Siirry suoraan sisältöön

Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: STS6098-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

17.03.2023 - 16.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 30.06.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 25

Koulutus

  • Sosionomikoulutus
  • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

  • Katja Sorjonen

Vastuuopettaja

Katja Sorjonen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 25. Avoin AMK: 25.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- ymmärtää, mitä rakenteellinen työ on
- ymmärtää ja osaa soveltaa rakenteellisen työn erilaisia lähestymistapoja ja vaikuttamisen menetelmiä työskentelyssään
- osaa tehdä ja toteuttaa vaikuttamistyötä käytännössä
- osallistaa vaikuttamistyöhön erilaisia toimijoita
- osaa dokumentoida vaikuttamistyön prosessia ja tuloksia

Sisältö

Opintojakson keskeinen sisältö
- rakenteellinen työ
- rakenteellisen työn juuret, nykytila ja tulevaisuus
- lähestymistapoja ja työmenetelmiä
- tiedolla vaikuttaminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu 17.4.-9.6.2023 välisenä aikana, ja 3 opintopistettä tarkoittaa n. 81 tunnin työmäärää.

Opintojakson alussa laadit opiskelusuunnitelman, jossa tarkennat milloin, missä ja miten teet tehtäviä ja asemoit niitä osaksi työtäsi. Voit aikatauluttaa opiskelusi oman aikataulusi mukaan huomioiden kaksi yhteistä ohjaus- ja keskustelukertaa: 2.5. klo 14-15.30 ja 26.5. klo 10-11.30. Varaa ajat jo etukäteen kalenteriisi. Ohjaus- ja keskustelutuokiot pidetään etänä verkossa.

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Tiedätkö mahdollisuutesi ja keinosi vaikuttaa sosiaalialan työssä ilmeneviin ilmiöihin ja epäkohtiin? Miten vahvistat ja tuot näkyväksi työsi hyviä käytänteitä ja onnistumisia? Miten otat asiakkaat mukaan sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen?

Karelia amk:n SoTyDigi –hanke ja Siun soten Tulevaisuuden sotekeskushanke avaavat Karelian Avoimen Amk:n opetustarjontaan Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen sosiaalialalla –opintojakson (3 op) keväällä 2023.

Opintojaksolla syvennytään rakenteelliseen sosiaalialan työhön, sen keinoihin havainnoida arjen ilmiöitä, tiedon muodostamisen eri menetelmiin, asukkaiden ja asiakkaiden osallistamiseen osaksi rakenteellista työtä sekä tiedolla vaikuttamiseen. Jos olet aiemmin opiskellut avoimen amk:n opintoja, voit tällä opintojaksolla unohtaa ne perinteiset opiskelutavat. Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen sosiaalialalla -opintojaksolla opiskelu ja oppiminen tapahtuu työsi arjessa. Havainnot, kokemukset ja arkiajattelu ovat käsitteellistämisen ja tehtävien lähtökohtana. Opintojakso on myös muotoiltu niin, että voit opiskella sinulle sopivissa väleissä, osana työtä sekä hyödyntää työyhteisösi ja vertaisopiskelijoiden tietoa ja osaamista tehtävien teossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kolmen opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -arviointiasteikolla. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien tekemistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvittaessa kysy lisää! Toteutuksen tavoitteena on rakenteellisen sosiaalialan työn osaamisen lisäksi hakea uudentyyppisiä ratkaisuja osaamisen kehittämiseen, ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin. Opintojakson vastuuopettajana toimii Katja Sorjonen, katja.sorjonen@karelia.fi

Voit syventää rakenteellisen työn osaamistasi tiedon hyödyntämisessä opintojaksolla “Tiedolla johtaminen sote ja työllisyyspalveluissa (3 op)”. Opintojakso toteutetaan Karelia avoimen amk:n kesäopintoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opintojaksoa ennen tulee olla suoritettuna Yhteisötyön -sekä Projekti- ja yhteisökehittämisen -opintojaksot.