Siirry suoraan sisältöön

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus

Laajuus:
60 op

Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2024
Tunnus
(ITYS24)
Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023
Tunnus
(ITYS23)
Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2022
Tunnus
(ITYS22)
Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2021
Tunnus
(ITYS21)
Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2020
Tunnus
(LTJYS20)
Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen (YJL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kim Wrange
Vastuuopettaja

Kim Wrange

Ryhmät
 • SSYS23
  Fysioterapeutti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Terveydenhoitaja (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, syksy, 2023
 • LJYS23
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2023
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023
 • ITYS22
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat havainnoida ja tunnistaa ongelmia, muutostarpeita ja uusia kehityssuuntauksia ennakoivat signaalit yhteiskunnassa, arvioida signaalien vaikutuksia organisaatioon ja vastata uusiin haasteisiin ennakoinnin menetelmiä soveltaen. Osaat kartoittaa ja tutkia toimintavaihtoehtoja suunnitellusti ja systemaattisesti tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä soveltaen sekä arvioida kriittisesti eri vaihtoehtojen toimivuutta strategian toteutuksessa.

Sisältö

Ennakointi, tulevaisuuden tutkimus, muutos, ongelmanratkaisu, hiljaiset signaalit, skenaarioperustainen strategiatyöskentey.

Aika ja paikka

Kevät 2024.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, verkkokeskustelut, lähitoteutuksena järjestettävä strategiatyöskentelypäivä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YSJ)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Olli Hatakka
 • Marika Lappalainen
Vastuuopettaja

Marika Lappalainen (tuplarooli)

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • SSYS23
  Fysioterapeutti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Terveydenhoitaja (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, syksy, 2023
 • SIYS23
  Fysioterapeutti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Terveydenhoitaja (YAMK), Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, syksy, 2023
 • LJYS23
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2023
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • YVV23_24
  Ylemmän vapaasti valittavat opinnot lv 2023 - 2024
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- Saat kokonaiskuvan henkilöstöresurssien johtamisesta ja sen merkityksestä koko organisaation johtamiseen
- Osaat ohjata henkilöstön käytännön työskentelyä työn organisoinnin, työnjaon, vastuuttamisen, osallistamisen, vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoilla
- Osaat kehittää henkilöstön osaamista sekä huomioida strategiset tavoitteet ja yksilölliset tarpeet
- Osaat arvioida henkilöstöresurssien johtamisen vaikutusta ja osaamisen kehittymistä laaja-alaisesti yksilöiden erilaisuutta kunnioittaen
- Saat valmiudet henkilöstön rekrytointiin, perehdytykseen, mentorointiin, motivointiin, työhyvinvoinnin edistämiseen sekä moninaisuuden ja muutoksen johtamiseen

Sisältö

- Strateginen henkilöstöjohtaminen ja henkilöstösuunnittelu
- Arvot ja etiikka henkilöstöjohtamisesa sekä alaistaidot
- Suorituksen johtaminen strategian ja tavoitteiden mukaisesti
- Rekrytointi
- Perehdytys
- Osaamisen johtaminen
- Kehityskeskustelut
- Motivointi ja palkitseminen
- Muutoksen johtaminen ja viestintä
- Esimiehen työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen
- Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus
- Henkilöstövoimavarojen vähentäminen
- Kulttuurinen johtaminen

Aika ja paikka

Toteutetaan hybridiopetuksena eli kontaktiopetukseen on mahdollista osallistua paikan päällä luokkatilassa tai etänä.
11.01.2024 08.00 - 16.00
12.01.2024 08.00 - 16.00
09.02.2024 08.00 - 16.00
Luennot järjestetään Tikkarinne-kampuksella (Tikkarinne 9, luokka TIK_A105, Joensuu).

Oppimateriaalit

Osoitetaan opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi:
- Saat kokonaiskuvan henkilöstöresurssien johtamisesta ja sen merkityksestä koko organisaation johtamiseen
- Osaat ohjata henkilöstön käytännön työskentelyä työn organisoinnin, työnjaon, vastuuttamisen, osallistamisen, vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoilla
- Osaat kehittää henkilöstön osaamista sekä huomioida strategiset tavoitteet ja yksilölliset tarpeet
- Osaat arvioida henkilöstöresurssien johtamisen vaikutusta ja osaamisen kehittymistä laaja-alaisesti yksilöiden erilaisuutta kunnioittaen
- Saat valmiudet henkilöstön rekrytointiin, perehdytykseen, mentorointiin, motivointiin, työhyvinvoinnin edistämiseen sekä moninaisuuden ja muutoksen johtamiseen


Sisältö
- Strateginen henkilöstöjohtaminen ja henkilöstösuunnittelu
- Arvot ja etiikka henkilöstöjohtamisesa sekä alaistaidot
- Suorituksen johtaminen strategian ja tavoitteiden mukaisesti
- Rekrytointi
- Perehdytys
- Osaamisen johtaminen
- Kehityskeskustelut
- Motivointi ja palkitseminen
- Muutoksen johtaminen ja viestintä
- Esimiehen työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen
- Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus
- Henkilöstövoimavarojen vähentäminen
- Kulttuurinen johtaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus 5 op = 135h
- Luennot 3x8h = 24h
- Itsenäinen työskentely 111h

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Teknologiaosaaminen ja johtaminen (YTJ)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
 • Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Kim Wrange
Vastuuopettaja

Kim Wrange

Ryhmät
 • LJYS23
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2023
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023
 • YVV23_24
  Ylemmän vapaasti valittavat opinnot lv 2023 - 2024

Tavoitteet

Opiskelija saavalmiuksia lisätä omaa itsetuntemustaan, mikä on kaiken johtamisen perusta. Lisäksi opiskelija kiteyttää omia henkilökohtaisia arvojaan ja sovittaa niitä työyhteisönsä arvoihin.

Sisältö

Kuka minä olen?, Mitä minä haluan? Viekö työ tekijäänsä vai tekijä työtään?, Omat arvot, Tavoitteiden asettaminen, Stressi ja sen hallinta, Ajankäytön hallinta.

Opetusmenetelmät

Dialoginen koulutuspäivä verkossa sekä itsensä johtamisen kirjallisuuden reflektiotehtävä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YSJ)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kim Wrange
Vastuuopettaja

Kim Wrange

Ryhmät
 • SSYS23
  Fysioterapeutti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Terveydenhoitaja (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, syksy, 2023
 • YVV23_24
  Ylemmän vapaasti valittavat opinnot lv 2023 - 2024

Tavoitteet

Opiskelija saavalmiuksia lisätä omaa itsetuntemustaan, mikä on kaiken johtamisen perusta. Lisäksi opiskelija kiteyttää omia henkilökohtaisia arvojaan ja sovittaa niitä työyhteisönsä arvoihin.

Sisältö

Kuka minä olen?, Mitä minä haluan? Viekö työ tekijäänsä vai tekijä työtään?, Omat arvot, Tavoitteiden asettaminen, Stressi ja sen hallinta, Ajankäytön hallinta.

Opetusmenetelmät

Dialoginen koulutuspäivä verkossa sekä itsensä johtamisen kirjallisuuden reflektiotehtävä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Teknologiaosaaminen ja johtaminen (YTJ)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
 • Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Jyri Roihuvuo
Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät
 • LJYS23
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2023
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023

Tavoitteet

Ymmärrät yrityskulttuurin ja yrityksen arvoperustanmerkityksen asiakkuuksien, organisaation ja henkilöstön johtamisessa. Osaat arvioida näiden nykytilaa sekä kehittää niiden välistä vuorovaikutusta. Tunnistat erilaisia johtamistyylejä ja omat johtamiseen liittyvät uskomuksesi. Osaat eritellä eri johtamistyylien vahvuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä.

Sisältö

Ihmisten, asioiden ja tiedon johtaminen
Johtajana kehittyminen.
Johtamiskäyttäytyminen ja vuorovaikutus
Johtamisen teoriat ja mallit
Johtamisympäristö ja johtajuus
Organisaatiokulttuuri ja johtamiskulttuuri

Aika ja paikka

21.9.2023 ja 22.9.2023, Karelia-amk Wärtsilä-talo.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaksi lähiopetuspäivää ja niihin liittyvä oppimistehtävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opetuspäiviin osallistuminen on pakollista. Poissaolon voi korvata aihepiiriin perehdyttävällä oppimistehtävällä, joka on saatavilla Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 16 h, oppimistehtävä 38 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä tehtävässä on valittua työyhteisöä analysoitu kaikkien tehtäväkohtien kannalta. Organisaatiokulttuuria on kuvailtu Hofsteden käsitteillä. Johtamistilanteet on kuvattu riittävällä tarkkuudella ja niitä on analysoitu. Omakohtainen pohdinta välittyy lukijalle.

Täydennettäväksi arvioidussa vastauksessa on suuria puutteita jonkin analysointinäkökulman kohdalla. Analyysi on pinnallista tai yksipuolista, eikä omaa pohdintaa ilmene.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävään asteikolla hyväksytty/hylätty. Läsnäolo opetukseen on pakollinen, mutta korvattavissa erillisillä oppimistehtävillä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Teknologiaosaaminen ja johtaminen (YTJ)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
 • Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Jyri Roihuvuo
Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät
 • LJYS23
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2023
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023

Aika ja paikka

Kehittymissuunnitelma palautetaan kommentoitavaksi 1.12.2023 mennessä.. Arvioitava versio on palautettava viimeistään 20.1.2024.

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti kirjoitettava suunnitelma omista kehittymis- ja uratavoitteista erillisen työohjeen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso YT10002 Johtajuuden arvot ja johtajana kehittyminen toimii johdantona kehittymissuunnitelmalle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kehittymissunnitelman sisältöön ja muotoon. Suunnitelmasta saa myös sanallisen palautteen.

Hylätty (0)

Täydennettäväksi arvioidussa kehittymissuunnitelmassa on vakavia puutteita itsearvioinnin, kehittymistavoitteiden asettamisen tai lähteiden käytön osalta. Myös vakavat puutteet raportin ulkoasussa tai rakenteessa voivat aiheuttaa täydennystarpeen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävässä kehittymissuunnitelmassa opiskelija analysoi itseään, osaamistaan ja tavoitteitaan pinnallisesti. Suunnitelmassa ilmenevät opiskelijan omat työhön ja johtamiseen liittyvät arvot, käsitykset ja uskomukset jossain määrin. Lähteitä on käytetty niukasti. Kehittymissuunnitelmassa on asetettu kehittymistavoitteita ja niille arviointimenettelyjä. Suunnitelma on jäsennetty orjallisesti työohjeen mallin mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvässä kehittymissuunnitelmassa opiskelija analysoi itseään, osaamistaan ja tavoitteitaan omakohtaisesti pohdiskellen. Suunnitelmassa käy ilmi opiskelijan omia työhön ja johtamiseen liittyviä arvoja, käsityksiä ja uskomuksia. Näille on löydetty taustatukea ja vertailukohtia kirjallisuudesta. Lähteitä on käytetty riittävästi. Kehittymissuunnitelmassa on asetettu kehittymistavoitteita ja niille arviointimenettelyjä. Omia valintoja, oivalluksia, kytkentöjä, havaintoja ja kysymyksiä on esitetty ja perusteltu lukijalle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä kehittymissuunnitelmassa opiskelija analysoi itseään, osaamistaan ja tavoitteitaan omakohtaisesti pohdiskellen. Suunnitelmassa ilmenevät opiskelijan omat työhön ja johtamiseen liittyvät arvot, käsitykset ja uskomukset. Näille on löydetty taustatukea ja vertailukohtia kirjallisuudesta. Lähteitä on käytetty monipuolisesti ja vuoropuhelu niiden kanssa on luontevaa. Kehittymissuunnitelmassa asetetaan selkeitä ja realistisia kehittymistavoitteita ja niille uskottavia arviointimenettelyjä. Omia valintoja, oivalluksia, kytkentöjä, havaintoja ja kysymyksiä on esitetty ja perusteltu lukijalle. Suunnitelma on jäsennetty omintakeisesti ja se etenee loogisesti.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Teknologiaosaaminen ja johtaminen (YTJ)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Jyri Roihuvuo
Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät
 • ITYS22
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2022

Aika ja paikka

Kehittymissuunnitelma 2 kannattaa kirjoittaa silnä vaiheessa, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi.

Opetusmenetelmät

YAMK-opintojen lopuksi tehtävä kehittymissuunnitelman revisio. Suunnitelma laaditaan erillisen ohjeen mukaan.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä johtamistaitojen kehittymissuunnitelmassa välittyy tutkiva ja pohtiva ote (itsereflektio) omaan ajatteluun ja toimintaan sekä monipuolinen perehtyneisyys käsiteltävään asiaan. Kehittymissuunnitelmassa on jäsentyneesti tunnistettu ja arvioitu omia johtamistaitoja ja -ominaisuuksia. Suunnitelma on realistinen ja konkreettinen. Suunnitelmassa kyetään hyödyntämään, mutta myös kyseenalaistamaan erilaista tietoa, asioita ja ilmiöitä. Tehdyt ratkaisut perustellaan sekä kokemusperäisellä että teoreettisella tiedolla. Asiat ja prosessit esitetään selkeästi ja loogisesti. Suunnitelma muodostaa huolellisen ja viimeistellyn kokonaisuuden.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu suunnitelman sisältöön ja muotoon.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

YAMK / Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen (YJL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kim Wrange
Vastuuopettaja

Kim Wrange

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • LJYS23
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2023
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • ITYS22
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2022
 • LJYS22
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2022
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Saat yleiskuvan kestävään johtamiseen tarvittavista keskeisistä tiedoista ja taidoista. Opit johtamisen toimintamalleja ja viitekehyksiä, jotka ohjaavat sekä lähitulevaisuuden että pidemmän aikavälin toimintaa ja jotka auttavat tekemään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.

Sisältö

Kestävä kehitys, jota tarkastellaan eri näkökannoista, joita ovat: 1) ekologinen/ympäristöllinen, 2) taloudellinen ja 3) sosiaalinen/yhteiskunnallinen. Ympäristönäkökulmaa käsiteltäessä erityispaino annetaan ilmastonmuutokselle, jossa energian tuotanto on keskeisessä asemassa. Taloudellinen näkökulma lähestyy kestävyyden ongelmakenttää markkinoiden kannalta siirryttäessä kestäviin vaihtoehtoihin. Sosiaalisessa näkökulmassa tarkastellaan organisaatioiden toiminnan sosiaalisia vaikutuksia suhteessa henkilöstöön ja toimintaympäristöön.

Aika ja paikka

Syksy 2023.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta opintojakson ajoituksen puitteissa. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä ja verkkokeskusteluilla.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta opintojakson ajoituksen puitteissa. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä ja verkkokeskusteluilla.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

09.11.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Teknologiaosaaminen ja johtaminen (YTJ)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Jarno Mertanen
Vastuuopettaja

Jarno Mertanen

Ryhmät
 • LJYS23
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2023
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • YVV23_24
  Ylemmän vapaasti valittavat opinnot lv 2023 - 2024

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia yrityksen kehittämistyössä Lean Six Sigma periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa tunnistaa prosessien tai toimintatapojen parantamismahdollisuuksia ja osaa määrittää niiden merkityksen. Opiskelija osaa toteuttaa tavoitteellisen pienen Six Sigma -projektin DMAIC-mallin mukaisesti. Opiskelija osaa ratkoa käytännön ongelmia Lean Six Sigma työkalujen ja menetelmien avulla, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Sisältö

• Six Sigma kehitysprojektin vetämiseen liittyvä DMAIC-menetelmä vaiheineen
• Lean Six Sigma ajattelun ja toiminnan perusteet
• Kehitysprojektin valinta ja määrittäminen
• Nykyisen prosessin asiakkaiden ja asiakastarpeiden selvittäminen
• Nykyisen prosessin ja toiminnan kuvaaminen
• Kehitystyön kannalta oleellisen prosessista olevan ja kerättävän tiedon mittaaminen ja hankinta
• Prosessista kerätyn tiedon kuvaaminen kuvaajien avulla ja tietojen tilastollinen tarkastelu
• Prosessin toiminnan analysoiminen hyödyntäen suorituskykylukua, ohjauskorttia ja soveltuvin tilastollisin menetelmin
• Prosessin kehitys kohteen juurisyiden ja ongelmien tunnistus ja näihin vasten kehitysideoiden tuottaminen
• Löydettyjen kehitysideoiden priorisointi ja toteutettavaksi valittujen ideoiden testaaminen DOE-koesuunnittelun avulla
• Prosessin muutoksen pysyvyyden suunnitteleminen, hyödyntäen Lean Six Sigma työkaluja kuten, visuaalista ohjausta, tilastollista prosessin ohjausta ja ohjaussuunnitelma laatien

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina on standardi SFS13053 osat 1 ja 2. The Green Belt Memory Jogger, ISBN 978-1-57681-176-4. Pääasiassa opetusmateriaalit ovat Karelia amk:n Moodlessa. Opintojakson alussa ilmoitetaan opintojaksoa tukevasta materiaalista, jota löytyy esim. kirjoina, sähköisinä kirjoina, artikkeleina, YouTube videoina.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetusta. Pienimuotoisen kehittämistehtävän tekeminen hyödyntäen Lean Six Sigma mentelmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työmäärän jakaantuminen; esitehtävä, kirjallisuuteen perehtyminen, kehittämistehtävä, käytettyjen työkalujen ja menetelmien dokumentointi ja viisi lähiopetuspäivää. Yhteensä työmäärä on noin 135 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on numero arviointi 0-5. Arvosana perustuu tehtävistä ja tenteistä kerättyjen pisteiden yhteismäärään
n. yli 50% pisteistä vastaa arvosanaa 1
n. alle 60% pisteistä vastaa arvosanaa 2
n. alle 70% pisteistä vastaa arvosanaa 3
n. alle 80% pisteistä vastaa arvosanaa 4
n. 90% tai pisteistä vastaa arvosanaa 5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia aihepiirin ongelmia. Opiskelija osaa ratkaista perustehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana käsiteltyjä lainalaisuuksia, termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

25.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Teknologiaosaaminen ja johtaminen (YTJ)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Markku Havu
Vastuuopettaja

Markku Havu

Ryhmät
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023

Aika ja paikka

-5 x 4 tuntia etäopetuksena (Teams)

Oppimateriaalit

-Projektihallinnan käsikirja; Risto Pelin 2011 tai uudempi; ISBN: 9789519743097
-Projektiliiketoiminta;Artto Karlos, Martinsuo Miia, Kujala Jaakko; ISBN: 951031482X
-MS Project-ohjelman ohjeet
-Muu opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Tavoitteet
Opiskelija saa valmiuksia projektihallintaan ja oppii hyödyntämään MS Project-ohjelmaa

Keskeinen sisältö
-projektin asettaminen
-projektityypit
-projektin laajuuden hallinta ja osittaminen
-projektin vaiheistus ja aikataulutus
-projektin resurssien hallinta
-projektin kustannusten hallinta
-projektin riskien hallinta
-projektin organisointi ja raportointijärjestelmä
-MS Project-ohjelman hyödyntäminen projektihallinnassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 133 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-oppimistehtävät tehty hyväksyttävästi
-kokoava parityö, jonka arviointi 1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

29.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Teknologiaosaaminen ja johtaminen (YTJ)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Koulutus
 • Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kim Wrange
 • Mika Pasanen
Vastuuopettaja

Kim Wrange

Ryhmät
 • SSYS23
  Fysioterapeutti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Terveydenhoitaja (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, syksy, 2023
 • LJYS23
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2023
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023

Tavoitteet

Osaat laatia organisaation strategiseen suunnitteluun tarvittavat tausta-analyysit ja osaat laatia strategisen suunnitelman BSC:n mukaisesti, seurata suunnitelman toteutumista ja kerätä arviointitietoa suunnitelman edelleen kehittämiseksi. Osaat kehittää strategiaa yhdessä määriteltyjen arvojen ja eettisesti hyväksyttävien periaatteiden mukaisesti huomioiden erilaiset asiakkaat ja asiakasajattelun kokonaisvaltaisesti. Osaat johtaa organisaatiota strategisen suunnitelman avulla ja uudistaa strategiaa asiakaslähtöisesti ja asiakkaiden tulevaisuuden tarpeet ennakoiden. Osaat lisäksi toimia organisaation hallituksessa.

Sisältö

Strategian suunnitteluprosessi, strateginen suunnittelu ja BSC, asiakkuuksien johtaminen, asiakkuusstrategiat, hallitustyöskentey ja strategiatyöskentely.

Aika ja paikka

Syksy 2023 verkko-opetus.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali osoitetaan opintojakson alussa ja aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Teknologiaosaaminen ja johtaminen (YTJ)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Tiina Soininen
Vastuuopettaja

Tiina Soininen

Ryhmät
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023
 • YVV23_24
  Ylemmän vapaasti valittavat opinnot lv 2023 - 2024

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan kevätlukukaudella 2024.

Vapaaehtoisia harjoituksia järjestetään

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina ovat
- Luentomateriaalit ja luentonauhoitteet (suomeksi)
- Kirjallisuus: Rick Sherman (2014): Business Intelligence Guidebook - From Data integration to Analytics. Morgan Kaufmann. Kirjan löydän Karelian kirjaston e-kirjakokoelmasta O'Reillys Higher Education
- Excel ohjeistukset, kirjallisina ja nauhoitteina (suomeksi ja englanniksi)
- PowerBI ohjeistukset, kirjallisina ja nauhoitettuina (suomeksi ja englanniksi)

Opetusmenetelmät

KESTO: Kurssilla on neljä 8 tunnin luentopäivää (luennot nauhoitetaan), sekä 4 tunnin päätösseminaari. Luentoja voi korvata lisätehtävillä.

SUORITTAMINEN: Essee, Keskusteluihin osallistuminen, Luennoille osallistumista korvaavat tehtävät

TYÖMÄÄRÄ: Luennot 36 tuntia, kirjallisuus 10 tuntia, esseen kirjoittaminen 24 tuntia, PowerBI alustan luominen (sis. vapaaehtoiset harjoitukset) 65 tuntia

ARVIOINTI: Lopputehtävä arvosana 0-5 (0=hylätty), Välitehtävät Hyväksytty/hylätty

Käsittelemme seuraavia aiheita:

- Mitä systemaattinen tieto on? Tietovinoumat
- Miten tieto kiinnittyy organisaation johtamiseen?
- Tietotarpeesta tulkintaan
- Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen käsitteet
- Vastuullinen ja kestävä tietojohtaminen
- Oman toimintaympäristön tietolähteet ja tietojärjestelmät
- Mittaaminen ja mittariston kohdentaminen
- Tilastolaskenta, AI, oppiva-analytiikka osana tiedolla johtamista
- BI-tiedon (Business Information) käyttö, tulkinta ja hyödyntäminen
- Tiedon kommunikointi
PowerBI alusta luominen
- Raakadata ja sen ongelmat
- Matriisin luonti ja korjaaminen Excelillä
- Datojen yhdistäminen ja tietomallit Excelillä ja PowerBI:ssä
- Mittaristojen rakentaminen ja suunnittelu Excelillä ja PowerBI:ssä
- Visualisoinnin perusteet ja käytäntö Excelillä ja PowerBI:llä

Tavoitteemme ovat, että
- Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.
- Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja.
- Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa.
- Osaat tulkita tietoja.
- Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia
- Ymmärrät, miten raaka datasta luodaan informaatiota.
- Osaat luoda raaka datasta informaatiota.
- Osaat hyödyntää Exceliä tiedolla johtamisen työkaluna.
- Ymmärrät mitä tarkoittaa tietomalli ja osaat yhdistää eri datoja.
- Ymmärrät, kuinka tehdä luotettavaa ja organisaation toimintaa hyödyntävää seurantatietoa
- Ymmärrät ja osaat luoda tehokasta tiedon visualisointia

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole tenttejä

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin kokonaisuus (5 op) vaatii yhteensä opiskelijalta noin 135 tunnin työpanoksen. Se sisältää
- Luentopäiviä 5 kpl (yht. 36 tuntia)
- Omaa työskentelyä 99 tuntia (sisältää mahdollisuuden osallistua harjoituksiin)

Sisällön jaksotus

Kurssin alkuosan voi suorittaa erillisenä omana kokonaisuutenaan (2 op) - Tiedolla johtamisen perusteet. Tämä osio suoritetaan esseellä. Osiossa käsitellään tiedolla johtamisen perusperiaatteita ja sen tarjoamia hyötyjä organisaatiolle.

Kurssin toisen osan voi suorittaa heti ensimmäisen jälkeen (3 op). - BI alustan luomisen perusteet. Siinä jokainen tekee itse joko omasta datasta tai avoimesta datasta toimivan BI alustan, joka sisältää 3 portaisen porautumisen ja aloitusnäyttöosion. Alustat esitellään ryhmälle kurssin viimeisimmässä seminaarissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suorittaminen vaatii hyviä Excelin käyttötaitoja. Osittain näitä harjoitellaan kurssin ohella.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty asteikolla.
Lopputehtävät arvioidaan 0-5 asteikolla.

Arviointikriteerit:
- Kuinka hyvin opiskelija on ymmärtänyt luentojen sisällöt tietojohtamisen perusteista ja päämääristä?
- Kuinka hyvin opiskelija ymmärtää tiedon luonteen eri järjestelmissä?
- PowerBI toteutus sisältää kaikki vaatimuskriteerit
- Tilastomenetelmien valinta ja toteutus
- Visualisoinnin selkeys ja toimivuus
- Tiedon tulkinnan oikeellisuus
- Tiedon kommunikoinnin selkeys

Hylätty (0)

Arviointikriteerit:
- Kuinka hyvin opiskelija on ymmärtänyt luentojen sisällöt tietojohtamisen perusteista ja päämääristä? - Opiskelija on ymmärtänyt tiedolla johtamisen sisällön väärin.
- Kuinka hyvin opiskelija ymmärtää tiedon luonteen eri järjestelmissä? - Opiskelija ei ymmärrä tiedon luonnetta
- Tilastomenetelmien valinta ja toteutus - opiskelija ei ole pohtinut valitsemiaan menetelmiä tilanteeseen sopiviksi
- Visualisoinnin selkeys ja toimivuus - Visualisoinnista ei pysty arottamaan keskeisiä asioita
- Tiedon tulkinnan oikeellisuus - Opiskelija tulkitsee muodostamaansa informaatiota väärin
- Tiedon kommunikoinnin selkeys - Opiskelija ei pysty kertomaan, mitä hänen luomasta järjestelmä kertoo sen katsojalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on
- onnistunut vähintään 1/2 kriteereistä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on onnistunut vähintään 2/3 kriteereistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on onnistunut kaikissa kriteereissä.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

14.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

YAMK / Teknologiaosaaminen ja johtaminen (YTJ)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Heikki Immonen
 • Jyri Roihuvuo
Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ajoitusryhmät
 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • ITYS22
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2022
Pienryhmät
 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää tuote- ja palvelupäällikön roolin
• tuntee riskienhallinnan periaatteet tuotteiden ja palveluiden johtamisessa
• osaa johtaa tuote- ja palvelustrategioita organisaation liiketoimintastrategiasta
• tunnistaa tuotteiden tai palveluiden elinkaaren vaiheen
• tunnistaa asiakkaan kokeman arvon (CTQ, CTC, CTD)
• osaa toimia oman toimintaympäristönsä tuoteomistajana, tuotepäällikkönä, palvelupäällikkönä, tuoteryhmäpäällikkönä tai palveluryhmäpäällikkönä
• tuntee portfoliojohtamisen periaatteet

Sisältö

• Tuotejohtaminen
• Tuotekehitys- ja innovaatiostrategia
• Tuotehallinta
• Palvelunhallinta
• Elinkaaren hallinta
• Tuote- ja palveluportfoliot
• Tuotekohtaiset kannattavuuslaskelmat

Aika ja paikka

14.3.2024 klo 8.15-15.30 TEAMS + myöh. ilmoitettava luokkatila
11.4.2024 klo 8.15-11.00 TEAMS
19.4.2024 klo 8.15-11.00 TEAMS
8.5.2024 klo 8.15-11.00 TEAMS

Opetusmenetelmät

Etäopetus + pakolliset oppimistehtävät 3 kpl

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi (1-5) perustuu kokoavan oppimistehtävän arviointiin. Muut oppimistehtävät (2 kpl) on suoritettava hyväksytysti.

Hylätty (0)

Täydennettäväksi arvioidussa raportissa on vakavia puutteita analyysien suorittamisessa tai osa niistä puuttuu (ilman perusteluja) kokonaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävässä oppimistehtävän raportissa voi olla puutteita joidenkin analyysien kohdalla tai raportin johdonmukaisuudessa. Teksti on referoivaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvässä oppimistehtävän raportissa on käsitelty kaikkia tehtävän analyysejä asianmukaisesti ja riittävän kattavasti. Raportti on selkeä ja siitä ilmenee, että kirjoittaja on perehtynyt aiheeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä oppimistehtävän raportissa on käsitelty kaikkia tehtävän analyysejä asianmukaisesti ja käyttökelpoisia tuloksia tuottaen. Raportti muodostaa johdonmukaisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Omia valintoja, oivalluksia, kytkentöjä, havaintoja ja kysymyksiä on esitetty ja perusteltu lukijalle.