Siirry suoraan sisältöön

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus (2 op)

Toteutuksen tunnus: YP10006-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.05.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 160

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

 • Jari Uimonen

Vastuuopettaja

Jari Uimonen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 33. Avoin AMK: 33.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • YVV23_24
  Ylemmän vapaasti valittavat opinnot lv 2023 - 2024

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Sisältö

Yellow Belt koulutuksen sisältö ISO 13053:n mukaisesti. Lean-periaatteet, Six Sigma -menetelmän perustiedot, DMAIC-prosessi ja työkalut, dataperusteinen ongelmanratkaisu, 5S-menetelmä, 7-9 hukkakäsitteet, työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen, ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet. Tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Aika ja paikka

Opiskelet tämän koulutuksen verkossa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan. Koulutuksen aikana toimit Karelian verkko-oppimisympäristössä (Moodle). Saat linkin ja avaimen Moodle-työtilaan koulutuksen alkamispäivään mennessä. Opintojaksoon sisältyy itsenäistä opiskelua, verkkokeskustelu Moodlessa sekä verkkotehtäviä.

Opetusmenetelmät

Koulutuksessa perehdyt Lean Six Sigma perusteisiin, keskeisiin menetelmiin ja työkaluihin.

Opit havainnoimaan ongelmia prosesseissa ja perehdyt menetelmiin, joilla löydät ongelmien juurisyitä ja ratkaisuja niihin. Prosessien jatkuva parantaminen on keskeistä Lean Six Sigma ajattelussa. Tämän koulutuksen jälkeen tarkastelet työprosesseja uusin silmin. Mikä luo prosesseissa lisäarvoa asiakkaalle ja mikä on turhaa työtä ja hukkaa, joka voidaan poistaa?

Koulutuksessa tarkastellaan myös asiantuntijatyön ja johtamisen haasteita. Mitä ratkaisuja ja työkaluja Lean Six Sigma tarjoaa tähän?

Koulutuksessa keskiössä on Lean Six Sigma toiminnan tavoite: Toimitamme vaatimusten mukaisia tuotteita ja palveluja, oikean määrän, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikean laatuisina, kustannustehokkaasti asiakkaille.

Koulutuksen keskeiset menetelmät ja periaatteet:
- Lean-periaatteet
- Six Sigma -menetelmän perustiedot
- DMAIC-prosessi ja työkalut
- dataperusteinen ongelmanratkaisu
- 5S-menetelmä
- 7-9 hukkakäsitteet, työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen
- ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä, joka vastaa keskimäärin 54 tunnin työpanosta.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on Ylempi AMK -tasoinen