Siirry suoraan sisältöön

Kirurgisen hoitotyön harjoittelu (8 op)

Toteutuksen tunnus: STH6406-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Miia Haapalainen
 • Liisa Ryhänen
 • Henna Kakkonen
 • Satu Kinnunen
 • Mari Sivonen
 • Heli Koponen
 • Kirsi Tanskanen
 • Mari Savolainen
 • Sami Arola
 • Tanja Hirvonen
 • Tarja Ruokonen

Vastuuopettaja

Mari Savolainen

Ryhmät

 • STHNK21
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2021
 • STTNK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2021
 • STHAK21
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, kevät, 2021

Tavoitteet

- Ymmärrät oman osaamisen ja toiminnan arvioinnin merkityksen osana sairaanhoitajaopiskelijan ammatillista kehittymistä
- Ymmärrät kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön sisällön ja merkityksen potilaan hoitopolun eri vaiheissa.
- Osaat soveltaa oppimaasi teoriatietoa kirurgisen ja perioperatiivisen harjoittelun aikana
- Ymmärrät eettisen arvoperustan merkityksen potilaan kokonaishoidossa
- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjatusti oman potilaan hoitotyötä harjoittelun aikana
- Ymmärrät moniammatillisen tiimityön merkityksen potilaan kokonaishoidossa
- Osaat toimia yhteistyössä potilaan, omaisten ja eri hoitoympäristöjen edustajien kanssa potilaan kokonaishoitoa edistävästi
- Osaat soveltaa aseptisen työskentelyn periaatteita kaikessa toiminnassasi sekä harjaannut infektioiden torjunnassa
- Osaat soveltaa potilasturvallisuuden periaatteita omassa hoitotyössä ja lääkintälaitteiden käytössä

Sisältö

- potilaan hoidon tarpeen arviointi
- hoitotyön suunnitelma
- hoidon vaikuttavuuden arviointi
- kirurgisen potilaan hoitopolku
- potilaan ohjaus hoitotyössä ja ohjaus- ja opetusprosessien kirjaaminen
- asiakaspalvelu
- yhteistyö ja moniammatillinen tiimityö
- lääkehoito
- Operatiivisen hoitotyön auttamismenetelmät
- lääke- ja nestehoidon auttamismenetelmät
- aseptinen työskentely

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

- Edellisen lukukauden lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina.
- Edeltävät harjoittelut oltava suoritettuna ja niihin liittyvät tehtävät palautettuina.