Siirry suoraan sisältöön

Lastensuojelun perhekuntoutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SS10046-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 100

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Lauri Saarelainen
 • Sari Johansson

Vastuuopettaja

Sari Johansson

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat selittää mistä perhekuntoutuksessa on kyse, tiedät minkälaisissa tilanteissa perhekuntoutusta käytetään sekä miten perhekuntoutuksessa työskennellään ja mihin työskentely perustuu.

Sisältö

Opintojaksolla syvennät osaamistasi lastensuojelun perhekuntoutuksesta, sen tavoitteista, käyttötarkoituksesta ja käytännön toteuttamisesta.

Tämän opintojakson sisältö koostuu kolmesta eri aihealueesta, jotka ovat:
- Perhekuntoutuksen teoriaa ja lähtökohtia
- Perhekuntoutuksen toteuttaminen
- Perhekuntoutus vanhempien kokemana

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jonka voit toteuttaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit koostuvat asiantuntijavideoista ja kirjallisesta materiaalista. Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Tutustut opintojakson aihealueisiin verkkoalustalta löytyvien asiantuntijavideoiden ja kirjallisen materiaalin kautta. Syvennät oppimistasi opintojakson oppimistehtävien kautta. Opintojaksoon kuuluu kolme oppimistehtävää sekä lopuksi tehtävä opintojakson kokoava itsearviointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

8Opintojakso sisältää neljä omaan tahtiin tehtävää oppimistehtävää.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Menetelminä verkkokurssilla: oheismateriaalin ja -kirjallisuuden hyödyntäminen, videohaastattelut sekä podcastit, oppimistehtävät ja - keskustelut, Perhekuntoutus toimintaympäristöihin ja toimintaan perehtyminen videocasen avulla.

Videot ja podcastit on tuotettu yhdessä Pohjois-Karjan ja Pohjois-Savon lastensuojelun perhekuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa..

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Opintojakson suorittaminen vaatii jokaisen osion oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti. Tehtävistä tulee ilmetä, että olet hyödyntänyt niiden tekemisessä opintojaksolla annettuja materiaaleja.