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiin.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi.
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021 - 31.12.2023.

Ilmoittautumisaika

20.01.2024 - 18.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Ulla Kärnä
 • Satu Saarinen
Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla saat tietoa toimivasta tapahtuman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Perehdyt esimerkkien avulla viestinnän ja markkinoinnin käytännön toteutuksiin ja ymmärrät imagon ja imagonhallinnan merkityksen tapahtumalle. Opintojaksolla opit laatimaan viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelman tapahtuman toteuttamisen tueksi.

Tämä opintojakso on osa Smart Event Managers (SME) Tapahtumatuotannon toteuttaminen -koulutuskokonaisuutta.

Sisältö

Lähtökohdat: Merkitys, strategia, arvot, tavoitteet ja kohderyhmät
Sisäinen viestintä
Viestintäsuunnitelma
Ydinviestit, viestintävastuut, viestintäkanavat, toteutus
Ulkoinen viestintä
Markkinointiviestintäsuunnitelma
7P (tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä, ihmiset ja asiakkaat, prosessit ja fyysinen ympäristö
Tapahtumaviestintä: tavoite, asiakaslupaus, markkinointikanavat, (myyntikanavat), markkinoinnin ajoittaminen (teaserit, ilmoittautuminen/lippujen myyminen, markkinointiviestintä tapahtuman aikana ja jälkimarkkinointi), elämyksellisyys (merkityksellisyys, tarinallisuus, muistot vs. hinnoittelu/kate), seuranta, analyysit, suunnitelmat
Tiedottaminen
Imagon hallinta
Imago, sen luominen ja hallinta
Maine ja maineriski

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla saat tietoa tapahtuman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Perehdyt esimerkin avulla tapahtuman viestinnän ja markkinoinnin toteutuksiin ja ymmärrät imagon ja imagonhallinnan merkityksen tapahtumalle.

Opintojaksolla perehdyt digitaaliseen lähdeaineistoon ja opetustallenteisiin, joka käsittelevät viestintää, markkinointiviestintää ja imagoa.

Osaamisnäyttönä laadit tehtävänannonmukaiset markkinointiviestintäsuunnitelman sekä oivalluspäiväkirjan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimateriaaleihin ja kirjallisuuteen tutustuminen 43 h, oppimistehtävien laatiminen 38 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso avautuu 19.2. ja samana päivänä osallistujille lähetetään kurssiavain ja alkuinfo sähköpostitse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opintojakso sisältää digitaalista lähdeaineistoa ja opetustallenteita tapahtuman viestinnästä, markkinointiviestinnästä ja imagosta. Osaamisnäyttönä laadit tehtävänannonmukaiset viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelmat.

Ilmoittautumisaika

12.04.2024 - 14.05.2024

Ajoitus

15.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Olli Hatakka
Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Aika ja paikka

Online, Moodle-oppimisympäristö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan erikseen Moodle-oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Online-toteutus Moodleympäristössä itsenäisesti materiaalin läpikäyminen (nauhoitteet, tiedostot, yms. aiheeseen liittyvä materiaali), Harjoitustehtvävien tekeminen ohjeiden mukaisesti ja Moodlelopputentin suorittaminen.

Opintojakson kuvaus:

Tämä 1 opintopisteen laajuinen opintojakso tarjoaa käytännönläheisen johdannon tapahtumatuotannon maailmaan. Kurssilla keskitytään erityisesti messujen ja muiden tapahtumamarkkinoinnin sovellusten suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perusvalmiudet toimia tapahtumatuotannon eri tehtävissä sekä ymmärtää tapahtumatuotannon rooli osana markkinointiviestintää.

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

Tapahtumatuotannon perusteet:
o Tapahtumatuotannon määritelmä ja tavoitteet
o Tapahtumatyypit ja -sovellukset
o Tapahtumatuotannon prosessit
Strateginen suunnittelu:
o Tapahtuman konsepti ja tavoitteet
o Kohderyhmän määrittely
o Markkina-analyysi
Tapahtuman projektisointi ja projektin johtaminen:
o Aikatauluttaminen ja budjetointi
o Riskienhallinta
o Hankintaketjun hallinta
Tapahtuman hallinnointi (perustietoa):
o Tapahtumapaikka ja -tekniikka
o Henkilöstöresurssien hallinnointi
o Sidosryhmien hallinnointi
Sisältö- ja teemasuunnittelu:
o Tapahtuman ohjelma ja sisältö
o Tapahtuman visuaalinen ilme
o Tapahtuman tunnelma ja kokemukset
Markkinointi ja viestintä:
o Tapahtuman markkinointisuunnitelman laatiminen
o Viestintäkanavat ja -menetelmät
o Tapahtuman markkinointi verkossa ja sosiaalisessa mediassa
Tapahtuman toteutus ja arviointi:
o Tapahtuman operatiivinen toteutus
o Tapahtuman palaute ja tulosten analysointi (hyödyntäminen)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h. Luennot, harjoitukset ja tenti

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävien hyväksytty suorittaminen ja arviointi, hyväksytty Moodletenttisuoritus (väh 50% oikein maximipisteistä).

Kurssin suorittaminen edellyttää seuraavia:
• Online-luentoihin, muuhun mahdolliseen toimintaan ja (mahd. seminaareihin) osallistuminen
• Ryhmätöiden (tai vastaavien online-tehtävien) tekeminen
• Itsenäistä opiskelua (kirjallisuuteen perustuen)
• Tentin/diagnostisen automaattisen online-kokeen suorittaminen
Kurssin arviointi:
Kurssin arviointi perustuu seuraaviin:
• Aktiivinen osallistuminen (20%)
• Ryhmätöiden suoritukset (60%)
• Lopputentti (20%)

Sisällön jaksotus

Erillisen toteutussuunnitelman mukaan, joka löytyy opintojakson Moodle-oppimisympäristöstä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Karelian yleiset arviointikriteerit käytössä.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Valonen
 • Jari Kupiainen
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet kansainvälisen ja kotimaisen tekijänoikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, hallitset tekijänoikeuden perusasiat, tunnet tekijänoikeusjärjestöt ja osaat luokitella eri sopimustyypit musiikin/AV-tuotannon alalla. Tunnistat tekijäoikeusjärjestelmän eettisen perustan ja osaat kunnioittaa toisten tekijänoikeuksia mukaan lukien sosiaalinen media. Lisäksi tunnistat omakustanteen valmistamisessa tarvittavat luvat.

Sisältö

Tekijänoikeuden perusasioiden opiskelua luentomuotoisesti sekä oppimistehtävän avulla. Perehtymistä tekijänoikeusjärjestöihin ja niiden toimintaan sekä eri sopimustyyppeihin (mm. artistisopimus, kustannussopimus, managerisopimus, ohjelmatoimistoedustus) sekä musiikin tuottamis-julkaisutapoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaaminen, eettisyys

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Aarno Savolainen
Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Aika ja paikka

Marraskuu-joulukuu 2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja Moodlen työtila ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Kurssilla perehdytään tiedon monipuolisiinn esittämistapoihin erityisesti niihin, jotka esittävät faktat esim. koronologisessa tai asiajärjestyksessä vaihe kerrallaan. Tiedon presentoinnissa hyödynnetään useita medioita tarkoituksenmukaisella tavalla (esim. sarjakuva, ääni, still-kuva, video, animaatio ja pelimäisyys). Erityisesti animointi on tärkeässä asemassa tiedon elementtien esittämisessä. Presentoinnissa / tiedon animoinnissa keskitytään erityisesti liikkeen mahdollisuuksiin ja sen vaikuttavuuteen viestin välittämisessä. Datan visualisointi ja sen liike tuotetaan tarvittavilla työkaluilla ja/tai verkkopalveluilla. Tiedon presentointia tarvitaan esimerkiksi prosessien kuvauksissa, ohjeissa, opasteissa ja kartta-animaatioissa tms. Tieto voidaan esittää tarinana tai tarina tietona.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Martha Balerina
 • Maarit Ignatius
 • Jari Kupiainen
 • Juha Valonen
 • Aarno Savolainen
 • Juha Linna
 • Pilvi Dufva
Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija:
- ymmärtää eri tutkimusmenetelmien soveltamisalat sekä niiden heikkoudet ja vahvuudet
- tunnistaa käytetyt tutkimusmenetelmät ja osaa arvioida niiden soveltamista
- osaa valita omiin tarpeisiinsa soveltuvia tutkimusmenetelmiä ja tietää, miten niitä voi soveltaa erityisesti oman opinnäytteen suhteen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään siihen, millaisia kulttuuri- ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä voidaan soveltaa median ja viestinnän kysymysten tarkasteluun, millaisiin tietoteoreettisiin oletuksiin eri menetelmät perustuvat ja millaisia asioita eri tutkimusmenetelmillä voidaan tarkastella. Tätä tietoa hyödynnetään oman opinnäyteprojektin kehittämisessä. Opintojaksolla toteutetaan opinnäytetyöpajoja, joissa opinnäyteaiheita voidaan työstää. Opintojakson puitteissa opiskelija osalllistuu viestinnän opinnäyteseminaareihin aktiivisesti ja laatii omaan opinnäytteeseen liittyvän työsuunnitelman.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

ammattiopinto; kurssit LUV6037 Tutkin ja kehitän sekä LUV6064 Projektihautomo oltava suoritettu.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Jari Kupiainen
Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija:
- ymmärtää eri tutkimusmenetelmien soveltamisalat sekä niiden heikkoudet ja vahvuudet
- tunnistaa käytetyt tutkimusmenetelmät ja osaa arvioida niiden soveltamista
- osaa valita omiin tarpeisiinsa soveltuvia tutkimusmenetelmiä ja tietää, miten niitä voi soveltaa erityisesti oman opinnäytteen suhteen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään siihen, millaisia kulttuuri- ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä voidaan soveltaa median ja viestinnän kysymysten tarkasteluun, millaisiin tietoteoreettisiin oletuksiin eri menetelmät perustuvat ja millaisia asioita eri tutkimusmenetelmillä voidaan tarkastella. Tätä tietoa hyödynnetään oman opinnäyteprojektin kehittämisessä. Opintojaksolla toteutetaan opinnäytetyöpajoja, joissa opinnäyteaiheita voidaan työstää. Opintojakson puitteissa opiskelija osalllistuu viestinnän opinnäyteseminaareihin aktiivisesti ja laatii omaan opinnäytteeseen liittyvän työsuunnitelman.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

ammattiopinto; kurssit LUV6037 Tutkin ja kehitän sekä LUV6064 Projektihautomo oltava suoritettu.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Jari Kupiainen
 • Aarno Savolainen
 • Juha Linna
 • Pilvi Dufva
Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakso antaa kuvaa tuottajan roolista mediatuotannossa. Opintojaksolla tutustutaan mediatuotantoon kokonaisuutena, sen resursointiin ja projektinhallintaan. Käsiteltäviä aiheita ovat myös mm. rahoituksen hankinta, sopimukset, tekijänoikeudet sekä taiteellinen tuottaminen.

Sisältö

- Työelämäyhteistyö
- Luova osaaminen
- Liike-elämässä toimiminen

Aika ja paikka

- Työelämäyhteistyö
- Luova osaaminen
- Liike-elämässä toimiminen

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan tuottamiseen ja tuotannon suunnitteluun. Opintojaksolla käydään läpi tuottamisen perusteita ja tuottajan rooleja kulttuurituottamisen ja tapahtumajärjestämisen alueilla. Samalla perehdytään erilaisten tapahtumien ja tuotantotilanteiden erityispiirteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot 4 h
itsenäinen opiskelu ja tehtävät 100 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja harjoituksiin sekä suorittaa hyväksytysti kurssitehtävät.

Sisällön jaksotus

Liiketoimintaosaaminen, Kestävä kehitys, Eettisyys.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

aktiivisuus ja osallistuminen
työskentelyn laatu ja määrä
kurssitehtävien arviointi

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen, Kestävä kehitys, Eettisyys.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Jari Kupiainen
Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaksi omaa ammattitaitoaan
- ymmärtää etiikan merkitysksen tutkimis- ja kehittämistoiminnassa
- tietää perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämistyön erot ja yhtäläisyydet
- omaksuu perustiedot erilaisista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmistä
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alansa tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää sekä perustuvaa tietoa

Sisältö

- tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
- kehittämistyön keskeiset menetelmät
- erilaiset aineistot
- tilastolukutaito
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset kysymykset
- tutkimus- ja kehittämistyön raportointi

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Hylätty:
Et osaa selittää, mitkä ovat tutkimus-, teoria- ja arkitiedon väliset suhteet.
Sinulle on epäselvää, mitä tarkoitetaan perus- ja soveltavalla tutkimuksella tai kehittämistoiminnalla.
Tilastot vaikuttavat sinusta vaikeilta ja hankalilta, etkä ymmärrä, mikä niiden logiikka on.
Haet sattumanvaraisesti tietoa tehtävän ratkaisemiseksi etkä osaa hahmottaa, mihin tehtävässä oikeastaan haetaan ratkaisua.
Raporttisi ovat pääasiassa puhekielisiä ja tyyli on sekavaa.
Et ymmärrä, mitä eettisillä periaatteilla tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteydessä tarkoitetaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1–2:
Tiedät, mitä ovat perustutkimus, soveltava tutkimus ja kehittämistoiminta.
Osaat selittää tilastollisen päättelyn periaatteet ja osaat hyödyntää oman alasi tilastotietoja.
Tiedät kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen erot sekä niihin liittyvät erilaiset päättelyn suunnat.
Tunnistat erilaisia kehittämistyön menetelmiä ja tiedät, millaista aineistoa niillä saadaan.
Osaat hakea oman alasi tutkimustietoa tietyn tehtävän ratkaisemiseksi. Tunnistat asiatyylisen tekstin ja osaat tuottaa sitä omissa raporteissasi.
Tunnet tutkimus- ja kehittämistyön eettiset periaatteet sekä sen, miksi niitä tarvitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3–4:
- Ymmärrät erilaisten tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmien periaatteet ja osaat valita eri tilanteisiin soveltuvia tutkimuksen ja tiedonkeruun menetelmiä.
- Osaat selittää tilastollisen päättelyn periaatteet, osaat hyödyntää alasi tilastotietoa ja osaat arvioida eri tietoaineistoja.
- Tiedät erilaisten kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien erot ja niihin liittyvät päättelyn suunnat sekä tunnistaa niitä tiedonkeruun tilanteissa.
- Osaat soveltaa kehittämistyön menetelmiä monipuolisesti erilaisiin tiedonkeruun tilanteisiin.
- Osaat hakea oman alasi tutkimustietoa monipuolisesti.
- Osaat kirjoittaa asiatyylistä tekstiä ja tukea esityksesi tietoperustaan.
- Tunnet tutkimus- ja kehittämistyön eettiset periaatteet sekä mihin niitä tarvitaan, ja tunnistat niiden vaikutuksen omaan työskentelyysi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Ymmärrät erilaisten tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmien periaatteet ja osaat valita eri tilanteisiin soveltuvat tutkimuksen ja tiedonkeruun menetelmät sekä perustella nämä valinnat.
- Osaat selittää tilastollisen päättelyn periaatteet, osaat hyödyntää alasi tilastotietoa ja osaat arvioida tilastoaineistojen luotettavuutta monipuolisesti.
- Tiedät ja tunnistat erilaisten kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien erot ja päättelyn suunnat sekä osaat arvioida eri menetelmien soveltuvuutta erilaisten kysymysten selvittämiseen.
- Osaat soveltaa kehittämistyön menetelmiä monipuolisesti sekä tiedät eri menetelmien vahvuudet ja heikkoudet erilaisissa tiedonkeruun tilanteissa.
- Osaat hakea oman alasi tutkimustietoa monipuolisesti erilaisista lähteistä ja osaat arvioida eri lähteitä kriittisesti.
- Osaat kirjoittaa asiatyylistä tekstiä ja tukea esityksesi tietoperustaan monipuolisesti ja vakuuttavasti.
- Tunnet tutkimus- ja kehittämistyön eettiset periaatteet ja osaat kytkeä nämä osaksi omaa tutkimus- ja kehittämistyöskentelyäsi.

Lisätiedot

luova osaaminen, ennakoiva kehittäminen, kestävä kehitys, työelämässä toimiminen

Ilmoittautumisaika

14.06.2023 - 28.11.2023

Ajoitus

21.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään typografian historiaan, typografian käyttöön eri medioissa, typografian tekniikkaan, taittotypografiaan sekä erityisesti painotutaan typografian visuaaliseen hyödyntämiseen graafisen tuotteen ulkoasussa. Opiskelijalta tulee löytyä jokin graafisen alan suunnitteluohjelma, jota hän voi käyttää tehtävien suorittamisessa ja lisäksi perustaidot kyseisen ohjelman käyttämiseen.

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa typografiaan liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä perustaidot jonkin kuvankäsittelyohjelman (Photohop tai Gimp) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään typografian historiaan, typografian käyttöön eri medioissa, typografian tekniikkaan, taittotypografiaan sekä erityisesti painotutaan typografian visuaaliseen hyödyntämiseen graafisen tuotteen ulkoasussa. Opiskelijalta tulee löytyä jokin graafisen alan suunnitteluohjelma, jota hän voi käyttää tehtävien suorittamisessa ja lisäksi perustaidot kyseisen ohjelman käyttämiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Valonen
Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ajoitusryhmät
 • A1a Lumikki (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • A1b Viisas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • A2a Jörö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • A2b Lystikäs (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B1a Unelias (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B1b Nuhanenä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B2a Ujo (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B2b Vilkas (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023
Pienryhmät
 • A1a Lumikki
 • A1b Viisas
 • A2a Jörö
 • A2b Lystikäs
 • B1a Unelias
 • B1b Nuhanenä
 • B2a Ujo
 • B2b Vilkas

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee digitaalisen valokuvauksen perusteet järjestelmäkameralla ja tuntee valokuvauksen ilmaisukeinoja
- osaa rakentaa kolmipistevalaisun ja kuvata valokuvausstudiossa
- tuntee kuvankäsittelyn perustekniikat ja osaa muokata kuvia julkaistaviksi eri medioissa
- ymmärtää teknologian antamia mahdollisuuksia ja rajoitteita tuotantoprosessissa
- osaa toimia aktiivisena työryhmän jäsenenä ja edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista
- osaa käyttää opiskelussa tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja.

Sisältö

Valokuvauksen- ja kuvakäsittelyn opiskelu limittyvät toisiinsa. Valokuvauksen osuudessa kuvataan digitaalisilla järjestelmäkameroilla. Tutustumme valokuvaan ilmaisumuotona henkilökuvauksen sekä tilan- ja liikkeen kuvaamisen avulla. Henkilökuvauksen yhteydessä valaisun hallintaan harjoitellaan luonnon valossa ja studiossa studiosalamalaitteiden avulla. Kuvattuja kuvia käytetään materiaalina kuvakäsittelyharjoituksissa. Opiskeltavia asioita ovat mm. syvääminen, painovalmiin kuvan valmistaminen sekä verkkoon julkaistavan kuvan ominaisuudet. Kuvia käsitellään Adobe Photoshop-kuvakäsittelyohjelmalla.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaaminen, Luova osaaminen

Ilmoittautumisaika

09.06.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 150

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opit maisemavalokuvauksen perusteita ja osaat soveltaa näitä tietoja kännykkävalokuvaukseen.

Sisältö

Verkko-opinnot koostuvat oppimateriaalista ja itsenäisistä tehtävistä. Suoritat kuvaustehtäviä, joissa harjoittelet oppimateriaalissa esille tuotuja maisemavalokuvauksen perusteita.

Aika ja paikka

Nonstop-opinnot 18.9.–15.12..2023 välisenä aikana
Verkko-opinnot

Oppimateriaalit

Saatavilla opintojakson Moodle-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskelet maisemavalokuvien kuvaamista kännykkäkameralla. Jaksolla käydään läpi valokuvauksen perusteita maisemavalokuvauksen näkökulmasta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei

Kansainvälisyys

EI

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tunnin työpanoksen voi jakaa haluamallaan tavalla opintoajan puitteissa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn arvosanan saa suorittamalla kaikki tehtävät hyväksytysti.

Sisällön jaksotus

Itsenäisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn arvosanan saa suorittamalla kaikki tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

19.08.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 150

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opit valokuvauksen perusteita ja osaat soveltaa oppimaasi kuvatessasi kännykkäkameralla.

Sisältö

Verkko-opinnot koostuvat oppimateriaalista ja itsenäisistä tehtävistä. Suoritat kuvaustehtäviä, joissa harjoittelet oppimateriaalissa esille tuotuja valokuvauksen perusteita.

Aika ja paikka

Nonstop-opintoihin voi osallistua 18.9.–8.12.2023 välisenä aikana.
Opinnot suoritetaan verkko-opintoina.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali opintojakson Moodle-ympäirstössä

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskelet vaokuvauksen perusteita kännykkäkameralla. Jaksolla käyt läpi perusteita, joiden avulla voit ottaa laadukkaita valokuvaia.Taitoja harjoitellaan ohjattujen tehtävien avulla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnot vaativat noin 27 tunnin itsenäisen työpanoksen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn arvosanan saa suorittamalla kaikki tehtävät hyväksytysti.

Sisällön jaksotus

OPiskeluajan voi jaksottaa itselleen sopivaksi jakson suoritusajan puitteissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen tehtävä arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla. HYväksytyn arvosanan saaminen edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Aarno Savolainen
Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee verkkosivuston suunnittelun, rakentamisen ja julkaisemisen prosesseja, tuntee eri mahdollisuuksia verkkosivuston toteuttamiseen, tuntee käytettävyyden perusteita sekä ymmärtää teknologian antamia mahdollisuuksia ja rajoitteita tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää opiskelussa tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja.

Sisältö

Valmiiden verkkosivujen analysointia, tutustumista erilaisiin verkkosivujen toteutusympäristöihin, verkkosivuston suunnitteluprosessi, html-kielen ja CSS-tyylien perusteet sekä yksin toteutettavan verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus julkaisujärjestelmällä.

Aika ja paikka

Tammikuu-huhtikuu 2024

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja Moodlen työtila ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla keskitytään verkkosivustojen ja -palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon julkaisujärjestelmän avulla. Verkkosivusto tuotetaan paikallista palvelinta hyödyntäen omalla tietokoneellasi.

Opintojaksolla käydään läpi useita keskeisiä aiheita. Suunnittelet verkkosivuston tavoitteet, mietit kohdeyleisöä ja käytettävyyttä. Tutustut paikallisen palvelinohjelmiston käyttöön, opit sen asentamisen ja konfiguroinnin omalle tietokoneellesi ja käytät sitä sivustosi kehityksessä ja testauksessa. Harjoitellaan myös suunnittelutyökalujen käyttöä. Opit käyttämään julkaisujärjestelmää erilaisten sisältöjen julkaisuun sekä sen erilaisia lisäosia ja graafisia sivupohjia sivustosi rakentamiseen ja ulkoasun muokkaamiseen. Saat ymmärryksen perusasioista web-hotelleista ja domain-nimien rekisteröinnistä. Tutustut HTML- ja CSS-merkintäkieleen, verkkosivuston käytettävyyteen, responsiivisuuden ja saavutettavuuden parantamiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

133 tuntia sisältää kontakitiopetusta, itsenäistä-/ryhmätyöskentelyä ja ohjausaikaa sekä tiedon etsintää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla käytetään omaa kannettavaa tietokonetta, jossa tulisi olla riittävästi tyhjää tilaa tiedostojen tallennukseen ja järjestelmän asennukseen (CMS ja paikallinen palvelin sekä muutama oma sivusto materiaaleineen). Koneessa on hyvä olla riittävästi tehoa esim. Photoshop työskentelyyn.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Ei ole osallistunut ryhmätöihin tai käyttänyt julkaisujärjestelmää.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tiedät julkaisujärjestelmän perusasiat ja julkaiset siinä sisältöjä (teksti ja kuva) sekä käytät joitakin lisäosia hyödyksi. Osallistut ryhmätöihin riittävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat julkaisujärjestelmän perusasiat sekä käyttää siinä lisäosia ja sivupohjia riittävästi. Tuotat julkaisujärjestelmään sopivaa sisältöä ja osaat hallinnoida materiaalia riittävästi. Osallistut ryhmätyöskentelyyn ja tunnet suunnittelutyökalun mahdollisuudet ja käytät sitä sivuston suunnitteluun. Tiedät verkkosivuston käytettävyyden perusasiat ja huomioit niitä oman verkkosivuston rakentamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat käyttää ja hyödyntää erinomaisesti julkaisujärjestelmää, sen lisäosia ja graafista sivupohjaa sisällön tarkoitukseen sopivalla tavalla. Tuotat laajasti materiaalia julkaisujärjestelmään sopivaksi. Muokkaat tarvittaessa sivupohjaa ja osaat konfiguroida lisäosia tarpeeseen sopivalla tavalla. Osallistut aktiivisesti ryhmätehtäviin ja käyttää suunnittelutyökalua riittävän monipuolisesti. Otat huomioon verkkosivustolla riittävästi käytettävyyden ja visuaalisen materiaalin sekä ulkoasun.

Lisätiedot

Moniosaajuus, Media-alan osaaminen

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Pilvi Dufva
Vastuuopettaja

Pilvi Dufva

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee videokuvaukseen ja editointiin liittyvät käsitteet ja ymmärtää digitaalisen videon tuotantoprosessin. Hän osaa käyttää videokameraa ja tallentaa kuvaan synkronoidun äänen. Hän osaa huomioida valon merkityksen, ymmärtää valaisun pääperiaatteet ja pystyy toteuttamaan perusvalaisun. Opiskelija osaa tuottaa digitaalista videomateriaalia, editoida siitä kokonaisuuden ja optimoida sen eri julkaisualustoille. Opiskelija ymmärtää kuvakerronnan perusteet ja klassisen jatkuvuuden lainalaisuudet.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi kuvakerronnan, videokuvauksen ja editoinnin perusteita. Teemoihin tutustutaan myös teoriassa, mutta opintojakson keskeinen sisältö on erilaiset käytännön kuvaus -ja editointiharjoitukset. Harjoitukset lähestyvät kuvakerrontaa sekä videokuvaamista ja editointia erilaisista näkökulmista. Synkronoidun äänentallennus on osa harjoituksia. Opintojaksolla myös tutustutaan valokalustoon ja harjoitellaan sen käyttöä.

Aika ja paikka

2023 S1

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käydään läpi kuvakerronnan, videokuvauksen ja editoinnin perusteita. Teemoihin tutustutaan teoriassa, mutta keskeinen sisältö on erilaiset käytännön kuvaus -ja editointiharjoitukset. Harjoitukset lähestyvät kuvakerrontaa sekä videokuvaamista ja editointia erilaisista näkökulmista. Synkronoidun äänentallennus on osa harjoituksia. Opintojaksolla myös tutustutaan valokalustoon ja harjoitellaan sen käyttöä.

Toteutus (menetelmät, aktiviteetit ja arviointi):
Lähiopetus
Luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työ
Itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva näyttö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaaminen
Oppimaan oppiminen

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 18.03.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Valonen
Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää miten ihmisen visuaalisen tiedon havainnointi ja tiedonkäsittely toimii
- osaa lukea ja tulkita visuaalisia viestejä
- hallitsee visuaalisen ilmaisun keinoja omien visuaalisten viestin luomisessa ja välittämisessä
- osaa tuottaa käyttötarkoitukseen sopivia kuvia digitaalisella kameralla ja muokata niistä visuaalisia viestejä
- ymmärtää kuvan ja tekstin yhteyden sekä hallitsee typografisen suunnittelun perusteita
- osaa toimia ryhmässä aktiivisena osallistujana edistäen ryhmän yhteisen päämäärän saavuttamista
- osaa antaa rakentavaa palautetta toisten oppimistehtävistä ja hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisen kehittämisessä
- hallitsee valokuvaamisen tekniikoita monipuolisesti (panoraama, HDR, timelapse, stereokuva)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdytään visuaalisen viestinnän prosesseihin sekä vastaanottajan että viestin välittäjän näkökulmista. Visuaalisen viestin rakentumisessa on keskeistä teosten ja vastaanottajan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä tekijän ja teoksen välisen luomisprosessin hallinta. Että ymmärtäisimme, miten visuaalinen viesti syntyy ja miten se vaikuttaa, tutkimme visuaalista ilmaisua valokuvauksen ja graafisen suunnittelun avulla tekijöinä ja vastaanottajina.Opintojaksolla tutustutaan visuaalisten viestien maailmaan pohtien historiallista ja kulttuurillista perspektiiviä. Uusiin visuaalisen viestinnän ilmaisukeinoihin tutustutaan perehtymällä syvällisemmin joihinkin digitaalisen kuvantuottamisen erikoistekniikoihin. Keskeisiä teemoja ovat mm. katselutaito ja semioottinen kuvantulkinta (representaatio), visuaalisen viestin välittämisen prosessi tekijältä vastaanottajalle (tiedonkäsittely), valokuvan ilmaisukeinot (kuvajournalismi, ryhmäkuvaus), tekstin ja kuvan yhteys (mainonta, jullistegrafiikka), erikoistekniikat (stereokukuva, panoraama, HDR, timelapse).

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 18.03.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Valonen
Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ajoitusryhmät
 • HMNS21 A1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS21 A2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS21 B1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS21 B2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS22 A1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS22 A2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS22 B1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS22 B2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HMNS22
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022
Pienryhmät
 • HMNS21 A1
 • HMNS21 A2
 • HMNS21 B1
 • HMNS21 B2
 • HMNS22 A1
 • HMNS22 A2
 • HMNS22 B1
 • HMNS22 B2

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää miten ihmisen visuaalisen tiedon havainnointi ja tiedonkäsittely toimii
- osaa lukea ja tulkita visuaalisia viestejä
- hallitsee visuaalisen ilmaisun keinoja omien visuaalisten viestin luomisessa ja välittämisessä
- osaa tuottaa käyttötarkoitukseen sopivia kuvia digitaalisella kameralla ja muokata niistä visuaalisia viestejä
- ymmärtää kuvan ja tekstin yhteyden sekä hallitsee typografisen suunnittelun perusteita
- osaa toimia ryhmässä aktiivisena osallistujana edistäen ryhmän yhteisen päämäärän saavuttamista
- osaa antaa rakentavaa palautetta toisten oppimistehtävistä ja hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisen kehittämisessä
- hallitsee valokuvaamisen tekniikoita monipuolisesti (panoraama, HDR, timelapse, stereokuva)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdytään visuaalisen viestinnän prosesseihin sekä vastaanottajan että viestin välittäjän näkökulmista. Visuaalisen viestin rakentumisessa on keskeistä teosten ja vastaanottajan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä tekijän ja teoksen välisen luomisprosessin hallinta. Että ymmärtäisimme, miten visuaalinen viesti syntyy ja miten se vaikuttaa, tutkimme visuaalista ilmaisua valokuvauksen ja graafisen suunnittelun avulla tekijöinä ja vastaanottajina.Opintojaksolla tutustutaan visuaalisten viestien maailmaan pohtien historiallista ja kulttuurillista perspektiiviä. Uusiin visuaalisen viestinnän ilmaisukeinoihin tutustutaan perehtymällä syvällisemmin joihinkin digitaalisen kuvantuottamisen erikoistekniikoihin. Keskeisiä teemoja ovat mm. katselutaito ja semioottinen kuvantulkinta (representaatio), visuaalisen viestin välittämisen prosessi tekijältä vastaanottajalle (tiedonkäsittely), valokuvan ilmaisukeinot (kuvajournalismi, ryhmäkuvaus), tekstin ja kuvan yhteys (mainonta, jullistegrafiikka), erikoistekniikat (stereokukuva, panoraama, HDR, timelapse, sequence).

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaajuus, Luova osaaminen, Eettisyys

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
Pienryhmät
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Sisältö

Opintojaksolla käytetään kotisivupalveluntarjoajan palvelimelle asennettavaa WordPress-julkaisujärjestelmää. Wordpressin käyttämistä harjoitellaan niin blogimaisessa käytössä kuin oman tai yrityksen kotisivukäytössä. Sisältöjä ovat: tietoturva, SSL, blogiartikkelit, ulkoasun suunnittelu, muokkaaminen ja käytettävyys, navigoinnin suunnittelu ja lisäosien tuomat mahdollisuudet eri toimintoihin.

Opiskelijan tulee ottaa opiskelun ajaksi käyttöön kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kotisivutila. Ohjeet tästä annetaan opintojakson alussa. Suotavaa, että kaikki käyttävät samaa palveluntarjoajaa, jolloin kaikilla on sama lähtötilanne ja mahdollisten teknisten ongelmien ratkaiseminen helpompaa. Myöskin opetusvideoissa käytetään samaa palveluntarjoajaa, jota opiskelijat tulevat käyttämään.

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään kotisivupalveluntarjoajan palvelimelle asennettavaa WordPress-julkaisujärjestelmää. Wordpressin käyttämistä harjoitellaan niin blogimaisessa käytössä kuin oman tai yrityksen kotisivukäytössä. Sisältöjä ovat: tietoturva, SSL, blogiartikkelit, ulkoasun suunnittelu, muokkaaminen ja käytettävyys, navigoinnin suunnittelu ja lisäosien tuomat mahdollisuudet eri toimintoihin.

Opiskelijan tulee ottaa opiskelun ajaksi käyttöön kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kotisivutila. Ohjeet tästä annetaan opintojakson alussa. Suotavaa, että kaikki käyttävät samaa palveluntarjoajaa, jolloin kaikilla on sama lähtötilanne ja mahdollisten teknisten ongelmien ratkaiseminen helpompaa. Myöskin opetusvideoissa käytetään samaa palveluntarjoajaa, jota opiskelijat tulevat käyttämään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa Moodlen kautta. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä olisi hyvä omata perustaidot jonkin kuvanksittelyohjelman (Photohop tai Gimp) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annettujen tehtävien suorittaminen niiden tavoitteiden mukaisesti. Ei ole mahdollista korvata jollain muulla tehtävällä/työsuorituksella.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 19.04.2024

Ajoitus

23.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha-Pekka Leppänen
Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Sisältö

Opintojaksolla käytetään kotisivupalveluntarjoajan palvelimelle asennettavaa WordPress-julkaisujärjestelmää. Wordpressin käyttämistä harjoitellaan niin blogimaisessa käytössä kuin oman tai yrityksen kotisivukäytössä. Sisältöjä ovat: tietoturva, SSL, blogiartikkelit, ulkoasun suunnittelu, muokkaaminen ja käytettävyys, navigoinnin suunnittelu ja lisäosien tuomat mahdollisuudet eri toimintoihin.

Opiskelijan tulee ottaa opiskelun ajaksi käyttöön kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kotisivutila. Ohjeet tästä annetaan opintojakson alussa. Suotavaa, että kaikki käyttävät samaa palveluntarjoajaa, jolloin kaikilla on sama lähtötilanne ja mahdollisten teknisten ongelmien ratkaiseminen helpompaa. Myöskin opetusvideoissa käytetään samaa palveluntarjoajaa, jota opiskelijat tulevat käyttämään.

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100% ja itsenäistä opiskelua.

Oppimateriaalit

Moodlessa opetusvideoina.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään kotisivupalveluntarjoajan palvelimelle asennettavaa WordPress-julkaisujärjestelmää. Wordpressin käyttämistä harjoitellaan niin blogimaisessa käytössä kuin oman tai yrityksen kotisivukäytössä. Sisältöjä ovat: tietoturva, SSL, blogiartikkelit, ulkoasun suunnittelu, muokkaaminen ja käytettävyys, navigoinnin suunnittelu ja lisäosien tuomat mahdollisuudet eri toimintoihin.

Opiskelijan tulee ottaa opiskelun ajaksi käyttöön ja maksaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kotisivutila ja oma verkko-osoite (domain-nimi). Ohjeet tästä annetaan opintojakson alussa. Suotavaa, että kaikki käyttävät samaa palveluntarjoajaa, jolloin kaikilla on sama lähtötilanne ja mahdollisten teknisten ongelmien ratkaiseminen helpompaa. Myöskin opetusvideoissa käytetään samaa palveluntarjoajaa, jota opiskelijat tulevat käyttämään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei voi hyväksilukea millään muulla suorituksella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Annettujen tehtävien suorittaminen niiden tavoitteiden mukaisesti. Ei ole mahdollista korvata jollain muulla tehtävällä/työsuorituksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa Moodlen kautta. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä olisi hyvä omata perustaidot jonkin kuvanksittelyohjelman (Photohop tai Gimp) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annettujen tehtävien suorittaminen niiden tavoitteiden mukaisesti. Ei ole mahdollista korvata jollain muulla tehtävällä/työsuorituksella.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Linna
 • Pilvi Dufva
Vastuuopettaja

Pilvi Dufva

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa aiempaa tietämystäsi ja osaamistasi erilaisissa mediatuotannon projekteissa
Hallitset useita mediatuotannon erityistehtäviä
Kehität osaamisprofiilisi mukaisia taitoja edelleen
Etsit, analysoit ja jaat uutta tietoa.
Osallistut aktiivisesti työryhmän työskentelyyn ja edistät osaltasi hyvää toimintakultturia

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan mediatuotantoja hanketyön ja erilaisten asiakastöiden viitekehyksessä. Lähtökohtana on yhteistyö ympäristön kanssa, yhteissuunnittelu ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen.
Opintojaksolla opiskelijat muodostavat tuotantoryhmiä, joissa on mahdollista profiloida omaa osaamistaan ja kehittää aikaisemmin opittuja taitoja tuottaen mediamateriaalia asiakkaan tarpeisiin. Opiskelija valitsee rooli projektiryhmässä omaa ammatillista identiteettiään ja profiloitumistaan tukevaksi. Media-alan tuotantoprosessi, työryhmätyöskentely ja projektinhallinta ovat keskeisiä teemoja.

Aika ja paikka

Kevät 2024
K1-K2

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan mediatuotantoja hanketyön ja erilaisten asiakastöiden viitekehyksessä. Lähtökohtana on yhteistyö ympäristön kanssa, yhteissuunnittelu ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen.
Opintojaksolla opiskelijat muodostavat tuotantoryhmiä, joissa on mahdollista profiloida omaa osaamistaan ja kehittää aikaisemmin opittuja taitoja tuottaen mediamateriaalia asiakkaan tarpeisiin. Opiskelija valitsee rooli projektiryhmässä omaa ammatillista identiteettiään ja profiloitumistaan tukevaksi. Media-alan tuotantoprosessi, työryhmätyöskentely ja projektinhallinta ovat keskeisiä teemoja.

Toteutus (menetelmät, aktiviteetit ja arviointi):
Lähiopetus, etäopetus, tuotanopalverit.
Ryhmätyöt ja itsenäinen työ
Itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva näyttö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisempi osaaminen
Portfolio/tuotantodokumentit+raportti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksoa rytmittävät eri tyyppiset tuotantopalaverit:
1. Yhteiset tuotantopalaverit noin 4kpl
2. Viikottaiset tuotantokohtaiset palaverit ohjaavan opettajan kanssa.
3. Asiakkaan kanssa pidettävät palaverit. Asiakas on mukana koko tuotantoprosessin ajan.

- Muuten opiskelija on vastuussa omasta ajankäytöstään ja opintojen suunnittelusta.
- Opintojakso vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa, joten tärkeässä roolissa on myös oma motivaatio itsensä kehittämiseen.
- Opiskelija kirjaa ajankäytön ja dokumentoi tuotannon edistymisen projektinhallinta ohjelmaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen tuotantopalavereihin
- Itse-arviointi ja vertaisarviointi
- Tuotannon dokumentaatio
- Hyväksytty / hylätty tai 1-5. Päätetään kurssin alussa
- Hyväksytty suoritus edellyttää 80% osallistumista

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Linna
 • Pilvi Dufva
Vastuuopettaja

Pilvi Dufva

Ryhmät
 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa aiempaa tietämystäsi ja osaamistasi erilaisissa mediatuotannon projekteissa
Hallitset useita mediatuotannon erityistehtäviä
Kehität osaamisprofiilisi mukaisia taitoja edelleen
Etsit, analysoit ja jaat uutta tietoa.
Osallistut aktiivisesti työryhmän työskentelyyn ja edistät osaltasi hyvää toimintakultturia

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan mediatuotantoja hanketyön ja erilaisten asiakastöiden viitekehyksessä. Lähtökohtana on yhteistyö ympäristön kanssa, yhteissuunnittelu ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen.
Opintojaksolla opiskelijat muodostavat tuotantoryhmiä, joissa on mahdollista profiloida omaa osaamistaan ja kehittää aikaisemmin opittuja taitoja tuottaen mediamateriaalia asiakkaan tarpeisiin. Opiskelija valitsee rooli projektiryhmässä omaa ammatillista identiteettiään ja profiloitumistaan tukevaksi. Media-alan tuotantoprosessi, työryhmätyöskentely ja projektinhallinta ovat keskeisiä teemoja.

Aika ja paikka

Kevät 2024
K1-K2

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan mediatuotantoja hanketyön ja erilaisten asiakastöiden viitekehyksessä. Lähtökohtana on yhteistyö ympäristön kanssa, yhteissuunnittelu ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen.
Opintojaksolla opiskelijat muodostavat tuotantoryhmiä, joissa on mahdollista profiloida omaa osaamistaan ja kehittää aikaisemmin opittuja taitoja tuottaen mediamateriaalia asiakkaan tarpeisiin. Opiskelija valitsee rooli projektiryhmässä omaa ammatillista identiteettiään ja profiloitumistaan tukevaksi. Media-alan tuotantoprosessi, työryhmätyöskentely ja projektinhallinta ovat keskeisiä teemoja.

Toteutus (menetelmät, aktiviteetit ja arviointi):
Lähiopetus, etäopetus, tuotanopalverit.
Ryhmätyöt ja itsenäinen työ
Itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva näyttö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisempi osaaminen
Portfolio/tuotantodokumentit+raportti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksoa rytmittävät eri tyyppiset tuotantopalaverit:
1. Yhteiset tuotantopalaverit noin 4kpl
2. Viikottaiset tuotantokohtaiset palaverit ohjaavan opettajan kanssa.
3. Asiakkaan kanssa pidettävät palaverit. Asiakas on mukana koko tuotantoprosessin ajan.

- Muuten opiskelija on vastuussa omasta ajankäytöstään ja opintojen suunnittelusta.
- Opintojakso vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa, joten tärkeässä roolissa on myös oma motivaatio itsensä kehittämiseen.
- Opiskelija kirjaa ajankäytön ja dokumentoi tuotannon edistymisen projektinhallinta ohjelmaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen tuotantopalavereihin
- Itse-arviointi ja vertaisarviointi
- Tuotannon dokumentaatio
- Hyväksytty / hylätty tai 1-5. Päätetään kurssin alussa
- Hyväksytty suoritus edellyttää 80% osallistumista

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Juha Linna
Vastuuopettaja

Juha Linna

Ryhmät
 • HMNS23
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2023

Aika ja paikka

Pääosin etäopetusta, osa teknologisista asioista opiskellaan (Karelia, Tikkarinne E007) ATK-luokassa. Oma tietokone ja kuulokkeet tarvitaan ehdottomasti.

Oppimateriaalit

Opettaja toimittaa luennoilla ja Moodle

Opetusmenetelmät

Tutustut äänen ilmaisumuotojen ja kerrontatapojen perusteisiin.
Osaat käyttää opiskelussa tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja.
Opit tuntemaan analogista ja digitaalista ääniteknologiaa
Ymmärrät teknologian ja akustiikan antamia mahdollisuuksia ja rajoitteita tuotantoprosessissa.
Kurssin sisältö muodostuu ääni-ilmaisussa tarvittavien välineiden käytön oppimisesta ja ilmaisun perusteista.

Luennoilla ja erilaisissa harjoituksissa tutustutaan ääni-,verkko- ja videotuotannoissa käytettäviin äänen tallennuslaitteiden toimintaperiaatteisiinsekä tietokonepohjaisten editointityöasemien toimintaan ja keskeisiin editointiohjelmistoihin.

Ilmaisussa perehdytään äänikerronnan perusperiaatteisiin, kerronnalliseen jatkuvuuteen sekä äänileikkauksen merkitykseen kerronnan osatekijänä,sekä yleisiin äänen fysiologisiin, akustisiin ja kerronnallisiin ominaisuuksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Helmikuu 2024, 3 uusintatenttiä oman aikataulun mukaan tehtävissä. Viimeinen aikaraja 15.3.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näytön perusteella ja Tentti (Moodle)
II-asteen opinnoissa suoritettu ei suoraan ole korvaava opinto.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja luokkapetus 30 tuntia
Harjoitteet ja tehtävät 30 tuntia
Tentti ja tenttiin valmistautuminen 15 tuntia
Oman äänityön valmistaminen 40 tuntia
Arvionnit, palautteet ja itsearviointi 15 tuntia

yhteensä 130 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

1. Opiskelija on osallistunut opetuksiin (luennot vähintään 80%) ja suorittanut annetut tehtävät määräajassa
2. Opiskelija on suorittanut tentin (Moodle) hyväksytysti
3. Opiskelija on valmistanut ja esittänyt oman suunnitellun äänityön:
- Laatinut synopsiksen ja käsikirjoituksen ja palauttanut ne arvioitavaksi
- Äänittänyt ja editoinut äänityön esitettäväksi
- Osallistunut arviointi tilaisuuteen jossa oma ja opiskeluryhmän palautetut työt arvioidaan
- Kirjoittanut itsearvioinnin oman osaamisensa kehittymisestä kurssin aikana ja johdosta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty