Siirry suoraan sisältöön

Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: STH6091-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Hanne Timonen
 • Maiju Issakainen
 • Kirsi Varis

Vastuuopettaja

Kirsi Varis

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STTNK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2020

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan ja vahvistamisen yhteistyössä perheen kanssa

Osaat toteuttaa lasta odottavan perheen terveystarkastukset, arvioida odottavan äidin ja sikiön ja perheen terveyttä ja tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskitekijät sekä ohjata hoitoon tarvittaessa

Osaat toimia äkillisessä synnytyksessä, tehdä säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen ja arvioida vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja toteuttaa tukitoimenpiteitä.

Tiedät seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen liittyvän lainsäädännön ja suositukset. Tiedät seksuaalioikeudet ja seksuaalisuuden kehittymisen ja ilmenemisen ihmisen elämän eri vaiheissa

Osaat kuvata omia valmiuksiasi, ammatillista toimintaa ja seksuaaliohjauksen menetelmiä seksuaaliterveyden edistämisessä ja parisuhteen tukemisessa

Tiedät seksuaaliterveyttä vaarantavat riskitekijät sekä miten tuetaan erityistarkkailua ja -tukea vaativia asiakkaita. Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa

Tiedät raskauden ehkäisy- ja perhesuunnittelumenetelmiä sekä yleisimmät naistentaudit

Sisältö

Äitiyshuollon palvelujärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö Perhevalmennus, vanhemmuuteen valmentaminen ja parisuhteeseen tukeminen.

Äitiyden ja isyyden tunnustaminen

Lasta odottavan ja lapsivuodeaikaisen äidin ja perheen terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveysneuvonta ja ohjaus, erityisen tuen ja seurannan tarve. Raskauden riskitekijät ja niiden tunnistaminen sekä hoitoonohjaus Päihteiden käytön ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja puheeksi otto

Kotikäynti lasta odottavan/lapsen saaneen perheen luokse

Synnytyksen kulku, äkillinen synnytys ja säännöllisen synnytyksen jälkitarkastus. Synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen ja hoitoon ohjaus

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
Seksuaalisuus elämän eri vaiheissa ja seksuaalikasvatus, -ohjaus ja -neuvonta
Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
Raskauden ehkäisy, seksitaudit ja perhesuunnittelu sekä yleisimmät naistentaudit

Arviointiasteikko

H-5