Siirry suoraan sisältöön

Peligrafiikan perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTD7014-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Anssi Gröhn

Vastuuopettaja

Anssi Gröhn

Ryhmät

  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Tavoitteena on, että saat perustiedot 3D-mallintimesta, jolla voit itse tuottaa alustavaa animoitua grafiikkaa peleihin ja simulaatioihin. Tämän opintojakson tehtävänä ei ole tehdä huipputason 3D-mallintajia, vaan tarjota nopea ja tehokas taitopaketti graafiseen kehitykseen ohjelmoijille.

Sisältö

Blender -mallinnustyökalu
Mallintimen käyttöliittymä ja säätäminen
Mallinnus perusmuodoilla
Verteksipohjainen mallinnus
Käyriin perusteuva mallinnus
Malleja muokkaavat operaatiot
Ekstruusio, inset, 3D-kursorin käyttö
Snap-asetukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö 106h. Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät 88h, ohjausta 16h, palaute ja itsearviointi 2h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi Bloomin taksonomian mukaan:

Perustaso: (1)

Osoitat, että tiedät ja ymmärrät miten oppimistavoitteissa vaaditut mainitut asiat toimivat.

Edistynyt taso: (3)

Osoitat, että osaat soveltaa oppimistavoitteissa mainittuja asioita eri tilanteissa kuin mitä Moodle-työtilan materiaaleissa esitetty.

Tavoiteltava taso: (5)

Osoitat, että osaat luoda täysin uusia ratkaisuja oppimistavoitteissa mainittujen asioiden avulla tai soveltaa niitä täysin erilaisissa tilanteissa aiempaan nähden.

Osoitat, että osaat arvioida ja perustella miksi mitäkin oppimistavoitteissa mainittua asiaa voi ja kannattaa soveltaa tekemälläsi tavalla uusissa tilanteissa.

Jokainen oppimistehtävä pisteytetään edellä mainitulla tavalla asteikolla 0-5.

Lopullinen opintojakson arvosana lasketaan kaavalla:

Pisteet = Yhteenlasketut pisteet oppimistehtävistäsi
Max = Oppimistehtävistä saatava maksimipistemäärä

Lopullinen opintojakson arvosana = (Pisteet / Max) * 5.