Siirry suoraan sisältöön

Kehittämisosaamisen harjoittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: STH6408-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Eini Hyppönen
 • Tarja Ruokonen
 • Anu Kinnunen
 • Miia Haapalainen
 • Minna Lappalainen
 • Minna Turunen
 • Tiina Parviainen
 • Satu Kinnunen
 • Henna Kakkonen
 • Liisa Ryhänen
 • Heli Koponen
 • Satu Martiskainen
 • Terhi Hagman
 • Mari Savolainen
 • Irja Väisänen
 • Riitta Muhonen
 • Sami Arola
 • Marika Lappalainen
 • Tanja Hirvonen

Vastuuopettaja

Tuulia Sunikka

Ryhmät

 • STHAK20
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, Kevät, 2020
 • STHNK20
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2020
 • STTNK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2020

Tavoitteet

-Kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä seurauksista
-Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan
-Kykenee kehittämään ja muuttamaan työskentelyään sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti
-Osaa turvallisesti ja luotettavasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä
-Osallistuu näyttöön perustuvien käytänteiden kehittämiseen omassa työssään
-Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön
-Osaa hyödyntää tieteellistä tietoa kliinisessä päätöksenteossa
-Kykenee työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
-Kykenee osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis- innovaatio - ja tutkimusprosesseihin.
-Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
-Ymmärtää potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa.

Sisältö

-Asiantuntijuus hoitotyössä
-Osaamisen itsearviointi ja kehittäminen
-Näyttöön perustuvan hoidon suunnittelu,toteutus ja arviointi
-Hoitotyön laadun arviointi ja kehittäminen
-Potilasturvallisuuden edistäminen
-Vaaratapahtumat, niiden raportointimenettely
ja tulosten hyödyntäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Ennen kehittämisosaamisen harjoittelua tulee olla tehtynä:
- Kaikki aiemmat harjoittelut; Hoitotyön perusteet, PIHO, IKÄ, MIPÄ, SISNEU, KIR. ja PERHEHOITOTYÖn harjoittelut
- Aiempien lukukausien lääkelaskut suoritettuna

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ennen kehittämisosaamisen harjoittelua tulee olla tehtynä:
- Kaikki aiemmat harjoittelut; Hoitotyön perusteet, PIHO, IKÄ, MIPÄ, SISNEU, KIR. ja PERHEHOITOTYÖn harjoittelut
- Aiempien lukukausien lääkelaskut suoritettuna