Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 1 (15 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6401-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 01.06.2025

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Maarit Ignatius
  • Sanna Turunen

Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät

  • HMNS21
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojesi kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Suoritat sen koulutusalaasi liittyvässä työympäristössä, jossa sovellat oppimiasi tietoja ja taitoja käytännössä oman alasi työtehtävissä ja oikeassa työyhteisössä. Harjoittelupaikoissa sinulle voi tarjoutua myös mahdollisuus opinnäytetyöhön harjoittelunaikaisessa työyhteisössä. Harjoittelussa opit työelämän käytänteitä ja saat ajanmukaisen kuvan viestintä-alan työtehtävistä. Solmit myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen.

Sisältö

Harjoitteluprosessi on kolmivaiheinen:

1) Toiminta ennen harjoittelua
2) Harjoittelu
3) Toiminta harjoittelun jälkeen

Ennen harjoittelua hankit harjoittelupaikan sekä teet harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen. Harjoittelun aikana osallistut työyhteisön jäsenenä erilaisiin työtehtäviin vastuullisena, työhön sitoutuvana, yhteistyökykyisenä ja joustavana työntekijänä sekä raportoit ja arvioit harjoittelukokemuksiasi. Harjoittelun jälkeen annat palautetta harjoittelujaksostasi. Myös harjoittelupaikka antaa palautetta harjoittelustasi.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Harjoittelu suoritetaan media-alaan liittyvässä työympäristössä ja työtehtävissä sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Harjoittelussa saadaan ajanmukaisen kuvan media-alan työtehtävistä ja opitaan työelämän käytänteitä, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Harjoittelussa solmitaan myös tärkeitä kontakteja tulevaisuutta ajatellen, verkostoidutaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - Hylätty