Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu (2 op)

Toteutuksen tunnus: SY10007-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.03.2023

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 200

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Henna Kakkonen
 • Niina Pennanen
 • Petri Ronkainen
 • Mirka Nisula
 • Anu Pukki
 • Marika Lappalainen

Vastuuopettaja

Anu Pukki

Ryhmät

 • SFNS22
  Fysioterapeutti (AMK), päivä, syksy, 2022
 • SHNS22
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2022
 • STNS22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2022
 • SSNS22
  Sosionomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat käyttää terveyden edistämisen Precede-Proceed -mallia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävän ja ehkäisevän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Sisältö

Työelämäyhteistyö toimeksiantajan kanssa
Tarpeen arviointi ja toiminnan suunnittelu moniammatillisesti
Toiminnan toteutus ja arviointi moniammatillisesti
Moniammatillisen tiimityön ja työelämäyhteistyön arviointi
Raportointi
Seminaariesitys toimeksiantajalle ja muille projektitiimeille

Aika ja paikka

Toteutuspäivä toimeksiannon mukaisessa paikassa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Oppimateriaalit

Pietilä 2012. Terveyden edistäminen. WSOY.

Opetusmenetelmät

Työelämältä tulleen toimeksiannon perusteella terveyttä edistävän intervention suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutetaan työelämäyhteistyönä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Ei kansainvälisiä yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.
Mahdollinen AHOT menettely tulee olla läpikäytynä ennen opintojakson alkua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 2 op = 54 h opiskelua.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti niin lähi- kuin tiimityöskentelyyn.
Opiskelija toimii tasavertaisena tiimin jäsenenä koko prosessin ajan (suunnittelu, toteutus, arviointi).
Opiskelija osallistuu loppuseminaariin aktiivisesti.

Hylätty:
Opiskelija ei osallistu tunneille eikä tiimityöskentelyyn.
Opiskelija ei tee omaa osuuttaan tiimityössä.
Opiskelija ei osallistu toteutukseen.
Opiskelija ei osallistu seminaariin.
Opiskelija ei tee vertaisarviointia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu lukukauden ensimmäisessä jaksossa.

Lisätietoja opiskelijoille

AHOT menettely tulee olla läpikäytynä ennen opintojakson alkua.

Voit tehdä AHOT korvaamishakemuksen Peppi -opintorekisterijärjestelmässä, jos sinulla on vastaavasisältöinen korkeakoulutasoinen opintosuoritus tehtynä hyväksytysti (arvosana).
Voit tehdä AHOT osaamisen näytön hakemuksen opintojakson vastuuopettajalle, jos sinulla on muulla tavoin hankittua osaamista, joka vastaa opintojakson osaamistavoitteita ja sisältöä. Näyttöön kuuluu erillinen kirjallinen tehtävä, jolla osoitat osaamisesi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi ensimmäisestä infokerrasta alkaen.
Opintojakson aloituksessa tulee tutkintosäännön mukaisesti olla mukana, mukaan ei voi liittyä enää myöhemmin.

Lisätiedot

Edeltävistä opinnoista tulee olla suoritettuna ensimmäisen lukukauden Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen opintojakso.

AHOT menettely tulee olla läpikäytynä ennen opintojakson alkua.

Voit tehdä AHOT korvaamishakemuksen Peppi -opintorekisterijärjestelmässä, jos sinulla on vastaavasisältöinen korkeakoulutasoinen opintosuoritus tehtynä hyväksytysti (arvosana).
Voit tehdä AHOT osaamisen näytön hakemuksen opintojakson vastuuopettajalle, jos sinulla on muulla tavoin hankittua osaamista, joka vastaa opintojakson osaamistavoitteita ja sisältöä. Näyttöön kuuluu erillinen kirjallinen tehtävä, jolla osoitat osaamisesi.