Siirry suoraan sisältöön

Myyntitaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7042-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Lotta Lilja

Vastuuopettaja

Lotta Lilja

Ryhmät

 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
 • LLAS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021
 • LLNS21M
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021, markkinointi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen myyntityön merkityksen niin palveluiden markkinoinnissa kuin yritysten välisessä kaupankäynnissä.

Sisältö

Asiakaslähtöinen myyntityö, Myyntikeskustelun rakenne, ArgumenttianalyysiharjoitusMyynnin johtaminen, Henkilökohtainen myyntityö ja NLP, Myyntipuheen harjoitus

Oppimateriaalit

Oppikirja: Vuorio, P. 2016. Myynnin kultainen kirja. Power Competence

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija

Tunnistaa myyntityön eri osa-alueet ja toimintaympäristöt
Tietää, mitä hyvältä myyjältä vaaditaan
Ymmärtää myyntiprosessin rakenteen ja vaiheet
Ymmärtää myynnin johtamisen ja esimiestyön perusteet kannattavan myynnin edellytyksenä
Ymmärtää asiakashankinnan ja asiakassuhteen hoitamisen periaatteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 133 h opiskelijan työtä. Luennot 30 oppituntia, itsenäinen työskentely n 100 h, sisältäen ryhmätyöskentelyn ja tenttikirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen, tentti 2h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit käydään opiskelijoiden kanssa läpi opintojakson alussa.
Arviointiin vaikuttavat:
Ryhmätyö
Aktiivinen osallistuminen kurssilla
Tentti

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojaksolla.