Siirry suoraan sisältöön

Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: YS10010-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 25.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

YAMK / Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YSJ)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 50

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Opettaja

  • Maija Tietäväinen
  • Marika Lappalainen

Vastuuopettaja

Pirjo Vesa

Ryhmät

  • SSYS22
    Fysioterapeutti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Terveydenhoitaja (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- Osaat tunnistaa ihmis- ja johtamiskäsityksiä, niiden taustalla olevia arvoja sekä keskeisiä esimiestyön erityispiirteitä ja osaamisalueita, joita edellytetään johtamisessa.
- Osaat tunnistaa omat vahvuutensi ja kehittymiskohteesi esimiestyössä.
- Kykenet tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen itsensä ja omien johtamistaitojesi kehittämiseen.
- Tunnistat yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutosten merkityksestä johtamiselle.

Sisältö

Itsenäisesti kirjoitettava suunnitelma omista johtajuuden kehittymis- ja uratavoitteista erillisen ohjeen mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5