Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapian harjoittelu V (10 op)

Toteutuksen tunnus: STF6405-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

30 - 40

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Jatta Papunen
  • Tarja Pesonen-Sivonen
  • Noora Silvennoinen
  • Anu Pukki

Vastuuopettaja

Sini Puustinen

Ryhmät

  • STFNK20
    Fysioterapeutti (AMK), päivä, kevät, 2020

Tavoitteet

Fysioterapian harjoittelun yleiset tavoitteet:

Fysioterapian harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa fysioterapeutin ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin (Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 2020).

Fysioterapian harjoittelussa opiskelija soveltaa, analysoi ja arvioi omaa osaamistaan laaja-alaisesti fysioterapeutin ydinosaamisen eri osa-alueilta.

Fysioterapian harjoittelussa opiskelija soveltaa, analysoi ja arvioi näyttöön perustuvia tietoja, taitoja ja osaamista, joita tarvitaan fysioterapiaprosessien eri vaiheissa.

Fysioterapian harjoittelussa opiskelija soveltaa, analysoi ja arvioi tietojaan, taitojaan ja osaamistaan erilaisissa fysioterapian työ- ja toimintaympäristöissä, erilaisten asiakkaiden ja potilaiden sekä asiakas- ja potilasryhmien kanssa.

5. Fysioterapian harjoittelun fysioterapeutin ydinosaamisalueisiin määritellyt spesifit osaamistavoitteet on kirjattu HarjoitteluMoodleen.

Sisältö

5. fysioterapian harjoittelu
= Fysioterapian syventävä harjoittelu

Harjoittelupaikat
-Valitse harjoittelupaikkasi oman mielenkiinnon kohteesi mukaan.
- Voit pohtia harjoittelupaikan valintaa näkökulmasta: "Minne haluan työllistyä valmistumisen jälkeen".
- Harjoittelupaikan hankinta on opiskelijan vastuulla.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

5. Fysioterapian harjoittelun aloittamisen edellytys on, että kaikki aikaisempien lukukausien opinnot ovat hyväksytysti suoritettu ja niistä on suoritusmerkintä opiskelijan opintorekisterissä 4 viikkoa ennen harjoittelun alkamista.