Siirry suoraan sisältöön

Seksuaali- ja lisääntymisterveys (1 op)

Toteutuksen tunnus: ST10003-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Hanne Timonen
  • Kirsi Varis

Vastuuopettaja

Kirsi Varis

Ryhmät

  • STAK23
    Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto, kevät, 2023

Tavoitteet

Tiedät seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen liittyvän lainsäädännön ja suositukset
Tiedät seksuaalioikeudet ja seksuaalisuuden kehittymisen ja ilmenemisen ihmisen elämän eri vaiheissa
Osaat kuvata omia valmiuksiasi, ammatillista toimintaa ja seksuaaliohjauksen menetelmiä seksuaaliterveyden edistämisessä ja parisuhteen tukemisessa
Tiedät seksuaaliterveyttä vaarantavat riskitekijät sekä miten tuetaan erityistarkkailua ja -tukea vaativia asiakkaita
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa
Tiedät raskauden ehkäisy- ja perhesuunnittelumenetelmiä sekä yleisimmät naistentaudit

Sisältö

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
Seksuaalisuus elämän eri vaiheissa ja seksuaalikasvatus, -ohjaus ja -neuvonta
Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
Raskauden ehkäisy, seksitaudit ja perhesuunnittelu sekä yleisimmät naistentaudit

Aika ja paikka

KEVÄT 2023. Toteutuu täysin verkkokurssina.

Oppimateriaalit

Edistä, ehkäise vaikuta seksuaali -ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman 2014-2020

Ryttyläinen & Valkama. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä

Brusila, Kero, Piha & Räsänen (toim.) Seksuaalilääketiede (löytyy sähköisenä Terveysportista)

Kihlström. 2020. Oikeilla nimillä: seksuaalikasvatusopas aikuisille.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkkokurssina, joka sisältää oppimistehtävät Moodlen ohjeistuksen mukaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 1,5 op eli 40,5 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Löytyvät opintojakson Moodlesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty