Siirry suoraan sisältöön

Rokotusosaamisen syventävät opinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: STP7040-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Hanne Timonen

Vastuuopettaja

Hanne Timonen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Tavoitteet (Rokotusosaamisen syventäminen 1 op):
- Osaat arvioida rokotusosaamistasi ja ymmärrät sen ylläpitämisen tärkeyden
- Pystyt osallistumaan rokotuksilla ehkäistäviä tauteja ja rokottamista koskevaan keskusteluu
- Ymmärrät terveyden edistämisen ja rokottamisenhaasteita kehittyvissä maissa ja kehitysyhteistyöhankkeissa
- Osaat tarkastella rokottamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja omaa toimintaasi rokottajana
- Osaat ohjata ja rokottaa eri ryhmiin kuuluvia asiakkaita
- Osaat ohjata ja rokottaa matkailijoita ja maahanmuuttajia
- Ymmärrät rokotuskattavuuden merkityksen ja laajamittaisten rokotusten vaikutukset
- Ymmärrät keskeiset asiat rokotteiden ja rokotusten turvallisuudesta
- Tiedät,mistä kaikesta rokotusturvallisuus koostuu ja osaat keskustella rokotusturvallisuuteen liittyvistä asioista
- Osaat keskustella ja ohjata rokottamiseen epäröivästi tai kriittisesti suhtautuvia asiakkaita

Sisältö

Rokotusosaamisen syventäminen 1 op:
Rokottaminen on kaikkien asia. Sinun on hyvä olla tietoinen mahdollisuudestasi vaikuttaa rokotusasioissa myös yhteiskunnallisella tasolla. Jokainen rokottaja on myös viestijä eri yhteyksissä. Sen lisäksi, että työssäsi rokotustoiminnassa neuvot terveydenhuollon asiakkaita, myös sukulaiset ja tuttavat kysyvät sinulta asiantuntijan neuvoja rokotuksista ja rokottamisesta. Terveydenhuollon ammattilaisena voit vaikuttaa yhteisötasolla sekä kansallisesti että kansainvälisesti esimerkiksi kirjoittamalla lehtiin tai muihin medioihin. Korkeatasoinen rokotustoiminta edellyttää rokottajan, esimiehen ja työyksikön aktiivisuutta. Keskeistä on, että jokaisella on ajantasaiset tiedot rokotuksilla estettävistä taudeista, eri rokotevalmisteista ja rokottamisesta. Rokotusosaamiseen kuten muuhunkin työhön kuuluu jatkuva oman ammattitaidon ylläpito. Tähän tarvitaan myös esimiehen ja työyhteisön tuki. Riittävä toimipistekohtainen ohjaus ja jatkuva kouluttautuminen on tärkeätä ammattitaitoisen rokotustoiminnan ylläpitämiselle.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Rokotusosaamisen perusteet 2op oltava suoritettuna edeltävästi