Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu IV, STHNS20A (1 op)

Toteutuksen tunnus: STH6090-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 15.04.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Minna Turunen
  • Eini Hyppönen
  • Mari Savolainen
  • Tarja Ruokonen

Vastuuopettaja

Minna Turunen

Ryhmät

  • STHNS20
    Sairaanhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

- Osaat kehityskeskustelussa arvioida oman osaamisesi kehittymistä suhteessa hoitotyön asiantuntijuuteen
- Pohdit omia urasuunnitelmia ja perehdyt jatko-opintoihin
- Varmistat sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) suorittamalla sairaanhoitajan valtakunnallisen kokeen

Sisältö

- Hoitotyön amattilaiseksi valmistumisen tukeminen ja ohjaus
- Ajankohtaiset opiskeluun liittyvät teemat
- Jatko-opinnot ja urasuunnittelu

Opetusmenetelmät

- Opettajatutortunnit
- Vierailut- ja tai opintokäynnit
- Sairaanhoitajan valtakunnallinen koe
- Kehityskeskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- 1 op= 27 h opiskelijan työtä
- lähi- ja itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen oman ryhmän tunneille
- Kehityskeskusteluun (loppuvaiheen keskustelu) valmistautuminen ja käyminen opettajatutorin kanssa
- Sairaanhoitajan valtakunnallisen kokeen hyväksytty suorittaminen