Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen, yrittäjyys ja talous (7 op)

Toteutuksen tunnus: STP6017-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

7 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 200

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Tarja Pesonen-Sivonen
 • Kirsi Tanskanen
 • Mirka Nisula
 • Helena Ikonen
 • Tarja Laatikainen
 • Päivi Putkuri

Vastuuopettaja

Tarja Pesonen-Sivonen

Ryhmät

 • STHAS20
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, syksy, 2020
 • STHNS20
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2020
 • STSNS20
  Sosionomi (AMK), päivä, syksy, 2020
 • STFNS20
  Fysioterapeutti (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

A) Johtaminen, talous ja yrittäjyys 5 op
- ymmärrän sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä moniulotteisena ja jatkuvasti muuttuvana kokonaisuutena
- saan valmiuksia johtaa vastuullisesti jatkuvaa kehittämistä
- tunnistan työelämän lainsäädännön perusteet
- ymmärrän strategisen ja lähijohtamisen periaatteita ja käytänteitä
- ymmärrän sosiaali- ja terveystalouden periaatteita
- tiedän sosiaali- ja terveysalan yrityksen perustamiseen sekä toimintaan liittyvät periaatteet ja käytänteet

B) Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2 op
- tiedän miten tuotettua tietoa hyödynnetään asiakkaan palvelussa ja organisaation toiminnassa
- osaan arvioida moniammatillisesti tuotettua tietoa
- osaan arvioida tiedon luotettavuutta

Sisältö

Johtaminen 3 op
- sosiaali-ja terveysalan toimintaympäristö (esim. erilaiset rakenteet ja -kulttuurit, teknologia ja digitalisaatio, megatrendit)
- strateginen- ja lähijohtaminen (esim. laatutyö ja kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja yhteisöllinen tiedolla johtaminen)
- erilaisia johtamisen näkökulmia (esim. eettisyys, dialogisuus, vastuullisuus, monialaisuus, työhyvinvointi)
- työelämän lainsäädäntö, työsuojelu ja työturvallisuus

Talous ja yrittäjyys 2 op
- sosiaali- ja terveystalous
- talousosaaminen ja budjetointi
- tuotteistaminen, kilpailutus ja markkinointi
- sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysosaaminen

Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2 op
- kirjatun tiedon hyödyntäminen moniammatillisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
- tiedon hyödyntämistavat, palvelun laatu, hoidon ja palvelun jatkuvuus, tilastointi, tutkimus
- tiedolla johtamisen ja ohjauksen kehittäminen paikallisesti ja kansallisesti

Opetusmenetelmät

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakso sisältää kolme verkko-ohjausta lukukauden aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Ahot on mahdollista osasuorituksena (kirjatehtävä, johtaminen, talous ja yrittäjyys ja verkkotentti). Kirjatun tiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen on kaikille pakollinen, ei voi ahotoida.

Osasuorituksen hyväksyttäminen koulutuksien opettajien kautta syksyllä 2022. FYKO: Tarja Pesonen-Sivonen, SOKO: Mirka Nisula, HOKO: Helena Ikonen
Lähetä osa-korvaavuuteen liittyen sähköpostia oman koulutusohjelman opintojakson opettajalle 9.9.2022 mennessä sisältäen seuraavat asiat:
*Perehdy opintojakson tavoitteisiin pepin opinto-oppaassa.
*Liitä mukaan opintosuoritusote, kerro mitä osaamista sinulla on suhteessa opintojakson tavoitteisiin esim. yrittäjyydestä.

Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä ja opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan.

Jos tarvitset erityistä tukea opinnoissasi, sinulla on mahdollisuus kohtuullisiin erityisjärjestelyihin. Koulutuksesi opinto-ohjaaja neuvoo tuen tarpeeseen ja hakemiseen liittyvässä prosessissa. Opintojaksoon liittyvä tuki tulee neuvotella saadun päätöksen myötä opintojakson opettajan kanssa ennen opintojakson aloitusta. FYKO: Tarja Pesonen-Sivonen, SOKO: Mirka Nisula, HOKO: Helena Ikonen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksoon liittyvät arvioitavat tehtävät ja tentit suoritettava hyväksytysti.

Johtaminen, talous ja yrittäjyys 5 op numeerinen arviointi.
Kirjatun tiedon hyödyntäminen, tiedolla johtaminen 2 op Hyväksytty/hylätty

Opintojakson lopullinen arvosana on numeerinen. Numeerinen arviointi koostuu hyväksytyistä tehtävistä ja Moodle tenttien arvosanasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Johtaminen, talous ja yrittäjyys 5 op
HYVÄ, arvosana 3 – 4

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
TIEDOT
• käyttää johdonmukaisesti johtamisen ja yrittäjyyden ammattikäsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa kyseisen osaamisalueen perustiedot

TAIDOT
• valita ja soveltaa lähiesimiestyön tai yrittäjyyden kannalta merkityksellisiä toimintatapoja ja periaatteita

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
• toimia ammatillisten periaatteiden mukaisesti ryhmässä ja yhteisössä
• perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaan