Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: STP7044-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Kirsi Sallinen

Vastuuopettaja

Kirsi Sallinen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin. Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa keskeiset asiakas- / potilasryhmät ja heidän ongelmansa. Hän ymmärtää hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaa tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita / potilaita. Lisäksi hän hallitsee keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärtää puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä.

Sisältö

Opintojakson sisältöjä ovat:
- hoidontarpeen arviointi, asiakkaan tutkiminen, hoitotoimet, lääkärin konsultaatio ja kotihoito-ohjeet
- vastaanoton tyypilliset asiakkaat; KNK-, silmä- ja iho-oireet sekä palovammat
- kaltoinkohtelu, seksuaalinen väkivalta ja ihmiskauppa
- vastaanoton toimenpiteitä
- Oppiportin kurssit: Korona-tietoisku, Motivoiva keskustelu sekä Etävastaanotto (korvaava tehtävä, jos Oppiporttiin ei pääse)
- tiedonhaku Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannoista (korvaava tehtävä, jos Terveysporttiin ei pääse)
- muina tehtävinä alusta asti mukana kulkeva lopputyö, kuvatentti ja palovammatentti sekä potilascase, jossa käydään läpi hoitopolku hoidontarpeen arvioinnista kotihoito-ohjeisiin

Aika ja paikka

06.02.2023 - 21.05.2023 verkko-opinnot.

Oppimateriaalit

Moodleen linkitetty materiaali.
Oppiportin kurssit ja Terveysportti (tiedonhaun tehtävä). Jos näihin ei pääse, on tehtävissä vaihtoehtoinen suoritustapa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa.
Moodle-ympäristö on auki 06.02.2023 - 21.05.2023, minkä sisällä annetut tehtävät tulee suorittaa ja palauttaa. Opintojaksolla ei ole muuten aikaan tai paikkaan sidottuja luentoja tai tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaikki tehtävät tulee tehdä annetun ajan puitteissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h = 135 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki tehtävät ja lopputyö on tehty hyväksytysti ja annetun ohjeen mukaan.

Sisällön jaksotus

Tehtävät voi tehdä oman aikataulunsa mukaan annetun ajanjakson sisällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

1.1.2023 alkaen SH10079