Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstö ja palkkahallinto (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7051-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Soile Vinni

Vastuuopettaja

Soile Vinni

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
  • LLAS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää keskeisten työoikeudellisten säädösten, työehtosopimusjärjestelmän sekä palkanlaskennan perusteet
- osaa soveltaa työoikeudellisia normeja ja palkkahallinnon lainsäädäntöä sekä laskea palkkoja yksityisen alan työsuhteissa
- ymmärtää työnantajan muiden palkkahallinnollisten velvoitteiden sisällön sekä osaa hoitaa niiden vaatimat toimenpiteet.

Sisältö

- Työsopimusjärjestelmä ja työsuhteen tunnusmerkit, työsopimuksen ehdot ja muutostilanteet
- Työlainsäädännön ja palkan laskemisen perusteet: palkan määräytyminen, matkakustannusten korvaukset, ylityökorvausten ja vuosilomapalkan laskeminen
- Työnantajan tilitys-, ilmoitus- ja palkkakirjanpitovelvollisuus
- Lainsäädäntö: työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki

Arviointiasteikko

H-5