Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut (5 op)

Toteutuksen tunnus: STP7005-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.02.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Terhi Hagman
  • Helena Ikonen

Vastuuopettaja

Helena Ikonen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija
- saat kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta ja sen tuomista mahdollisuuksista
- ymmärrät sähköisten palvelujen mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollossa
- tunnet millaisia sähköisiä palveluja on käytössä tai ollaan ottamassa käyttöön
- osaat ennakoida palvelujen kehityssuuntia kansallisesti ja kansainvälisesti
- tiedät palvelujen toteuttamisen ja kehittämisen lainsäädännölliset ja tekniset reunaehdot sekä
- osaat ottaa huomioon eettiset kysymykset
- ymmärrät asiakaslähtöisyyden merkityksen sähköisten palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen sähköisten palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa
- osaat arvioida sähköisten palvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä niiden soveltuvuutta ja hyödyllisyyttä asiakastyön prosesseissa/ asiakastyössä

Sisältö

- sähköisten palvelujen käyttöä ohjaavat ja määrittävät tekijät: mm. asiakaslähtöisyys, lainsäädäntö, teknologia, turvallisuus, eettisyys,yritysyhteistyö ja toimintaympäristö
- erilaiset sähköiset palvelut terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja sosiaalialalla kansallisesti ja kansainvälisesti (mm. e ja m maailmat sähköisissä palveluissa, applikaatiot,pelit, puettava teknologia, sensorit, robotiikka)digitalisaatioon ja sähköisiin palveluihin liittyvä ICT ja ohjelmistotuotanto
- asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen innvointi, kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisena yhteistyönä
- asiakkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen rooli ja osaaminen palvelujen kehittäjinä ja toteuttajina
- sähköisten palvelujen arviointi (käytettävyys, toimivuus, miten voidaan hyödyntää asiakastyössä, vaikuttavuusjne.)

Opetusmenetelmät

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakson suorittaminen on mahdollista omaan tahtiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty