Siirry suoraan sisältöön

Lean-ajattelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SS10041-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomikoulutus (SS)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Petri Laitinen
  • Heli Makkonen

Vastuuopettaja

Heli Makkonen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää, mitä on lean-ajattelu ja osaa tarkastella kriittisesti lean-ajattelun toteutumista ja toteuttamismahdollisuuksia työelämässä ja johtamisessa
- osaa soveltaa lean-ajattelua ja erilaisia lean-työkaluja ja -menetelmiä ongelmanratkaisussa ja prosessien kehittämisessä
- osaa soveltaa mittareita toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä
- osaa ottaa vastuuta päätöksenteosta kehittämistyössä ja osallistua kriittiseen keskusteluun asiantuntijaryhmässä.

Sisältö

- Lean-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet (esim. Jatkuva parantaminen, prosessi ja vaihtelu).
- Lean-johtaminen ja visuaalinen johtaminen.
- Lean-menetelmiä ja -työkaluja (esim. Kanban, Hukat, 5S, Kalanruoto, A3).

Aika ja paikka

Verkko-opinnot Moodle-ympäristössä syksyllä -22.

Oppimateriaalit

Suositeltavaa Lean-kirjallisuutta:
Modig, N. & Åhlström, P. 2014. Tätä on Lean.
Petersson, P., Olsson, B., Lundström, T., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D. & Alsterman, H. 2018. Työntekijän opas menestykseen - Kehitä Leanin avulla!
Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa.
Oppimateriaalista ja kirjallisuudesta on lisää tietoa opintojakson Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksolla perehdytään Leanin peruskäsitteisiin ja -menetelmiin sekä teorian että erilaisten tehtävien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa noin 135 tunnin kuormitusta, joka jakautuu tasaisesti eri tehtäville ja koko opintojakson ajalle.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti. Oppimistehtävien avulla opiskelija osoittaa saavuttaneensa opintojakson tavoitteet; osoittaa ymmärtävänsä lean-ajattelun perusteet ja osaa käyttää erilaisia lean-menetelmiä ja -työkaluja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Ylempi AMK -tasoinen