Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnilla menestykseen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7037-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Ulla Kärnä

Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin merkityksen yrityksen menestystekijänä. Hän tietää perusasiat markkinointikonseptista, henkilökohtaisesta myyntityöstä ja asiakaskokemuksesta. Hän osaa soveltaa erityisesti pienyrityksen näkökulmasta keskeisimpiä markkinoinnin oppeja.

Sisältö

Markkinoinnin merkitys yrityksen menestystekijänä, markkinointikonsepti, asiakastarpeiden selvittäminen ja henkilökohtainen myyntityö, asiakaslähtöinen toiminta ja sen vaikutukset yrityksen asiakkuuksien syntymiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaan etänä verkko-opintoina. Oppimateriaali on Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Bergström Seija & Leppänen Arja 2011,tai uudempi: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita Helsinki.

Täydentävänä lukemisena: Storbacka Kaj & Lehtinen Jarmo R. 1999: Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla, WSOY Porvoo.
Muu materiaali Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opiskelija laatii yksin tai pienessä ryhmässä valitsemalleen yritykselle markkinoinnin kehittämistyön ohjeistuksen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5