Siirry suoraan sisältöön

English at Work for Social Services (3 op)

Toteutuksen tunnus: SS10014-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 11.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomikoulutus (SS)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Jaana Jussila

Vastuuopettaja

Jaana Jussila

Ryhmät

  • KASK22LA
    Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi

Tavoitteet

• Osaat kuvata englanniksi opintojasi ja tulevaa ammattiasi sekä suullisesti että kirjallisesti.
• Osaat viestiä asianmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä työelämän eri viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
• Pystyt seuraamaan oman alasi kehitystä englanninkielisistä julkaisuista ja käyttämään englanninkielisiä tietolähteitä.
• Hallitset oman alasi keskeisen ammattisanaston.

Sisältö

• opiskelu ammattikorkeakoulussa
• työnkuva
• puhelinviestintä
• sähköpostiviestintä
• keskustelutaidot
• asiakkaan haastattelu ja ohjaus
• Kelan palvelut
• erilaiset asiakasryhmät
• alakohtainen sanasto
• päivittäiset toiminnot ja apuvälineet
• lukemisen ja kirjoittamisen taidot englannin kielellä

Arviointiasteikko

H-5