Siirry suoraan sisältöön

Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: STH6404-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Anu Kinnunen
 • Minna Lappalainen
 • Liisa Ryhänen
 • Henna Kakkonen
 • Tuulia Sunikka
 • Juha Pesonen
 • Terhi Hagman
 • Kirsi Tanskanen
 • Riitta Muhonen
 • Kirsi Varis
 • Kirsi Sallinen

Vastuuopettaja

Tuulia Sunikka

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STNK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2022
 • SHAK22
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, kevät, 2022
 • SHNK22
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2022

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija
• tunnistaa gerontologisen hoitotyön erityispiirteitä
• osaa soveltaa ammatillista osaamistaan gerontologisessa hoitotyössä (gerontologisen hoitotyön erilaisten auttamismenetelmien käyttö)
• osaa aktivoida ikääntyneen ihmisen voimavaroja ja omaehtoista terveyden edistämistä sekä puuttua terveyttä uhkaaviin tekijöihin
• osaa soveltaa ja kehittää ikäosaamista erilaisissa toimintaympäristöissä
• tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät ja osaa ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaongelmia
• tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa ja osaa soveltaa siirtotapoja erityyppisille potilaille huomioiden riskit
• osaa toimia potilassiirroissa edistäen työpaikan turvallisuuskäyttäytymistä ja käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita, joissa hyödynnetään potilaan toimintakykyä

Sisältö

• Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja syventäminen ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä
• Gerontologisen hoitotyön erityispiirteiden tunnistaminen ja huomioiminen hoitotyössä
• Gerontologisen hoitotyön auttamismenetelmien käyttäminen
• Ergonomia

Aika ja paikka

- AHOT ja harjoittelun opinnollistaminen, ks. erill. ohjeistus
- Ks. oman ryhmäsi harjoitteluaika erill. taulukosta.
- Harjoittelu toteutetaan ohjattuna harjoitteluna Karelia-ammattikorkeakoulun hyväksymässä toimintaympäristössä ja ohjaajana tulee olla pääsääntöisesti sairaanhoitaja
- Harjoittelun voi suorittaa kv-vaihdossa ja/tai TARMO:ssa, ks. erillinen ohjeistus

Opetusmenetelmät

Opiskelija
•tunnistaa gerontologisen hoitotyön erityispiirteitä
•osaa soveltaa ammatillista osaamistaan gerontologisessa hoitotyössä (gerontologisen hoitotyön erilaisten auttamismenetelmien käyttö)
•osaa aktivoida ikääntyneen ihmisen voimavaroja ja omaehtoista terveyden edistämistä sekä puuttua terveyttä uhkaaviin tekijöihin
•osaa soveltaa ja kehittää ikäosaamista erilaisissa toimintaympäristöissä
•tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät ja osaa ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaongelmia
•tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa ja osaa soveltaa siirtotapoja erityyppisille potilaille huomioiden riskit
•osaa toimia potilassiirroissa edistäen työpaikan turvallisuuskäyttäytymistä ja käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita, joissa hyödynnetään potilaan toimintakykyä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- AHOT ja harjoittelun opinnollistaminen, ks. erill. ohjeistus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

STH6404 Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu 7 op.
Ks. oman ryhmäsi harjoitteluaika erill. taulukosta.
Harjoittelun tunteihin kuuluvat:
- Ikäosaamisen harjoitteluinfo
- omat, tarkennetut tavoitteet
- kirjallinen itsearviointi
- Hoitoelvytyksen kertaus 4h
- Lääke- ja nestehoidon klinikkatunnit 4h
- Harjoittelun reflektio 4h
- Kirjaamisen harjoitukset 6h
- Tehtävä (erill. ohjeistus)
- simulaatiot 8h
- 4h näyttökoe

Lisätietoja opiskelijoille

Huomioi ennen harjoitteluun lähtöä:
- edellisen lukukauden lääkelaskut ovat hyväksytysti suoritettu
- Edellisen lukukauden harjoittelu hyväksytysti suoritettu
- Harjoitteluinfoihin osallistuminen

Huomioi, että suoritat tarvittavan määrän tämän teeman mukaisia teoria-opintoja ennen harjoitteluun lähtöä (tarkemmin ohjeistaa teorian opettava opettaja)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty

Lisätiedot

Ennen harjoitteluun lähtöä:
- Edellisen lukukauden lääkelaskut ovat hyväksytysti suoritettuina
- Aiempi harjoittelu ei saa olla kesken tai hylätty

Harjoittelu arvioidaan Hyväksytty / Hylätty