Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitajatyön harjoittelu I (10 op)

Toteutuksen tunnus: STH6410-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Hanne Timonen
  • Tiina Parviainen
  • Satu Kinnunen
  • Kirsi Varis

Vastuuopettaja

Hanne Timonen

Ryhmät

  • STTNK20
    Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2020

Tavoitteet

Tavoitteet (Terveydenhoitajatyön harjoittelu I+II):
Sovellat itsenäisesti sekä asiakas- ja voimavaralähtöisesti erilaisia vaikuttavia terveyden edistämisen menetelmiäosaat tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta.
Osaat raskauden ja sikiön kehityksen seurannan ja seulontamenetelmätosaat tarvittaessa toimia nopeasti etenevässä synnytyksessä.
Osaat säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksenosaat eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen seurannan ja seulontamenetelmät
Osaat ottaa puheeksi vaikeitakin asioita sekä ohjata ja auttaa erityistukea tarvitsevia asiakkaitaosaat toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa lasten ja perheiden terveyden sekä turvallisen kasvuympäristön edistämiseksi.
Osaat toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa aikuisten ja ikääntyneiden terveellisen sekä turvallisen ympäristön edistämiseksi
Osaat itsenäisesti arvioida ja tukea lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä hänen perheensä voimavaroja
Osaat toimia koulu- ja opiskeluyhteisöissä terveyden edistämisen hoitotyön ja terveystiedon asiantuntijana
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen ja ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä vahvistavaa terveydenhoitajatyötä
Osaat toimia itsenäisesti
Osaat kotikäynnin työmuotona.
Osaat rokotustoiminnan
Osaat analysoida ammatillista kehittymistäsi terveydenhoitajatyön asiantuntijaksi

Sisältö

Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta kehittyvänä terveydenhoitajatyön asiantuntijana.
Toimiminen itsenäisessä terveydenhoitajatyössä erilaisissa toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa työryhmissä.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Kaikki edeltävät harjoittelut oltava suoritettuna hyväksytysti. Kaikki edellisten lukukausien lääkelaskut on oltava hyväksytysti suoritettu.

Rokotusosaamisen perusteet 2op ja Rokotusosaamisen syventäminen 1op oltava suoritettuna edeltävästi.

Seuraavat teoriaopinnot oltava suoritettuna: Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö, Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja imetysohjaajakoulutus, Lapsen, nuoren ja opiskelijan terveydenhoitajatyö,