Siirry suoraan sisältöön

Rokotusosaamisen perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: STH3017-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 25

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Hanne Timonen

Vastuuopettaja

Hanne Timonen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Tavoitteet (Rokottamisen tietoperusta 1op):
- Arvioit omaa rokotusosaamistasi ja haluasi kehittyä rokottajana
- Tiedät ja osaat perustella rokottamisen tarpeellisuuden yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle
- Tunnet rokotuksin ehkäistävät taudit, osaat kertoa niiden oireista, hoito-ohjeista ja komplikaatioista
- Tiedät, miten hankittu immuniteetti muodostuu
- Tunnet eri rokotetyypit ja perusasiat rokotteiden koostumuksesta
- Osaat selvittää, mikä on kansallinen rokotusohjelma ja miten lainsäädäntö määrittelee rokottamista
- Tunnet kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet
- Osaat arvioida rokottamisen tai rokottamatta jättämisen hyödyt ja haitat rokotuspäätöstä tehtäessä
- Osaat ohjata asiakasta uusimpaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen

Tavoitteet (Rokotustaidot 1op):
- Osaat kertoa asiakkaalle rokotussuosituksista ja perustella rokotusten hyötyjä
- Osaat kertoa asiakkaalle, mitä hänen tietoisellapäätöksellään tarkoitetaan rokottamisen yhteydessä
- Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tarpeista lähtevän rokotustilanteen
- Tiedät rokottamisen vasta-aiheet ja varotoimet
- Osaat rokottaa turvallisesti ja taitavasti halliten eri rokotustekniikat
- Osaat kirjata rokotukset oikein
- Osaat rokotteiden ja rokotusvälineiden asianmukaisen kuljettamisen, säilyttämisen ja hävittämisen
- Osaat seurata asiakkaan vointia rokottamisen jälkeen ja tehdä rokottamisen jatkosuunnitelman
- Osaat keskustella rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista ja antaa hoito-ohjeita
- Tunnistat anafylaktisen reaktion, osaat aloittaa tarvittavat hoitotoimenpiteet ja toimittaa asiakkaan jatkohoitoon

Sisältö

Rokottaminen on yksi merkittävimmistä terveydenhuollon toimista, jolla voidaan ehkäistä infektioita ja tartuntatauteja sekä niihin liittyviä jälkitauteja, komplikaatioita ja kuolemantapauksia. Rokotusosaaminen on keskeinen osa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitaitoa.
Rokotusosaamisen perusteissa perehdyt rokottamisen tietoperustaan (Rokottamisen tietoperusta 1op) ja rokotustaitoihin (Rokotustaidot 1op). Tietoperustaosiossa käydään läpi rokottamisen teoriataustaa, kuten rokottamalla ehkäistäviä tauteja ja rokotteiden avulla saatavia hyötyjä. Opit ohjaamaan ja tukemaan asiakasta rokotus-päätöksessään ja osaat perustella toimintaasi ajantasaiseen ja tutkittuun tietoon pohjautuen. Rokotustaitoosiossa keskitytään turvalliseen rokottamiseen. Perehdyt esimerkiksi erilaisiin rokotustekniikoihin ja mahdollisten rokottamisen haittavaikutusten hoitoon.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna hoitotyön perusopinnot, sekä lääke- ja nestehoidon perusopinnot.
Edeltäviä opintoja oltava suoritettuna vähintään 100op.

Lisätiedot

Päättyy lv 2023-24