Siirry suoraan sisältöön

Minustako terveydenhoitaja? (2 op)

Toteutuksen tunnus: ST10001-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 100

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Hanne Timonen

Vastuuopettaja

Hanne Timonen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Tavoitteet:
- Saat tietoa terveydenhoitajakoulutuksen hakuprosessista, opintojen kestosta sekä opintojen sisällöstä.
- Ymmärrät terveydenhoitajan työnkuvan pääpiirteissään ja saat mielikuvaa siitä millaista työskentely terveydenhoitajana voi olla.
- Saat tietoa terveydenhoitajan täydennyskoulutuksesta ja jatko-opintomahdollisuuksista
- Saat varmuutta siihen olisiko terveydenhuoltoalalla työskenteleminen sinulle mieluista.

Sisältö

- Terveydenhoitajakoulutukseen hakeminen ja koulutuksen sisältö
- Terveydenhoitajan työn sisältö ja työskentelymahdollisuudet
- Terveydenhoitajan jatko-opintomahdollisuudet

Aika ja paikka

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty