Siirry suoraan sisältöön

Unesta voimaa! (5 op)

Toteutuksen tunnus: STP7072-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Jatta Papunen

Vastuuopettaja

Anu Pukki

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

• Osaat selittää uniterveyteen liittyvät käsitteet.
• Osaat selittää uniterveyden merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.
• Osaat analysoida omaa uniterveyttäsi suhteessa ravitsemukseen, unitottumuksiin, liikuntaan ja mielenhallintaan.
• Osaat käyttää unityökaluja oman uniterveytesi kehittämiseksi (oma työhyvinvointi).
• Osaat nimetä esimiehen käytössä olevia menetelmiä työyhteisön uniterveyden parantamiseksi.
• Osaat johtaa työyhteisösi käytänteiden ja toimintamallien muutosta uniterveyttä suojaavaksi toimintatavaksi (työyhteisön hyvinvointi ja tuottavuus).

Sisältö

• 3 op Retkieväitä uniterveyteen (kaikille)
• 2 op Työntekijän uniterveyden polku (työntekijöille ja opiskelijoille)
• 2 op Työyhteisön uniterveyden polku (esimiehille, tiimivastaaville, päälliköille ja muille vastaavassa tehtävässä oleville)
• Kaksi viimeksi mainittua ovat vaihtoehtoiset (valitse jompikumpi)

Oppimateriaalit

Sleep Well - Work Well -hanke.Työhyvinvoinnin ja uniterveyden työkirja 2021.
Partinen M. & Huutoniemi A. 2018. Uniterveyskirja: nuku hyvin, voi hyvin. Docendo.
Tuomilehto H. & Vornanen J. 20219. Nukkumalla menestykseen. Tammi.
Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 29.9.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla paneudut käytännönläheisesti uniterveyteen kahden kuukauden ajan. Analysoit omaa uniterveyttäsi, teet johtopäätöksiä ja laadit tavoitteita. Mietit keinoja tavoitteiden tueksi. Toteutat unimuotoilua ja analysoit muutoksia ja niihin johtaneita syitä. Arvioit omaa edistymistäsi ja mietit uniterveyden juurruttamista omaan elämääsi. Sanalla sanoen: Tuunaat untasi! Esimies- ja työyhteisöosiossa laadit työyhteisössäsi uniterveyden suunnitelman ja toteutat sen. Analysoit vaikutuksia ja mietit pitkäaikaistoimenpiteitä työyhteisöösi.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina opintojakson Moodlen oppimistehtäviä itsenäisesti työstäen.
Opintojakso sisältää erilaisia podcasteja, videoita, luettavaa materiaalia, omaan elämään / työhön / esimiestyöhön liittyviä tehtäviä sekä työpajoja.
Toteutus tukeutuu osin strukturoituun etenemiseen opintojakson osioissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 5 x 27 h = 135 h

Kuormitus jakautuu unentuunausprosessin aikana kahdeksalle viikolle, noin 17 h/vko.

Unentuunaus prosessi on kahdeksan viikon mittainen jatkumo. Se alkaa aiheeseen tutustumisella (yksi viikko) ja jatkuu oman unen ja siihen vaikuttavien tekijöiden analysoinnilla (yksi viikko). Analysoinnin perusteella laaditaan suunnitelma uniterveyden parantamiseksi (yksi viikko). Suunnitelma toteutetaan (kolme viikkoa) ja analysoidaan (kaksi viikkoa).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso pohjautuu Sleep Well – Work Well -hankkeen keräämään tutkittuun tietoon ja hankkeen tuottamaan uuteen tietoon uniterveydestä, uniterveyden johtamisesta ja työhyvinvointiin vaikuttamisesta.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Monialainen toteutus
Ei edeltäviä tieto- tai taitovaatimuksia
Tarvitset toteutukseen tietokoneen ja verkkoyhteyden

Lisätiedot

• Opintojaksolla paneudut käytännönläheisesti uniterveyteen kahden kuukauden ajan. Analysoit omaa uniterveyttäsi, teet johtopäätöksiä ja laadit tavoitteita. Mietit keinoja tavoitteiden tueksi. Toteutat unimuotoilua ja analysoit muutoksia ja niihin johtaneita syitä. Arvioit omaa edistymistäsi ja mietit uniterveyden juurruttamista omaan elämääsi. Sanalla sanoen: Tuunaat untasi! Esimies- ja työyhteisöosiossa laadit työyhteisössäsi uniterveyden suunnitelman ja toteutat sen. Analysoit vaikutuksia ja mietit pitkäaikaistoimenpiteitä työyhteisöösi.
• Opintojakso on laadittu eAMK -verkkototeutuksen laatukriteerejä noudattaen.
• Opintojakso pohjautuu Sleep Well – Work Well -hankkeen keräämään tutkittuun tietoon ja hankkeen tuottamaan uuteen tietoon uniterveydestä, uniterveyden johtamisesta ja työhyvinvointiin vaikuttamisesta. Lisätietoja hankkeen sivuilta: http://sleepandwork.karelia.fi/sleep-well-and-work-well-hankkeesta/