Siirry suoraan sisältöön

Työikäisen ja ikääntyvän väestön terveyden edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: STH6023-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

18 - 35

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Hanne Timonen
  • Anu Kinnunen
  • Sini Puustinen

Vastuuopettaja

Hanne Timonen

Ryhmät

  • STTNK19
    Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2019

Tavoitteet

Työikäisten terveydenhoitotyö ja työterveyshuolto 4 op:
- Tiedät keskeiset työterveyshuoltoa koskevat säädökset
- Tunnistat työn erilaisia merkityksiä yksilölle, perheille ja yhteiskunnalle
- Tiedät keskeiset työperäiser sairaudet ja ammattitaudit
- Osaat arvioida työhyvinvoinnin, työkyvyn ja työssä selviytymisen merkitystä työntekijälle ja työyhteisölle
- Perehdyt hyviin työterveyshuollon käytänteisiin
- Osaat analysoida työttömien terveyden edistämisen menetelmiä

Ikääntyneiden terveydenhoitotyö 1 op:
- Tiedät yhteistyötahot ja -menetelmät ikääntyneiden asiakaslähtöisessä terveydenhoitotyössä
- Osaat suunnitella innovatiivisia terveyden edistämisen interventioita ikääntyville

Sisältö

Työikäisten terveydenhoitotyö ja työterveyshuolto 4 op_
- ympäristötekijöiden vaikutus ihmisen terveyteen ja terveydensuojelu
- kestävä kehitys ja ympäristönäkökohtien huomioonottaminen terveydenhoitajan työssä

Ikääntyneiden terveydenhoitotyö 1 op:
- Innovatiivisen terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneiden terveydenhoitotyössä

Arviointiasteikko

H-5