Siirry suoraan sisältöön

Ryhmäohjausharjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: STS6037-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomikoulutus (SS)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Antti Raekorpi

Vastuuopettaja

Antti Raekorpi

Ryhmät

  • KASK21
    Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi

Tavoitteet

Opiskelija osaa yhdistää ryhmätoiminnan teoriaa harjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen.Opiskelijat osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista sosiaali- ja/tai varhaiskasvatusalan ryhmätoimintaa. Opiskelija huomioi ohjauksessa ryhmän tarpeet, kehitysvaiheen, ohjaajan tehtävät ja ryhmädynaamiset ilmiöt. Opiskelija osaa reflektoida omaa ja ryhmän toimintaa itsenäisesti ja harjoittelun ohjauksessa. Opiskelija osaa hyödyntää teoriatietoa harjoittelun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

-

Arviointiasteikko

H-5