Siirry suoraan sisältöön

Muistisairaus ja työssä jatkaminen - tukea työyhteisön ja lähijohtamisen arkeen (2 op)

Toteutuksen tunnus: YI10011-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen

Opettaja

 • Tuula Kukkonen
 • Anna Salo

Vastuuopettaja

Tuula Kukkonen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • YVV23_24
  Ylemmän vapaasti valittavat opinnot lv 2023 - 2024

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat
- tunnistaa muistisairaudesta johtuvia työkyvyn muutostilanteita työelämässä
- tunnistaa kohtaamisen ja puheeksiottamisen merkityksen muistisairauden tunnistamisessa.
- soveltaa keinoja, joilla muistisairauteen sairastuneen työntekijän työssä jatkamista voidaan tukea
- tunnistaa työyhteisön suhtautumisen merkityksen muistisairauteen sairastuneen työssä jatkamiselle
- tukea työyhteisön jäsenenä työtovereita työkyvyn muutostilanteissa.

Sisältö

Tiesitkö, että muistisairauteen voi sairastua jo työikäisenä? Muistisairaus vaikuttaa työkykyyn ja nostaa esille kysymyksiä työssä jatkamisesta diagnoosin jälkeen. Osaaminen ei kuitenkaan katoa hetkessä, joten työssä jatkamisen mahdollisuuksia on tarpeen pohtia. Työssä jatkamisen tukeminen voi edellyttää esimerkiksi työn muokkaamista. Työpaikalla asia koskettaa sairastuneen työntekijän lisäksi työyhteisöä ja esihenkilöitä.

Tällä opintojaksolla
- saat tutkittua tietoa työssä jatkamisen mahdollisuuksista
- pohdit, miten kohdata muistipulmia työyhteisössä
- vahvistat osaamistasi toimia esihenkilönä työkyvyn muutostilanteissa
- pohdit näitä kysymyksiä oman roolisi ja työpaikkasi näkökulmasta.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkossa.

Oppimateriaalit

Kukkonen, T. & Jämsén, A. 2023. Tietoa, osaamista ja avoimuutta : Muistisairauteen sairastuneen työssä jatkaminen. Kopioi tästä linkki julkaisuun: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/789277/B86_Muisti_ja_ty%c3%b6.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Lisää tiedonlähteitä ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opiskelet tämän opintojakson verkossa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan. Opintojakson aikana toimit Karelian verkko-oppimisympäristössä (Moodle). Saat linkin ja avaimen Moodle-työtilaan opintojakson alkamispäivään mennessä. Opintojakson aloitus- ja päättymispäivät löydät opintojakson perustiedoista.

Opintojaksoon sisältyy itsenäistä opiskelua, verkkokeskustelu Moodlessa sekä verkkotehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö: 2 opintopistettä vastaa keskimäärin 54 tunnin työpanosta.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksoon sisältyvien verkkotehtävien tekemistä, verkkokeskusteluun osallistumista sekä vähintään 50 % oikeita vastauksia opintojakson lopputehtävään.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu opintojakson verkkotehtävien tekemiseen sekä verkkokeskusteluun osallistumiseen.

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu aihepiiristä kiinnostuneille työelämän toimijoille (esim. esihenkilöt, HR-asiantuntijat, luottamushenkilöt, työsuojelutoimijat) sekä eri alojen opiskelijoille.