Siirry suoraan sisältöön

Laskimoverinäytteenotto ja preanalytiikka (1 op)

Toteutuksen tunnus: STP7057-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 300

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Satu Martiskainen

Vastuuopettaja

Satu Martiskainen

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät preanalyyttisten tekijöiden ja ohjauksen merkityksen luotettavien laboratoriotutkimustulosten tuottamisessa. Sinulla on valmiudet ottaa laadukkaita laskimoverinäytteitä diagnostisia näytetutkimuksia varten. Tiedät tavallisimpia diagnostisia laboratoriotutkimuksia.

Sisältö

Preanalyyttiset tekijät ja potilaan ohjaus. Laskimoverinäytteenotto.

Aika ja paikka

1.8.-31.12.2022

Oppimateriaalit

www.finlex.fi näytteenottoon ja laboratoriotoimintaan liittyviä lakeja. Tuokko, S., Rautajoki, A., Lehto, L. 2008. Kliiniset laboratorionäytteet - opas näytteenottoa varten.Potilaan ohjaus näytteenottoon. Hoitosuositus.2015. HotusHellsten, S. (toim). 2002 (tai uudempi painos).

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu ja lähitunnit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 1 op x 27 h = 27 h verkko-opintoina ja lähitunteina.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritetut verkkotehtävät ja verkkotentti. Aktiivinen osallistuminen lähitunneilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut verkkotehtävät. Aktiivinen osallistuminen lähitunneilla.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.