Siirry suoraan sisältöön

Raportointi ja kirjoitusviestintä (2 op)

Toteutuksen tunnus: SY10004-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 22.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Jonna Ihanainen

Vastuuopettaja

Jonna Ihanainen

Ryhmät

  • SSNK23
    Sosionomi (AMK), päivä, kevät, 2023
  • SHNK23
    Sairaanhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Osaat käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissäsi. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Osaat myös arvioida omaa viestintäosaamistasi. Opettelet omien viestintätaitojen reflektointia ja tavoitteiden asettamista.

Sisältö

Opintojakso sisältää
- korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
- asiakirjastandardin ja opinnäytetyön ohjeen mukaisen raportoinnin
- referointia ja viittaustekniikkaa
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki
- kielenhuoltoa.

Arviointiasteikko

H-5