Siirry suoraan sisältöön

Kestävä johtajuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YJ10002-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

YAMK / Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen (YJL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 60

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus

Opettaja

 • Kim Wrange

Vastuuopettaja

Kim Wrange

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LJYS23
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2023
 • ITYS23
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2023
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • ITYS22
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2022
 • LJYS22
  Tradenomi (YAMK), johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, syksy, 2022

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Saat yleiskuvan kestävään johtamiseen tarvittavista keskeisistä tiedoista ja taidoista. Opit johtamisen toimintamalleja ja viitekehyksiä, jotka ohjaavat sekä lähitulevaisuuden että pidemmän aikavälin toimintaa ja jotka auttavat tekemään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.

Sisältö

Kestävä kehitys, jota tarkastellaan eri näkökannoista, joita ovat: 1) ekologinen/ympäristöllinen, 2) taloudellinen ja 3) sosiaalinen/yhteiskunnallinen. Ympäristönäkökulmaa käsiteltäessä erityispaino annetaan ilmastonmuutokselle, jossa energian tuotanto on keskeisessä asemassa. Taloudellinen näkökulma lähestyy kestävyyden ongelmakenttää markkinoiden kannalta siirryttäessä kestäviin vaihtoehtoihin. Sosiaalisessa näkökulmassa tarkastellaan organisaatioiden toiminnan sosiaalisia vaikutuksia suhteessa henkilöstöön ja toimintaympäristöön.

Aika ja paikka

Syksy 2023.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta opintojakson ajoituksen puitteissa. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä ja verkkokeskusteluilla.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä ja sen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta opintojakson ajoituksen puitteissa. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä ja verkkokeskusteluilla.