Siirry suoraan sisältöön

Affärskommunikation (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6033-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Laura Väistö

Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät

  • LLAS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä sekä kirjallisesti että suullisesti erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa esitellä työympäristöään ja -tehtäviään sekä yrityksen toimintoihin liittyviä asioita ruotsin kielellä. Opiskelija hallitsee sekä suullisen että kirjallisen ruotsinkielisen liikeviestinnän perusteet; hän osaa viestiä sekä puhelimitse että sähköpostitse asianmukaisella tavalla ja osaa tulkita sekä laatia erilaisia liikekirjeitä. Opiskelija tuntee keskeiset piirteet eri Pohjoismaista ja niiden elinkeinoelämästä.

Sisältö

• Pohjoismaat
• yritysesittelyt ja -vierailut
• yrityksen keskeinen liikeviestintä:
- puhelinkeskustelut
- sähköpostiviestintä
- osto-myyntiprosessi ja siihen kuuluvat liikekirjeet: tiedustelut ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, reklamaatiot

Arviointiasteikko

H-5