Siirry suoraan sisältöön

English for Nursing (3 op)

Toteutuksen tunnus: STH6086-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Sanna Lötjönen

Vastuuopettaja

Jaana Jussila

Ryhmät

  • STTNK21
    Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2021

Tavoitteet

Hallitset terveysalan keskeisen ammattisanaston. Osaat viestiä asianmukaisesti englannin kielellä hoitotyön suullisissa vuorovaikutustilanteissa. Pystyt lukemaan omaan alan liittyviä ammatillisia tekstejä ja osaat poimia niistä olennaisen tiedon ja kertomaan sen joko suullisesti tai kirjallisesti.

Sisältö

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan työnkuva, terveysalan sanaston kartuttaminen ja aktivointi: ammattinimikkeet, sairaalan osastot, potilashuone, anatomia, välineet ja instrumentit, sairaudet ja oireet, voinnin ja kivun kuvailu jne., vuorovaikutustilanteet: tulohaastattelu, hoitotoimenpiteet (verenpaineen mittaus, näytteenotto, katetrointi, infuusio, lääkehoito), ammatilliset tekstit, suullinen ja kirjallinen raportointi.

Aika ja paikka

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan työnkuva sekä CV:n laadinta, terveysalan sanaston kartuttaminen ja aktivointi: ammattinimikkeet, sairaalan osastot, potilashuone, anatomia, välineet ja instrumentit, sairaudet ja oireet, voinnin ja kivun kuvailu jne., vuorovaikutustilanteet: tulohaastattelu, hoitotoimenpiteet (verenpaineen mittaus, näytteenotto, katetrointi, infuusio, lääkehoito), ammatilliset tekstit, suullinen ja kirjallinen raportointi.

Oppimateriaalit

Dear Patient - English for Nursing (Karhumäki, Metsäportti, Tuohimäki) SanomaPro
Moodlen materiaalit

Opetusmenetelmät

Hallitset terveysalan keskeisen ammattisanaston. Osaat viestiä asianmukaisesti englannin kielellä hoitotyön suullisissa vuorovaikutustilanteissa. Pystyt lukemaan omaan alan liittyviä ammatillisia tekstejä ja osaat poimia niistä olennaisen tiedon ja kertomaan sen joko suullisesti tai kirjallisesti.

Arviointiasteikko

H-5