Siirry suoraan sisältöön

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä (2 op)

Toteutuksen tunnus: STP7083-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 20.11.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 200

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Päivi Sihvo

Vastuuopettaja

Päivi Sihvo

Tavoitteet

• Tunnistat eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
• Ymmärrät eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
• Ymmärrät ja olet saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Sisältö

1. Eettisen toimintamallin kokonaisuus
2. Eettisen toiminnan reflektiivinen prosessi
3. Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
4. Eettisen toiminnan digitalisoituva toimintaympäristö
5. Eettisen toiminnan tulevaisuuteen liittyvät skenaariot
6. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Aika ja paikka

Itsenäisesti suoritettava opintojakso verkossa.

Opetusmenetelmät

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä - MOOC (Massive Open Online Course) on verkossa avoimesti saatavilla oleva, itsenäisesti suoritettava opintojakso.

Opinnoissa perehdyt sote-alan etiikkaan ja Eettiseen toimintamalliin ja sen hyödyntämiseen. Opintokokonaisuus on rakennettu Ammattikorkeakoulujen verkoston yhteistyönä SotePeda 24/7 hankkeessa. Koulutus on tarkoitettu kaikille sotea-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.
Eettinen toimintamalli tarjoaa viitekehyksen eettiselle toiminnalle ja päätöksenteolle sote-alalla huomioiden uudistuvan digitalisoituvan sotealan toimintaympäristön. Osallistumalla opintojaksoon, saat itsellesi kokonaiskuvan eettisestä toimintamallista viitekehyksenä sekä sen käytöstä ja soveltamisesta erilaisissa käytännöllisissä yhteyksissä.

Osaamistavoitteet
• Tunnistat eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
• Ymmärrät eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
• Ymmärrät ja olet saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Opintojen sisältö
1. Eettisen toimintamallin kokonaisuus
2. Eettisen toiminnan reflektiivinen prosessi
3. Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
4. Eettisen toiminnan digitalisoituva toimintaympäristö
5. Eettisen toiminnan tulevaisuuteen liittyvät skenaariot
6. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Toteutus: Opintokokonaisuus suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina.
Suosittelemme etenemään opinnoissasi osioiden numerojärjestyksestä oppimisesi rakentumisen varmistamiseksi. Suoritettuasi osion 1 hyväksytysti, voit edetä osioihin 2-5. Tämän jälkeen saavut osioon oman osaamisesi arviointi ja osaamisen näyttö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäyttösuositus työskentelyssäsi opintokokonaisuuden parissa on 27 tuntia/ opintopiste eli yhteensä 54 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien hyväksytty suorittaminen

Lisätiedot

1.8.2023 alkaen SS10058 Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä