Siirry suoraan sisältöön

Lapsen, nuoren ja opiskelijan terveydenhoitajatyö (8 op)

Toteutuksen tunnus: STH6093-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Tiina Parviainen
 • Anne Ryhänen

Vastuuopettaja

Tiina Parviainen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STTNK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2020

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen, kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurantaa
-suunnitella ja toteuttaa terveystarkastuksia
-toimia yhteistyössä lapsen, kouluikäisen ja nuoren vanhempien kanssa
-tukea lasta, kouluikäistä ja nuorta sekä opiskelijaa terveyttä edistäviin valintoihin
-tunnistaa lapsen, kouluikäisen ja nuoren sekä opiskelijan psykososiaalista hyvinvointia uhkaavat riskitekijät ja toimia niitä ehkäisevästi
-tukea ja ohjata terveyskäyttäytymiseen, ihmissuhteisiin ja opiskeluun liittyvissä asioissa
-ohjata mielenterveyttä ylläpitäviä ja edistäviä toimintamenetelmiä
-kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä ja hyvinvoinnissa
-arvioida lapsen, kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä sekä opiskelijan erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen (monialainen toimintakulttuuri)
- ylläpitää ja edistää yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja –ympäristöä
-etsiä ajantasaista ja näyttöön perustuvaa tietoa tietokannoista ja hyödyntää Neuko-tietokantaa asiakastyössä

Sisältö

Sisältö
-Lastenneuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö
ja palvelut
-Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi
-Opiskelijan terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi (mukaan lukien kutsuntaikäisen tarkastus)
-Turvallinen ja terveellinen koulu- ja opiskeluyhteisö ja –ympäristö
-Voimavarojen tukeminen ja perhelähtöisyys; voimavarainen vanhemmuus, perhe-elämän taidot, vanhempien terveys ja hyvinvointi
-Osallisuuden vahvistaminen, osallistavat terveyden edistämisen työmenetelmät ja digitaaliset menetelmät
- Elintapaohjaus, varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto mm. koulukiusaaminen ja väkivalta, mielenterveys, painonhallinta, päihteet, seksuaali- ja lisääntymisterveys
-Erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, pitkäaikaissairaan omahoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen
-Oppilas- ja opiskelijahuoltotoiminta, monialainen yhteistyö
-Yhteistyö mm. lastensuojelun, nuorisotoimen ja järjestöjen kanssa
-näyttöön perustuvan tiedon hakeminen ja hyödyntäminen, Neuko-tietokanta

Arviointiasteikko

H-5