Siirry suoraan sisältöön

Ensiavun peruskurssi, lukiolaiset (1 op)

Toteutuksen tunnus: STP7070-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

08.11.2022 - 29.11.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 22

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Juha Pesonen

Vastuuopettaja

Jaana Pantsari

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022

Tavoitteet

- Osaat antaa ensiapua virallisten ensiapu-ohjeiden mukaisesti
- Ymmärrät ensiavun merkityksen ja tunnet ensiavun keskeiset käsitteet sekä vammamekanismin merkityksen loukkaantuneen ensiavussa
- Osaat tehdä tilannearvion ja tarvittaessa hälyttää lisäapua sekä ottaa huomioon turvallisuustekijät ensiaputilanteissa
- Osaat antaa välitöntä ensiapua onnettomuustilanteissa sekä tavallisimmissa sairauskohtauksissa
- Osaat antaa hätäensiapua ja hallitset peruselvytyksen (vauva, lapsi, aikuinen) sekä osaat käyttää neuvovaa defibrillaattoria osana peruselvytystä
- Osaat seurata ensiapua tarvitsevan vointia
- Osaat antaa tietoa tapaturmien ehkäisystä

Sisältö

- Virallisten ensiapu-ohjeiden mukainen sisältö
- Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta
- Toiminta tapahtumapaikalla (onnettomuustilanne, sairauskohtaus)
- Potilaan tutkiminen ja vammamekanismi
- Peruselvytys neuvovan defibrillaattorin kanssa (vauva, lapsi, aikuinen)
- Ensiapu seuraavissa tilanteissa: Tajuttomuus, sairauskohtaukset, Verenvuodot ja sokki, Haavat, Murtumat, Pään ja kasvojen vammat, Nivelvammat ja tavalliset tapaturmat, Allerginen reaktio, Puremat ja myrkytykset, Palovammat, Henkinen tuki sekä Ensiavusta ensihoitoon

Aika ja paikka

Karelia-amk, opettaja ohjeistaa luokkatilan ja ajankohdan

Oppimateriaalit

Korte, H., Myllyrinne, K. 2017. Ensiapu. Suomen Punainen Risti.
- www.punainenristi.fi
- tai muu vastaava käypähoitoon ja virallisiin ohjeistuksiin perustuva Ensiapu- kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Ensiapu
- Virallisen ensiapu-ohjeistuksen mukainen opetussisältö
- verkkokurssiosio ja tentti itsenäisenä suorituksena
- ensiapuharjoitustunnit

Tavoitteet:
- Hallitset ensiaputiedot ja -taidot Suomessa virallisesti hyväksyttyjen ensiapuohjeiden mukaisesti
- Ymmärrät ensiavun merkityksen ja tunnet ensiavun keskeiset käsitteet
- Osaat tehdä tilannearvion ja tarvittaessa hälyttää lisäapua
- Osaat ottaa huomioon turvallisuustekijät ensiaputilanteissa ja antaa välitöntä ensiapua onnettomuustilanteissa sekä tavallisimmissa sairauskohtauksissa
- Osaat antaa hätäensiapua ja hallitset peruselvytyksen (vauva, lapsi, aikuinen)
- Osaat käyttää neuvovaa defibrillaattoria osana peruselvytystä
- Osaat seurata ensiapua tarvitsevan vointia
- Osaat antaa tietoa tapaturmien ehkäisystä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- verkkokurssiosion itsenäinen suorittaminen n. 8h
- lähiopetus (harjoitukset) 8 h

Lisätietoja opiskelijoille

Ensiapu:
Karelia-amk:ssa Ensiapua opettavat opettajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja virallisia ensiapukouluttajia (ETK). Karelia-amk:ssa EA1(EA2)-kortteja ei enää käytetä. Ensiapu-opintojen hyväksytystä suorituksesta saa kurssin päätteeksi ilmaisen kirjallisen todistuksen.
Keväästä 2020 lähtien virallista ensiapu-koulutusta voi em. kriteerein opettaa muutkin organisaatio-/kouluttajatahot kuin SPR.
SPR omistaa EA1(EA2) merkinnät, joten käytämme Karelia-amk:ssa näiden sijaan Ensiavun peruskurssi ja Ensiavun jatkokurssi nimikkeitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- verkkokurssiosion hyväksytty suorittaminen ja lähiopetustunneille osallistuminen
- hyväksytty / hylätty

Lisätiedot

1.8.2023 alkaen SH10070 Ensiapu