Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 (2 op)

Toteutuksen tunnus: SY10005-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 100

Koulutus

 • Geronomikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Hanne Timonen
 • Tiina Parviainen
 • Juha Jalovaara

Vastuuopettaja

Hanne Timonen

Ajoitusryhmät

 • MR1 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • MR2 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • SGAK22
  Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022
 • SFAK22
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Pienryhmät

 • MR1
 • MR2

Tavoitteet

Osaat määritellä keskeiset periaatteet huolet puheeksi ja motivoiva keskustelu -menetelmistä sekä RAI toimintakyvyn arviointijärjestelemästä. Osaat soveltaa näitä menetelmiä käytännössä.

Sisältö

Keskeinen sisältö:  

Huolet puheeksi-menetelmä:
- puheeksi ottamisen periaatteet ja vaiheet
- dialoginen keskustelutapa
- varhainen puuttuminen

Motivoiva keskustelu:
- muutosvaihemalli
- motivoivan keskustelun periaatteet ja menetelmät
- motivoiva keskustelu käytännössä

RAI-palvelutarpeen arviointijärjestelmä:
- järjestelmän käytön perusteet
- järjestelmän sanasto ja välineistö
- arvioinnin toteutus ja arviointitiedon käyttö

Aika ja paikka

Lukukauden ensimmäinen jakso.
Suunnittelu- ja arviointivaiheen opetukset etänä, toteutus lähinä/etänä toimeksiantajasta riippuen.
Toteutus toimeksiantajan määrittelmässä paikassa.

Oppimateriaalit

Pietilä x 2012. Terveyden edistäminen.
Moodlen opetusmateriaalit

Opetusmenetelmät

Moniammatillinen tiimityöskentely
Asiakastyöskentely
Seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö projektiharjoittelun toimeksiantajan kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.
Projektiharjoittelun suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin raportti.

Kansainvälisyys

Ei kansainvälisiä yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja AHOT menettelyä lukuunottamatta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h = 2 op

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Raportin arviointikriteerit on kerrottu opintojakson Moodlessa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa lukukauden ensimmäisellä viikolla. Opintojakson aloituksessa pitää olla paikalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistumisen jatkuva arviointi
Tiimin raportoima työskentelyn tasapuolisuus tiimissä.
Raportti ja seminaariesitys arvioidaan

Esitietovaatimukset

HTT1 opintojakso suoritettu hyväksytysti