Siirry suoraan sisältöön

Suullinen viestintä (2 op)

Toteutuksen tunnus: STP6015-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Senna Partiainen
  • Jonna Ihanainen

Vastuuopettaja

Jonna Ihanainen

Ryhmät

  • SSNS21
    Sosionomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen opiskelussa ja työelämässä. Osaat ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä ymmärrettävästi ja vakuuttavasti erilaisissa opiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteissa. Osaat toteuttaa selkeän suullisen esityksen omaan alaasi liittyvästä aiheesta.

Sisältö

Vuorovaikutustaidot ja omaan alaan liittyvät keskeiset viestintätilanteet:
asiakastyötaidot, viestintätaidot
* puheilmaisu ja esiintymistaito
* keskustelu- ja kuuntelutaito
* suullisen esityksen suunnittelu ja toteutus
* oman viestinnän analysointi sekä vertaispalautteen antaminen.

Arviointiasteikko

H-5