Siirry suoraan sisältöön

Arkielämän muistiosaaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: YI10003-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 200

Koulutus

  • Geronomikoulutus
  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen

Opettaja

  • Arja Jämsen

Vastuuopettaja

Tuula Kukkonen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Osallistuja tunnistaa arjen muistipulmia sekä ilmiöitä, jotka rasittavat muistia.
Osallistuja tunnistaa arjen keinoja edistää aivoterveyttä ja ehkäistä muistipulmia.
Osallistuja tunnistaa muistipulmien eri muotoja sekä neuvonta- ja tukipalveluita muistipulmiin.
Osallistuja osaa soveltaa muistiosaamista erilaisissa arjen tilanteissa ja kohtaamisissa.

Sisältö

1 Arjen muistipulmat. Muistipulmat ovat tavallisia ja niitä voi ilmetä itsellä, lähipiirissä tai työelämässä. Miten aivojen terveyttä voi edistää ja muistipulmia ehkäistä?
2 Milloin muistipulmista on syytä huolestua? Mistä muistipulmiin löytää apua ja tukea? Keskeiset palvelut ja tuen lähteet.
3 Muistiosaamisesta eväitä arjen muistipulmiin. Omannäköinen elämä, itsemääräämisoikeus ja ennakointi, muistiystävällinen sanasto.

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan itseohjautuvasti kokonaan verkossa. Opiskelija etenee opintojaksolla itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan, opintojaksolle määritellyn toteutusajan puitteissa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodle-oppimisympäristössä. On suositeltavaa, että opiskelija etsii tämän oppimateriaalin lisäksi itsenäisesti kirjallisuutta omien osaamistavoitteidensa mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opiskelija opiskelee opintojaksolla itsenäisesti omassa aikataulussaan ja suorittaa kaikki oppimista testaavat tehtävät opintojakson päättymispäivämäärään mennessä.

Opintojaksolla perehdytään arkielämän muistipulmiin ja aivoterveyden edistämisen keinoihin sekä keskeisiin muistitukipalveluihin ja niiden soveltamiseen annetun oppimateriaalin ja tehtävien avulla.

Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson opettaja lähettää viimeistään opintojakson aloituspäivänä opiskelijoille sähköpostitse aloituskirjeen, jossa on linkki Moodle-työtilaan sekä kurssiavain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 54 tuntia; itsenäinen työskentely ja oppimista testaavat tehtävät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää
- koko opintojakson läpikäymistä Moodlessa
- itsearviointien ja oppimista testaavien tehtävien tekemistä opintojakson osioiden välissä
- kokoavan oppimista testaavan oppimistehtävän tekemistä opintojakson päättymispäivämäärään mennessä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija tekee koko opintojakson ajan itsearviointia edetessään opintojakson vaiheesta toiseen.
Opintojakson arviointi perustuu oppimista testaavaan kokoavaan oppimistehtävään opintojakson päätteeksi.

Lisätiedot

Opintojakso on YAMK tasoinen