Siirry suoraan sisältöön

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: STP7062-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 20.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Minna Lappalainen
 • Eini Hyppönen
 • Terhi Hagman

Vastuuopettaja

Minna Lappalainen

Ryhmät

 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
 • STHAK20
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, Kevät, 2020
 • STHNK20
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2020
 • STTNK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2020

Tavoitteet

Opiskelija
- laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä
- tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset- tietää puheeksioton periaatteita

Sisältö

Mielenterveys ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät.
Päihdeongelman syntyyn vaikuttavat tekijät.
Ehkäisevän työn lähtökohdat, muodot ja suositukset.
Kunnan / hyvinvointialueen vastuut, velvollisuudet ja lainsäädäntö.
Mielenterveys- ja päihdeongelmien puheeksiottaminen.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:
Opiskelija
- laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä
- tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset- tietää puheeksioton periaatteita

Sisältö:
Mielenterveys ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät.
Päihdeongelman syntyyn vaikuttavat tekijät.
Ehkäisevän työn lähtökohdat, muodot ja suositukset.
Kunnan vastuut ja velvollisuudet ja lainsäädäntö.
Mielenterveys- ja päihdeongelmien puheeksiottaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h itsenäistä opiskelua ja verkkotentti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty