Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapian harjoittelu III (8 op)

Toteutuksen tunnus: STF6403-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.05.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Maiju Issakainen
  • Hilppa Mustonen

Vastuuopettaja

Sini Puustinen

Ryhmät

  • STFNK21
    Fysioterapeutti (AMK), päivä, kevät, 2021

Tavoitteet

Fysioterapian harjoittelun yleiset tavoitteet:

Fysioterapian harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa fysioterapeutin ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin (Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 2020).

Fysioterapian harjoittelussa opiskelija soveltaa, analysoi ja arvioi omaa osaamistaan laaja-alaisesti fysioterapeutin ydinosaamisen eri osa-alueilta.

Fysioterapian harjoittelussa opiskelija soveltaa, analysoi ja arvioi näyttöön perustuvia tietoja, taitoja ja osaamista, joita tarvitaan fysioterapiaprosessien eri vaiheissa.

Fysioterapian harjoittelussa opiskelija soveltaa, analysoi ja arvioi tietojaan, taitojaan ja osaamistaan erilaisissa fysioterapian työ- ja toimintaympäristöissä, erilaisten asiakkaiden ja potilaiden sekä asiakas- ja potilasryhmien kanssa.

3. fysioterapian harjoittelun fysioterapeutin ydinosaamisalueisiin määritellyt spesifit osaamistavoitteet on kirjattu HarjoitteluMoodleen.

Sisältö

3. fysioterapian harjoittelu
= Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävä fysioterapia.

Harjoittelupaikat: Kouluterveydenhuolto, Koulutoimi, Varhaiskasvatus (Päiväkodit), Urheiluseurat ja TARMO.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

3. Fysioterapian harjoittelun aloittamisen edellytys on, että kaikki aikaisempien lukukausien opinnot ovat hyväksytysti suoritettu ja niistä on suoritusmerkintä opiskelijan opintorekisterissä 4 viikkoa ennen harjoittelun alkamista.